X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:47

تکنولوژی های روز در گیربکس اتوماتیک

تکنولوژی های روز در گیربکس اتوماتیک

با توجه به مزایای فراوان استفاده از گیربکس های اتوماتیک، امروزه شاهد گسترش آنها در صنعت اتومبیل سازی و استفاده روز افزون آنها در سطح جهانی بخصوص در وسایل حمل ونقل سنگین و ماشین های راه سازی، کشاورزی، معدن و همچنین اتومبیل های سواری می باشیم و تقریباً اصول کار همه آنها با مختصر تفاوت هایی مشابه یکدیگر می باشند. در کشور ایالات متحده 60 درصد از خودروهای سورای مجهز به گیربکس های اتوماتیک می باشند و در کشورهای اروپایی و ژاپن این آمار نزدیک 50 درصد می باشد.

با توجه به بوجود آمدن نسل جدیدتری از گیربکس های اتوماتیک تحت عنوان CVT[1]که تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف سوخت و در نتیجه آلودگی هوا دارند، پیش بینی می شود با اقتصادی شدن آنها در چند سال آینده به سرعت جایگزین گیربکس های معمولی گردند.

لازم است ما نیز خود را با تکنولوژی های جدید هماهنگ نموده و با توجه به وضعیت مخرب آلودگی هوا، در رابطه با استفاده از گیربکس های اتوماتیک و جایگزین نمودن آنها، گام های موثری برداشته شود.

در نوشتاری که پیش رو دارید، سعی شده است بطور ساده ولی کاربردی اساس کار گیربکس های اتوماتیک توضیح داده شده است. ابتدا برخی از مزایای استفاده از گیربکس اتوماتیک ذکر شده اند، سپس انواع گیربکس ها و اجزاء مختلف تشکیل دنده گیربکس های اتوماتیک شامل دستگاه خورشیدی، کلاچ های چند صفحه ای، کلاچ های یک طرفه، باندها و سرووها، تورک کنورتور، سوپاپ های کنترل (جعبه سوپاپ)، گاورنر، دیافراگم خلائی، سلونوئید کیک دان، و پمپ روغن توضیح داده شده اند. در بخش های بعدی ساختمان و طرز کار گیربکس اتوماتیک خودرو تشریح شده است و سپس در رابطه با مدار کنترل هیدرولیکی برای تعویض دنده در گیربکس اتوماتیک دو سرعته توضیحات مربوطه داده شده است.

فصل اول در مورد گیربکس های اتوماتیک و تاریخچه مربوط به آن، فصل دوم مجموعه دنده سیاره ای و اجزای آن و همچنین در مورد حالت های مختلف درگیری دنده های خورشیدی، فصل سوم سیستم های هیدرولیکی گیربکس از جمله: فشارهای موجود، انواع پمپ ها و انواع سوپاپ های موجود در گیربکس، فصل چهارم کوپلینگ هیدرولیکی و مبدل گشتاور، فصل پنجم در مورد تجهیزات راه انداز گیربکس مطالبی را ارائه کرده ام.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول.. 2

مقدمه. 3

سیستم انتقال قدرت اتوماتیک.... 4

1-2- انواع گیربکس های اتوماتیک.... 4

1-3- سیر تکاملی جعبه دنده7

2-3-2) کاهش دنده (Gear Reduction)25

2-3-3- اوردرایو یا فوق سرعت (Overdrive)25

2-3-4- حرکت مستقیم (Direct Drive)25

نسبت دنده 1:1 بدون تغییر در گشتاور و دور ورودی می باشد.25

2-3-5- خلاص یا آزاد گردی (Free Wheeling)25

در این حالت قدرت ورودی وجود دارد ولی قدرت از جعبه دنده خارج نمی گردد.25

2-3-6- عضو عکس العملی (Reaction Member)25

شکل 2-3- روش اول افزایش گشتاور28

روش دوم افزایش گشتاور28

شکل 2-4- روش دوم افزایش گشتاور29

2-4-3) اصل افزایش سرعت (Law of Overdrive)29

شکل 2-5- روش اول افزایش سرعت.. 30

روش دوم افزایش سرعت.. 30

شکل 2-6- روش دوم افزایش سرعت.. 31

2-4-4) اصل معکوس (Law of Reverse)31

شکل 2-7- روش اول برای ایجاد حرکت معکوس... 32

روش دوم دنده عقب.. 32

شکل 2-8- روش دوم برای ایجاد حرکت معکوس... 33

2-4-5- اصل حرکت مستقیم (Law of Direct Drive)33

روش دوم حرکت مستقیم. 34

روش سوم حرکت مستقیم. 35

شکل 2-9- روش اول برای حرکت مستقیم. 35

شکل 2-11- روش سوم برای حالت مستقیم. 36

جدول 2-1- بدست آوردن نسبت دنده های خورشیدی.. 37

Zr = تعداد دندانه های دنده رینگی.. 38

Zs = تعداد دندانه های دنده خورشیدی.. 38

فصل سوم. 43

3-1) فشارهای موجود در گیربکس اتوماتیک.... 44

3-2- پمپ های هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک.... 46

3-2-1- پمپ دنده ای.. 47

3-3-4- سوپاپ تنظیم فشار (رگلاتور)58

4-2-2- استاتور (انعکاس کننده)80

شکل 4-7- عمل کوپلینگ هیدرولیکی در نقطه ای که جریان روغن عکس می گردد.81

4-3- مرحلۀ افزایش گشتاور81

مراجع.. 99

فهرست اشکال

شکل 1-2 قسمت های اصلی گیربکس اتوماتیک... 7

شکل 1-3 کلاچ یا کوپلینگ هیدرولیکی با جعبه دنده معمولی 13

شکل 1-4 مبدل گشتاور هیدرولیکی تورک درایو. 14

شکل 1-5 جعبه دنده نیم اتوماتیک دوسرعته دینافلوی بیوک... 15

شکل 1-6 انتقال قدرت در جعبه دنده اتوماتیک3 سرعته فورد. 16

شکل 1-7 جعبه دنده اتوماتیک پاورفلایت.. 17

شکل 1-8 جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک... 19

شکل 1-9 جعبه دنده اتوماتیک 3 سرعته استودکبر. 20

فصل دوم

شکل 2-1 دنده های کشویی گیربکس در حالت خلاص... 23

شکل 2-2 مجموعه دنده سیاره ای.. 26

شکل 2-3 روش اول افزایش گشتاور30

شکل 2-4 روش دوم افزایش گشتاور31

شکل2-5 روش اول افزایش سرعت.. 32

فهرست اشکالصفحه

شکل 2-6 روش دوم افزایش سرعت.. 33

شکل 2-7 روش اول برای ایجاد حرکت معکوس... 34

شکل 2-8 روش دوم برای ایجاد حرکت معکوس... 35

شکل 2-9 روش اول برای حرکت مستقیم. 37

شکل 2-10 روش دوم برای حرکت مستقیم. 38

شکل 2-11 روش سوم برای حرکت مستقیم. 38

شکل 2-12 مجموعه دنده سیمپسون. 41

شکل 2-13 مجموعه دنده سیاره ایی سیمپسون. 42

شکل 2-14 مجموعه راوینیو. 43

فصل سوم

شکل 3-1 پمپ دنده ای داخلی و خارجی.. 49

شکل 3-2 پمپ روتوری.. 50

شکل 3-3 پمپ روتوری داخلی و خارجی.. 51

شکل 3-4 پمپ پره ای ساده52

شکل 3-5 مجموعه بدنۀ سوپاپ 54

فهرست اشکالصفحه

شکل 3-6 انواع سوپاپ یک طرفه. 55

شکل 3-7 سوپاپ اطمینان. 57

شکل 3-8 سوپاپ تنظیم فشار58

شکل 3-9 سوپاپ تعویض... 60

شکل 3-10 سوپاپ تعویض... 60

شکل 3-11 سوپاپ گاز با کارانداز خلائی.. 64

شکل 3-12 سوپاپ گاز با کارانداز مکانیکی.. 64

شکل 3-13 گاورنر با محرک دنده ایی و سوپاپ قرقره ایی.. 66

شکل 3-14 سوپاپ گاورنر. 75

شکل 3-15 سوپاپ کنترل دستی.. 69

فصل چهارم

شکل 4-1 کوپلینگ هیدرولیکی ساده71

شکل 4-2 مبدل گشتاور73

شکل 4-3 تورک کنورتور- ایمپلر. 74

شکل 4-4 تورک کنورتور- توربین.. 75

فهرست اشکالصفحه

شکل 4-5 تورک کنورتور- استاتور75

شکل 4-6 پمپ و اجزای محفظه هوزینگ... 76

شکل 4-7 عمل کوپلینگ هیدرولیکی78

شکل 4-8 طرز کار استاتور79

فصل پنجم

شکل 5-1 باندهای گیربکس... 84

شکل 5-2 انواع باندها85

شکل 5-3 مجموعۀ یک کلاچ هیدرولیکی چند صفحه ای.. 88

شکل 5-4 کلاچ ترمز کننده89

شکل 5-5 اجزای کلاچ چند صفحه ای.. 90

شکل 5-6 اجزای کلاچ چند صفحه ای و فنر دیافراگمی.. 91

شکل 5-7 کلاچ یک طرفه غلطکی.. 94

شکل 5-8 کلاچ یک طرفه بادامکی.. 94

فهرست جداول

فصل اول

جدول1-1 مسیر قدرت جعبه دنده اتوماتیک پاورفلایت.. 17

جدول 1-2 مسیر قدرت جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک... 18

فصل دوم

جدول 2-1 بدست آوردن نسبت دنده های خورشیدی.. 39

فصل سوم

جدول 3-1 تاثیر فشار گاز بر روی دریچه گاز63

فهرست نمودارهاصفحه

فصل سوم

نمودار 3-1 نمودار دو حالت منحنی فشار گاورنر.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:34

کنترل اتوماتیک فشارخون با استفاده از کنترلر PID و تنظیم پارامترهای آن توسط الگوریتم ژنتیک

کنترل اتوماتیک فشارخون با استفاده از کنترلر PID و تنظیم پارامترهای آن توسط الگوریتم ژنتیک

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

کنترل اتوماتیک فشارخون با استفاده از کنترلر PID و تنظیم پارامترهای آن توسط الگوریتم ژنتیک

فشارخون بالا زمانی ایجاد می شود که فشارخون در دیواره رگ ها بیش از حد معمول بالا رود که این وضعیت بسیار خطرناک است چون گاهی اوقات تاْثیرات مخرب آن در مرور زمان افزایش می یابد ، پس ثابت نگه داشتن سطح فشارخون در حالت نرمال حائز اهمیت است . کنترل PID به دلیل سادگی و مقاوم بودن آن تا کنون در کنترل بسیاری از پروسه های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. معمولا در کاربردهای صنعتی، پارامترهای کنترلر PID به صورت دستی و با سعی و خطا تنظیم می شود. تنظیم پارامترهای کنترلر به صورت دستی، کارایی آن را به ویژه در شرایطی که زمان اهمیت دارد و نیز در مواردی که پارامترهای پلانت از قبل مشخص نباشد، کاهش می دهد. لذا در سالهای اخیر کار تحقیقاتی زیادی در زمینه تنظیم اتوماتیک پارامترهای کنترلر PID انجام گرفته و از بسیاری از تکنیک های هوشمند مانند الگوریتم های ژنتیک، بهینه سازی انبوه ذرات و ... برای تنظیم پارامترهای این کنترلر استفاده شده است.

در این پایان نامه، از الگوریتم ژنتیک جهت تنظیم پارامترهای کنترلر PID استفاده شده است. تنظیم اتوماتیک پارامترهای کنترلر توسط الگوریتم ژنتیک، دقت و سرعت کنترلر را به طرز قابل توجهی بهبود بخشیده و انعطاف کنترلر را برای برخورد با سیستمهای مختلف افزایش می دهد. کنترلر PID-GA پیشنهادی ، جهت تنظیم نرخ تزریق دارو به منظور کنترل فشار خون بیمار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که این کنترلر با دقت و سرعت مناسب، سطح فشار خون بیمار را به حالت نرمال برمی گرداند و تغییر پارامترهای بیمار نیز در کارایی کنترلر تاثیری نخواهد داشت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه 1

