X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:14

آشنایی با بورس

آشنایی با بورس

فصل اول

مقدمه

بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .

بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند.

حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است .

با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند .

عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .

تاریخچه :

در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346بر می گرددولی آغاز فعالیت رسمی آن ازسال 1368که همراه بااولین برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی است شروع می شود . جدول زیر سیر تکاملی سازمان بورس را درایران نشان می دهد .

تاریخ

دوره

رویداد

1357 -1346

دوران تشکیل و ایجاد سازمان بورس در ایران

1346سال تاسیس بورس اوراق بهادار تهران

پذیرش شرکت نفت پارس ،اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه ،اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد در بورس تهران

1367-1358

دوران فترت وقطع حیات

تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها وملی شدن آنها

ادغام شرکتهای بیمه به مالکیت دولت

تصویب قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران درتیر1358باعث شد تعدادزیادی ازبنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند

1381-1367

دوران تجدید حیات

پایان جنگ تحمیلی ،فعال شدن بانکها و فعالیتهای عمرانی

نگاهی به خصوصی شدن شرکتهای دولتی وگسترش بازار سرمایه

1384-1381

دوران گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی

راه اندازی بورسهای منطقه ای

ایجاد بورس کالا

نهادهای تخصصی مشاوره سرمایه گذاری وگوناگون سازی ابزارهای مالی

هدف بورس اوراق بهادار :

مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت پس اندازکنندگانی که دارنده منابع مالی می باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادی غیر قابل انکار است ومشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بها دار از مزیت های آن بهره مند می گردند .

از دیدگاه اقتصادی ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است :

1- "جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده ویک کاسه کردن آنها درجهت تجهیزمنابع مالی شرکتها "

انتشار سهام وفروش اوراق مشارکت یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است . واحدهای تولیدی وتجاری به عوض استقراض ازنظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق مشارکت در بورس نیازهای مالی خود را تامین کنند .

2- توزیع عادلانه درآمد وایجاد احساس مشارکت"

با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازدید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر درآمد ونیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری کمک زیادی می کند و توزیع مالکیت بین عموم افراد جامعه از دو قطبی شدن جامعه و ناآرامی های اجتماعی جلوگیری می کند.

3- ایجاد یک بازار رقابتی کامل"

در بازاررقابتی کامل تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می پردازند و هرکس می تواند آزادانه اوراق بها دار را خریداری ویا به فروش برساند .

4-"تخصیص مطلوب منابع " بورس اوراق بها دار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد ،مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند .

مزایای بورس اوراق بهادارازسه دیدگاه اقتصادکلان ،شرکتهای سرمایه پذیر ،سرمایه گذاران

1-" مزایای بورس اوراق بهادار ازدیدگاه اقتصادکلان "

-جمع آوری سرمایه های جزیی وپراکنده وانباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها

- بکارگیری پس اندازهای راکد درامر تولید وتامین مالی دولت وموسسات

- کنترل حجم پول ،نقدینگی وتورم از طریق انتشار سهام واوراق قرضه

- بورس به مثابه بازار رقابت کامل

- رشد تولید ناخالص ملی ،افزایش اشتغال وکمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

-فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت ازطریق گسترش مالکیت عمومی وایجاد احساس مشارکت عمومی

- افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد

2-"مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شرکتهای سرمایه پذیر)

-سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام وسایر اوراق بهادار

- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تامین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی

- تعیین ارزش بازار براساس قانون عرضه وتقاضا

- سهولت در تغییر ترکیب سهامداری وانتقال مالکیت

- بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب درسرمایه گذاران با کاهش ریسک

واحدهای اقتصادی وامکان تامین مالی با هزینه کمتر

- برخورداری از مزایای خاص واعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی وانتشار اوراق قرضه وبرخورداری از معافیت های مالیاتی

- تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده وارزیابی عملکرد شرکت

- ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

3-" مزایای بورس اوراق بها داراز دیدگاه سرمایه گذاران "

- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب وپوشش در مقابل تورم

-اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافیت های مالیاتی

-مشارکت درفرایند تصمیم گیری برای اداره شرکتها

-ایجاد یک بازار دائمی ومستمر که امکان سرمایه گذاری بلند مدت وکوتاه مدت رافراهم مینماید .

ب)صورتحساب سود زیان :

این صورت بیانگر عملکرد یک واحد اقتصادی درطول یک دوره مالی است که از مابه التفاوت مجموعه عایدیهای شرکت دریک دوره مالی از هزینه های همان دوره مالی محاسبه می شود که اقلام بااهمیت آن شامل :

- درآمد ها (عملیاتی وغیرعملیاتی )

- هزینه ها (بهای تمام شده و هزینه های مالی و..)

- سود یازیان (سود زیان ویژه ،سودزیان عملیاتی ،سودزیان ناویژه )

بررسی نسبتهای مالی :

نسبتهای مالی بررسی اقلامی از صورتهای مالی است کهاز قالب ریالی خارج وبه نسبتهای قابل مقایسه تبدیل می گردند وبه بیان ارتباط بین عوامل موجود وموثر بین صورتهای مالی خواهد پرداخت . این نسبتها زبان گویای ارقام موجود درصورتهای مالی شرکتها است که باایجادارتباط معنی دار بین این اطلاعات ناگفتنیهای بسیاری رابرای تحلیلگر مالی بازگو می کند .

این نسبتها دارای استانداردهای خاص می باشند که در 4گروه اساسی قرار می گیرند :

گروه اول –نسبتهای نقدینگی

این نسبتها در واقع بیانگر توانایی یک شرکت دربازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت است .

1-

این نسبت اگر در حدود 1 محاسبه شود مناسب است اما اگر خیلی بزرگتر محاسبه شود بدین معنا است که ریسک بستانکارالن کاهش یافته ودرصورت کاهش نقدینگی ،شرکت می تواند وام بگیرد اما باکاهش این ریسک ،بازده سهامداران نیز به نسبت کاهش می یابدامادرصورتی که این افزایش نتیجه سرمایه گذاری مجدد باشد سود سهامداران افزایش می یابد ..ودرصورتی که این نسبت خیلی کوچکتر از 1محاسبه شود بدین معنااست که نسبت ریسک بستانکاران افزایش یافته است و مدیریت شرکت درصددافزایش سودبیشتربرای سهامداران است .

2-

این نسبت نشاندهنده توانایی شرکت در پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری که قابلیت سریع به تبدیل شدن به وجه نقد را دارد .این نسبت همیشه کوچکتر از نسبت جاری محاسبه می شود و بابررسی آن دردوره های گذشته 3حالت مختلف دارد .

 • § ثبات نسبی : در صورتی که این اختلاف در سنوات گذشته ثابت مانده باشد بیانگر تناسب بین موجودیها و حجم تولید و فروش شرکت است
 • § افت نسبی : کم شدن این اختلاف نشاندهنده این موضوع خواهد بود که مواداولیه و تولید نتوانسته همپای فروش رشد یابد وبحران مواد اولیه وجوددارد .
 • رشد نسبی : درنقطه مقابل افت نسبی موید این موضوع است که شرکت با تمرکز موجودیها به دلیل مشکلات فروش مواجه است .

گروه دوم : نسبتهای کارایی

این گروه از نسبتها به بررسی وراندمان عملیات شرکت میپردازد که نشانه توانمندی ویا عدم قابلیت تدابیر مدیریت شرکت دراستفاده بهینه از امکاناتی دارد که دراختیار آنان قرار گرفته است .

با مقایسه این نسبت در سالهای مختلف نشاندهنده این است که افزایش در داراییها موجب درآمدبیشتر شده است یاخیر . در صورت کاهش نسبت نشاندهنده فروش وبازاریابی ضعیف شرکت است .

این نسبت دوره زمانی را که طول می کشد تا کالای ساخته شده به فروش برسد را نشان میدهد .

این نسبت متوسط زمان بین فروش ودریافت وجه آن رانشان می دهد .

نسبت دوره گردش عملیات =نسبت دوره گردش کالا +نسبت دوره وصول مطالبات

این نسبت تاثیر تجمعی دو نسبت قبل را در خصوص کسب درآمدبیشتر ودرعین حال هزینه های مالی کوتاه مدت را نشان می دهد

بزرگ بودن این نسبت نشانه مشکل در عملیات جاری شرکت است زیرا در امر بازاریابی و فروش مشکل دارد .

این نسبت بیانگر قدرت تاثیر سرمایه درگردش بر فروش است وافزایش این نسبت بیانگر کمبود آن است وکوچک بودن این نسبت تاجایی که موجبات غیر فعال شدن سرمایه رافراهم نسازد می تواند تاثیرات بسزایی را درتسهیل چرخه عملیاتی به همراه داشته باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول .................................................................................................................................................................. 1

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 1

تاریخچه .................................................................................................................................................................... 2

هدف بورس اوراق بهادار....................................................................................................................................... 3

فصل دوم .................................................................................................................................................................. 6

آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه .................................................................................. 6

ارکان بورس اوراق بهادار....................................................................................................................................... 6

نحوه تصمیم گیری در بورس ............................................................................................................................. 8

تا لار اصلی و فرعی در بورس ............................................................................................................................ 9

انواع تابلوها دربورس ............................................................................................................................................. 10

قیمت ها در تالار اصلی و فرعی ........................................................................................................................ 10

سقف قیمت ها و کف قیمتها ............................................................................................................................ 10

بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس....................................................................................................... 11

انواع ارزشها ............................................................................................................................................................. 11

انواع سهام ................................................................................................................................................................ 11

ریسک و انواع آن.................................................................................................................................................... 12

نحوه محاسبه ریسک ............................................................................................................................................ 13

قیمت سهام ............................................................................................................................................................. 14

صرف سهام و کسر سهام ..................................................................................................................................... 15

روش سرمایه گذاری دربورس ............................................................................................................................ 15

شاخص و انواع آن ................................................................................................................................................. 15

پزیره نویسی سهام ................................................................................................................................................. 16

افزایش سرمایه شرکت و روش های آن........................................................................................................... 16

روش های افزایش سرمایه.................................................................................................................................... 17

حق تقدم................................................................................................................................................................... 17

فصل سوم ................................................................................................................................................................ 20

فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ................................................................................................. 20

فرآیند دریافت و اجرای سفارش ....................................................................................................................... 21

سفارش های خرید و فروش ............................................................................................................................... 21

تعیین کد معاملاتی برای مشتریان ................................................................................................................... 22

نماد شرکت ها در بورس ..................................................................................................................................... 25

تسویه حساب با مشتریان .................................................................................................................................... 26

دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز ......................................... 27

حجم مبنا ................................................................................................................................................................ 27

فصل چهارم ............................................................................................................................................................. 29
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه ......................................................................................................... 29

روش نموداری (تحلیل تفکیکی)......................................................................................................................... 29

روش mpt ............................................................................................................................................................. 33

موج سواران و سفته بازان ................................................................................................................................... 34

محکومان به موفقیت ............................................................................................................................................. 35

تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال)...................................................................................................................... 35

مراحل تحلیل بنیادی ........................................................................................................................................... 35

عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی ..................................................................................................... 38

بررسی نسبت های مالی ...................................................................................................................................... 40

نسبت های نقدینگی ............................................................................................................................................. 40

نسبت های کارآیی.................................................................................................................................................. 41

نسبت های سود آوری ......................................................................................................................................... 42

نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی ................................................................................................................ 43

درآمد متعلق به هر سهم .................................................................................................................................... 44

نسبت رشد سود هر سهم ................................................................................................................................... 47

جمع بندی نکات کلیدی ..................................................................................................................................... 49

فهرست منابع........................................................................................................................................................... 51خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آشنایی، بورس
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:43

آشنایی با مبانی اینترت

آشنایی با مبانی اینترت

LAN- ( Local Area Network ) :

یک شبکه محلی است که کامپیوتر ها در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند و از طریق کابل شبکه با هم شبکه می شوند. سرعت تبادل اطلاعات در این نوع شبکه بالاست.

مثل کامپیوتر های داخل یک ساختمان اداری یا بانک ها

WAN ( Wide Area Network ) :

این شبکه یک شبکه گسترده است که کامپیوتر ها در فواصل دور با یکدیگر شبکه می شوند در این شبکه ارتباط کامپیوتر ها از طریق ارتباط ماهواره ای برقرار می شود و سرعت تبادل اطلاعات پایین تر از شبکه LAN است.

شبکه اینترنت : اینترنت بزرگترین شبکه کامپیوتری جهان است که از تعداد زیادی کامپیوتر تشکیل شده و تاریخچه شبکه اینترنت به سال 1968 بر می گردد. زمانی که ارتش نظامی آمریکا جهت تبادل اطلاعات نظامی خود شبکه ای به نام آرپانت را بین مراکز نظامی خود ایجاد کرد و چون این پروژه با موفقیت به پایان رسید و دارای مزایای زیادی بود کم کم تمامی مراکز دانشگاهی و موسسات دولتی در سراسر جهان به این شبکه متصل شدند تا به امروز که ما شاهد یک شبکه جهانی به نام اینترنت هستیم.

اتصال به دنیای خارج : از آنجا که ما در استفاده از کامپیوتر در امور مختلف نیازمند اطلاعات در هر زمینه ای هستیم ، لذا این اطلاعات ممکن است در کامپیوتر های مختلف در سراسر دنیا موجود باشد برای دسترسی به این منابع اطلاعات فقط یک راه وجود دارد و آن اتصال به شبکه اینترنت است.

برای اتصال به شبکه اینترنت، کامپیوتر ما نیازمند دو ارتباط است.

1- ارتباط سخت افزاری

2- ارتباط نرم افزاری

1- ارتباط سخت افزاری :

: ISP برای اتصال کامپیوتر به شبکه اینترنت به تجهیزات ماهواره ای نیاز است از آنجا که این تجهیزات گرانقیمت هستند و استفاده از آن ها نیازمند تخصص خاصی است بدین منظور مراکزی این تجهیزات را نصب و راه اندازی می کنند و ارتباطشان را با شبکه اینترنت بر قرار، و خدمات اینترنتی را به ازای گرفتن هزینه ای از ما و دادن یک اشتراک، به ما ارائه می دهند که این مراکز ISP نام دارند و مخفف عبارت ( ارائه کننده خدمات اینترنتی Internet servise provider) می باشد برای اینکه ما بتوانیم از خدمات این ISPها استفاده کنیم باید کامپیوتر را از مسیری به این مراکز متصل کنیم که ساده ترین راه، استفاده از خط تلفن است و برای اینکه کامپیوتر را بتوان به خط تلفن متصل کرد نیازمند دستگاهی بنام مودم هستیم.

مودم : از آنجا که کامپیوتر یک دستگاه دیجیتالی است و خطوط تلفنی با سیستم آنالوگ کار می کنند نیازمند دستگاهی هستیم که از یک طرف کامپیوتر را به خط تلفن متصل کند و از طرف دیگر مبدلی باشد برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ که مودم چنین قابلیتی را دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با مبانی اینترنتی

فصل دوم: آشنایی با نرم افزار مرورگر وب ( web Browser )

فصل سوم:‌ آشنایی با موتورهای جستجوگر ( Search engine )

فصل چهارم: آشنایی با پست الکترونیکی ( Email )

فصل پنجم: امنیت ( Security )

فصل ششم: گفتگو و ارتباط در اینترنت ( Chat )

) Network شبکه( : از به هم پیوستن دو یا چند کامپیوتر به یکدیگر یک شبکه ایجاد می شود.

شبکه به دو دسته تقسیم می شود :

LAN

شبکه

WAN

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با مبانی اینترنتی

فصل دوم: آشنایی با نرم افزار مرورگر وب ( web Browser )

فصل سوم:‌ آشنایی با موتورهای جستجوگر ( Search engine )

فصل چهارم: آشنایی با پست الکترونیکی ( Email )

فصل پنجم: امنیت ( Security )

فصل ششم: گفتگو و ارتباط در اینترنت ( Chat )

) Network شبکه( : از به هم پیوستن دو یا چند کامپیوتر به یکدیگر یک شبکه ایجاد می شود.

شبکه به دو دسته تقسیم می شود :

LAN

شبکه

WANخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آشنایی، مبانی، اینترت
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:38

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات.. 2

چکیده : 3

مقدمه : 4

تعیین مخاطب : 9

2-1- تعیین اهداف.. 10

3-1 - تعیین بودجه : 12

4-1- گسترش پیام تبلیغاتی. 13

5-1- انتخاب رسانه. 14

6-1- ارزیابی تاثیر آگهی. 14

فرآیند فروش شخصی : 17

روابط عمومی و تبلیغات.. 23خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:18

پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )

پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )

آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )

تعداد اسلاید: 66

قسمتی از فهرست مطالب

مقدمه

توندرا

جنگل سوزنی برگان(تایگا)

بیابان(صحرا)

جوامع دریایی

جوامع آبهای شیرین

جوامع دریایی

آبهای روان

آبهای ساکنLentic waterخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:45

معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی

معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی

انگیزه انتخاب موضوع

بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر جنسیت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر جنسیت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو جنسیتی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن جنسیت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزیابی قرار گیرد.پس چه خوب است که ما به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشیم که روز به روز با افزایش سطح آگاهی نسبت به افراد دو جنسیتی در جهت انسجام خانوادگی گام برداریم.و هرچه بیشتر در مستحکم کردن نهاد خانواده سعی وافر نماییم.

فهرست مطالب

فصل اول (چهارچوب پژوهش) ۱

انگیزه انتخاب موضوع ۲

مسئله یا طرح پژوهش ۳

اهمیت و فایده پژوهش ۸

اهداف پژوهش ۹

فرضیه های پژوهش ۹

مدل نظری پژوهش ۱۱

پرسش های اساسی پژوهش ۱۲

فصل دوم (ادبیات پژوهش) ۱۳

پیشینه پژوهش ۱۴

چکیده پژوهش ۲۰

ادبیات نظری ۲۳

نقش جنسی ۲۶

نحوه شکل گیری هویت جنسی ۲۷

نقش جنسیتی ۲۸

پذیرش نقش جنسی ۲۹

۱- تشخیص نقش جنسی ۳۰

۲- ترجیح نقش جنسی ۳۱

۳- قبول نقش جنسی ۳۱

به کار گیری معیارهای نقش جنسیتی ۳۲

هنجارهای نقش جنسیتی ۳۳

عوامل موثر بر شکل گیری هویت جنسی ۳۴

الف) عوامل زیست شناختی ۳۴

ب) عوامل اجتماعی ۳۵

۱٫ نقش خانواده ۳۵

۲٫نقش همسالان ۳۸

۳٫ نقش آموزگاران ۳۸

۴٫رسانه های جمعی ۳۹

اختلالات هویت جنسی ۴۲

اختلالهای درد جنسی ۴۳

اختلالات انگیختگی جنسی و تحریک پذیری ۴۴

اختلال نعوظ در مردان ۴۵

دو شکلی جنسی ۴۵

رفتار نقش جنسی ۴۶

مالش گرایی ۴۶

بچه بازی ۴۷

تماشاگری جنسی (چشم چرانی) ۴۸

نابرابری جنسیتی ۴۹

همجنس گرایی ۴۹

آزارگری جنسی ۵۱

انحراف آزار طلبی جنسی ۵۱

بتوارگی جنسی (یادگار پرستی) ۵۲

جان گرایی ۵۲

اختلالات شخصیت ۵۳

علائم بالینی ۵۶

عوامل موثر بر شکل گیری اختلال هویت جنسی ۵۹

۱- عوامل روان شناختی ۵۹

۲- عوامل زیست شناختی ۶۳

درمان اختلال هویت جنسی ۶۵

درمان بزرگسالان ۶۶

روان درمانی ۶۷

درمان های طبی : ۶۸

نظریات جامعه شناسی ۷۰

نظریه برچسب ۷۰

نظریه نیاز ۷۲

نظریه امید و انتظار ۷۵

نظریه حمایت اجتماعی ۷۹

نظریه روانکاوی ۷۹

فصل سوم (روش شناسی تحقیق) ۸۱

روش تحقیق ۸۲

جامعه مورد مطالعه ۸۲

حجم نمونه ۸۳

روش جمع آوری اطلاعات ۸۳

روش تهیه و تنظیم پرسشنامه ۸۳

اعتبار پرسشنامه ۸۴

وسایل آماری مورد نیاز ۸۴

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۸۴

متغیر وابسته : ۸۴

متغیر مستقل ۸۴

فصل چهارم ۱۰۹

جداول توصیفی ۱۰۹

جداول تحلیلی ۱۰۹

فصل پنجم ۱۴۸

محدودیت های پژوهش ۱۴۸

پیشنهادات ۱۴۸

محدودیت های پژوهش ۱۴۹

پیشنهادات ۱۴۹

فهرست منابع ۱۵۲

پیشینه پژوهش

آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند.

طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و شیطان است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان کسی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد.

همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ کردن جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر ۲ سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد.

شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی ۲ تا ۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح نیز سوراخ کردن جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح شیطانی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[۱] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت.

هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خوابیدند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود.

چکیده پژوهش

۱- سن بر شکل گیری هویت جنسی تاثیر دارد.دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی می کنند در کلیه سنین تعداد افرادی که هریک از نشانه های اختلال هویت جنسی را داشته اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه ها را نداشتند؛

۲- اختلال هویت جنسی در دوران کودکی و نوجوانی ، محمد رضا احمدی- فرزاد مومنی- فرزانه مهرابی؛

هویت جنسی عبارت است از احساس فردی مرد یا زن بودن که از سنین ۳ تا ۴ سالگی شروع می شود برای تشخیص اختلال هویت جنسی دو ملاک عمده وجود دارد که عبارتند از :

الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مخالف؛

ب) احساس ناراحتی مستمر از جنس خود یا احساس نامناسب بودن در نقش جنسی خود.

