X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:37

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید.

نمونه آن پدیده انقلاب صنعتی و پیامدهای بسیار آن می باشد. پیامدهای آن نظیر ماشینی شدن تولید, افزایش جمعیت , شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف و تولید ودر نتیجه افزایش خطرها نیاز به تامین را تشدید نمود به طوری که مردم به ماهیت آن پی برده و بدون نیاز به تبلیغات بدنبال آن می روند. بیمه در اینگونه کشورها به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و موجب سرمایه- گذاری در بخش های مهم اقتصادی شده است.

عامل اصلی چنین آرامش وامنیتی ارائه تامین از طریق عرضه انواع بیمه های زندگی دراین

گونه کشورها که هم از بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی بسیار حائز اهمیت است ولی متأ سفانه

بر خلاف این گونه کشورها ,کشور ما به هرعلت هنوز هم با اینکه حدود شصت سال است که در این صنعت فعالیت می کند جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

جالب است بدانیم عده ای از مردم ما بیمه را نوعی عوارض دولتی می دانند و از آن گریزانند. در بازاریابی سعی بر آن است که از طریق تحقیقات بازار یابی در جامعه نیازهای افراد را تشخیص داده و با استفاده از روشهای مناسب این نیاز را به مردم اطلاع داده و متناسب آن محصولی ایجاد و این نیاز را بر آورده کند . متأسفانه در کشور ما نیز برای این نیاز تقاضای پنهان وجود دارد به طوری که مردم می دانند چه نیازی دارند ولی روش ارضاء این نیاز و رفع این تقاضا را نمی دانند که وظیفه متخصصان و کارشناسان شرکت های بیمه می باشد که با علم به انواع پوشش های بیمه ای و مزیت آن در این راستا گام برداشته و موجبات تأمین این نیاز را در بین مردم کشورمان بوجود آورند.

برای دستیابی به این اهداف شش فرضیه مطرح کرده ایم که نتایج حاصل از این فرضیات با استفاده از روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده در فصل های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

عنوان صفحه

مقدمه (1)

بیان اصلی تحقیق (2)

تبیین موضوع و مساله (3)

اهداف تحقیق (4)

فرضیه ها (5)

متغیرهای تحقیق (6)

نوع,روش وقلمرو تحقیق (6)

روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات (7)

ضرورت انجام تحقیق (7)

تعریف واژه های تحقیق (9)

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

گفتار اول:خدمات (11)

طبقه بندی انواع خدمات (12)

ویژگیهای امور خدماتی (13)

گفتار دوم:

تاریخچه وسوابق مساله تحقیق (14)

اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی (15)

تقسیم بندی انواع بیمه (18)

گفتار سوم:

تبلیغات و آگهی ها (19)

تبلیغات بازرگانی (21)

اهداف تبلیغات بازرگانی (22)

اصول تبلیغات (24)

شرایط اثربخشی تبلیغات (26)

اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات (26)

مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر (27)

مزایای تبلیغات (27)

بازاریابی بیمه های زندگی (29)

مکعب بازار (32)

عوامل تشکیل دهنده بازار (34)

بازار آگاه و ناآگاه (34)

قابلیت جذب بازار (35)

اهداف بازاریابی (37)

تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی (39)

بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان (41 )

شیوه های تماس (41)

پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی (42)

فرم پیشنهادی (43)

فصل سوم:

روش جمع آوری اطلاعات

مقدمه (44)

بررسی اسناد و مدارک (44)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1372 (44)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1373 (47)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1374 (48)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1375 (51)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1376 (51)

روش بررسی میدانی (52)

اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه (53)

بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها

فرضیه 1) (55)

فرضیه 2,3,4,5 ) (56)

فرضیه 6) (57)

فصل چهارم:

روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه (58)

بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری

استدلال فرضیه 1) (61)

استدلال فرضیه 2) (63)

استدلال فرضیه 3) (65)

استدلال فرضیه 4) (66)

استدلال فرضیه 5) (67)

استدلال فرضیه 6) (68)

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق (71)

فصل پنجم:

خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات

گفتار اول:

خلاصه تحقیق (73)

نتیجه گیری (74)

پیشنهادات (74)

پیوست شماره1)

پرسش نامه (76)

پیوست شماره2)

واژه نامه (79)

منابع و ماخذ (81)خرید فایللینک منبع :بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران - پایان نامه www.payanname.net/پایان-نامه-مدیریت-بررسی-تبلیغات-تجاری/‎Cached Similarدر این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران. پایان نامه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران www.ketabpich.com/?product...بررسی-تبلیغات-تجاری-در-رشد-ف‎Cached Similarمزایای تبلیغات. بازاریابی بیمه های زندگی. مکعب بازار. عوامل تشکیل دهنده بازار. بازار آگاه و ناآگاه. قابلیت جذب بازار. اهداف بازاریابی. تحقیق و بررسی در بازار ... تحقیق بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران nikanlink.com/.../تحقیق-بررسی-تبلیغات-تجاری-در-رشد-فروش-بیمه-های-زندگی-در-ایران‎Cachedدانلود تحقیق با موضوع بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه، ... دانلود پژوهش بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ... www.bargozideha.com/.../e5c2s5vl-دانلود-پژوهش-بررسی-تبلیغات-تجاری-در-رشد-فروش-بیمه-های-زندگی-در-ایران‎Cachedدانلود پژوهش بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران. بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران فهرست مطالب فصل اول ... پایان نامه مدیریت بیمه با عنوان بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1002120‎Cached Similarجهت دانلود پایان نامه مدیریت بیمه" بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش " از لینک مستقیم ... اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی ... تحولات بیمه های زندگی در سال 1372. برترین فایل پایان نامه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های ... www.newfilestant.ir/paper10624.html‎Cached26 ا کتبر 2016 ... برترین فایل پایان نامه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم ... دانلود پایان نامه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی ... www.odanlod.site/دانلود-پایان-نامه-بررسی-تبلیغات-تجاری/‎Cached15 سپتامبر 2016 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران یکی از بهترین ... [PDF] PDF: تحقیق بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ... pdf.requestarticle.ir/.../تحقیق-بررسی-تبلیغات-تجاری-رشد-فروش-بیمه-زندگی-ایران.pdf‎Cachedﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری در رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ. ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان. داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری در رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 89. ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ ... بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران docs.avablog.ir/.../بررسی+تبلیغات+تجاری+در+رشد+فروش+بیمه+های+زندگی+در+ایران‎Cached22 سپتامبر 2016 ... بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران - بررسی ، تبلیغات ، تجاری ، فروش بیمه های ، زندگی ، ایران. تحقیق بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران ... mihandocs.com/27634-تحقیق---بررسی-تبلیغات-تجاری-در-رشد-فروش--بیمه-های-زندگی-در-ایران.html‎Cachedعنوان مقاله : تحقیق بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران. قالب بندی : doc. قیمت : 14000. خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای ...