X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:15

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است.

که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:30

طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک

طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

امروزه گستردگی جوامع ، نیازهاو کثرت وابستگی مردم را به یکدیگر ،شرایط جدیدی را فراهم آورده که گذران امور با روش های سنتی را غیر ممکن می سازد.

بشر روزگارانی را گذرانده که به حداقل جمعیت بر روی کره زمین، زندگی کرده و تنها نیازش خوراک و پوشاک بوده است. گذشت زمان و افزایش نیاز ها و لزوم برقراری ارتباط بیشتر، موجب پیدایش زبان ایما و اشاره و سپس نقاشی و خط گردید.

بسیار زمان گذشت تا بشر نسبت به ثبت و ضبط منظور خودش ، در قالب کلمات نوشتاری اقدام کرد و حساب ها را ثبت نمود.

اکنون ارتباط آموزشی، اداری، تجاری و... هر کدام دنیایی از مفاهیم و اعداد و روابط را در درون خود دارد که بدون ثبت و ضبط دقیق و سازمان یافته آنها و بکارگیری علم و فن آوری، استفاده از آنها غیر ممکن است. آنچه در این پایان نامه ارائه می شود کوششی است برای سریعتر انجام شدن عمل امانت گرفتن کتاب از کتابخانه و همچنین کاستن از رفت و آمد های بیهوده.

پس از تعریف صورت پروژه، انتخاب ابزار و محیط مناسب برای پیاده سازی طرح مورد نظر، در اولویت قرار گرفت که بعد از مطالعات صورت گرفته، تصمیم گرفتیم که از زبان برنامه نویسی تحت وبPHP و زبان پایگاه داده MySql استفاده کنیم.

در فصل های مختلف این پایان نامه، مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک شرح داده شده است.

در فصل اول به معرفی نرم افزار های مورد استفاده در این پروژه پرداختیم. در فصل دوم، امکان سنجی سیستم و مراحل دقیق طراحی سیستم بیان شده است. در فصل سوم جداول پایگاه داده و روابط بین آنها و تشریح کد، شرح داده شده است.فصل چهارم پیوست(نمایی از سایت)می باشد.

عناوین :

مقدمه
فصل اول
PHP
My sql

فصل اول- آشنایی با نرم افزار های مورد استفاده
PHP چیست ؟
PHP و مقایسه آن با Perl CGI
زبانها
تسهیلات توکار (Built-in facilities )
ساخت صفحات وب
اشکال زدایی PHP در مقایسه با Perl CGI
برای شروع کار با PHP چه نیاز داریم؟
توضیحات برنامه نویس در حین برنامه نویسی (Comments )
عملگرهای ریاضی در PHP
عملگرهای رشته ای در PHP
متغیرها در PHP
معرفی اپراتورهای منطقی
دستورات شرطی
مفاهیم ابتدائی Mysql
مقدمه
دستور Select
Where شرط
استفاده از توابع در Select
دستور Delete
دستور insert
ایجاد Stored Procedure
ایجاد دید VIEW
ایجاد کردن یک ستون محاسباتی با استفاده از قاب Grid
استفاده کردن از شرط Top n
نشان دادن سطرهای Top s
شرط WHERE
شرط WHERE BASIC
Query Analyzer
تجزیه
و
تحلیل سیستم

فصل دوم – تجزیه و تحلیل سیستم
2-1- شناخت سیستم و یافتن مسئله
2-2- ارائه راه حل
2-3- امکان سنجی
2-3-2- امکان سنجی اقتصادی
2-3-2- امکان سنجی تکنیکی
2-4- طراحی سیستم
2-4-1 شناخت فرم ها
2-4-1-1- فرم مشخصات کتاب
2-4-1-2- فرم مشخصات اعضا
2-4-1-3- فرم درج خبر
2-4-1-4-در خواست امانت کتاب
2-4-2- نمودارهای DFD
2-4-3- نمودار usecase
2-4-4- نمودار فعالیت
2-4-5- نمودار ارتباطات
پیاده سازی
فصل سوم – پیاده سازی
3-1- جداول پایگاه داده
3-1-1- جدول temp_user
3-1-2- جدول user
3-1-3- جدول book
3-1-4-جدول user_del
3-1-5-جدول archive
3-1-6-جدول news
3-2- برنامه نویسی
3-2-1 معرفی کامل فرم ها
3-2-2- توضیح کد
3-2-2-1-سطح مدیریتی
3-2-2-2-منوی اصلی سایت
3-2-2-3-سطح اعضا
پیوستخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:14

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

چکیده

بورس الکترونیک در بازارهای پیشرفته سرمایه به عنوان گامی رو به جلو در مسیر توسعه دولت الکترونیک، ایجاد شده است. حال آنکه این امر در بورس ایران مسأله‏ای نو ظهور و نوپا تلقی می‏گردد. در کشورهای توسعه یافته به استقرار نظارت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای استقرار بورس الکترونیک توجه شده است. زیرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث کاهش کارایی آن و در نتیجه کاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابیت آن برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی خواهد شد. در کنار این مهم باید به این امر نیز توجه داشت که عوامل مختلف دیگری نیز هستند که می توانند بر روی استقرار بازار بورس الکترونیک تأثیرگذار باشند.

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن بوده است که بدین منظور 385 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه‏ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‏ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری (p<0 1)="">

کلید واژه‏ها: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه‏ای، استقرار بورس الکترونیک.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 3

1-3- اهمیت پژوهش 4

1-4- اهداف پژوهش 5

1-5- سوالات پژوهش: 6

1-1- فرضیه‌های تحقیق: 6

1-6- مدل تحقیق 7

1-7- قلمرو تحقیق 8

1-8- ابزار گردآوری اطلاعات 8

1-9- تعریف متغیرها و واژه های کلیدی تحقیق: 9

1-10- ساختار پژوهش 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 13

بخش اول- مبانی نظری تحقیق 13

2-2- تجارت الکترونیکی 13

2-3- تاریخچه تجارت الکترونیکی 14

2-4- روابط خریدار و فروشنده در تجارت الکترونیکی 15

2-5- بورس الکترونیک در ایران 17

2-6- بسترهای استقرار نظام الکترونیکی در بورس سهام 18

2-7- نیازمندیهای و ملزومات جهت پیاده سازی بورس الکترونیک 20

2-8- مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک 21

2-9- مروری بر تحولات بورس 23

2-10- نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در ایران و بررسی کاستیهای آن 24

2-10-1- بورس اوراق بهادار تهران 25

2-10-2- نقاط ضعف و کاستیهای سیستم معاملاتی فعلی 26

بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق 27

2-11- پیشینه داخلی تحقیق 27

2-12- پیشینه خارجی تحقیق 33

بخش سوم- مختصری درباره جامعه مورد پژوهش 36

2-13- بورس اوراق بهادار 36

2-14- بورس اوراق بهادار تهران 36

2-15- افزایش سرمایه شرکت ها 37

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 42

3-2- روش شناسی تحقیق 42

3-3- متغیرهای تحقیق 43

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 43

3-5- جامعه آماری تحقیق 43

3-6- نمونه آماری 43

3-7- روش نمونه گیری 44

3-8- قلمرو تحقیق 44

3-9- ابزار سنجش 45

3-10- بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

3-11- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

3-12- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

3-13- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 47

3-13-1- روایی پرسشنامه 48

3-13-2- پایایی پرسشنامه 48

3-14- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

4-1- مقدمه 52

4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق 52

4-2-1- جنسیت 52

4-2-2- تأهل 53

4-2-3- تحصیلات 54

4-2-4- سن 55

4-2-5- سابقه فعالیت در بازار بورس 56

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق 57

4-4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران 65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 68

5-2- نتایج فرضیه های تحقیق 68

5-3- پیشنهادهای تحقیق 72

5-3-1- پیشنهادهای اجرایی 72

5-3-2- پیشنهادهای پژهشی تحقیقی 74

5-4- محدودیت های تحقیق 74

ضمائم و پیوست ها 76

منابع و مآخذ 119

منابع فارسی 120

منابع انگلیسی 121

چکیده انگلیسی 123

فهرست جدول ها

جدول 2-1- سیر تکاملی سازمان بورس در ایران 25

جدول 3-1- متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 45

جدول 3-2 طیف لیکرت. 46

جدول 3-3- بخش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

جدول 3-4- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

جدول 3-5- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

جدول 3-6- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها 49

جدول 4-1: توزیع جنسیت 52

جدول 4-2: توزیع تأهل 53

جدول 4-3: توزیع تحصیلات 54

جدول 4-4: توزیع سن 55

جدول 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس 56

جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 57

جدول4-7- نتایج مربوط به عوامل ساختاری و استقرار بورس الکترونیک 58

جدول4-8- نتایج مربوط به عوامل رفتاری و استقرار بورس الکترونیک 59

جدول4-9- نتایج مربوط به عوامل زمینه‏ای و استقرار بورس الکترونیک 59

جدول4-10- نتایج مربوط به نیروی انسانی متخصص و استقرار بورس الکترونیک 60

جدول4-11- نتایج مربوط به عوامل مخابراتی و استقرار بورس الکترونیک 61

جدول4-12- نتایج مربوط به بانکداری الکترونیکی و استقرار بورس الکترونیک 61

جدول4-13- نتایج مربوط به زیرساخت های فنی بورس و استقرار بورس الکترونیک 62

جدول4-14- نتایج مربوط به پذیرش مدیران بورس و استقرار بورس الکترونیک 63

جدول4-15- نتایج مربوط به پذیرش سهامداران و استقرار بورس الکترونیک 63

جدول4-16- نتایج مربوط به بسترهای قانونی و حقوقی و استقرار بورس الکترونیک 64

جدول4-17- نتایج مربوط به عوامل فرهنگی و استقرار بورس الکترونیک 64

جدول4-18- نتایج مربوط به هزینه های اقتصادی و استقرار بورس الکترونیک 65

جدول 4-19- نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران 66

فهرست نمودار ها

نمودار 2-1- سیستم کنونی معاملات در ایران 27

نمودار 2-2: ساختار بورس اوراق بهادار تهران 37

نمودار 4-1: توزیع جنسیت 53

نمودار 4-2: توزیع تأهل 54

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات 55

نمودار 4-4: توزیع سن 56

نمودار 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس 57

عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

فرمت : doc

تعداد صفحات : 134خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:13

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

این پایانامه دارای 125 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.

فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.

فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

مقدمه:

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.

رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.[3]

فهرست مطالب

عنوان ...................................... صفحه

چکیده ....................................................................................................................................... 1

مقدمه ...................................... .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .......... .. 3

1ـ1ـ کلیات ................................ .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ............................. .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق........................... .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........... .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق ........................ .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق........................ .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ............................. . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک.............................. . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16

2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک..... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی ...... . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی.......... ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................... ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات........................................ ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.......................... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی......... .81

4-3-2- حمایت از داده ها..................... .83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی........................................................................85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی..................................................................................................88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی...............................................................................................95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» ...97

4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهی.......................... ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی........... 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.......... 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ................................. 107

منابع ...................................... 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110

عنوان: بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

فرمت:word

تعداد صفحات:125 صفحهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:45

تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک

تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک

پژوهش بورس سنتی یا الکترونیک

چکیده


هدف این مقاله بهبود درک مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس ایران می باشد. این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. بکار گیری صحیح این‌ فناوری موجب توسعه فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بود. بدون شک فرهنگ سازی و درک مفاهیم تکنولوژی اطلاعات و بکار گیری آن در زمینه فوق الذکر موجبات افزایش کارایی بازار بورس را فراهم می آورد.

کلید واژه ها: بورس، داد و ستد سهام، داد و ستد الکترونیکی سهام، فناوری اطلاعات،تجارت الکترونیک

مقدمه:

توسعه‌ و پیشرفت‌ فناورى‌ اطلاعات‌‌ و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین‌ موج‌ تغییر را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در این‌ میان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بیش‌ از همه‌ رخ‌ مى‌نماید. تجارت‌ الکترونیکى‌ فعالیت‌هاى‌ گوناگونى‌ از قبیل‌ مبادله‌ الکترونیکى‌ کالا و خدمات، تحویل‌ فورى‌ مطالب‌ دیجیتال، انتقال‌ الکترونیکى‌ وجوه، مبادله‌ الکترونیکى‌ سهام، بارنامه‌ الکترونیکی، طرح‌هاى‌ تجاری، طراحى‌ و مهندسى‌ مشترک، منبع‌ یابی، خریدهاى‌ دولتی، بازاریابى‌ مستقیم‌ و خدمات‌ پس‌ از فروش‌ را در بر مى‌گیرد. امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد.در این‌ میان‌ برخى‌ سازمان‌هاى‌ بین‌المللى‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط‌ با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ نمودند.

قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکى در سال‌ 1996 توسط‌ کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزیابى‌ و نوسازى‌ دیدگاه‌ها و رویه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمینه‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید ارتباطى‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونیکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونیکى را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هایى‌ که‌ با سیستم‌هاى‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بین‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونیکى‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدى‌ براى‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکى‌ تنظیم‌ شده‌ است.

با ذکر این‌ مقدمه‌ اشاره‌ مى‌نماییم‌ یکى‌ از مسایل‌ مهم‌ موجود نحوه‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار است.

بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.

براساس‌ همین‌ اهمیت‌ است‌ که‌ بند (ب) ماده‌ 15 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و فرهنگى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ایران، مقرر داشته‌‌ «شوراى‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحى‌ و راه‌اندازى‌ شبکه‌ ملى‌ داد و ستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمى‌ و نظارتى‌ و ساز و کار اجرایى‌ آن‌ اقدام‌ نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار:

سازمانی است که به موجب قانون بازار اوراق بهادار تشکیل می‌شود و بعد از این "سازمان" نامیده می‌شود.

- بورس اوراق بهادار:

بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.

- هیئت‌داوری:

هیئتی است متشکل از سه عضو که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد "سازمان" و تأیید "شورا" به اختلافات رسیدگی می کند.

-کانون:

کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خودانتظامی است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.

فهرست مطالب

چکیده

...........................................

مقدمه

...........................................

بخش اول

تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات

...........................................

تاریخچه بورس در جهان

...........................................

تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران

...........................................

تعاریف و اصطلاحات

...........................................

بخش دوم

مبانی بورس

...........................................

چرخه خرید سهام

...........................................

درخواست فروش

...........................................

ساعت انجام معامله

...........................................

نحوه انجام معامله

...........................................

ورود سفارش به سامانه معاملاتی

...........................................

سازوکار معاملات

...........................................

تسویه و پایاپای

...........................................

روشهای تحلیل گری قیمت سهام

...........................................

بخش سوم

...........................................

بورس الکترونیک

...........................................

مبادلات الکترونیک در بازار های مالی

...........................................

نگاهی به ساختار بازار های الکترونیک

...........................................

گسترش شبکه های ارتباطی الکترونیک

...........................................

سیستم های الکترونیک در سایر بازارها

...........................................

آیا بازار های الکترونیک اجتناب ناپذیرند

...........................................

نحوهء عملکرد بورس الکترونیک

...........................................

مشکلات سرمایه‌گذاری آنلاین

...........................................

جوانب حقوقی خرید و فروش الکترونیک سهام

...........................................

بخش چهارم

...........................................

مقایسه،راهکارها و نتیجه گیری

...........................................

نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران

...........................................

گیری فن آوری اطلاعات در بورس های جهان

...........................................

بازار بورس ایران از سنتی تا الکترونیکی

...........................................

راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بورس ایران

...........................................

نتیجه‌گیری و پینشهادات

...........................................

منابع و مآخذ

...........................................خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، بورس، سنتی، الکترونیک
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:49

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.

در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکی؛ عوامل بحرانی موفقیت؛TOPSIS

فهرست

عناوین

صفحه

  1. فصل اول (طرح تحقیق- کلیات)

2

مقدمه

3

1.1. تعریف مساله

6

2.1. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

7

3.1. سوالات تحقیق

9

4.1. اهداف تحقیق

10

5.1. قلمرو مکانی و زمانی

10

6.1. جامعه آماری

11

7.1. شیوه نمونه گیری

12

8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت

13

9.1. مدل مفهومی پیشنهادی

15

2. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق)

16

مقدمه

17

1.2. بانکداری الکترونیک

19

1.2. بانکداری الکترونیک چیست؟

22

2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان

23

3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران

23

1.3.1.2. بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران

25

2.2. مدلهای بانکداری الکترونیکی

27

1.2.2. بانک های الکترونیکی

27

2.2.2. شعبات الکترونیکی

27

3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی

27

3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی

35

1.3.2. کارت های اعتباری

36

2.3.2. کارت های هوشمند

36

4.2. سطوح بانکداری الکترونیک

38

1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)

38

2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی

38

5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی

39

6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

40

7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک

42

8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات

42

1.8.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات

47

2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات

49

9.2. مزایای بانکداری الکترونیک

52

1.9.2. از دید موسسات مالی

52

2.9.2. از دید مشتریان

52

10.2. معایب بانکداری الکترونیک

53

11.2. دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک

53

12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال

54

13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی

57

14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک

58

15.2. دولت الکترونیک در ایران

59

16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی

59

17.2. بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک

61

18.2. مزایای بانکداری الکترونیک

62

19.2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق

64

20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟

70

21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک

75

22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران

77

23.2. بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی

82

24.2. پیشینه تحقیق

88

25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها

102

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق)

106

مقدمه

107

1.3. روش تحقیق

108

2.3. سوالات تحقیق

112

3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

113

4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن

114

5.3. ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

115

6.3. ابزارهای گردآوری داده ها

116

7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

118

1.7.3. روایی (اعتبار) تحقیق

119

2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق

120

8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس)

122

9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت

123

10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس

124

1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره

124

2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره

126

3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

129

4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها

131

5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها

133

6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس)

137

7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس

139

ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق)

141

مقدمه

142

1.4. تحلیل جامعه شناختی

142

2.4. مروری بر شاخص های شناسایی شده

147

3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS)

148

1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS

149

ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

162

1.5. خلاصه تحقیق

163

2.5. نتایج پژوهش

165

3.5. نتیجه گیری

168

4.5. محدودیت های تحقیق

169

5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی

169

منابع

171

منابع فارسی 171

منابع انگلیسی 179

چکیده 186

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول2-1. مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداریسنتی

41

جدول 3-1 سوالات پرسشنامه

117

جدول 3-2 . میزان آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه

122

جدول 3-3 . ماتریس تصمیم گیری تکنیک های چند شاخصه

128

جدول 4-1. توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه

143

جدول 4-2.خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه

146

جدول 4-3.ماتریس اولیه تاپسیس

150

جدول4-4.ماتریس بی مقیاس شده

152

جدول 4-5. وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت)

155

جدول 4-6. مقادیر ایده آل مثبت و منفی

157

جدول 4-7. مقادیر فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی

160

جدول 4-8. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی

160

جدول 5-1. خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه

164

جدول 5-2.وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) به صورت نزولی

167

جدول 5-3. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی

168

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 3-1 . انواع تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

136

نمودار3-2. فواصل اقلیدسی گزینه های تصمیم گیری از گزینه های ایده آل و بدترین در فضای دو بعدی (هوانگ و یون، 1981)

138

نمودار 4-1. نمودار توزیع وضعیت جنسیت

144

نمودار 4-2. وضعیت توزیع سطوح سازمانی

144

نمودار 4-3. وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان

145

فهرست اشکال

عنوان

صفحه

شکل 1-1. مدل مفهومی پیشنهادی

15

شکل شماره 2-1. ضرورت توجه به کیفیت خدمات ( منبع: سید جوادین و کیماسی، 1384

49خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:45

اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

این تحقیق به منظور تعیین و بررسی وضعیت شهر الکترونیک در همدان و یافتن راهکارهای اجرایی شدن آن و تعیین اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهر انجام گرفته است. به همین منظور، وضعیت شهر الکترونیک همدان از چهار منظر زیرساخت تکنولوژیک، زیرساخت فرهنگی و اجتماعی، بودجه و منابع مالی و نهایتاً زیرساخت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه زیرساخت فرهنگی و اجتماعی اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین شهروندان همدانی شده و در سه حوزه دیگر از آمارهای موجود استفاده گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شده و حجم نمونه آماری 250 نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود، راهکارهای تحقق شهر الکترونیک بررسی شده و اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری بیان شده است. نهایتاً پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص گردید، در حوزه زیرساخت فرهنگی و نیروی انسانی، وضعیت نسبتاً خوبی در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زیرساخت و همچنین از نظر میزان بودجه تخصیصی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشی با کشورهای پیشرو وجود دارد.

واژگان کلیدی: شهر الکترونیک، دوت الکترونیک، آمادگی الکترونیک، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت تکتولوزیک، مدیریت شهری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 6

بیان مسأله. 7

پیشینه تحقیق.. 9

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 11

سؤالات تحقیق.. 12

اهداف تحقیق.. 12

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 13

قلمرو موضوعی.. 13

قلمرو مکانی.. 14

روش نمونه‌گیری.. 14

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- مدیریت شهری.. 16

2-2-1- مفهوم مدیریت شهری.. 17

2-2-2- وظایف مدیریت شهری.. 21

2-3- ساختار مدیریت شهری در ایران. 23

2-3-1- سطح کلان مدیریت شهری در ایران. 24

2-3-2- سطح منطقه‏ای مدیریت شهری.. 26

2-3-3- سطح محلی مدیریت شهری.. 26

2-4- جامعه اطلاعاتی.. 28

2-5- دولت الکترونیک... 30

2-5-1- تعریف دولت الکترونیک... 30

2-5-2- سازمان الکترونیکی و دولت الکترونیکی.. 32

2-5-3- اهداف دولت الکترونیک... 33

2-5-4- ارکان دولت الکترونیک... 35

2-5-6- کسب و کار الکترونیک... 39

2-6- شهر الکترونیک... 41

2-6-1- مفهوم شهر الکترونیک... 41

2-6-2- زندگی الکترونیک... 43

2-6-3- شهروند الکترونیک... 43

2-6-4- شهرداری الکترونیکی.. 45

2-6-5- مدل تعاملی شهر، شهروند، دولت و شهرداری الکترونیک... 45

2-7- شاخصهای ارزیابی شهر الکترونیک (آمادگی الکترونیکی) 45

2-8- زیرساخت الکترونیک... 54

2-9- شهر الکترونیک در خدمت مدیریت شهری.. 56

2-9-1- سرویس ردیابی با GPS. 61

2-9-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 62

2-9-3- سیستم حمل و نقل هوشمند. 64

2-9-4- سیستم‏های پرداخت الکترونیکی.. 65

2-10- وضعیت ایران در مقایسه با شاخص‏های بین‏المللی.. 66

2-11- بررسی برترین شهرهای الکترونیک دنیا 69

2-12- شهرهای الکترونیک در ایران. 72

2-13- وضعیت شهر الکترونیک در شهر همدان. 75

2-14- نتیجه‌گیری و تحلیل.. 78

2-14-1- تحلیل وضعیت مدیریت شهری.. 79

2-14-2- تحلیل وضعیت شهر الکترونیک... 80

2-15- مدل تحلیل: تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک... 81

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش... 84

3-1- مقدمه. 85

3-2- روش تحقیق.. 86

3-3- منابع گردآوری داده‌ها 87

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 89

3-5- جامعه آماری.. 90

3-6- روش نمونه‏گیری.. 91

3-7- تعیین حجم نمونه. 92

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ 92

فصل چهارم: یافته‏های تحقیق.. 94

4-1- مقدمه. 95

4-2- سوال فرعی اول. 96

5-2-1- توصیف مشاهدات.. 96

4-2-2- تحلیل بخش اول پرسشنامه. 98

4-2-3- تحلیل بخش دوم پرسشنامه. 102

4-4- سؤال فرعی دوم. 104

4-5- سؤال فرعی سوم. 107

4-6- سؤال فرعی چهارم. 113

4-7- سؤال فرعی پنجم. 115

4-8- سؤال اصلی.. 115

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهاد. 120

5-1- نتایج تحقیق.. 121

5-2- پیشنهادات.. 123

5-3- پیشنهاد به محققان آینده 125

منابع. 126

پیوست‌ها 130

پیوست یک: بیانیه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتی.. 130

پیوست دو: طرح کاری اجلاس اول جامعه اطلاعاتی.. 145

پیوست سوم: پرسشنامه. 170

فهرست اشکال

شکل 1: سطوح مدیریت شهری در ایران. 24

شکل 2: ساختار مدیریت شهری در ایران. 27

شکل 3: مدل مفهومی دولت الکترونیک... 32

شکل 4: مدل مفهومی کسب و کار الکترونیکی.. 41

شکل 5: زندگی الکترونیکی و بسترهای مورد نیاز برای ایجاد آن. 43

شکل 6: شهروند الکترونیکی 44

شکل 7: نمودار ارتباطات بین دولت، شهر، شهرداری الکترونیکی با شهروند الکترونیک... 46

شکل 8: مدل مفهومی ارتباطی زیرساخت الکترونیک با سایر اجزای شهر. 54

شکل 9: مدل مفهومی ارتباط زیرساخت، خدمات و شهر الکترونیکی.. 55

شکل 10: بسترهای مهم زیرساخت الکترونیک... 56

شکل 11: نمایی از پورتال شهر الکترونیک کیش... 73

شکل 12: نمایی از پورتال شهر الکترونیک مشهد. 74

شکل 13: نمایی از پورتال شهر الکترونیک همدان. 76

شکل 15: مدل تحقیق 83

شکل 16: پراکندگی سنی افراد نمونه آماری.. 98

شکل 17: درصد مالکیت شخصی کامپیوتر. 99

شکل 18: میزان آشنایی شهروندان با کامپیوتر. 99

شکل 19: میزان شرکت شهروندان در دوره‌های آموزشی ICT. 100

شکل 20: مقایسه روشهای دریافت آموزش ICT در بین شهروندان (درصد) 100

شکل 21: مقایسه مکانهای استفاده شهروندان از اینترنت.. 101

شکل 22: میزان تمایل شهروندان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی شهری.. 102

شکل 23: میزان اعتماد شهروندان به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی.. 102

شکل 24: سرانه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران و سایر کشورها 106

شکل 25: نمودار مقایسه‌ای زیرساخت تکنولوژیکی ICT همدان، ایران و سایر کشورها 110

شکل 26: نمودار مقایسه‌ای شاخص زیرساخت تکنولوژیکی ICT ایران و سایر کشورها، گزارش اکونومیست.. 112

شکل 27: نمودار مقایسه‌ای شاخص سرمایه انسانی ایران و سایر کشورها 114

فهرست جداول

جدول 1: مقایسه مدلهای مختلف سنجش آمادگی الکترونیک... 48

جدول 2: مؤلفه‌ها و شاخص‌های بکار گرفته شده در مدل CID.. 49

جدول 3: ویژگیهای فضاهای شهری و فضاهای الکترونیکی.. 56

جدول 4: شاخص آمادگی دولت الکترونیک: 25 کشور برتر دنیا و ایران. 66

جدول 5 : شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سالهای 2005 و 2008. 67

جدول 6: رتبه‏بندی کشورها بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی موسسه اکونومیست.. 67

جدول 7: جایگاه ایران بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی طی سه سال گذشته. 68

جدول 8: برترین شهرهای الکترونیک دنیا در سال 2007. 70

جدول 9: برترین شهرهای الکترونیک دنیا طی سالهای 2003 تا 2007. 71

جدول 10: وضعیت شهر تهران بر مبنای شاخص‌های ارزیابی شهرهای برتر دنیا 72

جدول 11: وضعیت شاخصهای عمومی (ارزیابی زندگی الکترونیکی) 77

جدول 12: وضعیت شاخص‌های زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی (سازمان الکترونیکی) 77

جدول 13: وضعیت شاخص‌های دولت الکترونیکی.. 78

جدول 14: توزیع فراوانی انتخاب گزینه‏ها توسط شهروندان. 96

جدول 15: سرانه بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 105

جدول 20: مقادیر بیشینه و کمینه زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای دنیا در مقایسه با شهر همدان. 108

جدول 17: شاخص‌های زیرساخت تکنولوژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر همدان. 109

جدول 18: وضعیت زیرساخت تکنولوژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، همدان، ایران و سایر کشورها 109

جدول 19: وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 111

جدول 20: وضعیت شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 113خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:31

بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

در طول چند دهه گذشته، کیفیت خدمات الکترونیک بدلیل تأثیر قوی خود بر عملکرد تجارت، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. کیفیت خدمات به عنوان یک معیار در ارزیابی میزان هماهنگی سطح خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان در نظر گرفته می شود. در مؤسسات خدماتی و مالی به ویژه بانکها بازاریابی دهان به دهان در حال رشد بسیار سریعی است.از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثر بخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان می باشد. شاخص نیات رفتاری مشتریان بیانگر اینستکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از سازمان هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند. هدف این تحقیق ارائه یک مدل خاص جهت بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد استان سمنان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با حجم نمونه 485 در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و طی سه روز مراجعه به شعب بانک مهر اقتصاد و توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نقطه نظرات مشتریان شده است. در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها و از ضریب همبستگی جهت شدت و نوع رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده تأثیر معنا دار دو متغیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان با متغیر مداخله گر تجربه مشتریان می باشد.

واژگان کلیدی تحقیق: کیفیت خدمات الکترونیک- نیات رفتاری مشتری- تبلیغات دهان به دهان- تجربه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ..........................................................................................................................................................2

1-2) بیان مسئله .................................................................................................................................................3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ............................................................................................................4

1-4) اهداف تحقیق ...........................................................................................................................................6

1-5) سؤالات تحقیق ........................................................................................................................................7

1-6) فرضیه های اصلی و فرعی ....................................................................................................................7

1-7) جامعه و نمونه آماری تحقیق ...............................................................................................................7

1-7-1) قلمرو زمانی .............................................................................................................................8

1-7-2) قلمرو مکانی ............................................................................................................................8

1-7-3) قلمرو موضوعی .......................................................................................................................8

1-7-4) نوع تحقیق ..............................................................................................................................8

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی و واژگان تحقیق ...................................................................................8

1-9) ساختار تحقیق ......................................................................................................................................10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ......................................................................................................................................................12

2-2) کسب و کار الکترونیک ........................................................................................................................13

2-3) تجارت الکترونیک .................................................................................................................................14

2-4) بانکداری الکترونیکی ............................................................................................................................15

2-4-1) مزایای بانکداری الکترونیک ...............................................................................................16

2-4-2) یک فرصت، یک تهدید .......................................................................................................17

2-5) خدمات الکترونیک ...............................................................................................................................18

2-5-1) تعاریف خدمات الکترونیکی ..............................................................................................19

2-5-2) ویژگیهای خدماتالکترونیکی ..........................................................................................20

2-5-3) کیفیت خدمات الکترونیکی ..............................................................................................20

2-5-3-1) تعاریف کیفیت خدمات الکترونیکی ...........................................................20

2-5-3-2) مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک ............................................22

2-5-3-2-1) ای اسکوال ..............................................................................23

2-5-3-2-2) ای رس کوال .........................................................................24

2-5-3-2-3) ایکوال ......................................................................................25

2-6) تبلیغات دهان به دهان ........................................................................................................................26

2-6-1) بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته .....................................................................27

2-6-2) بازاریابی دهان به دهان قدرتمندترین منبع در بازار ...................................................29

2-6-3) بازاریابی دهان به دهان صرفه جویی در زمان وهزینه ................................................29

2-6-4) سطوح بازاریابی دهان به دهان .........................................................................................30

2-6-5) روشهای اجرایی بازاریابی دهان به دهان ........................................................................32

2-6-5-1)T5 بازاریابی دهان به دهان ............................................................................32

2-6-6) اثربخشی تبلیغات دهان به دهان .....................................................................................35

2-6-6-1) عوامل فردی .....................................................................................................35

2-6-6-2) عوامل بین فردی .............................................................................................36

2-6-6-3) عوامل موقعیتی ...............................................................................................37

2-6-6-4) خصوصیات مربوط به پیام .............................................................................38

2-6-7) نتایج تبلیغات دهان به دهان ..............................................................................................39

2-7) رفتار مصرف کننده ..............................................................................................................................40

2-7-1) انتخاب یا ترجیح یک برند .................................................................................................41

2-7-2) وفاداری به یک نام تجاری .................................................................................................41

2-7-3) تصمیم گیری درباره خرید ................................................................................................45

2-7-3-1) آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی ...............................................45

2-7-3-2) آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری .................................................................47

2-7-4) درگیری در خرید .................................................................................................................48

2-8) نیات رفتاری .........................................................................................................................................50

2-8-1) موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید ..........................................................................52

2-8-1-1) مدل تصمیمگیری شناختی ..........................................................................53

2-8-1-2)مدل تصمیمگیری تجربی ..............................................................................54

2-8-1-3)مدل تصمیمگیری عادی-تکراری ................................................................54

2-9) تجربه .......................................................................................................................................................56

2-10) مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................57

2-11) پیشینه تحقیق ......................................................................................................................................58

2-12) جمع بندی فصل ....................................................................................................................................66

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه ......................................................................................................................................................67

3-2) روش تحقیق ............................................................................................................................................68

3-3) متغیرهای تحقیق ...................................................................................................................................68

3-4) روش گردآوری داده ها...........................................................................................................................69

3-4-1) روش کتابخانه ای ....................................................................................................................69

3-4-2) روش میدانی .............................................................................................................................69

3-5) پایایی و روایی پرسشنامه .....................................................................................................................71

3-5-1) پایایی ..........................................................................................................................................71

3-5-2) روایی (اعتبار) ..........................................................................................................................72

3-6) جامعه و نمونه آماری .............................................................................................................................74

3-6-1) قلمروی مکانی تحقیق...........................................................................................................74

3-6-2) قلمروی زمانی تحقیق ............................................................................................................74

3-6-3) قلمروی موضوعی تحقیق ......................................................................................................74

3-6-4) جامعه آماری .............................................................................................................................74

3-6-5) نمونه آماری ...............................................................................................................................74

3-6-6) تعیین حجم نمونه ....................................................................................................................75

3-6-7) روش نمونه گیری .....................................................................................................................76

3-7) تجزیه وتحلیل داده ها ..........................................................................................................................76

3-7-1) تحلیل واریانس فریدمن ..........................................................................................................76

3-7-2) ضریب همبستگی ....................................................................................................................77

3-7-3) تعیین فرضیات آزمون ............................................................................................................77

3-7-4) محاسبه آماره آزمون ...............................................................................................................77

3-7-5) تصمیم گیری ............................................................................................................................78

3-8) روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق .....................................................................................78

3-9) جمع بندی و نتیجه ...................................................................................................................................79

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه .....................................................................................................................................................................81

بخش اول) آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان ......................................................................................81

بخش دوم)آزمون فرضیات به کمک مدل یابی معادلات ساختاری............................................................86

بخش سوم)آزمون میانگین یک جامعه آماری( آزمون تی استیودنت)....................................................95

بخش چهارم) آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)....................................................................96

بخش پنجم) جمع بندی نتایج ...........................................................................................................................99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ...................................................................................................................................................101

5-2) بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری .....................................................................................101

5-2-1) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه آماری ....................101

5-2-2) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون مدل یابی معادلات ساختاری ................103

5-3) بحث و بررسی نتایج و نتیجه گیری ..............................................................................................108

5-4) پیشنهادات تحقیق ..............................................................................................................................111

5-5) محدودیتهای تحقیق ............................................................................................................................112

فهرست منابع

منابع فارسی ................................................................................................................................................115

منابع انگلیسی .............................................................................................................................................117

پیوست وضمائم

1) پرسشنامه تحقیق .............................................................................................................................120

2) بانکداری الکترونیکی در ایران .......................................................................................................123

3) خروجی نرم افزار تجزیه وتحلیل ..................................................................................................131

فهرست جداول

جدول1-1: مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.....................................................6

جدول2-1:تعاریف تبلیغات دهان به دهان .....................................................................................................26

جدول2–2:تحقیقات مشابه خارجی ...............................................................................................................63

جدول2-3:تحقیقات مشابه داخلی ....................................................................................................................64

جدول3-1:مقیاس 5 گزینه ای لیکرت ..........................................................................................................70

جدول3-2:توزیع سؤالات براساس سؤالات تحقیق ......................................................................................70

جدول3-3: مقدار آلفای کرونباخ ......................................................................................................................72

جدول4-1:بارهای عاملی و مقادیر معنا داری سؤالات ...............................................................................87

جدول4-2:نتایج مقادیر معناداری فرضیات ..................................................................................................91

جدول 4-3: نتایج مقادیر معنا داری فرضیات با تأثیر تجربه ......................................................................93

جدول4-4: آزمون نمونه های مستقل ..............................................................................................................95

جدول4-5:آزمون فریدمن تبلیغات دهان به دهان.....................................................................................96

جدول4-6:آزمون فریدمن کیفیت خدمات الکترونیک ..............................................................................97

جدول4-7: آزمون فریدمن بعد نیات رفتاری مشتریان ..............................................................................98

فهرست اشکال

شکل2 –1:مدل تصمیمگیری سر و دل .......................................................................................................52

شکل2-2: مدل مفهومی تحقیق .......................................................................................................................57

شکل4-1: مدل اندازه گیری عوامل فردی ......................................................................................................86

شکل4-2: واریانس متغیر تبلیغات دهان به دهان ........................................................................................87

شکل4-3: رابطه فرضیات مدل مفهومی تحقیق ...........................................................................................89

شکل 4-4: مدل در حالت تخمین استاندارد ................................................................................................90

شکل4-5: مدل در حالت معناداری .................................................................................................................91

شکل4-6:مدل افراد باتجربه در حالت ضرایب استاندارد ...........................................................................92

شکل 4-7: مدل افراد کم تجربه در حالت ضرایب استاندارد .......................................................................93

فهرست نمودارها

نمودار4-1: جنسیت پاسخ دهندگان...............................................................................................................82

نمودار4-2: وضعیت تأهل پاسخدهندگان ......................................................................................................82

نمودار4-3: سن پاسخ دهندگان .......................................................................................................................83

نمودار4-4: تحصیلات پاسخ دهندگان ............................................................................................................84

نمودار4-5: سابقه همکاری پاسخ دهندگان با بانک .....................................................................................85خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:27

تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

امروزه با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، استفاده از تبلیغات برای معرفی خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود را بر مشتریان ارزیابی نمایند ، می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها محسوب شود .در این رابطه تحقیقات مختلفی در سطح کشور انجام شده است که در آنها تنها عناصر تاثیر گذار در تبلیغات ویا وسیله ارتباطی تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

تحقیق حاضر که روی بانکهای تجارت استان گیلان انجام شده است.برای دستیابی به این سوال است که آیا تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیکی بانک تجارت (ازجمله خدمات موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپرداز ATM )شده است واگر تاثیر دارد کدامیک از روشهای تبلیغ (تبلیغات تلویزیونی،تبلیغات رادیویی،استفاده ار تبلیغات کاتالوگها و بروشورها،تبلیغات مطبوعاتی و یا تبلبغات شفاهی )اثرگذارتر است.تحقیق حاضر یک تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اطلاعاتی بانکها ونظر کارشناسان مربوطه با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات مشتریان خدمات الکترونیکی بانک تجارت استان گیلان جمع آوری و در نهایت پس از بررسی گزینه های پرسشنامه تاثیر عناصر تبلیغاتی وتاثیر وسایل ارتباطی تبلیغاتی توسط از نرم افزار SPSS V:18 و رگرسیون ،تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک را مشخص کرده و ضمن بررسی وسایل ارتباطی موثرترین روش تبلیغات را تعیین و معرفی می نماید . در پایان ضمن بررسی فرضیات تحقیق راهکارهایی برای بهبود تحقیقات آتی ارائه میدهد.

واژگان کلیدی: تبلیغات-بانکداری الکترونیک –مشتری

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1) مقدمه..................................... 2

1-2) بیان مسئله ................................ 2

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ................. 3

1-4) زمینه تحقیق............................... 4

1-5) پرسش های تحقیق............................ 4

1-6) اهداف پژوهش............................... 4

1-7) چهارچوب نظری(تحلیلی) تحقیق................ 5

1-8) مدل تحلیلی پژوهش.......................... 6

1-9) فرضیه های تحقیق........................... 7

1-10) کاربردهای تحقیق.......................... 7

1-11) مزایای حاصل از پژوهش..................... 7

1-12) روش تحقیق................................ 7

1-13) روش و ابزار گردآوری اطلاعات............... 7

1-14) قلمرو تحقیق.............................. 8

1-14-1) قلمرو موضوعی........................... 8

1-14-2) قلمرو زمانی............................ 8

1-14-3) قلمرو مکانی ........................... 8

1-15) ساختار پایان نامه........................ 8

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع و بیشینه موضوع

2-1)مقدمه...................................... 10

2-2) بخش اول- ادبیات موضوع..................... 10

2-2-1) تبلیغات................................. 10

2-2-2) مشتری................................... 12

2-2-3) تعریف بانک و بانکداری الکترونیک......... 13

2-3) بیشینه تحقیق.............................. 14

عنوان صفحه

2-4) جدول خلاصه تحقیق........................... 21

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه...................................... 28

3-2) روش تحقیق................................. 28

3-3) جامعه آماری............................... 28

3-4)آزمون نرمال بودن جامعه آماری............... 28

3-5) مدل پیشنهادی تحقیق........................ 32

3-6) حجم نمونه و روش اندازه گیری آن............ 33

3-7) ابزار گردآوری اطلاعات...................... 33

3-8) طراحی پرسش نامه........................... 33

3-8-1) روایی و پایایی.......................... 34

3-9) متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق............. 35

3-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................. 35

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه..................................... 38

4-2) تجزیه و تحلیل آماری....................... 38

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه..................................... 64

5-2) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق.......... 64

5-3) مقایسه نتایج تحقیق با بیشینه.............. 67

5-4) محدودیت های تحقیق......................... 67

5-5) پیشنهادات و راهکارهای بهبود برای تحقیقات آتی 68

فهرست پیوستها.................................. 69

پرسشنامه....................................... 112

فهرست منابع و ماخذ............................. 114خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:42

شهر الکترونیک

شهر الکترونیک

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

پس از مطرح شدن مبحث جامعه اطلاعاتی در جهان وتصویب اصول وطرح اجرائی آن در ژنووتونس بحث شهرهای الکترونیک ودولت الکترونیک بسیار جدی تر شده است. جامعه جهانی با شعار جامعه اطلاعاتی به دنبال تبیین شهرهای الکترونیکی است. در واقع شهر الکترونیکی عبارت است از دسترسی الکترونیکی شهروندان به خدمات سازمانهای شهری به صورت شبانه روزی وهفت روز هفته به شیوه ای قابل اطمینان امن ومحرمانه در این مقاله در قالب چهار بخش به این مسئله می پردازیم:

1) مزایای ومفاهیم شهر الکترونیک

2) مدل شهر الکترونیک

3) شهر الکترونیک درایران

4) دموکراسی الکترونیک

عناوین :

مقدمه
الف- مزایای شهرالکترونیک
دولت الکترونیک
مهمترین مزایای شهر الکترونیک
ب-مدل شهرهای الکترونیک
زندگی الکترونیک
ج-شهرالکترونیک در ایران
د-دموکراسی الکترونی
بحث ونتیجه گیری
ترجمه مقاله به سوی دموکراسی الکترونیخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: الکترونیک
<< 1 2 3 4 5 ... 10 >>