شیوع این اختلال از ۶ تا ۱۶ درصد مطالعات همه گیرشناسی غیر رسمی متغیر بوده است.برای ارزیابی این اختلال می توان از گزارش والدین ، روش های رفتاری و فنون فرافکن استفاده کرد.از عارضه های همراه این اختلال می توان به افسردگی ، آشفتگی های رفتاری و اختلالات شخصیت اشاره کرد بین سوگیری جنسی و هویت جنسی نمی توان رابطه اجتماعی فرض کرد.در سبب شناسی این اختلال می توان به عوامل زیستی و روانی و اجتماعی اشاره کرد.درمدل نظری زاکر برادی و کواتیس یک عامل عمومی که اضطراب کودک را افزایش داده وعوامل اختصاصی که به صورت پویا در درون خانواده کودک وجود دارد.به عنوان عامل اصلی اختلال هویت جنسی معرفی شده اند برای درمان می توان از فنون رفتاری و روان تحلیلی و آموزش خانواده استفاده کرد.ولی کار با خود بیمار و درمان عارضه های همراه از جمله افسردگی و سایر مشکلات روانی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا است؛

۳- بررسی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت جنسی در فضای ارتباطات درون خانوادگی کودک ، دکتر حسینیه اسماعیلی ،دکتر محمد رضا ابراهیمی؛

معمولاً در مراجعان مبتلا به اختلال هویت جنسی متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می نماییم که آنها را از دیگران متمایز می سازد.این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چهارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی را فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال گردد.در این اختلال ابعاد گوناگونی از نظر سبب شناسی مطرح شده ونظریه های متعددی در این خصوص ارائه شده و پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگون بدان پرداخته اند ولی تمایز اساسی این افراد در کیفیت ارتباطات اولیه رشد در فضای ارتباط درون خانوادگی با مراجع قدرت از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.مهم ترین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که آیا سیستم ارتباطی این افراد در فضای ارتباطات درون خانوادگی و در فرایند اولیه رشد با افراد به هنجار تفاوت دارد یا خیر؟ از اهداف دیگر این پژوهش بررسی نقش اعضای خانواده و کیفیت چهارچوب ارتباط آنان درایجاد این اختلال می باشد.

۴- نقش محیط در شکل گیری هویت جنسی- مهرداد محمدیان- مقاله ، سومین سمینار سراسری اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

۵- نقش خانواده در تشکیل هویت جنسی کودکان ، مسعود فلاحی ، اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،اسفند ۱۳۷۳٫

۶- شکل گیری هویت جنسی و ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نیک چهره محسنی ، نشریه علوم تربیتی دوره چهاردهم شماره ۱ تا ۴ ، ۱۳۷۰٫

ادبیات نظری

هویت جنسی هویت جنسی[۲] آگاهی شخص از طبیعت زیست شناختی خود و پذیرفتن این طبیعت به عنوان یک مرد یا زن است (کاستلو[۳] ۱۹۹۲ به نقل از پور افکاری ۱۳۷۳).کودکان در دوران کودکی به تدریج درک می کنند چه کسی هستند و کدام یک از هویت های گروهی برای آنها اهمیت دارد.هویت جنسی از ابتدایی ترین و مهم ترین راه هایی است که کودک از طریق آنها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند.(ماسن[۴] ۱۹۸۰).

هویت جنسی تجربه شخصی از فردیت خود ، مرد یا زن بودن است تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش جنسیت می تواند منشا احساس هویت جنسی محسوب شود.به عبارت دیگر آگاهی شخص و بینشی که افراد نسبت به جنسیت و نقش ها و گرایش های متناسب با نقش خود دارند بیانگر هویت جنسی آنها است.کودک هم گام با رشد خود و از طریق جریان هایی که هر روز تجربه می کند در می یابد که چه رفتارهایی مناسب با جنسیت اوست.و در عین حال با رفتارهای جنس مخالف به گونه ای مغایرت دارد.

نوع فایل: word

سایز : 116 KB

تعداد صفحه:155خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:24

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.

ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»

در محدودة زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.

با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش

حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص IMC و بازاریابی مدرن ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟

تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.

جامعة آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با ۲۷ سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های مواد شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر نام تجاری،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و نام تجاری شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود .

شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت ،دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی ، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر ، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده در حد زیاد و قابل قبولی می باشد .

در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با موضوع جهانی بسیار ناچیز می باشد .

واژه های کلیدی: ارتباطات بازاریابی یکپارچه ، رسانه ها، تبلیغات، پیشبرد فروش، حمایت مالی

فهرست مطالب

مقدمه‌

فصل‌ اول‌: کلیات‌

۱-۱- بیان مسئله‌ ‌۲

۲-۱ـ اهمیت تحقیق ۲

۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق ۸

۴ـ۱ـ سؤالات‌ تحقیق‌ ۸

۵ـ۱ـ جامعة‌ آماری‌ ۸

۶ـ۱ـ روش‌ تحقیق‌ ۱۲

۷ـ۱ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش۱۳

۸ـ۱ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ۱۳

۹ـ۱ـ موانع‌ تحقیق‌ ۱۴

۱۰-۱-یافته های پژوهش ۱۴

۱۱-۱- مبانی نظری ..۱۵

۱-۱۱-۱- نظریه جریان دو مرحله ای . ۱۵

۲-۱۱-۱- نظریه استحکام ۱۵

۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضایتمندی ۱۶

۴-۱۱-۱- نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی ۱۶

۵-۱۱-۱- نظریه پذیرش ۱۶

۶-۱۱-۱- نظریه انگیزشی ۱۷

۷-۱۱-۱- نظریه های خصیصه منفرد ۱۷

۸-۱۱-۱- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای ۱۸

۹-۱۱-۱- نظریه های مخاطب شناسی ۱۹

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌ . ۲۵

۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط . ۲۵

۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات . ۲۶

۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی ..۲۸

۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی ..۳۱ ۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی . ۳۱

۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی . ۳۲ ۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها . ۳۴

۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات . ۳۵

۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش . ۳۸

۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم . ۴۰

۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی . ۴۱

۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی . ۴۱

۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی . ۴۴

۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای . ۴۴

بخش‌ دوم‌:

۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی . ۴۵

۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی . ۵۲

۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی . ۵۴

۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید . ۵۷

۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول . ۵۷

۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش . ۵۸

۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی . ۵۸

۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی . ۶۴

۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی . ۶۵

۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی . ۶۷

۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها . ۶۸

۲-۵ـ۲ـ مبادله ۶۹

۳-۵ـ۲ـ بازار ۷۰

۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketing ۷۱

۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی ۷۱

۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی ۷۱

۳-۶ـ۲ـ بازاریابی ۷۱

۴-۶ـ۲ـ بازارسازی ۷۲

۵-۶ـ۲ـ بازارگردی ۷۲

۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی ۷۲

۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری ۷۳

۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی ۷۳

۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی ۷۴

۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی ۷۵

بخش‌ سوم:

۱ـ۳ـ بازاریابی نوین ۷۶

۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی ۸۲

۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی ۸۵

۴-۳- فرآیند برنامه ریزی IMC ۸۸

۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) ۸۹

۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMC ۹۰

۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMC ۹۱

۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMC ۹۳

۹ ـ۳ـ اهداف IMC . ۹۵

۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC96

11ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC98

12 ـ۳ـ به سوی یکپارچگی۹۹

۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام۱۰۴

۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی۱۰۵

۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC110

16 ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC113

17 ـ۳ـ فرآیند برنامه ریزی ۸ مرحله ای هشت مرحله ای IGMC115

18 ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ۱۱۸

۱۹ ـ۳ـ مراحل توسعه IMC121

20 ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه اجرای IMC 125

21 ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC129

بخش‌ چهارم‌:

۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC 137

1-1ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط۱۳۸

۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ۱۳۸

۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله ۱۴۵

۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها ۱۶۱

۳ـ۴ـتبلیغات ۱۶۹

۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات ۱۷۰

۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات ۱۷۲

۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات ۱۷۳

۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات ۱۷۴

۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات‌ ۱۷۵

۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌ ۱۷۶

۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌ ۱۷۷

۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها ۱۸۱

۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها ۱۸۶

۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید ۱۹۲

۴ـ۴ـ ترویج .۲۰۵

۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج . ۲۰۷

۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج ۲۱۱

۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج ..۲۱۱

۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج . ۲۱۳

۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی..۲۲۰

۵ـ۴ـ پیشبرد فروش .. ۲۲۲

۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش .. ۲۲۴

۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی .. ۲۳۰

۷ـ۴ـ روابط عمومی بازاریابی .. ۲۳۴

۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی .. ۲۳۷

۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی ۲۳۸

۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی .. ۲۳۹

۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی .. ۲۳۹

۸ـ۴ـ حمایت مالی .. ۲۴۱

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌

۱ـ۳ـجامعه‌آماری‌ ۲۴۶

۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ۲۴۹

۳ـ۳ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی۲۴۹

۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر ۲۷۶

۴ـ۳ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ ۲۷۷

۵ـ۳ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ۲۷۸

۶-۳- سؤالات‌ تحقیق۲۷۸

۷-۳- مستندات سؤالات‌ تحقیق۲۷۸

فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌

۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی ۳۰۲

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۵ـ نتیجه‌گیری‌ ۳۴۵

بخش‌ دوم:

۲ـ۵ـ پیشنهادات‌ ۳۵۳

منابع۳۵۶

پیوست‌ ۳۶۳

فصل اول

کلیات

۱-۱)بیان مسأله

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.

ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.

(آمیکو به نقل از حیدرزاده- ۱۳۸۰-۲۷)

۲-۱)اهمیت تحقیق:

امروزه با توجه به جهانی شدن و توسعه فن آوری های نوین، مفاهیم جدیدی منجمله، بازاریابی ارتباطی ارائه شده است. مفهوم IMC فرصتهای زیادی در پیش روی شرکتهای مختلف قرار داده است.

امروزه شرکتهای بزرگ دنیا از بازاریابی انبوه رویگردان شده و با توجه ویژه به مقوله ارتباطات، توجه خود را به یکپارچه کردن ارتباطات بازاریابی (مدیریت بازار) معطوف نموده اند.

ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) فعالیتی است جهت متحد کردن همه ابزارهای ارتباطی بازاریابی و مشارکت و گسترش دادن پیامها برای برقراری ارتباط دوطرفه با مخاطبان هدف از یک راه تازه.

برنامه IMC از برنامه های سنتی تبلیغاتی خیلی پیچیده تر می باشد زیرا که منابع پیام بیشتر، ابزارهای ارتباطی بیشتر و مخاطبان بیشتری را مد نظر قرار می دهد.

با توجه به موارد ذکر شده و هزینه های سرسام آور تبلیغات برای شرکت های تجاری، در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد شد که با محوریت قرار دادن ارتباطات در فرآیند بازاریابی ضمن برقراری ارتباطات مؤثر با مخاطبان، می توان تا مقدار زیادی هزینه های مرتبط با تبلیغات انبوه را کاهش داد و با استفاده از بخش ارتباطات و روابط عمومی، موفقیت های بیشتری را کسب کرد.

نوع فایل: word

سایز: 650 KB

تعداد صفحه:343خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:25

آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر

آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر


چکیده

امروزه کامپیوتر در موارد متعددی به خدمت گرفته می شود . برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای نوعی خاصی از ریز پردازنده می باشند . حتی اتومبیل های جدید نیز دارای نوعی کامپیوتر خاص می باشند . کامپیوترهای شخصی ، اولین تصویر از انواع کامپیوترهائی است که در ذهن هر شخص نقش پیدا می کند. که به شرح چند نمونه از سخت افزار کامپیوتر می پردازیم.

1- حافظة RAM (Random Access Memory)

RAM نوعی حافظه است که کامپیوتر از آن برای ذخیره برنامه ها و داده ها هنگام پردازش استفاده می کند. اطلاعات اکثر انواع RAMها هنگام خاموش کردن کامپیوتر پاک می شود. در حال حاضر شرکت ها در تلاش هستند RAMهایی تولید کنند که با خاموش شدن کامپیوترهم، داده ها را در خود نگه دارند (با استفاده از نانوتیوب­های کربنی و اثر تونل های مغناطیسی).

امروزه بعضی از انواع RAMها قادرند اشتباهات تصادفی را تصحیح کنند. در سال های اخیر chipهایی ساخته شده است که تا GB10 حافظه دارند، همینطور chipهایی که اندازه آن ها در حدود 18/0 میکرون می باشد .

انواع RAM (نرخهای عملکرد با رنگ سبز نشان داده شده­اند):

 • SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) ® 100 MHz
 • DDR SDRAM (Double-Data-Rate SDRAM)
 • DDR1 (or DDR) ® 100-200 MHz
 • DDR2 ® 200-400 MHz
 • DDR3 ® 400-800 MHz
 • RDRAM (Rambus Dynamic RAM) ® 300-800 MHz

2- Modem

3- دیسک سخت

4- Cpu

فصل اول : حافظه RAM

حافظهRAM (Random Access Memory) شناخته ترین نوع حافظه در دنیای کامپیوتر است . روش دستیابی به این نوع از حافظه ها تصادفی است . چون می توان به هر سلول حافظه مستقیما" دستیابی پیدا کرد . در مقابل حافظه های RAM ، حافظه هایSAM (Serial Access Memory) وجود دارند. حافظه های SAM اطلاعات را در مجموعه ای از سلول های حافظه ذخیره و صرفا" امکان دستیابی به آنها بصورت ترتیبی وجود خواهد داشت. ( نظیر نوار کاست ) در صورتیکه داده مورد نظر در محل جاری نباشد هر یک از سلول های حافظه به ترتیب بررسی شده تا داده مورد نظر پیدا گردد. حافظه های SAM در مواردیکه پردازش داده ها الزاما" بصورت ترتیبی خواهد بود مفید می باشند ( نظیر حافظه موجود بر روی کارت های گرافیک ). داده های ذخیره شده در حافظه RAM با هر اولویت دلخواه قابل دستیابی خواهند بود.

مبانی حافظه های RAM

حافظه RAM ، یک تراشه مدار مجتمع (IC) بوده که از میلیون ها ترانزیستور و خازن تشکیل شده است .در اغلب حافظه ها با استفاده و بکارگیری یک خازن و یک ترانزیستور می توان یک سلول را ایجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهداری یک بیت داده خواهد بود. خازن اطلاعات مربوط به بیت را که یک و یا صفر است ، در خود نگهداری خواهد کرد.عملکرد ترانزیستور مشابه یک سوییچ بوده که امکان کنترل مدارات موجود بر روی تراشه حافظه را بمنظور خواندن مقدار ذخیره شده در خازن و یا تغییر وضعیت مربوط به آن ، فراهم می نماید.خازن مشابه یک ظرف ( سطل) بوده که قادر به نگهداری الکترون ها است . بمنظور ذخیره سازی مقدار" یک" در حافظه، ظرف فوق می بایست از الکترونها پر گردد. برای ذخیره سازی مقدار صفر، می بایست ظرف فوق خالی گردد.مسئله مهم در رابطه با خازن، نشت اطلاعات است ( وجود سوراخ در ظرف ) بدین ترتیب پس از گذشت چندین میلی ثانیه یک ظرف مملو از الکترون تخلیه می گردد. بنابراین بمنظور اینکه حافظه بصورت پویا اطلاعات خود را نگهداری نماید ، می بایست پردازنده و یا " کنترل کننده حافظه " قبل از تخلیه شدن خازن، مکلف به شارژ مجدد آن بمنظور نگهداری مقدار "یک" باشند.بدین منظور کنترل کننده حافظه اطلاعات حافظه را خوانده و مجددا" اطلاعات را بازنویسی می نماید.عملیات فوق (Refresh)، هزاران مرتبه در یک ثانیه تکرار خواهد شد.علت نامگذاری DRAM بدین دلیل است که این نوع حافظه ها مجبور به بازخوانی اطلاعات بصورت پویا خواهند بود. فرآیند تکراری " بازخوانی / بازنویسی اطلاعات" در این نوع حافظه ها باعث می شود که زمان تلف و سرعت حافظه کند گردد.


