X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:15

جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی

جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی

مقدمه :

با نام خدا و با درود و سلام به محضر آقا امام زمان ( عج ) و با سلام به روان پاک شهدا از شهدای صدر اسلام گرفته تا شهدای کربلاهای ایران و جهان ، در طول تاریخ اقوام هر دوره ای دارای انبیاء و دین و مذهبی بوده اند که این انبیاء و پیام آوران و دین آنان یا مبتنی بر یکتاپرستی یا غیر یکتاپرستی بوده است که پیوسته منجر به اختلاف نظرها و بحث پیرامون یکتاپرستی و طاغوت کشیده است هر یک از انبیاء بنابر مصلحت و براساس یک مکتب و مشرب یک دین و آیینی را پدید آورده و رهبرانی هم پیرو آن دین داشته و پدید آمده است که افکار و عقاید آن بانیان مکتب و مشرب برای پیروان خود بصورت آیینه هایی بجا مانده است که هدف از تهیه این پایان نامه تحقیقی این بوده است که از طریق معرفی دیدگاه مولوی و سایر افراد درباره این مکتب ها ما برای افراد جامعه و خوانندگان آن فرصتی باشد برای تشخیص حق از باطل و اینکه ریشه این اختلافات عقیدتی و دینی برای افراد مشخص گردد و در این رهگذر سعی گردیده که جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی هویدا گشته و علل تسلسل انبیاء و اولیاء یکی پس از دیگری برای امتهای طول تاریخ معین گردد و همانطوری که منابع و متون اسلامی از جمله قرآن کریم بیان کرده ، در طول تاریخ وظیفه انبیاء تصدیق و تأیید پیامبران قبل از خود و کامل نمودن دین و مسلک آنان بوده و اگر هم بظاهر تفاوتی باشد این تفاوت به سطح تعلیمات و مقتضیات زمان امتها و آداب و رسوم و عرف و حجیتی است که خاص نبی آن زمان می باشد .

فهرست:

1 - مقدمه :

2- بیان مسئله

3- هدف تحقیق

4- سؤالات تحقیق :

5- روش و قلمرو تحقیق

6- پیشینه تحقیق

1-1مولانا از دو دیدگاه: -1 زندگی 2- بندگی

1-2 مولوی ملجاء همگان بود

1-3 برخورد مولانا با پیروان سایر انبیاء

1-4 مولانا با هیچ مذهبی مشکل ندارد

1-5 مذهب مولانا

1-6 آیین مولانا

1-7 مولوی و اندیشه ی فلسفی:

1-8 مولوی بی همتاست

1-9 مولوی عاشق بی مثال است .

1-10 مولوی آموزگار عشق و تفکر است .

1-11 عشق برتر از ایمان

1-12 قدمت عشق از دین بیشتر است

1-13 مولوی اهل باطن ، و عشق را بالاتر از هر دینی می داند .

1-14 محدوده معرفت مولانا

1-15 وهم وخیال ، موجب دشمنی میان پیروان انبیاء می گردد.

1-16 مولوی برتر از دانته

1-17 از نظر مولوی ، اختلاف انبیاء لفظی است نه معنوی:

1-18 ترسای مسلمان

1-19 همه مردم در نبود مولانا ناراحتند .

1-20 تفکر ، محور دعوت مولوی بود.

1-21 مولوی یک آیین وتفکر را حق نمی دانست

1-22 مولوی همیشه زنده است

1-23 مولوی شاعری همگانی است نه ملی

1-24 مسلمانی مولوی:

1-25 دیدگاه مولوی در رابطه ی با مذهب انبیاء :

1-26 اقتضای هستی ، وحدت انبیاء است .

1-27 مولوی طالب فرد عاشق است .

1-28 اندیشه وحدت از دیدگاه مولوی

1-29 مولانا از خود بینی دور بود.

1-30 فروتنی مولانا

1-31 شباهت جهان هستی به خانقاه و پیامبران به صوفیان

1-31 دید واحد مولوی به حاضران در خانقاه

1-33 معنای مثنوی :

1-34 مثنوی ترکیبی از تفکر است مخلتف

1-35 سراسر مثنوی حکایت از وحدت دارد.

