X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:24

بررسی خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

بررسی خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. ولی نظر به سوخت ویژه‌ای که در این موتورها بکار می‌رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب مورد بحث در این مجموعه صرفا یک بررسی مقدماتی جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه کارآنها می‌باشد .

که در ادامه این بحث به بررسی کامل انواع سوخت ‌های گازی مورد استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه کار موتورهای بنزینی و گازی می‌پردازیم که همچنین به بررسی انواع آلاینده‌های موجود در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان آلاینده‌ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز کردن موتورهای بنزینی از نظر عملکرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملکرد می‌پردازیم که به صورت یک سری نمودار‌ها و داده‌های آماری به دست آمده از یک سری منابع ، آورده شده و در کل به نتیجه گاز سوز کردن موتور می‌پردازیم و در پایان یادآور می‌شویم که در صورت گاز سوز شدن صحیح اتومیبل‌ها کارکرد آنها تفاوت چشم گیری نکرده و قدرت و کشش ماشین حدود 5 درصد نسبت به بهترین حالت کار با بنزین ( که معمولا ماشین‌ها هیچ وقت در این حالت نمی‌باشد) پائین می‌آید که به هیچ وجه محسوس نمی‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه ............................................................................................................................................................................. 1

چکیده ............................................................................................................................................................................ 2

فهرست اختصارات بکاربرده شده و علائم ................................................................................................................... 3

فصل اول : سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت ................................................................................................................. 5

1-2- احتراق سوخت هیدروکربنه................................................................................................................................ 5

1-3- انواع سوخت موتورهای درون سوز ................................................................................................................. 6

1-4- انتخاب صحیح مخلوط سوخت........................................................................................................................... 6

1-5 - سوخت گاز مایع و استفاده از آن در موتور.................................................................................................... 8

1-6- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی........................................................................... 10

1-6-1- تعریف (LNG)...................................................................................................................................... 10

1-6-2- ترکیبات ................................................................................................................................................. 10

1-6-3- چگونگی ذخیره آن................................................................................................................................. 11

1-6-4- چگونگی سرد نگه داشتن آن................................................................................................................ 11

1-6-5- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه................................................... 11

1-7- تعریف ( CNG )................................................................................................................................................. 12

1-8- تعریفLPG ........................................................................................................................................................ 12

1-9- مزیت استفاده از LNG بجای CNG به عنوان سوخت.................................................................................. 13

1-10- عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها................................................................................. 15

فصل دوم : موتورهای گاز مایع سوز

2-1- چگونگی کار ...................................................................................................................................................... 17

2-1-1- سیستم‌های نسل اول............................................................................................................................ 18

2-1-2- سیستم تبدیل نسل دوم....................................................................................................................... 18

2-1-3- سیستم ‌های تبدیل نسل سوم.............................................................................................................. 19

2-2- موتورهای مخصوص سوخت گازی................................................................................................................... 22

2-2-1- موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه به سه دسته تقسیم می‌شوند........................................ 21

2-2-2- امتیازات سیستم استوگیومتری............................................................................................................ 21

2-2-3- معایب سیستم استوگیومتری............................................................................................................... 22

2-2-4- محاسن سیستم کم مصرف................................................................................................................... 22

2-2-5- معایب سیستم کم مصرف..................................................................................................................... 22

2-3- سیستم سوخت رسانی..................................................................................................................................... 23

2-3-1- سیستم سوخت رسان نسل اول........................................................................................................... 24

2-3-2- سیستم رسان نسل دوم........................................................................................................................ 25

2-3-3- سیستم سوخت رسانی نسل سوم......................................................................................................... 26

فصل سوم : موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و ویژگی آنها و عوامل موثر در کارکرد این موتورها

مقدمه........................................................................................................................................................................... 29

3-1- صنعت تبدیل..................................................................................................................................................... 30

3-2- سیکل موتورهای دیزلی و otto........................................................................................................................ 30

3-2-1- سیکل otto ........................................................................................................................................... 30

3-2-2- سیکل دیزل............................................................................................................................................ 30

3-3- بازده حرارتی موتور.......................................................................................................................................... 30

3-4- نسبت هوا به سوخت........................................................................................................................................ 30

3-5- آنالیز و عملکرد موتور ...................................................................................................................................... 30

- آنالیز گاز.............................................................................................................................................................. 30

3-5-1-تاثیرات روی بازده موتور......................................................................................................................... 30

3-5-2-تاثیرات روی خروجی............................................................................................................................. 30

3-5-3-تاثیرات روی قابلیت اشتغال ................................................................................................................. 30

3-6- ویژگی سوخت................................................................................................................................................... 30

3-7- ویژگی ‌های احتراق ......................................................................................................................................... 30

3-7-1- حرارت احتراق در واحد حجم.............................................................................................................. 30

3-7-2- ضریب Wobbe..................................................................................................................................... 38

فصل چهارم : آلودگی خودروها

مقدمه........................................................................................................................................................................... 30

