X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:40

مهندسی نرم افزار و روشهای آن

مهندسی نرم افزار و روشهای آن

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود.

فصل اول

مهندسی نرم افزار وروش های آن

1-1 مهندسی نرم افزار چیست ؟

مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .

درواقع مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستیابی به راه حل ها ودستیابی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد .

مهندسی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .

2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته

در رهیافت طراحی نرم افزار بر اساس روش ساحت یافته، ابتدا به مسئله در حالت کلی نگاه می شود، آنگاه مسئله به قسمت های کوچکتر شکسته می شود، این کار آنقدر تکرار می گردد تا مسائل خرد شده به اندازه کافی قابل فهم و ساده باشند. این مراحل به تجزیه عملیاتی معروف است. بیشتر اجزاء (توابع) در این روش نیاز به داده ها دارند که در سیستم عملیات در بانک های اطلاعاتی نگهداری می شوند. در واقع در این روش داده ها و توابع عملیاتی از هم تفکیک می گردند. پس از حل مسائل کوچکتر و ترکیب آنها با هم، مسئله اصلی قال حل خواهد بود.

مشکل اساسی در این رهیافت این است که اگر مسائل پیچیده باشد، سیستم در نگهداری اطلاعات با مشکل مواجه می شود. اگر در این سیستم ها نیاز باشد که تغییری صورت گیرد، این تغییر در مکان های زیادی باید اعمال گردد. در این صورت مشکلات تقریباً بزرگی به وجود می آید.

مهندسی نرم افزار ساخت یافته نیز بر اصول ذکر شده فوق مبتنی است. از جمله متدلوژی های مهندسی نرم افزار می توان به دو روش

( (structured Systems Analysis & Design Method SSADM روش تحلیل و طراحی سیستم های ساخت یافته و (Jackson System Development) JSD توسعه سیستم جکسون، اشاره نمود.

3-1 شی ء گرایی و مهندسی نرم افزار شیء گرا

از دید شیء گرایی داده ها و توابع به هم مرتبط هستند و در یک ماژول قرار می گیرند. در واقع هریک از این ماژول ها که مجموعه داده ها و توابع هستند که شیء نامیده می شوند. اشیاء در دنیای واقعی نیز می توانند به وسیله دو چیز مشخص گردند (مشخصه و رفتار).

اصول بنیادی که در شیء گرایی با آن مواجه هستیم، اشیاء، کلاس ها و وراثت می باشند. ایده شیء گرایی نیز به دنیای مهندسی نرم افزار راه یافته است و بر این اساس روش های مختلف مهندسی نرم افزار به وجود آمده است. که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- (object Modeling Technique) OMT

- (Real – time Object – Oriented Modeling ) ROOM

-Object – Oriented Software Engineering ) OOSE)

-(Unified Modeling Language) UML

بدلیل آنکه از UML در مراحل توسعه نرم افزار (RUP) استفاده می گردد، در این قسمت جا دارد که در مورد UML توضیحات بیشتری بدهیم.

4-1 معرفی Unified Modeling Language

در میانه دهه نود، سه روش وجود داشت که از بقیه قویتر به نظر می رسید. این سه زبان که شروع به همگرایی کرده بودند، هریک دارای عناصری از دو روش دیگر نیز بود و دارای توانایی های منحصر بفردی نیز بودند :

- Booch برای طراحی و پیاده سازی عالی به نظر می رسید. گرچه روش بوچ خیلی قوی بود ولی علائم زبان به سختی درک می شد.

- OMT (تکنیک مدل سازی اشیاء) برای تجزیه و تحلیل بسیار عالی بود و بهترین روش برای سیستم های اطلاعاتی دارای داده های حساس به نظر می رسید.

- OOSE (مهندسی نرم افزار به روش شیء گرا) به عنوان یک مزیت به مدل Use Case معروف است. Use Case تکنیک توانمندی برای درک رفتار کل سیستم هستند. (محدوده ای که شیء گرایی به طور سنتی در آن ضعیف بود)

در سال 1994 Gim Rumbaugh تاسیس کننده OMT و در سال 1995 Ivar Jacobson بنیانگذار OOSE هم به گروه Booch در شرکت Rational پیوست. بدین ترتیب گروه سه نفر بوچ ، رامبو و جاکوبسن مدل یکپارچه UML را به وجود آوردند.

UML یک زبان استاندارد برای مدل سازی اشیاء در توسعه سیستم های شی ء گرا می باشد. UML از ترکیب و اتحاد سه متدلوژی و طراحی شیء گرای فوق به وجود آمده است.

هدف اصلی UML ایجاد یک زبان مشترک برای مهندسان و تولیدکنندگان نرم افزار در تحلیل و طراحی سیستم های شیء گراست.

5-1 تصورات غلط در رابطه با Rational Unified Process

علی رغم آنکه اغلب افراد تصور می کنند RUP یک متدلوژی و یا روش مهندسی نرم افزار است، باید اظهار داشت که این تصور و برداشت کاملاً نادرست می باشد.

RUP خود یک مدل از مهندسی نرم افزار است که بر تکرار و توسعه استوار است و هریک از متدها می تواند در قالب این مدل تکرار و توسعه نقش بگیرد. چنانچه قبلاً اظهار شد UML به عنوان زبان یکپارچه ساز و روشی شی ء گرا در مدل RUP استفاده می گردد. در واقع RUP استفاده می گردد. در واقع RUP رویکردها، وظایف و مسئولیت ها را در یک سازمان توسعه یافته نظام دهی می کند و هدف آن تضمین تولید محصول نرم افزاری خروجی با کیفیت بالا و منطبق بر نیازمندی های کاربران در زمان و هزینه پیش بینی شده می باشد. در واقع RUP پروسه تولید است و توسط شرکت نرم افزاری Rational پشتیبانی می گردد.

