X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:18

آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

این آزمون آزمایشی تقریبا مشابه به آزمون اصلی استخدامی در سال جاری میباشد که داوطلبین عزیز با تهیه و مطالعه و محک آمادگی علمی خود و در پایان با نتیجه و امتیازی که از شرکت در این آزمون با محک خود بدست می آورد با آمادگی و اعتماد به نفس فوق العاده آزمون اصلی را با موفقیت پشت سر میگذرد و یقینا امتیازی که در این آزمون بدست می آورد عینا مشخص کننده امتیاز و نتیجه آزمون اصلی میباشد و قابل ذکر است که آزمون آزمایشی جهت آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی-آموزش و پرورش-هلال احمر-بانک هاو... طراحی و تدوین شده و شامل تمامی رسته های شغلی به همراه پاسخنامه کلیدی آزمون میباشد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:33

پروژه اکسل حقوق و دستمزد شرکت آزمایشی

این پروژه به ترتیب زیر در محیط اکسل آماده شده است:

لیست کل

فیش حقوقی ها

بیمه

مالیات

بانک

در زیر میتوانید نمایی از محیط پروژه را مشاهده نمایید

دانلود پروژه اکسل حقوق و دستمزد

دانلود پروژه اکسل حقوق و دستمزدخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:26

مطالعه روشهای مختلف معماری Data warehouse به همراه ایجاد یک نمونه آزمایشی با بکارگیری بانک اطلاعاتی Oracle

مطالعه روشهای مختلف معماری Data warehouse به همراه ایجاد یک نمونه آزمایشی با بکارگیری بانک اطلاعاتی Oracle

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

انبار داده (Data Warehouse)یک سیستم تحویل اطلاعات است که در آن، داده اولیه جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک به اطلاعات قابل استفاده تبدیل می شود. کلیه اطلاعات برمبنای تاریخ آنها از سیستمهای عملیاتی مختلف دریافت شده، و این اطلاعات با اطلاعات مربوط به آن از منابع خارجی دیگر ترکیب می شوند. این اطلاعات جمع آوری شده به صورت کارآمدی به منظور ایجاد اطلاعات مختلف برای کلاسهای متفاوت کاربران تغییر شکل داده می شودو در نهایت روشهای تحویل داده پیاده سازی می شود. آقای بیل اینمون که پدرانبار داده نامیده شده ، تعریف زیر را برای آن ارائه می کند:

«انبار داده، مجموعه داده موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و زمان دار است که به منظور پاسخگویی به پرسجوهای تحلیلی و آماری در جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی جمع آوری می شوند.»

با این توصیف انبار داده، بستر اصلی ایجاد یک محیط برای سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS) ها می باشدکه در عصر خاصر از اهمیت خاصی دردنیا برخوردار است. اگر چه در کشور فعالیتهای مؤثری در زمینه ایجاد اینگونه سیستمها انجام گرفته است، اما هنوز بستر فرهنگی مناسبی درزمینه فعالیتهای درراستای هوشمندی تجاری(Business Intelligence) وجود ندارد.امید است انجام چنین فعالیتهای تحقیقاتی به پیشبرد این روند کمک شایان ذکری نماید.

چکیده

به منظور ایجاد یک بستر مناسب جهت تحویل اطلاعات به سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، انبارداده ایجاد می شود . بانک اطلاعاتی نمونه که جهت ایجاد انبارداده آزمایشی انتخاب شده ، بانک اطلاعاتی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت دارای سه شعبه در سه نقطه مکانی مختلف می باشد که روی یک Station شبیه سازی شده است.

برای ایجاد محیط مورد نظرمی بایست براساس چند محور مورد نظر طراح اطلاعات از منابع مختلف جمع آوری شده و براساس ساختار جدید در محیط مقصد که همان انبار داده می باشد بارگذاری شود، از میان ساختار های داده بررسی شده ساختار Star Schema پیاده سازی شد و از میان روشهای انتقال اطلاعات روشهای مختلف Replication مورد بررسی قرار گرفته و یکی از این روشها با عنوان روش ترکیبی (Hybrid) برای پیاده سازی انتخاب شد.

