X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:21

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

1- بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

2- بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

3- انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

4- انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

1- بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

2- بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.


فهرست مطالب


عنوان صفحه

تقدیر و تشکر............................................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی........................................................................... 4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن.............................................................................. 5

سیاست جنائی ........................................................................................................... 7

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................ 8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی......................................................................... 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................ 13

کنش ها و واکنش ها.................................................................................................. 15

اشکال نوین بزهکاری................................................................................................. 16

بزه دیده و بزه دیده شناسی...................................................................................... 18

ظهور تروریسم بین المللی.......................................................................................... 22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست................................................................... 23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.......................................................... 23

روسپی خانه محیط جرم زا....................................................................................... 24

خشونت علیه زنان امری جهانی................................................................................. 25

آداب و رسوم ........................................................................................................... 26

روسپیگری ................................................................................................................ 27

سقط جنین.................................................................................................................. 29

رابطه نامشروع........................................................................................................... 31

حفظ بکارت................................................................................................................ 32

جنسیت و بزهکاری.................................................................................................... 36

جرایم خاص زنان...................................................................................................... 37

علل بزهکاری زنان..................................................................................................... 39

طبقه بندی بزهکاران................................................................................................... 42

طبقه بندی جرم شناسان ........................................................................................... 42

بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................ 44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ................................. 46

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................ 48

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................ 51

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................ 54

حقوق بزه دیده گان.................................................................................................... 54

طرق آلودگی زنان...................................................................................................... 56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................ 57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ....................................................................... 58

سرقت......................................................................................................................... 59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................ 59

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری .................................................... 61

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده...................................................... 62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................ 63

منابع........................................................................................................................... 77


[1] - مراد از پاسخ همان واکنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:42

روش های سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا

روش های سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا

چکیده

در طی ده سال گذشته دنیا دستخوش تحولات فراوانی در عرصه ارتباطات بوده است .

اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه ای مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهای مربوطه بودند ، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در محدوده جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند.

به عبارت دیگر تفکرات منطقه ای و محلی حاکم بر فعالیت های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده اند.

امروزه با سازمانهای زیادی برخورد می نمائیم که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی در سطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می باشند .

تمام سازمانهای فوق قبل از هر چیز بدنبال یک اصل بسیار مهم می باشند :

" یک روش سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا".

در این ارائه سعی می کنیم روش های سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا را معرفی و توضیح دهیم.

مقدمه

اتصال دو کامپیوتر به فاصله دور از یکدیگر برای تبادل اطلاعات از طریق یک کابل، مقرون به صرفه نیست. راه حل این مشکل استفاده از خطوط تلفن و کابل تلویزیون کابلی است.

بیشترین سرعت اینترنت از طریق تلفن فقط ۵۶ کیلوبیت در ثانیه است.

وسیله ای که استفاده کننده را قادر میسازد تا بتواند از خطوط تلفن برای برقراری ارتباط استفاده کند، مودم نامیده میشود.

انواع مودمهایی که از خطوط تلفن استفاده میکنند عبارتند از:

l مودم Dial-up

l مودم DSL

l مودم ISDN

دوتا از معروفترین و پرفروش ترین سرویسهای اینترنت cable و DSL هستند. از دوشرکت بزرگ Sympatico و Rogersقابل تهیه می باشند.

Cable که اول به بازار آمد و درنتیجه مشتری های خانگی آن تا مدتی بیشتر بودند اینترنت را از طریق کابل تلویزیون به خانه شما می آورد. بیشترین سرعت دریافت این سرویس برای منزل درحال حاضر در تورنتو تقریبا ۳ مگابیت در ثانیه است، ولی چون شما و همسایه های شما با هم از یک خط استفاده میکنید، سرعت هم بطور شریکی بین شما تقسیم می شود.

با DSL که سرعت دریافت آن ۱ مگابیت در ثانیه است (البته این سرعت برای سرویسهای اداری به بیشتر از ۳ برابر نیز می رسد، و حتی نوع پیشرفته تر آن از طریق کابل نوری که در حال حاضر فقط برای ادارات قابل دسترسی است به ۱۰۰ مگابیت در ثانیه می رسد، که ۱۰۰ بار سریعتر از نوع خانگی آن یا ADSL است.) شما اگرچه در تئوری سرعتی کمتر از کابل دارید ولی سرعت شما همیشه ثابت و بر خلاف کابل در بیشترین حد آن خواهد بودخواهد بود، و علاوه بر این تعداد مواردی که سرویس قابل استفاده نیست، برای DSL بسیار کم و ناچیز است. ولی باید توجه کرد ،که اگرچه DSL کمی بهتر و درحقیقت سریعتر است، درمناطق کمتری قابل دسترسی است و احتمال اینکه به آن دسترسی نداشته باشید کمی بیشتر است که این درحال گسترش است. قیمت این دو سرویس برای خانه کاملا برابر است (در حال حاضر ۴۵ دلار در ماه در تورنتو) .

فصل اول: مودم

1-1:تعریف مودم

برای برقراری ارتباط بین کامپوترها با استفاده از خطوط تلفن به روش سنتی باید از یک مودم، مطابق شکل زیر استفاده کرد:خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:37

ارتباط اعتیاد و بزهکاری

ارتباط اعتیاد و بزهکاری

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند .
ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری
رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک
نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلوم
شد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون
اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک
گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است .
ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری
درباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها
توضیح می دهد که :
١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است .
٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که
٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد .
٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند .
٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهکار و ١٤٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .
٥ ـ برعکس ، کین برگ در تحقیقات کلینیکی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهکاران را تأیید می کند . پاند با عکس برداری از مغز ٧٦ بزهکار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مرکز مشاهدات بزهکاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهکاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده کرده است .
جنسیت و بزهکاری
دانش در مورد جنسیت و بزهکاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهکاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند که در تمام کشورها شمار زنان بزهکار به نسبت مردان مجرم خیلی کم است . در بررسی نوع جرائم ارتکابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها ، نسبت بزهکاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می کند . موقعیت زنان = نسبت بزهکاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مکانی = شمار بزهکاران مؤنث و نوع جرائم ارتکابی آن ها در کشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یک شهر متفاوت است . نوع جرائمی که دختران و زنان در سنین مختلف در آمریکا مرتکب می شوند با نوع جرائم ارتکابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در کشورهای ژاپن و پاکستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است .
نژاد و بزهکاری
دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهکاری تصریح می کند که در آمریکا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساکن در آن کشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفکیک می کنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یک گروه نژادی که سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد که شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محکومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهکاران نژادهای مذکور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی که عده ی بزهکاران سیاه پوست و زرد پوست آمریکایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد که سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتکب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می کنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محکومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است که همان جرم را در کیفیت مشابه مرتکب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند . ٤ درصد از محکومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهکار در نژاد های مذکور نسبت به مردها خیلی کم تر است . نوع جرائم ارتکابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریکا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریکا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهکاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افکار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتکابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک ندارد .

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون
اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها توضیح می دهد که : ١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهکار و ١٤٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .

٥ ـ برعکس ، کین برگ در تحقیقات کلینیکی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهکاران را تأیید می کند . پاند با عکس برداری از مغز ٧٦ بزهکار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مرکز مشاهدات بزهکاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهکاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده کرده است . جنسیت و بزهکاری دانش در مورد جنسیت و بزهکاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهکاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند که در تمام کشورها شمار زنان بزهکار به نسبت مردان مجرم خیلی کم است . در بررسی نوع جرائم ارتکابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها ، نسبت بزهکاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می کند . موقعیت زنان = نسبت بزهکاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مکانی = شمار بزهکاران مؤنث و نوع جرائم ارتکابی آن ها در کشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یک شهر متفاوت است . نوع جرائمی که دختران و زنان در سنین مختلف در آمریکا مرتکب می شوند با نوع جرائم ارتکابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در کشورهای ژاپن و پاکستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است . نژاد و بزهکاری دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهکاری تصریح می کند که در آمریکا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساکن در آن کشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفکیک می کنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یک گروه نژادی که سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد که شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محکومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهکاران نژادهای مذکور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی که عده ی بزهکاران سیاه پوست و زرد پوست آمریکایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد که سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتکب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می کنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محکومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است که همان جرم را در کیفیت مشابه مرتکب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند . ٤ درصد از محکومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهکار در نژاد های مذکور نسبت به مردها خیلی کم تر است . نوع جرائم ارتکابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریکا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریکا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهکاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افکار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتکابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک ندارد .خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ارتباط، اعتیاد، بزهکاری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:18

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه هاو مدارس مناطق مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل مرتبط با تکنولوژی تکیه کر ده اند . بر مبنای باز بینی نوشته ها ،ما یک مدل جدید برای پذیرش تکنولوژی را فرض کرده ایم شامل ایدئولوژی آموزش و پرورش بعنوان یک عامل خارجی است. ما سعی کردایم مدلی را ایجاد کنیم که با توجه به اطلاعات گرد آوری شده از پرسشنامه های کامل شده بوسیله 320 معلم قبل از خدمت مطابق با مدل فرضی باشد .متغیرهای مورد استفاده از مراحل تحلیل مدل بخشهای از مدل اصلی پذیرش تکنولوزی وشش ایدئولوژی آموزشی مختلف هستند. نتایج نشان دادند که مدل جدید ،با مدل فرض شده مطابقت دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد که ایدئولوژی های مختلف آموزشی ممکن است اثرات متفاوت روی پذیرش تکنولوزی توسط معامان داشته باشند.

واژه های کلیدی:ایدئولوژی های آموزشی ،پذیرش تکنولوژی ،انطباق تکنولوژی ،آموزش معلم

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۴
پذیرش تکنولوژی ۵
ایدئولوژی آموزشی ۷
ابزار instrument 11
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۲
بخش ایدئولوژی آموزشی ۱۴
قسمت مبنی بر پذیرش تکنولوژی ۱۶
بحث 20خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:37

ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86-157

ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86-157

چکیده

سازه اصلی تحقیق بزه گرایی نوجوانان می باشد بزه گرایی پدیده ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. اصولاً بزهکاری عبارت است از جرایم کم اهمیت. دراینجا از نظریه کنترل اجتماعی دورکیم استفاده می کنیم دورکیم بزهکاری را غیرقانونی و بی‌هنجاری می داند. همچنین هیرشی بزهکاری را بی‌اهمیتی و بی‌اعتنایی به قیدوبندهای اجتماعی مطرح کرده است.

مهم ترین هدف این تحقیق ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86 بوده است. در این تحقیق ما یک متغیر مستقل و 19 متغیر وابسته داشتیم و از روش پیمایشی استفاده کردیم و به وسیله پرسشنامه‌ها و کتابخانه‌ها و سایت ها اطالعاتمان را جمع آوری کردیم جامعه هدف ما نوجوانان پسر شهر تهران هستند حجم نمونه 50 نفری باشند و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات کسب کردیم هیچ کدام از روابط به اثبات نرسید هیچ کدام نرسید. 19 فرضیه داشتیم از جمله سن، تحصیلات، تعداد خانواده، نماز خواندن، تحصیلات پدر، تحقیر روانی، آزادی رفتار، پول توجیبی، شغل پدر، میزان درآمد، نوع مسکن، تفریح، تأثیردوستان، تماشای تلویزیون ... با بزه گرایی نوجوانان هیچ کدام به اثبات نرسید. این پژوهش دارای 19 جدول یک بعدی، 19جدول دوبعدی و 19 نمودار می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.

مقدمه:

بی‌گمان، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند آنچه مسلم است امروز به دلیل اختلالات زیربنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت‌هایی که در معیارهای سنجش ارزش‌ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته است. کودکان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن‌ها توجه ویژه ای مبذول داشت. بررسی ریشه ای مسائل نوجوانان و از آن جمله بزهکاری نوجوانان برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل شرطی ضروری است. اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم (1815 میلادی) مطرح شد از قدیم گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است. زیرا بسیار افرادی که همواره مرتکب جرایم گوناگون می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند. بزهکاری به شکلهای مختلف آن یک معضل اجتماعی رو به رشد است تحقیقات نشان داده است که عوامل متعددی چون عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مرتبط با بزهکاری مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است که فصل اول شامل کلیات تحقیق، فصل دوم شامل فرآیند تاریخی موضوع تحقیق، فصل سوم شامل روش شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل یافته های تحقیق و در آخر فصل پنجم شامل جمع بندی و نتیجه گیری صحبت شده است.

بیان مسئله:

- بزه گرایی نوجوانان پسر تهران در سال 86

سؤال آغازین بزهکاری چیست؟ و چه عواملی باعث بزهکاری نوجوانان می شود؟ بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. در کشور ما بزهکاری به مجموعه‌ی کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات در پی دارد. اصولاً بزهکاری عبارت است از جرایم کم اهمیت. فرد بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرمی می شود. طبق آمار در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح و تربیت شهر تهران نشان داد که بین 40 تا 50 درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بودند. و بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین 18 تا 20 سال مرتکب شده اند.

عوامل موثر در بزهکاری :

عوامل اجتماعی،

اقتصادی ،

فیزیولوژیکی،

دوستان و همسالان بی بند و بار،

پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط جمعی،

پخش فیلم های رزمی و جنگی.

نظریه دورکیم (کنترل اجتماعی) آنومی (غیرقانونی و بی‌هنجاری):

نوعی نابسامانی فردی در نتیجه نبود قانون و دستورالعمل رفتار

وضعیت اجتماعی که در آن قواعد رفتار اجتماعی با یکدیگر در ستیز بوده و فرد برای انطباق با آنها دچار پریشانی است.

وضعیت اجتماعی که در آن موارد محدودی قواعد اجتماعی وجود دارد. هیرشی با استفاده از نظریه دورکیم مسئله ی بزهکار را بیان کرد. هیرشی بزهکاری را بی‌اهمیتی و بی‌اعتنایی به قید و بندهای اجتماعی مطرح کرده است.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند: هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار سازد.

آثار و تبعات آن وجود بزهکاری به عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی می تواند نظم اجتماعی و عمومی را سلب کند. نهادهای اساسی جامعه نظیر خانواده، دین، اقتصاد، تعلیم و تربیت، نهادهای سیاسی و همچنین مؤسسات، سازمانهای نهادی را متزلزل کند. و نهایتاً چهارچوب عمومی را گسیخته کند.

