X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:37

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

چکیده

یکی از مطالبی که در نام سازی برای محصولات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اخلاقیات در نام سازی می‌باشد. در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شرکت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده است.

کلیدواژه : نام و نشان تجاری؛ نام سازی؛ اخلاقیات؛ مسئولیت اجتماعی؛ تصویر نام و نشان؛ اعتبارشرکت؛ ارزش ویژه نام و نشان؛ brand; branding; ethics; social responsibility; image; corporate reputation; Brand equity


1- مقدمه

در مدلهای مرسوم نام و نشان تجاری کالا، ارزش ویژه نام و نشان بوسیله عملکرد اقتصادی در دوره‌های مالی تعریف و ارزیابی می‌شود. امروزه علاقه به تحقیق در زمینه اخلاقیات بازاریابی و مسائل اجتماعی و قدرت اجتماع در حال رشد است و نام‌های تجاری در خیلی از جنبه‌های زندگی انسان مرسوم هستند. نام‌های تجاری در سبک زندگی و فرهنگ تاثیر داشته و حتی معرف آن هستند نام‌های تجاری در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزشها، اعتقادات، سیاستها و حتی روح افراد را تحت تاثیر قرار دهند.
ایجاد نام و نشان تجاری فراتر از زمینه بازاریابی و تبلیغات رفته است و به همان اندازه که ساختاری اقتصادی دارد ساختاری اجتماعی نیز دارد. تبلیغات یک عامل نمایان بازاریابی است اما نام و نشان، مرکز ارتباطات بازاریابی است و اغلب چالشها در تبلیغات از استراتژی نام و نشان نشأت می‌گیرد.

2- ایجاد نام و نشان تجاری اخلاقی1

معانی نام و نشان به نقش و ارزش آن در زندگی ذینفعان بستگی دارد و برای استفاده کنندگان از یک نام و نشان تجاری خاص یک قید اخلاقی ایجاد می‌شود. گاهی ممکن است نام و نشان تجاری با نام شرکت پیوند خورده و مترادف با سیاست‌های شرکت شود و یا نشان دهنده وجه مشترک شرکت و مشتریانش شود. همانند فعالیتهای روابط عمومی که وجهه شرکت را نشان می‌دهد وظیفه نام و نشان تجاری نیز نام آوری شرکت است و مدیریت ایجاد نام و نشان می‌تواند به خوبی روابط عمومی ارتباط میان سازمان و ذینفعان را تنظیم کند.

رعایت اخلاقیات و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پدیده هایی در آمده که در سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمان‌ها در آمده است. بسیاری از سازمان‌ها به صورت رسمی کد‌های اخلاقی تعریف کرده اند و سیستم‌های آموزشی برای این امر ایجاد شده است (کرین و دیگران 1997).

آیا ایجاد نام و نشان باید اخلاقی باشد؟ جواب اکثر سازمان‌ها مثبت است. تاکنون در مورد چیستی نام و نشان سازی اخلاقی به ندرت می‌توان به یک توافق جهانی دست یافت. اخلاقیات موضوعی پیچیده است. اخلاقیات به قوانین عقلی و اصول رفتاری برای تصمیم گیری در باره اینکه چه چیزی خوب است و چه چیزی بد گفته می‌شود. این اصول همیشه به راحتی تعریف نمی‌شوند و اغلب تمایز بین اخلاقیات و قانون مشکل است. ارزش‌های اخلاقی بین افراد، سازمان‌ها و حتی فرهنگ‌ها تفاوت دارند و در تمام زمان تغییر می‌کنند.

اخلاقیات بازاریابی زیر مجموعه اخلاقیات تجارت و اخلاقیات تجارت زیر مجوعه اخلاقیات است. تحقیقات روی اخلاقیات بازاریابی تنها به نظریات کلی در مورد فرایند بازاریابی از قبیل آمیخته، تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های آن محدود شده است. به عبارت دیگر در هیچ کتاب اخلاقیات بازاریابی نمی‌توان متنی را راجع به نام و نشان اخلاقی یافت.

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا نا و نشان تجاری شامل یک نام یا مجوعه ای از کلمات ، دوره، علامت، سمبل، طرح و یا ترکیب آنهاست. برای صاحبان نام و نشان این امر به صورت یک شیوه تمایز است که در خاطره و حافظه وجود دارد و آینده محصول را تضمین می‌کند. اما ایجاد یک نام و نشان تجاری اخلاقی یک زیر مجموعه از اخلاق بازاریابی است که رفتار درست، غلط و هنجار‌های اخلاقی را چه در ارتباط با فرد ، سازمان یا جامعه در تصمیمات مربوط به ایجاد نام و نشان تجاری معین می‌کند. در این رویکرد یک نام و نشان نه تنها با معیار‌های اقتصادی بلکه با معیار‌های اخلاقی نیز باید ارزیابی شود. در عین حال یک نام و نشان اخلاقی نباید به عمومیت و قدرت ارتباطی کالای شرکت لطمه بزند بلکه باید به ارتقا عمومیت کالا کمک کند.

3- اهداف سئوال برانگیز نام سازی

پیشرفت تکنولوژی به طور فزاینده ای ادامه دارد در نتیجه مصرف کنندگان محصولات قدرت تشخیص خود را در بین رقبا تضعیف شده می‌بینند. موضوع خرید صرف امروزه چندان معتبر نیست و در حال جایگزینی به صورت موضوع اخلاقی می‌باشد. با توجه به این مسئله و علاوه بر عواملی که در بازاریابی سنتی درباره تصمیم خرید مورد توجه قرار می‌گرفت باید به عواملی از قبیل طرز فکر، هنجار‌های موضوعی، مکانیزم‌های کنترل رفتاری التزامات اخلاقی و خود شناسی فرد توجه کرد زیرا این عوامل است که نیت خرید را در مصرف کننده شکل می‌دهد.

شرکت‌ها برای رسیدن به تمایز با استفاده از احساسات مشتریان از تبلیغات روی نام و نشان و بسط آن استفاده می‌کنند که وسیله ای قدرتمند برای هدایت احساسات مصرف کنندگان می‌باشد. هدف در نام سازی ایجاد یک ذهنیت مطلوب در مشتری برای رسیدن به تمایز در رقابت است. اهداف نهائی ایجاد نام و نشان عبارتند از:

  • غالب شدن در بازار
  • افزایش وفاداری مشتریان
  • افزایش قدرت نفوذ در موانع

این اهداف ممکن است از نظر اخلاقی سئوال برانگیز باشد. برای مثال ممکن است نام سازی به انحصار منتهی شود. این امر در مورد نام و نشان ویندوز از شرکت مایکرو سافت به وقوع پیوست و این شرکت به سبب ایجاد انحصار که از نام سازی ناشی شده بود به پرداخت 497 میلیون دلار محکوم شد.

ار آنجائی که نام سازی یک فعالیت انسانی است باید از نظر اخلاقی ارزیابی شود اما شدت رقابت و نگرانی شرکت‌ها یک مشکل ایجاد می‌کند. نام‌های موفق ممکن است از نظر اخلاقی دچارمشکل شوند. مواردی از این قبیل عبارتند از:

  • هدف قرار دادن کودکان زیر پنج سال درنام سازی و تبلیغات به دلیل نفوذ پذیری بالا در این سنین
  • نام سازی و تبلیغات برای کالا‌های مضر مانند مشروبات الکلی و یا سیگار برای افراد زیر سنین قانونی
  • اغراق غیر واقعی در نام سازی محصولاتی که اساساً مطلوب بوده و تفاوت چندانی با دیگر مارک‌ها ندارند
  • افرایش خودخواهی و تفاخر مصرف در نام سازی (فن 2005).

4- آسیب پذیری نام و نشان تجاری

تصویر یک نام و نشان در اثر تصمیمات غیر مرتبط به این حوزه بسیار اثرپذیر است. البته نباید تصمیمات تجاری را نادیده گرفت. در بحران ها، معمولا اولین قربانی نام و نشان شرکت است که خدشه دار می‌شود . به طور کلی هر سیاست اشتباه در مورد مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات می‌تواند علاوه بر زیان مالی به تصویر نام و نشان لطمه وارد کند. در نهایت می‌توان گفت که در صورت سرزدن اعمال غیر اخلاقی از شرکت نام و نشان می‌تواند سندی بر گناهکاری شرکت باشد.

5- تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری

تصویر یک نام و نشان در درجه اول به تفسیر فردی که پیام آن را دریافت می‌کند بستگی دارد. صاحبان نام و نشان ممکن است از آن تصویر واحدی بخواهند ولی به سبب تفاوت افراد و گروه‌ها ممکن است تصاویر چند گانه در جامعه ایجاد شود. این امر از دو جنبه قابل تحلیل است؛ اول، شکاف میان تبلیغات و تصویر ایجاد شده و دوم مشکل ذاتی در ارتباطات نام و نشان است، به این صورت که ممکن است این ارتباطات هدفی جز یادآوری برای گروهی خاص نداشته باشد ولی به خوبی ادراک نشود یا توسط افراد دیگری ادراک شود. اما این مسئله به طور مطلق زیان آور نیست چه بسا ممکن است یک نام و نشان برای گروهی خاص ایجاد شود و باعث انحراف و حالت دفاعی آن گروه شود. در صورت عدم توجه گروه‌های دیگر، نام و نشان با شکست مواجه می‌شود. با توجه به خاصیت ادراک همگانی ارتباطات نام و نشان رعایت مسئولیت اجتماعی در تجارت می‌تواند مزیت‌ها را در بلند مدت افزایش دهد و باعث موفقیت نام و نشان شود، زیرا ارتباطات، ناخواسته تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به طور کلی می‌توان گفت که ارتباطات نام و نشان که هدف آن گروه خاصی از مخاطبان باشد ممکن است ایجاد ارزش نکند و برای یک نام و نشان نیز غیر ممکن است که برای هر کسی تصویر واحدی داشته باشد. اگر یک نام و نشان فقط برای گروه خاصی ایجاد شود ممکن گروه‌های دیگر را منحرف کرده و یا حتی مخالفت آنها را برانگیزاند.

6- نقص در مدل‌های مربوط به نام و نشان تجاری

در مدل‌های مرسوم نام و نشان، نام ونشان با دو نوع مخاطب مربوط است : مالک و مصرف کننده. ارزش دارائی نام و نشان نیز بوسیله ارزیابی اقتصادی آن در دوره‌های مالی تعریف و اندازه گیری می‌شود. این مدل اگرچه سودمند است اما در توضیح قدرت نام و نشان تعدادی نقص دارد:

  1. قانون و اخلاقیات: یک نام و نشان خوب باید قانونی و به همان اندازه اخلاقی باشد. بنابراین در سنجش ارزش نام و نشان علاوه بر جنبه‌های مالی جنبه‌های اخلاقی و قانونی نیز سنجیده شود.
  2. مدل‌های سنتی به عوض نام و نشان کلی شرکت به نام و نشان محصول توجه بیش از اندازه می‌کنند.

نام و نام سازی نه تنها برمردمی که آن را می‌خرند بلکه بر کل جامعه اثر عمیقی می‌گذارد. همچنین تصمیمات مربوط به نام سازی بر رضایت شغلی کارکنان، اعتبار عرضه کنندگان، توجه سهامداران و از همه مهمتر بر نگرش جامعه نسبت به شرکت اثر می‌گذارد. به طور کلی یک نام و نشان خوب، نام و نشانی است که علاوه بر ارزش مالی برای صاحبان آن، ارزش احساسی نیز برای استفاده کنندگان و جامعه ایجاد کند.

7- ارزش ویژه نام و نشان

یک نام و نشان نمی‌تواند از محتوای سازمانی که در آن ساخته شده، توسعه داده شده یا مدیریت شده مجزا باشد. کارکنان شرکت نیز مجبورند با نام و نشان زندگی کنند. یک نام و نشان باید نوید سود‌های اقتصادی و مزایای احساسی برای خریداران را بدهد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:32

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان


مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).

موضوع پژوهش:

در نظریه کهلبرگ رشد اخلاقی بر اساس مفاهیم اخلاقی مراحل پیشین، بنیان گذاشته می‌شود. یعنی پیشرفت منظمی در مراحل رشد وجود دارد و هر مرحله‌ای از رشد مراحل قبلی را نیز در بر می‌گیرد.

چون این مراحل به ترتیب روی می‌دهند و هر شخصی باید ابتدا مرحلة‌ قبلی را پشت سر بگذارد و بعد وارد مرحلة بعدی شود بنابراین افزایش سن که بنا به فرض، رشد ذهنی را به همراه می‌ورد در تعیین میزان رشد اخلاق، عامل اصلی است. بدین ترتیب این پژوهش به دنبال بررسی رابطة سن و تحول قضاوت‌های اخلاقی در بین دانشجویان دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی است.


سؤال‌های پژوهش:

در اخلاق عوامل شناختی، موقعیتی، شیوه‌های تربیتی، آموزشی، فردی، سن و جنس تأثیر متقابلی دارند. اما حصول به این امر و مشخص کردن تمام عوامل مؤثر در اخلاق کاری بس دشوار است. بدین لحاظ همانطور که پیش از این گفته شد، در این پژوهش سعی شده است تا نقش عامل سن بر تفاوت‌های اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به پرسش‌های زیر دارد:

1- آیا چگونگی قضاوت اخلاقی دانشجویان در سنین مختلف متفاوت است؟

2- آیا رشد سنی و به تبع آن افزایش توانش‌های شناختی، در چگونگی قضاوت اخلاقی،

مؤثر است؟


فرضیه‌های پژوهش:

1- بین چهار مقطع سنی – متولدین سالهای 1363، 1361، 1360 و 1359 - و تحول اخلاقی رابطه وجود دارد.

2- افزایش سن و به تبع آن افزایش توانش‌های شناختی، رشد قضاوت‌های اخلاقی را در پی دارد.

3- گروه چهارم قضاوت اخلاقی رشد یافته تری را نسبت به سه گروه دیگر از خود نشان می‌دهد.

4- گروه اول از سطح قضاوت اخلاقی پایین تری نسبت به سه گروه دیگر برخوردار است.


تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

متغیر مستقل: سن

دانشجویانی که در این پژوهش شرکت داشتند به چهار دسته تقسیم شدند.

دانشجویان متولد سالهای 1363، 1361، 1360 و 1359

متغیر وابسته: تحول قضاوت اخلاقی

به تغییرات در سطح استدلال اخلاقی گفته می‌شود، تغییراتی که به وسیلة پاسخ دادن به داستان‌های اخلاقی کهلبرگ سنجیده می‌شوند و در نهایت به صورت نمرة تحول اخلاقی مشخص

می‌شود.

جنس: در این پژوهش هر چهار گروه از دانشجویان دختر و پسر مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.


روش پژوهش:

هدف علم فراهم آوردن اطلاعات تازه و سودمند به صورت داده‌های قابل اثبات است، این داده‌ها تحت چنان شرایطی به دست می‌آیند که افراد واجد صلاحیت می‌توانند با تکرار مشاهدات لازم به همان نتایج دست یابند. در این بخش چگونگی و روش پژوهش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر طرح می‌شود.

1-3- توصیفی: با توجه به اینکه توصیف نتایج مطالعات روان شناختی معمولاً با اظهار نظرهای آماری همراه است، در این تحقیق نیز در سطح توصیفی با رایج‌ترین شاخص مرکزی آماری یعنی میانگین سر و کار داریم. در عین حال به فراوانی‌ها، درصدها و جدول‌های متعدد توصیفی نیز اشاره شده است.

2-3- کتابخانه‌ای: مطالعات کتابخانه‌ای و جمع آوری منابع به عنوان اصول زیربنایی در هر تحقیق ضروری به نظر می‌رسد. آگاهی داشتن از تحقیقات، نظرات و آرا، دسترسی به منابع متعدد، همه از جمله ویژگی‌های یک تحقیق به شمار می‌آیند. در پژوهش حاضر نیز، محقق به بررسی منابع مربوط به موضوع تحقیق خویش دست زده است که در فصل پیشینة مطالعاتی به تفصیل آمده است.

3-3- بالینی: به لحاظ روش یافته‌های موردی هر یک از اجراها بر روی هر یک از آزمودنی‌ها قابلیت منعطف و بسیار زید تعمیم یابنده دارد. به این روی اگر روش بالینی را تدوین قواعد و قوانینی کلی بر مبنای مطالعات موردی و فردی بدانیم این چنین است که در فراسة این تحقیق به طور کامل انجام یافته است.

نوع پژوهش:

4-3- بنیادی: آنچه در انجام یک تحقیق بنیادی مد نظر است، اثبات یا نفی کامل یا جزیی از یک فرضیه یا نظریه یا اصول اساسی در علم می‌باشد و با این تصویر ذهنی، پژوهش حاضر به دنبال افزایش دانش در زمینة اخلاق و نحوة سیر تحول اخلاقی می‌باشد و اطلاعاتی را دربارة انطباق یا عدم انطباق سن با مراحل تحول اخلاقی ارایه می‌دهد و مشخص می‌کند که آیا با افزایش سن بر رشد اخلاقی نیز افزوده می‌شود.

5-3- کاربردی: یک نظام آموزش و پرورش هدفمند که به سوی شکوفایی همه جانبة استعدادها و توانایی‌های دانش پژوهان گام بر می‌دارد، باید به‌موازات پرورش منطقی و عقلانی، جریانات اخلاقی و اجتماعی را مد نظرداشته باشد. وقوف به قانونمندی‌های رشد، لازمة یک برنامه‌ریزی جامع و اصولی است. بدین ترتیب یافته‌های این پژوهش و پژوهش‌هایی از این دست می‌تواند به منظور تکمیل برنامه‌های آموزشی و پرورشی مورد استفاده قرار گیرد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:40

تحقیق روانشناسی کودک و پرورش اخلاقی کودک

روانشناسی کودک و پرورش اخلاقی کودک

چکیده:

روانشناسی کودک از نظر کلی بحث تازه و مستقلی است که درباره هشیاری و بیداری روان کودک و تأثیر آن در رشد و نمو تدریجی او گفتگو می کند. و به ما می آموزد این موجود کوچک و ناتوان که روزی یک قطعه گوشت و پوست ناتوانی بوده چگونه رفتار و کردار خود را در این جهان وسیع آموخته و با چه شرایطی تا دوران جوانی رسیده است.

پرورش تدریجی روان کودک با آنچه که مربوط به مراحل رشد و پیشرفت اعضای بدن و مراحل بلوغ او است کاملاً متفاوت و جدا از هم هستند و این دو مرحله مستقل دارای شرایط مخصوصی است که هر دو به موزات هم پیش می روند و در راه مستقیم خود از یکدیگر کمک می گیرند از آن گذشته برای شناختن مراحل روانی کودک کافی نیست که کودک از زمان بدنیا آمدن مورد مطالعه قررا دهیم زیرا قبل از بدنیاآمدن در زمانیکه نطفه او بسته می شود در آن محیط تنگ و تاریک بدون اینکه ما بدانیم عوامل و شرایطی وجود دارد که اساس زندگی آینده او پایه گذاری می شود و از این بحث نتیجه می گیریم که از یک نقطه نظر تئوری روانشناسی کودک بایستی از زمان قبل از تولد مورد بررسی قرار گیرد و بدانیم که این کودک در کدام محیط و تحت کدام شرایط و از کدام خانواده بوجود آمده و این هنوز خود بحث بسیار مفصل و پیچیده ای است که پایه آن برروی قوانین و توارث وزن شناسی استوار می گردد و بعداز تولد شرایط آموزش و پرورش و بسیاری عوامل دیگر در پیشرفت اعضای بدن و سلسله اعصاب او مؤثر است و با عواملی که در رشد و نمو اعضای بدن تأثیر دارد روان او نیز در کش و قوس تحولات زندگی مراحل خود را خواه ناخواه می پیماید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

