X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:17

بررسی سازه ها و راه های ارتقای اثر بخشی نیروی کار

بررسی سازه ها و راه های ارتقای اثر بخشی نیروی کار


چکیده :
امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .
مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است .

مقدمه :
امروز سازمانها به حدی گسترده و پیچیده شده اند که بدون علم سازمان و مدیریت و بهره گیری از توانمندی ، فراست و مهارتهای سالها تجربه سازمانی نه می توان سازمان را به خوبی درک وتحلیل کرد ونه می توان آن را رهبری و مدیریت نمود . همان طور که بدون علم و ممارست درهر رشته تخصصی نمی توان از آن بهره برداری کرد علم مدیریت به لحاظ پیچیدگی ذهنی بودن ، وناهمگنی محیط واعضای سازمان بسیار
سخت تر از هر علمی است که محیط آن جنبه فیزیکی و واقعی دارد.
جامعه نمی تواند از این پس شاهد وارد آوردن ضرر از طرف افرادی باشد که بدون آگاهی از علم مدیریت صرفا به لحاظ پیروی از حلقه مراعات ( روابط ) و شیرینی منصبهای مدیریت وبا مستقر نشدن در حرفه مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی خود مشاغل حساس مدیریت سازمانها را اشغال کنند اینان تلاش می کنند صرفا با بهره گیری از سطوح اخلاقی و ارزشهای اجتماعی این عصر بدون کوچکترین آگاهی از نظریه و قوانین تحلیلی رشته ای و علم بسیار حساس و پیچیده مدیریت ، اداره امور سازمانها را بر عهده گیرند .
همه افراد دلسوز در این جامعه بارها شاهد حلقه شوم و دور باطل افکار مدیران و محو شدن برنامه ها وعملیات سازمانها بوده اند ، آثار سوء این نوع تصمیم گیریها موجب معدوم کردن کیفیت و انگیزشهای کاری منابع انسانی سازمانها می شود که گهگاه می بینیم فردی در منصب مدیریت می نشیند که ازعلم و جوهره ظریف مدیریت واداره سازمان و نحوه دستیابی به اثر بخشی سازمانی بهره چندانی ندارد .

