X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:14

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[3]

حال به این مسأله باید توجه داشت که گسترش تورم و عوامل بازدارنده تورم از نظر انواع درآمدهای اسمی بستگی به نوع و ترکیب مجموعه درآمدها در درآمد ملی دارد. اگر از مجموع درآمدها درصد درآمدهای متغیر و درآمدهای نیمه متغیر ناموزون و ناهماهنگ باشد خود بخود تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد در صورتیکه اگر درآمدهای ثابت نسبت بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.

قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.

نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها مأخذ مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تأخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:28

برآورد سطح و بررسی عوامل موثر بر مرگ ومیر جمعیت روستایی شهرستان ساری در سالهای 86-85

برآورد سطح و بررسی عوامل موثر بر مرگ ومیر جمعیت روستایی شهرستان ساری در سالهای 86-85

مرگ به عنوان واقعه ایی تجدید ناپذیر و شاخصی مؤثر در تغییرات جمعیتی که خود متاثر از شرایط اجتماعی ،اقتصادی،بهداشتی ،فرهنگی و ... است. و با توجه به تفاوتهای آن در مناطق مختلف به بررسی و پژوهش در خصوص آن جهت برنامه ریزی های دقیق تر به منظور تضمین هر چه بیشتر سلامتی افراد جامعه،بهبود وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی،ارتقاء سطح زندگی و افزایش امید زندگی و بالا بردن شاخصهای توسعه و بهبود عوامل تاثیر گذار بر این پدیده از سوی دست اندرکاران امور برنامه ریزی،امری ضروری است . بر این اساس و نیزبرای اینکه دستاوردی داشته باشیم از وضعیت مرگ و میر نقاط روستایی استان مازندران و عواملی که بر این واقعه مؤثرند و همچنین نمودی داشته باشیم از ارتباط این واقعه با توسعه ی اقتصادی – اجتماعی به پژوهش در خصوص مساله مرگ در نقاط روستایی شهرستان ساری که بیشترین جمعیت روستایی استان را به خود اختصاص میدهد پرداخته ایم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله تحقیق 4

1-3 اهداف تحقیق 7

1-4 ضرورت تحقیق 9

1-5 محدوده زمانی و مکانی مورد مطالعه 10

1-6 قلمرو مطالعاتی تحقیق 11

فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق

2-1 مقدمه 13

2-2 پیشینه ی تحقیق 16

2-3-1 مطالعات خارجی 16

2-2-2 مطالعات داخلی 21

2-3 مباحث نظری 31

2-3-1 ابن خلدون 31

2-3-2 چیپولا 32

2-3-3 دنیس رانگ 34

2-3-4 مک کیون و رکورد 35

2-3-5 پرستون و هینز 36

2-3-6 شوفیلد و رهر 38

2-3-7 مایکل تودارو 38

2-3-8 کالدول 39

2-3-9 آنتونی گیدنز 40

2-3-10 نظریه ارتباط توسعه اجتماعی – اقتصادی با مرگ و میر 43

2-3-11 نظریه انتقال اپیدمیولوژیک 45

2-4 چارچوب نظری تحقیق 48

2-5 مدل تحلیلی تحقیق 51

2-6 سوالات تحقیق 52

2-7 فرضیه های تحقیق 53

2-8 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 54

2-8-1 تعریف مفاهیم 54

2-8-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 55

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 59

3-2 روش تحقیق 60

3-3 جمعیت آماری 62

3-4 روش جمع آوری اطلاعات 62

3-5 محدودیت های تحقیق 66

فصل چهارم : کلیات در خصوص مرگ

4-1 مقدمه 74

4-2 مرگ 74

4-3 اندازه گیری مرگ و میر 75

4-3-1 میزان خام مرگ و میر 75

4-3-2 میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن 76

4-3-3 میزان مرگ و میر اطفال 77

4-3-4 امید زندگی 79

4-4 الگوی مرگ و میر 81

4-5 جدول عمر 81

4-5-1 تاریخچه جدول عمر 82

4-5-2 انواع جدول عمر و روش های تدوین آن 82

4-5-3 ساختار متعارف جدول عمر 85

4-6 علت مرگ 87

4-6-1 چگونگی تغییر تدریجی ثبت علت مرگ 93

4-7 توزیع سنی جمعیت 95

4-7-1 شاخص های آماری توزیع سنی 96

4-7-2 هرم سنی جمعیت 97

4-7-3 جوانی و سالخوردگی جمعیت 99

4-8 عوامل موثر بر مرگ و میر 100

4-8-1 جنس 101

4-8-2 سن 102

4-8-3 وضع زناشویی 103

4-8-4 پایگاه اقتصادی – اجتماعی 103

4-8-5 محل سکونت 105

4-9 جمعیت و مرگ و میر جهان در بستر زمان 106

4-10 جمعیت و مرگ و میر ایران در بستر زمان 110

4-11 آشنایی با وضعیت استان مازندران 113

4-12 آشنایی با وضعیت نقاط روستایی شهرستان ساری 124

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها

5-1 مقدمه 130

5-2 توصیف داده ها 132

5-3 یافته های استنباطی 153

5-4 اندازه گیری مرگ و میر مناطق روستایی شهرستان ساری 164

5-4-1 میزان خام مرگ و میر 164

5-4-2 میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن 166

5-4-3 الگوی مرگ و میر 174

5-4-4 میزان مرگ و میر کودکان 175

5-4-5 جدول عمر جمعیت روستایی شهرستان ساری 177

فصل ششم : یافته های تحقیق

6-1 مقدمه 184

6-2 بررسی ویژگی های فوت شدگان و علل مرگ و میر در نقاط روستایی شهرستان ساری 185

6-2-1 توزیع سنی و جنسی 185

6-2-2 وضعیت زناشویی 190

6-2-3 مکان فوت 193

6-2-4 فصل و ماه فوت 193

6-2-5 وضعیت فعالیت 194

6-2-6 سطح سواد 195

6-2-7 علل عمده فوت 196

6-3 نتیجه گیری 198

6-3-1 بررسی علل مرگ و میر فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری با عوامل مختلف 195

6-3-2 مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین 201

6-3-3 نتیجه گیری نهایی 203

6-4 پیشنهادات 205 ضمائم 209

منابع و ماخذ 222

منابع لاتین 225

فهرست جداول

عنوان صفحه

1-1 جدول میزان های مرگ و میر و شاخص امید زندگی در بدو تولد ، ایران ، 1380-1355ه.ش 5

2-1 جدول نسبت درصد مرگ و میر شهر تهران بر حسب جنس و سن ،1334ه.ش 21

4-1 جدول جمیعت جهان و قاره های مختلف طی سالهای 1500و 2007میلادی 109

4-2 جدول میزان عمومی مرگ و میر و امید زندگی در بدو تولد در قاره های مختلف 2001و2006م 109

4-3جدول میزان های مرگ و میر کمتر از یکسال ، مادران ، عمومی و شاخص امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس ، ایران ، 1335-1380 ه.ش 112

4-4 جدول متوسط رشد سالانه جمیعت استان مازندران طی سالهای 1385-1345ه.ش 115

4-5 جدول جمیعت استان مازندران طی سالهای 1385-1335به تفکیک نقاط شهری و روستایی 116

4-6 جدول وضعیت جوانی و سالخوردگی جمعیت استان و مقایسه آن با جمعیت کشوری به تفکیک نقاط شهری و روستایی ، 1385ه.ش 118

