X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:28

بررسی پشتیبانی الکترونیک ES

بررسی پشتیبانی الکترونیک ES


چکیده:

بیش از پنجاه سال است که دست اندرکاران مسائل نظامی جهان با مفهوم جنگ الکترونیک آشنا هستند. جنگ الکترونیک در واقع چیزی نیست جز تلاش برای «خوب دیدن دشمن» و در عین حال «دیده نشدن توسط او» به عبارت دیگر هر گونه تکنیک و تکنولوژی تأثیرگذار بر وسائل الکترونیکی که توانایی عمل کرد یک سیستم دفاعی را کاهش می‌دهد جنگ الکترونیک نام دارد.

و هر گونه تکنیک و تکنولوژی که جهت حذف اثرات مخرب سیستم‌های جنگ الکترونیک در سیستم‌های دفاعی به کار می‌رود دفاع الکترونیک نام دارد.

امروزه بهترین مانع در مقابل بروز جنگ بین کشورها داشتن ارتش‌‌های قدرتمند، قابل انعطاف و با قابلیت پاسخگویی سریع می‌باشد.

بیان چنین ارتش‌هایی که امروزه تعداد و امکانات آنها روبه ازدیاد است، بر مخابرات استوار می‌گردد. موضوع مخابرات نظامی خصوصاً زمانی که همة نیروهای نظامی یک کشور «زمینی، هوایی، دریایی و … » باید در صفحة واحدی از عملیات با یکدیگر کار کنند، موضوعی بسیار گسترده و پیچیده است.

سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده در چنین شرایطی باید دارای واکنش سریعتر، قابلیت اطمینان و ماندگاری بیشتر، عدم آسیب‌پذیری بالاتر و قابلیت همکاری بیشتر بین واحدها باشند.

همچنین این سیستم‌ها باید قادر به کنترل خود باشند تا بتوانند آسیب‌پذیری را کاهش داده و به عبارتی خود درمان باشند.

بنابراین در جنگ‌های آینده پیروزی با طرفی خواهد بود که بتواند فضای الکترومغناطیسی را بهتر کنترل کند و چنین است که سرمایه‌گذاری در زمینة جنگ الکترونیک و خرید و فروش ادوات آن حجم و رشد سالانة شگفت‌انگیزی را نشان می‌دهد. در کشور ما نیز ضرورت دارد، همچون سایر کشورها، کارشناسان و محققین این حوزه خاص فراگرد هم آمده و با ارائة یافته‌ها و تجارب ارزندة خود از پیشرفت جهانی و فعالیت‌های داخلی، رشد توسعه و تعمق این رشتة خاص را در عرصه‌های مختلف کاربردی و تحقیقاتی تسریع کرده و باید، و شایدهای علمی و آموزشی را در معرض نقد آگاهانه قرار دهند.

مقدمه:

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک:

استفاده گسترده از تجهیزات الکترونیکی مانند رادارها و مخابرات به طور مستقل و یا مانند موشکها و هواپیماها به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، صورت می‌پذیرد که در هر حال کاربرد صحیح آنها بهر صورتی که باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. نتیجه سخن اینکه در پرتو این کاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است که امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهنا و فضا، دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو طیف امواج الکترومغناطیسی» هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ و رسوخ کرده است که شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم امکان پذیر نخواهد بود. با آنکه این قلمرو (طیف امواج الکترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیکی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است که ارزش حضور آن را تأیید می کند. از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و منازعات بشری در قالب اصول و تئوری‌های فرماندهی و کنترل، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و به کنترل‌های سریع و تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند کرده است که نقش تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را انکار ناپذیر و هر اقدامی بدون آنها را امکان ناپذیر می نماید. همچنین ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و اطلاع از شرایطی که کشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

لذا اهمیت و ارزش بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های کیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص می‌شود. با توجه به موارد فوق ، جا دارد که این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نماییم.

بنابراین کشوری که دارای اطلاعات کافی در امور استراتژی و تاکتیکی نباشد همانند یک عنصر کور و کر، ضعیف و منفعل عمل خواهد کرد. لذا استقباط می‌شود که استفاده از تشعشعات الکترومغناطیسی ناشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی دشمنان و رقبا می‌توانند بعنوان یکی از مهمترین و غنی‌ترین منابع کسب اطلاعات مطرح گردد.

با این استدلال است که در حال حاضر بعلت ارزش و اهمیت اطلاعات، آنرا فرد چهارم می‌دانند . از سوی دیگر پیش بینی می گردد در نبردها و جنگهای آینده می‌توان از سه نیرو و قوه قدرتمند هسته‌ای شیمیایی و الکترونیکی بهره‌مند شد. اما از آنجائی که قدرت تخریب سلاحهای هسته‌ای زیاد بوده و اثرات ناشی از آن زیانبار است، کشورهای واجد این سلاح صلاح نمی‌دانند که از آن استفاده نمایند، زیرا خودشان هم بنحوی متضرر خواهند شد. از این رو آنرا بصورت یک عنصر بازدارنده مقبولتر می‌دانند . بدلایل مختلف و از جمله بعلت زشتی و قبحی که سلاحهای شیمیایی در جوامع بشری پیدا کرده است، استفاده وسیع از این سلاح‌ها هم توصیه نمی‌گردد. اما به لحاظ اینکه سیستمهای الکترونیکی دارای اینگونه محدودیتها نبوده و حتی ارکان استفاده از آنها در سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی هم وجود دارد، لذا چنین نتیجه‌گیری می شود، جنگهای آینده شاید به احتمال ضعیف هسته‌ای یا شیمیایی باشد ولی بطور مسلم الکترونیکی خواهد بود. جهت روشنتر شدن بیانات فوق در اهمیت و ارزش جنگ الکترونیک در امور نظامی نمونه ای از استفاده آمریکا در بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و امواج الکترومغناطیسی در کنترل و هدایت واحدهای تابعه‌اش در جهان در شرایط بحرانی و استراتژیکی و همچنین جمع‌آوری اطلاعات از اقصی نقاط جهان بیان می شود.

این سیستم که بخش قابل توجهی از سیستم فرماندهی و کنترل جهانی آمریکا را تشکیلی می دهد، سیستم مخابرات ماهواره‌ای MIL STAR [1]می‌باشد که شیطان بزرگ سالهاست روی آن سرمایه‌گذاری کرده است. ملاحظه می‌شود که کلیه واحدهای عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیکی و نیز واحدهای جمع‌آوری اطلاعات در نقاط مختلف جهان بصورت یک مجموعه یکپارچه درآمده است تا آمریکا و غرب بتوانند با سرعت و دقت بیشتر در جریان امور قرار گرفته و سریعاً قادر باشند، در موارد ضروری عکس‌العمل لازم را بکار ببندند.

از این سیستم جهت ارتباط هدایت نیروهای واکنش سریع آمریکا از جمله در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده مؤثری شده است. همچنین می‌توان از قابلیت مقابله با سیستمهای شنود و اختلال و نیز ارتباط بموقع و مطلوب با نیروهای متحرک تاکتیکی در نقاط مختلف جهان، بعنوان خصوصیت بارز دیگر این سیستم یاد کرد. بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد، می‌توان به اهمیت و ارزش تجهیزات الکترونیکی و بطور کلی طیف امواج الکترو مغناطیسی پی برد. ضمناً مشاهده می شود که اصولاً در قبال بهره‌برداری از اینگونه تجهیزات، مقابله و ضدیت با آنها نیز از اهمیت و ارزش مشابه برخوردار خواهد بود. در اینجاست که وجود ضرورت اقدامات جنگ الکترونیک با توجه به تعاریف ارائه شده، نقش اساسی در امور نظامی پیدا کرده و جایگاهی سرنوشت ساز در جنگهای مدرن امروزی به خود یافته است و این امر تا آنجا پیشرفته است که بصورت یک اصل و دکترین نظامی درآمده و مطرح می‌گردد که:

«هر نیرویی که بتواند در آینده طیف امواج الکترو مغناطیسی را تحت تسلط خود داشته باشد، طرف پیروز میدان نبرد خواهد بود.»

