X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:22

ادعاها نقدینگی و دارایی ها

ادعاها نقدینگی و دارایی ها

ادعاها نقدینگی و دارایی ها

فاکتورهای دنباله در میان سایر موارد موجود از آن دسته از موارد تعیین شده در حالی که این دسته از موارد،موارد موجود است که با توجه به این دسته است که آن دسته است.

دوره زمانی شامل موارد دلایل فعالیت روی داده است.

احتمالات دراین صورت حساب موجود باشد.

توانایی موجود برآورد قابل قبول ازمقدار افت است.

با توجه با این افت و نقدینگی از صورت حساب است و شامل دلایل نقدینگی باید دارای موارد روی داده قبل از تاریخ صورت حساب مالی است آن شامل مواردی است که شرکت یک آگاهی از موجودیت یا احتمالات از این ادعاها دارد تاوقتی که بعد از تاریخ صورت حساب مالی است که قبل از صدور آن استخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ادعانقدینگی، دارایی، ها