مراحل اولیه کودک

هوش کودک تنها راه احساس اوست

دنیای حقیقت برای کودکان

ادراک کودک

هوش کودک

پیدایش حافظه

تداعی معانی یا تصورات ذهنی

زبان و تکلم

عامل زبان با عمل، چه اندازه همآهنگ است؟

کودک در خانواده

شناختن دنیای خارج

احساسات و عوامل عاطفی کودک

استقلال

نتیجه

کودک در معرض خطر اخلاقی

کودک موضوع قانون

مجمع سازمان ملل متحد

جمع آوری

منابع و ماخذ

4

10

10

19

23

25

28

31

35

38

44

46

49

57

59

62

67

68

73

77خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:40

پژوهش تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

آمادگیهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى

1- پاک بودن محیط

2- نقش معاشران و دوستان

نقش معاشران در روایات اسلامى

تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

3- تاثیر تربیت‏خانوادگى و وراثت در اخلاق

رابطه اخلاق و تربیت‏خانوادگى در احادیث اسلامى

4- تاثیر علم و آگاهى در تربیت

نتیجه

رابطه <علم‏» و=""><اخلاق‏» در="" احادیث="">

5- تاثیر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل و رذائل

رابطه آداب و سنن با اخلاق در روایات اسلامى

چگونگى تاثیر <عمل‏» در=""><اخلاق‏» در="" روایات="">

7- رابطه <اخلاق‏» و=""><>

رابطه تغذیه و اخلاق در روایات اسلامى

صفات اخلاقى و اعمال اخلاقى

اضافه بر آنچه تاکنون براى پیشرفت‏برنامه تهذیب اخلاق گفته‏ایم، امور دیگرى وجود دارد که تاثیر بسزائى در مبارزه با رذائل اخلاقى و تقویت اصول فضائل در وجود آدمى دارد که از جمله امور زیر را مى‏توان برشمرد:
1- پاک بودن محیط

بى‏شک وضع محیط اجتماعى زندگى انسان اثر فوق‏العاده‏اى در روحیات و اعمال او دارد چرا که انسان بسیارى از صفات خود را از محیط کسب مى‏کند. محیطهاى پاک غالبا افراد پاک پرورش مى‏دهد و محیطهاى آلوده غالبا افراد آلوده.

درست است که انسان مى‏تواند در محیط ناپاک، پاک زندگى کند و بعکس در محیطهاى پاک سیر ناپاکى را طى کند و به تعبیر دیگر، شرایط محیط علت تامه در خوبى و بدى افراد نیست ولى تاثیر آن را به عنوان یک عامل مهم زمینه ساز نمى‏توان انکار کرد.

ممکن است کسانى قائل به جبر محیط باشند - همان‏گونه که هستند - ولى ما هر چند جبر را در تمام اشکالش نفى مى‏کنیم اما تاثیر قوى عوامل زمینه ساز را هرگز انکار نخواهیم کرد.

با این اشاره کوتاه به قرآن باز مى‏گردیم و آیاتى را که درباره تاثیر محیط در شخصیت انسان به دلالت مطابقى یا به اصطلاح التزامى سخن مى‏گوید، مورد بحث قرار مى‏دهیم:

1- والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذى خبث لایخرج الانکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون (سوره اعراب، آیه‏58)

2- وجاوزنا ببنى اسرائیل البحر فاتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الها کما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون (سوره اعراف، آیه‏138)

3- وقال نوح رب لاتذر على الارض من الکافرین دیارا - انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولایلدوا الافاجرا کفارا (سوره نوح، آیات‏26 و27)

تفسیر و جمع‏بندى

در نخستین آیه تاثیر محیط در اعمال و افعال انسان به صورت لطیفى بیان شده است.

توضیح این که: مفسران بزرگ در تفسیر این آیه بیانات گوناگونى دارند.

بعضى گفته‏اند منظور این است که آب زلال و حى همچون قطرات باران بر سرزمین دلها فرو مى‏ریزد; دلهاى پاک آن را مى‏پذیرد و گلهاى زیباى معرفت و میوه‏هاى لذتبخش تقوا و طاعت از آن مى‏روید در حالى که دلهاى ناپاک و آلوده واکنش مناسبى نشان نمى‏دهند; پس اگر مى‏بینیم عکس‏العمل همه در برابر دعوت پیامبر و تعلیمات اسلام یکسان نیست، این به خاطر نقص در فاعلیت فاعل، نمى‏باشد بلکه اشکال در قابلیت قابل است. (1)

دیگر این که، هدف از بیان این مثال این است که همیشه نیکیها و خوبیها را از محل مناسبش طلب کنید چرا که تلاش و کوشش در محلهاى نامناسب چیزى جز هدر دادن نیروها محسوب نمى‏شود. (2)

احتمال سومى که در تفسیر این آیه وجود دارد و مى‏تواند براى بحث ما مورد استفاده قرار گیرد این است که: در این مثال انسانها به گیاهان تشبیه شده‏اند و محیط زندگى آنها به زمینهاى شور و شیرین; در یک محیط آلوده، پرورش انسانهاى پاک مشکل است هر چند تعلیمات قوى و مؤثر باشد، همان‏گونه که قطرات حیاتبخش باران هرگز در شوره زار سنبل نمى‏رویاند. به همین دلیل، براى تهذیب نفوس و تحکیم اخلاق صالح باید به اصلاح محیط اهمیت فراوان داد.
تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

مى‏گویند: بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن است; در موضوع مورد بحث، مشاهده نمونه‏هاى عینى که معاشرت با بدان سرچشمه انواع انحرافات اخلاقى مى‏شود، و معاشرت با نیکان در پاکسازى روح و جان انسان اثر مى‏گذارد، بهترین دلیل براى بحث مورد نظر است.

این تشبیه قدیمى، که اخلاق زشت و بد همانند بیماریهاى واگیردار است، که بسرعت‏به نزدیکان و همنشینان سرایت مى‏کند، تشبیه صحیح گویایى است، مخصوصا در مواردى که بر اثر کمى سن و سال یا کمى معلومات و یا سستى ایمان و اعتقاد مذهبى، زمینه‏هاى روحى براى پذیرش اخلاق دیگران آماده است، معاشرت این گونه افراد با افراد آلوده سم مهلک و کشنده‏اى است.

بسیار دیده شده است که سرنوشت افراد خوب و بد، بر اثر معاشرتها بکلى دگرگون شده، و مسیر زندگانى آنها تغییر یافته است; و این امر دلائل مختلفى از نظر روانى دارد:

1- از جمله مسائلى که روانکاوان در مطالعات خود به آن رسیده‏اند وجود روح محاکات در انسانها است; یعنى، افراد، آگاهانه یا ناآگاه، آنچه را در دوستان و نزدیکان خود مى‏بینند، حکایت مى‏کنند; افراد شاد بطور ناآگاه شادى در اطرافیان خود مى‏پاشند و <افسرده دل="" افسرده="" کند="" انجمنى="">خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:34

بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران و شاهنامه – اثر گران­قدر ایشان – یکی از بزرگترین کتاب­های حماسی، اخلاقی و اجتماعی است.