جایگاه اقدامات جنگ الکترونیک را می‌توان از لحاظ جنبه‌های استراتژیکی و تاتیکی مورد بررسی قرار داد.

شکل 9- مشخصة یک خط پراکنده کننده، برای نشان دادن تأخیر مربوط به فرکانس سیگنال
فرض کنید که سیگنال های موجود در باندی به پهنای B باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. کاوش باند گیرنده سوپرهتروداین جاروبی که پهنای باند آن با طول مدت کوتاه ترین سیگنال مورد انتظاری که باید کشف گردد متناسب می باشد ممکن خواهد بود. در این حالت ممکن است برخی از سیگنال های کوتاه در زمان هایی وارد شوند که خارج از باند فیلتر IF قرار گیرند و افت هایی که به علت کاوش زمانی اعمال شده زیاد خواهد بود.

چارة بهتر استفاده پهنای باند کامل در خروجی میکسر است که با ضرب شدن در سیگنال نوسان ساز محلی جاروبی بسط می یابد و توسط خط تاخیر پراکنده کننده که به کمک مشخصه تاخیر خطی خود، سیگنال را در زمان مناسب متراکم خواهد کرد، دنبال می شود. در این روش یک سیگنال با فرکانس ثابت به عنوان مثال سیگنال CW موجود در ورودی گیرنده برای کل مدت جاروب نوسان ساز محلی (T) سیگنالی را در خروجی میکسر تولید خواهد کرد که فرکانس آن بین به

طور خطی تغییر می کند. اگر منحنی و مشخصه تاخیر پراکنده کننده به گونه ای باشد که تاخیر در فرکانس پایین تر ایجاد شود، در حالی که تاخیری برابر با منهای تاخیری برابر با طول مدت جاروب (T) در فرکانس بالاتر ایجاد شود، سیگنال متراکم متمرکز در خروجی خط به دست خواهد آمد. در نتیجه یک موج پیوسته در ورودی به عنوان پالس طولانی با طول مدتی برابر با زمان جاروب (T)در نظر گرفته می شود. به هر حال این پالس یک تابع مثلثی دیراک نیست بلکه پالسی با وابستگی

((Sinx/x و صفرهای اولیه اش در می باشد. با استفاده از یک کشف کننده بعد از خط پراکنده کننده می توان طیف سیگنال ها را در ورودی دستگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تاخیر سیگنال های کشف شده نسب به زمان شروع، جاروب فرکانس را نشان خواهد داد در حالی که شدت سیگنال ها متناسب با دامنه نوسان های اجزاء طیفی خواهد بود. این دستگاه حساسیت خوبی دارد زیرانویز گیرنده، نویز مربوطه به ورودی باند پهن نیست بلکه نویز مربوط به فیلتر خروجی خط پراکنده کننده هماهنگ با حداقل طول مدت پالس می باشد که قرار است اندازه گیری شود. احتمال رهگیری 100 درصد است.

این دستگاه توانایی تشخیص و تحلیل سیگنال هایی را دارد که از نظر زمان ( اما در فرکانس های متفاوت ) روی هم می افتند و یک تحلیل طیفی که فقط توسط تفکیک‌پذیری محدود شده است را انجام می دهد. اگر برای حذف لوب های کناری ناشی از قطع و تسطیح زوایا توسط یک تابع وزن‌دار دقت به عمل آید این نسبت حداکثر دامنه سیگنال به دامنه هارمونیک ها (SHR) مناسب می‌باشد. اندازه گیری PW اگر طولانی تر از زمان جاروب باشد ممکن نمی باشد. در مورد پالس های بسیار کوتاه یعنی بسیار کوتاه تر از زمان جاروب، حساسیت کاهش می یابد.

6-2-1- موارد مشکل در ES

علاوه بر مشکل اندازه گیری دقیق پارامترها و استنتاج دقیق سناریو الکترومغناطیسی یا EOB از صحنه عملیات، تجهیزات ES دریایی و هوایی با مشکل جدی دیگری به نام احتمال رهگیری (POI) مواجه می شوند.

