X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:16

شهر الکترونیک

شهر الکترونیک


ایران عضو جامعه اطلاعاتی جامعه است و تاکنون مشارکتهای خوبی در تصمیم سازی برای این جامعه هزاره سوم داشته است. هدف ازاین اجلاسهای تاریخی که تکرار آنها بعید به نظر می رسد ، خلق یک دیدگاه مشترک در مورد عصر اطلاعات تحت عنوان جامعه ی اطلاعاتی بوده است. از جمله دستاوردهای مهم این دو اجلاس اعلامه اصول و برنامه عمل آن بوده است که با مشارکت 192 کشور از جمله ایران بدست آمده است. در برنامه اصول به موارد زیادی از جمله فقر زدایی، توانمند سازی زنان، جوانان، محرومان، تحصیلات ابتدایی برای همه، جهان شمولی، همبستگی ملل جهان، آزادیهای اساسی، حق توسعه برای همه، آزادی بیان، رعایت آزادی دیگران،دسترسی همه به اطلاعات ، حق حاکمیت کشورها، تنوع فرهنگی، حفظ و توسعه زبانهای محلی، چند زبانی در محیط های مجازی، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد سلامت و پیشگیری بیماریها و موارد بسیار دیگر پرداخته شده است.

فهرست مطالب

شهر الکترونیک.. ۱

آرمان شهر دیجیتال. ۱

شهر الکترونیک چیست؟ ۱

شهر الکترنیک یک نیاز غیرقابل انکار ۲

مزایای شهر الکترونیکی. ۳

فعالیت‌های شهر الکترونیک.. ۴

شهر الکترونیکی چگونه شهری است؟ ۵

اجرای شهر الکترونیک.. ۷

شهر الکترونیکی چیست. ۸

ویژگی های شهرداری الکترونیک.. ۹

ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک.. ۱۰

فعالیت های شهر الکترونیکی. ۱۵

انواع شهرهای مجازی. ۱۶

شهرهای مجازی ساده ۱۶

شهرهای مجازی مسطح. ۱۶

شهرهای مجازی سه بعدی ۳. ۱۶

شهرهای واقعی مجازی. ۱۷

مشکلات راه اندازی شهر الکترونیک در ایران را چه می بینید؟ ۱۹

ارتباط آلودگی هوا و شهر الکترونیکی چگونه است؟ ۱۹

آیا ایده شهرهای الکترونیک در ایران به واقعیت می‌پیوندد؟ ۱۹

شهر الکترونیک مشهد. ۲۶

* شهر الکترونیک چیست؟ ۲۶

* امنیت مردم در شهر الکترونیک چگونه تأمین خواهد شد؟ ۲۶

* شرایط جدید زندگی مردم در شهر الکترونیک چگونه خواهد بود؟ ۲۷

* چرا ایجاد شهر الکترونیک امری ضروری است؟ ۲۷

* منظور از تدوین سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد چیست؟ ۲۸

* شهر الکترونیک در چند مرحله پیاده سازی می شود؟ ۲۸

مرحله اول: ۲۸

مرحله دوم: ۲۹

مرحله سوم: ۲۹

مرحله چهارم: ۲۹

* شهرهای الکترونیک برتر جهان کدامند؟ ۳۱

* سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد چگونه تدوین شد؟ ۳۱

* برای تدوین سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد چه اقداماتی صورت گرفته است؟ ۳۱

* در ادبیات جدید فناوری اطلاعات مفهومی تحت عنوان شهروند الکترونیک مطرح شده است، تعریف شما از شهروند الکترونیک چیست؟ ۳۲

* ارتباط بین شهر الکترونیک و دیگر اجزا جامعه همچون دولت، سازمان و شهروند الکترونیک چگونه است؟ ۳۲

