X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:48

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری در بیمه

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری در بیمه

فصل اول

شرح دفاتر و فرمهای مورد لوم

1- برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح می‌گردد.

1-1- دفتر روزنامه حسابهای عمومی :

از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل 11 ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند.

ستون 1- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد.

ستون 2- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد.

ستون 3- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است.

ستون 4- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد.

ستون 5- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد.

ستون 6- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد.

ستون 7- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد.

ستون 8- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.

ستون 9- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.

ستون 10- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.

ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.

تبصره یک – جمع ستونهای 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و این عملیات تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و درپایان هر ماه جمع عملیات ماه قبل نیز در ستون مربوط ثبت می‌گردد تا جمع کل لغابت ماه مورد عمل بدست آید. توجه خواهند داشت که جمع ستونهای 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود.

فهرست مطالب:

فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم

دفتر روزنامه حسابهای عمومی

دفتر کل

دفتر معین

دفتر اعتبارات

دفتر اثاثیه و اموال

دفتر صندوق

فرمهای مورد نیاز در واحدها

سند حسابداری

موازنه حساب

دستور پرداخت

دستور پرداخت نقدی

دستور پرداخت چک

برگه دریافت ودیعه

برگه رسید انبار

حواله انبار

صورت آمار داروی مصرفی روزانه

فرم آمار مصرفی ماهیانه

فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله

فصل دوم طبقه‌بندی حسابها

گروه ذخائر

گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات

گروه اشخاص

گروه وجوه

گروه درآمدها

گروه روابط

گروه حسابهای انتظاری

فصل سوم تشریح حسابها

گروه ذخائر 1- ذخائر قانونی

2- ذخائر استهلاک

گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات

1- اموال غیرمنقول

2- اموال منقول

3- حساب انبار و موجودیها جنسی

عملیات حسابداری انبار مواد مصرفی و خوراک و انبار داروئی

اجناس ارسالی از بیمارستانها به درمانگاههای تابعه

خروج اجناس از انبار برای مصارف داخلی

اجناس مرجوعی از قسمتهای مختلف واحد مراکز درمانی به انبار واحد درمانی

اجناس انتقالی و یا مرجوعی از قسمتهای درمانگاههای وابسته دارای حسابداری مستقل به بیمارستانها

اجناس و کالاهای اهدائی

ضایعات

حساب انبار اثاثیه اداری و ملزومات پزشکی

حساب امتیازات

گروه اشخاص

حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران)

گروه وجوه

صندوق

تنخواه گردان

قبوض درمانی

بانکها

گروه درآمدها

درآمد حاصله از ارائه خدامات درمانی به غیر بیمه‌شدگان

درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد

درآمد حاصل از کمک و هدایا

سایر درآمدها

درآمدهای تحصیل نشده

گروه هزینه‌‌ها

بخش اول :هزینه‌های درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری

بخش دوم : هزینه‌های درمانی مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد

بخش سوم: هزینه‌ درمان غیرمستقیم طرف قرارداد

بخش چهارم : هزینه‌های درمان اورژانس

گروه روابط

1- تراز افتتاحیه

2- حساب رابط

3- حساب درآمد و هزینه نهایی درمان

حساب تراز اختتامیه

گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی

بخش چهارم تلفیق حسابهاخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:44

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 10:43

پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

پروژه کارآفرینی (شرکت بیمه ای پوشش گر شرق)در65 صفحه ورد قابل ویرایش

قسمت اول : فصل اول

تاریخچه بیمه:

بخش اول: تاریخچه بیمه در جهان

پیشینه:

بیمه که شکل تکامل یافته تعاون وهمکاری بین افراد است از روزگار قدیم وبه اشکتل مختلف وجود داشته که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود:

1- هامورابی پادشاه بابل در2000 سال قبل از میلاد مسیح قوانینی وضع کرده بود که بر اساس آن کاروان هایی که کالاهای تجاری حمل می کردند مورد حمایت قرار می گرفتند؛ بدین صورت که اگر مال التجاره های آنان مورد دستبرد،سرقت ویا حتی سایر حوادث قرار می گرفت وبه آنها خسارت وارد می شد اهالی شهر بلبل آن خسارتها را جبران می کردند.

2- در مصرقدیم، سنگتراشان ومومیاگران قوانینی وضع کرده بودند که در صورت فوت هر یک از اعضا سایرین هزینه های کفن ودفن او را بپردازند ویا وراث اورا مورد حمایت قرار دهند .

3- بیمه که شکل واقعی – ونه امروزی – اولین بار برای حمایت کشتی های تجاری در برابر خطرات دریا و دزدان دریایی بوجود آمد . ساز وکار این حمایت نیز از طریق وام دریایی بود؛ بدین صورت که وام گیرنده متعهد بود چنانچه کشتی حامل کالای او سالم به مقصد برسد مبلغی را به عنوان حق التضمین به وام دهنده بدهد ، اما اگر کشتی در اثر این دو عامل از بین می رفت وام دهنده از اصل وفرع وام خود صرفنظر می کرد.

پیدایش بیمه:

تا قرن 14 میلادی بیمه به شکل کنونی وجود نداشت وحتی بیمه های حمل ونقل دریایی که قبل از این زمان رایج بود منضم به قرارداد حمل ونقل کالا در کشتی بود وبه شکل مستقل نبود . قرن 14 مبدا پیدایش بیمه به شکل کنونی است ،از اواخر این قرن قرارداد بیمه از قرارداد حمل کالا در کشتی جدا شد وپس از آن بیمه های مستقل به سرعت رشد کردند.

یک قرن پس از آن عده ای از بازرگانان وتجار حرفه خود را منحصرا بیمه گری قرار دادند وبدین ترتیب بیمه گری حرفه ای رسما از قرن 15 شروع شد.

از نظر تاریخی بیمه های دریایی قدیمی ترین نوع بیمه ها هستند . پس از آن به ترتیب بیمه های آتش سوزی ، عمروسایر بیمه ها بوجود آمدند .

در مورد بیمه های آتش سوزی باید بگوییم که این بیمه از گذشته های دور در برخی کشورهای اروپایی نظیر بلژیک وآلمان وجود داشته است. مثلا در قرن 16 میلادی در شهرهای شمالی آلمان نظیر هامبورک، شهرداری ها اداراتی بنام دفتر آتش تشکیل داده بودند که در مقابل دریافت مبلغی ، خسارتهای وارده به افراد بیمه شده را که ناشی از آتش سوزی بود جبران می کردند. اما رشد وتوسعه بیمه آتش سوزی به آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 باز می گردد. اولین بیمه نامه عمر نیز در سال 1583 میلادی (قرن 16) در کشور انگلستان صادر شد. بیمه های تامین اجتماعی نیز در یکصد ساله اخیر پا به عرصه وجود گذاشتند.

فهرست مطالب:

قسمت اول : کلیات بیمه

فصل اول : تاریخچه بیمهَ

بخش اول:تاریخچه بیمه در جهان........................................................... 11

پیشینه.......................................................................................................................... 11

پیدایش بیمه................................................................................................................... 12

لویدز لندن......................................................................................................................13

بیمه در عصر حاضر........................................................................................................ 14

بخش دوم: تاریخچه بیمه درایران ........................................................... 14

سابقه ......................................................................................................................... 14

نخستین گام................................................................................................................... 15

شروع فعالیت............................................................................................................... 15

تاسیس شرکتهای بیمه ایرانی ...........................................................................................16

بیمه پس از انقلاب اسلامی.............................................................................................. 16

فصل دوم : مفاهیم کلی

بخش اول:تعریف بیمه............................................................................. 18

تعریف لغوی ................................................................................................................ 18

تعریف فرهنگستان ایران................................................................................................. 18

تعریف قانون بیمه............................................................................................................ 18

تعریف فنی ................................................................................................................... 19

بخش دوم:عقد بیمه.................................................................................. 19

تعریف .......................................................................................................................... 19

شرایط صحت عقد ..........................................................................................................19

خصوصیات عقد بیمه ..................................................................................................... 21

بخش سوم:اجزای بیمه............................................................................. 22

بیمه گر........................................................................................................................ 22

بیمه گذار..................................................................................................................... 22

بیمه نامه ........................................................................................................................ 22

موضوع بیمه .................................................................................................................. 23

حق بیمه ....................................................................................................................... 23

خسارت ....................................................................................................................... 23

فرانشیز ..........................................................................................................................23

بخش چهارم:شرایط بیمه نامه.................................................................. 24

1- شرایط عمومی ................................................................................................. 24

2- شرایط خصوصی ............................................................................................... 24

3- شرایط ویژه........................................................................................................ 24

بخش پنجم : انواع بیمه ......................................................................25

بیمه های اجتماعی................................................................................................... 25

بیمه های بازرگانی ...................................................................................................26

فصل سوم: اصول بیمه

1- اصل حسن نیت..................................................................................................27

2- اصل غرامت ......................................................................................................28

3- اصل نفع بیمه ای................................................................................................ 28

4- اصل جانشینی ....................................................................................................28

5- اصل مشارکت .................................................................................................. 29

6- اصل داوری .......................................................................................................29

7- اصل علت نزدیکی .............................................................................................29

8- اصل اتکایی ......................................................................................................30

فصل چهارم: چارت سازمانی شرکت بیمه................................................. 32

شرح وظایف...........................................................................................33

قسمت دوم : انواع بیمه

فصل پنجم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: بیمه آتش سوزی ..............................................................37

تعریف بیمه آتش سوزی .........................................................................................37

خطرات مورد تعهد ...................................................................................................37

خطرات خارج از تعهد ..............................................................................................38

اموالی که بیمه نمی شوند ..........................................................................................38

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی ..........................................................................38

محاسبه حق بیمه .......................................................................................................39

مدت بیمه نامه ........................................................................................................40

فسخ بیمه نامه ...........................................................................................................40

ابطال بیمه نامه ........................................................................................................ 40

بخش دوم : خطرات اضافی ................................................................41

1- بیمه زلزله ..........................................................................................................41

2- بیمه سیل ...........................................................................................................42

3- بیمه توفان .........................................................................................................42

4- بیمه دزدی با شکستن حرز ................................................................................43

5- بیمه شکست شیشه ............................................................................................43

7- بیمه سقوط هواپیما ........................................................................................... 43

فصل ششم: بیمه اتومبیل

تعریف ..................................................................................................................45

بخش اول: بیمه بدنه .........................................................................46

تعریف ...................................................................................................................46

خطرات مورد تعهد .................................................................................................46

خطرات خارج از تعهد ..............................................................................................46

مراحل صدور بیمه نامه ..............................................................................................47

پرداخت خسارت ......................................................................................................47

بخش دوم : بیمه شخص ثالث ..............................................................48

اشخاص ثالث ...........................................................................................................48

اشخاصی که ثالث محسوب نمی شوند .....................................................................48

خطرات مورد تعهد .................................................................................................49

خطرات خارج از تعهد ............................................................................................49

بیمه دیه ...................................................................................................................50

کارت سبز ............................................................................................................. 50

بخش سوم: بیمه حوادث سرنشین ...........................................................51

تعریف سرنشین .............................................................................................................51

بیمه حوادث سرنشین ....................................................................................................52

خطرات مورد تعهد .......................................................................................................52

خطرات خارج از تعهد .................................................................................................52

فصل هفتم: بیمه های زندگی

مقدمه ....................................................................................................................53

بخش اول: بیمه عمر ............................................................................53

تعریف .....................................................................................................................54

انواع بیمه عمر ..........................................................................................................54

خطرات تحت پوشش ..............................................................................................55

بخش دوم : بیمه حوادث ....................................................................55

تعربف حادثه ...........................................................................................................55

انواع خطر ...............................................................................................................56

خطرهایی که بیمه می شوند ....................................................................................56

خطرهایی که بیمه نمی شوند .....................................................................................56

فصل هشتم: بیمه مسئولیت

مقدمه .....................................................................................................................58

تعریف مسئولیت .....................................................................................................58

تعریف بیمه مسئولیت مدنی ......................................................................................59

عنوان صفحه

انواع بیمه مسئولیت مدنی ..........................................................................................59

خسارت های قابل پرداخت ...................................................................................60

خسارت های غیر قابل پرداخت ..............................................................................60

فصل نهم: بیمه هواپیما:

بخش اول : بیمه بدنه هواپیما .................................................................62

تعریف .........................................................................................................................62

خطرات مورد تعهد .......................................................................................................62

خطرات خارج از تعهد ...................................................................................................63

عوامل موثر در تعیین حق بیمه بدنه .................................................................................63

فرانشیز .........................................................................................................................64

بخش دوم : بیمه مسئولیت مدنی هواپیما ..................................................64

1- در قبال مسافر وبار مسافر ...................................................................................64

2- حمل کالا ومحمولات پستی ..............................................................................65

مسئولیت قانونی عمومی ................................................................................................65خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 10:15

پروژه کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه

پروژه کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه

خلاصه ای از پروژه:

دلایل: کسب درآمد و سود و تأمین نیازهای مالی وخدمت به همنوعان.

اجرا:باز کردن دفتر و داشتن مدیریتی کارآمد بر مسائل مربوط به مراحل صدور وتنظیم بیمه نامه ودر اختیار گذاشتن اطلاعات به بیمه گذارن.

انگیزه:داشتن کار مناسبی در جامعه با درآمد زیاد وفعالیت در اجتماع ،به امید رسیدن به روزی که چندین شعبه تأسیس کنم و با گرفتن همکار درصدی از بیکاری را کاهش دهم.

هدف: روزی به قله موفقیت برسم و خلاقیتی در رشته خویش داشته باشم تا دراین دنیای بزرگ نامم زنده بماند.

سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز

مرده آنست که نامش به نیکوئی نبرند

فهرست:

مقدمه بیمه------------------------------------------------------------1

ارکان بیمه------------------------------------------------------------2

صدوربیمه اشیاء -----------------------------------------------------3

بیمه نامه اتومبیل-----------------------------------------------------4

بیمه بدنه-------------------------------------------------------------5

بیمه شخص ثالث------------------------------------------------------6

بیمه سرنشین---------------------------------------------------------7

بیمه آتش سوزی------------------------------------------------------8

بیمه حمل ونقل -------------------------------------------------------9

بیمه مهندسی---------------------------------------------------------10

بیمه کشتی-----------------------------------------------------------11

بیمه کامپیوتر--------------------------------------------------------12

بیمه هواپیما---------------------------------------------------------13

بیمه سفینه های فضایی----------------------------------------------14

صدوربیمه اشخاص--------------------------------------------------15

بیمه حوادث---------------------------------------------------------16

بیمه حوادث انفرادی-------------------------------------------------17

بیمه حوادث گروهی-------------------------------------------------18

بیمه های عمر------------------------------------------------------19

بیمه عمر به شرط احتیاط--------------------------------------------20

بیمه های مستمر----------------------------------------------------21

بیمه کارکنان دولت--------------------------------------------------22

بیمه تکمیل درمان---------------------------------------------------23

بیمه های مسؤلیت--------------------------------------------------24

بیمه مسؤلیت کارفرما در مقابل کارکنان------------------------------25

بیمه مسؤلیت ساختمانی---------------------------------------------26

بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پزشکان--------------------------------27

بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پیران پزشکان--------------------------28

بیمه مسؤلیت ناجیان غریق------------------------------------------29

بیمه مسؤلیت مدنی بیمه گذار درمقابل اشخاص ثالث------------------30

1- هدف ازتحقیق: ارائه مطالب آموزنده برای کلیه افراد علاقه مند به رشته بیمه گری.نوعی اشتغال زایی وکسب درآمد وسود.

2- بیان مسأله: هر شغلی در ابتدا کار، کم بودن ارباب رجوع یا مشتری معمولی است.

3- تأسیس دفتر بیمه نوعی کار آفرینی فردیست.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:20

پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه

پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه


فصل اول
شرح دفاتر و فرمهای مورد لوم
1- برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح می‌گردد.
1-1- دفتر روزنامه حسابهای عمومی :
از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل 11 ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند.
ستون 1- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد.
ستون 2- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد.
ستون 3- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است.
ستون 4- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد.
ستون 6- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد.
ستون 7- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد.
ستون 8- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
ستون 9- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.
ستون 10- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.
ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
تبصره یک – جمع ستونهای 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و این عملیات تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و درپایان هر ماه جمع عملیات ماه قبل نیز در ستون مربوط ثبت می‌گردد تا جمع کل لغابت ماه مورد عمل بدست آید. توجه خواهند داشت که جمع ستونهای 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود.
تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهای عمومی هر ماه واحد که به امضاء مسئولین مربوط رسیده است حداکثر تا پنجم ماه بعد به انضمام سایر مدارک قید شده در این دستور العمل به اداره کل امور مالی ارسال خواهد شد.
2-1- دفتر کل
این دفتر دارای 7 ستون بشرح زیر می باشد که برای ثبت عملیات مالی واحدهای درمانی از روی ستونهای 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی با توجه به سرفصل کل حسابهای مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.
ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شرح مختصری با توجه به سرفصل کل حساب ثبت خواهد شد.
ستون 4- اقلام بدهکار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 5- اقلام بستانکار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده نوشته می شود.
ستون 7- تفاوت ستون بدهکار با ستون بستانکار ثبت خواهد شد.
3-1- دفتر معین
این دفتر مانند دفتر کل دارای 7 ستون به شرح ذیل می‌باشد که برای ثبت عملیات مالی واحد درمانی از روی ستونهای 5و 8 سند حسابداری با توجه به سرفصل جزء حسابهای مندرج در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.
ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شرح عملیات عیناً از سند حسابداری به دفتر مزبور منتقل خواهد شد.
ستون 4- در این ستون مبالغ بدهکار ستون 5 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- در این ستون مبالغ بستانکار ستون 8 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته می‌شود.
ستون 7- در این ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهکار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانکار نوشته می شود.
تبصره : بدیهی است جمع مانده حسابهای جز دفاتر معین پس از استخراج موازنه ماهیانه بایستی همواره برابر با مانده سرفصل کل همان حساب باشد.
4-1- دفتر اعتبارات
به منظور کنترل اعتبارات واگذاری و جلوگیری از انجام هرگونه هزینه فاقد اعتبار و تهیه و تنظیم بودجه مقایسه‌ای(هزینه‌های انجام شده با اعتبارات ابلاغی) ثبت دفتر اعتبارات الزامی بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معین و بر اساس سرفصل‌ها و مواد تعیین شده تقسیم بندی و کل اعتبارات واگذاری مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزینه‌های مورد عمل پس از تامین اعتبار در این دفتر بر اساس ریز مواد ثبت خواهد گردید. بدیهی است در هنگام وقوع هر نوع هزینه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامین اعتبار شد) ضروری خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل 8 ستون و بشرح زیر می‌باشد:
ستون 1- در این ستون از شماره یک شروع و تا پایان سال بطور مسلسل ادامه می یابد.
ستون 2- در حال حاضر نیاز به تکمیل این ستون از طرف واحد درمانی نبوده و پس از اتخاذ تصمیم نهایی در جهت استفاده از سیستم کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ستون 3- این ستون مخصوص ثبت تاریخ واگذاری اعتبار و همچنین ثبت تاریخ و نوع هزینه که عملاً همان تاریخ دستور پرداخت خواهد بود می باشد.
ستون 4- توضیحات مختصری در ارتباط با نوع هزینه و اعتبار دریافتی در این ستون ثبت خواهد گردید ضمناً شماره و تاریخ مجوزات اعتبارات ابلاغی و همچنین شماره دستور پرداختهای صادره در این ستون ثبت می‌گردد.
ستون 5- مبالغ اعتبار ابلاغی در این ستون ثبت می‌گردد.
ستون 6- در این ستون هزینه‌هایی که بطور علی‌الحساب پرداخت می‌شود یا تعهد انجام هزینه قبل از پرداخت وجه بعمل می‌آید ثبت می‌گردد و بعد از قطعیت هزینه از این ستون به ستون شماره 7 منتقل می‌گردد. توضیح اینکه به میزان مبلغ مندرج در ستون 6 (تعهدات)‌ اعتبار تقلیل پیدا می‌کند که اگر هزینه قطعیت نیافت از ردیف تعهدات برگشت و به مانده اعتبار مصرفی تلفیق نشده و اگر در این خصوص ثبت در ستون 6 (تعهدات انجام یافته باشدمی‌باید عیناً برگشت گرد.
ستون 7- این ستون مخصوص ثبت هزینه‌های قطعی می باشد.
ستون 8- این ستون نشانگر میزان باقیمانده اعتبار که از مابه‌التفاوت اعتبارات ابلاغی و هزینه‌های انجام شده قطعی و تعهد حاصل می شود می‌باید در هر ثبتی مانده اعتبار مشخص باشد.
5-1- دفتر اثاثیه واموال
این دفتر دارای 9 ستون به منظور ثبت ریز کلیه اثاثیه و اموال منقول اعم از اداری و وسایل پزشکی به شرح ذیل می باشد.
ستون 1- در این ستون ردیف حسابها بصورت مسلسل ثبت می‌گردد.
ستون 2- در این ستون تاریخ خرید اموال و تاریخ حواله انبار ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون مشخصات کامل اثاثیه و اموال ثبت می‌گردد.
ستون 4- این ستون مربوط به ثبت شماره جنس و اموال واثاثیه می باشد که در صورت لزوم از طرف اداره کل خدمات تعیین و ابلاغ می شود.
ستون 5- در این ستون شماره پلاک منصوبه بر روی اموال ثبت می‌گردد.
ستون 6- در این ستون نام محل مورد استفاده اموال ثبت می‌گردد.
ستون 7- در این ستون قیمت کالای خریداری شده و یا انتقالی ثبت می‌گردد.
ستون 8- چنانچه اموالی از طریق انبار به آن واحد ارسال گردد شماره حواله انبار مربوط در این ستون ثبت می‌گردد.
ستن 9- هر نوع اطلاعات دیگری جهت مشخص شدن وضعیت اموال در این ستون ثبت می‌گردد.
تبصره : برای حفظ و نگهداری و همچنین نظارت بر اثاثیه و لوازم پزشکی می‌باید ریز اثاثیه و لوازم پزشکی که در هر یک از قسمتها و اطاقها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرم مخصوصی که در این رابطه تهیه گردیده و در دو نسخه ثبت و نسخا ول در محل مورد استفاده بر روی دیوار الصاق و نسخه دیگر در واحد حسابداری نگهداری گردد نقل و انتقال کلیه اموال از واحدی به واحد دیگر به اطلاع صاحب جمع اموال و اصلاح فرم مربوطه صورت خواهد گرفت.
6-1- دفتر صندوق
جهت تهیه کلیه دریافته و پرداختهای نقدی از این دفتر استفاده می‌گردد و دارای 8 ستون بشرح ذیل می باشد:
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.
ستون 2- در این ستون شرح دریافت و پرداخت ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شماره قبوض فروش رفته و یا شماره قبوض علی‌الحساب دریافتی و یا فیشهای واریزی ثبت خواهد شد.
ستون 4- در ین ستون وجوهات دریافتی از بابت تنخواه‌گردان ثبت می‌‌گردد.
ستون 5- مبالغ دریافتی از بابت فروش ثبت می‌گردد.
ستون 6- در این ستون مبالغ دریافتی از بابت ودیعه ثبت می‌گردد.
ستون 7- در این ستون خسارات پرداختی نقدی ثبت می‌گردد.
ستون 8- مبالغ پرداختی به بانک در ارتباط با وجوه دریافتی از بابت قبوض و ودیعه و مانده تنخواه در این ستون ثبت می گردد.
اهم فرمهای مورد نیاز در واحدها
7-1- سند حسابداری
چون روزنامه حسابهای عمومی بر اساس سند حسابداری تنظیم می گرد بنابراین برای کلیه عملیات مالی واحدها، از سند حسابداری بشرح ذیل استفاده می‌گردد.
تاریخ سند بر حسب روز، ماه، سال نوشته می‌شود.
شماره سند که از ابتدای سال از یک شروع و بطورمسلسل ادامه خواهد یافت با استفاده از ستون شماره 2 (شماره سند) دفتر روزنامه حسابهای عمومی و در زمان ثبت سند در دفتر روزنامه تعیین و در محل مخصوص سند ثبت می‌ گردد.
ستون 1- در این ستون شرح موارد بدهکار یا بستانکار که گویای عملیات انجام شده باشد ثبت می‌گردد.
ستون 2- چون ثبت دفاتر معینی از روی اسناد تنظیمی (ستونهی جزء بدهکار و بستانکار) می‌باشد بنابراین شماره صفحه‌ایکه اقلام جزء بدهکار و یا بستانکار در آن ثبت گردیده در این ستون ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شماره شناسایی سایر اشخاص ثبت می‌گردد.
ستون 4- این ستون مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به اینکه روش نگهداری حسابهای واحد درمانی بصورت دستی می باشد لذا از این ستون تا مکانیزه شدن حساب استفاده نخواهد شد.
ستون 5- در این ستون مبالغ جزء بدهکار ثبت خواهد شد.
ستون 6- در این ستون جمع مبلغ جزء بدهکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون 8 دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت خواهد شد.
ستون 7- این ستون نیز مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به توضیح مندرج در ستون 4 از این ستون استفاده نخواهد شد.
ستون 8- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.
ستون 9- جمع مبالغ جزء بستانکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی در این ستون ثبت خواهد شد.
تبصره: اسناد تنظیمی پس از امضاء صادر کنده و کنترل و امضاء آن توسط مسئول حسابداری جهت ثبت در دفتر روزنامه حسابهای عمومی به متصدی ثبت ارائه خواهد شد.
نظر به اینکه ثبت دفتر روزنامه حسابهای عمومی بر اساس اطلاعات سند حسابداری انجام می گیرد بنابراین می بایستی در تنظیم آن نهایت دقت مبذول گردد.