1-36 توصیه مولوی

1-37 وحدت وجود عامل وحدت انبیاء است

1-38 علت پدید آمدن فِرَق مختلف

1-39 موقعیت منظر نظر گاه :

1-40 اختلاف آیین به علت اختلاف دیدگاه است

1-41 اختلاف مذاهب موجب سردرگمی افراد است :

1-42 مذاهب نه همه حقند و نه همه باطل

1-43 برگزیده یا مطیع برگزیده باش:

1-44 مردد در مذاهب و راه نجات :

1-45 مفهوم اختلاف انبیاء و ادیان :

1-46 دیدگاه مولوی در مورد اختلاف هفتاد و دو ملت:

1-47 آیین ملت و مردم واحد است

1-48 اگر چه اسمها فراوانند اما مسمی یکیست

1-49 انبیاء و ادیان همگی بر یک اصل واحدند .

1-50 اختلاف انبیاء به علت عدم درک درست است .

1-51 اختلاف درک حقیقت ماننداختلاف در توصیف پیل است

1-52 مولانا مقصد انبیاء رایکی می داند :

1-53 مولوی کتب انبیاء را یکی می داند :

1-54 مقصد همه ی انبیاء یکی است :

1-55 همگی آدمیان روح واحد دارند :

1-56 نمازگزاران چهار هندو در مسجد با نیت واحد

1-57 منشاء ایمان به انبیاء یکی است

1-58 ذکر روایات :

1-59 همسفری : مسلم ، جهود و ترسا

1-60 وحدت انبیاء درمثنوی

1-61 اختلاف انبیاء لفظی است نه عقیدتی :

1-62 اساس عبادت از نظر مولانا:

1-63 دین انبیاء الهی تحقیقی باشد نه تقلیدی

1-64 داستان موسی نبی و شبان در مثنوی مولوی:

1-65 داستان چهار کس و موسی و شبان نشانگر وحدت انبیاء و ادیان الهی

است .

1-66 مولانا حقیقت وجودی را قطعی می داند نه وهمی.

1-67 تفاوت مومن و کافر در مثنوی مولوی:

1-68 در مثنوی مولوی ، مسیر الی الله به تعداد انسان ها می باشد .

1-69 در پیمودن راه انبیاء کدام گروه بر حق می باشد .

1-70 ازنظر مولوی ، انسان در پیمودن راه انبیاء تکبر ندارند .

1-71 اعتقاد مولوی و اهل تصوف ظاهری انبیاء الهی:

2-1 مولوی ، انبیاء و اولیاء

2-2 تفاوت افراد از دید مولوی:

2-3 انبیاء و اولیاء میزان افراد جامعه هستند

2-4 پیامبران نایب حقند و چون نوری واحدند

2-5 مقام انبیاء و اولیاء یکسان نیست .

2-6 اولویت انبیاء نسبت به هم به معنای اختلاف ما بین آنان نیست .

2-7 وحی و الهام انبیاء:

2-8 محبت واتحاد از نظر انبیاء :

2-9 هدف انبیاء یکی است :

2-10 کار انبیاء تذکر است :

2-11 پیام پیامبران یکسان است :

2-12 وارث انبیاء ، اولیاء هستند :

2-13 اولیاء عامل نزدیکی به خدایند:

2-14 اوصاف انبیاء :

2-15 تفاوت انبیاء و سایر انسانها:

2-16 رسول اکرم (ص) خود را از سایر انبیاء بالاتر نمی دانست .

