X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:15

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک

چکیده
علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.
فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .
این پروژه از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن شامل برنامه و گزارشات کار کارآموز و مکان کار کارآموز و موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی می باشد و قسمت دوم آن مطالب جمع آوری شده ای که در دو بخش تهیه وتنظیم شده است می باشد در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .
مطالب این قسمت از پروژه در 6 فصل تنظیم شده است :
در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .
نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و... مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .
فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .
قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .
مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .
حجم مطالب گردآوری شده و یا قابل ارائه بیش از آن است که بتوان آن را در یک کار علمی – تحقیقی (پروژه ) جمع آوری کرد لذا امیدوارم که مجموعه ارائه شده در این پروژه بتواند گامی هرچند کوچک در جهت اعتلای اقتصاد و صنعت کشورمان ایران باشد.

فهرست مطالب:

چکیده ....................................... 1

مقدمه........................................ 3

قسمت اول

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی............ 5

1-1تاریخچه سازمان.............................. 5

2-1 نمودار ساختمانی و تشکیلات................... 5

3-1 نوع محصولات تولیدی یا خدمات ................ 5

4-1 شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی....... 5

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز 6

1-1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی........... 6

2-2 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی. 6

3-2 امور جاری در دست اقدام..................... 6

4-2 برنامه های آینده........................... 6

2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود........................................... 7

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج............ 8

قسمت دوم

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل 1 : پلیمرها به زبان ساده

1- تعریف................................. 9

1-1 تهیه پلیمرها.......................... 9

2-1 روش های تولید پلیمرها................. 9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای............. 10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی....... 10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای................ 10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها.................. 11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی................... 11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک.................. 11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها..................... 12

1-4-1 ترموپلاستها........................... 12

2-4-1 الاستومرها............................ 12

3-4-1 ترموپلاستها............................ 13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر................... 13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما .. 13

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها............... 16

2- مقدمه............................ 16

1-2 شکل ظاهری....................... 16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری........... 17

3-2 اثر حلال های شیمیایی............. 18

4-2 اثر گرمایی....................... 19

5-2 تعیین مقدار PH..................... 20

6-2 اشتعال با شعله................... 21

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری..... 25

3- مقدمه............................ 25

1-3 آسیاب کردن ..................... 25

2-3 مخلوط سازی...................... 27

1-2-3 همزن ها........................ 27

2-2-3 خمیرزن ها...................... 27

3-2-3 مخلوط کننده ها................. 29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)........... 30

فصل چهارم : اکسترودرها...................... 32

4- اکسترودر کردن............... 32

1-4 تعریف .................. 32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده 33

2-4 مارپیچ اکسترودر........... 35

3-4 انواع مارپیچ ها........... 36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG) .......................................... 37

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها. 38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای......... 38

2-1-4-4 منطقه تغذیه.......... 39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل) 40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ.. 41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه 41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه 42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه 42

1-5-4 درجه انتقال ماده .......... 42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار.......... 43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN) ............................................. 43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار.............................. 45

1-7-4 عمق کانال.................. 45

2-7-4 پروفیل فشار................ 46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها....... 46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder). 47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE)... 49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه 50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها....... 50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر.... 51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها............... 52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE) 53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری..................... 53

2-2-9-4 شاخص انتقال.......................... 53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار..................... 54

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن.......... 55

5- صنایع اکستروژن .......................... 55

1-5 لوله های پلیمری.................. 55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی 57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر............ 57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون........ 58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی...... 59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی ..... 59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله ..... 60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم.... 61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله..... 62

2-1-5 لوله های خرطومی................. 63

3-1-5 پروفیل ......................... 64

2-5 فیلمهای پلیمری..................... 64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine 66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی ..... 67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی............ 68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی 69

2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها.................. 70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی..................... 71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی............ 71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی...................... 72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی....... 74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی............... 74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی.......... 74

بخش دوم : p.V.C................................ 76

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود 76

1- فرآیندها.................................... 76

1-1 فرآیند تعلیقی............................................ 76

2-1 فرآیند امولسیونی........................... 77

3-1 فرآیند توده ای............................. 78

4-1 فرآیند محلول............................... 78

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی . 79

2- مواد ا فزودنی............................... 79

1-2 نرم کننده ها............................................ 80

1-1-2 انواع فتالات ............................. 82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک................... 83

3-1-2 انواع فسفات ............................. 85

4-1-2 انواع اپوکسی............................. 85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری..................... 85

6-1-2 نرم کننده های ویژه....................... 86

2-2 پایدار کننده ها............................ 86

1-2-2 پایدار کننده های قلع .................... 86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی 88

3-2-2 پایدارکننده های سرب...................... 88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی.................. 89

3-2 روان کننده ها.............................. 89

4-2 پرکننده ها................................. 92

1-4-2 کربنات کلسیم............................. 92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا......................... 93

3-4-2 سولفات باریم............................. 94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم....................... 94

5-4-2 الیاف شیشه .............................. 96

6-4-2 دوده .................................... 95

7-4-2 خاک اره ................................. 95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری.................. 95

1-5-2 آمیزه پودر............................... 95

2-5-2 آمیزه مذاب............................... 95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی...................... 95

6-2 مواد کمک فرآیند............................ 97

1-6-2 فرآیند اکستروژن ......................... 98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی.................. 99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری......................... 99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی.................... 99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی................... 101

7-2 مواد اسفنجی کننده......................... 101

8-2 رنگینه ها................................. 102

1-8-2 رنگدانه ها.............................. 102

2-8-2 جوهرها.................................. 102

3-8-2 رنگینه های ویژه......................... 102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی ..................... 103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی...................... 103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان................. 103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان .................. 103

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند ..................................... 104

3- ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی............. 104

1-3 سختی 104

2-3 استحکام کششی.............................. 105

3-3 بازدهی نرم کننده.......................... 105

4-3 افزایش طول نهایی.......................... 105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک ................ 106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه .................. 106

7-3 پایداری حرارتی............................ 107

8-3 پایداری نوری.............................. 107

9-3 سمیت...................................... 108

10-3 مقاومت شیمیایی........................... 108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری........ 108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری).................. 109

13-3 ویژگی های الکتریکی....................... 109

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه....... 110 فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی.............. 112

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)... 112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی).................. 114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)...................... 114

3-1-5 لوله (در فاضلاب) ........................ 114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)................ 114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)...................... 114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی) 115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم) 115

2-5 پروفیل.................................... 116

1-2-5 فیلم و ورق (سخت)........................ 117

2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)............ 117

3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)............... 117

4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی) .............................................. 117

5-2-5 سایر موارد استفاده ..................... 117

6-2-5 ورق و فیلم نرم.......................... 117

3-5 صنایع تولید کفش........................... 118

4-5 اسفنج پی.وی.سی ........................... 118

5-5 الیاف روکش شده ........................... 118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی....................... 119

7-5 بطری سازی................................. 120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی.................. 120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی...................... 121

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی .... 122

منابع...................................... 126خرید فایللینک منبع :گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک

گزارش کارآموزی مهندسی پلیمر شرکت صنایع پلاستیک - فایلکده ... pdfseller.sellfile.ir/prod-259756-گزارش+کارآموزی+مهندسی+پلیمر+شرکت+صنایع+پلاستیک.html‎Cached Similarچکیده. علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در ... گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک - دانلود مقاله و پروژه - رز ... maghalenab.rozblog.com/.../-گزارش-کارآموزی-در-شرکت-صنایع-پلاستیک-.html‎Cachedگزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک دسته: شیمی بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 31897 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 علیرغم گسترش ... گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک - دانلود پروژه و مقاله - رز ... maghalefile.rozblog.com/.../-گزارش-کارآموزی-در-شرکت-صنایع-پلاستیک-.html‎Cached4 ژوئن 2016 ... گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک دسته: شیمی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 31897 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 ... گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک - برترین فایل ها - فایل ناب projeha.filenab.com/product-53206-aa.aspx‎Cachedگزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک. چکیده علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز ... گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک - خانه khazesh.ir/search/گزارش+کارآموزی+در+شرکت+صنایع+پلاستیک‎Cachedگزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک دسته: شیمی بازدید: 7 بار فرمت فایل: ... دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارسا پلاستیک پاپکو (لوازم التحریر) فهرست ... دانلود گزارش کارآموزی تولیدات صنایع پلاستیکی (قالب سازی) - خرید ... negareha.parsiblog.com/.../دانلود+گزارش+کارآموزی+تولیدات+صنایع+پلاستیکی+(قالب+سازی)/‎Cached Similarدانلود گزارش کارآموزی تولیدات صنایع پلاستیکی (قالب سازی) · دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت · دانلود گزارش کارآموزی شرکت رنگ ... گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک | بیسترینها bannerfa.bistarinha.xyz/.../گزارش+کارآموزی+در+شرکت+صنایع+پلاستیک.html‎Cached9 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی شرکت صنایع پنجره دنا موضوع کارآموزی آشنایی کلی با فرآیند تولید شرکت صنایع پنجره دنا ( تولید درب و پنجره )، آشنایی با ... گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلاستیک ابهر - دانلود پروژه pdf-doc.ir/Internships-Report-Plastic-industry_6957.html‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک ابهر 48 صفحه ورد آماده تحویل تزریق قطعات پلاستیک خودور سازی. دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولید پلاستیک - فارس فایل farsfile.ir/product/8482/...گزارش-کارآموزی-شرکت...پلاستیک/369‎Cachedدانلود گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو قیمت: 1,000 تومان ... صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را ... دانلود فایل ( گزارش کارآموزی شرکت پارت پلاستیک خراسان ( قطعات ... www.newfilestant.ir/paper751.html‎Cached22 سپتامبر 2016 ... گزارش کاراموزی شرکت پارت پلاستیک خراسان ( قطعات خودرو ) در 42 صفحه با ... دریافت فایل گزارش کارآموزی صنایع شیمیایی در شرکت نایلکس و ...