فهرست:

فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم
دفتر روزنامه حسابهای عمومی
دفتر کل
دفتر معین
دفتر اعتبارات
دفتر اثاثیه و اموال
دفتر صندوق
فرمهای مورد نیاز در واحدها
سند حسابداری
موازنه حساب
دستور پرداخت
دستور پرداخت نقدی
دستور پرداخت چک
برگه دریافت ودیعه
برگه رسید انبار
حواله انبار
صورت آمار داروی مصرفی روزانه
فرم آمار مصرفی ماهیانه
فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله
فصل دوم طبقه‌بندی حسابها
گروه ذخائر
گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات
گروه اشخاص
گروه وجوه
گروه درآمدها
گروه روابط
گروه حسابهای انتظاری
فصل سوم تشریح حسابها
گروه ذخائر 1- ذخائر قانونی
2- ذخائر استهلاک
گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات
1- اموال غیرمنقول
2- اموال منقول
3- حساب انبار و موجودیها جنسی
عملیات حسابداری انبار مواد مصرفی و خوراک و انبار داروئی
اجناس ارسالی از بیمارستانها به درمانگاههای تابعه
خروج اجناس از انبار برای مصارف داخلی
اجناس مرجوعی از قسمتهای مختلف واحد مراکز درمانی به انبار واحد درمانی
اجناس انتقالی و یا مرجوعی از قسمتهای درمانگاههای وابسته دارای حسابداری مستقل به بیمارستانها
اجناس و کالاهای اهدائی
ضایعات
حساب انبار اثاثیه اداری و ملزومات پزشکی
حساب امتیازات
گروه اشخاص
حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران)
گروه وجوه
صندوق
تنخواه گردان
قبوض درمانی
بانکها
گروه درآمدها
درآمد حاصله از ارائه خدامات درمانی به غیر بیمه‌شدگان
درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
درآمد حاصل از کمک و هدایا
سایر درآمدها
درآمدهای تحصیل نشده
گروه هزینه‌‌ها
بخش اول :هزینه‌های درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری
بخش دوم : هزینه‌های درمانی مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد
بخش سوم: هزینه‌ درمان غیرمستقیم طرف قرارداد
بخش چهارم : هزینه‌های درمان اورژانس
گروه روابط
1- تراز افتتاحیه
2- حساب رابط
3- حساب درآمد و هزینه نهایی درمان
حساب تراز اختتامیه
گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی
بخش چهارم تلفیق حسابهاخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:52

تحقیق در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران

تحقیق در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران


مقدمه:
در زمینه بیمه و بخصوص حسابداری بیمه ای تحقیق و پژوهش کمی با توجه به اهمیت این رشته در ایران صورت پذیرفته است. موضوعی که انتخاب نموده ام تا به حال در ایران تحقیقی مشابه آن صورت نپذیرفته است و با مراجعه به سایت های اینترنتی نیز مورد مشابه خارجی یافت نشد ، اما بر اساس مقتضیات تحقیق ، پیشینه تحقیقاتی که در رابطه با حسابداری شرکتهای بیمه و نزدیک به موضوع مورد بحث وجود دارد را به شرح ذیل ارائه می دهم .

موضوع 1- عنوان : حسابداری کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی در شرکتهای بیمه در ایران
تهیه کننده : خانم حلیمه خاتون موصلی – سال دفاع 1371
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرضیه :
مفهوم تعهدی یکی از مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است . در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت و گزارش درآمدها و هزینه ها کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این امر باعث نادیده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق درآمدها و هزینه در شرکتهای مزبور گردیده است .

روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق بررسی مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه ، بررسی صورتهای مالی شرکتهای بیمه داخلی و خارجی و گزارشهای حسابرسی ، بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بطور عام و کارمزد منافع بطور خاص از منابع داخلی و خارجی و مصاحبه با متخصصین صنعت بیمه انجام شده است .

جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای بیمه فعال در ایران می باشد . بدلیل آن که نمونه انتخابی صد در صد جامعه می باشد نتیجتاً تشکیل جامعه آماری نمونه از نظر تطبیق آن با جامعه اصلی ، آزمون مورد ندارد .

روش تحقیق
روش استدلال در تحقیق مزبور روش قیاسی و استقرائی بوده و حول سه محور اصلی پایه گذاری شده است :
اف – بررس و مطالعه نظریات تئوری منابع داخلی و خارجی و قوانین
ب – نظر خواهی از اساتید و متخصصان صنعت بیمه و ترجمه و بررسی روشهای مورد عمل بیمه گران اتکائی بین المللی .
ج – بررسی روشهای مورد عمل شرکتهای بیمه کشور ، گزارشهای حسابرسی، قرا ردادهای اتکائی و صورتحسابهای کارمزد منافع شرکتهای بیمه داخل کشور.

نتیجه گیری :
تحقیق نشان می دهد که شرکتهای بیمه داخل کشور در خصوص گزارش کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی مفهوم تعهدی را در نظر نمی گیرند و فرضیه مورد بررسی به شرح زیر اثبات گردیده است :
فرض تعهدی که یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت گزارش درآمدها و هزینه ها ، کارمزد منافع توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این باعث نایدده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق هزینه ها با درآمدها در شرکتهای مزبور گردیده است .

موضوع 2 – عنوان : حسابداری بیمه های عمومی در ایران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در انگلستان و امریکا

محقق : مرتضی کردمدانلو
سال دفاع : آذر ماه 1375
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

فرضیه اهم
نظام حسابداری بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایران منطبق با استانداردهای حسابداری شرکتهای بیمه نیست .فرضیه فرعی :
امکان استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری در خصوص بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایرانی وجود دارد .

روش اثبات فرضیه
1- بررسی و مقایسه تطبیقی آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در زمینه نظام حسابداری و گزارشگری بیمه های عمومی با استانداردهای موجود در انگلیس و آمریکا
2- ارزیابی صورتهای مالی شرکتهای بیمه ایرانی در جهت قابلیت تطابق با استانداردهای بین المللی .

قلمرو تحقیق:
کلیه شرکتهای بیمه موجود در ایران به استثناء سازمان تأمین اجتماعی

روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز موضوع تحقیق از طریق بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بررسی مصوبات و مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه و بررسی صورتهای ملی آنها و همچنین مصاحبه با افراد متخصص در این زمینه بوده است .