به عنوان مثال ممکن است انتشار دهنده، یک رادار نصب شده روی زیردریایی باشد که آنتن آن فقط برای چند ثانیه ظاهر می شود تا هدف خود را با انجام یک کاوش مکان‌یابی کند. به منظور رهگیری چنین انتظار دهنده ای (با احتمال 100 درصد) ، یک ساختار با قابلیت پوشش تمام فرکانس های یک باند لازم است به هر حال ممکن است این ساختار با تجهیزات متصل دیگر ناسازگار باشد به عنوان مثال کشتی باید سیگنالهای CW قوی، هم برای ارتباطات از راه دور ماهواره ای و هم برای هدایت موشک ارسال کند. با توجه به سطوح انتقال یافته توان، تداخل ایجاد شده می تواند کارآیی ES را بی‌اثر سازد و حتی دستگاه ES را کاملاً کور نماید.

قراردادن فیلترها در کانال های ES پیچیده و پرهزینه است هم گیرنده فرکانس و هم تمام کانال های PF باید فیلتر شوند و اگر نباید اهمیت آنها تنزل یابد باید محدودیت‌های هماهنگ سازی شدیدی را انجام داد. از معماری کانالیزه زمانی که تعداد کانال ها زیاد است اگر معماری کانالیزه مستلزم هزینه بالا نبوده استفاده از آن مطلوب امکان دیگر صرف نظر از POI صد در صد و استفاده از ترکیب بندی‌های سوپرهترود این است که گیرنده های برگ سل یا نوع میکروسکن به دنبال آن می آیند. به هر حال این مشکلات با پیشرفت تکنولوژی های جدیدی که تحقق ترکیب بندی هیبریدی را اجازه می دهند.
خرید فایللینک منبع :بررسی پشتیبانی الکترونیک ES

بررسی پشتیبانی الکترونیک ES - sabzblog.tk albeyin.sabzblog.tk/post/791‎Cachedفایل پروژه - پایان نامه دانشجویی - یا طرح و آموزشی با تیتربررسی پشتیبانی الکترونیک ES را در اینجا دانلود کنید.,برای مشاهده توصیحات کامل بررسی پشتیبانی ... بررسی پشتیبانی الکترونیک ES - sabzblog.tk pay.sabzblog.tk/post/797‎Cachedدوستان و همراهان گرامی شما اینک به خواندن پیشنویس پرونده بررسی پشتیبانی الکترونیک ES پرداخته اید , برای مطالعه بیشتر و دانلود فایل بررسی پشتیبانی ... پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES jahanriane.meeblog.ir/post/1963‎Cached28 ا کتبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه ... خرید فایل( پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES) – فایل و مقالات www.newfilestant.ir/paper1092.html‎Cached23 سپتامبر 2016 ... لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES || روی دکمه ... فایل بررسی پشتیبانی الکترونیک es cero.ir/key-فایل-بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-ES.aspx‎Cachedcero.ir,فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سِرو,فایل بررسی پشتیبانی الکترونیک es. تحقیق-بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-es - فایل prozhe20.cero.ir/tag-تحقیق-بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-ES.aspx‎Cachedمحصولاتی که دارای عبارت 'تحقیق-بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-es' هستند. پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES · پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES. مقاله بررسی پشتیبانی الکترونیک es - فروشگاه ساز رایگان فایل payfile.org/key-مقاله-بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-ES.aspx‎Cachedpayfile.org,فروشگاه ساز رایگان فایل : همکاری در فروش فایل : پی فایل,مقاله بررسی پشتیبانی الکترونیک es,بررسی پشتیبانی الکترونیک ES. بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-es pyfail.payfile.org/tag-بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-ES.aspx‎Cachedمحصولاتی که دارای عبارت 'بررسی-پشتیبانی-الکترونیک-es' هستند. بررسی پشتیبانی الکترونیک ES · بررسی پشتیبانی الکترونیک ES. قیمت: 9,000 تومان. برترین پکیج پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES - دانلود فایل ... agigdlc.ir/post.php?id=8369‎Cached18 ا کتبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES ... خرید فایل( پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES) 8hb3y0.nikandlc.ir/‎Cachedخرید فایل( پروژه بررسی پشتیبانی الکترونیک ES)