X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:28

بیمه حمایت و پس انداز

بیمه حمایت و پس انداز

بیمه حمایت و پس انداز

هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است . خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور کامل بیمه شده باشد ، در صورت مرگ ناگهانی وی ، خانواده با کاهش درآمد مواجه نخواهد شد .

اما روی دیگر بیمه زندگی ، مزیت ممتاز این بیمه نامه در استفاده از آن به صورت نوعی پس انداز است . بیمه های زندگی براساس شرایط می توانند جچنبه حمایتی یا جنبه پس اندازی داشته باشند . با این حال بخش عمده ای از بیمه نامه های زندگی هر دو جنبه حمایتی و پس اندازی را دارند .

بیمه تمام عمر

در بیمه تمام عمر ، شرکت بیمه تعهد می کند که هر موقع بیمه شده فوت کند ، مبلغ توافق شده را به خانواده بیمه گذار یا افراد دیگری که او معرفی کرده است پرداخت نماید .

حق بیمه به صورت سالیانه در تمام دوره زندگی پرداخت می شود . البته می توان حق بیمه را فقط تا هنگام بازنشستگی پرداخت کرد که در این حالت مقدار حق بیمه هر سال بیشتر خواهد بود .

بیمه شده ممکن است تا مدت ها بعد از اخذ بیمه نامه زنده بماند و پولی از شرکت بیمه دریافت نکند . از سوی دیگر امکان دارد که بیمه شده 2 یا 3 روز بعد از دریافت بیمه نامه فوت کند . در این حالت تمام مبلغ توافق شده به خانواده وی یا افراد معرفی شده پرداخت خواهد شد .

بیمه عمر زمانی

در این بیمه که به آن بیمه نامه موقت هم می گویند ، چنانچه بیمه شده در دوره زمانی مشخصی ( که همان شرط بیمه نامه است ) فوت کند ، مبلغ توافق شده به بازماندگان پرداخت می شود . دوره زمانی شرط بیمه نامه ممکن است 10 ، 15 یا 20 سال باشد .

البته بیمه نامه هایی هم هستند که برای دوره زمانی به کوتاهی یک ماه صادر می شوند . چنانچه بعد از دوره تعیین شده فرد بیمه شده هنوز زنده باشد ، هیچ پرداختی انجام نخواهد شد . بیمه عمر زمانی نوع بسیار ارزانی از بیمه های حمایتی است که با حق بیمه اندکی ، بازماندگان برای مبالغ کلانی تحت پوشش قرار می گیرند .

اغلب مردم ، به این دلیل از بیمه عمر زمانی استفاده می کنند که بچه هایشان در حال بزرگ شدن هستند یا این که شغلی خطرناک دارند و ممکن است بر اثر رخدادی ناگوار خانواده آنها دچار مشکل شود . در بسیاری از مواقع ، این نوع بیمه به خاطر پرداختاقسام وام های دریافتی از بانکها یا دیگر سازمانها اخذ می شود تا در صورت فوت وام گیرنده ، بازماندگان با مشکل باز پرداخت وام مواجه نشوند .

از آن جا که در صورت زنده ماندن فرد بیمه شده بعد از دوره تعیین شده پرداختی از طرف شرکت بیمه صورت نمی گیرد ، حق بیمه این نوع بیمه از دیگر پوشش ها بسیار کمتر است .

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز یکی از راه های پس انداز برای آینده است و از همان زمانی که بیمه نامه اخذ می شود ، بیمه گذار حمایت مالی خواهد داشت . مبلغ حق بیمه و مدت پرداخت آن براساس توافق تعیین می شود . برای مثال ، در یک دوره زمانی 25 ساله ، هر سال مبلغی به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد و بعد از اتمام دوره که موعد پرداخت نامیده می شود ، بیمه گر سرمایه مندرج در بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد .

اغلب مردم این نوع بیمه را وسیله خوبی برای پس انداز می دانند ، اما در کنار پس انداز مزایای ارزشمند دیگری هم دارد . برای مثال ، چنانچه بیمه شده قبل از سررسید موعد پرداخت سرمایه بیمه نامه فوت کند ، دیگر حق بیمه ای پرداخت نمی شود و تمام سرمایه بیمه نامه به بازماندگان فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد .

بیمه نامه های همراه با مشارکت در منافع و بدون مشارکت در منافع

بیمه نامه همراه با مشارکت در منافع به بیمه گذار امکان می دهد که در سود سرمایه گذاریهای شرکت بیمه سهیم شود . این سود هر سال به اسم اضافه درآمد به سرمایه بیمه نامه افزوده می شود . به محض اضافه شدن این سودها به بیمه نامه ، دیگر امکان انتقال یا برداشت آن وجود ندارد . هر چه سیاستهایسرمایه گذاری شرکت بیمه موفق تر باشد ، اضافه درآمد بیشتری به سرمایه بیمه نامه ها افزوده خواهد شد .

ممکن است در برخی از سال ها اضافه درآمد وجود نداشته باشد اما در سالهای متمادی مبالغ در خور توجهی به سرمایه بیمه نامه ها اضافه می شود .

در بیمه نامه های بدون شرکت در منافع نمی توان در سود شرکت سهیم شد و سرمایه بیمه نامه به مقدار اولیه ثابت خواهد ماند .

بیمه نامه های تمام عمر و بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز را می توان به شکل بیمه نامه های همراه با مشارکت در منافع و بدون مشارکت در منافع صادر کرد .با این حال ، بیشتر بیمه نامه ها همراه با مشارکت در منافع هستند .

بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ( سالیانه )

در بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ،پرداخت مزایا به بیمه گذار از تاریخ توافق شده شروع می شود و به صورت دوره ای ادامه می یابد ، به بیان بهتر درآمدی منظم برای

بیمه گذار برقرار خواهد شد . چنانچه قبل از تاریخ توافق شده برای دریافت مزایای سالیانه ، بیمه شده فوت کند ، تمام حق بیمه ها به بیمه گذار برگشت داده می شود .

بعضی مواقع افراد ترجیح می دهند که حق بیمه بیمه نامه های مقرری بیمه عمر را به طور یکجا بپردازند تا این که بخواهند آن را به صورت دوره ای پرداخت کنند .

بیمه نامه های مستمری بیمه عمر ( ماهانه )

این بیمه نامه ها را ، هم کارفرما و هم آنهایی که به طور مستقل شغل آزاد دارند می توانند خریداری کنند . حق بیمه ها در طول سال های شاغل بودن پرداخت می شود و سرمایه بیمه نامه ها به صورت مستمری از هنگام بازنشستگی به بیمه شده پرداخت می شود .

به جای دریافتی های ماهانه ، می توان سرمایه بیمه نامه را به صورت یکجا در هنگام بازنشستگی دریافت کرد . هم چنین ، می توان توافق نمود که بعد از فوت بیمه شده مستمری به همسر وی پرداخت شود یا در صورتی که بیمه شده قبل از بازنشستگی فوت کند شرکت بیمه همه سرمایه را یکجا پرداخت کند .

مقدار مستمری قابل دریافت ، به مبلغ حق بیمه های پرداخت شده وهم چنین درآمد سرمایه گذاری که از محل حق بیمه ها انجام گرفته وابسته است .

بیمه نامه های مستمری انفرادی ، برای افرادی که مستقل هستند و شغل آزاد دارند ، اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا آنان باید برای دوران بازنشستگی خود آینده نگری کنند

بیمه نامه های مستمری بسیار متنوع و به صورت گسترده ای انعطاف پذیرند و قابلیت تغییر شرایط دارند .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا 2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه 5

قرارداد بیمه 8

بیمه نامه 11

تعهدات بیمه گذار 14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه 17

بیمه آتش سوزی 21

شکست شیشه 24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32

بیمه های مسئولیت مدنی 34

انواع بیمه مسئولیت مدنی 36

بیمه حمایت و پس انداز 57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58

فصل سوم

نمودار سازمانی بیمه آسیا 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64

فصل چهارم

ثبت اسناد هزینه 68

ثبت اسناد مطالبات 68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68

گرفتن استعلام از پرونده ها 69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69

تهیه صورت مغایرت بانکی 70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه 72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی 73

منابعخرید فایللینک منبع :بیمه حمایت و پس انداز

تحقیق بیمه حمایت و پس انداز - هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی 1000file.blogsky.com/1395/08/19/post-54/‎Cached9 نوامبر 2016 ... هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور کامل بیمه شده باشد ، در ... نحوه پس انداز و عملکرد در بیمه عمر و آتیه پاسارگاد - بیمه عمروآتیه ... bomr-pasargad.blogsky.com/1390/09/18/post-14/‎Cachedنحوه پس انداز و عملکرد در بیمه عمر و آتیه پاسارگاد - بیمه عمروآتیه ،بیمه عمرو پس ... چتر حمایت بیمه ... باشید که این پس انداز به طور منظم و سیستماتیک برای شما. تحقیق بیمه حمایت و پس انداز - ایران دانشجو irandaneshjoo.pishroblog.ir/Post/23389‎Cached11 آگوست 2016 ... تحقیق بیمه حمایت و پس انداز. هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به ... بیمه حمایت و پس انداز - دانلود - فایل ناب digidownload.filenab.com/product-58719-بیمه-حمایت-و-پس-انداز.aspx‎Cachedبیمه حمایت و پس انداز. هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است . خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور کامل بیمه شده باشد ... پرتال اطلاع رسانی | بیمه نامه جامع عمر و پس انداز - بیمه آسیا www.bimehasia.com/رشته-ها-و...بیمه...پس-انداز/بیمه-عمر-زمانی‎Cachedدر میان انواع مختلف بیمه اشخاص، طرح جامع عمر و پس انداز دارای قابلیت های ویژه و ... همزمان از مزایای بیمه ای و پس اندازی; سرمایه گذاری مطمئن، سودآور و حمایت و تأمین آینده ... بیمه حمایت و پس انداز hooshmandblog.rozblog.com/post/527/ads‎Cached5 ا کتبر 2016 ... بیمه حمایت و پس انداز 1 . بیمه حمایت و پس انداز - دانلود مقاله و پروژه - فایل ناب3 جولای 2016… بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا | جامع ترین سایت تخصصی بیمه های عمر www.bimehomr.org/omr-asia-fa.html‎Cached Similarبیمه آسیا افتخار دارد ، به منظور تامین آسایش ، رفاه و حمایت از خانواده ها و تمامی آحاد ... مسکن، اشتغال و تامین دوران بازنشستگی با عرضه بیمه های عمر و پس انداز هزینه و ... بیمه عمر چیست؟ | بیمه پاسارگاد www.insurancepasargad.com/faq/427-what-is-lifeinsurance‎Cached Similarهدف اصلی بیمه نامه عمر و پس انداز ایجاد یک صندوق مالی و پس انداز برای بیمه شده می باشد ولی در کنار این نوع پس انداز، بیمه شده را تحت پوشش و حمایت درمان بیماری های ... بیمه حمایت و پس انداز - دانلود فایل|پروژه،تحقیق،مقاله ترجمه شده|پایان ... dlll.stu1.ir/2016/03/بیمه-حمایت-و-پس-انداز/ 19 مارس 2016 ... هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور کامل بیمه شده باشد ، در ... تحقیق بیمه حمایت و پس انداز + doc - سیستم وبلاگدهی downlodf.madblog.ir/post/1967‎Cached15 ا کتبر 2016 ... خداوند: عشق را با تو زیبا یافتم و محبت را در قلب پاکت. ای کاش بدانی که می دانم می دانی در تک تک لحظه هایم جا گرفتی. لطفی عطا کن بر این بنده ...
برچسب‌ها: بیمه، حمایت، انداز