روش تحقیق
روش استدلال در این تحقیق قیاسی بوده است . بررسی و مطالعه استانداردهای حسابداری مرجع حرفه ای دنیا در زمینه گزارشگری بیمه های عمومی و سپس مقایسه روشهای موجود و متداول در ایران و تعیین نقاط ضعف و قوت بر پایه روش قیاسی بوده است .

موضوع 3 – عنوان : حسابداری بیمه های عمر در ایران
محقق : خانم فرزانه نصیر زاده
سال دفاع : دی ماه 1371 – دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت

فرضیه :
صورتهای مالی شرکتهای بیمه عمر در ایران مطابق با استانداردهای حسابداری مربوط تهیه نمی شود .

محدوده و قلمرو تحقیق:
1- بررسی تئوریکی حسابداری بیمه عمر
2- بررسی وضعیت حسابداری بیمه در ایران
3- مطالعه تطبیقی بین حسابداری بیمه عمر در ایران و آمریکا و کانادا

قلمرو مکانی
این تحقیق پیرامون نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد و از آنجائی که در ماده 1 قانون اداره شرکتهای بیمه بیان شده شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا بصورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه ای در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی می باشند و با عنایت به این مطلب که بیمه ایران ، بزرگترین شرکت بیمه در ایران می باشد و از نظر حجم و قدرت فعالیت در زمینه بیمه عمر نسبت به سایر شرکتهای بیمه تقدم دارد بیمه ایران و بیمه دانا که صرفاً در زمینه بیمه اشخاص به فعالیت می پردازد به عنوان قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است.

روش تحقیق :
این تحقیق از دو بخش تئوری و عملی تشکیل شده است . در بخش اول آن که جنبه تئوری دارد از کتابها و منابع فارسی و خارجی و آئین نامه ها و مقررات شورای عالی بیمه استفاده شده است .
بخش دوم جنبه عملی دارد و به بررسی وضعیت حسابداری شرکتهای بیمه عمر در ایران می پردازد و در واقع بررسی مطالب کلی بخش اول در ایران می باشد که شامل انجام مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان مالی شرکتهای بیمه و بررسی سیستم حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد . در انجام مصاحبه سعی شده است با کارشناسان و مسئولین امر که سالها در امور بیمه عمر اشتغال داشته و دارای تجارب مطمئن می باشند تماس گرفته شود تا با تصحیح و تکمیل اطلاعات بدست آمده بوسیله منابع معین نتایج صحیح و قابل اطمینانی بدست آید .

خلاصه پیشنهادات :
1- محاسبه هزنیه های مشارکت در منافع و سایر برآوردهائی که در بیمه مورد استفاده قرار می گیرد برای بیمه های عمر ضروری می باشد .
2- باید از جداول مرگ و میر مربوط به کشور ایران برای محاسبه ذخایر ریاضی استفاده نمود و تعرفه ها و نرخهای بیمه مورد تجدید نظر قرا رگیرد .
3- از آنجائی که یکی از اهداف اصلی صنعت بیمه هدایت کردن انبوه سرمایه است که از جمع آوری حق بیمه ها بوجود می آید پیشنهاد می شود که در ترکیب مجموعه سرمایه گذاری های مؤسسه ، مدت، میزان ریسک نقد شوندگی و بازدهی مد نظر قرار گیرد و از هر گونه افراط و تفریط در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود داری شود و ترکیب مجموعه سرمایه گذای ها با توجه به هدف های دراز مدت شرکت تعیین شود و از تمرکز رقم عمده ای از سرمایه در یک رشته خود دارری گردد .

نتیجه گیری :
ایجاد ترکیبی از انواع سرمایه گذاری ها که هم بتواند در مقابل تورم ارزش سرمایه را حفظ کند و هم سود معقولی را عاید نموده و جریان صحیحی را نیز برای نقدینگی برقرار کند مد نظر است .

موضوع شماره 4:
مقاله ای با عنوان تحلیلی بر استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) در مجله حسابدار شماره 171 اردیبهشت 85 ارائه شده است که توسط عباس هشی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و داریوش حسن زاده کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده است . این مقاله در پاسخ به فراخوان سازمان حسابرسی جهت نظر خواهی و اخذ پیشنهادات به تحلیل استاندارد و ارائه نظرات و پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد . این مقاله در هر کدام از موارد زیر ابتدا بر حسب مورد به مفاد استاندارد در این باره اشاره نموده و سپس بادیدی انتقادی به ارائه نظرات و پیشنهاداتی اقدام نموده است و مواردی را که از نظر نویسندگان در استاندارد نادیده گرفته شده و یا بطور کامل به آن پرداخته نشده است را ذکر می نماید . موارد مورد بحث عبارتند از :
1- ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه
2- دامنه کاربرد استاندارد
3- وجه تمایز بین حسابداری در صنعت بیمه با حسابداری در صنایع دیگر
4- شناخت درآمد حق بیمه
5- حق بیمه عاید نشده
6- مخارج تحصیل ( فروش یا صدور بیمه نامه)
7- خسارت : الف : تلقی مبالغ دریافتی از بیمه گر اتکایی بابت خسارت به عنوان در آمد ، ب : سایر موضوعات
8- ذخیره تکمیلی
9- حق بیمه های اتکایی و موضوعات آن ، الف : بند 33 استاندارد ، ب : بند 35 استاندارد
10- موارد افشاء
11- استانداردهای بین المللی حسابداری
12- از منظر قوانین
13- اثرات مالی
14- سایر پیشنهادها : 1- اتکایی واگذاری صد در صد 2- مواردی که جریان نقدی عایدی نباشدخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:45

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در نمایندگی بیمه

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در نمایندگی بیمهمقدمه
از آن‌جا که شبکه‌های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از شبکه‌ها، که بر اساس سیگنال‌های رادیویی‌اند، مهم‌ترین نکته در راه استفاده از این تکنولوژی، آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن‌ست. نظر به لزوم آگاهی از خطرات استفاده از این شبکه‌ها، با وجود امکانات نهفته در آن‌ها که به‌مدد پیکربندی صحیح می‌توان به‌سطح قابل قبولی از بعد امنیتی دست یافت، بنا داریم در این سری از مقالات با عنوان «امنیت در شبکه های بی سیم» ضمن معرفی این شبکه‌ها با تأکید بر ابعاد امنیتی آن‌ها، به روش‌های پیکربندی صحیح که احتمال رخ‌داد حملات را کاهش می‌دهند می پردازیم.


