X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:41

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالکیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان 14

6 - امکان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-ترکیب هیأت 19

ب-محل تشکیل هیأت 19

ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44خرید فایللینک منبع :شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 bartarin.filenab.com/product-55119-aa.aspx‎Cachedمواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670 تصویب قانون املاک سند سند عادی مالکیت پژوهش مقاله تحقیق پروژه دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود پروژه. شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 - حقوقدانان www.hoghooghdanan.com/2013-09.../2062-147-148-21670.html‎Cachedشرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط ... دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 ... fileco.blogsky.com/.../دانلود-مقاله-شرحی-بر-مواد-147-و-148-اصلاحی-قانون-ثبت-مصوب-21-6-70‎Cached24 آوریل 2016 ... مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً ... مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 - علمی ... elmidocs.blogsky.com/.../مقاله-شرحی-بر-مواد-147-و-148-اصلاحی-قانون-ثبت-مصوب-21-6-70‎Cached21 آگوست 2016 ... مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه ... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 hoghough85.blogfa.com/post-1128.aspx‎Cached9 ا کتبر 2007 ... تخصصی حقوق و فقه - شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین ... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 | پایگاه ... khakshoor.ir/شرحی-بر-مواد-147-و-148-اصلاحی-قانون-ثبت-مصوب-21670/‎Cached28 جولای 2016 ... شرحی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۷۰——–۱۷/۰۲/۱۳۸۷. مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در ... دفتر اسناد رسمی - شرحی بر مواد 147 و148 قانون ثبت daftarkhane1024.blogfa.com/post-15.aspx‎Cached Similarبا مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر ... قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در .... از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به ... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 nabfile.rozblog.com/.../-شرحی-بر-مواد-147-و-148-اصلاحی-قانون-ثبت-مصوب-21670-.html‎Cached14 ژوئن 2016 ... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد ... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 www.requestarticle.ir/12309/شرحی-مواد-اصلاحی-قانون-ثبت-مصوب‎Cached3 نوامبر 2016 ... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به ... تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن | کانون ... www.notary.ir/node/524‎Cached Similarمبحث اول: تاریخچه تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که فعلاً نیز ملاک عمل می‌باشد، در ابتدای تصویب شامل 142 ماده بود ...
برچسب‌ها: شرحی، مواد، اصلاحی، قانون، مصوب، 21670