در نهایت سیستمی ایجاد شد که قادر به پاسخگویی درخواستهای درنظر گرفته شده براساس محورهای ازقبل تعیین شده می باشد.البته لازم به ذکر است که کلیه مراحل تولید انبارداده می توانست از طریق ابزارهای تولید موجود استفاده شود که به عنوان پیشنهاد در فصل پنجم به بررسی یکی از این ابزارهای قدرتمند با نام Oracle Data warehouse Builder پرداخته شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

چکیده

فصل اول : سیر تحول سیستمهای پشتیبان تصمیم

1-1 مقدمه : سیر تحول................................................................................................................1

....................................................................................................................2DASD1-2 ظهور

1-3 تکنولوژی زبانهای نسل چهارم و کامپیوتر های شخصی .....................................................3

1-4 سیستم استخراج ..................................................................................................................3

1-5 یک تغییر در بحث ..............................................................................................................14

1-6 سیستمهای عملیاتی در مقابل سیستمهای پشتیبان تصمیم ...................................................20

1-7 انبار داده تعریف شده .........................................................................................................22

فصل دوم : معماری انبار داده

2-1 مقدمه .................................................................................................................................25

2-2 خصوصیات تعریف انبارداده ..............................................................................................25

2-3 مروری بر لایه های مختلف انبارداده .................................................................................31

2-4 معماری در سه ناحیه اصلی ...............................................................................................46

2-5 معماری انبار داده و پیاده سازی گزینه منتخب ...................................................................58

2-6 از نیازمندیها تا طراحی داده ................................................................................................63

...................................................................................................81 SNOWFLAK 2-7 شمای

فصل سوم : معرفی تکنولوژیهای موجود برای طراحی و ساخت انبارداده

3-1 مقدمه .................................................................................................................................85

3-2 مروری بر استخراج در انبارداده .........................................................................................85

3-3 مروری بر عمل انتقال در انبارهای داده .............................................................................89

3-4 مروری بر بارگذاری و تغییر شکل داده در انبار داده .........................................................91

..................................................................97(Replication) 3-5 مروری بر کپی سازی داده

فصل چهارم : پیاده سازی یک انبارداده آزمایشی

4-1 مقدمه ..............................................................................................................................108

4-2 مدل بانک اطلاعاتی حقوق و دستمزد .............................................................................109

4-3 پیاده سازی پیکربندی محیط طراحی شده .......................................................................116

4-4 تجمیع اطلاعات دریک شما ............................................................................................147

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه ..............................................................................................................................166

.................................................166Oracle 9i Warehouse Builder5-2 مرورری بر ابزار

.........................................................168Oracle Warehouse Builder5-3 راهکار مجتمع

5-4 تعریف اشیاء ....................................................................................................................169

5-5 نگاشتها ............................................................................................................................177

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 1-.1......................................................................................................................................2

شکل 1-2.......................................................................................................................................4

شکل 1-3.......................................................................................................................................6

شکل 1-4.......................................................................................................................................7

شکل 1-5.......................................................................................................................................9

شکل 1-6.....................................................................................................................................11

شکل 1-7.....................................................................................................................................13

شکل 1-8.....................................................................................................................................15

شکل 1-9.....................................................................................................................................17

شکل 1-10..................................................................................................................................19

شکل 2-1....................................................................................................................................27

شکل 2-2....................................................................................................................................28

شکل 2-3....................................................................................................................................32

شکل 2-4....................................................................................................................................33

شکل 2-5....................................................................................................................................41

شکل 2-6....................................................................................................................................43

شکل 2-7....................................................................................................................................46

شکل 2-8....................................................................................................................................49

شکل 2-9....................................................................................................................................54