فصل اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی
مکانی که من در آن کارآموزی خودرا گذراندم نمایندگی بیمه البرز ( فدایی 3959) واقع در خیابان ایرانشهر نرسیده به طالقانی میباشد که در این محل کلیه کارهای بیمه ای و صدور بیمه نامه های مختلف می باشد که دارای چندین بخش میباشد بیمه های ثالث و بدنه اتومبیل – بیمه های حوادث ( شامل آتش سوزی - سیل – زلزله ) بیمه های عمر و تشکیل سرمایه و بیمه های بار بری و یک بخش بیمه های مختلف که چهار بخش بالا هر کدام یک سیستم خصوصی و افرادی جهت کارهای مربوطه داشتند که هر فرد وظیفه ای در مورد صدور بیمه نامه ها و گرفتن امضاء از مدیر عامل است ء کارهای انجام شده در طول ماه همگی در یک بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط می شد و در آخر ماه به صورت وصل شدن با اینترنت به شبکه اصلی بیمه البرز گزارشات مربوطه به بیمه تحویل داده می شد .
برای صدور بیمه ابتدا بک فرم دستی پر می شود و پس از تکمیل فرم به سیستم بیمه البرز که با نام سپند 2 است و برنامه ای نوشته شده با زبان Fox pro 2.6 می باشد وسیستم عامل آن Dos است . که پس از وارد کردن فرمان هایی این سیستم بالا می آید .
این برنامه دارای بخش های مختلفی از انواع بیمه ها می باشد و نوع بیمه در خواستی را باز کرده وفرم های مربوطه را وارد کرده و سپس برای تأیید و صدور Enter می کنیم .
فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته کارآموزی
آشنایی با بخش های مربوط به رشته کار آموزی :
با توجه به اینکه رشته بنده نرم افزار کامپیوتر می باشد بخش های مربوط به من در مکان کار آموزی با توجه به رشنه ام سیستم های کامپیوتری آنها بوده است .
در این مدت من من دو عدد از سیستم ها را که با مشکل مواجه شده بودند مشکل آنها را بر طرف نموده و برای این نمایندگی وبلاگی را راه اندازی کردم که با توجه به اینکه از این وبلاک خوششان آمد قرارداد طراحی سایت با آنها را بستم و در حال انجام آن هستم.
از کارهای دیگر شبکه کردن این سیستم ها به صورت Wireless به علت بکار نبردن سیستم و شلوغی در محیط بود .
در زیر به توضیح کاملی از شبکه بیسم می پردازم سری IEEE802.11b که بتمام نکات در باره شبکه های بیسم پرداخته و فواید و معایب آن را به صورت کامل در متن کار آموزی توضیح داده ام .
(1-1 ) شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد
تکنولوژی شبکه‌های بی‌سیم، با استفاده از انتقال داده‌ها توسط اموج رادیویی، در ساده‌ترین صورت، به تجهیزات سخت‌افزاری امکان می‌دهد تا بدون‌استفاده از بسترهای فیزیکی همچون سیم و کابل، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. شبکه‌های بی‌سیم بازه‌ی وسیعی از کاربردها، از ساختارهای پیچیده‌یی چون شبکه‌های بی‌سیم سلولی -که اغلب برای تلفن‌های همراه استفاده می‌شود- و شبکه‌های محلی بی‌سیم (WLAN – Wireless LAN) گرفته تا انوع ساده‌یی چون هدفون‌های بی‌سیم، را شامل می‌شوند. از سوی دیگر با احتساب امواجی همچون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی که از امواج مادون قرمز نیز استفاده می‌کنند، مانند صفحه کلید‌ها، ماوس‌ها و برخی از گوشی‌های همراه، در این دسته‌بندی جای می‌گیرند. طبیعی‌ترین مزیت استفاده از این شبکه‌ها عدم نیاز به ساختار فیزیکی و امکان نقل و انتقال تجهیزات متصل به این‌گونه شبکه‌ها و هم‌چنین امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آن‌هاست. از نظر ابعاد ساختاری، شبکه‌های بی‌سیم به سه دسته تقسیم می‌گردند : WWAN، WLAN و WPAN.
مقصود از WWAN، که مخفف Wireless WAN است، شبکه‌هایی با پوشش بی‌سیم بالاست. نمونه‌یی از این شبکه‌ها، ساختار بی‌سیم سلولی مورد استفاده در شبکه‌های تلفن همراه است. WLAN پوششی محدودتر، در حد یک ساختمان یا سازمان، و در ابعاد کوچک یک سالن یا تعدادی اتاق، را فراهم می‌کند. کاربرد شبکه‌های WPAN یا Wireless Personal Area Network برای موارد خانه‌گی است. ارتباطاتی چون Bluetooth و مادون قرمز در این دسته قرار می‌گیرند.
شبکه‌های WPAN از سوی دیگر در دسته‌ی شبکه‌های Ad Hoc نیز قرار می‌گیرند. در شبکه‌های Ad hoc، یک سخت‌افزار، به‌محض ورود به فضای تحت پوشش آن، به‌صورت پویا به شبکه اضافه می‌شود. مثالی از این نوع شبکه‌ها، Bluetooth است. در این نوع، تجهیزات مختلفی از جمله صفحه کلید، ماوس، چاپگر، کامپیوتر کیفی یا جیبی و حتی گوشی تلفن همراه، در صورت قرارگرفتن در محیط تحت پوشش، وارد شبکه شده و امکان رد و بدل داده‌ها با دیگر تجهیزات متصل به شبکه را می‌یابند. تفاوت میان شبکه‌های Ad hoc با شبکه‌های محلی بی‌سیم (WLAN) در ساختار مجازی آن‌هاست. به‌عبارت دیگر، ساختار مجازی شبکه‌های محلی بی‌سیم بر پایه‌ی طرحی ایستاست درحالی‌که شبکه‌های Ad hoc از هر نظر پویا هستند. طبیعی‌ست که در کنار مزایایی که این پویایی برای استفاده کننده‌گان فراهم می‌کند، حفظ امنیت چنین شبکه‌هایی نیز با مشکلات بسیاری همراه است. با این وجود، عملاً یکی از راه حل‌های موجود برای افزایش امنیت در این شبکه‌ها، خصوصاً در انواعی همچون Bluetooth، کاستن از شعاع پوشش سیگنال‌های شبکه است. در واقع مستقل از این حقیقت که عمل‌کرد Bluetooth بر اساس فرستنده و گیرنده‌های کم‌توان استوار است و این مزیت در کامپیوترهای جیبی برتری قابل‌توجه‌یی محسوب می‌گردد، همین کمی توان سخت‌افزار مربوطه، موجب وجود منطقه‌ی محدود تحت پوشش است که در بررسی امنیتی نیز مزیت محسوب می‌گردد. به‌عبارت دیگر این مزیت به‌همراه استفاده از کدهای رمز نه‌چندان پیچیده، تنها حربه‌های امنیتی این دسته از شبکه‌ها به‌حساب می‌آیند.

