X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:43

بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک

بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک

موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .

در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.

در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .

پیشگفتار

ب

فهرست مطالب

د

فهرست اشکال

ح

فهرست ضمائم

چکیده

ط

ی

فصل اول - کلیات

1

مقدمه

2

تعریف موضوع تحقیق

3

اهمیت و ارزش تحقیق

4

اهداف تحقیق

5

کاربرد نتایج تحقیق

6

سوالات اساسی تحقیق

7

روش تحقیق

8

تعریف واژه ها

8

خلاصه

10

مباحث فصول بعدی

10

فصل دوم - ادبیات موضوع

11

مقدمه

12

بخش یک - مباحث نظری

13

سیستم

13

خرید

14

اهداف بخش خرید

14

اصول و موازین پنجگانه خرید

15

وظایف و مسئولیت های بخش خرید

16

ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر

17

فرآیند یا مراحل خرید خارجی

18

انبار

19

انواع انبارها

19

جایگاه انبار

20

اهداف و وظایف انبارها

20

انواع موجودیهای انبارها

20

انبارداری

21

سیستم انبارداری و مزیتهای آن

21

وظایف انباردار

22

انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها

23

نکات مهم برای اداره بهینه انبارها

24

مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها

24

طراحی و برنامه ریزی تامین کالا

25

کدینگ

25

کدگذاری

25

فواید کد گذاری

26

انواع روشهای کدگذاری

26

موجودی کالا

27

اهمیت موجودیها

27

دلایل نگهداری موجودی کالا

28

هزینه مربوط به موجودیها

28

مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها

31

کنترل موجودی

31

مشکلات عدم تعادل موجودی

32

مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار

32

سیستم های سفارش کالا در سازمان

33

بخش دو - پیشینه تحقیق

35

بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک

38

مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک

41

طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه

44

شرح وظایف

45

خلاصه

55

فصل سوم - روش تحقیق

56

مقدمه

57

کتابخانه

60

مشاهده

60

مصاحبه

62

خلاصه

63

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات

64

مقدمه

65

طراحی انبارها

67

انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک

69

مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها

71

حفاظت و ایمنی انبارها

72

عملیات مربوط به خرید در انبارها

80

انواع خرید

80

انواع شیوه ها در خریدهای داخلی

80

عملیات خرید در تدارکات

89

تنظیم گزارش خرید

95

خریدهای خارجی

96

نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک

100

خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها

102

خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است

103

خریدهای غیر ضروری و بیش از حد

103

کنترل کیفیت

104

استاندارد کردن قطعات

105

قبض انبار

106

سیستم کدینگ اجناس

110

مشکلات ناشی از عدم کدینگ

112

مزایای کدینگ اجناس

113

شرح کدینگ اجناس

115

عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت

121

مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت

122

عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار

123

عملیات نگهداری در بخش اداری

123

عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار

130

کنترل موجودی انبار

132

انواع روشهای کنترل موجودی

133

محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار

136

عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی

138

خلاصه

139

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات

141

مقدمه

نتیجه گیری

پیشنهادات

142

142

146

منابع و مآخذ

ضمائمخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:39

اصول و طراحی سیستم انبارداری

اصول و طراحی سیستم انبارداری

تعریف و اصطلاحات:
1-تعریف مال
چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به

عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)
2-اموال غیر منقول
اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.
3-اموال منقول
اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.

به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:

الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و...

ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد.

اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانند مصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند.مانند لوازم یدکی. طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه عملیات

مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود. طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود.

فهرست مطالب

عنوان


صفحه

«کلید واژه»


3

«دیباچه»


3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر


9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»


10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت


11

بخش نخست: ایران باستان


12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر


17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی


23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر


45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»


50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره


51

بخش نخست – قانون مدنی


52

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»


53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»


70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»


77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی


97

بخش اول – قانون اساسی


97

نتیجه گیری مبحث


105

منابع و مآخذ


108خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 10:34

تحقیق درباره ی اصول انبارداری

    فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51 انواع انبارهای کارخانه های صنعتی: 1- انبار مواد اولیه2- انبار قطعات نیمه ساخته3- انبار قطعات وارده4- انبار ابزار5- انبار قطعات یدیکی دستگاهها و ماشین آلات6- انبار آهن آلات و پروفیلها7- انبار ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل8- انبار محصوللازم به توضیح است که تمام این انبارها برای کارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب کنند.تعداد انبارهای لازم برای یک کارخانه تولیدی: بررسی سیستم انبارداری در شرکت صنایع چوب چوفاانواع انبارهای متفاوتی می توانند کارخانجات برای خود انتخاب کنند ولی مهمتر برای کارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انبار محصول است. 1- انبار مواد اولیه که باید فضای بزرگی را داشته و به دربهای ورود حاصل کارخانه نزدیک باشد تا حمل و نقل اولیه توسط کانتینرهایی حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اولیه می تواند انبار ضایعات و قطعات را در خود جای دهد.2- انبار محصول که در آخرین مرحله تولید هر محصولی که تولید شده و به فروش می رسد در این انبار نگهداری می شود.کدگذاری کالا( روشهای مختلف کد گذار ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:36

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

دانلود گزاش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان  فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 92           فهرست: مقدمه فصل اول :آیین نامه ها و دستور العملها آئین نامه معاملات شرکت مقدمه : تعاریف و کلیات طبقه  بندی خریدها روشهای خرید بخش دوم- خریدهای داخلی : کمیسیون معاملات موارد عمومی دستورالعمل پرداخت مساعده کارکنان دستورالعمل پرداخت مساعده کارکنان تعریف آئین نامه تنخواه گردان مقدمه : تعاریف: آئین نامه صندوق مقدمه :   فصل دوم: اصول انبارداری کلیات تعریف انبار و مخزن وظایف انباردار انواع موجودی های انبار سازمان انبار نقش انبار در اقتصاد کشور نقش انبار در تجارت نقش انبار در صنعت هدف از استقرار یک سیستم انبارداری سیستم انبارداری و مزایای آن خط مشی های انبارداری فصل سوم:  مراحل اجرایی خرید قسمت اول: خریدهای داخلی درخواست خرید سفارش خرید کالا به فروشنده دفتر راهنمایی سفارش ها قسمت دوم: خریدهای خارجی کلیات قیمت براساس سیف (CIF) قیمت براساس (C8F) قیمت ...ادامه مطلب
جمعه 2 مهر 1395 ساعت 13:00

گزارش کارآموزی در انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

گزارش کارآموزی در انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : مقدمه: امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد. با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائ ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 06:37

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید - word

گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM   موضوع: انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید   مقدمه: امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد. با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 02:15

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع انبارداری

در این پست می توانید متن کامل پروژه مالی رشته حسابداری با موضوه انبارداری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:   مقدمه: در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل میدهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناس و وسایل مذکور می گردد. اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتی و خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از رکورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف کالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبارداری و کنترل مواد در درجه اول ا ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 21:04

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع اصول و طراحی سیستم انبارداری

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:     (دانشکده فنی ابن حسام)  عنوان درس:  پروژه مالی موضوع پروژه: اصول و طراحی سیستم انبارداری استاد مربوطه:  جناب آقای محبی  تهیه و تنظیم: حسین رمضانی بجد تعریف و اصطلاحات: 1-تعریف مال چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.) 2-اموال غیر منقول اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود. 3-اموال منقول اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف ام ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 19:39

شیوه های انبارداری نوین

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسط را در انتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع محلی برعهده دارند. این مقاله در 40 صفحه به بررسی شیوه های نوین انبارداری می پردازد .  ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: شیوه، انبارداری، نوین
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 16:27

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

تعریف و اصطلاحات: 1-تعریف مال چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به   موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه   یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به   عنوان اموال دولتی محسوب می شود.) 2-اموال غیر منقول اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن   موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود. 3-اموال منقول اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود   امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.   به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:   الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین   می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و...   ب- ...ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 >>