سلول های حافظه بر روی یک تراشه سیلیکون و بصورت آرائه ای مشتمل از ستون ها ( خطوط بیت ) و سطرها ( خطوط کلمات) تشکیل می گردند. نقطه تلاقی یک سطر و ستون بیانگر آدرس سلول حافظه است .

حافظه های DRAM با ارسال یک شارژ به ستون مورد نظر باعث فعال شدن ترانزیستور در هر بیت ستون، خواهند شد.در زمان نوشتن خطوط سطر شامل وضعیتی خواهند شد که خازن می بایست به آن وضغیت تبدیل گردد. در زمان خواندن Sense-amplifier ، سطح شارژ موجود در خازن را اندازه گیری می نماید. در صورتیکه سطح فوق بیش از پنجاه درصد باشد مقدار "یک" خوانده شده و در غیراینصورت مقدار "صفر" خوانده خواهد شد. مدت زمان انجام عملیات فوق بسیار کوتاه بوده و بر حسب نانوثانیه ( یک میلیاردم ثانیه ) اندازه گیری می گردد. تراشه حافظه ای که دارای سرعت 70 نانوثانیه است ، 70 نانو ثانیه طول خواهد کشید تا عملیات خواندن و بازنویسی هر سلول را انجام دهد.

سلول های حافظه در صورتیکه از روش هائی بمنظور اخذ اطلاعات موجود در سلول ها استفاده ننمایند، بتنهائی فاقد ارزش خواهند بود. بنابراین لازم است سلول های حافظه دارای یک زیرساخت کامل حمایتی از مدارات خاص دیگر باشند.مدارات فوق عملیات زیر را انجام خواهند داد :

-- مشخص نمودن هر سطر و ستون (انتخاب آدرس سطر و انتخاب آدرس ستون)

-- نگهداری وضعیت بازخوانی و باز نویسی داده ها ( شمارنده )

-- خواندن و برگرداندن سیگنال از یک سلول ( Sense amplifier)

-- اعلام خبر به یک سلول که می بایست شارژ گردد و یا ضرورتی به شارژ وجود ندارد ( Write enable)

سایر عملیات مربوط به "کنترل کننده حافظه" شامل مواردی نظیر : مشخص نمودن نوع سرعت ، میزان حافظه و بررسی خطاء است .

حافظه های SRAM دارای یک تکنولوژی کاملا" متفاوت می باشند. در این نوع از حافظه ها از فلیپ فلاپ برای ذخیره سازی هر بیت حافظه استفاده می گردد. یک فلیپ فلاپ برای یک سلول حافظه، از چهار تا شش ترانزیستور استفاده می کند . حافظه های SRAM نیازمند بازخوانی / بازنویسی اطلاعات نخواهند بود، بنابراین سرعت این نوع از حافظه ها بمراتب از حافظه های DRAM بیشتر است .با توجه به اینکه حافظه های SRAM از بخش های متعددی تشکیل می گردد، فضای استفاده شده آنها بر روی یک تراشه بمراتب بیشتر از یک سلول حافظه از نوع DRAM خواهد بود. در چنین مواردی میزان حافظه بر روی یک تراشه کاهش پیدا کرده و همین امر می تواند باعث افزایش قیمت این نوع از حافظه ها گردد. بنابراین حافظه های SRAM سریع و گران و حافظه های DRAM ارزان و کند می باشند . با توجه به موضوع فوق ، از حافظه های SRAM بمنظور افزایش سرعت پردازنده ( استفاده از (Cacheو از حافظه های DRAM برای فضای حافظه RAM در کامپیوتر استفاده می گردد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آشنایی، افزار، کامپیوتر
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:40

آشنایی با پول الکترونیک

آشنایی با پول الکترونیک

مقدمه :

پول در زندگی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را یکی از اختراعات بشریاد کرده اند و حتی معتقدند تمدن بشری با اختراع پول همزمان بوده است.

اقتصاد دانان تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می نمایند:

دوره اقتصاد پایاپای , دوره اقتصاد پولی و دوره اقتصاد اعتباری (کهزادی و گچلو, 1380 ). بر این اساس و با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990 شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید . پول الکترونیک , ارزش پولی واحدهای ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که توسط دولت یا مؤسسات خصوصی منتشر می شود.

گسترش فرایند استفاده از پول الکترونیک پیامدهای تجاری, اقتصادی, سیاسی و اجتماعی چشمگیری به همراه دارد که در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی مرتبط با تجارت الکترونیک پرداخته خواهد شد.

ویژگیهای پول ا لکترونیک

اگر چه در فرایند توسعه پول الکترونیکی, انواع بسیار متفاوتی از فرآورده های پول الکترونیکی با ویژگیهای مختلف عرضه شده اند, اما در طراحی همه آ؛نها سعی شده است تا حداقل, همه ویژگیهای پول بانک مرکزی لحاظ گردد. به طور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد: پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزارهای رایانه ای (پول مبتنی بر شبکه). فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند قابلیت شارژمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت, قابل استفاده می باشند. علاوه بر این, پرداخت از طریق آنها, نیازی به کسب اجازه از یک مرجع ندارد. دو ویژگی نخست, این نوع پول ها را از کارت های تک منظوره عادی که به طور موردی یا برای خرید یک سری کالا و خدمات خاص صادر شده اند متمایز می کند و ویژگی سوم, آنها را از کارت های بدهی متمایز می نماید. به طور کلی می توان گفت که فرآورده های این نوع پول, برای تسهیل پرداخت های با ارزش کم در معاملات خرد رو در رو طراحی شده اند.

بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند, استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر, استفاده از کارت های بدهی را برای پرداخت های مستقیم کاهش دهد.همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک, کارت های پرداخت و کارت های بدهی در پرداخت های غیر مستقیم یعنی پرداخت های بهنگام را نیز کاهش خواهد داد(Berentsen , 1998 ) . فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای نیز توانایی پرداخت و دریافت از طریق شبکه های کامپیوتری , به ویژه اینترنت را دارند. این نوع از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی ( به واسطه تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها, بانک ها و کشورها) و نیز سرریز های یادگیری, تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آنرا کاهش خواهد داد.