2-17 مولوی شیفته پیامبر اسلام است :

2-18 حقایق رسول اکرم ( ص) کامل است :

2-19 گفتاری از ابن عربی و شرح آن :

2-20 ولی از نبی بالاتر است :

2-21 برتری انبیاء نسبت به هم چگونه است:

2-22 پیامبر اکرم (ص) بالاتر از انبیاء و هدف همه آنهاست :

2-23 زکریای رازی و ابن راوندی با انبیاء مخالفند :

2-24 از نظر رازی پیامبران با هم مخالفند :

2-25 انبیاءاز نظر ملاصدرا:

2-26 انبیاء همه را به یک دین دعوت کرده اند :

2-27 داستان پیامبران در مثنوی مولوی

2-28 داستان حضرت آدم (ع)در مثنوی مولوی:

2-29 چگونگی فریب خوردن آدم و حوا د رمثنوی مولوی:

2-30 آدم و حوا و دو قطبی بودن اشیاء از نظر مثنوی مولوی

2-31 داستان حضرت ابراهیم (ع) در مثنوی مولوی:

2-32 چگونگی داستان ذبح اسماعیل در مثنوی مولوی:

2-33 داستان حضرت ایوب ( ع) در مثنوی مولوی:

2-34 داستان سلیمان در مثنوی مولوی:

2-35 آصف بن برخیا در مثنوی مولوی:

2-36 داستان حضرت صالح (ع) در مثنوی مولوی :

2-37 داستان حضرت عیسی (ع) د رمثنوی مولوی:

2-38 داستان دجال در مثنوی مولوی:

2-39 زهد حضرت عیسی (ع) در مثنوی مولوی:

2-40 داستان حضرت محمد (ص) در مثنوی

3-2 دین واژه ای فارسی

3-3 تعریف دین

3-4 اعتقاد به دین نیاز همگانی است

3-5 حقیقت دین : (حریت و سعادت)

3-6 حقیقت دین واحد است

3-7 نقش دین

3-8 آغاز دین

3-9 غایت دین

3-10 دین یا ادیان

3-11 احساس اصل انبیاء چیست ؟

3-12 شباهت انبیاء :

3-13 ظهور خدادر انبیاء :

3-15 انبیاء برای چه آمده اند و مطلوبشان چیست؟

3-16 فطری بودن دین عاملی برای وحدت انبیاء

3-17 « وحدت محتوای انبیائ از نگاه ابن عربی»

3-18 « ابن عربی پیرو دین عشق»

3-19 دین الهی ثابت است

3-20 « دین در دنیا متعدد و در آخرت واحد است »

3-21 « وجوه مشترک در انبیاء مختلف»

3-22 انبیاء نموداری از یکی تجلی اند

3-23 پیوند انبیاء ناگسستنی است

3-24 دین اسلام مظهر وحدت واقعی

3 -25 اسلام خلاصه انبیای پیشین :

3-26 تفاوت شرایع در چیست ؟

3 -27 تشابه و تفارق مومن و کافر در تجلی عام و خاص

4-1 « کثرت گرایی دینی»

4-2 از نظر هیک همه انبیاء و مذاهب برحقند

4-3 نظریه هگل درباره وحدت انبیاء

4-4 علل پیدایش پلورالیسم دینی در غرب

4-5 آیا در هر عصری یک راه برای رستگاری وجود دارد ؟

4-6 نسبت انبیاء با یکدیگر

4-7 از مشترکات انبیاء

4-8 وجوه اشتراک انبیاء

4-9 عدد چهل مشترک انبیاء

4-10 شباهت زبان های عرفانی در مکابت متعدد الهی و انسانی

4-11 استنباط به مقتضای فهم

4-12 هر کس به قدر فهمش فهمیده مدعی را

4-13 اتحاد و اختلاف انبیاء از دیدگاه قرآن

4-14 وحدت انبیاء و اختلاف انبیاء

4-15 اختلاف انبیاء از دیدگاه قرآن :

4-16 علی (ع) حامی وحدت امت

4-17 حقیقت شرایع

4-18 اختلاف شرایع و نسخ مذاهب

4-19 فراخوان الهی نسبت به اهل کتاب

4-20 منادی قلبها

4-21 همگان را رو به سوی یکتایی است .