4-1- آلاینده‌های موتورها........................................................................................................................................... 30

4-2- راههای آلودگی.................................................................................................................................................. 30

4-3- برنامه وسایل نقلیه با آلودگی کم CARB....................................................................................................... 30

4-4- آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی............................................................................................................. 30

4-5- عامل میزان آلایندگی موتورهای گازسوز....................................................................................................... 49

4-5-1- سیستم احتراق ..................................................................................................................................... 49

4-5-2- فن آوری استفاده از کاتالیزور............................................................................................................... 50

4-6- سیستم‌های عیب یاب قابل نصب بر روی خودرو( OBD)......................................................................... 54

4-7- آلاینده‌های کنترل شده................................................................................................................................... 30

4-7-1- نوع اول از خودروها............................................................................................................................... 30

4-7-2- نوع دوم از خودروها............................................................................................................................... 55

4-7-3- خودروهای نوع سوم.............................................................................................................................. 57

4-8- انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور........................................................................................... 58

4-9- استاندارد آلودگی............................................................................................................................................... 60

4-9-1- استاندارد‌هایی که در آمریکا به اجرا در آمده‌اند................................................................................ 60

4-9-2- قوانین مربوط به آلاینده‌ها در اروپا...................................................................................................... 62

فصل پنجم : بررسی اثرات گازسوز کردن یک سری موتور‌های خاص از نظر عملکرد موتور و آلایندگی آن و مقایسه با حالت بنزین سوز آنها

5- 1- نمونه موتور 4 سیلندر تزریق مستقیم ......................................................................................................... 63

5-1-1- آلودگی.................................................................................................................................................... 63

5-1-2- تست عملکرد موتور............................................................................................................................... 65

5-2- نمونه ماشینg523 ........................................................................................................................................... 66

5-2-1- تست آلودگی ......................................................................................................................................... 67

5-2-2- تست عملکرد موتور............................................................................................................................... 68

5-3- هوندا سیویک 6/1............................................................................................................................................. 70

5-4- موتور سیکلت..................................................................................................................................................... 76

5-4-1- تست آلودگی.......................................................................................................................................... 77

5-4-2- تست عملکرد موتور............................................................................................................................... 80

5-5- بررسی عملکرد و کیفیت کیت‌های گازسوز تولیدی در کشور....................................................................... 80

5-5-1- موتور پیکان 1600................................................................................................................................. 82

5-5-2- موتور پژو 405....................................................................................................................................... 83

نتایج حاصله................................................................................................................................................................. 84

فصل ششم : بررسی کلی معایب و مزایای گازسوز کردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری

6-1- مزایا و معایب گازسوز کردن............................................................................................................................. 86

مراجع ................................................................................................................................................................... 91خرید فایللینک منبع :بررسی خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

بررسی خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز pdf1.filenab.com/product-53236-aa.aspx‎Cachedهدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. ولی نظر ... بررسی خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز irandaneshjoo.pishroblog.ir/Post/15647‎Cached9 آگوست 2016 ... هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع ... آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز buyfile.cero.ir/product-311841-آشنائی-با-خواص-گاز-مایع-و-امکان-استفاده-از-آن-در-م.aspx‎Cachedهدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. ولی نظر ... مقاله آشنایی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز bankmaghale.ir/مقاله-آشنایی-با-خواص-گاز-مایع-و-امکان-اس/‎Cached Similarهدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. روش تحقیق آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای ... www.karenthesis.ir/.../روش-تحقیق-آشنائی-با-خواص-گاز-مایع-و-امکان-استفاده-از-آن-در-موتورهای-درون-سوز‎Cachedهدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. پایان نامه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز ... www.prozheha.ir/10059/پایان-نامه-بررسی-خواص-گاز-مایع-و-استفاد‎Cached Similarهدف از این پروژه آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز ... filedocx.blogsky.com/.../دانلود-پروژه-بررسی-خواص-گاز-مایع-و-استفاده-از-آن-در-موتورهای-درون-سوز‎Cached29 ا کتبر 2016 ... دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز ... مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد گاز مایع یا گاز پر شد. دانلود مقاله خواص گاز مایع و امکان استفاده آن در موتور های درون سوز iranfile.samenblog.com/دانلود-مقاله-خواص-گاز-مایع-و-امکان-استفاده-آن-در-موتور-های-درون-سوز.html‎Cached1 ا کتبر 2016 ... چکیده : هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه ... پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز 20mikham.com/بررسی-خواص-گاز-مایع-و-استفاده-از-آن-در-م/‎Cached Similar11 جولای 2015 ... هدف از این پروژه بررسی خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. گاز مایع یا گاز پر شده در سیلندر و امثال آن برای محصولاتی ... خرید فایل( آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای ... 5ps3qt.barfindl.ir/‎Cachedبا کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز و بررسی کامل هدایت میشوید دانلود مقاله آشنائی ...