-3 فاز Elaboration

هدف از این فاز تعیین خط مشی معماری سیستم برای تهیه یک اساس و بنیان پایدار برای طراحی و پیاده سازی در فاز بعدی یعنی فاز Constrution می باشد. معماری سیستم به واسطه توجه نیازمندی های پایدار و تخمینی از ریسک ها توسعه و رشد می یابد.

دید کلی در ابتدای این فاز (Elaboration) شامل موارد زیر می باشد :

اطمینان از پایداری و ثبات معماری، نیازمندی ها و طراح ها به اندازه کافی و کاهش خطرات و ریسک ها در مورد تعیین هزینه ها و زمان تا حد امکان تا فرآیند توسعه، باید تکامل یابد. برای بیشتر پروژه ها گذر از این گلوگاه ها و بدست آوردن مفاهیم شفاف نیاز به صرف هزینة بالا دارد. گاهی اوقات هم برخی از معمارها و ساختارها ذاتاً دارای خطرات و ریسک های زیادی هستند.

شناسایی همه ریسک های مهم وابسته به ساختار و معماری پروژه

پایداری خط مشی های معماری که برگرفته از شناسایی سناریوهای اساسی و مهم معماری هستند که عموماً همراه با ریسک ها و خطرات زیادی می باشند.

برای آنکه بتوان یک نمونه با کیفیت مناسب برای Componentها ساخت و همچنین از ریسک های احتمالی جلوگیری نمود باید موارد زیر را مورد توجه رار داد.

1- به وجود آوردن تعادل بین طراحی و نیازمندیها

2- استفاده مجدد از کامپوننتها

3- امکان استفاده برنامه برای مشتریان و کاربران ناحیه سیستم

نشان دادن معماری خط مشی هایی که نیازمندی های سیستم را در یک محدوده زمانی و به همراه هزینه های مناسب و معمول، پشتیبانی کند.

برپایی یک محیط حمایتی، به منظور دستیابی به این ذهنیت مقدماتی، خیلی مهم است که محیطی را فراهم نماییم که پروژه ما را حمایت و پشتیبای کند؛ این کار مستلزم خلق یک حالت توسعه یافته و به وجود آوردن نمونه ها و راهنماها و فراهم نمودن ابزارهای مناسب می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مهندسی نرم افزار و روشهای آن 7

1-1 مهندسی نرم افزارچیست ؟ 7

2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته 7

3-1 شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا 8

4-1 معرفی Unified Modeling Language 8

5-1 تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process 9

فصل دوم

مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process 11

1-2 RUP چیست ؟ 11

2-2 اصول ضروری RationalUnified Process 11

3-2 RUP وچرخه تکرار 12

4-2 فازها، اهداف ونکات اصلی 14

- فازشروع ( Inception ) 14

- فازشناخت ( Elaboration ) 15

- فازساخت (Constructin) 15

- فازانتقال ( Transition ) 15

5-2 نکات اصلی 15

- چهارعنصراصلی مدل سازی 15

6-2 نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری 16

- نقش ها(Roles ) 16

- فعالیت ها(Activites) 16

- محصولات (Artifacts ) 17

- جریان های کاری (Workflows ) 17

7-2 عناصردیگرموجود در RUP 17

8-2 ساختارایستای RUP 18

9-2 اصول RUP (جریان کاری ) 18

10-2 تعریف کلی RUP 19

11-2 چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد 19

12-2 مواردضروری دریک پروژه RUP 20

1-12-2 توسعه دید ونگرش 20

2-12-2 مدیریت برای اهداف 21

3-12-2 شناسایی وامکان سنجی ریسک ها 22

4-12-2 عوامل مورد پیگیری 22

5-12-2 امتحان کردن حالت تجاری 22

6-12-2 طراحی معماری قطعات سیستم 23

7-12-2 مراحل ساخت وآزمایش محصول 24

8-12-2 تصحیح وبازبینی نتیجه ها 24

9-12-2 مدیریت وکنترل تغییرات 24

10-12-2 مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر 25

13-2 چرخه اصلی Rational Unified Process 25

1-13-2 تصورغلط 25

2-13-2 نکته مهم 26

3-13-2 جریان های کاری غیرثابت 27

فصل سوم

فازهای RUP 28

1-3 مقدمه 28

2-3 فاز Inception 28

1-2-3 فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception 29

2-2-3 حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات Inception 30

3-2-3- ارزیابی معیارها وضوابط 30

4-2-3 خروجی های الزامی فاز Inception 31

5-2-3 طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan ) 31

6-2-3 خروجی های اختیاری فاز Inception 33

3-3 فاز Elaboration 33

1-3-3 فعالیت های ضروری درفاز Elaboration 34

2-3-3 ساختارچرخه حیات فاز Elaboration 35

3-3-3 ارزیابی معیارها 35

4-3-3 محصولات وخروجی های الزامی این فاز 36

5-3-3 خروجی های اختیاری این فاز 38

4-3 فازساخت Construction 39

1-4-3 ذهنیت مقدماتی ازفاز Constructin 39

2-4-3 فعالیت های ضروری درفاز Constructin 40

3-4-3 نکات مهم درفاز Constructin 40

4-4-3 معیارارزیابی 40

5-4-3 خروجی های الزامی فاز Constructin 41

6-4-3 خروجی های اختیاری فاز Constructin 42

5-3 فاز انتقال Transition 42

1-5-3 فعالیت های ضروری فاز Transition 44

2-5-3 ارزیابی معیارها 44

3-5-3 خروجی های فاز Transition 45

منابع و مأخذ 47خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مهندسی، افزار، روشهای، آن
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:16

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

چکیده:

برون¬ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه¬ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته¬های آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می¬شود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار می¬گیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی¬شوند.جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصل ¬از این پژوهش نشان می‌دهند متغیر مستقل برون¬سپاری فرآیند ¬مالیات¬برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت برون‌سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در¬عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.