فصل دوم بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی 4

2-1 مقدمه 4

2-2 تعریف فشار خون 6

2-3 انواع فشار خون 7

2-3-1 علائم 7

2-3-2 تشخیص 8

2-3-3 درمان 8

2-4 افزایش فشار خون 11

2-4-1 شکل فشار خون بدخیم یا تشدید شده 12

2-5 عوارض ناشی از فشار خون بالا 12

2-5-1 نارسایی قلبی 12

2-5-2 نارسایی کلیه 13

2-5-3 ضعف بینایی 13

2-5-4 سکته مغزی 13

2-5-5 حمله گذرای ایسکمی 14

2-5-6 فراموشی 14

2-5-7 بیماری عروق قلبی 14

2-5-8 سکته (حمله) قلبی 15

2-5-9 بیماری عروق محیطی 15

2-6 شیوه های درمان فشار خون بالا 15

2-7 برخی داروهای پایین آورنده فشار خون 16

فصل سوم استفاده از الگوریتم ژنتیک در تنظیم پارامترهای کنترلر PID 17

3-1 مقدمه 17

3-2 کنترلر PID 18

3-2-1 مقدمه 18

3-2-2 اجزای کنترلر 19

3-2-3 PID پیوسته 20

3-2-4 بهینه سازی کنترلر 20

3-2-5 مشخصات کنترلر های تناسبی-مشتق گیر-انتگرالگیر 21

3-2-6 مثالی از تنظیم پارامترهای کنترلر PID 22

3-2-6-1 کنترل تناسبی 23

3-2-6-2 کنترل تناسبی – مشتق گیر 24

3-2-6-3 کنترل تناسبی – انتگرالی 25

3-2-6-4 اعمال کنترلر PID 26

3-3 الگوریتم ژنتیک 27

3-3-1 مقدمه 27

3-3-2 تاریخچه الگوریتم ژنتیک 28

3-3-3 زمینه های بیولوژیکی 29

3-3-4 فضای جستجو 30

3-3-5 مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک 31

3-3-5-1 اصول پایه 31

3-3-5-2 شمای کلی الگوریتم ژنتیک 31

3-3-5-3 کد کردن 32

3-3-5-4 کروموزوم 32

3-3-5-5 جمعیت 33

3-3-5-6 مقدار برازندگی 33

3-3-5-7 عملگر برش 34

3-3-5-8 عملگر جهش 36

3-3-6 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک 38

3-3-7 همگرایی الگوریتم ژنتیک 43

3-3-8 شاخص های عملکرد 44

3-3-8-1 معیارITAE 44

3-3-8-2 معیار IAE 44

3-3-8-3 معیار ISE 44

3-3-8-4 معیار MSE 45

3-4 تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک 45

3-4-1 تاریخچه 46

3-4-2 نحوه تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک 46

3-5 مدل سازی ریاضی سیستم تنظیم فشار خون 47

3-5-1 مقدمه 47

3-5-2 مدل های دینامیکی توسعه داده شده 48

3-5-2-1 مدل اول 48

3-5-2-2 مدل دوم 49

3-5-2-3 مدل سوم 50

3-5-2-4 مدل چهارم 52

3-6 پیاده سازی سیستم تحویل دارو برای تنضیم فشارخون 53

فصل چهارم الگوریتمهای هم تکاملی هم کارانه 55

4-1 مقدمه 55

4-1-1 مفهوم هم تکاملی در طبیعت 55

4-1-2 الگوریتم های هم تکاملی ( CEAs) 56

4-2 تاریخچه 57

4-3 چرا از الگوریتمهای هم تکاملی استفاده می کنیم؟ 58

4-3-1 فضای جستجوی بزرگ یا نامحدود 59

4-3-2 عدم وجود یا مشکل بودن بیان ریاضی معیار مطلق برای ارزیابی افراد 60

4-3-3 ساختارهای پیچیده و یا خاص 61

4-4 معایب هم تکاملی 62

4-5 طبقه بندی الگوریتم های هم تکاملی 64

4-5-1 ارزیابی 64

4-5-1-1 کیفیت و چگونگی Payoff 66

4-5-1-2 روش های اختصاص برازندگی 66

4-5-1-3 روش های تعامل بین افراد 67

4-5-1-4 تنظیم زمان به هنگام سازی 68

4-5-2 نحوه نمایش 69

4-5-2-1 تجزیه مسأله به اجزای کوچکتر 69

4-5-2-2 توپولوژی فضایی 69

4-5-2-3 ساختار جمعیت 69

4-6 چهارچوب کلی الگوریتم هم تکاملی همکارانه 70

4-7 مقاوم بودن در الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه 70

4-8 تئوری بازیهاوتحلیل الگوریتم هم تکاملی براساس مفاهیم تئوری بازی تکاملی 72

4-9 زمینه های کاربرد الگوریتم های هم تکاملی 75

فصل پنجم شبیه سازی ها و نتایج 78

5-1 مقدمه 78

5-2 کنترل بهینه فشارخون حین عمل جراحی توسط الگوریتم ژنتیک 78

5-2-1 شبیه سازی سیستم کنترل اتوماتیک فشارخون با کنترلر PID والگوریتم ژنتیک 79

5-2-1-1 انتخاب مدل ریاضی 79

5-2-1-2 انتخاب کنترلر 80

5-2-1-3 انتخاب تابع برازندگی برای الگوریتم ژنتیک 81

5-2-1-4 اعمال کنترلر و عمل کردن الگوریتم ژنتیک 82

5-2-2 نتایج شبیه سازی 84

5-2-3 پاسخ های حاصل از اجرای برنامه شبیه سازی شده 85

فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 88

6-1 نتیجه گیری 88

6-2 پیشنهادات 89

مراجع 90

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 3-1 شمای کلی کنترلر PID 19

شکل 3-2 مثالی از تنظیم پارامترهای کنترلر PID 22

شکل 3-3 پاسخ پله سیستم حلقه باز 23

شکل 3-4 پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر تناسبی 24

شکل 3-5 پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر PD 24

شکل 3-6 پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر PI 25

شکل 3-7 پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر PID 26

شکل 3-8 : تبدیل فنوتیپ ها به ژنوتیپ ها وبالعکس 29

شکل 3-9 نمونه ای از فضای جواب 30

شکل 3-10 نمایش یک کروموزوم n بیتی در پایه عددی m 33

شکل 3-11 عمل برش تک نقطه ای 35

شکل 3-12 : عمل برش چند نقطه ای 35

شکل 3-13 عمل برش یکنواخت 36

شکل 3-14 عمل جهش 37

شکل 3-15 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک 39

شکل 3-16 مدل چرخ رولت 40

شکل 3-17 بلوک دیاگرام سیستم کنترل با کنترلر 53

شکل 4-1 سلسله مراتب طبقه بندی ویژگی های یک الگوریتم هم تکاملی 65

شکل4-2 الگوریتم هم تکاملی هم کارانه ترتیبی خلاصه شده 71

شکل 4-3 ماتریس امتیازدهی 74

شکل 5-1 شمای کلی سیستم 79

شکل 5-2 فلوچارت سیستم کنترل فشارخون 83

شکل 5-3 شبیه سازی کنترلر PID 84

شکل 5-4 شبیه سازی سیستم کنترل فشارخون 84

شکل 5-5 مقدار برازندگی ها در هر نسل 86

شکل 5-6 ضرایب کنترلرPID 86

شکل 5-7 خروجی سیستم در حالتی که فشار از حالت مطلوب بیشتر است 87

شکل 5-8 خروجی سیستم در حالتی که فشار از حد مطلوب کمتر است 87

فهرست جداول

جدول 3-1 اثرات کنترلرهای ، ، 21

جدول 3-2 نمونه ای از عمل جهش 37

جدول 3-3 انتخاب کروموزوم ها با استفاده از مدل چرخ رولت 41

جدول 3-4 محدوده پارامترهای مدل دینامیکی سیستم فشارخون 51

جدول 3-5 مقادیر تعیین شده برای پارامترهای مدل 52

جدول 3-6 مقادیر پارامترهای فرمول رابطه بین تغییرات فشارخون و سرعت تزریق دارو 53

جدول 5-1 انتخاب عدد مناسب برای پارامترهای مدل فشارخون 80خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:27

شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو


چکیده

در این پروژه نخست اجزا و عملکرد شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو مورد اشاره قرار می گیرد . سپس به معرفی روش جز به جز در شبیه سازی سیستم های نیوماتیکی می پردازد. در این روش ابتدا المانهای اصلی به کمک نرم افزار Matlab ساخته شده ، سپس با اتصال آنها به یکدیگر ، کل مجموعه، شبیه سازی می گردد.

علاوه بر این کاربرد ، این روش در شبیه سازی دینامیکی شیر ترمز اتوماتیک ( شش دنده) ، به عنوان فرمان دهنده سیستم ترمز قطار، مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

1 مروری بر نحوه عملکرد سیستم ترمز اتوماتیک

2 تحلیل حالتهای مختلف سوپاپ ترمز اتوماتیک

2-1 حالت هواگیری( Release)

2-2 بررسی حالت ترمز در شش دنده (Service)

2-3 حالت کاهش بیشتر فشار لوله اصلی (Over Reduction)

2-5 حالت خنثی (Handle- Off)

2-6 حالت ترمز اضطراری (Emergenc

3 اجزا تشکیل دهنده شیر ترمز اتوماتیک

3-1 شیر رله

3-1-1 شر رله در حالت هواگیری

3-1- 2 شیر رله در حالت تعدل

3-1-3 شیر رله در حالت سرویس

3-2 شیر رگلاتور

3-2-1 شیر رگلاتور در وضعیت هواگیری

3-2-2 شیر رگلاتور در وضعیت سرویس

3-3 شیر قطع و وصل لوله اصلی در حالت باز

3-3-2 شیر قطع و وصل در حالت بسته

3-4 شیر تخلیه سریع

3-4-1 شیر تخلیه سریع در حالت بسته

3-3-2 شیر تخلیه سریع در حالت باز

3-4-3 شیر اضطراری

3-5-1 شیر اضطراری در حالت عدم تحریک

3-4-3 شیر اضطراری در حالت تحریک

3- 5 شیر لغو ترمز جریمه(Suppression)

3-6-1 حالت تحریک

3-4-2 حالت عدم تحریک

3-4-2 عملکرد در وضعیت سرویس

3-5 شیر خروسکی

3-7-1 شیر خروسکی در حالت مسافری

3-5-2 شیر خروسکی در حالت باری

3-5-3 شیر خروسکی در حالت قطع

4 اندازه گیری

4-1 حالتهای مختلف سوپاپ شش دنده و اندازه های مورد لزوم آنها

4-1-1 حالت هواگیری

4-1-2 حالت ترمز تدریجی در شش دنده

4-1-3 اندازه گیری مورد لزوم در حالت ترمز تدریجی در شش دنده

4-1-4 حالت آزاد سازی ترمز

4-1-5 حالت لغو ترمز جریمه

4-1-6 حالت کاهش بیشتر یا Over reduction

4-1-7 خنثی

4-1-8 حالت ترمز امرژنسی

4-2 حالت هواگیری شش دنده

4-2-2 حالت سرویس

4-2-3 حالت لغو ترمز جریمه

4-2-4 حالت اضطراری

5 ضمیمه 1 ( ترجمه متن شرکت سازنده)

6 اصول شبیه سازی

6-1 نیازها واهداف شبیه سازی

6-2 بررسی روشهای ممکن جهت انجام پروژه

6-2-1 مزایا و معایب

6-3 تشریح اصول و مبانی روش استفاده شده

6-3-1 مقاومت

6-3-1-1 معادلات سیالاتی حاکم بر مقاومت

6-3-1-2 اثبات فرمول

6-3-1-3 حل معادله در برنامه سیمولینک

6-3-1-4 حل معادلات مربوط به مقاومت

6-3-2 مخزن

6-4 حل یک مثال ساده

6-4-1 فرضیات و تفسیر نتایج

7 شبیه سازی شیر ترمز اتوماتیک

7-1 شیر رله

7-1-1 محاسبات نیرو

7-1-2 محاسبات نیوماتیکی

7-2 شیر رگلاتور

7-2-1 محاسبات نیرو

7-2-2 محاسبات نیوماتیکی

7-3 شیر قطع ووصل لوله اصلی

7-4 شیر تخلیه سریع

7-5 شیر اضطراری

7-6 شیر لغو ترمز جریمه

7-6-1 در حالت هواگیری

7-6-2 در حالت سرویس

7-6-3 در حالتهای لغو ترمز جریمه ، اضطراری و Handle Off

7-7 شیر خروسکی

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ترمز، اتوماتیک، لکومتیو
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 09:26

شبیه سازی دینامیکی شیرترمز اتوماتیک لکوموتیو

  فرمت : Word تعداد صفحات :138   مروری نحوة عملکرد سیستم ترمز اتوماتیک ترمز به عنوان کنترل کننده سرعت در قطار ، اصلی ترین رکن ترددایمن می باشد .  بنابراین  نخستین اولویت در طراحی این سیستم ، بالا بودن ایمنی ، حتی به ازای هزینه بالا و  استفاده از روشهای غیر معمول ، می باشد . به همین منظور ترمز قطار به نحوی طراحی گردیده که بر خلاف سیستمهای رایج ، کاهش شار لوله ترمز ، باعث عمل ترمز گیری می شود . این امر خصوصاٌ در موقع گسیختگی قطار حائز اهمیت است و باعث خواهد شد تا در موقع گسیختگی قطار کاهش خوبخودی در لوله ترمز روی داده و قطار به طور خودکار ترمز بگیرد .  به طور مختصر مکانیزم مدار ترمز و جایگاه سوپاپ ترمز اتوماتیک در آن را می توان اینگونه بیان نمود : موتور قطار مستقیماٌ در ارتباط با کمپرسوری است که می تواندهوای متراکم با فشار حدود 14.Psi تولید می نماید . ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 14:44

نرم افزار تمام اتوماتیک ارسال تبلیغات انبوه در تلگرام

نرم افزار تمام اتوماتیک ارسال تبلیغات انبوه در تلگرام +فیلم اثبات عملکردنرم افزار نرم افزار Telegram Marketing به شما این امکان را می دهد که با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایید و به صورت رایگان تبلیغات کسب و کار خود را به کاربران تلگرام در سراسر جهان ، ارسال نمائید ! ۱-رابط کاربری آسان و ساده ۲-ارسال پیام های متنی بدون محدودیت در تعداد کاراکتر به همراه عکس و فایل ۳-ارسال پیام ها با دریافت ۱۰۰% حتی بدون ۱ پیام دریافت نشده ۴-قابلیت تشخیص شماره هایی که عضو تلگرام نیستند برای اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب ….   ۵-قابلیت تنظیم سرعت ارسال پیام ها ۶-ارسال لینک وب سایت محصول ۷-ارسال پیام تبلیغاتی در تلگرام با تعداد نامحدود به صورت رایگان ۸-بدون نیاز به نرم افزارTelegram Desktop ۹- قابلیت  سوئیچ اتوماتیک بین شماره در صورت ۵۰ ارسال موفق ۱۰- قابلیت گزارش دهی بسیار د ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 12:08

کامل ترین ربات حمله اتوماتیک کلش آف کلنز

هماهنگ با آخرین آپدیت بازی این ربات در سایتهای بسیاری با قیمت بیشتری فروخته میشوداین ربات دارای قابلیت های زیر است که به اختصار توضیحات آنها نوشته شده است: LOG: ورود به سیستم حمله جدید گرفتن عکس از دهکده شما نیروها: استفاده از نیروهای سفارشی اردوگاه و اردوگاه نیروهای تاریکی جستوجو: جستوجو برای دهکده های از بین رفته و سالم شرایط اضافه شده اکسیر و طلا حمله: گزینه های دوگانه برای livebase و deadbas تناسب قلعه قبلیه به نسبت D/R اضافه شدن لیست از پیش تعیین شده برای استفاده در حالت حمله حمله پیشرفته: TH Bully می تواند با تنظیمات حمله از deadbase or livebase مورد استفاده قرار گیرد پایان مبارزه: دارای گزینه برای پایان دادن به جنگ در صورتی که منابع از حد ارزشمند، کمتر باشند اضافه شدن گزینه ای برای پایان، در صورتی که منابعی باقی نمانده باشند اضافه شدن گزینه برای پایان، در صورتی که یک یا دو ست ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 23:16

دانلود نرم افزار چیدمان اتوماتیک و بهینه سازی ورق جهت برش با پلاسما، CNC، هواگاز و واترجت ProNest

        نرم افزار پرونست (ProNest) یکی از مطرح ترین و قوی ترین نرم افزار های برش و نستینگ (Nesting) آمریکایی بوده که دارای قابلیت های بسیار فراوان می باشد. این نرم افزار یکی از محبوب ترین نرم افزارهای اپراتورهای CNC برش هواگاز و پلاسما، لیزر و واترجت می باشد. برخی از قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:  پشتیبانی از برش هواگاز، پلاسما، لیزر و واترجت قابلیت پشتیبانی از کنترلرهای مختلف موجود در بازار دارای پست پروسسور (Post Proccessor) قوی برای خروجی های مختلف قابلیت چیدمان اتوماتیک (Auto Nesting) برای کاهش ضایعات انتخاب بهترین کسیر برای برش جهت افزایش سرعت تولید قابلیت مشترک سازی خطوط برش قابلیت تعریف الگوریتم هایی برای کاهش ضایعات، کاهش مصرف گاز و اکسیژن و افزایش سرعت تولید  با استفاده از نرم افزار ProNest این امکان را دارید که بهترین محصول را در کمت ...ادامه مطلب