شاهنامه، جامع همه­ی علوم انسانی و اخلاقی است و آیینه­ی تمام نمایی است که، همه فضیلت­ها و رذیلت­های اخلاقی در آن با ذکر نمونه­هایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر می گردد. کمتر اثری همچون شاهنامه این گونه تصویرسازی را در برابر دیدگان خواننده ایجاد می کند.

کردار و رفتار انسان­های بزرگ در طول تاریخ سرمشق زندگی بوده است. در این میان صاحبان زور و قدرت بدنی جایگاه ویژه­ای دارند. فردوسی، پهلوانان خود را ابتدا با لباس حلم و ادب می آراید و بعد روانه میدان می­کند، گویی می­دانسته که ابیات شیرین شاهنامه برای همیشه و در تمام نقاط عالم همواره تازه و «به روز» خواهد بود. اکنون با گذشت چندین قرن نام و آوازه­ی پهلوانان نامی شاهنامه هنوز زنده است، زیرا پهلوانان شاهنامه، انسان­های بزرگی بوده اند، که هیچگاه از فضیلت ها و سجایای اخلاقی تخطّی نکرده و همواره نیکی را بر بدی و خیر را بر شر ترجیح داده­اند. در این تحقیق، تنها نمونه­های بسیار جزئی از منش و کردار پسندیده­ی پهلوانان شاهنامه، مورد بررسی قرار گرفته است، و الا در این مجال اندک نمی­توان تمام سجایای اخلاقی شاهنامه را بررسی نمود.

کلمات کلیدی: پهلوان، سجایای اخلاقی، شاهنامه، فردوسی، ایران، کردار، میدان جنگ، انسان

فهرست مطالب

چکیده

فصل اوّل:

کلیاّت و مقدمات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- پرسش­های اصلی تحقیق. 3

1-4- اهداف تحقیق. 4

1-5- ضرورت و اهمیّت تحقیق. 4

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش. 4

فصل دوم:

مرور مطالعاتی

2-1- مبانی نظری پژوهش. 7

2-2- پژوهش­های گذشته. 9

فصل سوم:

روش تحقیق

3-1- روش تحقیق. 12

3-2- شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات. 12

3-3- بیان قلمرو تحقیق. 12

3-1-1- محدوده وموضوع پژوهش. 12

3-1-2- کاربرد پژوهش. 12

3-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها. 13

فصل چهارم:

ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمات پژوهش. 15

4-1-1- مقدمه. 15

4-1-2- زندگی­نامه فردوسی. 16

4-1-3- ویژگی های هنری شاهنامه. 17

4-1-4- سرچشمه­ی داستان های شاهنامه. 20

4-1-5- بخش­های اصلی شاهنامه. 21

4-1-6- حماسه. 22

4-1-7- خصوصیات حماسه. 24

4-1-8- اسطوره. 25

4-1-9- پهلوان و پهلوانی در اسطوره. 26

4-1-10- انسان آرمانی شاهنامه. 28

4-1-11- مروری بر اخلاق و مکاتب اخلاقی. 29

4-2- مهم ترین سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی. 33

4-2-1- شاهنامه و سجایای اخلاقی. 33

4-2-2- حمد و ثنا و توکّل به خدای پهلوانان درشاهنامه­ی فردوسی 35

4-2-3- خردمندی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی. 40

4-2-4- وفاداری پهلوانان به ملک و میهن در شاهنامه­ی فردوسی 44

4-2-5- آزادگی و حق­جویی پهلوانان. 46

4-2-6- صلح وآشتی­جویی پهلوانان، درشاهنامه­ی فردوسی. 47

4-2-7- دادگری و عدالت‏خواهی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی. 51

4-2-8- پند و عبرت پذیری پهلوانان. 54

4-2-9- حفظ نام و ننگ وآوازه­ی پهلوانان شاهنامه. 55

4-2-10- فتوّت و جوانمردی پهلوانان شاهنامه. 60

4-2-11- نیکی و نکوکاری پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی. 61

4-2-12- تواضع و فروتنی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی. 63

4-2-13- نگاه داشتن خشم و غضب توسط پهلوانان در شاهنامه. 64

4-3- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان نامدارایرانی شاهنامه. 65

4-3-1- سجایای اخلاقی رستم،‏ بزرگ مرد شاهنامه. 65

4-3-1-1- اعتقاد رستم به خدا. 66

4-3-1-2- صلح جویی رستم. 68

4-3-1-3- جوانمردی رستم. 69

4-3-1-4- خردمندی رستم. 70

4-3-1-5- امانتداری رستم. 71

4-3-1-6- آزادگی رستم. 72

4-3-2- سجایای اخلاقی سیاوش در شاهنامه. 74

4-3-2-1- شخصیّت اخلاقی سیاوش. 74

4-3-2-2- خردورزی سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی. 76

4-3-2-3- عفّت و پاکدامنی سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی. 81

4-3-2-4- وفای به عهد سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی. 82

4-3-3- سجایای اخلاقی گودرز در شاهنامه­ی فردوسی. 84

4-3-3-1- ویژگی­های شخصیّتی گودرز در شاهنامه. 84

4-3-3-2- یزدان‏پرستی گودرز در شاهنامه­ی فردوسی. 85

4-3-3-3- شجاعت و دلاوری گودرز. 86

4-3-3-4- امانتداری و صداقت گودرز. 87

4-3-3-5- تواضع و فروتنی گودرز. 88

4-3-3-6- خرد و حکمت گودرز. 89

4-4- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان انیرانی شاهنامه. 91

4-4-1- سجایای اخلاقی پیران ویسه در شاهنامه. 91

4-4-1-1- خردمندی پیران در شاهنامه ی فردوسی. 92

4-4-1-2- طرفداری پیران از صلح‏ وآشتی در شاهنامه. 93

4-4-1-3- نام نیک و عزّت نفس پیران در شاهنامه. 94

4-4-1-4- فداکاری پیران در شاهنامه. 94

4-4-1-5- مهربانی پیران در شاهنامه. 95

4-4-1-6- وفای به عهد پیران درشاهنامه­ی فردوسی. 95

4-4-1-7- یزدان پرستی پیران. 96

4-4-2- سجایای اخلاقی اغریرث در شاهنامه­ی فردوسی. 97

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- نتیجه گیری. 104

2-5- پیشنهادها. 105

منابع و مآخذ. 106خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:37

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای تصادفی بود. فرضیه های پژوهش بر این بود که بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و همچنین بین شخصیت و قضاوت اخلاقی و همین طور بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد. داده های به دست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش در مورد فرضیه اول، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی، نشان داد که روان رنجوری با ارزش‌های اقتصادی و زیبایی شناسی رابطه مثبت و با ارزش‌های دانش و مذهبی رابطه منفی دارد. برون گرایی با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزشهای زیبایی شناسی و دانش رابطه منفی دارد. تجربه پذیری با ارزش‌های زیبایی شناسی و دانش و اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های اقتصادی و وجهه خانوادگی قدرت رابطه منفی دارد. سازگاری با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و اقتصادی و لذّت جویانه رابطه منفی دارد. مسئولیت پذیری با ارزش‌های اجتماعی و وجهه خانوادگی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و لذّت جویانه رابطه منفی وجود دارد. نتایج در مورد فرضیه دوم، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی نشان داد که قضاوت اخلاقی با تجربه پذیری رابطه مثبت و با برون گرایی رابطه منفی دارد. نتایج به دست آمده در مورد فرضیه سوم، مبنی بر وجود رابطه بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی نشان داد که قضاوت اخلاقی با ارزش لذّت جویانه رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و مذهبی رابطه منفی دارد.

واژه های کلیدی : ویژگی‌های شخصیت، ارزش‌های شخصی، قضاوت اخلاقی

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلّیات پژوهش

1-1 مقدّمه .............................................................................................................................................................. 1

2-1 بیان مسئله ....................................................................................................................................................... 2

3-1 اهمّیت و ضرورت پژوهش ................................................................................................................................ 2

4-1 اهداف پژوهش .................................................................................................................................................. 3

5-1 سؤالات پژوهش ................................................................................................................................................ 3

6-1 فرضیه ها ........................................................................................................................................................... 3

7-1 تعریف متغیّرها ................................................................................................................................................. 4

1-7-1 تعاریف مفهومی ........................................................................................................................................... 4

2-7-1 تعاریف عملیاتی ........................................................................................................................................... 6

فصل 2 : پیشینه پژوهش

1-2 شخصیت ........................................................................................................................................................... 9

1-1-2 معنا و مفهوم شخصیت ................................................................................................................................ 9

2-1-2 رویکرد صفت ............................................................................................................................................. 10

1-2-1-2 نظریه بقراط .......................................................................................................................................... 10

2-2-1-2 نظریه آلپورت ........................................................................................................................................ 11

3-2-1-2 نظریه کتل ............................................................................................................................................ 11

4-2-1-2 نظریه آیزنک ......................................................................................................................................... 11

5-2-1-2 مدل پنج عاملی ..................................................................................................................................... 12

2-2 ارزش‌های شخصی ......................................................................................................................................... 14

1-2-2 کلّیات ......................................................................................................................................................... 14

2-2-2 ارزش‌های آلپورت، ورنون، لیندزی ........................................................................................................... 15

3-2-2 نظریه شری و ورما ..................................................................................................................................... 16

3-2 قضاوت اخلاقی ............................................................................................................................................... 17

1-3-2 جنبه شناختی ........................................................................................................................................... 17

1-1-3-2 نظریة رشد اخلاقی پیاژه ...................................................................................................................... 17

2-1-3-2 نظریه رشد اخلاقی کولبرگ ................................................................................................................. 19

1-2-1-3-2 کلیات نظریه کولبرگ ....................................................................................................................... 19

2-2-1-3-2 مراحل نظریه کولبرگ ...................................................................................................................... 20

1-2-2-1-3-2 سطح 1 : اخلاق پیش قراردادی .................................................................................................. 20

1-1-2-2-1-3-2 مرحله 1 : جهت گیری اطاعت و تنبیه .................................................................................. 20

2-1-2-2-1-3-2 مرحله 2 : جهت گیری لذّت گرایانه و خودگرایانه ................................................................. 20

2-2-2-1-3-2 سطح 2: سطح اخلاق قراردادی (10 تا 13 سالگی) ................................................................... 21

1-2-2-2-1-3-2 مرحله 3 : جهت گیری پسر خوب – دختر خوب .................................................................. 21

2-2-2-2-1-3-2 مرحله 4: اخلاق احترام به قانون گذار و حفظ نظم اجتماعی................................................. 21

3-2-2-1-3-2 سطح 3 : اخلاق فوق قراردادی یا اخلاق مستقل (13 سالگی به بعد) ....................................... 22

1-3-2-2-1-3-2مرحله 5: اخلاق قراردادهای اجتماعی یا حقوق و منافع فردی و قوانین پذیرفته شده مردمی22

2-3-2-2-1-3-2 مرحله 6 : اصول اخلاقی جهانی ............................................................................................. 22

3-2-1-3-2 ویژگی‌های مراحل رشد اخلاقی از نظر کولبرگ .............................................................................. 23

4-2-1-3-2 ارزیابی نظریة کولبرگ ..................................................................................................................... 24

2-3-2 جنبه عاطفی رشد اخلاقی ........................................................................................................................ 26

1-2-3-2 نظریه روان تحلیلی فروید ..................................................................................................................... 27

3-3-2 جنبه رفتاری ............................................................................................................................................. 29

1-3-3-2 نظریة یادگیری اجتماعی ...................................................................................................................... 30

2-3-3-2 نظریة هوفمان ....................................................................................................................................... 30

4-2 پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش ........................................................................................... 31

1-4-2 پژوهش‌های داخلی .................................................................................................................................... 31

2-4-2 پژوهش‌های خارجی .................................................................................................................................. 32

فصل سوم : روش پژوهش

1-3 جامعه آماری .................................................................................................................................................. 35

2-3 نمونه و روش نمونه گیری ............................................................................................................................. 35

3-3 ابزارهای اندازه گیری ...................................................................................................................................... 36

1-3-3 پرسشنامه شخصیت نئو(NEO) ............................................................................................................... 36

2-3-3 آزمون ارزشهای شخصی (PVQ) ............................................................................................................. 37

1-2-3-3 کلیات آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ) ........................................................................................... 37

2-2-3-3 نمره گذاری PVQ ............................................................................................................................... 38

3-2-3-3 تفسیر نمره های ( (PVQ.................................................................................................................... 38

4-2-3-3 اعتبار (PVQ) ...................................................................................................................................... 39

5-2-3-3 پایایی PVQ ........................................................................................................................................ 39

3-3-3 ابزار اندازه گیری قضاوت اخلاقی (DIT) ................................................................................................ 40

1-3-3-3 کلّیات آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) .................................................................................................. 40

2-3-3-3 نمره گذاری آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ......................................................................................... 41

3-3-3-3 تفسیر آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ....................................................................................... 42

4-3-3-3 پایایی آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ....................................................................................... 42

4-3 روش اجرای پژوهش ...................................................................................................................................... 43

5-3 روش پژوهش ................................................................................................................................................. 43

6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری .......................................................................................................................... 43

فصل 4 : یافته های پژوهش

1-4 یافته های توصیفی ........................................................................................................................................ 44

2-4 یافته های استنباطی ..................................................................................................................................... 52

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه و جمع بندی ..................................................................................................................................... 63

2-5 محدودیت‌های پژوهش .................................................................................................................................. 73

3-5 پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................................................................... 74

4-5 پیشنهادهای کاربردی .................................................................................................................................... 74

پیوست ها

پیوست 1 : فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو (NEO) ....................................................................................... 76

پیوست 2 : پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) .............................................................................................. 80

پیوست 3 : آزمون مباحث معیّن (DIT) ............................................................................................................. 85

منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................................... 92

منابع انگلیسی ........................................................................................................................................................ 95

فهرست جدول‌ها

جدول (1-2) صفات فرعی مدل پنج عاملی شخصیت .......................................................................................... 14

جدول (1-3) : سوألات مربوط به هر بعد شخصیت .............................................................................................. 37

جدول (2-3) : آلفای کرونباخ آزمون ویژگی‌های شخصیت (NEO) در این پژوهش ......................................... 37

جدول (3-3) نحوه نمره گذاری PVQ ................................................................................................................. 38

جدول (4-3) نحوه تفسیر نمره های PVQ ......................................................................................................... 38

جدول (5-3) آلفای کرونباخ آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ) در این پژوهش ..................................................... 39

جدول (6-3) : نحوه محاسبه نمره P در آزمون DIT .......................................................................................... 41

جدول (7-3) : سطح قضاوت مورد بررسی در سوألات معمّاهای آزمون DIT .................................................... 41

جدول (8-3) : تعداد افراد نمونه و ضرایب پایایی محاسبه شدة آزمون DIT ...................................................... 42

جدول (9-3) : ضریب آلفای کرونباخ DIT .......................................................................................................... 42

جدول (10-3) : ضریب آلفای کرونباخ DIT در این پژوهش .............................................................................. 42

جدول (1-4) : توزیع فراوانی نمرات قضاوت اخلاقی در بین پاسخ گویان ............................................................ 44

جدول (2-4) : توزیع فراوانی نمرات روان رنجوری در بین پاسخ گویان .............................................................. 44

جدول (3-4) : توزیع فراوانی نمرات برون گرایی در بین پاسخ گویان ................................................................. 45

جدول (4-4) : توزیع فراوانی نمرات انعطاف پذیری در بین پاسخ گویان ............................................................ 45

جدول (5-4) : توزیع فراوانی نمرات سازگاری در بین پاسخ گویان ...................................................................... 46

جدول (6-4) : توزیع فراوانی نمرات مسئولیت پذیری در بین پاسخ گویان ......................................................... 46

جدول (7-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش مذهبی در بین پاسخ گویان .............................................................. 47

جدول (8-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش اجتماعی در بین پاسخ گویان ........................................................... 47

جدول (9-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش مردمی در بین پاسخ گویان ............................................................... 48

جدول (10-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش زیبایی شناختی در بین پاسخ گویان .............................................. 48

جدول (11-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش اقتصادی در بین پاسخ گویان ......................................................... 49

جدول (12-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش دانش در بین پاسخ گویان .............................................................. 49

جدول (13-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش لذّت جویانه در بین پاسخ گویان .................................................... 50

جدول (14-4) : توزیع فراوانی نمرات قدرت در بین پاسخ گویان ........................................................................ 50

جدول (15-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش وجهة خانوادگی در بین پاسخ گویان .............................................. 51

جدول (16-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش سلامتی در بین پاسخ گویان ........................................................... 51

جدول (17-4) : آزمون معنی داری رابطة بین روان رنجوری و ارزش‌های شخصی ............................................. 52

جدول (18-4) : آزمون معنی داری رابطة بین برون گرایی و ارزش‌های شخصی ................................................ 53

جدول (19-4) : آزمون معنی داری رابطة بین انعطاف پذیری و ارزش‌های شخصی ........................................... 53

جدول (20-4) : آزمون معنی داری رابطة بین سازگاری و ارزش‌های شخصی .................................................... 54

جدول (21-4) : آزمون معنی داری رابطة بین مسئولیت پذیری و ارزش‌های شخصی ....................................... 55

جدول (22-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش مذهبی و ویژگی‌های شخصیت .................................................. 55

جدول (23-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش اجتماعی و ویژگی‌های شخصیت ............................................... 56

جدول (24-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش مردمی و ویژگی‌های شخصیت ................................................... 56

جدول (25-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش زیبایی شناختی و ویژگی‌های شخصیت .................................. 57

جدول (26-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش اقتصادی و ویژگی‌های شخصیت ............................................... 57

جدول (27-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش دانش و ویژگی‌های شخصیت ..................................................... 58

جدول (28-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش لذّت جویانه و ویژگی‌های شخصیت ......................................... 58

جدول (29-4) : رگرسیون چند متغیّره بین قدرت و ویژگی‌های شخصیت ................................................................ 59

جدول (30-4) : رگرسیون چند متغیّره بین ارزش وجهه خانوادگی و ویژگی‌های شخصیت .................................. 59

جدول (31-4) : رگرسیون چند متغیّره بین سلامتی و ویژگی‌های شخصیت ............................................................ 60

جدول (32-4) : آزمون معنی داری رابطة بین قضاوت اخلاقی و ویژگی‌های شخصیت ....................................... 60

جدول (33-4) : رگرسیون چند متغیّره بین قضاوت اخلاقی و ویژگی‌های شخصیت ............................................... 61

جدول (34-4) : آزمون معنی داری رابطة بین قضاوت اخلاقی و ارزش‌های شخصی .......................................... 61

جدول (35-4) : رگرسیون چند متغیّره بین قضاوت اخلاقی و ارزش‌های شخصی..................................................... 62

جدول (1- 5) : بحث و توضیح دربارة رابطة بین قضاوت اخلاقی و ویژگی‌های شخصیّت .................................. 65

جدول (2- 5) : بحث و توضیح دربارة رابطة بین و قضاوت اخلاقی و ویژگی‌های شخصیّت ............................... 71

جدول (3- 5) : بحث و توضیح دربارة رابطة بین قضاوت اخلاقی و ارزش‌های شخصی ......................................... 72خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:33

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

موضوع این پژوهش بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسه‌ای بین متولدین سالهای 63، 61، 60 و 59 است.

گروه نمونه از دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند 96 نفر بود که به چهار گروه 24 نفری تقسیم شدند.

تلاش این بررسی، تحقیق دربارة نظریه روان شناسان شناختی به خصوص پیاژه و کهلبرگ است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اخلاق تابع مراحل رشد عقلی است، به عبارتی دقیق‌تر آیا قضاوتهای اخلاقی همراه با افزایش توانش‌های شناختی و سن، رشد می‌یابد؟

فهرست مطالب

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاک‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف پژوهش:

ضرورت و اهمیت پژوهش:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد

تعریف واژه‌ها:

نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی

دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق:

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:

رشد اخلاق در کودک:

روش آموزش اخلاق:

ب- دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

رشد شناختی:

شناخت:

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه

1- مرحله تابعیت

2- مرحله استقلال اخلاقی

رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ

الف- سطح اخلاق قبل قراردادی

مرحله اول: اخلاق بر پایه تنبیه و اطاعت

مرحله دوم: اخلاق ابزار گونة نسبی

ب- سطح اخلاق قراردادی

مرحلة سوم: اخلاق پسر خوب، دختر خوب

مرحلة چهارم: اخلاق بر اساس قانون و نظم

ج- سطح اخلاق فرا قراردادی

مرحله پنجم: اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی

مرحلة ششم: اخلاق بر اساس اصول جهانی

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی

مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ

2-استدلال و داوری‌های اخلاقی با جنبه‌های شناختی ارتباط دارد.

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ

ج- دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

روش تحقیق در اخلاق:

آموزش اخلاق:

پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران:

قضاوت اخلاقی بهتر و رشد یافته تری صورت می‌گیرد. (رمضانی، 1378)

فصل سوم روش شناسی

موضوع پژوهش:

سؤال‌های پژوهش:

فرضیه‌های پژوهش:

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

روش پژوهش:

نوع پژوهش:

ابزار پژوهش

شیوه نمره گذاری

سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی

سطح فرا قراردادی

جمعیت پژوهش

نمونة پژوهش:

روش انتخاب آزمودنی:

تجزیه و تحلیل آماری:

تجزیه و تحلیل کیفی:

روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی


فصل چهارم

تجزیه و تحلیل نتایج

توصیف اطلاعات:

جدول 1-4- توزیع فراوانی مراحل تحول قضاوت اخلاقی در گروههای سنی مختلف

جدول 2-4- فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی و درصد فراوانی تراکمی مراحل قضاوت

جدول 3-4- واریانس نمرات چهار گروه

جدول 4-4- نتایج تحلیل واریانس میانگین چهار گروه

جدول 5-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 1 و 2

جدول 6-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 1 و 3

جدول 7-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 1 و 4

جدول 8-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 2 و 3

جدول 9-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 2 و 4

جدول 10-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 3 و 4


فصل پنجم

تبیین فرضیه


تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

فرضیه‌های دیگر این پژوهش عبارتند از:

محدودیت‌ها:

پیشنهادها:

فهرست منابع

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاک‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف پژوهش:

ضرورت و اهمیت پژوهش:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد

تعریف واژه‌ها:

نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی

دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق:

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:

رشد اخلاق در کودک:

روش آموزش اخلاق:

ب- دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

رشد شناختی:

شناخت[1] :

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه

1- مرحله تابعیت

2- مرحله استقلال اخلاقی

رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ

الف- سطح اخلاق قبل قراردادی[2]

مرحله اول: اخلاق بر پایه تنبیه و اطاعت

مرحله دوم: اخلاق ابزار گونة نسبی

ب- سطح اخلاق قراردادی

مرحلة سوم: اخلاق پسر خوب، دختر خوب

مرحلة چهارم: اخلاق بر اساس قانون و نظم

ج- سطح اخلاق فرا قراردادی[3]

مرحله پنجم: اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی

مرحلة ششم: اخلاق بر اساس اصول جهانی

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی

مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ

2-استدلال و داوری‌های اخلاقی با جنبه‌های شناختی ارتباط دارد.

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ

ج- دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

روش تحقیق در اخلاق:

آموزش اخلاق:

پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران:

قضاوت اخلاقی بهتر و رشد یافته تری صورت می‌گیرد. (رمضانی، 1378)[2]- Preconventional Level

[3]- Postconventional Levelخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:24

اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــی   اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.   فرمت فایل: ورد قابل ویرایش   تعداد صفحات: 30                   موضوع مطالب   چکیده اقدام پژوهی :   ارائه راهکارها   3-  گرد آوری اطلاعات ( شواهد ا )    4-  تجزیه و تحلیل وتفسیرها:   5-  انتخاب راه جدید به صورت موقّت      5-1-   آ موزش درمانی     5-2-  روشهای درمان حسادت :   5-3-   تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده   5-4-  درمان پرخاشگری:   5-5- قوانین یادگیری:   6-  اجرای طرح جدید و نظارت بر آن     عوامل موثر بر پرخاشگری   ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 21:12

معیارهای یادگیری در پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی برای کودکان

موضوع : معیارهای یادگیری در پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی   (فایل WORD  قابل ویرایش )   تعداد صفحات : 13   مقدمه  کودکان، پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی، ارزشها و ضد ارزشها و رفتارهای خواسته شده از سوی والدین و مربیان را در ذهن خود، براساس پیامدهای جسمانی و آنی آن ارزیابی می کنند. در واقع منشا پذیرش مقررات و یا اطاعت از قوانین اخلاقی، براساس احساس خوشایندی (لذت) و یا ناخوشایندی (درد و الم) آنی است که کودک آن را احساس و درک می کند. در این مرحله کودک توجهی به معنا و ارزش اعتباری و اهمیت اعتقادی معیارهای ارزشی رفتار خویش ندارد. بلکه از دیدگاه او درست و نادرست، خوب و بد، براساس آثار و پیامدهای ملموس جسمانی ارزیابی می شود. زیرا پدر و مادر و یا مربی در مقام تسلط و اقتدار هستند. از این رو، پذیرفتن و اطاعت کردن از صاحبان اقتدار و احترام به افراد معتبر و قدرتمند، مهمترین ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 17:11

اقدام پژوهی دبیر چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنم؟

دانلوداقدام پژوهی دبیر چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنم بافرمت ورد وقابل ویرایش اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیده: عنوان: چگونه توانستم مشکلات اخلاقی ورفتاری زهرا   دانش آموزسال دوم کودکیاری رابرطرف کنم. این پژوهش با هدف حل مشکل اخلاقی ورفتاری دانش آموز  زهرا  انجام گردیده است که دانش آموز دارای اختلالات رفتاری از قبیل  شلوغی درکلاس درس وحیاط مدرسه و.... ، مسخره کردن دیگران، اذیت کردن دیگر دانش آموزان ،حسادت ، بی حوصلگی ، لجبازی ، تنبلی ، سردرد مزمن بود. با توجه به اطلاعات بد ست آمده سوالات زیر برای رفع مشکل دانش آموز د ...ادامه مطلب
1 2 3 >>