4-7 جدول میزان موالید استان مازندران طی سالهای 1357-1385 ه.ش 121

4-8 جدول میزان های مرگ و میر کمتر از یکسال ، مادران ، عمومی ، میزان خام موالید در سال 1386 و شاخص

امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس در سال 1385 122

4-9 جدول توزیع متوفیات استان مازندران بر حسب علل سه گانه فوت در سال 1386 122

4-10 جدول شاخص های بهداشتی و درمانی استان مازندران در سال 1386 123

4-11 جدول تعداد بیمارستانهای موجود در استان به تفکیک تخت ثابت و فعال ،1386 123

4-12 جدول مشخصات خانه های بهداشت در استان ، 1386 123

4-13 جدول جمعیت و تعداد دهستانهای نقاط شهری و روستایی شهرستان ساری به تفکیک بخش ، 1385 124

4-14 جدول وضعیت جوانی و سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی شهرستان در سالهای 85-86 125

4-15 جدول شاخص های بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان ساری به تفکیک بخش ، 1386 126

4-16 جدول تعداد بیمارستان های موجود در سطح شهرستان ساری ، 1386 126

4-17 جدول مشخصات خانه های بهداشت شهرستان ساری (نقاط روستایی) ، 1386 126

5-1 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 132

5-2 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 134

5-3 جدول توزیع فراوانی و درصد کل نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 136

5-4 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در گروه های سنی مختلف 138

5-5 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در گروه های سنی مختلف 140

5-6 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت زناشویی 142

5-7 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک سن وقوع و وضعیت زناشویی 143

5-8 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و مکان فوت 145

5-9 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و فصل فوت 146

5-10 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و ماه فوت 148

5-11 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت(جمعیت غیرفعال) 149

5-12 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت (جمعیت فعال) 150

5-13 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت سواد 152

5-14 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر جنسیت 154

5-15 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر سن 155

5-16 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر وضعیت زناشویی 156

5-17 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به وضعیت زناشویی از نظر سن وقوع فوت 157

5-18 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر مکان فوت 158

5-19 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر فصل فوت 159

5-20 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر ماه فوت 160

5-21 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر وضعیت فعالیت (جمعیت غیرفعال ) 161

5-22 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر وضعیت فعالیت ( جمیعت فعال) 162

5-23 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر سطح سواد 163

5-24 جدول تعداد واقعه و جمعیت در معرض واقعه نقاط روستایی شهرستان ساری ،1386 164

5-25 جدول تعداد جمعیت در هر گروه سنی به تفکیک جنس در نقاط روستایی شهرستان ساری ،1386 166

5-26 جدول تعداد مرگ نقاط روستایی شهرستان ساری به تفکیک سن و جنس 1386 171

5-27 جدول میزان مرگ و میر جمیعت روستایی ساری به تفکیک جنس و گروه های سنی ،1386 173

5-28 جدول تعداد مرگ و میر کودکان به تفکیک سن و جنس در مناطق روستایی شهرستان ساری ،1386 175

5-29 جدول تعداد جمعیت کودکان 0 تا 5 سال نقاط روستایی شهرستان ساری به تفکیک جنس ، 1386 177

5-30 جدول عمر خلاصه ی جمعیت مردان روستایی شهرستان ساری در سال 1386 178

5-31 جدول عمر خلاصه ی جمعیت زنان روستایی شهرستان ساری در سال 1386 179

6-1 جدول نسبت جنسی جمعیت روستایی شهرستان ساری و نسبت جنسی جمعیت های کل شهرستان ساری ، کل نقاط روستایی استان و کل استان مازندران در سال 1385 185

6-2 جدول شاخص های آماری توزیع سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری به تفکیک جنس،1386 186

6-3 جدول شاخص های آماری توزیع سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری و جمعیت کل شهرستان ساری ، نقاط روستایی استان مازندران و استان مازندران به تفکیک جنس ، 1385 187

6-4 جدول شاخص های آماری توزیع سنی فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری به تفکیک جنس ، 1386 189

6-5 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب

وضعیت زناشویی به تفکیک جنس 1386 199

6-6 جدول تعداد متوفیان 6 ساله و بالاتر نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب وضع سواد،1386 192

6-7 جدول توزیع متوفیان نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب علل سه گانه

فوت در سال 1386 197

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

4-1 نمودار هرم سنی جمعیت استان مازندران ،1385 117

4-2 نمودار ولادت ثبت شده به تفکیک نقاط شهری و روستایی طی سالهای 1357 تا 1385 120

4-3 نمودار وفات ثبت شده به تفکیک نقاط شهری و روستایی طی سالهای 1357 تا 1385 120

5-1 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 133

5-2 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت در گروه های سنی مختلف 139

5-3 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت زناشویی 143

5-4 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک سن وقوع فوت و وضعیت زناشویی 144

5-5 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و مکان فوت 145

5-6 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و فصل فوت 147

5-7 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و ماه فوت 149

5-8 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت ( جمعیت غیرفعال) 150

5-9 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت ( جمعیت فعال ) 151

5-10 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت سواد 153

5-11نمودار هرم سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری ، 1386 167

5-12 نمودار هرم سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری ، 1385 168

5-13 نمودار هرم سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری بر حسب درصد ،1385 169

5-14 نمودار هرم سنی جمعیت فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری ، 1386 170

5-15 نمودار توزیع درصد فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب گروه های سنی به تفکیک جنس ، 1386 172

5-16 نمودار الگوی مرگ و میر نقاط روستایی شهرستان ساری در سال 1386 174 6-1 نمودار میانگین و میانه سنی برای کل جمعیت و فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری ، 1386 190

فهرست نقشه ها و ضمائم

عنوان صفحه

4-1 نقشه تقسیمات کشوری شهرستان ساری ، 1385 128

ضمیمه شماره 1 ، طبقه بندی علل مرگ و میر 209

ضمیمه شماره 2 ، نمونه گواهی فوت 221

فصل اول

کلیات تحقیق

1 – 1- مقدمه :

یکی از دو پدیده ذاتی جمعیت ( در کنار ولادت ) مرگ و میر است . که برعکس ولادت در حرکت زمانی جمعیت نقش منفی و کاهنده دارد . هم چنین واقعه ای تجدیدناپذیر و دارای شمول عام که کلیه افراد جامعه را در بر می گیرد و هیچ موجودی را از این واقعه گریزی نیست . تنها تفاوتی که میان مرگ و میرهای مختلف می توان یافت نوع از دنیا رفتن ، علت مرگ و میر و طول عمر می باشد .

ولی انسان برای گریز از مرگ و میر و به تاخیر انداختن آن همواره در تلاش و تکاپو بوده است . مرگ و میر در مقایسه با سایر وقایع جمعیتی ، اولین موضوعی است که اذهان بشر را همواره به خود معطوف داشته است . ( شرایاک، 1975، 221 ) لذا تلاش برای کاهش مرگ و میر و اعمال تمهیداتی در راستای آن موضوعی است که مورد پذیرش تمام فرهنگ ها و ایدئولوژی ها قرار می گیرد و در این زمینه مقاومتی وجود ندارد . ( میرزایی،1375 ،16 ) .

مرگ پدیده ای صرفاً زیستی نیست و جنبه های اقتصادی – اجتماعی مهمی در آن نهفته است از همین جا بود که شناخت ویژگی های مختلف و بررسی جنبه های افتراقی این پدیده مورد توجه واقع شد و موضوع بررسی های علمی مختلفی قرار گرفت.

امروزه مرگ یکی از سنجه های توسعه به شمار می آید و مطالعه آن به منظور سرعت بخشیدن در این فرایند از اهمیت زیادی برخوردار است . ( کاظمی پور ، 1382،2) .

- بیان مساله تحقیق :

مرگ و میر یکی از دو یا سه عامل اصلی جمعیتی است که ثبات یا تغییر آن در جریان زمان سبب تغیییر در حجم جمعیت ، توزیع جمیعیت یا ترکیب جمعیت می شود . و به واسطه این تغییرات واقعه مرگ و میر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در واقع نوسانات مرگ و میر در کنار ثبات نسبی باروری نقش اصلی را در افت و خیز جمعیت ها ایفا کرده است .

شاخص مرگ و میربه عنوان یک عامل موثر در تغییرات جمعیتی متاثر از شرایط اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی و فرهنگی و به عبارت دیگر بسیاری از عوامل خارجی نظیر غذا ، بهداشت ، مسکن ، توسعه صنعتی ، پیشرفت فرهنگی .... می باشد که در چند دهه اخیر تفاوتهای زیادی کرده است . و به دنبال تحولات یاد شده در اغلب جوامع جهانی اعم از صنعتی و غیرصنعتی نسبت مرگ و میر مشتمل بر مرگ و میر اطفال ، افراد میانسال ، زنان ( در حین زایمان ) تا حد زیادی کاهش یافته و طبعاً باعث افزایش جمعیت ، افزایش طول عمر و در موارد زیادی نسبت جمعیت سالمند شده است . ( شیخی، 12،1375 )

نوع فایل: word

سایز: 38.8 MB

تعداد صفحه:209خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:16

پروژه متره و برآورد و ریزمتره یک آپارتمان 3 طبقه در 350 متر مربع و نقشه های آن-در قالب pdf-در100 ص

متره و برآورد (به انگلیسی: Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته میشود. این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً در جدول هایی خاص انجام می گیرند که به آنها صورت وضعیت گفته می شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه های مدیریت پروژه است. به افراد شاغل در این حرفه مترور گفته میشود. یک مترور باید درک خوبی از روشهای ساخت و ساز و هزینه این روشها داشته باشد.[۱] متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش بینی قیمت اجرای پروژه های عمرانی کاربرد دارد.


وظایف یک مترور شامل موارد زیر است:[۲]

پلان تیپ طبقات وپلان پارکینگ :

سایت پلان:

پلان پی:


پی این ساختمان از نوع نوار ی دو طرفه با ضخامت 60 سانتی متر و عرض نوار 1متر است.پی از سه طرف محدودیت دارد وفقط از سمت حیاط پیشروی کرده است.

بخش اول : ریز متره

فصل اول فهرست بها : عملیات تخریب

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

ارتفاع

عرض

طول

 1. 7

010101

10

 1. 07

1

متر

مربع

بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته وخارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.

1

2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری

010105

4

اصله

بریدن درخت از هرنوع در صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از 60 تا90 سانتی متر باشد.

2

اضافه بها به2درخت و

دوبار

010106

2

اصله

اضافه بها به ردیف 010105به ازای هر ده سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.

3

2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری

010109

4

اصله

ریشه کن کردن درختها وحمل ریشه ی انها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از60تا90 سانتی متر باشد.

4

اضافه بها به2درخت و

دوبار

010110

4

اصله

اضافه بها به ردیف 010109 به اضای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.

5

2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری

010114

4

اصله

پر کردن وکوبیدن جای ریشه باخاک مناسبدر صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90سانتی متر باشد.

6

اضافه بها به2درخت و

دوبار

010115

4

اصله

اضافه به به ردیف 010114 به ازای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.

7

ساختمان یک طبقه با مساحت 10 *11.07

 1. 7

010302

10

 1. 07

1

متر

مربع

تخریب کلی ساختمانهای آجری سنگی وبلوکی با ملاتهای مختلف شامل تمام عملیات تخریب.

8

فصل دوم فهرست بها : عملیات خاکی با دست

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

ارتفاع

عرض

طول

 1. 24

020301

20

 1. 2

متر

مکعب

حفر میله ی چاه تا 1.2 متر و کوره ومخزن بامقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم وسخت تا عمق 20 متر از دهانه ی چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ی ده متری

دهانه ی چاه .

1

فصل سوم فهرست بها : عملیات خاکی با ماشین

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

ارتفاع

عرض

طول

 1. 45

030501

 1. 5

10

 1. 07

1

متر

مکعب

پی کنی وکانال کنی وگودبرداری با وسیله ی مکانیکی در زمینهای نرم تاعمق 2 متروریختن خاک کنده شده در کنار محلهای مربوطه

1

 1. 5متر گودبرداری

داریم.

 1. 45

030601

 1. 5

10

 1. 07

2

متر

مکعب

اضافه بها به ردیف030501 هرگاه عمق پی کانال یا گود بیش از 2 متر باشد برای حجم خاک واقع شده 2تا 3 متر یکبار3تا4 متر دو بار.

2

مواد حاصل

از

گودبرداری ساختمان جدید.

 1. 45

030701

 1. 5

10

 1. 07

1

متر

مکعب

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وحمل آن باکامیون یا هر نوع و سیله ی مکانیکی دیگر تا فاصله ی100 متری مرکز ثقل برداشت وتخلیه.

3

 1. 7

030801

10

 1. 07

1

متر

مربع

تسطیح بستر خاکریزها با گریدر

4

 1. 7

030802

10

 1. 07

1

متر

مربع

ابپاشی وکوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها ومانندانها تا عمق 15 سانتی متر با تراکم85 درصد به روش اشو اصلاحی .

5

فصل پنجم فهرست بها : قالب بندی چوبی(قالب بندی فندا سیون)

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

ارتفاع

عرض

طول

طول قسمتهای

قالب بندی شده

 1. 94متراست.

 1. 94

050102

 1. 6

 1. 6

1

متر

مربع

تهیه ی وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نرادخارجی در

پی ها وشناژهای مربوط به آن

1

فصل هفتم فهرست بها :کارهای فولادی با میلگرد(آرماتورگذاری فنداسیون)

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

Kg/m

طول

تمام آرماتورهای طولی به کار رفته در نوار های پی فداسیون

1338

070202

 1. 58

16

 1. 17

10*4

در هر طرف

کیلو

گرم

تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن

مسلح با سیم پیچی لازم.

1

تمام آرماتورهای بکار رفته در زیر صفحات ستونها

 1. 8

070202

 1. 85

16

 1. 4

12*16

کیلو

گرم

تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن

مسلح با سیم پیچی لازم.

2

آرماتورهای به کار رفته در خاموت نوارهای پی

 1. 4

070201

 1. 617

10

 1. 2

 1. 27*

4*5

+

 1. 9*

4*5

کیلو

گرم

تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطرتا10 میلیمتر برای بتن

مسلح با سیم پیچی لازم.

3

-مقدار آرماتورهای بکار رفته در نوارهای پی :

 1. 27(طول یک آرماتور در جهت طولی )*4(تعداد ردیفها )*10(تعداد آرماتورها رد هر ردیف)=450.8
 2. 9 (طول یک آرماتور در جهت عرضی)*4(تعداد ردیفها )*10(تعداد آرماتورها رد هر ردیف)=396

مقدار کل برابر است با :

 1. 8+396=846.8

- مقدار آرماتورهای بکار رفته در زیر ستونها پی نواری :

 1. 4 (طول یک آرماتور در زیر ستون)*16(تعدادزیر ستونها)*12(تعداد آرماتورها درزیر هر ستون) =268.8

- مقدار آرماتورهای به کار رفته درخاموتها ی نوارهای پی :

 1. 2 (طول یک خاموت)*11.27(طول یک آرماتور در جهت طولی)*4(تعداد نوارهای طولی)*5(تعداد خاموتها در 1متر)

=721.28

 1. 2 (طول یک خاموت)*9.9 (طول یک آرماتور در جهت عرضی)*4(تعداد نوارهای عرضی)*5(تعداد خاموتها در 1متر)

=633.6

مقدار کل برابر است با :

 1. 28+633.6=1354.9

فصل هشتم فهرست بها : بتن درجا (بتن ریزی کف فنداسیون(بتن مگر))

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

ارتفاع

عرض

طول

*وزن قسمتهای باز باید از بتن ریزی کم شود.

 1. 108

080102

 1. 1

*

*

1

متر

مکعب

تهیه واجرای بتن با شن وماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب.

1

*مقدار بتن مگر با عیار 150 کیلو گرم در متر مکعب برابراست با مساحت کل فنداسیون منهای سطوح باز :

(11.57*10.2)-(3.5*(1.1+3.3+1.8)+1.3*(1.1+3.3+1.8)+2.77*(1.1+3.3+1.8)=71.08 متر مربع

 1. 08*0.1 =متر مکعب 7.108

فصل هشتم فهرست بها : بتن درجا (بتن ریزی فنداسیون)

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

ارتفاع

عرض

طول

 1. 648

080106

 1. 6

 1. 2

 1. 57

1

متر

مکعب

تهیه و اجرای بتن با شن وماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب

1

- مقدار بتن مصرفی در فنداسیون با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب :

(11.57*10.2)-(3.5*(1.1+3.3+1.8)+1.3*(1.1+3.3+1.8)+2.77*(1.1+3.3+1.8)=71.08 متر مربع

 1. 08*0.6=42.648متر مکعب

فصل نهم فهرست بها : کارهای فولادی سنگین(اسکلت سازه)

ملاحظات

جمع

شماره

فهرست

ابعاد

تعداد

مشابه

واحد

شرح

ردیف

کل

جزء

Kg/m

عرض

طول

تیرهای

IPE270

در طبقات

 1. 5

090201

 1. 1

 1. 8

4

کیلو

گرم

تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن

1

تیرهای

IPE220

در طبقات

 1. 7

090201

 1. 4

 1. 2

4

کیلو

گرم

تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن

2

تیرهای

IPE160

در طبقات

 1. 4

090201

 1. 8

 1. 8

4

کیلو

گرم

تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن

3

تیرهای

IPE140

در طبقات

 1. 5

090201

 1. 9

 1. 08

4

کیلو

گرم

تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن

4

ستونهای با

مقطع

2IPE160

خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:16

پروژه متره و برآورد یک آپارتمان 4 طبقه در 700 متر مربع و نقشه های آن-در قالب pdfوdocx-در50 ص


پروژه متره و برآورد یک آپارتمان 4 طبقه در 700 متر مربع و نقشه های آن
متره و برآورد (به انگلیسی: Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته میشود. این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً در جدول هایی خاص انجام می گیرند که به آنها صورت وضعیت گفته می شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه های مدیریت پروژه است. به افراد شاغل در این حرفه مترور گفته میشود. یک مترور باید درک خوبی از روشهای ساخت و ساز و هزینه این روشها داشته باشد.[۱] متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش بینی قیمت اجرای پروژه های عمرانی کاربرد دارد.وظایف یک مترور شامل موارد زیر است:[۲]مقدار و کیفیت مصالح مورد نیاز
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای پروژه
نرخ دادن در مناقصه ها
زمانبندی ساخت و ساز
دانلود رایگان جزوه متره و برآورد به همراه پروژه کامل متره و برآورد


دانلود رایگان جزوه متره و برآورد به همراه پروژه کامل متره و برآورد

چکیده:
متره عبارتست از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه ی مقادیرمصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه ی اجرا شده. یکی از فاکتورهای اساسی در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز تعیین و محاسبه ی مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده می باشد. دراین جزوه بهبررسی مفهوم متره و برآورد پرداخته شده است ومفاهیم آن به صورت طبقه بندی شده بیان شده اند.به انضمام این جزوه پروژه ای جامع پیوست شده است که امید است مورد توجه دانشجویان قرار گیرد.
پلان تیپ طبقات وپلان پارکینگ :

سایت پلان:پلان پی:


پی این ساختمان از نوع نوار ی دو طرفه با ضخامت 60 سانتی متر و عرض نوار 1متر است.پی از سه طرف محدودیت دارد وفقط از سمت حیاط پیشروی کرده است.
بخش اول : ریز متره

فصل اول فهرست بها : عملیات تخریب

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول7
010101

10
071


متر

مربع


بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته وخارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.


1

2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری
0101054


اصله


بریدن درخت از هرنوع در صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از 60 تا90 سانتی متر باشد.


2

اضافه بها به2درخت و

دوبار
0101062


اصله


اضافه بها به ردیف 010105به ازای هر ده سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.


3

2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری
0101094


اصله


ریشه کن کردن درختها وحمل ریشه ی انها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از60تا90 سانتی متر باشد.
4

اضافه بها به2درخت و

دوبار
010110

4


اصله


اضافه بها به ردیف 010109 به اضای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.


5

2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری
0101144


اصله


پر کردن وکوبیدن جای ریشه باخاک مناسبدر صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90سانتی متر باشد.


6

اضافه بها به2درخت و

دوبار
0101154


اصله


اضافه به به ردیف 010114 به ازای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.


7

ساختمان یک طبقه با مساحت 10 *11.077

010302

10
071


متر

مربع


تخریب کلی ساختمانهای آجری سنگی وبلوکی با ملاتهای مختلف شامل تمام عملیات تخریب.


8
فصل دوم فهرست بها : عملیات خاکی با دست

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول24
02030120

2متر

مکعب


حفر میله ی چاه تا 1.2 متر و کوره ومخزن بامقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم وسخت تا عمق 20 متر از دهانه ی چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ی ده متری

دهانه ی چاه .


1فصل سوم فهرست بها : عملیات خاکی با ماشین

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول

45

030501
5

10
07

1
متر

مکعب


پی کنی وکانال کنی وگودبرداری با وسیله ی مکانیکی در زمینهای نرم تاعمق 2 متروریختن خاک کنده شده در کنار محلهای مربوطه
1

5متر گودبرداری

داریم.45

030601


5


10
07

2


متر

مکعب


اضافه بها به ردیف030501 هرگاه عمق پی کانال یا گود بیش از 2 متر باشد برای حجم خاک واقع شده 2تا 3 متر یکبار3تا4 متر دو بار.
2

مواد حاصل

از

گودبرداری ساختمان جدید.

45030701


510


071


متر

مکعب


بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وحمل آن باکامیون یا هر نوع و سیله ی مکانیکی دیگر تا فاصله ی100 متری مرکز ثقل برداشت وتخلیه.