4-22 اسلام نام همه انبیاء حق است

4-23 اسلام و اقتباس از سنتها و حکمت های سابق

4-24 در انبیاء آسمانی وحدت کلی معمول است

4-25 جهان شمولی انبیاء

4-26 دین به معنای تسلیم

4-27 آیا خداوند میان بشر در پاداش عمل خیر وکیفر عمل شر تبعیض قائل

است ؟

4-28 مذهب خداست

4-29 اصل در مذاهب رساندن انسان به خداست

4-30 صوفیه چه می گویند ؟( موضع صوفیه درقبال انبیاء)

4-31 تمدن های بشری و مفاهیم مذهبی واحدند

4-32 تساهل تصوف

4-33 نتیجه مسامحات و مناظرات مسلمین با پیروان سایر انبیاء

4-34 بلندنگری بانیان خانقاه واقبال عمومی نسبت به آن

5-1امام خمینی (ره ) و انبیاء :

5-2 آمریکا دشمن همه انبیاء:

5-3 « هدف انبیاء کامل نمودن انسان است »

5-4 « تبلیغ دشمنان برای نفی انبیاء »

5-6 « انبیاء پاسداران دین »

5-7 « انبیاء راهنمای انسان به صراط مستقیم »

5-8 « وحدت انبیاء موجب پیشرفت بشریت »

5-9 « فلسفه وجودی انبیاء تربیت انسانهاست »

5-10 « انبیاء برای کامل کردن انسان آمده اند »

5-11 « وحدت شیعه و سنی وجایگاه اقلیتهای مذهبی در کشور»

5-12 « وحدت رمز پیروزی»

5-13 « رسول خدا ( ص) حد وسط و صراط مستقیم همه انبیاء»

5-14 انبیاء برای هدایت آدمی و اصلاح بشری

1-6 نتیجه گیری :

6-2 پیشنهادات :

فهرست منابع و مآخذ :خرید فایللینک منبع :جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی

جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی - برترین فایل ها projeha.filenab.com/product-55041-tahghigh.aspx‎Cachedتحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی دیدگاه مولوی در رابطه ی با مذهب انبیا وحدت وجود عامل وحدت انبیاء است مذاهب نه همه حقند و نه همه باطل تفاوت مومن و ... دانلود (تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی) | سرو ... www.sarvoptdl.ir/file9974.html‎Cachedدانلود (تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی). آگوست 5th, 2016 بدون دیدگاه. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی | تحقیق گستر www.risearticle.ir/download/12558‎Cached1 نوامبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم اینک شما با جستجوی ((تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی)) وارد صفحه فروش فایل ... دانلود (تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی) kavirdlc.ir/دانلود-تحقیق-جایگاه-انبیاء-و-اولیاء-دی/‎Cached31 ا کتبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی}}+ آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب ... تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی - ساخت وبلاگ ... simorghflye.ruzfa.ir/post/1057‎Cachedلحظات خوشی را برای شما آرزومندیم نام محصول دانلودی: تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی تحقیق جایگاه انبیاء و ... تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی - دانلود مقاله و ... yooz.avablog.ir/.../تحقیق+جایگاه+انبیاء+و+اولیاء+دین+الهی+از+منظر+گاه+مولوی‎Cachedتحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی. تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی doc8doc.avablog.ir/.../تحقیق+جایگاه+انبیاء+و+اولیاء+دین+الهی+از+منظر+گاه+مولوی‎Cachedتحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی. مقدمه : با نام خدا و با درود و سلام به محضر آقا امام زمان ( عج ) و با سلام به روان پاک شهدا از شهدای صدر اسلام گرفته تا ... دانلود جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی dangerousviruss.rozblog.com/.../دانلود-جایگاه-انبیا-و-اولیا-دین-الهی-از-منظر-گاه-مولوی.html‎Cached10 نوامبر 2016 ... روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و ... دانلود (تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی) 6ox1nx.barfindl.ir/‎Cachedدانلود (تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی) کاملترین فایل تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی c7b8z.sarvdlc.com/‎Cachedکاملترین فایل تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی.