X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:40

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی 4

جناب آقای علی مومنی 4

مشتریان 1-1coustoner 5

1-جوری جنس: 6

2-0 :خلاصه ای از شرکت: 8

2-1مالکیت شرکت:company owener ship 9

2-2 شروع فعالیت: start up summary 9

2-3 جایگاه یا محل جغرافیایی شرکت وتسهیلات مربوط به شرکت company Leations and facilities 10

3-1 مقایسه رقابتی competivtive comparison 12

3-2چگونگی انجام فروش sales Literature 12

3-3نحو –اجرا-انجام کار ful Filment 13

3-4 تکنولوژی Technology 14

3-5خدمات آینده Future services 14

4-0خلاصه تجزیه وتحلیل شرکتmarket Analysis summary 15

4-1بخش بندی بازار market segmentation 15

4-2استراتژی بخش بازار هدف Tavget murket segment strategy 15

4-2-1نیازهای بازار market needs 16

4-2-2 روند های بازار market trends 16

4-2-3 رشد بازار market Gronth 16

5-0 استراتژی مرحله عملیات اجرایی strategyanl implemention summary 17

5-1 لبه رقابتی competive Edge 17

استراتژی بازاریابی marketing stra tegy 18

5-2-1تعیین جایگاه محصول در صنعت Positioning statement 18

5-2-2 استراتژی قیمت گذاری pricing strategy 18

5-2-3استراتژی فروش یا تبلیغات prometion strategy 19

5-2-4 استراتژی توزیع Distribution strategy 20

22800000 20

5-2-5برنامه های بازاریابی Marketing programs 21

5-3 پیش بینی فروش sates forecast 21

5-4 ائتلاف های استراتژیک strategic Aliances 23

5-5 رویدادهای کلیدی milestones 23

6-0 خلاصه مدیریت طرح manangment sumary 23

7-0 برنامه مالی(طرح مالی) 25

7-1 فرضیات کلیدی پروژه : 25

7-2 شاخص های مالی کلیدی پروژه : 26

نمودار پیش بینی فروش 26

نمودار حاشیه سود 27

نمودار هزینه عملیاتی: 28

جدول هزینه سالیانه 1384 29خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:37

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.

با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:

1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.

4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.

5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.

با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .

در این پژوهش سعی بر آن است که بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در کشور فراهم آید .

فهرست مطالب

پیشگفتار.......................................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................................. 5

بیان مسئله ....................................................................................................... 7

اهمیت تحقیق................................................................................................. 14

اهداف تحقیق................................................................................................. 19

فرضیات تحقیق.............................................................................................. 22

روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات.......................................................... 23

تجزیه و تحلیل............................................................................................... 24

روش تحقیق................................................................................................... 25

قلمرو تحقیق.................................................................................................. 25

متغیرهای عملیاتی.......................................................................................... 26

محدودهایتهای تحقیق.................................................................................... 26

تعاریف عملیاتی............................................................................................. 28

منابع و مآخذ.................................................................................................. 29خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:44

مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10‌درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25‌درصد و برای برخی کالاها

که در سطح بین‌المللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10‌درصد می‌باشد.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:21

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

سرپرست خانواده

ادبیات نظری

نظریات اسلام

نظریه‌های روانشناسی

نظریات جامعه شناسی

الف:نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار

ب:نظریه ساختی کارکردی

ج:نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها

د:نظریه کنش

چارچوب نظری

پیشینه تحقیق

قانونگذاری

اجرایی

راهبردها و راهکارها

رویکرد پیشگیری

رویکرد حمایتی

حمایت‌های قانونی

حمایت‌های اقتصادی

فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:48

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1 مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.


1-2 مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و... اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.

بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟


1-3 تشریح وبیان موضوع

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.


1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانک­ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند.

نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانک­های خارجی، شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.

علاوه براین، مدیران بانک­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند.


1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.


1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک­های تجاری ایران

اندازه گیری کارایی و رتبه­بندی بانک­های تجاری ایران

مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس

اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست


1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.


1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی، بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند.

ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است. اوکیران[4] در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.


1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.