کلمات کلیدی: برون‌سپاری، سازمان امورمالیاتی، عملکرد سازمانی

فهرست مطالب

عنوان پایان نامه .الف

بسم الله الرحمن الرحیم ب

صورتجلسه دفاع ج

سپاسگزاری و

تقدیم ز

چکیده ط

فهرست مطالب ی

فصل اول (کلیات) ۱

1-1 مقدمه ........................................................................................................................... ............................................۲

1-2 بیان مسئله.................................................................................................................................................................. ۲

1-3 ضرورت انجام تحقیق..................................................................................................................................................۳

1-4روش تحقیق................................................................................................................................................................۸

فصل دوم (پیشینه تحقیق) ۹

2-1 مقدمه....... ...............................................................................................................................................................1۰

2-2 بیان مسئله................................................................................................................................................................1۱

2-3 پیشینه داخلی .........................................................................................................................................................۱۳

2-4پیشینه خارجی ............................................................................................................................................................۱8

2-5بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن ...................................................................۲۰

2-5-1 برون‌سپاری.......................................................................................... ..............................................................................۲۰

2-5-2 سازمان امورمالیاتی.......................................................................................... ................................................................... ۲۴

2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری....................................... .........................................................................۳۰

2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد..................................................... ....................................................................................۳۱

2-6 -2 مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران..................................................... .................................................................................۳۱

2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور..................................................... .................................................................................۳۴

2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران..................................................... .............................................................۳۴

2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی..................................................... .........................۳۴

2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه.........................................................................۳۵

2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت.........................................................................................................................................................۳۶

2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل................................................................................................................................................۴۰

2-7 عملکرد..................................................................................................................................................................................۴۰

2-7- 1بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد..........................۴۲

2-7- 2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد................................۴۴

2-7- 3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد........................................۴۸

2-7- 4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد............................................ ۴۹

2-7- 5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد........................۵۲

2-8 مدل مفهومی.................................................................................................................................................... ۵۶

2-9جمع بندی ........................................................................................ ......................................................................۶۰

فصل سوم (روش شناسی) ۶۲

3-1مقدمه.................................................................................................................................................................۶۳

3-2 نوع و روش پژوهش ..................................................................................................................................... ۶۳

3-3معرفی جامعه و نمونه آماری ........................................................................................................................... ۶۳

۳ -3-1- جامعه آماری.........................................................................................................................................................۶۳

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن.........................................................................................................................................۶۴

3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................................................................... ۶۴

3-5روایی و پایایی پرسشنامه.....................................................................................................................................۶۶

3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................................................................۶۶

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق) ۶۸

4-1 مقدمه ......... ....................................................................................................................................................۶۹

4-2آمار توصیفی ......... .........................................................................................................................................۷۰

4-3آزمون نرمال بودن داده ها ......... ................................................................................................................................۷۶

4-4فرضیه ها......................... ......... .................................................................................................................................۷۷

4-4-1فرضیه اصلی................................................................................................................................................................۷۷

4-4-2فرضیه فرعی اول.........................................................................................................................................................۷۸

4-4-3فرضیه فرعی دوم.........................................................................................................................................................۷۹

4-4-4فرضیه فرعی سوم.......................................................................................................................................................۸۰

4-4-5فرضیه فرعی چهارم....................................................................................................................................................۸۱

4-4-6فرضیه فرعی پنجم .................................................................................................................................................... ۸۲

4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری............................................................................................................ ۸۲

4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری....................................................................................................... ۸۳

4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد .............................................................................................................................. ۸۸

4-8مدل ساختاری تحقیق ...... .........................................................................................................................................۹۱

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی ) ۹۴

5-1مقدمه.... ...... ................................................................................................................................................. ۹۵

5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها...... .............................................................................................................۹۶

5-3پیشنهادات کاربردی...... ............................................................................................................................... ۱۰۰

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی...... ....................................................................................................... ...۱۰۲

5-5موانع و محدودیت ها......................................................................................................................................۱۰۳

پیوست

منابع فارسی ...................................................................................................................................................... ۱۰۴

منایع لاتین........................................................................................................................................................... ۱۰۵

پرسشنامه ............................................................................................................................................................۱۰۷

چکیده لاتین........................................................................................................................................................۱۱۰

فهرست جداول

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی .........................................................................................................................................................۱۳

جدول ۲-۲ پیشینه خارجی .....................................................................................................................................................۱۸

جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه..........................................................................................................................................۶۵

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ..........................................................................................۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها.......................................................................................۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات آنها................................................................................۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سن آنها.........................................................................................۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سابقه کاری آنها..............................................................................۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب نوع گواهینامه آنها ..................................................................... ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال .........................................۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان .................... ۷۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ......................................... ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان.............................. ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان ................................. ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون رابطه¬ بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ........................................... ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون رابطه ¬بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ......................... ۸۲

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری............................................................................. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری .......................................................................... ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ........................................................................... ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخص¬های برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ................................................................. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد........................................................................... ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی .................................................... ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ......................................................................... ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخص¬های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ................................................. ۹۱

جدول ۴-۲۲ بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری ............................................................. ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخص¬های برازش مدل معادلات ساختاری ......................................................................................... ۹۳

فهرست شکل ها ونمودارها

شکل ۲-۱ مدل نگاشت مالیات -فرآیند........................................................................................................................۲۶

شکل ۲-۲ مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی ...............................................................................................................۲۹

شکل ۲-۳ الگوریتم انتخاب فرآیندها ....................................................................................................................۳۰

شکل ۲-۴ فرآیند عملکردی سازمان .......................................................................................................................... ۵۷

شکل ۲-۵ مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان ................................................................................................ ۵۸

شکل ۲-۶ مدل مفهومی تحقیق ................................................................................................................................ ۵۹

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنی¬ها بر حسب نوع پاسخگویان ............................................................................. ۷۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی کارمندان بر حسب جنسیت آنها..................................................................................... ۷۱

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها............................................................................... ۷۲

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی آزمودنی¬ها بر حسب سن آنها......................................................................................... ۷۳

نمودار ۴-۵ درصد فراوانی آزمودنی¬ها بر حسب سابقه کاری آنها.............................................................................۷۴

نمودار ۴-۶ معادله خط رابطه¬ی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان .................................... ۷۹

نمودار ۴-۷ معادله خط رابطه¬ی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان........................................ ۸۱

نمودار ۴-۸ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری......................................................... ۸۵

نمودار ۴-۹ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون عملکرد سازمان امورمالیاتی.......................................... ۸۹

شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ....................... ۸۶

شکل ۴-۲ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد .................................... ۹۰

شکل ۴-۳ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد..................................................................................۹۳

عنوان : بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

فرمت :dok

تعداد صفحات :123خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:31

پاورپوینت نظری بر پل ها و انواع آن

پاورپوینت نظری بر پل ها و انواع آن


فهرست:
عنوان
مقدمه
انواع پل ها
پل مسطح
پل قوسی
پل کابلی
تاریخچه پل کابلی
طبقه‌بندی پل‌های کابلی (ترکه ای و معلق)
پل‌های تشریفاتی
پل خرپایی
پل معلق
پل طره‌ای
پلهای فلزی
پلها را از نقطه نظر مصالح تشکیل دهنده به شکل زیر
طبقه بندی می کنند :
پلهای چوبی
پلهای سنگی
پلهای بتنی
پلهای بتن مسلح
پلهای بتن پیش تنیده
پوشش پل های فلزی
پوشش بتن مسلح
پوشش فلزی
پل با تیرهای حمال
نگهداری پل

مقدمه :
پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتی ها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.
ایجاد گذرگاهها و پلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ و الیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند. پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده اند. فایل حاضر به بررسی انواع پل ها با مصالح مختلف و در نقاط متفاوت جهان پرداخته است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، نظری، انواع، آن
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:48

تونل سازی و انواع آن

تونل سازی و انواع آن

- آشنایی

در تعاریف قدیمی تونل به عنوان یک راهرو طویل زیر زمینی تعریف شده است، تعاریف دیگر تونل به شرح زیر است:

راهرو زیر زمینی افقی که از هر دو طرف به هوای آزاد مرتبط است، به طور کلی مقصود از تونل، کلیه راهروهای زیرزمینی است که برای استخراج مواد معدنی، رفت و آمد اتوموبیلها، حرکت قطارها، انتقال لوله و کابل و نیز انتقال آب، احداث می‌شود.

1-2- مراحل تونل سازی

مراحل احداث و آماده سازی تونلها به شرح زیر است:

الف: تهیه طرح تونل

ب: نقشه برداری مسیر و تحقیقات مهندسی

ج: حفر تونل

د: نگهداری موقت تونل

ه: انجام خدمات فنی از قبیل تهویه، آبکشی، روشنایی و نظایر آن

و: نگهداری دائم تونل

اگر تمام شرایط مناسب باشد، تونل سازی کار آسانی است اما سوابق کار نشانگر آن است که در بسیاری موارد به علت شرایط ویژه، احداث تونل با مشکلات مهمی روبرو شده و حتی در بعضی موارد حفر تونل متوقف شده است.

1-3- طبقه بندی تونلها

به طور کلی تونلها را می‌توان به سه دسته تونلهای حمل و نقل، تونلهای صنعتی و تونلهای معدنی تقسیم کرد:

1-3-1- تونلهای حمل و نقل

این تونلها به قصد رفتن و آمد افراد و حمل مواد احداث شده و خود به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:

الف: تونلهای راه آهن

ب: تونلهای راه

ج: تونلهای پیاده رو

د: تونلهای ناوبری

ه: تونلهای مترو

1-3-2- تونلهای صنعتی

این تونلها به منظور انتقال مواد و تاسیسات احداث می‌شوند و گروه تونلهای زیر را دربرمی‌گیرند:

الف: تونلهای مربوط به نیروگاههای آبی

ب: تونلهای انتقال آب

ج: تونلهای استفاده همگانی و پناهگاهها

د: تونلهای فاضلاب

ه: تونلهای طرحهای صنعتی

و: تونلهای انبارهای نظامی

ز: تونلهای دفن زباله‌های اتمی

1-3-3- تونلهای معدنی

این تونلها که به منظور احداث شبکه معادن حفر می‌شوند شامل تونلهای زیر هستند:

الف: تونلهای گشایشی معدن

ب: تونلهای اکتشافی

ج: تونلهای استخراجی

د: تونلهای خدماتی

ه: تونلهای زهکشی

1-4- تاریخچه تونل سازی

قدیمی‌ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین حفر شده، این تونل به طول km 1 و ابعاد 5/4* 6/3 متر از زیر رود فرات می‌گذشت و قصر پادشاهی بابل را به معبد اختصاصی متصل می‌‌ساخت. در سال 525 قبل از میلاد، پیکرات، برای تهیه آب تونلی احداث کرد که هردوت مورخ یونانی 60 سال پس از اتمام آنرا در ردیف یکی از سه ساختمان بزرگ یونان به شمار آورد. در ایران از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آبهای زیر زمینی تونلهایی موسوم به قنات حفر شده است که طول بعضی از آنها به 70 کیلومتر می‌رسد.

تعداد قناتهای ایران بالغ بر 50000 رشته برآورد شده است. به جرات می‌توان گفت که ایرانیان قدیم، پیشرو حفر تونلهای انتقال آب یا قنات بوده‌اند و در این زمینه تجربیات گرانقدری داشته‌اند که حاصل آنها، حفر قناتهای متعدد و طویل و عمیق است. نکته جالب آن است که این تونلها، با وسایل بسیار ابتدایی حفر شده‌اند. با اختراع باروت و سایر مواد منفجره، حفر تونل در سنگهای نسبتا سخت هم ممکن شد و سرعت حفاری نیز افزایش یافت.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تونل، سازی، انواع، آن
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:33

استرس شغلی و راه های مقابله با آن

استرس شغلی و راه های مقابله با آن

یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.

در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، از مسئـولـیـت هـای هـنـرمندان گرقته تا جراحان، کاملاً مـشـهـود بـوده و زنـدگـی شـغـلـی هـمـه افراد را تحت الشـعـاع قـرار داده انـد.

هـیـچ کـس، در هیچ سمتی، از این امر مستثنی نبوده و چه یک مدیر عامل و یا یک مدیر فروش، همه و همه ملزم به رویارویی و پذیرش تغییرات هستند. روحیات انسان به گونه ای است که با بروز تغییرات، خواه نا خواه در او استرس ایجاد می شود. استرس ناشی از فعالیت های شغلی همواره به عنوان تهدیدی برای سلامت جسمانی به شمار می رود؛ این امر همچنین سازماندهی زندگی او را بر هم ریخته و سلامت ارگان های مختلف بودن او را نیز به خطر می اندازد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: استرس، شغلی، مقابله، آن
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:45

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

هدف کلی فصل:

آشنایی با روند کنترل ورود (خرید )و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی

گفتار 1:خرید مواد

هدف:انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:

1- سه نوع فرم مربوط به نگهداری اطلاعات سفارش و خرید موادرا مشخص کنید.

2-اطلاعاتی را که در هر یک از فرم های مربوط به سفارشو خرید مواد ثبت شده است،مشخص کنید

حسابداری مواد برای موسسات تولیدی معمولا با دو فعالیت اصلی ارتباط می یابد:خرید مواد و وصرف آن در جریان تولید.معمولا خرید مواد در موسسات تولیدی از طریق واحدی تحت عنوان «کار پردازی»،«تدارکات»،«واحدخرید»

یا نامهای مشابه انجام می سود . در صورتی که چنین واحدی هم وجود نداسته باشد در اکثر موارد فرد خاصی مسولیت خرید مواد را به عهده می گیرد . واحد خرید عهده دار سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:22

فرار از مدرسه و راه درمان آن

فرار از مدرسه و راه درمان آن

فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایکوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می کند و به منزل نمی رود. پدر و مادر از غیبت فرزند از مدرسه اطلاعی ندارند، یعنی در حقیقت نوجوان از مدرسه و منزل هر دو فرار می کند.
ترس از مدرسه را باید با فرار از مدرسه فرق گذاشت. فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایکوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می کند و به منزل نمی رود. پدر و مادر از غیبت فرزند از مدرسه اطلاعی ندارند، یعنی در حقیقت نوجوان از مدرسه و منزل هر دو فرار می کند.
این کودکان با این عمل مقررات مدرسه را زیرپا می گذارند و از قوانین متداول اجتماعی تحصیلی و خانوادگی پیروی نمی کنند. اکثر این کودکان پس از فرار از مدرسه با افرادی نظیر خودشان به عیاشی، دزدی و رفتارهای سایکوپاتیک می پردازند و یا این که بدون هدف معین در خیابان ها پرسه می زنند. این نوجوانان اغلب کم استعداد و اکثراً در تطابق و سازش خود با محیط های تحصیلی و خانوادگی اشکال دارند.
معمولاً شرایط منزل نیز ناگوار است و در واقع نوجوان نه دل خوش ازخانه دارد ونه علاقه ای به مدرسه، و به راحتی هر دو را ترک و کوچه را انتخاب می کند. نوجوانان گریزان از مدرسه اگر هم استعداد خوبی داشته باشند، از نظر عاطفی سالم نیستند و رفتارشان در منزل و مدرسه طبیعی نیست، اما نوجوانانی که از رفتن به مدرسه امتناع می کنند، اکثراً از خانواده های طبقات بالای اجتماعی هستند و رفتارشان در مدرسه بهتر و آرامتر از سایر شاگردان است.
به نظر تایمرمن (۱۹۶۶) نوجوانی که ترس از مدرسه دارد نزد مادرش می ماند، ولی نوجوان فراری از مدرسه در خیابان های شهر گردش می کند. نیمی از این نوجوانان فراری از مدرسه میان همسالان خویش محبوبیتی ندارند و نیم دیگر آنها مرتکب خلاف و لغزش می شوند.
به نظر تایمرمن عوامل موثر در خانه عبارتند از: طرد شدگی، سخت گیری های افراطی، انضباط متناقض و بی ثبات، کتک زدن، بی نظمی والدین بی علاقه، محیط زیست و همسایگی بد، ناشادی در خانه یا مدرسه، پرجمعیت بودن خانواده، جدایی کودک از مادر در اوایل کودکی یا جدایی از پدر پس از سن ۵ سالگی.
در این موارد معمولاً نوجوان در انجام تکالیف و کار مدرسه ای ضعیف است، لیکن مشکل در بی علاقگی به مدرسه یا معلم نیست. تنبیه صرفاً این گریز را تشدید کرده و به صورت پیچیده تری درمی آورد. در بیشتر اوقات فرار از مدرسه با دروغگویی همراه خواهد بود. این افراد با مهارت به دروغ گفتن می پردازند و طوری وانمود می کنند که از مدرسه غیبت نداشته اند.
به طور خلاصه باید گفت که فرار از مدرسه حالتی است که نوجوان سالم بدون عذر موجه از حضور در مدرسه خودداری کند و غیبت او غیرقانونی یا غیر موجه شناخته شود. در بعضی کشورها که بین سنین ۶ تا ۱۴ سالگی تعلیمات اجباری است، حتی اگر والدین باعث این عمل شده باشند به دادگاه احضار می شوند و مجازات های خاصی درباره آنها به مورد اجرا گذاشته می شود.
لازم به ذکر است که در مورد ترس از مدرسه و فرار از مدرسه تفاوت هایی وجود دارد. نوجوان مبتلا به ترس از مدرسه با مراقبت شدید مادرانه، اختلال در غذا خوردن، دردهای شکمی، حالت تهوع و مشکلات خواب و علایم بالینی (اضطراب) مشخص می گردد، در حالی که نوجوان گریزان ازمدرسه با بی ثباتی در تعلیم خانواده، دروغگویی دائمی، فرار از خانه و دزدی ازخانه معرفی می گردد.
متخصصان و روانکاوان تعلیم و تربیت معتقدند که نوجوانان مبتلا به ترس از مدرسه با ترس های بیمارگونه در ارتباط با حضور در مدرسه، شکایت مداوم جسمانی، ارتباط و همزیستی بیش از حد با مادر و تعارض بین پدرها و مادرها و مدیریت مدرسه توصیف می شوند.
به طور خلاصه نوجوانی که ترس یا هراس از مدرسه دارد ظاهراً با عوامل مربوط به ترس و اضطراب به بهترین وجهی مشخص می شود، در حالی که نوجوان گریزان از مدرسه با رفتار بزهکارانه تعریف می گردد. نکته آخر این که نوجوانان مبتلا به ترس از مدرسه ممکن است از نظر پیشرفت تحصیلی ضعیف نباشد و حال آن که نوجوانان گریزان ازمدرسه معمولاً شاگردانی ضعیف هستند.
● علل فرار ازمدرسه
ترس و دلهره از عدم توانایی انجام تکالیف، مواجه شدن با چهره آموزگار جدید، آشنا شدن با دوستان و همکلاسی های جدید و ... مواردی هستند که همواره ذهن بعضی از نوجوانان را به خود مشغول می کند.
این گونه معضل به مرور زمان و پس از سپری شدن هفته های اول سال تحصیلی، برطرف می شوند و به این ترتیب جای نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت، اما عده ای دیگر از نوجوانان آن قدر از درس و مدرسه متنفر و بیزارند که این گونه نوجوانان هم برای خود و هم برای والدین و مربیانشان مشکل آفرین بوده و شناخت علل و انگیزه های این رفتار بسیار لازم و ضروری است. برای ریشه یابی رفتارهای چنین کودکانی باید علل مختلفی را که باعث پدیدآمدن این دسته از اختلافات رفتاری می شوند، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
▪ خانواده های از هم گسیخته:
مشاجرات لفظی، نزاع و کشمکش، عدم تفاهم اخلاقی و عقیدتی، طلاق و متارکه، فوت یکی از والدین و... از جمله عواملی هستند که می توانند باعث از هم پاشیدگی نظام خانواده شوند. در این قبیل خانواده ها، هرج و مرج و بی نظمی به وضوح مشاهده می شود. علاوه بر این، باعث پدید آمدن بیماری های روحی و روانی و همچنین ترس، اضطراب و دلهره در اعضای خانواده می گردد.قربانیان اصلی این دسته از خانواده ها، اکثر اوقات نوجوانان بی گناه هستند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: فرار، مدرسه، درمان، آن
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:34

دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگیرى از آن

دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگیرى از آن

تعلیم و تریبت و معضلات و مشکلات مربوط به آن یکى از بحث‌انگیزترین مسائل در جوامع مختلف بوده و هست. دلایل این اهمیت را نیز مى‌توان به نکاتى چون، لزوم تعلیم و تربیت صحیح نسل آتی، حساسیت و شکنندگى کودکان، نوجوانان و جوانان در مقابل مسائل مختلف؛ سرمایه‌گذارى دولتمردان جوامع براى دستیابى به موفقیت بیشتر با استفاده از تخصص نسل جوان؛ تاکید والدین بر تعلیم و تربیت درست فرزندان؛ حرکت سرسام‌آور جوامع به سوى رشد و ترقى و بسیارى نکات ریز و درشت دیگرى نسبت داد و بنا بر دلایل ذکر شده، «ترک تحصیل دانش‌آموزان» یکى از معضلاتى است که مى‌توان آن را به دلایل مختلف، آفتى براى ساختار آموزشی، پرورشى جوامع دانست. شاخص‌ترین دلایل و راهکارهاى جلوگیرى از ترک تحصیل دانش‌آموزان دبیرستانى در یازده مورد خلاصه مى‌شود؛
1- فراهم نشدن زمینه مناسب براى تحصیل همه جوانان و نوجوانان زیر بیست و یک سال؛ در بسیارى از کشورها حداکثر سن براى تحصیل در دوره دبیرستان18 سال است و پس از این سن دانش‌آموزان به فرض اشتیاق به ادامه تحصیل باید راهى مدارس شبانه شوند. حضور در مدارس شبانه عاملى براى ترک تحصیل دانش‌آموزان است. از این رو با ارتقاى سطح سنى این معضل برطرف شده و دانش‌آموزان بدون ترس و هیجان، بویژه هیجان ناشى از افزایش سن مى‌توانند به تحصیل بپردازند. به عقیده پژوهشگران در قرن حاضر که بسیارى از دانش‌آموزان با مشکلات فراوانى چون ناتوانى در تامین نیازهاى اقتصادی، اجتماعى دست و پنجه نرم مى‌کنند، افزایش سن تحصیل در دبیرستان راهکارى است تا دانش‌آموزان بتوانند در کنار کار به تحصیل نیز بپردازند. براساس پژوهش‌هاى انجام شده بالاترین آمار مربوط به ترک تحصیل به دلیل افزایش سن و امتناع دانش‌آموزان از حضور در مدارس شبانه است.
2- مدارس ویژه دانش‌آموزان 19 تا 21 سال؛ خجالت دانش‌آموزانى که نسبت به همکلاسى‌هاى خود سن بالاترى دارد، عاملى دیگر براى ترک تحصیل آنها ست. بنابراین با ساخت مدارس ویژه دانش‌آموزان 19 تا 21 ساله، مى‌توان گام موثرى جهت جلوگیرى از ترک تحصیل این رده سنى برداشت. این مدارس باید جدا از مدارس شبانه فعالیت کرده و از هر نظر حتى از جهت زمانى مانند سایر مدارس مقطع دبیرستان باشند.
3- بر روى تک‌تک دانش‌آموزان تمرکز کنیم؛ به عقیده پژوهشگران انجمن بین‌المللى مطالعات آموزشى آمریکا )NEA( مرکز آموزشى مى‌تواند در زمینه آموزش و پرورش دانش‌آموزان موفق عمل کند که از وضعیت آموزشی، پرورشى فرد فرد دانش‌آموزان آگاه باشد. این تمرکز با کاهش تعداد کادر آموزشى و انتخاب افراد زبده، ارتباط منظم و موثر والدین و اولیاى مدرسه، ارتباط صمیمانه (در حد معقول و منطقی) بین دانش‌آموزان و آموزگار، کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس (حداکثر بین 18 تا 25 نفر)، برنامه‌ریزى منظم براى رسیدگى به وضعیت درسى دانش‌آموزان، برگزارى کلاس‌هاى تقویتى منظم به منظور رفع ضعف‌هاى آموزشى میسر است. پژوهشگران برگزارى برنامه‌هاى تفریحى دسته جمعى در پایان هفته و حتى در طول تعطیلات تابستان را یکى از شیوه‌هاى افزایش ارتباط میان دانش‌آموزان با یکدیگر و دانش‌آموزان با اولیاى مدرسه بویژه آموزگار مى‌دانند. این ارتباط زمینه‌ساز حل بسیارى از مشکلات آموزشی، پرورشى است. در حقیقت به هر میزان موانعى چون ترس، خجالت و بى‌اعتمادى میان دانش‌آموزان و آموزگار و ... برطرف شود به همان میزان امکان موفقیت دانش‌آموز افزایش مى‌یابد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:27

بررسی دقیق و مستقل واقعه فدک و شناخت علل شاخص بودن آن

بررسی دقیق و مستقل واقعه فدک و شناخت علل شاخص بودن آن


فدک سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذکر است ساکنان آن یهودی بودند.

بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدک بوسیلة جبرئیل، توسط شخص پیامبر و علی (ع) ابلاغ شد، که آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونریزی این سرزمین را فتح نمودند.

طبق آیه صریح قرآن سرزمینهایی که بدون لشکرکشی فتح شود ملک خاص پیامبر اکرم (ص) است و هر تصمیمی که بخواهد می‌تواند دربارة آنها بگیرد.

پس از فتح فدک آیة «فآت ذالقربی حقه» (سورة اسراء آیه 26) نازل شد و جبرئیل از جانب خداوند عرضه داشت،‌فدک را به فاطمه عطا کن، لذا سندی به دست علی (ع) نوشته شد که خود حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادند . درآمد فدک را سالیانه از هفتاد هزار سکه تا صد و بیست هزار سکه نوشته‌اند. هر ساله حضرت به اندازة قوت خود برمی‌داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می‌کرد.

پس از رحلت رسول اکرم (ص) در نخستین روزهای خلافت، خلیفة اول،‌به استناد به حدیث جعلی مبنی بر اینکه پیامبران ارث باقی نمی‌گذارند و آنچه می‌ماند صدقه است و جانشین پیامبر هر طور صلاح بداند آن را در راه منافع ملی مصرف می‌کند، فدک را از ید دخت رسول خدا (ص) خارج ساخت.

در این رساله، با توجه به آیات و روایات علاوه بر اینکه اعمال مالکیت رسول خدا و دخت گرانقدرشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مناظرات، احتجاجات و اعترافات طرفین نزاع به همراه اهدافشان مورد مطالعه قرار گرفته است.

همچنین با بررسی حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن با توجه به استدلالهای قانونی حضرت در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، رفع تصرف دخت رسول خدا (ص) از فدک از مصادیق غصب شناخته می‌شود.

با مراجعه به اسناد معتبر و موثق خطبة تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) بعد از غصب فدک نشانگر روح بلند و اهداف عالیه‌ای است که حضرت در سایة فدک به دنبال آن بودند.

در فصل دیگر این رساله به سیر تاریخی فدک و چگونگی بر خورد خلفا به مقتضای سیاست و اوضاع آن روز با مسئلة فدک اشاره شده است و اینکه در طول چندین قرن و با روی کار آمدن هر یک از خلفا، مسئله استرداد فدک و غصب آن تکرار شده و این امر مؤید اهمیت ابعاد سیاسی و اقتصادی فدک بوده است.

در فصل پایانی این رساله به زنده نگه داشتن ماجرای فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین اشاره شده است.

تا به فدک به چشم یک مسأله تاریخی نگریسته نشود بلکه فدک به یک معنا ولایت مطلقه می‌باشد که بعد از پیامبر (ص) آن را از آل الله غصب کردند . لذا یکی از مظاهراحیا و بقای فدک، متون زیاراتی است که خطاب به ائمه معصومین بر زبان پیروان مکتب فاطمه جاری می‌شود.

به امید آنکه حق ذوالجلال، قیام قائم آل محمد را نزدیک فرماید تا با ظهورش مرهمی بر دل تفتیده خسته دلان و دلسوختگان و عاشقان اهل بیت باشد و منتقم خون مادرش و جلای قلوب مؤمین باشد.


فهرست مطالب


چکیده

کلیات

مقدمه .................................................................................................... 1

بخش اول : موضوع فدک

فصل اول/ مشخصات فدک و ارزش مادی آن ....................................................................... 7

فصل دوم / فتح فدک و اختصاص آن به رسول اکرم (ص) با توجه به آیات ......................... 8

فصل سوم/ واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) و معیار بخشش آن ................................. 12

فصل چهارم/ تصرف حضرت زهرا (س) در فدک در زمان حیات پیامبر(ص) .................... 15

بخش دوم: غصب فدک

فصل اول / مراحل غصب فدک ..................................... 16

مناظرات حضرت زهرا (س) با ابوبکر .................................................................... 17

گفتار مستدل علی (ع) به ابوبکر و حوادث بعد از آن............................................... 20

نامة کوبندة علی (ع) به ابوبکر و واکنش ابوبکر ...................................................... 25

خلاصه‌‌ای از خطبة حضرت زهرا (س) و وقایع بعد از آن ..................................... 29

ادامة‌مبارزه تا آخرین لحظات زندگی ...................................................................... 36

فصل دوم / علل غصب فدک ...................................................................... 40

فصل سوم / حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن .................................... 43

فصل چهارم / عمل ابوبکر برخلاف قوانین قضا و شهود ......................... 49

بخش سوم/ بررسی استدلالهای حضرت زهرا (س)

فصل اول / فدک اعطائی رسول ا... (ص) ........................... 53

فصل دوم / ادعای میراث ................................. 58

فصل سوم / سهم ذی القربی و خمس غنایم ................................ 62

بخش چهارم : خطبه‌های حضرت زهرا (س)

فصل اول . بیانات مقام معظم رهبری در مورد بلاغت و شیوایی خطبه حضرت زهرا در مسجد پیامبر (س) ........... 64

فصل دوم: خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) ............................ 65

اسناد خطبه .............................................. 65

متن خطبه ................................................... 66

فصل سوم / خطبه حضرت زهرا (س) برای زنان مهاجر و انصار ............................ 81

اسناد خطبه ................................................................ 81

متن خطبه ........................................................................ 82

بخش پنجم: سرگذشت فدک در طول تاریخ

فصل اول / فدک در زمان خلفای سه گانه ............................................ 85

فصل دوم / فدک در زمان بنی امیه ...................................................... 86

فصل سوم/ فدک در زمان بنی عباس ............................. 88

فصل چهارم/ موقعیت کنونی فدک ............................ 91

بخش ششم: اسرار پیگیری اهل بیت در مسئله فدک

فصل اول / علل پیگیری حضرت زهرا (س) در باز پس گیری فدک .......................... 93

فصل دوم / زنده نگه داشتن فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین 97

فدک در نهج البلاغه علی .................................................. 97

مرز فدک – مرز اسلام ..................................... 98

خبر مظلومیت حضرت زهرا (س) به پیامبر در شب معراج ............................ 99

فصل سوم / مظاهر احیاء و بقای نام فدک در متون زیارات معصومین ......................... 101

نتیجه .......................... 103

پیشنهاد ................ 105

خلاصه ...... 107خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:36

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن

موضوع طرح : بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن

ظرفیت : - تولید گرانول از ضایعات پلاستیکی و نایلون 300 تن

- تولید نایلون و نایلکس و چاپ روی آن 150 تن

مجوز های لازم: اعلامیه تاسیس

سرمایه گذاری کـل: 1851 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 201 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1650 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه )

سود ویژه : 664 میلیون ریال

میزان اشتغالزایی : بیست نفر

مقدمــه:

جمع‌آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در صورت جدا سازی می‌تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از کارخانجات تولیدی به حساب آید. جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی و وارد کردن آن در چرخه تولید می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و به کار گیری سرمایه های سرگردان در زمینه تولید برخی محصولات پلاستیکی از قبیل تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،‌تولید سطل های زباله و .... استفاده گرددخرید فایلادامه مطلب
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 26 >>