X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:38

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده:

طرح آبرسانی گناباد به هدف تامین آب شرب شهر گناباد وبرخی از روستاهای اطراف شهر ، صورت پذیرفته است به گونه ای که آب به صورت مستمر و با کیفیت مطلوب و فشار مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد.

قسمتی از طرح که به عنوان پروژه تخصصی اینجانب تعریف شده است ، طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچی ( چهار حلقه چاه اکتشافی ) به ایستگاه پمپاژ موجود در سیدآباد می‌باشد.

مقدمه:

به طور کلی برای تامین آب مصرفی هر منطقه ، به انتقال آب از نزدیکی منبع آب تا نزدیکی آن منطقه احتیاج است. در طرح آبرسانی به شهر گناباد نیز همانند بسیاری از پروژه های انجام شده دیگر ، آب باید از منطقه چاه گچی ( که شامل چهار حلقه چاه اکتشافی است) به نزدیکی شهر گناباد منتقل شود.

برای انجام این کار احتیاج به اطلاعاتی در مورد کلیات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعیت و نیاز آبی تا پایان دوره طرح و بررسی منابع آب و امکانات آبرسانی موجود داریم که در فصل اول گنجانده شده اند.

اطلاعات موجود راجع به مسیر خط انتقال و توپوگرافی منطقه در فصل دوم آورده شده است.

برای انجام پروژه لازم است شناختی کلی راجع به جنس لوله ها و فاکتور های مهم در انتخاب آنها داشته باشیم. به همین دلیل فصل سوم را ، به شرح کلیاتی راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ایم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ پرداخته ایم.

بحث و نتیجه گیری نهائی در فصل پنجم به بررسی مقادیر فشار در حالت دائمی‌کار و فشارهای اضافی ناشی از ضربه قوچ می‌پردازد.

فهرست مطالب:

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد. 1

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات... 3

1-1کلیات طرح: 3

1-2 جمعیت و نیاز آبی : 3

1-2-1 جمعیت: 3

1-2-3 تعیین مقدار کسری آب : 4

1-3منابع آب... 5

1-3-1 منابع آب سطحی.. 6

1-3-2منابع آب زیر زمینی: 6

1-3-3 منابع آبی موجود در گناباد. 6

1-4 بررسی کیفیت منابع آب: 7

1-4-1 کیفیت شیمیایی آب: 7

1-4-2 کیفیت فیزیکی آب... 8

2-4-3 کیفیت باکتریولوژیک آب... 8

1-5منابع آب تامین کننده کسری آب... 9

1-5-1 چاههای اکتشافی در دشت گیسور 9

1-5-2 دبی انتقال.. 10

شماره 1. 11

فصل دوم: مشخصات خط انتقال.. 11

2-1 موقعیت جغرافیائی.. 11

2-1-1 مقدمه: 11

2-1-2 حوزه آبریز دشت گناباد. 12

2-2- اقلیم شناسی.. 13

2-2-1 درجه حرارت: 13

2-2-2 رطوبت نسبی : 13

2-2-3 سرعت باد. 13

2-2-4 میزان بارندگی.. 13

2-3 زمین شناسی.. 14

2-4 مقصد انتقال آب... 14

2-5- نحوه انتقال آب و روش کلی کار: 14

2-6 – روش کلی برداشت و محل جمع آوری آب چاهها 14

2-7- تعین مسیر انتقال آب... 15

2-7-1 –انتخاب مسیر برتر: 15

فصل سوم: بررسی فنی انواع لوله های قابل استفاده در طرح.. 17

3-1- مقدمه. 17

3-3- لوله های فولادی.. 21

3-4- لوله های آزبست سیمان : 23

3-5- لوله های فایبرگلاس(G-R-P) 24

3-6 – بررسی خوردگی داخلی و خارجی لوله ها: 25

3-7-1-خطوط لوله های فولادی : 25

3-7-2- خطوط لوله چدن داکتیل.. 26

3-8- اثرات خوردگی آب برروی لوله ها 26

3-8-1 خصوصیات فیزیکی.. 26

3-8-2 خصوصیات شیمیایی آب... 27

عامل مورد توجه. 27

PH... 27

3-9- شاخص خورندگی آب: 27

3-10- اثرات خوردگی خاک بر لوله ها 29

3-10-1- تأثیر خاک بر لوله های فولادی.. 29

3-10-2- تأثیر خاک بر لوله های چدنی.. 30

3-11- انواع پوشش های خارجی لوله. 31

3-11-1- پوشش پلی اتیلن سه لایه. 31

3-11-2- پوشش قیری.. 32

3-11-3- پوشش پلی اورتان صددر صد جامد. 33

3-11-4- مقایسه فنی و اقتصادی پوشش های خارجی.. 34

پوشش قیری.. 34

فصل چهارم: محاسبات هیدرولیکی خط انتقال و طراحی ایستگاههای پمپاژ 35

4-1- توضیحات کلی.. 35

4-2- محاسبات مربوط به خطوط جمع آوری.. 35

L1 = 121 m L5 = 165 m... 38

4-3-1- محاسبات مربوط به ناحیه دوم خط انتقال اصلی (دشت بیمرغ) 40

4-3-2- برآورد هزینه. 46

4-3-3- محاسبات مربوط به ناحیه اول خط انتقال اصلی (دشت گیسور): 48

4-3-4- بهترین حالت انتقال آب... 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 54

5-1- بررسی فشار دائمی‌کار در نقاط مختلف خط: 54

5-2- بررسی فشار نقاط خط با در نظر گرفتن ضربه قوچ ایجاد شده: 55

نتیجه اجرای برنامه: 55

روش های کنترل ضربه قوچ: 57خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:41

پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

هدف :

شناسایــــی پرت آب در شبکه های آب رسانی شهری بصورت های فیزیکی و غیر فیزیکی که از مخازن ذخیره و لوله های اصلی شبکه توزیع آب شهری و نیز شبکه های فــرعی و انشعابات مشترکین که ممکن است بصورت نشت آب و یا ترکیدگی لوله های اصلی و فرعی شبکه و انشعابات و شیرهای شبکه به خارج از ســــیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی هدر میرود که با مشکلات فراوانی تولیـــــــد و در بعضی از شهرها تصفیه می شود و هزینه های هنگفتی را شرکتــهای آب و فاضلاب بابت آن خرج می نمایند و در کشور ما علاوه بر آنکه از نظر اقتصادی هزینه های کلانی متوجه دولت در این زمینه می شود کشور ما دارای منابع محدود آب می باشــــــد و در بیشتر موارد 60-40 درصد آب تولید شده برای شرب شهری بصورت تلفات هدر میرود که رقم بسیار بالایی است .

بنابراین شناسایی راههای بروز تلفات آب و ارائـــــه راهکارهـــــای مقابله با آن شکلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب و فاضلاب کشور بر میدارد.

تعریف آب به حساب نیامده : (پرت شبکه یا تلفات شبکه)

تلفات آب در شبکه آبرسانی شهری به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فیزیکی آب.

ب : تلفات غیر فیزیکی .

تلفات فیزیکی:

آب بصورت نشت از مخازن ذخیره آب ،نشت ازلوله ها و شیر فلکه ها و تلفات آب ناسی از اتفاقات و شکستگی لوله های اصلی و فرعی و نیز انشعابات .

تلفات غیر فیزیکی آب :

عدم کارکرد صحیح کنتور های حجمی موجود دروروی و خروجی مخازن ذخیره آب که ممکن است مقدار حجمی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی نشان دهد

عدم کارکرد صحیح کنتور های مشترکین

کنتور های خراب ،کنتور های معکوس ،کنتور های دست کاری شده توسط مشترک یا افراد غیر مجاز دیگر

انشعابات غیر فنی و غیر اصولی

عدم وجود کد بندی و پلاک کوبی اماکن

خطای انسانی

بنابراین اتلاف آب در شبکه ها ممکن است به یکی از صورت های فیزیکی و غیر فیزیکی صورت گرفته باشد . برای کاهش میزان تلفات آب باید عوامل ایجاد تلفات در شبکه شناسایی شود و بعد از شناسایی راههای جلوگیری از ایجاد تلفات بررسی شود . [1]

تعیین نقاط نصب فشار سنج و انجام عملیات فشارسنجی

به منظور تعیین و انتخاب نقاط نصب فشار سنج د رابتدا لازم است سیستم آب رسانی و توزیع آب دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناخت دقیق خصوصیات سیستم و همچنین انجام بررسی های لازم در خصوص وضعیت توپو گرافی منطقه مورد مطالعه ، نقاط نصب فشار سنج به گونه ای انتخاب گردند که بتوان پس از نصب و قرائت فشارسنجهای مورد نظر ، وضعیت فشاری سیستم توزیع را در کلیه مناطق بررسی و تعیین نموده و همچنین از نتایج حاصل از آن در ارتباط با کالیبراسیون مدل هیدرو لیکی که هدف نهایی از انجام این فعالیت بشمار می آید ، استفاده نمود .

بطور کلی جهت تعیین نقاط نصب فشار سنج در یک سیستم توزیع آب عموماً بررسی های ذیل انجام می گردد :[1]

- مطالعه انواع شبکه هاو تعیین وضعیت شبکه موجود

- وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی منطقه

- نحوه تقسیم بندی نواحی فشاری شبکه توزیع

فهرست مطالب صفحه

هدف

مقدمه 1

بخش اول

شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی

جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور 3

دستورالعمل کنترل اماکن 4

دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن 6

اهداف ،کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن 7

کلیات اجرای طرح 9

فعالیتهای کنترل اماکن 10

تهیه روش کنترل اماکن 15

کدگذاری 17

تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات 21

بخش دوم روشهای کاهش تلفات غیر فیزیکی

دستورالعمل نصب صحیح انشعابات 24

ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین 34

بخش سوم

روشهای کاهش پرت فیزیکی

بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن 40

تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن 41

حوضچه های شیرآلات 44

شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها 45

بخش چهارم

مدلسازی شبکه توزیع آب

تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی 52

بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب 54

تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج 60

تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی 62

شبیه سازی سیستم توزیع 65

هدف از مدلسازی و کاربردهای آن 67

محدودیت های مدلسازی 70

تهیه و تکمیل اطلاعات سیستم توزیع آب 72

تهیه مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب 76

جمع آوری و سازماندهی اطلاعات 79

تهیه مدل اولیه 87

کد گذاری عوارض 89

چکیده مطالب و ارائه راهکار 96

منابع ومئاخذ 98خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 06:26

طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

این محصول در قالب فایل word و در 42 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست موضوعات

مقدمه....................................

کلیات.....................................

فصل اول:مطالعات کلی

1-1-مطالعات ژئوتکنیکی.....................

2-1-ناحیه مورد بررسی و راههای دسترسی.......

3-1-مختصری از زمین شناسی مسیر................

فصل دوم: واحدهای سنگچینه ای منطقه

1-2- سازند پایده..........................

2-2- سازنده ساچون.........................

3-2- سازند جهرم...........................

4-2- سازند آسماری..........................

5-2- نهشته های کواترنر.....................

فصل سوم: ساختار زمین شناسی منطقه

1-3-گسله ملوس جان.........................

2-3- گسله سراسری بخش محوری کوه ملوس جان.....

3-3- گسله های جنوب کوه ملوس جان...........

فصل چهارم :حفاری

1-4-سیکل حفاری چاه اکتشافی.................

2-4-دستگاههای حفاری( drilling rigs).............

3-4- کربارل سینگل..................

4-4- کربارل دوبل ..........................

5-4-فنر مغزه گیر (core lifter) .................

6-4- Casing یا لوله جداری....................

7-4-سرمته..................................

8-4-رادها..................................

9-4-پکر...................................

10-4-سرمته جداری ( casing bit) ...............

11-4-کفشک جداری (casing shoe).................

12-4-سیال حفاری ( drilling fluid) در حفاری الماسی

13-4-پمپ گل یاآب (mud or water pump)..........

14-4-لوله مشبک ............................

15-4-نمونه گیر SPT...........................

16-4- مخروط CPT.............................

17-4-سطل پکر ..............................

18-4-چکش SPT...............................

19-4-حفاری گمانه ها و نمونه گیری............

فصل پنجم : عملیات های جانبی درحفاری گمانه ها

1-5-سیمان کاری (cementing) درحفاری مغزه گیری....

2-5-عملیات fishing.............................

3-5-پیزومتر کردن گمانه........................

فصل ششم: آزمایش های بر جا

1-6-آزمایش های ژتوتکنیکی.....................

2-6-لوژن ....................................