1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.
1 - Reisman et al

2 - Webb

3 - Asmild et al

4 - Avkiran

5 - Sufianخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تاثیر، بانک، اقتصادی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:17

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

میزان خریدمشخص در نظر گرفت تا مشتری با رضایت کامل از خرید مغازه را ترک کن یا برای بچه ها وکودکان مشتریان هدایایی از قبیل ماسک، کتابهای رنگ آمیزی ومحصولات خوراکی به هنگام خرید در نظر گرفت که همه اینها عواملی است که باعث می‌شود یازده مشتری به مغازه اضافی گردد ویعنی با تحقیقاتی که مدیران بازاریابی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند وهر گاه ومشتری ناراضی از مغازه خارج شود پنج مشتری نیز به همراه او از دست می رود

-فروش لوازم التحریر

2-لوازم اداری

3-لوازم مهندسی

4-لوازم نقاشی

5-لوازم طراحی،گرافیک ،معماری

6-لوازم فانتزی وکادویی

7-لوازم سرگرمی. بازی فکری، کمک آموزشی

8-فروش انواع نمودار خام وپرشده

9-کتابهای کمک آموزشی کنکوری، رمان، شعر،روان شناسی،تاریخی، کتابهای بچه ها، کتب انگلیسی وغیره

10-انجام خدمات دانشجویی کپی، سیمی کردن جزوات و... پس می بینیم با طیف گسترده اجناس مواجهه هستیم که در بخش های دیگر نیز مانند اسباب بازی، اجناس دکوری، لوازم گلسازی وغیره نیز فعالیت کرد.

3-1 مقایسه رقابتی competivtive comparison

دراین شغل کسی در رقابت با سایر رقبا برتری پیدا می‌کند که دارای شرایط زیر باشد و به آنها عمل کندخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:18

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم)

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم )

کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل - ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها

نظریه وابستگی

نکات مهم

ـ وابستگی را می توان رویهی دیگری از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست.

ـ به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد.

ـ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین ← اکلا ECLA

ـ رائول پربیش: مکتب ECLA

ـ سیاست جایگزینی واردات= ECLA، رائول پربیش

ـ پربیش، سونکل، فورتادو= مکتب ECLA

ـ تقسیم نظام بین الملل از نظر مکتب ECLA= مرکز و پیرامون

ـ مکتب اکلا: مخالف توسعه برون زا

ـ راهبرد اکلا برای توسعه کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی: راهبرد جایگزینی واردات در اقب ل الگـوی توسـعه درون زا،

در مقابل راهبرد و استراتژی تشویق به صادرات که در قالب الگوی توسعه برون زا قرار می گیرد.

ـ مکتب ECLA معتقد به دخالت دولت در فرایند توسعه اقتصادی است .

ـ تقسیم بندی جهان از نظر رائول پربیش: مرکز، متشکل از کشورهای پیشرفته ـ پیرامون، متشکل از کشورهای توسعه نیافته.

ـ سونکل: ساختار وابسته تجارت خارجی عامل توسعه نیافتگی است.

نئومارکسیست: انقلاب سوسیالیستی

ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات مارکسیست بنیادگرا: کارگران صنعتی شهری

ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات نئومارکسیست: دهقانان روستا (ارتش خلقی)

ـ سمیرامین: توسعه نیافتگی پیرامون

ـ کاردوزو: الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته

ـ در الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته کاردوزو، سه نوع بازیگر وجود دارد:

دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک

شرکت های چند ملیتی

بورژوازی محلی

ـ نظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک: گیلرمو اودانل

ـ ویژگی های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک از نظر اودانل

حاکمیت بورکرات ها ـ انحصار سیاسی ـ انحصار اقتصادی ـ سیاست زدایی

ـ نظریه بحران در دولت های اقتدار گرای بورکراتیک: پیترایوانس

نمونه سوالات تستی

1ـ کدام اندیشمند بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهای وابسته تأکید دارد؟

1 ) فرانک )2 آرتور لوئیس )3 دوس سانتوس 4 ) پربیش

2ـ کدام نظریه پرداز معتقد است که نظریه وابستگی به این معناست که نظام اقتصـادی یـک کشـور توسـط

توسعه و گسترش اقتصادی دیگر که به آن وابسته است، شکل گیرد؟

1) ارگانسکی 2) دوس سانتوس 3 ) گلتونگ )4 فرانک

3ـ نظریه وابستگی، نظریات نئومارکسیستی و نظریات نظام جهانی که از جمله نظریههای توسـعه و نوسـازی

می باشند، ملهم و برگرفته از کدام یک از متفکرین می ؟باشد

1) کارل مارکس 2 ) روستو 3) ماکس وبر )4 هابسون

4ـ پل باران توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادی و نحوه ......... می داند.

1) جذب )2 جایگزینی )3 صادرات )4 سرمایه گذاری

5ـ دوس سانتوس می گوید: منظور ما از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشـورها تـابعی

از ............ شود.

1) بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر )2 اقتصاد کشورهای متروپل

3) بسط شرکت های چند ملیتی )4 توسعه اقتصاد کشورهای سرمایه داری

6ـ سه شکل وابستگی از نظر دوس سانتوس، کدام است؟

1) وابستگی استعماری ـ مالی، صنعتی و تکنولوژیک ـ صنعتی )2 وابستگی اقتصادی، مالی و تکنولوژیک

3) وابستگی صنعتی، مالی و اقتصادی )4 وابستگی مالی، صنعتی و تجاری

7ـ کدام دانشمند اعتقاد دارد که ریشه عقب ماندگی در جهان سوم توسط کشورهای غربی در سـه مرحلـه

انجام گرفته است؟

مرحله اول صدر کالا ـ مرحله بعدی صدور سرمایه و مرحله آخر تسلط از طریق شرکت های چند ملیتی

1) دوس سانتوس 2 ) پل باران 3) فرانک 4) هابسون

پاسخنامه سوالات تستی

1ـ گزینه 3 صحیح می باشد.

دوس سانتوس: بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهای وابسته تأکید دارد.

2ـ گزینه 2 صحیح می باشد.

دوس سانتوس

3ـ گزینه 1 صحیح می باشد.

کارل مارکس: نظریات وابستگی، نئومارکسیستی، نظام جهانی

4ـ گزینه 1 صحیح می باشد.

پل باران: توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادی و نحوه جذب می داند.

5ـ گزینه 1 صحیح می باشد.

دوس سانتوس: منظور من از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشورها تابعی از بسط و توسعه اقتصـاد

کشور دیگر است.

6ـ گزینه 1 صحیح می باشد.

وابستگی استعماری ـ مالی، صنعتی، تکنولوژیک ـ صنعتی

7ـ گزینه 1 صحیح می باشد.

دوس سانتوس: صدور کالا ـ صدور سرمایه ـ تسلط از طریق شرکت های چند ملیتی

نوع فایل:Pdf

سایز :7.33 MB

تعداد صفحه:217خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:17

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول )

کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل - ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها

فصل اول :مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین برای گروه بزرگی از کشورهای جهان ( شامل بیشتر

کشورهای آفریقا – آمریکای لاتین و آسیا ) بوده است . با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و مفهومی متغیر و در عین حال

مبهم داشته و در واقع محملی برای تعریفها و تفسیرهای متفاوت درباره این دسته از کشورها و عنوانی برای ذکر

مشخصات مختلف جغرافیایی – اقتصادی – اجتماعی – هسیاسی و غیر آنها بوده است . شاید مهمترین علت کار برد

وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع معنایی آن باشد .

گفته می شود اولین بار در سال 1952 یعنی در اوج جنگ سرد – جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوی به نام آلفرد

سووی ( Alfred sauvy) این اصطلاح را به منظور طبقه بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوک سیاسی –

نظامی و اقتصادی آن زمان ( بلوک شرق و غرب ) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ نیز این

اصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر نیروی سوم و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده می شد

. این موضوع که اصطلاح جهان سوم – و دیگر اصطلاحات متصف به سوم – ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد امری

اتفاقی نبود و توضیحی مختصر درباره علل آن می تواند بخشی از معنای این اصطلاح را روشن کند . پس در این خصوص

باید به دو موضوع اشاره کرد : نخست اینکه کشور فرانسه از همان ابتدای تشکیل بلوک بندی جهانی پس از جنگ

جهانی دوم نسبت به موقعیتش در بلوکی که واقع شده بود ( به ویژه نسبت به اتحاد نظامی ناتو ) ناخشنود بود و همواره

به نوعی تمایل خود را به استقلال از این بلوک بندی نشان میداد . به کار گیری اصطلاحات مزبور طی آن سالها از سوی

فرانسویان می تواند به نوعی فرافکنی این تمایل تعبیر شود . دوم اینکه کلمۀ سوم در تاریخ تحولات سیاسی فرانسه سابقه

طولانیتری هم دارد . این سابقه به دوران انقلاب کبیر فرانسه ( 1789 ) بر میگردد . اصطلاح طبقه سوم و حکومت سوم

از اصطلاحاتی است که طی آن دوران به کار برده می شد و معنای آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادی با معنای

جهان سوم در جهان امروز داشت . قبل از انقلاب فرانسه طبقه متوسط روبه رشد شهری ( بورژوازی ) در مقابل دو طبقه

بالای آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا ) به طبقه سوم معروف بود و در سالهای اولیه انقلاب فرانسه ، حکومت انقلابی که

از میان همین طبقه بر خاسته بود خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی ( دربار و کلیسا ) حکومت سوم مینامید

مجموعه تست

1 - از نظر غزالی سیاست استصلاحی علمای آخرت شامل ...... می شود :

-1 باطن عوام -2 باطن خواص -3 باطن وظاهر عوام 4 – باطن و ظاهر خواص

-2 ظهور فکر ترقی خواهی مشروطه خواهی و آشنایی با معارف اروپایی در ترکیه مدیون کدام یک از

نخبگان می باشد؟

-1 شیخ محمد عبده -2 محمد رشید رضا -3 عبدالرحمن کواکبی -4 سید جمال الدین اسد آبادی

3 - دو متفکر معاصر اهل سنت که بر جدایی دین از شکل دولت نظر دارند کدامند ؟

-1 عبدالرحمن کواکبی و علی الرازق -2 محمد رشید رضا و علی عبدالرازق

-3 عبدالرحمن کواکبی و ابوالاعلی مودودی -4 مصطفی عبدالرازق و ابوالاعلی مودودی

4 – ابونصر فارابی با توجه به کلام عقل و شرع در فلسفۀ سیاسی خود کدام مورد یا موارد زیر را رئیس اول

مدینه فاضله معرفی می کند ؟

-1 فقط پیامبر -2 فقط فیلسوف -3 فیلسوف یا فقیه -4 فیلسوف یا پیامبر

5 – نظریۀ همکاری با سلطان جائر توسط کدام فقیه و متکلم شیعه طرح و بسط یافته است ؟

-1 ملا احمد نراقی -2 شیخ مرتضی انصاری

-3 سید مرتضی علم الهدی 4 – شیخ محمد حسن صاحب جواهر

6 – خلافت گرایان معاصر اهل سنت در باز سازی و احیای حکومت اسلامی بر کدام عنصر اساسی زیر تأکید

می کنند؟

-1 شورا 2 – اجتهاد -3 عدالت -4 یقر شی بدان

-7 آراء سیاسی کدام یک از فیلسوفان در راستای نبوت و برای اثبات عقلانی نبوت شکل گرفته است ؟

-1 ابن طفیل -2 فارابی -3 منزل -4 جماعت عظمی

پاسخ مجموعه تست فصل اول

1- گزینه (2) صحیح است.

2- گزینه (4) صحیح است.

3- گزینه (1) صحیح است.

4- گزینه (4) صحیح است.

5- گزینه (3) صحیح است.

6- گزینه (1) صحیح است.

7- گزینه (3) صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :12.1 MB

تعداد صفحه:218خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:39

پاورپوینت اهداف بنیادین ،ماموریتهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی

پاورپوینت اهداف بنیادین ،ماموریتهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی

- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده 1قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی "و عملیات اجرایی "را انجام می دهد

2-1- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر "بودجه عمومی دولت "اعتبارات و تسهیلات بانکی " و جذب منابع و سرمایه های خارجی"انجام می شود

1-2- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشدخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:21

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

کتاب آمادگی آزمون دکتری رشته علوم سیاسی ویژه دانشگاه آزاد -به همراه تست ها

فصل اول :مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین برای گروه بزرگی از کشورهای جهان ( شامل بیشتر

کشورهای آفریقا – آمریکای لاتین و آسیا ) بوده است . با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و مفهومی متغیر و در عین حال

مبهم داشته و در واقع محملی برای تعریفها و تفسیرهای متفاوت درباره این دسته از کشورها و عنوانی برای ذکر

مشخصات مختلف جغرافیایی – اقتصادی – اجتماعی – هسیاسی و غیر آنها بوده است . شاید مهمترین علت کار برد

وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع معنایی آن باشد .

گفته می شود اولین بار در سال 1952 یعنی در اوج جنگ سرد – جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوی به نام آلفرد

سووی ( Alfred sauvy) این اصطلاح را به منظور طبقه بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوک سیاسی –

نظامی و اقتصادی آن زمان ( بلوک شرق و غرب ) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ نیز این

اصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر نیروی سوم و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده می شد

. این موضوع که اصطلاح جهان سوم – و دیگر اصطلاحات متصف به سوم – ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد امری

اتفاقی نبود و توضیحی مختصر درباره علل آن می تواند بخشی از معنای این اصطلاح را روشن کند . پس در این خصوص

باید به دو موضوع اشاره کرد : نخست اینکه کشور فرانسه از همان ابتدای تشکیل بلوک بندی جهانی پس از جنگ

جهانی دوم نسبت به موقعیتش در بلوکی که واقع شده بود ( به ویژه نسبت به اتحاد نظامی ناتو ) ناخشنود بود و همواره

به نوعی تمایل خود را به استقلال از این بلوک بندی نشان میداد . به کار گیری اصطلاحات مزبور طی آن سالها از سوی

فرانسویان می تواند به نوعی فرافکنی این تمایل تعبیر شود . دوم اینکه کلمۀ سوم در تاریخ تحولات سیاسی فرانسه سابقه

طولانیتری هم دارد . این سابقه به دوران انقلاب کبیر فرانسه ( 1789 ) بر میگردد . اصطلاح طبقه سوم و حکومت سوم

از اصطلاحاتی است که طی آن دوران به کار برده می شد و معنای آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادی با معنای

جهان سوم در جهان امروز داشت . قبل از انقلاب فرانسه طبقه متوسط روبه رشد شهری ( بورژوازی ) در مقابل دو طبقه

بالای آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا ) به طبقه سوم معروف بود و در سالهای اولیه انقلاب فرانسه ، حکومت انقلابی که

از میان همین طبقه بر خاسته بود خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی ( دربار و کلیسا ) حکومت سوم مینامید .

همۀ این موارد کلمۀ سوم به معنای نیروی جدید در مقابل دو نیروی مسلط موجود به کار می رفت . اصطلاح جهان سوم

نیز از همان سنت معنایی در فرانسه سرچشمه گرفت .

مجموعه تست بخش دوم

1 - معیار ارسطو در تقسیم نظامهای سیاسی به دو نوع مطلوب و منحرف چیست ؟

-1 عدالت یا مصلحت عمومی -2 عدالت یا قانون موضوعه

-3 عدالت یا رفاه شهروندان -4 عدالت یا عرف اجتماعی

-2 نظریۀ نظم خود انگیخته در جامعه و سیاست توسط کدام فیلسوف سیاسی ارائه شده است ؟

-1 رابرت نوزیک -2 یورگن هابرماس

-3 فریدریش هایک -4 آیزایابرلین

3 - فلسفۀ سیاسی کارل پوپر چه نوع دولت و نظام سیاسی را توصیه میکند ؟

-1 دولت حداقلی و حمایت گر -2 دولت لیبرال و مداخله گر

-3 دولت لیبرال و حداقلی -4 دولت دموکراتیک و حمایتگر

-4 مهمترین تغییر تئوریک لنین درباره نظریۀ انقلاب مارکیستی طرح نظریه ای دربارة ..... بود .

-1 انقلاب روستائیان -2 انقلاب کارگران

-3 وقوع انقلاب در کشورهای عقب ماندة جهان -4 وقوع انقلاب در کشورهای صنعتی پیشرفته

5 - دو مبنای انسان شناختی در فلسفۀ سیاسی محافظه کاران کدامند ؟

-1 آزادی انسانها و برابری عقل انسان -2 نا برابری انسانها و بدبینی به عقل انسان

-3 برابری انسانها و بدبینی به عقل انسان -4 نا برابری انسانها و اعتماد به عقل انسان

6 - کدام نوع حکومت یکی از حکومتهای خوب و مورد نظر ارسطو است ؟

-1 تیترانی -2 الیگارشی -3 دموکراسی -4 آریستوکراسی

7 – روش کار ماکیاول در کتابهای شهریار و گفتارها چیست ؟

-1 استناد به تاریخ و عبرت آموزی عملی -2 تحلیل جامعه شناختی اندیشۀ سیاسی

-3 تحلیل فلسفی اندیشۀ سیاسی -4 استناد به قوانین فلسفۀ تاریخ

پاسخ مجموعه تست بخش دوم

1- گزینه (3) صحیح است.

2- گزینه (3) صحیح است.

3- گزینه (3) صحیح است.

4- گزینه (3) صحیح است.

5- گزینه (2) صحیح است.

6- گزینه (4) صحیح است.

7- گزینه (1) صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :12.1 MB

تعداد صفحه:218خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 18 >>