3

7

03080110
07

1


متر

مربع


تسطیح بستر خاکریزها با گریدر


4

7

03080210
07

1


متر

مربع


ابپاشی وکوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها ومانندانها تا عمق 15 سانتی متر با تراکم85 درصد به روش اشو اصلاحی .
5

فصل پنجم فهرست بها : قالب بندی چوبی(قالب بندی فندا سیون)

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول

طول قسمتهای

قالب بندی شده

94متراست.
94

050102
6


6

1


متر

مربع


تهیه ی وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نرادخارجی در

پی ها وشناژهای مربوط به آن
1فصل هفتم فهرست بها :کارهای فولادی با میلگرد(آرماتورگذاری فنداسیون)

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


Kg/m


طول

تمام آرماتورهای طولی به کار رفته در نوار های پی فداسیون1338
070202
58

16
17

10*4

در هر طرف
کیلو

گرم


تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن

مسلح با سیم پیچی لازم.
1تمام آرماتورهای بکار رفته در زیر صفحات ستونها8

070202


85


16
4

12*16


کیلو

گرم


تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن

مسلح با سیم پیچی لازم.
2آرماتورهای به کار رفته در خاموت نوارهای پی

4070201


61710


2


27*

4*5

+

9*

4*5


کیلو

گرم
تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطرتا10 میلیمتر برای بتن

مسلح با سیم پیچی لازم.


3

-مقدار آرماتورهای بکار رفته در نوارهای پی :

27(طول یک آرماتور در جهت طولی )*4(تعداد ردیفها )*10(تعداد آرماتورها رد هر ردیف)=450.8
9 (طول یک آرماتور در جهت عرضی)*4(تعداد ردیفها )*10(تعداد آرماتورها رد هر ردیف)=396مقدار کل برابر است با :

8+396=846.8

- مقدار آرماتورهای بکار رفته در زیر ستونها پی نواری :

4 (طول یک آرماتور در زیر ستون)*16(تعدادزیر ستونها)*12(تعداد آرماتورها درزیر هر ستون) =268.8

- مقدار آرماتورهای به کار رفته درخاموتها ی نوارهای پی :

2 (طول یک خاموت)*11.27(طول یک آرماتور در جهت طولی)*4(تعداد نوارهای طولی)*5(تعداد خاموتها در 1متر)

=721.28

2 (طول یک خاموت)*9.9 (طول یک آرماتور در جهت عرضی)*4(تعداد نوارهای عرضی)*5(تعداد خاموتها در 1متر)

=633.6

مقدار کل برابر است با :

28+633.6=1354.9فصل هشتم فهرست بها : بتن درجا (بتن ریزی کف فنداسیون(بتن مگر))

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول

*وزن قسمتهای باز باید از بتن ریزی کم شود.108

080102
1

*
*
1


متر

مکعب


تهیه واجرای بتن با شن وماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب.
1*مقدار بتن مگر با عیار 150 کیلو گرم در متر مکعب برابراست با مساحت کل فنداسیون منهای سطوح باز :

(11.57*10.2)-(3.5*(1.1+3.3+1.8)+1.3*(1.1+3.3+1.8)+2.77*(1.1+3.3+1.8)=71.08 متر مربع

08*0.1 =متر مکعب 7.108فصل هشتم فهرست بها : بتن درجا (بتن ریزی فنداسیون)

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول

648

080106
6

2

57

1


متر

مکعب


تهیه و اجرای بتن با شن وماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب
1

- مقدار بتن مصرفی در فنداسیون با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب :

(11.57*10.2)-(3.5*(1.1+3.3+1.8)+1.3*(1.1+3.3+1.8)+2.77*(1.1+3.3+1.8)=71.08 متر مربع

08*0.6=42.648متر مکعب

فصل نهم فهرست بها : کارهای فولادی سنگین(اسکلت سازه)

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


Kg/m


عرض


طول

تیرهای

IPE270

در طبقات5

090201
1


8

4


کیلو

گرم


تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن
1

تیرهای

IPE220

در طبقات7

090201
4
2

4


کیلو

گرم


تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن
2

تیرهای

IPE160

در طبقات4

090201
8
8


4


کیلو

گرم


تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن
3

تیرهای

IPE140

در طبقات5

090201
9
08

4


کیلو

گرم


تهیه وکار گذاشتن تیر ساده

(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن
4

ستونهای با

مقطع

2IPE160

3476
090104
6
110
1


کیلو

گرم


تهیه ونصب ستون متشکل از یک یا چند تیر آهن یا ناودانی یا نبشی که وصله های اتصال یا ورقهای تقویتی دران بکار رفته باشد.
5

ستونهای با

مقطع

2IPE160

PL140*124

090104
8
28
1


کیلو

گرم


تهیه ونصب ستون متشکل از یک یا چند تیر آهن یا ناودانی یا نبشی که وصله های اتصال یا ورقهای تقویتی دران بکار رفته باشد.
6

ستونهای با

مقطع

2IPE160

PL140*088

090104
39
6

1


کیلو

گرم


تهیه ونصب ستون متشکل از یک یا چند تیر آهن یا ناودانی یا نبشی که وصله های اتصال یا ورقهای تقویتی دران بکار رفته باشد.
7

بادبندهای بکاررفته در طبقات

2U803

090402
28
86
63

12

4


کیلو

گرم


تهیه ونصب بادبندکه هر عضو آن از یک یا چند پروفیل تشکیل شده باشدبا تمام قطعات اتصالبرشکاری جوشکاریوساییدن.
8فصل دهم فهرست بها:سقف سبک بتنی

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول

سقف

طبقات

95100203

*


*


3


متر

مربع


اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتی متر باتیرچه وبلوک توخالی

سفالی شامل تهیه ی تمام مصالح به استثنای میلگردوهمچنین تهیه ی تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.
1

پارکینگ

22100203

*


*


1


متر

مربع


اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتی متر باتیرچه وبلوک توخالی

سفالی شامل تهیه ی تمام مصالح به استثنای میلگردوهمچنین تهیه ی تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.
2

فصل یازدهم فهرست بها : آجرکاری وشفته ریزی

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول

طبقات88

110205


8
7

3


متر

مربع


دیوار یک آجره با آجر فشاری

وملات ماسه سیمان1:6.
1

پارکینگ35

110205


2
34

1


متر

مربع


دیوار یک آجره با آجر فشاری

وملات ماسه سیمان1:6.
2

طبقات36

110208
8
4

3


متر

مربع


دیوار نیم آجره با آجر فشاری

وملات ماسه سیمان1:6.
3

پارکینگ55

110208
2
25

1


متر

مربع


دیوار نیم آجره با آجر فشاری

وملات ماسه سیمان1:6.
4

دیوار یک

آجره ی خرپشته10

110205
2
2


1


متر

مربع


دیوار یک آجره با آجر فشاری

وملات ماسه سیمان1:6.
5نمونه ی محاسبه ی جزءدیوارهای یک آجره:

7(طول دیوارهای نماوبدون نمای خارجی وپارتیشنهای داخلی 20 سانتیمتری)*3(تعدادطبقات)*2.8(ارتفاع طبقات)=342
3(طول دیوارهای نماوبدون نمای خارجی وپارتیشنهای داخلی 20 سانتیمتری)*1(تعدادطبقات)*2.2(ارتفاع دیوار)=106.3فصل یازدهم فهرست بها : آجرکاری وشفته ریزی(راه پله)

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف

کل


جزء


ارتفاع


عرض


طول

بازوی پله ها5

1103011

65

8


متر

مربع


طاق زنی بین تیر آهن (طاق ضربی)

با آجر فشاری یا ملشینی سوراخدار.
1

پاگردها8

1103014

7

8


متر

مربع


طاق زنی بین تیر آهن (طاق ضربی)

با آجر فشاری یا ملشینی سوراخدار.
2فصل سیزدهم فهرست بها: عایق کاری رطوبتی

ملاحظات


جمع


شماره

فهرست


ابعاد


تعداد

مشابه


واحد


شرح


ردیف


خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:46

مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری


چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

§ ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

§ کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

§ پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همکاری یا مشارکت و یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد. شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.

§ قرارداد

قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح

ب-تهیه طرح

ج-اجرای طرح

د-نظارت بر اجرای طرح

بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند. قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یک دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانکاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی که به ساختن یک دارایی ارتباط پیدا می کند از جمله این قراردادهاست.

طول مدت اجرای قراردادهای پیمانکاری معمولاً بیش از یک سال است، یعنی تاریخ شروع و تکمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یک قرارداد بلند مدت پیمانکاری محسوب شود. در قراردادهایی که طی مدتی کمتر از یک سال تکمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد که عدم شناسایی درآمد و هزینه در یک دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش کند قرارداد باید بلند مدت به شمار آید، مشروط بر اینکه در طول دوره های مالی مختلف رویه یکنواختی در اجرا بکار گرفته شود.


§ انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری را در صورتی که مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین کارفرما و پیمانکار منعقد کرد. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیر است:

§ مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند. طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود که هر یک از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

· مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

1.مطالعات شناسایی طرح

2.تهیه طرح مقدماتی

· مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح

1.تهیه نقشه های تفصیلی

2.تهیه اسناد و مدارک مناقصه

· مرحله سوم: اجرای طرح:

1.ارجاع کار به پیمانکار

2.انعقاد قرارداد پیمانکاری

3.عملیات اجرایی

4.تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها

5.تحویل موقت

6.تحویل قطعی

· برآورد کل سود ناخالص پیمان

· اندازه گیری میزان پیشرفت کار

· محاسبه مبلغ درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

§ برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

1.مبلغ اولیه پیمان

2.مبلغ کارهای جدید

3.تغییر مقادیر کار (هرگاه مقادیر هر یک از اقلام پیمان کم یا زیاد شود درآمد پیمان افزایش یا کاهش خواهد یافت).

4.مبلغ مورد مطالبه پیمانکار در نتیجه تغییرات مفاد قرارداد و تعدیل آحاد بهای کار (مبلغ مورد مطالبه پیمانکار هنگامی به عنوان درآمد در برآورد پیمان منظور می شود که مبلغ مورد مطالبه بطور منطقی قابل اندازه گیری باشد و پیمانکار مدارک و شواهدی بر قبول مبلغ مورد مطالبه ارائه کند).

5.جریمه تأخیر (خسارت یا جریمه ناشی از تأخیر در تکمیل پیمان یا سایر علل، موجب کاهش درآمد پیمان خواهد شد).

§ برآورد کل هزینه پیمان

کل هزینه برآوردی پیمان به ترتیب زیر از حاصل جمع هزینه های واقعی انجام شده و برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بدست می آید:

برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان+هزینه های واقعی= کل هزینه های برآوردی پیمان

در صورتی که برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بین دو مبلغ محدود باشد مبلغی که به سود کمتری می انجامد باید انتخاب شود.

§ برآورد کل سود ناخالص پیمان

پس از آنکه کل درآمد و هزینه برآوردی پیمان محاسبه شد، کل سود ناخالص برآورد پیمان از رابطه زیر بدست می آید:

کل هزینه های برآورد پیمان- کل درآمد یا مبلغ پیمان= کل سود ناخالص برآوری پیمان

برآورد درآمد و هزینه و در نتیجه سود ناخالص پیمان تحت تأثیر ابهامات گوناگونی نظیر موارد زیر است که اغلب به آثار رویدادهای آینده بستگی دارد:

· احتمال بروز حوادث قهری و غیرمترقبه

· تغییر سطح عمومی قیمتها

· تغییرات احتمالی در مقررات دولتی و دستگاه کارفرما

· تعلیق کار از طرف کارفرما

بنابراین اقلام برآوردی پیمان باید در پی وقوع رویدادها و رفع ابهامات در هر دوره مالی بازنگری شود. بدین ترتیب، کل سود ناخالص برآوردی پیمان در دوره های مختلف ممکن است تغییر کند.

§ اندازه گیری میزان پیشرفت کار

مشکل اساسی در بکارگیری روش درصد پیشرفت کار تعیین معیار یا ضابطه برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار و برآورد مخارج لازم برای تکمیل پیمان است. میزان پیشرفت کار را می‌توان به مقدار مواد مصرفی و یا بر اساس خروجیهای پیمان برحسب کیلومتر، تن، تعداد واحدهای تولید شده یا ارزش افزوده تعیین کرد. در هر حال هدف از بکارگیری این معیارها تعیین میزان دقیق کار انجام شده است. بنابراین، برای انتخاب مناسبترین معیار به منظور تعیین درجه تکمیل کار باید ویژگیهای هر پیمان بدقت بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

تعیین میزان پیشرفت کار بر اساس خروجیهای پیمان هنگامی مناسب است که مخارج لازم برای تکمیل هر بخش از کار تقریباً ثابت باشد. برای مثال، اگر در قرارداد احداث 20 کیلومتر بزرگراه، هزینه ساختن هر کیلومتر راه مبلغ 500.000 ریال برآورد شده باشد میزان پیشرفت کار را می توان بر اساس کار انجام شده نسبت به کل کار تعیین کرد. یعنی اگر 10 کیلومتر از بزرگراه ساخته شده باشد می توان نتیجه گیری کرد که حدود 50% کار انجام گرفته است.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:48

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

چکیده

از زمان شروع بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاکنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

1.. در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد

2.مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.

3.یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد.

کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی

مقدمه

پس از گذشت 78 سال از قدمت صنعت بیمه در کشورمان ، هنوز هم بیمه به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده و در اکثر موارد در سطح بیمه های اجباری باقی مانده است که این موضوع را به وضوح می توان حتی در بین اقشار تحصیلکرده و ثروتمند جامعه نیز مشاهده نمود.

گذشته از بیمه های مربوط به افراد ، بیمه های مربوط به صنایع اصلی نیز بطور کامل در بازار کشورمان تعریف و شناسایی نشده و چه بسا ریسک های بزرگ و فراوانی که با توجه به استفاده از روشهای بسیار قدیمی و سنتی و عدم اطلاعات کافی و درست ، زمینه بیمه نمودن آنها در فعالیتهای اقتصادی فراهم نگردیده است و اگر هم فراهم شده ، با استانداردهای بسیار قدیمی می باشد که برای شرکت های بیمه ریسک بالایی داشته و متعاقبا باعث ضرر و زیان های فراوانی برای این شرکت ها میگردد.