سرریز های یادگیری به مهارتی مربوط می شود که افراد در طی زمان, ضمن استفاده از نرم افزار های مالی شخصی و فن آوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود, کسب می نمایند ( دژ پسند, 1383 ). ماهیت بانکی پول الکترونیک, همچون چک پول مسافرتی بیانگر طلب قابل دریافت از بانک یا مؤسسه اعتباری صادر کننده آن است که پیش از پرداخت به وسیله آن, به هیچ حساب خاصی منظور نشده است.اما مهمترین انگیزه چنین بانک یا مؤسساتی برای ایجاد و صدور پول الکترونیک, استفاده از حجم پول نقد خارج از سیستم بانکی به عنوان منبع مالی بسیار ارزان قیمت, تحت فرایند تبدیل آن به پول الکترونیک و ایجاد بدهی برای خود است. محصولات پول الکترونیک که به عنوان جایگزینی پول نقد سنتی ایجاد شده اند, با ماهیتی بسیار سیال و جا به جا پذیر می توانند به راحتی نسبت اجزای پولی ( اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و همچنین سرعت گردش پول را تغییر داده و از مجرای تغییر حجم پول, سیاست پولی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهند. مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فرا ملیتی یا بی مرز بودن آن, نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند. اگر چه این ویژگی از نظر دولت ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیکی تلقی می شود اما به ارتقای سطح کارآیی مبادلات بین المللی نیز کمک قابل ملاحظه ای می نماید. طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی, هزینه ی نقل و انتقال بین المللی وجوه, به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. البته با افزایش بی سابقه کار آیی پرداخت های بین المللی ممکن است بی ثباتی نظام پوئلی جهانی افزایش یافته و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانکهای مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر گردد ( 1996 , Tanaka ).خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آشنایی، الکترونیک
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:16

شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران

شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران


چکیده

پژوهش حاضر به شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران می پردازد. این پژوهش شامل ۸ فصل می باشد. در فصل اول با موقعیت جغرافیای کوچ نشینان بختیاری و فصل دوم با جغرافیای انسانی و ساختار اجتماعی در ایل بختیاری آشنا می شویم. فصل سوم درباره آداب و رسوم و فرهنگ و فصل چهارم درباره ساخت ایلی و هرم قدرت در ایل بختیاری توضیح می دهد. در فصل پنجم با اقتصاد ایلی و فصل ششم با جایگاه ایلات در درون ساختار سیاسی سنتی آشنا می شویم . درفصل هفتم ظهور دولت مدرن در ایران و فصل هشتم معمای استمرار نظام ایلی در ایران می خوانیم. هنگامی که از ایلات و عشایر ایران سخن می گوییم به سه گروه که از لحاظ نظری مجزا اما در عمل متداخل اند، نظر داریم. همین چندگانگی، امر تحدید حدود و عشایر و ترسیم مرز میان صحرانشینان (یا به قول متاخران کوچ نشین) و روستائیان را دشوار ساخته است. این سه گروه عبارتند از:‌

نخست:‌ایلات صحرانشین محض همگی کوچی اند. نه در سردسیر و نه در گرمسیر خانة چینه (خشت و گلی) ندارند و همیشه زیر چادر زندگی می کنند. این گونه صحرانشینی در ایران سابقه طولانی دارد.

فسایی در تعریف ایلات این سامان می نویسد: «ایل مردمانی را میگویند که در تمام سال در بتبانها و در چادرها زندگانی کنند و از گرم سیرات به سردسیرات رحله الشتاء و الصیف نمایند.

حال آن که «طایفه قبیله ای را گویند که از تیره های ایلات نباشند و در یک بلوک توقف نماید. خواه درچادرهای سیاه و خواه در دهات زندگی کنند. در روزگار ما نیز هنوز چنین عشایری هستند.

دوم ایلاتی که برخی از محققان آنها را نیم صحرانشین نامیده‌اند. این گروهها در سردسیر (ییلاق یا در گرمسیر قشلاق) و یا در هر دو محل، خانه های خشت و گلی که به صورت دیه سازمان یافته باشد، دارند. اما در فصل کوچ – معمولا اواخر زمستان و اوایل بهار به سوی ییلاق و پاییز به سوی قشلاق تمام یا بخشی از خانوارهای ایل رحله الشتاء و الصیف می کنند. پس این گروهها پاره ای از سال را در دیه ها و پاره ای از آن را در صحراها و کوهها بسر می برند. لذا در عمل نیز آنان از روستائیان دشوار است. باید افزود که حتی برخی از شهرها و قصبات نیز مرکز این گونه ایلات بوده اند.

امروزه در ایران بیشتر کوچی مانند ایل بختیاری در خوزستان و چهارمحال و بختیاری ایلات قشقایی ، باصری و عرب در فارس، عشایر ایلسون (شاهسون) در آذربایجان و استان مرکزی، بخشی از ترکمن ها در دشت گرگان و خراسان، برخی از طوایف بلوچ و براهویی در سیستان و بلوچستان، ایلات قرایی،افشار و بوچانچی در کرمان مصادیق بارز این گونه نیمه صحرانشینی هستند.

سوم ایلات یکجانشین

که یا براثر سیاست (اسکان اجباری) حکومتهای مرکزی کرها و یا به میل و ارادة خود طوعا ساکن شده، دیگر کوچ نمی کنند و اگر هم هنوز دامدار باشند، گله های خود را در چراگاههای اطراف دیه ها می چرانند و یا آنها را به چوپانی می سپارند تا برای تعلیف به مراتع دورتر ببرند. تخته قاپو (در چوبی) شدن عشایر در ایران پیشینة دیرین دارد و شاید قدمت آن کمتر از سابقه خود صحرانشینی نباشد. در همین یکی دو قرن اخیر تواتر آن را آشکارا می بینیم. به عنوان مثال ایل ترک زبان بهارلو از اتحادیة خمسة فارس در اواخر قرن ۱۳ هجری قمری اسکان یافت.