* سؤال آخر این که چه اندازه اجرای شهر الکترونیک مشهد را موفق می دانید؟ ۳۲

● تعریف دولت الکترونیکی : ۳۴

وجوه دولت الکترونیکی : ۳۴

● راهکارهای دولت الکترونیکی : ۳۵

● تحقق دولت الکترونیکی : ۳۵

● مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی : ۳۶

● کانال های ارتباطی : ۳۷

● مشکلات دولت الکترونیکی : ۳۸

●● نتیجه گیری : ۳۹

تعریف. ۴۰

مزایا ۴۰

نیازها ۴۲

معایب. ۴۳

کلام آخر ۴۳

کلمات کلیدی : ۴۴

مدیریت منابع. ۴۴

کسب وکار الکترونیکی : ۴۵

انواع کسب و کار الکترونیک متداول : ۴۶

شهر الکترونیک یا شهر مجازی: ۴۸

معماری کسب و کار درشهر الکترونیکی : ۵۲

حوزه سیستمهای پشتیبانی عملیات تجاری: ۵۳

زنجیره ارزش به شهروند در پذیرش کسب وکار الکترونیکی: ۵۵

چرخه کسب وکارکامل : ۵۷

نتیجه: ۵۸

فهرست منابع : ۵۹

آرمان شهر دیجیتال

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم

شهر الکترونیک چیست؟

شهر الکترونیک یکی از خاستگاه‌های مدیران شهری و شهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری است. شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس‌های دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی بصورت برخط (online) و بطور شبانه‌روزی، در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می‌شود. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت در شهر الکترونیکی تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی تامین شود.

به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیست. در این شهر الکترونیکی ادارات دیجیتالی جایگزین ادارات فیزیکی می‌شوند و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی همچون شهرداری، حمل و نقل عمومی، سازمان آب منطقه‌ای و… بیشتر خدمات خود را به صورت مجازی و یا با استفاده از امکاناتی که ICT در اختیار آنان قرار می‌دهد به مشترکین و مشتریان خود ارائه می‌دهند.

در شهر الکترونیک علاوه بر اینکه شهروندان در شهر مجازی و در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های الکترونیک حرکت می‌کنند، قادرند خدمات جاری خود را همچون خریدهای روزمره از طریق شبکه انجام دهند. البته باید به این نکته توجه کرد که شهر الکترونیک یک شهر واقعی است که دارای شهروند، اداره‌ها و سازمان‌های مختلف و… است که در آن فقط ارتباطات و برخی تعامل‌های اجتماعی و تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای روزمره از طریق اینترنت صورت می‌گیرد.

می‌توان بیشترین ویژگی‌های این شبکه اطلاع‌رسانی را در شبکه حمل و نقل شهری و اطلاع‌رسانی در مورد حوادث غیرمترقبه جست‌وجو کرد که در زمان بروز حوادث غیرمترقبه با توسل به این سیستم می‌توان در کمترین زمان بحران پیش آمده را در منطقه مدیریت کرد.

شهر الکترنیک یک نیاز غیرقابل انکار

رویکرد جهانی طی ۲۰ سال گذشته به سمت اطلاعاتی شدن جوامع بوده و امروزه جامعه‌ای پیشرفته‌تر است که به لحاظ اطلاعاتی سرعت و قابلیت بیشتری در تولید و تبادل اطلاعات داشته باشد. باتوجه به تکنولوژی‌‏های جدید که پیچیدگی زندگی اجتماعی را به دنبال دارند، نیازمند تسهیل امور مختلف زندگی هستیم و بدون توجه به فناوری بسیاری از امور، زندگی قابل عمل، پی‌‏گیری و اجرا نیست.

در حال حاضر تکنولوژی اطلاعات این امکان را به افراد داده و کمک می‌‏کند تا سریع‌‏تر به اهداف خود دست یابند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی IT نیز یک فرصت انکارناپذیر است. این شهر عاملی در جهت ایجاد سازمان‌های شیشه‌ای است به گونه‌ای که تمام کارکردها و هدف‌های سازمان به طور شفاف قابل مشاهده باشد.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاه‌هاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه‌روزى را قابل اطمینان و امن مى‌کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى‌توان از طریق کامپیوتر با خانه‌ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

مزایای شهر الکترونیکی

از مزایای اقتصادی پیاده‌سازی طرح شهر الکترونیکی می‌توان به کاهش هزینه‌هاى تردد شهرى، افزایش سرمایه‌گذارى در نتیجه گسترش ارتباطات جهانى، صرفه جویى در مصرف سوخت‌هاى محدود، تسهیل انجام امور اقتصادى به خاطر ۲۴ ساعته بودن ارائه خدمات و… اشاره کرد. کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه‌تر امکانات، کاهش آلودگى محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهرى از ویژگی‌های اجتماعی شهر الکترونیکی است.

