X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:47

پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

چکیده

این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و کوشش برای فصل آن می باشد .

در فصل اول که به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است .

فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی که در آن از HVP بعنوان یک طعم دهنده یا تقویت کننده طعم استفاده شده است .

در فصل سوم که بخش اصلی پروژه می باشد چگونگی ساخت HVP در ازمایشگاه بیان شده است در این فصل دو روش مجزا برای تولید آزمایشگاهی HVP ارائه و تفسیر شده است .

در فصل چهارم با نظر به اهمیت فرآیند رنگبری در تولید HVP به بررسی اصول کلی این فرایند پرداخته ایم .

در فصل پنجم ابتدا به بیان چگونگی تولید و بررسی فرآیند صنعتی تولید HVP پرداخته و سپس کاربرد و وضعیت HVP در ایران را ارزیابی کرده ایم

فصل ششم شامل تعدادی Patent که با موضوع بحث مرتبط بوده می باشد و برای استفاده علاقمندان در آخر پایان نامه آورده شده است .

 • فهرست مطالب:
 • چکیده 9
 • فصل اول 10
 • مقدمه 10
 • (2-1) ساختار و ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه 11
 • (3-1) خواص ارگا نو لپتیکی : 13
 • (1-3-1) رنگ : 13
 • (2-3-1) مزه : 13
 • (5-1) ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه : 14
 • حلالیت درآب : 15
 • (1-6-1) خواص عملکردی پروتئین های گیاهی هیدرولیزه: 16
 • (8-1) فرآیند های توسعه طعم : 18
 • کاربرد پروتئین های گیاهی هیدرولیزه 22
 • (1-2)مقدمه 22
 • (2-2)محصولات نیازمند به یک طعم دهنده : 23
 • (3-2) محصولات نیازمند به یک تقویت کننده طعم: 24
 • (4-2) پارامترهای موثر در انتخاب یک پروتئین گیاهی هیدرولیزه 24
 • (5-2) لزوم استفاده از پروتئین گیاهی هیدرولیزه و کاربرد آن : 25
 • سوپها ، خورشتهاو آبگوشتها: 26
 • سوپها گوجه فرنگی و سبزیجات مخلوط : 27
 • محصولات مرغ و گوشت : 27
 • سوسیسهای جگر : 28
 • نوشیدنیهای غیر الکلی : 30
 • مرباها ،. مارملادها .پرکنهای پای: 30
 • فصل سوم 32
 • (1-3) مقدمه: 33
 • (1-2-3) تئوری آزمایش : 33
 • فصل چهارم 38
 • (1-4) مقدمه : 38
 • (2-4) جذب سطحی : 39
 • (3-4)روشها ی جذب سطحی : 39
 • (4-4) جذب ماده جذب شونده از محلول رقیق : 40
 • (5-4) ویژگیهای مواد جاذب : 40
 • (6-4) خاکهای رنگبری : 42
 • (1-5) مقدمه : 44
 • (3-5) روشهای هیدرولیزکردن : 45
 • (1-3-5) هیدرولیزآنزیمی 45
 • (2-3-5) هیدرولیزقلیایی: 45
 • (3-3-5) هیدرولیز اسیدی: 46
 • (4-5) فرآیند صنعتی: 46
 • (5-5)مصرف پروتئین گیاهی هیدرولیزه درایران: 47
 • (6-5) تفاوت بین MSG و HVP : 48
 • فصل ششم 49
 • (1-6) مقدمه : 49
 • (2-6) عنوان و چکیده patent ها : 50
 • (2-2-6) فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده : 50
 • (5-2-6) تولید چاشنی با طعم گوشتی : 52
 • (6-6-2) ایجاد طعم گوشتی در غذاها به کمک طعم دهنده: 52
 • فصل هفتم 53
 • خلاصه نتیجه گیری 53
 • خلاصه و نتیجه گیری 53
 • آمونیا نیتروژن 54
 • MSG 55
 • بقیه عوامل بطور کامل در فصل 2 بحث شده است 56
 • چراها از پروتئین های گیاهی استفاده می کنیم ؟ 56
 • این سوالی که ممکن است برای خواننده های این پروژه مطرح 57
 • و بنابراین آشنایی چندانی با این محصول در ایران نیست . 57
 • حذف کلروهیدرین ها از مایع پروتئین گیاهی هیدرولیزشده 64
 • فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده 64
 • فرآیند تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزشده بابکار بردن HCL 66
 • تولید چاشنی با طعم گوشتی 66
 • ایجاد طعم گوشتی در غذا به کمک طعم دهنده 67
 • مراجع: 68خرید فایللینک منبع :پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

پایان نامه تحقیقی بر روی پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با ... thesisdoc.ir/.../پایان-نامه-تحقیقی-بر-روی-پروتئین-های-گیاهی-هیدرولیز-شده-hvp-با-هدف-تولید-و-پوشش-برای-ساخت-آن‎Cachedپایان نامه تحقیقی بر روی پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن پایان نامه مقطع کارشناسی رشته پتروشیمی سال 1385 چکیده ... پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف ... https://selzir.com/.../14262875-پروژه-تحقیقی-بر-روی-پروتئینهای-گیاهی-هیدرولیز-شده-hvp-با-هدف-تولید-و‎Cachedپروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن محدوده قیمت از 8000 تومان از فروشگاه کیش فایل. پایان نامه تحقیقی بر پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف ... www.payanname.net/پایان-نامه-تحقیقی-بر-پروتئینهای-گیاهی/‎Cachedتحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP). با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن. استاد راهنما: جناب آقای مهندس حسن هوشی. دانشجو : محمد امین اکبری. چکیده. پروژه پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش ... www.karenthesis.ir/.../پروژه-پروتئین-های-گیاهی-هیدرولیز-شده-hvp-با-هدف-تولید-و-پوشش-برای-ساخت-آن‎Cachedپروژه پایان نامه مقطع کارشناسی. چکیده. این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و کوشش برای فصل آن می باشد . در فصل اول ... پروژه تحقیقی بر روی پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف ... bankmaghale.ir/پروژه-تحقیقی-بر-روی-پروتئین-های-گیاهی-ه/‎Cachedپروژه تحقیقی بر روی پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸ ... دانلود پروژه دانشجویی تحقیقی بر روی پروتئین های گیاهی هیدرولیز ... paperdoc.ir/.../دانلود-پروژه-دانشجویی-تحقیقی-بر-روی-پروتئین-های-گیاهی-هیدرولیز-شده-hvp-با-هدف-تولید-و-پوشش-برای-ساخت-آن‎Cachedدانلود پروژه دانشجویی تحقیقی بر روی پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی ... پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف ... prozhe20.cero.ir/product-322235-پروژه-تحقیقی-بر-روی-پروتئینهای-گیاهی-هیدرولیز-شده.aspx‎Cachedتحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده ساختار و ویژگیهای پروتئین های گیاهی ... پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف ... jahanriane.mjblog.ir/post/446‎Cached31 ا کتبر 2016 ... پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن - - جهان رایانه. دانلود (پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP ... www.sarvoptdl.ir/file11650.html‎Cached11 آگوست 2016 ... اینک شما با جستجوی ((پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده ( HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن)) وارد صفحه فروش فایل ... دانلود (پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP ... 6iq0b8.nikandlc.ir/‎Cachedدانلود (پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن)