X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:34

تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

● چکیده:

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیکی کلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی کلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، ۷۲ کلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این کلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[۱] روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیکی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد که فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگیهای روانی کودکان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

● مقدمه

آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همهٔ این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازکار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگرنظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید.

با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون‌ دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیکی، می‌توان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیکی، متغیرهای زیاد دیگری نیز وجود دارند که فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند که با انجام پژوهش می‌‌توان میزان تأثیر آنها را تشخیص داد. وقتی که نظامهای آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینه‌‌های اساسی در اختیار نداشته باشند، نمی توان عملکرد صحیح را در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت.

از این رو، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو سؤال زیراست:

آیا بین میزان امکانات آموزشی کلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ وجود دارد؟

آیا بین جاذب بودن کلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟

عوامل فیزیکی مربوط به امکانات آموزشی و جاذب بودن کلاس دوازده شاخص است که درشش قسمت به شرح ذیل دسته‌بندی و تبیین شده است. پنج مورد اول مربوط به جاذب بودن کلاس و مورد ششم مربوط به امکانات آموزشی کلاس است:

▪ نور و عوامل مربوط به آن مانند میزان و شدت نور، نوع نور(طبیعی یا مصنوعی)؛

▪ ابعاد ظاهری کلاس شامل دیوار، درب و کف کلاس، سرانه مساحت و سرانه فضا؛

▪ حرارت و تهویه کلاس؛

▪ صدا و عوامل مربوط به آن؛

▪ سازماندهی و آرایش کلاس؛

▪ تجهیزات آموزشی شامل تخته سیاه و رسانه‌های آموزشی.

استاندار‌هایی که در این تحقیق استفاده شده، شامل ملاکهایی است که توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس، کتابها و نشریه‌های علمی در مورد ویژگیهای مناسب و لازم برای یک کلاس تعیین شده است، که به طور اختصار به شرح آنها می‌پردازیم

نوع فایل: word

سایز :79.7 KB

تعداد صفحه:37خرید فایللینک منبع :تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

دانلود مقاله تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان mag-iran.com/دانلود-مقاله-تاثیر-امکانات-آموزشی-بر-د.htm‎Cachedتاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان. ○ چکیده: این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیکی کلاس درس را با ... تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان vista.ir/.../ت%2525252525D8%2525252525A3ثیر-عوامل-فیزیکی-کلاس-بر-پیشرفت-تحصیلی-دانش‌آموزان‎Cachedآیا بین جاذب بودن کلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟ عوامل فیزیکی مربوط به امکانات آموزشی و جاذب بودن کلاس دوازده شاخص است که درشش قسمت ... تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان - فایل لیستینگ listingf.blogsky.com/1395/.../تاثیر-امکانات-آموزشی-بر-دانش-آموزان‎Cached18 مه 2016 ... تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان. فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات37. ○ چکیده: این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش ... تأثیر محیط آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان - researching ... itee.blogfa.com/post-8.aspx‎Cached Similarمحصلین و دانش‌آموزان پس از محیط مسکونی خود بیشترین ساعات روز را در واحدهای ... شکل و چیدمان کلاسها، رنگ، نور وتهویه، امکانات آموزشی، دکوراسیون داخلی و همه و همه در ... تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان | cell full cellfull.ir/?p=239688‎Cached22 ا کتبر 2016 ... فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات37. ○ چکیده: این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای ... تحقیق تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان | cell full cellfull.ir/?p=85472‎Cached20 ا کتبر 2016 ... فایل : word. قابل ویرایش و آماده چاپ. تعداد صفحه :37. چکیده: این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای ... تاثیر هوشمند سازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان tanvir.ir/.../تاثیر-هوشمند-سازی-کلاس-درس-در-تعمیق-و-سرعت-یادگیری-دانش-آموزان‎Cached Similar24 آگوست 2014 ... در مدرسه هوشمند سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات و تجهیزات کمک آموزشی از جمله ... تاثیر هوشمند سازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان ... اطلاعات و ارتباطات، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت‌های نوینی را در ... تاثیر وسایل کمک آموزشی دریادگیری - پایگاه دانلود رایگان کتاب www.takbook.com/4715.../تاثیر-وسایل-کمک-آموزشی-دریادگیری/‎Cached Similar۴- بررسی میزان تأثیر وسایل کمک آموزشی بر ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان .... معلمان با استفاده از شیوه های تدریس و امکانات آموزشی سعی دارند از طریق انتقال ... تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - آفتاب www.aftabir.com/.../تأثیر-عوامل-فیزیکی-کلاس-بر-پیشرفت-تحصیلی-دانش‎Cached Similar5 مارس 2007 ... آیا بین جاذب بودن کلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟ عوامل فیزیکی مربوط به امکانات آموزشی و جاذب بودن کلاس دوازده شاخص ... تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ... bankmaghaleh.ir/تحقیق-تأثیر-تکنولوژی-بر-پیشرفت-تحصیلی-2/‎Cached Similarتحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی ... برونر معتقد است که یادگیری معنی دار در صورتی امکان پذیر است که آموزش هر مطلب ...