موفقیت و اثر بخشی
اثر بخشی که بعد کیفی بهره وری است درارتباط بسیار نزدیک با کیفیت و توان کاری
نیروی انسانی است این شاخص نشانگر نسبت : 1- هدفهای واقعی به هدفهای پیش بینی شده و 2- عملکرد واقعی به عملکرد مورد انتظار است وا زطریق بازده نیروی کار و سازمان اندازه گیری می شود اثر بخشی در واقع با هدفهای مدیر وسازمان مشخص می شود وهویت پیدا می کند عرصه شاخصهای سنجش اثر بخشی در چارچوب : 1- میزان دستیابی به هدفهای مورد انتظار 2) کیفیت کار 3) سرعت و دقت کار و 4) جوششهای درونی بهبود و خلاقیت قرار می گیرد البته در تعیین اثر بخشی باید میان اثر بخشی هدفهای فردی ، سازمانی ، و مدیریت تفاوت قائل شد از آنجا که یکی از خصیصه های تحقق تفکرات واراده مدیریت در سازمانها استفاده از مجاری قدرت است لازم است میان مجاری قدرت سازمانی مقام و مجاری قدرت شخصی در کسب موفقیت و اثر بخشی تمییز قائل شد ، هر چند که منظور از قدرت میزان توانایی تاثیر گذاری بر رفتار افراد است در صورتی که شخصیت سازمانی قادر باشد افراد سازمان را به انجام دادن کار معینی ترغیب کند ، آن شخصیت دارای قدرت سازمانی مقام است درحالی که قدرت شخصی از مجاری قدرت زیر دستان در انجام دادن فعال کار ، نشئت می گیرد بهترین وضعیت برای مدیریت سازمان ، جمع کردن این دو نوع مجاری قدرت در شخص مدیر است یعنی هم پذیرای او باشند دوستش بدارند ، به او احترام حرفه ای و شخصیتی بگذارند وهم از او پروا ، حیا و اطاعت پذیری بالایی داشته باشند وحتی بترسند در این میان بازده میزان کوشش وهدایت مدیریت مطرح می‌شود که بر آن اساس فرد می کوشد بر رفتار دیگری تاثیر بگذارد وبه آن جهت بدهد و آن را در قلمرو و ابستگی وارد کند . میزان موفقیت افراد در سازمان را با بازده ( قدرت تولیدی ) گروه تحت رهبری آنها اندازه گیری می کنند .
موفقیت با چگونگی گرایش ، رفتار ، و عملکرد فرد و گروه ارتباط دارد ، اما اثر بخشی نشانه وضع درونی و میزان آمادگی اولیه فرد و گروه برای انجام دادن کار است لذا ماهیت گرایشی و انگیزشی دارد مدیر بهره مند از قدرت سازمانی ، از شیوه های مستقیم نظارت استفاده می کند ودر مسیر دستیابی به موفقیت سازمانی گام بر می دارد اما اثر بخشی زمانی نمایان می شود که مدیر بر قدرت شخصی وبهره گیری از مجازی آن با اعمال نظارت کلی تر و جلوه های غیر مستقیم تاکید داشته باشد .
قدرت مقام در سازمان درچارچوب سلسله مراتب و تفکیک عمودی از بالا و پایین تفریض می شود در حالی که قدرت شخصی از پایین به بالا بر اثر پذیرش زیر دستان و درعرصه ترکیب وساز و کارهای دستیابی به هدفهای مشترک به وجود می آید مدیری که قدرت اعمال نفوذ (موقت ) بر رفتار دیگران دارد می تواند موفق اما ناموثر باشد در صورتی مدیری موفق واثر بخش شناخته می شد که صاحب مجاری اعمال نفوذ فکری ، حرفه ای ، وانگیزشی بر نیروی کار برای بالا بردن بهره وری سازمان باشد ( هالس 1994 هرسی و بلانچارد ، 1378 ) در نمودار شماره 1 نمایش هندسی تعامل قدرت شخصی ، اثر بخشی و نظارت در نمودار شماره 2 نمایش هندسی تعامل قدرت سازمانی موفقیت و نظارت ارائه شده است .
برای تعیین میزان موفقیت واثر بخشی ، نیاز به تعیین استاندارد های انجام کار و سنجش عملکرد مورد انتظار نیروی کار وجود دارد . حال این سوال مطرح می شود در تدوین استانداردها چه نوع معیارهای متعارفی ملاک است ؟ آیا این استانداردها باید به حدی بالا باشند که دست یافتن به آنها برای همگان ناممکن باشد و فقط افرادی بتوانند به آن دست یابند که توان بسیار بالایی داشته باشند ؟ آیا بهتر نیست این استانداردها نیز بر نیروی کار اثر مطبوع انگیزشی می گذارند و با معیارها و روشهای حسابداری – مثلا برنامه ریزی مالی و تنظیم گزارش عملکرد واحدهای سازمانی – سازگاری بالایی دارند مطابق این استانداردها انتظارات تا حد مناسب در سطح بالا قرار داده می شوند تانیروی کار برای حصول به آن تلاش کند این رو یک اهمال کاری ، ضایعات ،خرابی ، تاخیر و قفه وصدمات وارده به تجهیزات را درحد طبیعی ودر چارچوب حدود پذیرش استاندارد می پذیرد . از این رو ، افرادی که بتوانند آن موارد را به حد کمتر از سطح مورد نظر تقلیل دهند تشویق می شوند و پاداش می گیرند . تغییرات عملکردی نیز مطبوع نیست مدیران استانداردهای عملکرد را هدفهای قابل حصول سازمانی در نظر می گیرند در این رویکرد ، ارزیابی عملکرد در چارچوب بازخورد مقایسه نتایج واقعی با انتظارات بودجه ای صورت می گیرد استانداردهای رایج قابل حصول از این نظر مورد استناد زیاد هستند که 1- مخارج استاندارد چند منظوره را در نظر می گیرند مثلا مخارج یکسانی برای تاسیسات ، حفظ و نگهداری موجودی انبار ، عملیات بخشی برقرار می کنند 2) بر نیروی کار تاثیر انگیزشی مطبوع می گذارند زیرا استانداردهای منطقی عملکرد را برای آینده در نظر می گیرند و 3) در زمان استفاده از این استانداردها تفاوت منطقی بین استانداردها وبودجه بندی دیده نمی شود .خرید فایللینک منبع :بررسی سازه ها و راه های ارتقای اثر بخشی نیروی کار