شکل 2-10..................................................................................................................................56

شکل 2-11.................................................................................................................................60

شکل 2-12.................................................................................................................................61

شکل 2-13.................................................................................................................................64

شکل 2-14.................................................................................................................................66

شکل 2-15.................................................................................................................................68

شکل 2-16.................................................................................................................................70

شکل 2-17.................................................................................................................................71

شکل 2-18 ................................................................................................................................74

شکل 2-19.................................................................................................................................81

شکل 2-20.................................................................................................................................83

شکل 3-1....................................................................................................................................94

شکل 3-2...................................................................................................................................102

شکل 3-3..................................................................................................................................104

شکل 3-4..................................................................................................................................107

شکل 4-1..................................................................................................................................109

شکل 4-2..................................................................................................................................109

شکل 4-3..................................................................................................................................112

شکل 4-4..................................................................................................................................114

شکل 4-5..................................................................................................................................115

شکل 4-6..................................................................................................................................117

شکل 4-7..................................................................................................................................117

شکل 4-8..................................................................................................................................118

شکل 4-9..................................................................................................................................118

شکل 4-10...............................................................................................................................119

شکل 4-11...............................................................................................................................120

شکل 4-12...............................................................................................................................120

شکل 4-13...............................................................................................................................121

شکل 4-14...............................................................................................................................122

شکل 4-15...............................................................................................................................122

شکل 4-16...............................................................................................................................123

شکل 4-17...............................................................................................................................123

شکل 4-18...............................................................................................................................124

شکل 4-19...............................................................................................................................125

شکل 4-20...............................................................................................................................126

شکل 4-21...............................................................................................................................127

شکل 4-22...............................................................................................................................128

شکل 4-23...............................................................................................................................128

شکل 4-24...............................................................................................................................129

شکل 4-25...............................................................................................................................130

شکل 4-26...............................................................................................................................128

شکل 4-27...............................................................................................................................131

شکل 4-28...............................................................................................................................131

شکل 4-29...............................................................................................................................132

شکل 4-30...............................................................................................................................132

شکل 4-31...............................................................................................................................133

شکل 4-32...............................................................................................................................134

شکل 4-33...............................................................................................................................135

شکل 4-34...............................................................................................................................136

شکل 4-35...............................................................................................................................137

شکل 4-36...............................................................................................................................138

شکل 4-37...............................................................................................................................139

شکل 4-38...............................................................................................................................140

شکل 4-39...............................................................................................................................140

شکل 4-40...............................................................................................................................141

شکل 4-41...............................................................................................................................142

شکل 4-42...............................................................................................................................143

شکل 4-43...............................................................................................................................144

شکل 4-44...............................................................................................................................145

شکل 4-45...............................................................................................................................146

شکل 4-46...............................................................................................................................147

شکل 4-47...............................................................................................................................148

شکل 4-48...............................................................................................................................148

شکل 4-49...............................................................................................................................149

شکل 4-50...............................................................................................................................150

شکل 4-51...............................................................................................................................151

شکل 4-52...............................................................................................................................152

شکل 4-53...............................................................................................................................153

شکل 4-54...............................................................................................................................154

شکل 4-55...............................................................................................................................155

شکل 4-56...............................................................................................................................156

شکل 4-57...............................................................................................................................156

شکل 4-58...............................................................................................................................157

شکل 4-59...............................................................................................................................158

شکل 4-60...............................................................................................................................159

شکل 4-61...............................................................................................................................159

شکل 4-62...............................................................................................................................160

شکل 4-63...............................................................................................................................161

شکل 4-64...............................................................................................................................161

شکل 4-65...............................................................................................................................162

شکل 4-66...............................................................................................................................162

شکل 4-67...............................................................................................................................163

شکل 4-68...............................................................................................................................163

شکل 4-69...............................................................................................................................164

شکل 4-70...............................................................................................................................165

شکل 4-71...............................................................................................................................165

شکل 5-1.................................................................................................................................170

شکل 5-2.................................................................................................................................171

شکل 5-3.................................................................................................................................173

شکل 5-4.................................................................................................................................173

شکل 5-5.................................................................................................................................174

شکل 5-6.................................................................................................................................175

شکل 5-7.................................................................................................................................175

شکل 5-8.................................................................................................................................176

شکل 5-9.................................................................................................................................177

شکل 5-10..............................................................................................................................177

شکل 5-11..............................................................................................................................178

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 4-1..................................................................................................................................110

جدول 4-2..................................................................................................................................112

جدول 5-1..................................................................................................................................172

جدول 5-2..................................................................................................................................178خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 10:03

آموزش استفاده از نرم افزار spss با هدف تجزیه انواع طرحهای آزمایشی کشاورزی

در این فایل توضیحاتی در خصوص نحوه تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار spss از مرحله وارد کردن داده ها تا انجام تجزیه انواع طرحهای آماری مورد استفاده در کشاورزی ارائه شده است. ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 15:02

دانلود پروژه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

1-1 دلایل انتخاب موضوع: 1- با انجام این تحقیق به این سوال پاسخ داده می شود که آیا مونومر UDMA جدید می تواند خواص مکانیکی کامپوزیت ساخته شده از مونومرهای متداول (Bis-GMA / TEGDMA ) را بهبود بخشد. 2- توانایی انجام این تحقیق، در پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران از نظر تخصصی و پرسنلی کاملاً وجود داشت. 3- با توجه به این که دوام ترمیمهای کامپوزیتی با خواص مکانیکی کامپوزیت­ها ارتباط مستقیم دارند، پیدایش یک ترکیب جدید کامپوزیت دندانی که بتواند این خواص را بالا ببرد، از جمله نیازها و اولویتها می باشد. امروزه پیدایش کامپوزیتی با مونومری متفاوت که خواص مکانیکی برتری نسبت به مونومرهای موجود داشته باشد به عنوان یک چالش در مواد دندانی در نظر گرفته می شود. 4- ساخت این کامپوزیت آزمایشی بر اساس یک مونومر متفاوت و بررسی خواص مکانیکی آن در زمان محدود ( حدود 3 ماه ) انجام پذیر بود. 5- با توجه به اینکه ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 12:59

آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد تسلط سازمان سنجش رشته علوم اجتماعی

این مجموعه دارای 3 آزمون آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی و ترجمه قسمت زبان انگلیسی می باشد. ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 05:24

دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان پژوهش آزمایشی - WORD

عنوان مقاله : پژوهش آزمایشی‎ قالب بندی : Word شرح مختصر : آزمایش به معنی تجربه روش های جدید و ارزشیابی اثرهای آن است و منظور از تحقیق آزمایشی، روشی است که دست کم یک متغیر تحقیق در کنترل پژوهشگر باشد تا بتواند با دستکاری آن، اثرش را بر متغیر دیگر بررسی نماید. به عبارت دیگر تحقیق آزمایشی روشی کنترل شده و منظم برای یافتن پاسخ این سوال است که «اگر متغیر الف تحت شرایط کنترل شده تغییر کند، چه اثری بر متغیر ب خواهد داشت ؟»‏. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل (متغیر الف) به وسیله آزمایش کننده دستکاری می شود تا تأثیرات تغییرات آن بر متغیر دیگری (متغیر ب) که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه گیری شود. به عنوان مثال در یک طرح آزمایشی که به منظور تعیین کارایی یک روش تدریس جدید بر یادگیری علوم طرح ریزی شده است، روش تدریس جدید متعیر مستقل است و یادگیری علوم متغیر وابسته است. این مثال ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 18:22

آزمایشی بوم بیچ

سلام شما میتونید با خرید این محصول  بوم بیچ را ازمایشی هک کنید  برای خرید روی پرداخت انلاین کلیک کنید ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آزمایشی، بیچ