واژه های کلیدی: ایل بختیاری، آداب و رسوم، اقتصاد ایلی، کوچ نشینی

فهرست مطالب

مقدمه ۱

هدف پژوهش : ۳

علت انتخاب موضوع : ۳

روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات : ۳

فصل ۱ ۴

جغرافیای کوچ نشینان بختیاری ۴

موقعیت جغرافیایی:‌ ۴

۱-حدود و وسعت: ۴

۲- طول و عرض جغرافیایی:‌ ۴

۳- موقعیت نسبی: ۵

۴- حدود سرزمین بختیاری: ۶

۵- وسعت: ۷

۶- ژئومورفولوژی ییلاق: ۸

۷- ژئومورفولوژی قشلاق:‌ ۹

۸- آب و هوای مناطق ایل بختیاری: ۹

۹- منابع آب: ۱۲

۱۰- تقسیم بندی منابع آب: ۱۳

۱۱- پوشش گیاهی مناطق ایل بختیاری: ۱۶

۱۲- پوشش جانوری مناطق ایل بختیاری: ۱۸

۱۳- تفاوتهای دو منطقه قشلاق و ییلاق:‌ ۱۹

بخش دوم ۲۱

جغرافیای انسانی و ساختار اجتماعی در ایل بختیاری ۲۱

۱-جغرافیای انسانی ۲۱

نژاد و مذهب ۲۹

آموزش و پرورش ۳۰

وضعیت سواد: ۳۱

وضعیت بهداشت:‌ ۳۲

وضعیت خدمات درمانی: ۳۳

فصل سوم ۳۵

آداب و رسوم و فرهنگ ۳۵

ازدواج:‌ ۳۶

طلاق: ۳۷

مراسم سوگواری: ۳۸

خوراک ۳۹

پوشاک ۴۰

ابزار و وسایل زندگی:‌ ۴۰

تقسیم کار:‌ ۴۱

مهاجرت و ترک زندگی عشایری در ایل بختیاری ۴۲

مسکن و نحوه سکونت عشایر بختیاری ۴۴

چادر عشایری ۴۶

انگیزه کوچ و انگیزة‌ آن در طایفه بامدی‌ها: ۴۷

نظام اجتماعی طایفه بامدی ها:‌ ۵۴

تیره های کشکی ۵۷

موقعیت قرارگیری بهونها در حال: ۵۸

قشرهای اجتماعی بامدی ها :‌ ۵۸

ازدواج – سن ازدواج – همسرگزینی – تشریفات و مراسم ازدواج در بین طایفه بامدی:‌ ۶۰

حجله:‌ ۶۵

داد و ستد در بامدی ها:‌ ۶۵

پوشاک و سرپناه بامدیها: ۶۶

پوشاک زنان ۶۷

برخی اصطلاحات و ضرب المثلهای رایج در بین ایل بختیاری: ۶۸

برخی از ضرب المثلهای رایج ۷۱

خلاصه مطالب ۷۲

سرزمین و مردم ایران ۷۴

۱-لر و لک ۷۵

بخش چهارم ۸۱

ساخت ایلی و هرم قدرت در ایل بختیاری ۸۱

الف) ساخت ایلی:‌ ۸۱

ساخت ایل بختیاری:‌ ۸۱

ب) ساخت قدرت:‌ ۸۷

ت) جمعیت: ۹۰

فصل ۵ ۹۴

اقتصاد ایلی ۹۴

اقتصادی دامی ۹۵

کوچ و تعلیف ۹۶

انگیزه‌های کوچ: ۹۷

انواع کوچ ۹۷

برنامه کوچ ۹۹

چگونگی کوچ ۹۹

مسافت کوچ (ایلراهها)‌ ۱۰۲

وسیله کوچ ۱۰۲

ایلراهها و مسیرهای اصلی کوچ بختیاری ۱۰۳

تعداد دامهای بختیاری ۱۰۶

روش تشخیص سن اسب قاطر ۱۰۸

چوپان و وظایف او ۱۰۸

وسایل مورد نیاز چوپان بختیاری ۱۱۰

فرآورده های دامی و سود حاصل از یک دام در طول یک سال ۱۱۱

۳- کوچ نشینی و بهره برداری از محیط زیست: ۱۱۲

مالیات در ایل بختیاری: ۱۱۹

مادیان معافی ۱۲۳

کوچ نشینان و یکجانشینان ۱۲۳

فصل ششم ۱۳۳

جایگاه ایلات در درون ساختار سیاسی سنتی ۱۳۳

تشریح تعامل ایل بختیاری و ساختار سیاسی سنتی ۱۳۹

فصل هفتم ۱۵۹

ظهور دولت مدرن در ایران ۱۵۹

۱- بنیادهای ساختاری تکوین دولت مدرن در ایران ۱۶۳

۲-تعارض ساختاری دولت مدرن و نظام ایلی در ایران ۱۶۸

فصل هشتم ۱۸۵

معمای استمرار نظام ایلی در ایران ۱۸۵

ایل بختیاری ۱۸۹

نوع فایل: word

سایز :130 KB

تعداد صفحه:178خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:14

آشنایی با شبکه های کامپیوتری

آشنایی با شبکه های کامپیوتری

یک شبکه شامل مجموعه­ای از دستگاهها (کامپیوتر، چاپگر و ...) بوده که با استفاده از یک روش ارتباطی (کابل، امواج رادیوئی، ماهواره) و به منظور اشتراک منابع فیزیکی (چاپگر) و اشتراک منابع منطقی (فایل) به یکدیگر متصل می­گردند. شبکه­ها می­توانند با یکدیگر نیز مرتبط شده و شامل زیر شبکه­هائی باشند.

تفسیم بندی شبکه ها

شبکه­های کامپیوتری را بر اساس مولفه­های متفاوتی تقسیم بندی می­نمایند. در ادامه به برخی از متداولترین تقسیم­بندی های موجود اشاره می­گردد .

تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف

کامپیوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظایف مربوطه به دو گروه عمده: سرویس­دهندگان (Servers) و یا سرویس­گیرندگان (Clients) تقسیم می­نمایند. کامپیوترهائی در شبکه که برای سایر کامپیوترها سرویس ها و خدماتی را ارائه می نمایند، سرویس­دهنده نامیده می­گردند. کامپیوترهائی که از خدمات و سرویس­های ارائه شده توسط سرویس­دهندگان استفاده می کنند، سرویس گیرنده نامیده می­شوند. در شبکه­های Client-Server، یک کامپیوتر در شبکه نمی­تواند هم به عنوان سرویس­دهنده و هم به عنوان سرویس­گیرنده، ایفای وظیفه نماید.

در شبکه­های Peer-To-Peer، یک کامپیوتر می­تواند هم بصورت سرویس­دهنده و هم بصورت سرویس­گیرنده ایفای وظیفه نماید.

یک شبکه LAN در ساده ترین حالت از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • دو کامپیوتر شخصی. یک شبکه می­تواند شامل چند صد کامپیوتر باشد. حداقل یکی از کامپیوترها می­بایست به عنوان سرویس­دهنده مشخص گردد. (در صورتی که شبکه از نوع Client-Server باشد). سرویس­دهنده، کامپیوتری است که هسته اساسی سیستم عامل بر روی آن نصب خواهد شد.
 • یک عدد کارت شبکه (NIC) برای هر دستگاه. کارت شبکه نظیر کارت­هائی است که برای مودم و صدا در کامپیوتر استفاده می­گردد. کارت شبکه مسئول دریافت، انتقال، سازماندهی و ذخیره­سازی موقت اطلاعات در طول شبکه است. به منظور انجام وظایف فوق کارت­های شبکه دارای پردازنده، حافظه و گذرگاه اختصاصی خود هستند.

تقسیم بندی بر اساس توپولوژی

الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوترها، توپولوژی نامیده می­شود. توپولوژی انتخاب شده برای پیاده­سازی شبکه­ها، عاملی مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب یک توپولوژی خاص نمی­تواند بدون ارتباط با محیط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر، مستقیما" بر نوع محیط انتقال و روش­های استفاده از خط تاثیر می­گذارد. با توجه به تاثیر مستقیم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزینه­های مربوط به آن، می­بایست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژی یک شبکه همت گماشت. عوامل مختلفی جهت انتخاب یک توپولوژی بهینه مطرح می­شود. مهمترین این عوامل بشرح ذیل است:

- هزینه. هر نوع محیط انتقال که برای شبکه LAN انتخاب گردد، در نهایت می­بایست عملیات نصب شبکه در یک ساختمان پیاده­سازی گردد. عملیات فوق فرآیندی طولانی جهت نصب کانال­های مربوطه به کابل ها و محل عبور کابل ها در ساختمان است. در حالت ایده­آل کابل­کشی و ایجاد کانال­های مربوطه می­بایست قبل از تصرف و بکارگیری ساختمان انجام گرفته باشد. بهرحال می­بایست هزینه نصب شبکه بهینه گردد.

- انعطاف پذیری . یکی از مزایای شبکه های LAN، توانائی پردازش داده­ها و گستردگی و توزیع گره­ها در یک محیط است. بدین ترتیب توان محاسباتی سیستم و منابع موجود در اختیار تمام استفاده­کنندگان قرار خواهد گرفت. در ادارات همه چیز تغییر خواهد کرد. (لوازم اداری، اتاقها و ...). توپولوژی انتخابی می­بایست بسادگی امکان تغییر پیکربندی در شبکه را فراهم نماید. مثلا" ایستگاهی را از نقطه­ای به نقطه دیگر انتقال و یا قادر به ایجاد یک ایستگاه جدید در شبکه باشیم.

سه نوع توپولوژی رایج در شبکه­های LAN استفاده می گردد:

 • BUS
 • STAR
 • RING

توپولوژی BUS

یکی از رایجترین توپولوژی­ها برای پیاده­سازی شبکه­های LAN است. در مدل فوق از یک کابل به عنوان ستون فقرات اصلی در شبکه استفاده شده و تمام کامپیوترهای موجود در شبکه (سرویس دهنده، سرویس­گیرنده) به آن متصل می­گردند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آشنایی، شبکه، کامپیوتری
1 2 3 4 5 ... 15 >>