مقاله بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار - sabzblog.tk prs.sabzblog.tk/post/229‎Cachedمقاله بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار. ایامی نیک و سال پر از بهروزی برای شما نیکان ایرانی آرزومندیم هم میهنان پژوهشگر , کار آفرینان گرامی ... بررسی سازه‌ها و راههای ارتقای اثربخشی نیروی کار - فصلنامه فرایند ... www.jmdp.ir/browse.php?a_id=281&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedبررسی سازه‌ها و راههای ارتقای اثربخشی نیروی کار ... امروز بررسی راهبردی سازه‌ها و سازوکارهای اثربخشی از موارد مسلم تحول آفرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار ... بررسی سازه ها و راه های ارتقای اثربخشی نیروی کار - پایگاه مجلات ... www.noormags.ir/.../بررسی-سازه-ها-و-راه-های-ارتقای-اثربخشی-نیروی-کار محمد رضا حمیدی زاده ; مجله: فرآیند مدیریت و توسعه ; تابستان و پاییز 1379 - شماره 48 و 49 ; تحقیق بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار - دانشجو کمک daneshjoohelp.parsiblog.com/.../تحقیق+بررسی+سازه+ها+و+راههای+ارتقای+اثر+بخشی+نیروی+کار/‎Cached25 ا کتبر 2016 ... بارالها ! ... می دانم برترین توشه رهرو به سوی تو، اراده استوار و فروتنی یاری خواهانه است و اینک، قلبم با اراده ای استوار و فروتنی متواضعانه با تو ... مقاله بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار | فروشگاه آسان ... www.asanproject.ir/بررسی-سازه-ها-وراههای-ارتقای-اثر-بخشی/‎Cachedامروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی ... [PDF] بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار - اِی‌اِم‌پی! amparticle.tk/.../11241-بررسی-سازه-ها-و-راههای-ارتقای-اثر-بخشی-ن.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ و راﻫﻬﺎی ارﺗﻘﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺮوی. ﮐﺎر by Unknown Anonymous Canonical URL. اﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺤﻮل آ ﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ... [PDF] PDF: بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار pdf.requestarticle.ir/.../بررسی-سازه-راههای-ارتقای-اثر-بخشی-نیروی-کار.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ و راﻫﻬﺎی ارﺗﻘﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺮوی. ﮐﺎر. اﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺤﻮل آ ﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺒﻮد. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... [PDF] PDF: تحقیق بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار pdf.requestarticle.ir/.../تحقیق-بررسی-سازه-راههای-ارتقای-اثر-بخشی-نیروی-کار.pdf‎Cachedﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ و راﻫﻬﺎی ارﺗﻘﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ. ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر. ﭼﮑﯿﺪه: اﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺤﻮل آ ﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم. ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ ... بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار qualityarticle.ir/articles/10481‎Cached8 نوامبر 2016 ... امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود. … فرمت فایل ... تحقیق بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار | مقالات ... linkedarticles.ir/post/تحقیق-بررسی-سازه-ها-و-راههای-ارتقای-اثر.html‎Cached12 فوریه 2016 ... چکیده: امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی ...
برچسب‌ها: بررسی، سازه، ارتقای، بخشی، نیروی، کار