فهرست:
مقدمه: 4
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی 4
فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته کارآموزی 5
(1-1 ) شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد 6
(1-2 ) منشأ ضعف امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و خطرات معمول 7
(2-1 ) بخش دوم : شبکه‌های محلی بی‌سیم 9
(2-2 ) معماری‌ شبکه‌های محلی‌ بی‌سیم 11
(3-1 ) عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم : 14
(4-1 ) بخش چهارم : امنیت در شبکه‌های محلی بر اساس استاندارد 802.11 17
(4-2 ) قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11 18
(5-1 ) Authentication 20
(5-2 ) Authentication بدون رمزنگاری : 21
(5-3 ) Authentication با رمزنگاری RC4 22
(6-1 ) Privacy 24
(6-2 ) Integrity 26
(7-1 ) استفاده از کلیدهای ثابت WEP 28
(7-2 ) Initialization Vector (IV) 29
(7-3 ) ضعف در الگوریتم : 29
(7-4 ) استفاده از CRC رمز نشده : 30
(8-1 )حملات غیرفعال 32
مسأله شماره ۱: دسترسی آسان 36
راه حل شماره ۱: تقویت کنترل دسترسی قوی 37
مسأله شماره ۲: نقاط دسترسی نامطلوب 39
راه حل شماره۲ : رسیدگی های منظم به سایت 40
فواید تکنولوژی Wireless 46
استانداردb 802.11 47
اثرات فاصله 48
پل بین شبکه‌ای 49
پدیده چند مسیری 50
استاندارد a 802.11 51
افزایش پهنای باند 53
طیف فرکانسی تمیزتر 55
کانال‌های غیرپوشا 55
همکاری Wi-Fi 56
استاندارد بعدی IEEE 802.11g 56خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 18:19

بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های کوچک و بزرگ درگوشه و کنار این کشور و عدم وجود استطاعت مالی کافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمکین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیکه که باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندکی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند که با وجود ارائه پوششهای نسبتاً کافی بیمه ای توسط شرکتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلکه خود محتاج کمک دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشکلات و نابسامانی های زیاد شوند.

فرضیه های تحقیق

جهت تببین عوامل موثر درتوسعه مطلوب بیمه های آتش سوزی فرضیه های زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

فرضیه یک: رابطه مستقیمی بین میزان درآمد مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه دوم: رابطه مستقیمی بین میزان شناخت مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجوددارد .

فرضیه سوم: رابطه مستقیمی بین میزان تبلیغات موثر توسط بیمه گران و خرید بیمه نامه های آتش سوزی توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه مستقیمی بین اعتقادات مذهبی مردم درزمینه قضا و قدر و میزان استقبال آنان از بیمه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه پنجم: میزان حق بیمه صادره شرکتهای بیمه نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده و به همان نسبت میزان ضریب خسارت کاهش یافته است.

قلمروتحقیق:

شرکتهی بیمه ایران و همچنین استفاده از کتابخانه بیمه مرکزی ایران و کتب و نشریات بیمه ای موجود درآن و پژوهشهای مرتبط با موضوع و گزارشهای آماری.

فهرست مطالب:

فصل یک- کلیات تحقیق..........................

مقدمه........................................

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع...............

فرضیه های تحقیق..............................

قلمرو تحقیق..................................

روش تحقیق....................................

تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق............

فصل دو- کلیات بیمه...........................

تاریخچه بیمه در جهان و ایران.................

مبانی تئوریک بیمه............................

بررسی فقهی مساله بیمه........................

تقسیم بندی انواع بیمه........................

فصل سه- کلیات بیمه های آتش سوزی..............

تاریخچه بیمه آتش سوزی........................

بیمه آتش سوزی در ایران.......................

مفاهیم آتش سوزی..............................

طریقه بوجود آمدن آتش سوزی....................

طبقه بندی آتش سوزیها.........................

عوامل گسترش آتش سوزی.........................

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی..................

قرارداد بیمه آتش سوزی........................

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی................

کارشناسی و بازدید اولیه......................

نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه..............

قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی...............

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی..............

- انفجار.....................................

- صاعقه......................................

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی...........

- بیمه شکست شیشه.............................

- بیمه سرقت با شکست حرز......................

- بیمه طوفان.................................

- بیمه ضایعات................................

- بیمه سیل...................................

- بیمه زلزله.................................

- بیمه سقوط هواپیما..........................

انواع بیمه های آتش سوزی......................

- بیمه منازل مسکونی..........................

- بیمه تمام خطر..............................

- بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت....

- بیمه مشترک.................................

- بیمه نامه اظهارنامه ای.....................

خسارت آتش سوزی...............................

پرداخت خسارت.................................

حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت

فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات.............

عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی .............

- عوامل اجتماعی..............................

- عوامل مربوط به برنامه ریزی.................

- عوامل آموزشی...............................

- عوامل بازاریابی............................

- عوامل اقتصادی..............................

- عوامل مذهبی................................

- عوامل ساختاری..............................

بررسی آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382

نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شرکتها تا سال 82

پیشنهادات....................................

منابع........................................خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بیمه، سوزی، دلایل، گرایش، افراد، آن
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:37

پروژه بیمه آسیا

پروژه بیمه آسیا

شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد.

در اوایل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه ساختار فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1376 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب وزیران رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیتهای شرکت فراهم شود.

بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:

1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیماریهای اشیاء، مسئولیت و اشخاص

2- قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی

3- واگذاری بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی

همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظشور توسعه فعالیتهای خود در سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهمان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازدگانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.

در حال حاضر 10 سرپرستی، حدود 100 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا 2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه 5

قرارداد بیمه 8

بیمه نامه 11

تعهدات بیمه گذار 14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه 17

بیمه آتش سوزی 21

شکست شیشه 24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32

بیمه های مسئولیت مدنی 34

انواع بیمه مسئولیت مدنی 36

بیمه حمایت و پس انداز 57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58

فصل سوم

نمودار سازمانی بیمه آسیا 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64

فصل چهارم

ثبت اسناد هزینه 68

ثبت اسناد مطالبات 68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68

گرفتن استعلام از پرونده ها 69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69

تهیه صورت مغایرت بانکی 70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه 72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی 73

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پروژه، بیمه، آسیا
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:33

دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

پاورپوینت بیمه کارگری

بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .

بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 10 >>