مهم‌ترین اثرات فرهنگى این شهر نیز شامل اطلاع‌رسانى سریع، انتشار نشریات الکترونیکی برای شهروندان، آموزش مجازى، ایجاد کتابخانه دیجیتالى، افزایش سواد و ایجاد نوعى جهان‌نگرى است که به افزایش رفاه و ارتقاى فرهنگ کمک می‌کند. در واقع در شهر الکترونیکی دیگر به شهر به مثابه کالبدی که ساختمان‌های بلند، خیابان‌های پرترافیک و آلودگی‌های زیست‌محیطی را دربرمی‌‌گیرد نیست، بلکه شهری است که درآن تعامل میان شهروندان و مسؤولان اهمیت بیشتری می‌یابد و این تعاملات دو سویه است که محیط اجتماعی مطلوبی را برای شهروندان ایجاد می‌کند.

این موضوع به ویژه در مورد کلا‌ن شهرها اهمیت دارد. در شهر الکترونیک کلان شهرها، شهرهایى نیستند با آسمان خراش‌هاى بزرگ، سینماهاى عظیم، سالن‌هاى بزرگ به عنوان محل‌هایى براى تعامل و… بلکه شهرهایی هستند که با زندگی در آنها مى‌توان فیلم‌هاى بزرگ را در صفحات کوچک دید، پشت میز خود در موزه‌ها گردش کرد و به طور کلی دیگر نیازى به چارچوب‌هاى شهرى گذشته نیست. در واقع شهر الکترونیک به معنای شهروند سالاری در مدیریت شهری است.

نوع فایل: word

سایز : 169 KB

تعداد صفحه:303خرید فایللینک منبع :شهر الکترونیک

آشنایی با شهر الکترونیک - همشهری hamshahrionline.ir/details/101994‎Cached Similar21 فوریه 2010 ... دکتر علی‌اکبر جلالی: شهر الکترونیک یکی از خاستگاه‌های مدیران شهری و شهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری است. Images for شهر الکترونیک شهر الکترونیکی e-city.blogfa.com/‎Cached Similarشهر الکترونیکی - شهر الکترونیکی. ... شهر الکترونیکی. شهر الکترونیکی. صفحه نخست · پست الکترونیک · آرشیو وبلاگ · عناوین مطالب وبلاگ ... شهر الکترونیک: فروش سیستم طراحی - رندرینگ - سخت افزار - فروش ... www.ecityvfx.com/‎Cached Similarسیستمی که از شهر الکترونیک تهیه کردم واقعا سیستم عالیه و بیشتر پروژه هام و اکثر R & D هامو. ... بنده توسط خرید یه قطعه سی پی یو از شهر الکترونیک با. شهر الکترونیک gorgan.vcity.ir/‎Cachedآخرین خبرها بانک اطلاعات اماکن شهر بانک اطلاعات مشاغل شهر بانک رزومه حراج الکترونیک شهروند ... پیشخوان الکترونیک. Back .... خدمات الکترونیک دولت به شهروندان. [DOC] تعریف شهر الکترونیک - مدیران هزاره سوم www.modir21.com/wp-content/uploads/2009/.../shahr_electronic.doc‎Cached Similarشهر الکترونیک ،شهری است که اجرای اکثر فعالیت های آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستمهای الکترونیک امکان پذیر باشد . در چنین شهری ضرورتی ندارد ... امداد خودرو|کارت اشتراک |خدمات تعمیرگاهی و امدادی سیار|شهرالکترونیک ... yourcity.ir/‎Cached Similarارائه خدمات امدادخودرو به مشترکین در سراسرکشور. حمل خودرو معیوب تا اولین پایگاه یا تعمیرگاه طبق تعرفه (کارت اشتراک شهرالکترونیک) ... شهر الکترونیک ارومیه www.elccity.ir/single.php?id=73‎Cachedشهر الکترونیک جاییست که شما می تونین کل ارومیه رو تو دستتون داشته باشید و هرجا که می خواین رو پیدا کنین. شهر الکترونیک همدان: Hamedan.ir hamedan.ir/‎CachedHamedan.ir;Hamedan;E-hamedan;E-City;Portal;Municipality;Web;ir;iran;Buali; Ecity;City;Eshop;Elearning;E-shop;E-learning;IT and Statistics Organization ... [PDF] شهر الکترونیک نوید زندگی بهتر www.shiraz.ir/bundles/IcmsDownloadcenter/files/.../file1000.pdf‎Cached Similarﺷﻬﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ روز و ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،. ازدﺣﺎم ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮﻣﻨﺪ و در آﺳﺎﯾﺶ ، در ﮐﻞ ﺷﻬﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ.
برچسب‌ها: الکترونیک