اهداف تحقیق (کلی/جزئی)

هدف کلی:

بزهکاری نوجوانان تهران در سال 86 به منظور کاهش آن

ارتباط عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86

هدف جزئی:

رابطه‌ی دوستان و همسالان بی بندبار با بزهکاری نوجوانان در جامعه

رابطه فقر اقتصادی خانواده با بزهکاری نوجوانان در جامعه

رابطه نبود خانواده‌ی سالم با بزهکاری نوجوانان در جامعه

تعیین رابطه عواملی چون تعداد فرزندان، درآمد، وضعیت اشتغال، تربیت خانوادگی، تجربه‌ی خشونت و مشاهده خشونت، فرهنگی و رسانه‌های گروهی بر بزه‌گرایی نوجوانان

4-1- ضرورت و اهمیت موضوع

بْعد نظری: به علم و دانش و آگاهی و نظریه‌پردازی کمک می کند.

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده می باشد. اساساً یکی از کارکردهای خانواده اجتماعی کردن نوجوان و هرگونه نارسایی در تعلیم و تربیت تأثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می گذارد. در پس بسیاری از بزهکاری‌های نوجوانان کانون خانواده متلاشی است لذا خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. و تلاش شود تا از بروز مشکلات در خانواده جلوگیری بعمل آید.

نوع فایل: word

سایز 19.7 MB

تعداد صفحه:151خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:38

بررسی ارتباط بین سطح سواد ولدین و افت تحصیلی

بررسی ارتباط بین سطح سواد ولدین و افت تحصیلی

اندیشه‌ی بشر همواره نعمتی گران قدر بوده است. این وجه افتراق با سایر موجودات سبب شده است، تا انسان در رهگذر تاریخ و در طول زمان به تکامل رهنمون شود. آدمی، از آغاز پا نهادن به این کره ی خاکی با مشاهده ی پدیده‌ها، مفاهیم و تصورات اولیه ای در ذهن خویش یافت، سپس در پی مفاهیم اسباب و علل پیدایش پدیده ها و رویدادها و تحولات، به تفکر و تجربه روی آورد و در هر مرحله گامی پیشتر فرا نهاد.

خط و زبان، از ابداعات مهمی است که بعدها توسط بشر پدید آمد و انتقال تجربه ها و تفکرات افراد به یکدیگر را میسّر ساخت. بدین ترتیب، دانش ناچیز بشر در دوران های اولیه به دوران بعد لبریز شده و در سیر تکاملی خود پیچیده تر و جامع تر گشت. اکنون گنجینه‌ی گران بهای بشر، علم و دانش که دستاورد قرن ها مرارت و تلاش خستگی نا پذیر بشری است در قالب کتاب ها، نشریه ها و نوشته های گوناگون در آمده است.برای ورود به این حوزه و دستیابی به این ذخایر نیز، کلیدی جز درک و فهم و توانایی خواندن و نوشتن و تحصیلات، شناخته نشده است؛ و اگر چه کسب مهارت های خواندن و نوشتن، خود به معنای شعور و آگاهی نیست، لیکن ابزارهایی مؤثر در راه رشد و تعالی انسان خواهد بود.

بی سوادی با فقر و ناهنجاری، پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین، گروه های انسانی و کسانی که از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند: غذا، بهداشت، مسکن، بیکاری و... رنج می برند به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد.

تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن می شود که میلیون ها نفر مرد و زن، عنان زندگی خود را در دست بگیرند.

فهرست مطالب

فصل اول(طرح تحقیق). 1

مقدمه:2

بیان مسئله.. 3

اهمیت موضوع پژوهش:4

اهداف پژوهش:5

اهداف تحقیق :5

متغیر های تحقیق :5

فرضیه ها یا پرسش های تحقیق :5

پرسش های ویژه :6

نوع مطالعه روش و نحوه اجرای تحقیق :6

محدودیت های تحقیق :6

تعریف جملاتی مرتبط با تحقیق... 6

فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق... 13

نقش و تأثیر والدین - خصوصاً سواد آنها – بر پیشرفت تحصیلی فرزندان... 14

تعریف واژگان کلیدی.... 15

باورهای والدین، موفقیّت فرزند... 16

شیوه‌ حضور و مداخله ی والدین... 17

چند عامل مشخص که بر پیشرفت تحصیلی فرزند تاثیر دارد:17

عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان... 18

منابع:21خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:24

ارتباط بین طیف خروجی و کاواک در لیزر نیمه هادی

ارتباط بین طیف خروجی و کاواک در لیزر نیمه هادی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده:

در این پایان نامه، ساختارهای مختلف لیزر نیمه هادی و خروجی آنها مورد بررسی قرار گرفته است و عوامل موثر بر این خروجی ها همچون جریان آستانه و تلفات اپتیکی بیان شده است. در نهایت با استفاده از طیف های دیود لیزری طول کاواک لیزر محاسبه شده است.

ساختار دیود لیزری از 5 لایه رونشستی توسط دستگاه LPE تهیه شده است که ضخامت لایة میانی یا لایة فعال برابر 05/0 میکرون می باشد. چگالی ناخالصی توسط دستگاه SIMS مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد چگالی ناخالصی در عرض لایه رونشستی کاملاً یکنواخت است و ضخامت لایه ها از 8 میکرون تا 05/0 میکرون به وسیله دستگاه AFM اندازه گیری شده است. شدت جریان آستانه در حدود A/cm2 70 برای تراشه ای به طول و عرض 200*300 میکرون محاسبه شده است. مدهای ظاهر شده در شدت جریان بالاتر از آستانه، Ith ، کاملاً مشهود است که نشان می دهد دیود ساخته شده پرتو لیزری از خود تابش می کند. در نهایت با استفاده از رابطه طول کاواک برای طیف‌های به دست آمده محاسبه شده که مقدار 206 میکرون به دست آمده است که با مقدار تجربی 6% خطا وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه ای بر لیزر (مبانی لیزر)

مقدمه...................................................................................................................... 2

هدف....................................................................................................................... 3

شباهت و تفوت لیزر نیمه هادی با سایر لیزرها............................................................ 4

1-1- خواص بار یکه لیزر......................................................................................... 5

1-2- انواع لیزر........................................................................................................ 7

1-3- وارونی انبوهی ............................................................................................... 9

1-3-1- برهمکنش امواج الکترومغناطیسی با اتم.......................................................... 12

1-3-2- فرایندهای تاثیرگذار بر غلظت اتمها در حالت های مختلف............................. 13

1-3-3- بررسی احتمال گذارها و معادلات تعادلی...................................................... 14

1-4- پهن شدگی طیفی و انواع آن............................................................................ 15

1-5- انواع کاواک نوری (فیدبک).............................................................................. 19

1-6- برهم نهی امواج الکترومغناطیسی....................................................................... 22

1-6-1- فاکتور کیفیت برای ابزارهای نوری Q ............................................................ 24

1-6-2- انواع تشدیدگرهای نوری و کاربرد آن........................................................... 25

فصل دوم

لیزر نیمه هادی و انواع ساختار آن

2-1- مواد نیمه هادی................................................................................................ 27

2-2- بازده گسیل خودبخودی................................................................................... 30

2-3- انواع بازترکیب................................................................................................ 31

2-4- گاف انرژی و انواع آن..................................................................................... 33

2-5- وارونی انبوهی و روش پمپاژ در لیزر نیمه هادی................................................ 35

2-6- اتصال p- n اولین تحقق لیزر نیمه هادی ............................................................ 37

2-7- انواع ساختارها................................................................................................ 39

2-7-1- روشهای گسیل نور در لیزر نیمه هادی........................................................... 40

2-7-2- لیزر با ساختار تخت.................................................................................... 40

2-7-3- مشکلات لیزر پیوندی همجنس..................................................................... 41

2-7-4- لیزرهای پیوندی غیرهمجنس........................................................................ 42

2-7-5- رابطه جریان و خروجی در لیزر تخت........................................................... 43

2-8- ساختار DFB.................................................................................................... 44

2-8-1- طیف خروجی از لیزر DFB........................................................................... 45

2-9- تاثیرات دما به طیف گسیلی ساختارها................................................................ 46

2-10- مختصری راجع به بحث نوری........................................................................ 48

2-11- لیزرهای نیمه هادی و دیودهای نور گسیل........................................................ 51

2-12- جریان آستانه – خروجی................................................................................ 55

2-13- روشهای بهبود و افزایش بازده کوانتومی داخلی................................................ 57

2-14- لزوم اتصالات اهمی...................................................................................... 58

فصل سوم

طیف خروجی لیزر نیمه هادی و عوامل مؤثر بر آن

3-1- تغییرات چگالی جریان آستانه و فشار هیدروستاتیکی ......................................... 61

3-2- واگرایی پرتو خروجی..................................................................................... 62

3-3- خروجی ساختارها........................................................................................... 63

3-4- محاسبه پهنای طیف در لیزرهای نیمه هادی در ساختارهای مختلف...................... 65

3-5- انواع پهنای طیف............................................................................................. 69

3-6- کوک پذیری لیزر نیمه هادی............................................................................. 73

3-7- روابط و معادلات مهم در تولید و بازترکیب حاملها............................................ 75

3-8- بهره در حالت پایا و جریان آستانه.................................................................... 79

3-9- اهمیت کاواک لیزر........................................................................................... 84

3-10- مدهای تولید شده در داخل کاواک.................................................................. 89

3-11- تفاوت اساسی مدهای طولی و عرضی............................................................. 92

فصل چهارم

بررسی و تحلیل طیف های خروجی (کارهای تجربی)

پیشنهادات و نتایج

4-1- انواع اتصال دیود و طیف خروجی.................................................................... 97

4-2- تحلیل مشخصه های لیزر نیمه هادی.................................................................. 98

1- مشخصه ولتاژ- جریان (V- I)................................................................................ 98

2- مشخصه جریان- مقاومت دینامیکی .................................................. 101

3- مشخصه جریان- توان (P- I)................................................................................. 102

4- مشخصه جریان- راندمان کوانتومی دیفرانسیلی ................................ 103

5- مشخصه توان طول موج ....................................................................... 103

نمودارهای تجربی....................................................................................... 104

4-3- نتایج.............................................................................................................. 112

پیشنهادات............................................................................................................... 115

منابع فارسی............................................................................................................. 116

منابع لاتین............................................................................................................... 117خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:44

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

آکنه و لگاریس Acnea vulgaris یا آکنه معمولی یا جوش جوانی بیماری شایع دورن جوانی و شایع ترین بیماری واحد پیلو سباسه و یک بیماری مزمن التهابی فولیکول سباسه می باشد که با افزایش ترشح سبوم خود را نشان میدهد (1).این بیماری مناطقی مانند صورت ، پشت ، سینه را که دارای غدد سباسه فراوان هستند را درگیر می کند.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و بررسی متون

فصل دوم : روش کار (ابزار و روشها)

فصل سوم : یافته ها

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

پیوست : پرسشنامه

جداول و نتایج

اهداف و سوالات و فرضیه ها و جدول متغیر

شبکه علیت

Flow Chart

Pam Fet

متن آموزش گروهی

منابع و رفرانس ها

مقدمه

هدف اصلی این تحقیق مطالعه شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان و سایر فاکتورهای مرتبط در دانش آموزان 19-14 ساله شمال غرب تهران در بهمن ماه 1386 است.

روش ها و ابزارها

در طی این مطالعه 400 دانش آموز شامل 200 دختر و 200 پسر طی روش Multistage randomized در بین دانش آموزان 19-14 در دبیرستان های شمال غرب تهران انتخاب شدند.

در طی این مطالعه جهت ارزیابی سلامت روان ما از پرسشنامه GHQ12 استفاده کردیم.همچنین برای بدست آوردن درک دانش آموزان در مورد شدت آکنه و سایر فاکتورهای مرتبط مثل اختلالات هورمونی و Family history و سایر عوامل پرسشنامه ای را تهیه کردیم و در بین آن ها توزیع نمودیم.سپس دانش آموزان را مورد معاینه قرار دادیم تا ببینیم آیا آکنه دارند یا خیر و شدت آکنه چقدر است ؟

نتایج

نتایج بررسی شدت و نوع آکنه به شرح زیر است :

42% آکنه خفیف ، 7/16 % متوسط ، 1/8% شدید و 2/32% بدون آکنه هستند.و یک رابطه مثبت معنا دار بین آکنه و سلامت روان (001/0> p) و ارتباط آکنه با برخی غذاها شامل شیرینی و آجیل و لبنیات و fast food و سابقه خانوادگی مثبت (001/0= p) وجود داشت.همچنین بین درک از دانش آموزان از شدت آکنه خودشان و وجود آکنه در معاینه فیزیکی یک ارتباط معنی دار وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری

در طی این مطالعه مانند سایر مطالعات قبلی ، ما هم ارتباط معنا دار بین درک دانش آموزان از شدت آکنه شان و وجود آکنه در معاینه بالینی یافتیم. (001/0> p).در مورد ارتباط آکنه با سلامت روان در مطالعات گذشته ارتباطی بین آکنه و سطح سلامت روان پیدا نشده بود ولی ما در طی مطالعه خود این اربتاط را یافتیم. (001/0> p).همچنین بین شدت آکنه با استفاده از شیرینی و لبنیات ، آجیل و Fast food ارتباط وجود داشت ، بنابراین پیشنهاد می کنیم جهت درمان آکنه میزان استرس و اضطراب کاهش یابد و به جهت ارتباطی که بین آکنه و مواد غذایی پر کالری یافتیم پیشنهاد می کنیم که از مواد غذایی با کربوهیدارت پایین و کم کالری استفاده کنند

نوع فایل: word

سایز: 51.0 KB

تعداد صفحه:91خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:37

بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو

بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو

ارتباطات را می‌توان بدین صورت تعریف کرد: تبادل اطلاعات میان فرستنده و گیرنده و چگونگی درک مفهوم اطلاعات ارسال شده، بین افرادی که در این فرآیند دخیل هستند. تحلیل این تبادل نشان می‌دهد ارتباط یک فرآیند دو طرفه است که توالی عوامل مرتبط به هم در آن به وفور به چشم می‌خورد. مدیرانی که این فرآیند را می‌شناسند می توانند علاوه بر طراحی برنامه‌های ارتباطی که متناسب با نیازهای سازمانی است، به تحلیل الگوهای ارتباطی نیز بپردازند.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

مقدمه : ۲

ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات : ۲

الگوی فرآیند ادراکی ارتباطات : ۲

۱-۱) بیان مسئله ۵

۲-۱) اهمیت تحقیق : ۶

۱-۳) سؤالات تحقیق : ۷

۱-۴) فرضیه‌های پژوهش : ۸

۱-۵) تعریف واژگان ۸

گشودگی ( Openness ) ۱۷

همدلی ( Empathy ) ۱۸

حمایتگری ( Suppirtiveness ) ۲۰

مثبت‌گرایی ( Positiveness ) ۲۱

تساوی ( Equality ) ۲۲

۱- اصل تقابل ۳۰

۲- اصل اندیشه ترکیبی ۳۱

۳- اصل آگاهی ۳۱

۵- اصل توازن ۳۲

۶- اصل همتایی ۳۲

۷- اصل تمیز حریم ۳۲

فرآیند ارتباط ۳۴

۲- ۱- ۵ ارتباطات سازمانی ۴۰

ارتباط مکاتبه‌ای ۴۲

ارتباط کلامی ۴۲

ارتباط غیرکلامی ۴۳

راهنمای بهبود عوامل سازمانی در ارتباطات ۴۴

ارتباطات و تصمیم‌گیری ۴۶

تصوّر کار فرادست: ۴۷

فرادست را بی‌اطّلاع نگذارید ۴۷

خود را با سبک ارتباطی فرادست ، وفق دهید ۴۸

ببینید فرادست چه انتظاری از شما دارد ۴۸

نزد زیردستان خود ، نماینده تمام‌عیار مافوقتان باشید ۴۹

قابل اعتماد باشید ۵۰

مسئولیتی را که برعهده شماست ، بپذیرید ۵۰

سرسخت‌ترین منتقد خود باشید ۵۱

فرآیند ارتباطات ۵۴

فرآیند مدیریت و ارتباطات ۵۶

الف) برنامه‌ریزی ۵۶

ب) سازماندهی ۵۷

ج) هدایت ( رهبری ) ۵۸

د) کنترل ۵۹

اتکای متقابل مدیریت و ارتباطات ۶۰

استعاره‌های ارتباطات سازمانی ۶۲

استعاره‌های هفتگانه ارتباطات سازمانی ۶۳

حوزه‌های سنتی تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی ۶۷

افقهای جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی ۷۳

سبکهای ارتباطی در سازمان ۷۷

تشریح و توصیف سبکهای ارتباطی ۷۸

خلاصه‌ای از شش سبک ارتباطی ۸۶

اثرات سبکهای ارتباطی ۸۸

تفاوتهای قدرت به‌عنوان مانعی در ارتباطات ۹۶

مشورت کردن ۹۷

قابلیت مانور ۹۸

ارتباطات کامل ۹۸

سازش ۹۸

زمان‌بندی منفی ۹۹

همنوایی ۹۹

ارتباطاتی که حالت تدافعی را تحریک می‌کنند ۱۰۱

رفتار گروه و فرآیند ارتباطات ۱۰۳

ایجاد هویت گروهی از طریق فرآیند ارتباطات ۱۰۴

رابطه‌های نقش با گروه و ارتباطات ۱۰۴

شبکه‌های ارتباطی سازمان ۱۰۶

ماهیت شبکه‌های ارتباطی ۱۰۶

انواع شبکه‌های ارتباطی ۱۰۷

ویژگیهای شبکه‌های ارتباطی ۱۰۸

اثرات شبکه‌های ارتباطی ۱۱۲

عوامل تعیین‌کننده ماهیت شبکه‌های ارتباطی ۱۱۷

موانع ارتباطات ۱۱۹

ارتباطات روبه‌پایین ۱۲۰

کانالهای ارتباطی عمودی ۱۲۱

ارتباطات روبه‌بالا ۱۲۱

ارتباط‌گران اصلی سازمان ۱۲۸

مدیریت ارتباطات سازمانی ۱۳۰

تأثیر مدیر بر ارتباطات سازمانی ۱۳۳

ارتباطات سازمانی و پنجره جوهری ۱۳۵

چارچوب روابط بین سازمانی ۱۳۸

ارتباط در رویکردهای کلاسیک ۱۴۵

مضمون ارتباط ۱۴۶

مسیر جریان ارتباط ۱۴۶

مجرای ارتباط ۱۴۷

سبک ارتباط ۱۴۸

ارتباط در رویکردهای روابط انسانی ۱۴۸

مضمون ارتباط ۱۴۹

مسیر جریان ارتباط ۱۴۹

مجرای ارتباط ۱۴۹

سبک ارتباط ۱۵۰

ارتباط در سازمانهای منابع انسانی ۱۵۴

مضمون ارتباط ۱۵۴

مسیر جریان ارتباط ۱۵۵

مجرای ارتباط ۱۵۶

سبک ارتباط ۱۵۶

کاربردهای نظریه پست‌مدرن در ارتباط سازمانی ۱۵۷

نظریه‌های مربوط به استفاده از شیوه‌های ارتباط ۱۵۸

مدل غنای شیوه‌های ارتباطی ۱۵۸

مدل پردازش اطلاعات اجتماعی ۱۶۰

مدل ظرفیت دوگانه ۱۶۱

ایجاد ارتباط با افراد ۱۶۲

نظریه سلسله‌مراتب نیازها ۱۶۳

نظریه بهداشت – انگیزش ۱۶۳

نظرﯾﺔ ای-آر- جی ۱۶۵

نظرﯾﺔ نیازهای سه‌گانه مک‌کللند ۱۶۶

شبکه‌های رسمی و غیررسمی ۱۷۱

انتخاب کانال ارتباطی ۱۷۱

موانع ارتباطات مؤثر ۱۷۲

ارتباطات اثربخش در شرکتهای پیشرو در مرحله عمل ۱۷۳

مدیر باید به ارتباطات اهمیت بدهد ۱۷۴

یکی‌بودن گفتار و کردار ۱۷۴

ارتباطات یک تعهد دوجانبه است ۱۷۵

تأکید بر ارتباطات رو در رو ۱۷۵

مشارکت در مسئولیت به هنگام ارتباط ۱۷۶

رسانیدن خبرهای ناگوار ۱۷۶

پیام باید درخور شنونده باشد ۱۷۷

ارتباطات یک فرایند دائمی است ۱۷۷

رقابت دشمن ارتباطات مؤثر : ۱۸۱

دیدگاه رهبری تحولی : ۱۸۴

عناصر رهبری تحولی ۱۸۵

ایجاد دیدگاه استراتژیک : ۱۸۵

اعلام دیدگاه به کارکنان از طریق ارتباط : ۱۸۵

مدلسازی دیدگاه : ۱۸۵

ایجاد تعهد نسبت به دیدگاه : ۱۸۶

نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر : ۱۸۶

ابعاد رفتاری رهبری تحولی : ۱۸۶

ارتباطات الهام‌بخش : ۱۸۷

رهبری حمایتی : ۱۸۷

تحریک ذهنی : ۱۸۷

بازشناسی شخصی : ۱۸۸

مدل ادکار : ۱۹۰

تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان : ۱۹۱

توانمند‌سازی کارکنان : ۱۹۲

نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر : ۱۹۲

تعهد کارکنان : ۱۹۲

افزایش عملکرد تیم : ۱۹۳

ویژگیهای فردی رهبری : ۱۹۳

توجه به ابعاد انسانی تغییر : ۱۹۴

۳-۱-۵)رهبری و ارتباطات سازمانی ۱۹۶

وظایف ارتباطی رهبران سازمان ۱۹۷

فرآیند رهبری و اثرگذاری ارتباطات سازمانی ۱۹۸

ابعاد مختلف رفتار رهبری ۲۰۰

اهمیت وجود پیروان برای ارتباطات رهبری ۲۰۲

ارتباطات روندی است که به تأثیر منتهی می‌شود. ۲۰۳

رهبری ۲۰۴

تئوری‌های شخصیتی رهبری ۲۰۶

تئوری‌های رفتاری رهبری ۲۰۷

تحقیقات دانشگاه ایالتی اُهایو ۲۰۸

تحقیقات دانشگاه میشیگان ۲۱۰

تحقیقات اسکاندیناوی ۲۱۱

تئوری‌های اقتضایی ۲۱۱

الگوی فیدلر ۲۱۲

تئوری موقعیتی هرسی و بلانشارد ۲۱۷

تئوری مبتنی بر تبادل‌نظر رهبر با اعضا ۲۲۰

تئوری مسیر – هدف ۲۲۱

الگوی رهبری مشارکتی ۲۲۵

وجوه مشترک تئوری‌های رهبری ۲۲۷

آخرین دیدگاهها درباره رهبری ۲۳۰

تئوری اسنادی رهبری ۲۳۰

تئوری رهبری فره‌مند ۲۳۱

پیروان ۲۴۰

نظام ارتباطی ۲۴۳

رهبری کردن ۲۴۴

سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی ۲۴۵

عاملهای اثربخش بر حیطه نظارت کارآمد ۲۴۶

عاملهای انسانی در مدیریت : ۲۵۱

رهبری یک رویه مشترک مدیریت است. ۲۵۲

عنصرهای پدیدآورنده رهبری ۲۵۳

قدرت : نخستین عنصر رهبری قدرت است. ۲۵۳

الگوهای بنیاد‌نهاده بر بهره‌گیری از اختیار ۲۵۵

چهار نظام مدیریت لیکرت ۲۵۶

شبکه مدیریت ۲۵۸

رهبری به‌عنوان یک طیف پیوسته یا پیوستار ۲۶۰

مانعها و آشفتگیهای ارتباطی ۲۶۸

به‌سوی ارتباطهای اثربخش ۲۷۰

عکس‌العمل پیرو در قبال رهبر : ۲۸۱

وظایف رهبری ۲۸۳

خصوصیات فردی رهبر ۲۸۳

رهبری و تحول ۲۸۴

رمز موفقیت بهسازی سازمان ۲۸۸

شش روش برخورد با مقاومت در برابر تغییر ۲۹۳

انواع وابستگی ۳۰۰

ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح عمودی سازمان ۳۰۱

ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح افقی سازمان ۳۰۳

ارتباطات و تحوّل ۳۰۷

تغییر در ساختار ۳۰۹

تغییر در تکنولوژی ۳۱۰

تغییر دادن مکان ۳۱۰

تغییر در مردم ۳۱۱

مقاومت در برابر تغییر ۳۱۱

مقاومت سازمانی ۳۱۵

منابع اصلی مقاومت سازمانی دربرابر تغییر ۳۱۵

غلبه بر عوامل مقاوم ۳۱۷

سیاستهای تغییر ۳۲۰

فرایند بررسی داخلی سازمان ۳۳۴

بهبود سازمانی ۳۴۲

روشهای بهبود سازمانی ۳۴۳

۴-۱-۵) نقش ارتباطات درسازمان‌های یادگیرنده : ۳۴۶

ایجاد یک سازمان یادگیرنده ۳۴۶

مهارتها و انگیزه‌ ۳۴۹

۵-۱-۵) نقش ارتباطات در کاهش تعارض‌های سازمانی‌: ۳۶۰

روش‌هایی برای مدیریت تعارض بین گروه ها ۳۶۱

۶-۱-۵ ) ارتباطات و رفتار سیاسی در سازمان‌ها : ۳۶۶

تدبیرهای سیاسی در استفاده از قدرت ۳۶۸

تعاریف عملیاتی متغیرها: ۳۶۹

فصل دوم ۳۷۶

۲-۱) مبانی نظری : ۳۷۷

۲-۲) یافته‌های پژوهشی : ۳۷۸

مقدمه :

با نگاهی دقیق به گسترة مدیریت با راحتی می‌توان حضور مؤثر ارتباطات را در تمامی ابعاد آن مشاهده کرد و به جرأت می‌توان گفت که مدیریت فن برقراری ارتباطات است. هر فعالیت و کارکرد مدیریتی مستلزم به کارگیری برخی از اشکال مستقیم یا غیرمستقیم ارتباطات می باشد . مدیران چه برنامه‌ریزی و سازماندهی کنند یا هدایت و رهبری، خود را در ارتباط با دیگران خواهند یافت. تصمیمات مدیریتی و سیاستهای سازمانی به خودی خود مؤثر نخواهند بود مگر این که توسط اشخاصی که مسئول تصویب واجرای آنها هستند، درک شوند.

ارتباطات مناسب و مؤثر در تغییر سازمانی نقش دارد به علاوه ارتباطات عامل مهمی در انگیزش و رضایت شغلی کارکنان محسوب می‌شود.

ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات :

ارتباطات را می‌توان بدین صورت تعریف کرد: تبادل اطلاعات میان فرستنده و گیرنده و چگونگی درک مفهوم اطلاعات ارسال شده، بین افرادی که در این فرآیند دخیل هستند. تحلیل این تبادل نشان می‌دهد ارتباط یک فرآیند دو طرفه است که توالی عوامل مرتبط به هم در آن به وفور به چشم می‌خورد. مدیرانی که این فرآیند را می‌شناسند می توانند علاوه بر طراحی برنامه‌های ارتباطی که متناسب با نیازهای سازمانی است، به تحلیل الگوهای ارتباطی نیز بپردازند.

الگوی فرآیند ادراکی ارتباطات :

برقراری ارتباط کار ساده و پیش پاافتاده‌ای نیست. در واقع، همواره باید به یاد داشته باشیم که فرآیند برقراری ارتباطات به نوعی با ارتباطات ناموفق عجین شده است. با آگاهی از این مسئله، محققان به بررسی ارتباطات در قالب نوعی از فرآیند اطلاعات اجتماعی پرداخته‌اند که. در آن گیرندگان از طریق اطلاعات پردازش شده به طور قابل درکی به تفسیر پیامها می‌پردازند. این دیدگاه منجر به گسترش الگوی ادراکی ارتباطات گردیده و ارتباط را همچون فرآیندی نشان می‌دهد که در آن گیرندگان، مفاهیم را در ذهنشان پردازش می‌کنند.

۱ـ فرستنده : فرستنده می‌تواند یک فرد، گروه یا سازمان باشد که درصدد است تا با گیرنده خاصی ارتباط برقرار کند. گیرندگان ممکن است افراد، گروهها یا سازمانها باشند.

۲ ـ رمزگذاری : فرآیند ارتباط، رسماً زمانی آغاز می‌شود که فرستنده عقیده یا تفکری را رمزگذاری می‌کند. رمزگذاری، تفکرات ذهنی را به شکل یا رمز یا زبانی که بتواند برای سایر افراد هم قابل فهم باشد در می‌آورد. مدیران اغلب از لغات، شماره‌ها، حرکات و اشارات ، علائم غیرکلامی نظیر تصاویر و عکسها برای رمزگذاری استفاده می‌کنند. علاوه براین می توان از روشهای مختلف رمزگذاری برای توصیف عقاید مشابه نیز استفاده کرد.

۳ ـ پیام : ثمرة رمزگذاری، بوجود آمدن یک پیام است. دو نکته مهم در مورد پیام وجود دارد که باید همواره آن را بخاطر سپرد :

۱ ـ پیامها اصولاً در برگیرنده چیزی بیش از آنچه که با چشم قابل رؤیت است می‌باشند، مثلاً پیامی حاوی یک دستور کاری است می‌تواند واکنشهای عاطفی یا احساسی را به دنبال داشته باشد.

۲ ـ پیامها باید با کانال مورد استفاده جهت انتقال پیام هماهنگ باشند.

۳ ـ انتخاب یک واسطه : مدیران می‌توانند از رسانه‌های ارتباطی گوناگونی برای برقراری ارتباط استفاده کنند .رسانه‌های ارتباطی شامل مکالمات رو در رو، صحبتهای تلفنی، پست الکترونیکی، پست صوتی، کنفرانس ویدئویی، نامه‌ها یا یادداشتهای کتبی، عکسها یا طرحها، جلسات، تابلوهای اعلانات، داده‌های کامپیوتری، جداول یا شکلها می‌شوند .انتخاب رسانه ارتباطی مناسب به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله: ماهیت و هدف از پیام، نوع مخاطبان، میزان نزدیکی به مخاطبان، محدودیت‌های زمانی موجود جهت انتشار پیام، اولویتهای فردی، میزان پیچیدگی مشکل و شرایط موجود. تمامی رسانه‌های ارتباطی از مزایا و معایبی بیرخوردار هستند که باید متناسب با شرایط از آنها استفاده کرد.

۴ ـ رمزگشایی : رمزگشایی به عبارتی ترجمه یا تفسیر، خاص دریافت کننده از پیام رمزگذاری شده است که شامل ترجمه لفظی، شفاهی و یا جنبه‌های بصری یک پیام می‌باشد.

گیرنده‌ها بر پردازش اطلاعات اجتماعی تکیه می‌کنند تا بتوانند مفهوم یک پیام را در حین رمزگشایی نیز تعیین کنند. رمزگشایی یکی از علل عمدة سوء تعبیر در ارتباط میان فرهنگی و بین نژادی محسوب می‌شود زیرا رمزگشایی توسط گیرنده تابع ارزشهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد و ممکن است برای فرستنده این ارزشها قابل درک نباشند.

۵ ـ ایجاد مفهوم : الگوی ادراکی ارتباط بر مبنای این عقیده قرارداد که گیرنده مفهوم پیام را در ذهن خود پردازش می‌کند. بنابراین، ‌تعبیر گیرنده از پیام ممکن است با آنچه مدنظر فرستنده است، متفاوت باشد . بدین ترتیب دریافت‌کنندگان پیام، براساس تعبیرات شخصی خود عمل می‌کنند نه براساس تعبیرات و مقاصد فرستندگان پیام.

۶ ـ بازخورد : پاسخی که گیرنده در قبال پیام ارائه می‌کند، معمای حلقه بازخورد است . در این مرحله از فرآیند ارتباطات، گیرنده تبدیل به فرستنده می‌شود، پیام را رمزگذاری کرده وسپس آن را برای فرستنده اصلی ارسال می‌دارد وی نیز این پیام را رمزگشایی و تفسیر می‌کند. همانگونه که در این بحث مشاهده می‌گردد، از بازخورد جهت بررسی نحوة ادراک دریافت کننده از پیام ارسال شده استفاده می‌گردد و به این ترتیب دریافت کننده چگونگی استنباط خود از پیام فرستنده را به وضوح بیان می‌دارد.

۷ ـ اختلال : نشانگر هر آن چیزی است که در انتقال و درک پیام دخالت کرده و برتمام پیوندهای فرآیند ارتباطات اثر می‌گذارد. اختلال شامل عواملی از قبیل اختلال کلام، ارتباطات تلفنی ضعیف ، دست خط ناخوانا. آمارهای اشتباه موجود در یک یادداشت .یا گزارش، بینایی یا شنوایی ضعیف و فاصله فیزیکی موجود میان فرستنده و گیرنده می‌باشد. مدیران از طریق کاهش اختلالات به شیوه‌های گوناگون می‌توانند باعث بهبود و ارتقای ارتباطات شوند.

در پژوهش حاضر نقش ارتباطات در فرآیند مدیریت، تغییر سازمانی، راهبری، مدیریت ، مدیریت استراتژیک و ماهیت سازمان‌های یادگیرنده مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت الگوهای یک سازمان فرهنگی در ابعاد ارتباطات سازمانی و رهبری استخراج شده است.

۱-۱) بیان مسئله

در پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سوال است که براساس قرائن موجود تجربی و علمی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در سازمان عقیدتی سیاسی چگونه می‌باشد.

ارتباطات سازمانی به طور وسیع به عنوان پردازش، تعبیر، تفسیر پیام‌ها، اطلاعات، معانی و فعالیت‌های نمادین در درون و در بین سازمان‌ها تعریف می‌شود.

نظریه پردازان کلاسیک سازمان ارتباطات را اسناد مکتوب و اختیار صدور فرمان (وبر ۱۹۴۷)، جریان رو به بالای پیام‌ها و ترغیب کارکنان (تیلور ۱۹۴۷)، جریان افقی اطلاعات (فایول ۱۹۴۹)، گوش دادن و ارتباطات غیررسمی (روتیلزبرگر ۱۹۴۱)، بازخور و رفتار دایره‌ای (فالت ۱۹۴۱) و تعهدات ناشی از تصمیم (بارنارد ـ ۱۹۶۸) تعریف نموده‌اند.

اما نظریه‌پردازان معاصر سازمان به ارتباطات به عنوان بر ساخته‌هایی همچون پردازش اطلاعات (گالبرایت ۱۹۷۳)، شبکه‌های اجتماعی (کید ـ ۱۹۸۱) ، هماهنگی (هچ ۲۰۰۴) و مشارکت (لیکرت ۱۹۶۷) می‌نگرند. (فرهنگی ـ ۱۳۸۳ ـ ۲۴)

با توجه به ارزیابی ‌های مکرر دفتر فرماندهی کل قوا از نحوه‌ی عملکرد نیروهای مسلح و احراز رتبه‌ی اول توسط سازمان عقیدتی سیاسی در عرصه‌های متفاوت فرهنگی در سال‌های پیاپی و با توجه به ناشناخته‌ بودن الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در این سازمان پس از تغییر رئیس این سازمان در سال ۷۹ نتایج این تحقیق می‌تواند بعد جدیدی از نقش مؤثر ارتباطات را در سازمان‌های فرهنگی بگشاید. اهمیت و ویژگی مهم دیگر این تحقیق مطالعه‌ی رهبری از دیدگاه ارتباط می باشد و این‌که ارتباطات و نقش مهم آن آن‌گونه که باید و شاید در مصوبه‌ی وزیران (برنامه‌ی تحول اداری) و حتی جدول تعیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب سازمان مورد توجه قرار نگرفته است.

۲-۱) اهمیت تحقیق :

با عنایت به ابلاغ برنامه‌های تحول اداری توسط هیأت محترم وزیران به کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و رویکرد اصلی جشنواره شهید رجایی به برنامه‌های تحول اداری هنگام ارزیابی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و سرمایه‌گذاری میلیاردها ریال در اجرای این برنامه، هرگونه بی‌توجهی و یا حتی کم‌توجهی به الگوی ارتباطات سازمانی و سبک‌های ارتباط رهبر ـ پیرو منجر به شکست و یا کاهش ضریب موفقیت این برنامه خواهد شد. چرا که یکی از موانع اصلی اجرای برنامه‌های تحول «مقاومت در برابر تغییر» می‌باشد که با استفاده از الگوی مناسب ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو می‌توان مقاومت‌هایی از این دست را کاهش داد و از سوی دیگر با جلب مشارکت فعال کارکنان در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های تحول و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند تغییر، مقادیر قابل توجهی در منابع صرفه‌جویی نمود. بدیهی است که در این فرآیند ارتباطات بین اعضاء سازمان با یک دیگر و افراد با سازمان‌ نقش مؤثری در پیشبرد اهداف تحول سازمانی خواهد داشت.

۱-۳) سؤالات تحقیق :

۱ ـ سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در سازمان عقیدتی سیاسی چیست؟

۲ ـ سبک ارتباطات سازمانی در سازمان عقیدتی سیاسی چیست؟

۳ ـ آیا سبک ارتباط رهبر ـ پیرو با الگوی ارتباطات سازمانی در سازمان موصوف متناسب است؟

اهداف تحقیق :

هدف کلی این تحقیق بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو می باشد .

اهداف فرعی:

۱ ـ شناخت و تعریف سبک ارتباط رهبر ـ پیرو با رویکرد ارتباطی

۲ ـ طراحی و تبیین الگوی سنجش نظام ارتباطات سازمانی در سازمان‌های غیرانتفاعی (فرهنگی)

۳ ـ شناخت و تعریف مقاومت در برابر تغییر با رویکرد ارتباطات سازمانی

۴ ـ شناسایی ساز و کار نقش ارتباطات سازمانی درکاهش مقاومت در برابر تغییر

۵ ـ شناسایی ساز و کار ونقش سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در کاهش مقاومت و حتی جلب مشارکت کارکنان.

۱-۴) فرضیه‌های پژوهش :

۱ ـ تعیین سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در سازمان عقیدتی سیاسی

۲ ـ تعیین الگوی ارتباطات سازمانی در سازمان عقیدتی سیاسی .

نوع فایل: word

سایز: 1.10 MB

تعداد صفحه:381خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران ونوزادان شهر تهران

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران ونوزادان شهر تهران

چکیده تحقیق:

موضوع پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران و نوزادان شهر تهران (1383)می باشد.در این تحقیق ،اطلاعات به روش اسنادی با استفاده از پرونده های خانوار موجود در مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری گردیده است و سپس اطلاعات استخراج شده به روش تحلیل ثانوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .داده ها از یک نمونه 347نفری به روش نمونه گیری گردآوری شده وبا استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اندو نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد:

1-کم وزنی هنگام تولد نوزادبا سطح سواد مادر ارتباط معنی داری دارد.

2-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دفعات مراقبتهای دوران بارداری ارتباط دارد.

3-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با بیماری مزمن مادر ارتباط دارد.

4-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با طول دوره حاملگی مادر ارتباط دارد.

5-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دوقلوزایی ارتباط دارد.

6-کم وزنی هنگام تولد با سابقه مادر در داشتن نوزاد کم وزن رابطه دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول(کلیات)

مقدمه

بیان مساله.........................

ضرورت و اهمیت تحقیق..................

اهداف بررسی........................

تعریف مفاهیم.......................

فصل دوم(بررسی و نقد منابع)

مقدمه ............................

سابقه و پیشینه مطالعات انجام شده در

ایران و خارج از کشور..............

فصل سوم(روش پژوهش) مقدمه...............................

فرضیات..............................

روش تحقیق............................

جامعه آماری.........................

تعیین حجم نمونه .....................

روش نمونه گیری.......................

ابزارو روش گردآوری اطلاعات.............

روش استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها...

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه...............................

توصیف داده ها.........................

عنوان صفحه

آمار استنباطی.....................

فصل پنجم(جمع بندی ونتیجه گیری) مقدمه..............................

نتایج آمار توصیفی..................

نتایج آمار استنباطی................

جمع بندی............................ پیشنهادات..........................

منابع فارسی........................

منابع لاتین.........................

چکیده.............................

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

1. جدول و نمودار شماره (1): توزیع فراوانی نسبی وزن هنگام تولد نوزادان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

2. جدول و نمودار شماره (2): توزیع فراوانی نسبی تعداد حاملگی در کل جمعیت مورد مطالعه

3. جدول و نمودار شماره (3):تعیین نسبت جنسی بدو تولد نوزادان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

4. جدول و نمودار شماره (4): توزیع فراوانی نسبی شغل مادران بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

5. جدول و نمودار شماره (5): توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع زایمان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

6. جدول و نمودار شماره (6): توزیع فراوانی مطلق و نسبی فصل زایمان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

7. جدول و نمودار شماره (7): توزیع فراوانی مطلق ونسبی فاصله حاملگی فعلی از حاملگی قبلی بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

8. جدول و نمودار شماره (8): توزیع فراوانی نسبی شروع اولین ماه مراقبت حاملگی مادر باردار بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

9. جدول و نمودار شماره (9): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تعدادمراقبت حاملگی مادر باردار بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

10. جدول و نمودار شماره (10): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تعداد حاملگی بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

11. جدول و نمودار شماره (11): توزیع فراوانی نسبی سن مادر در حاملگی اخیر بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

12. جدول ونمودار شماره (12):توزیع فراوانی نسبی سطح سواد مادران به تفکیک مناطق و در کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

13. جدول و نمودار شماره (13): توزیع فراوانی مطلق و نسبی سن اولین ازدواج مادر بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

14. جدول و نمودار شماره (14): توزیع فراوانی میانگین تعداد حاملگی بر حسب سطح تحصیلات مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

15. جدول و نمودار شماره (15):توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سطح تحصیلات مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

16. جدول و نمودار شماره (16): توزیع فراوانی نسبی گروههای وزنی نوزادان بر حسب جنس در کل جمعیت مورد مطالعه

17. جدول و نمودار شماره (17): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب فاصله حاملگی فعلی از حاملگی قبلی در کل جمعیت مورد مطالعه

18. جدول و نمودار شماره (18): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب دفعات مراجعه برای مراقبتهای دوران بارداری در کل جمعیت مورد مطالعه

19. جدول و نمودار شماره (19):توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب رتبه حاملگی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

20. مطالعه جدول و نمودار شماره (20): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سن فعلی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

21. جدول و نمودار شماره (21): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب بیماری مزمن در مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

22. جدول و نمودار شماره (22): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سابقه مادر در داشتن نوزاد کم وزن در کل جمعیت مورد مطالعه

23. جدول و نمودار شماره (23): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب نسبت فامیلی والدین در کل جمعیت مورد مطالعه

24. جدول و نمودار شماره (24): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب طول مدت حاملگی در کل جمعیت مورد مطالعه

25. جدول و نمودار شماره (25): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب دوقلوزایی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

26. جدول و نمودار شماره (26): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب شغل مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

27. جدول و نمودار شماره (27): توزیع فراوانی نسبی سن مادران در هنگام ازدواج بر حسب سواد آنها در کل جمعیت مورد مطالعه

نوع فایل: word

سایز : 133 KB

تعداد صفحه:137خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 16 >>