3-6-لوفوان................................خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:22

شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

این محصول در قالب فایل word و در 104 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب صفحه
هدف
مقدمه 1
بخش اول
شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی
جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور 3
دستورالعمل کنترل اماکن 4
دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن 6
اهداف ،کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن 7
کلیات اجرای طرح 9
فعالیتهای کنترل اماکن 10
تهیه روش کنترل اماکن 15
کدگذاری 17
تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات 21
بخش دوم روشهای کاهش تلفات غیر فیزیکی
دستورالعمل نصب صحیح انشعابات 24
ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین 34
بخش سوم
روشهای کاهش پرت فیزیکی
بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن 40
تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن 41
حوضچه های شیرآلات 44
شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها 45
بخش چهارم
مدلسازی شبکه توزیع آب
تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی 52
بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب 54
تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج 60
تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی 62
شبیه سازی سیستم توزیع 65
هدف از مدلسازی و کاربردهای آن 67
محدودیت های مدلسازی 70
تهیه و تکمیل اطلاعات سیستم توزیع آب 72
تهیه مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب 76
جمع آوری و سازماندهی اطلاعات 79
تهیه مدل اولیه 87
کد گذاری عوارض 89
چکیده مطالب و ارائه راهکار 96
منابع ومئاخذ 98خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 10:23

پروژه کارآموزی در مورد تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی

دانلود پروژه کارآموزی در مورد تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 78         تاسیسات چیست ؟ تاسیسات، در سیستم حرارت مرکزی که با عنوان شوفاژ مطرح می شود .در محلی به نام موتورخانه دستگاههایی از قبیل دیگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت   به سیال واسطه که میتواند اب باشد منتقل گردیده سپس   پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله کشی به داخل اتاقها هدایت نموده و وارد رادیاتورهای مستقر   در اتاق می کند.این رادیاتورها گرما را به اتاق منتقل کرده و در نتیجه دمای اب کاهش می یابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و برای جذب مجدد گرما به داخل دیگ هدایت می شود و بار دیگر این سیکل و چرخه تکرار می شود . اصولا در سیستم حرارت مرکزی که از آبگرم استفاده می شود .دمای خروجی اب از دیگ 180 درجه فارنهایت و دمای ورودی اب به داخل دیگ که گرمای لازم را به اتاق منتقل کرده است . برابر 160 درجه فارنهایت در نظر گرفته می شود .به عبارت دیگر اختلاف دمای ابگرم خروجی از دیگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهای ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 11:55

پایان نامه طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

  فرمت : Word تعداد صفحات : 43 مقدمه حفاری در کل به معنی نفوذ در سنگ است نفوذ درسنگ گاهی به منظور خردکردن آنها انجام می گیرد در کلیه معادن حفاری امری اجتناب ناپذیر است حفاری اکتشافی ممکن است به منظور کشف و پی برد ن به وجود کانی یا ماده معدنی و یا به منظور پی بردن به شرایط کیفی سنگها باشد .امروزه بیش از 95% حفاری هابه روش مکانیکی وباماشینهای ضربه ای ،چرخشی وماشینهای ضربه ای چرخشی انجام می گیرد چالها معمولاً عمق کمی دارند اما چاه ها اکتشافی دارای عمق بیشتری است به طورکلی تاریخچه حفاری مهم است اما پس از سالهای 1940-1920 برای اولین بار مته هایی از جنس کربورتنگستن در آلمان به کار رفت بین سالهای 1966-1940 مته های ساخته شده از جنس کربورتنگستن در حفاری بسیارمتداول و رایج شد . بین سالهای 1975-1970 ماشین های حفاری هیدرو لیکی به صنعت معرفی شد که در این ماشین بر خلاف ماشین های حفاری ضربه ای از ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 14:20

دانلود گزارش کارآموزی سیستم های آبرسانی

سیستم های آبرسانی            در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     تاریخچه آبرسانی آبرسانی شهری امروزی در ایران تلفات آب - مصرف فضاهای سبز پیش بینی افزایش جمعیت روش های تصفیه آب انواع منبع های ذخیره آب: پخش آب در شهر انواع شبکه های لوله کشی آب اجزای شبکه لوله کشی آب لوله هایی که امروزه در شبکه های آبرسانی شهرها به کار می روند به ترتیب اهمیت و کاربرد زیاد پیوندی ها: شیرها: ساختمان شبکه لوله کشی: انشعاب مصرف کنندگان: بر آورد مقادیر هزینه و مدت اجرای کار:       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از گزارش کارآموزی می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما ق ...ادامه مطلب