در این

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده ...................................................................................................................1

مقدمه ....................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1 بیان مساله .......................................................................................................4

پیشینه تحقیق ..........................................................................................................5

ضرورت انجام ........................................................................................................8

هدف مطالعه ...........................................................................................................8

1-4-1 هدف آرمانی .............................................................................................8

1-4-2 اهداف ویژه ..............................................................................................8

1-5 هدف کاربری .................................................................................................8

1-6 سوالات تحقیق ...............................................................................................9

1-7 فرضیه ............................................................................................................9

1-8 تعاریف و مفاهیم ..........................................................................................10

فصل دوم: آشنایی با فرآیند تولید

2-1 آشنایی با محدوده تحت مطالعه ....................................................................18

2-2 تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران ............................................................18

عنوان شماره صفحه

2-3 آشنایی با شرکت پلیمر آریا ساسول ...........................................................19

2-4 شرح فرایند واحد الفین .............................................................................20

2-5 بخش دی اتانایزر ......................................................................................24

2-5-1 جداسازی برش های دوکربنه ...............................................................24

2-5-2 هیدروژناسیون استیلن ..........................................................................25

2-5-3 احیا کاتالیست .....................................................................................26

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش کار و تحقیق )

3-1 انواع تکنیک های بازرسی بر مینای ریسک ..............................................29

3-1-1 روش کیفی .........................................................................................30

3-1-1-1 رتبه بندی واحدها بر اساس ریسک بالقوه .......................................31

3-1-1-2 احتمال وقوع از کارافتادگی ............................................................32

3-1-1-3 پیامدهای وقوع از کار افتادگی ........................................................33

3-1-1-4 نتایح ...............................................................................................37

3-1-1-5 تعیین نواحی بحرانی که نیازمند توجه بیشتری در حین بازرسی

می باشند .......................................................................................................37

3-1-2 روش کمی .........................................................................................38

3-1-2-1 محاسبه پیامدهای ازکارافتادگی ......................................................40

3-1-2-1-1 تخمین سرعت خروج سیال .......................................................40

3-1-2-1-2 پیش بینی رفتار نشتی .................................................................40

3.-1-2-1-2-1 تاثیرات اشتغال زا .................................................................40

3-1-2-1-2-2 تاثیرات سمیت ......................................................................41

عنوان شماره صفحه

3-1-2-1-2-3 تاثیرات زیست محیطی ............................................................41

3-1-2-1-2-4 تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید .............................42

3-1-2-1-3 کاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها ..................................42

3-1-2-2 مروری بر احتمال وقوع از کار افتادگی ............................................43

3-1-2-3 محاسبه ریسک ................................................................................43

3-1-3 روش نیمه کمی ...................................................................................44

3-1-3-1 آنالیز پیامد .......................................................................................45

3-1-3-2 آنالیز احتمال ....................................................................................48

3-1-3-3 آنالیز ریسک ....................................................................................49

3-2 دلیل ارائه متدلوژی بکاررفته در این تحقیق ...............................................49

3-3 ارائه (روش کار ) متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسک بکارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه .....................................................................................50

3-3-1 فلوچارت معرفی روش بکارگرفته شده جهت مدیریت بازرسی بر

مبنای ریسک ...................................................................................................50

3-3-2 عناصر کلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک و مراحل

انجام آن .........................................................................................................51

3-3-2-1 مرحله اول : تشکیل تیم RBI..........................................................52

3-3-2-1-1 تعیین مسئولیت ها .......................................................................53

3-3-2-1-2 آموزش و تائید صلاحیت پرسنل برای اجرای RBI.....................56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوری داده های مورد نیاز در سیستم

ارزیابی ریسک ...............................................................................................57

3-3-2-2-1 منابع داده های خاص سایت( واحدهای تولیدی ) .....................59

عنوان شماره صفحه

3-3-2-3 مرحله سوم : فرایند تعیین ریسک تجهیزات .......................................60

3-3-2-3-1 پیامد وقوع از کار افتادگی ............................................................60

3-3-2-3-1-1 فاکتور پیامد ایمنی (Csaf)......................................................61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)...................................................................61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)...............................................................61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سیال (Fi)................................................................62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سیال (Fis)....................................................62

3-3-2-3-1-2 فاکتور پیامد آلودگی (Cpol)..................................................63

3-3-2-3-1-3 فاکتور پیامد تولید (Cprod)..................................................64

3-3-2-3-1-3-1 فاکتور تعمیر (Frep).........................................................64

3-3-2-3-1-3-2 فاکتور قابلیت کارکرد (Fop)............................................65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازکارافتادگی..........................................................65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس میزان

ریسک (Risk Ranking)............................................................................75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ........................................76

3-3-2-5-1 حداکثر فاصله زمانی بازرسی (چه زمانی بازرسی انجام پذیرد)....77

3-3-2-5-2 روش های بازرسی (چگونه بازرسی انجام پذیرد).......................78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسی ( چک لیست ) / ارزیابی تفصیلی .......79

3-3-2-6 مرحله ششم : مدیریت و کاهش ریسک ..........................................79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ...........................................................80

عنوان شماره صفحه

فصل چهارم:نحوه پیاده سازی مدل پیشنهادیRIB بر روی واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشکیل تیم RBI..............................................................................82

مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات و داده ها .......................................................82

مرحله سوم : تعین ریسک تجهیزات ...................................................................85

مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس ریسک آنها ....................................86

مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ..........................................................86

مرحله ششم : مدیریت کاهش ریسک ................................................................87

مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ..............................................................................88

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5-1 نتیجه گیری از متدلوژی ارائه شده .............................................................91

فصل ششم: تفسیر نتایج

6-1 جمع بندی و تفسیر کلی نتایج ..................................................................120

6-2 پیشنهادات ...............................................................................................123

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول3-1. دسته بندی سیالات.........................................................................................50

جدول3-2. محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال..................................................50

(جدول 3-3). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر..............................................................52

(جدول 3-4) تبدیل زیرفاکتور ماژول فنی به دسته بندی احتمال......................................53

(جدول 3-5) راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی.............................................64

(جدول 3-6 ). ارزیابی فاکتور دمایی...............................................................................67

(جدول 3-7) ارزیابی فشار..............................................................................................68

(جدول 3-8) : ریسک مقدار نشت اندازه سیال برای مایعات و سیالات اشتعال ناپذیر......69

(جدول 3-9) : فاکتور معیار ارزیابی تعمیر......................................................................71

(جدول شماره 3-10): فاکتور قابلیت کارکرد................................................................72

(جدول 3-11). work sheet جهت تعیین احتمال خرابی از لحاظ کیفی...................74

(جدول 2-12) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب...............................................................77

(جدول 2-13) فاکتور بازرسی......................................................................................78

(جدول 2-14) فاکتور وضعیت......................................................................................80

(جدول 2-15) فاکتور فرایند........................................................................................81

(جدول 3-16) فاکتور طراحی مکانیکی.........................................................................83

(جدول 3-17) فاکتور تجربی .......................................................................................84

(جدول4-1) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406 ......94

(جدول4-2 )Data sheet مربوط به D-406.............................................................97

عنوان شماره صفحه

(جدول 4-3). برنامه بازرسی D-406....................................................................99

(جدول 4-4). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی

بازرسی D-406 از 48 ماه به 72.........................................................................100

جدول 5-1 نتایج میزان پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه......................104

جدول 5-2 راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی..............................................105

جدول5-3 نتایج میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه..................107

جدول5-4 جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی................................................108

جدول 5-5 ماتریس ریسک مورد استفاده در فرآیند ارزیابی ریسک

واحد دی اتانایزر................................................................................................110

جدول5-6 نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه......................................110

جدول 5-7 ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی...........................................112

جدول5-8 ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید

بازرسی تجهیزات مورد مطالعه............................................................................113

جدول 5-9 مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه...................114

جدول 5-10 مکانیزمهای از کار افتادگی برای7 لوپ لوله های مورد مطالعه......119

جدول5-11 ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV..........................................124

جدول 5-12 ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده

در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها...............................................125

جدول5-13 طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساس متد

مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک......................................................................126

عنوان شماره صفحه

جدول5-14 جدول برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک

تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از 2013 به 2015.........................................131

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه

(نمودار 3-1) گردش کار RBI…...........................................................................55

نمودار 5-1 توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها................................129

فهرست اشکال

عنوان شماره صفحه

شکل 3-1. طیف روش های RBI ........................................................................32

شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک...............................................................................41

(شکل 3-3) : ماتریس ریسک نیمه کمی..................................................................49

(شکل 3-4) : شماتیک ماتریس RBI......................................................................85

(شکل 3-5) : ارتباط بین درجه ریسک و سطح بازرسی...........................................88

(شکل 4-1) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406...................................................96

عنوان : ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

فرمت :doc

تعداد صفحات :146خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:44

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی


مقدمه
افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.
مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).
امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:
واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.
امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی (WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.


اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال1381 است.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:40

پروژه آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب

پروژه آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب

چکیده:

گسترش شهرنشینی ، افزایش جمعیت،توسعه صنعتی شهرها وبالا رفتن استانداردهای زندگی موجب شده تا مصرف سرانه آب درایران ازروندی روبه رشد برخوردارباشد. ازیکسو کاهش ظرفیت منابع آب موجود به همراه تقاضای افزونتر برای آب وازسوی دیگرنیاز ایجاد منابع تامین آب جدید به سرمایه گذاری بالای اقتصادی، موجب گردیده تاضرورت ذخیره سازی درمصرف آب بیش ازپیش احساس شود. بدین منظور ضروری است تابا برنامه ریزی دقیق وحساب شده درزمینه مدیریت تقاضای آب واعمال روشهای مدیریتی درجهت ارتقاء سطح آگاهی جامعه واستفاده ازفن آوریهایی که منجر به صرف جویی درمصرف آب مورد تقاضا برای مصرف وظرفیت ذخایر آب موجود را فراهم نمود.بطورکلی میزان موفقیت برنامه های مدیریت تقاضای آب دراین زمینه، بستگی به میزان کارائی روشهای ارائه شده درزمینه صرفه جویی درمصرف آب داشته وبراین اساس می بایست با اندازه گیری میزان آب صرفه جویی شده حاصل ازاجرای این روشها،میزان موفقیت برنامه های مدیریت تقاضای آب رادر امر ذخیره سازی آب بررسی نمود. باید توجه داشت که تعیین دقیق مقدارآب صرفه جویی شده به آسانی امکان پذیر نبوده وعواملی نظیر ثابت نبودن مصرف آب درطول شبانه روز، یکسان نبودن آهنگ مصرف آب در بین مشترکین مختلف،تغییرات فصلی وآب وهوایی، نوسانات قیمت آب بهاء ووجود نشتی آب از لوله ها به میزان مصرف آب تاثیرگذار می باشند.

باتوجه به مبانی فوق،هدف ازارائه این مقاله معرفی روشی اصولی وعلمی به منظور برآوردنسبتا" دقیق میزان آب صرفه جویی شده دریک جامعه بوده تا با دسترسی به چنین روشی ضمن آنکه میزان آب مصرفی حاصل از اجرای راهکارهای فنی واجتماعی درزمینه بهینه سازی مصرف آب با میزان آب مصرفی در دوره قبل از اجرای برنامه های مدیریت تقاضای آب مقایسه میشود، میزان کارائی روشهای به کار گرفته شده درزمینه صرفه جویی نیز مشخص گردد. دراین روش ابتدا به چگونگی شرایط انتخاب نمونه های آماری به منظور انجام مطالعات وروشهای موثر درزمینه پایش میزان مصرف آب مشترکین اشاره شده، سپس به چگونگی پردازش داده های جمع آوری شده وبرآورد مقدارآب صرفه جویی شده با استفاده ازروشهای مهندسی، روشهای مقایسه ای آماری ومدلسازی رگرسیونی اشاره میگردد. این روش همچنین به عنوان ابزاری موثر، دربررسی توجیه پذیری اقتصادی طرحهای پیشنهادی صرفه جویی مصرف آب قابل کاربرد بوده وبرنامه های درازمدت درزمینه مدیریت تقاضای آب را ازقابلیت اطمینان بیشتری برخوردار خواهدنمود.

- مقدمه:

درطول ده سال اخیر، دیدگاههای محققان صنعت آب وفاضلاب دربرنامه ریزیهای بلندمدت تامین آب تفاوتهای زیادی باگذشته نموده است. در دهه های گذشته موضوعاتی نظیر احداث سدهای جدید برروی رودخانه ها، افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب وتوسعه شبکه های آبرسانی ازمحورهای اصلی سیاستگذاری درزمینه برنامه های مدیریت تامین آب به شمار می آمدند. گسترش شهرنشینی وافزایش سریع جمعیت دربسیاری ازکشورهای جهان موجب کاهش سرانه آب دردسترس وپدید آمدن آثار سیاسی، اجتماعی واقتصادی ناشی از بحران کم آبی درسالهای پایانی قرن بیستم وآغاز هزاره جدید گردیده است.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:28

برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

چکیده

این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین به ترتیب: 42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد کبود برآورد گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.

کلید واژه ها:

جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع

۱-۲- منشا و اهلی

۲-۲- نژادها

۳-۲-اهداف پرورش کبوتر

۱-۳-۲- مصرف گوشت جوجه کبوتر

۲-۳-۲- تامین کود مزارع

۳-۳-۲- نامه رسانی

۴-۳-۲- مسابقه و سرگرمی

۴-۲- پرورش و نگهداری

۵-۲- محاسن پرورش کبوتر

۶-۲- تغذیه کبوتر

۱-۶-۲- تغذیه کبوتر بالغ

۲-۶-۲- تغذیه جوجه کبوتر

۷-۲- شیر کبوتر

۸-۲- گوشت کبوتر

۹-۲- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی

۱۰-۲- همبستگی

۱-۱۰-۲- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت

۱۱-۲- رگرسیون ( وایازی )

۱۲-۲- وراثت پذیری

۱۳-۲- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری

۱-۱۳-۲- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر

۲-۱۳-۲- همبستگی ژنوتیپی و محیطی

۱۴-۲- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات

۱۵-۲- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص

۱-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب

۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی

۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی

۱-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد

۲-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین

۲-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس

۱۶-۲- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون

۱۷-۲- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر

۱۸-۲- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها

۱۹-۲- انتخاب

۱-۱۹-۲- انتخاب داخل نژادی

۲۰-۲- سیستم های آمیزشی

۱-۲۰-۲- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات

۱-۱-۲۰-۲- آمیزش خویشاوندی

۲-۱-۲۰-۲- آمیزش غیرخویشاوندی

۲۱-۲- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر

۲۲-۲- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر

۲۳-۲- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند

۱-۲۳-۲- وزن جوجه کبوتر

۲-۲۳-۲- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها

۱-۳- محل اجرای طرح

۲-۳- کبوتران مورد استفاده در طرح

۳-۳- نحوه اجرای طرح

۴-۳- جمع آوری اطلاعات

۵-۳- روش آماری

فصل چهارم : نتایج

۱-۴- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین

۱-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری

۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری

۳-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد ماده و برآورد وراثت پذیری

۲-۴- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان

۱-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری

۲-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری

۳-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری

۴-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری

۵-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری

۶-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری

۷-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

۱-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس

۲-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس

۳-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده به تفکیک جنس

۲-۵- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات

۱-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری

۲-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت

۳-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت

پیشنهادات

پیوست ها

فهرست منابع

چکیده انگلیسیخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:37

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 >>