X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:26

بررسی مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

بررسی مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق


مقدمه:

بهبود در رکوردهای ورزشی مدیون پژوهش های متخصصان در زمینه های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی است. یکی از این زمینه ها که پژوهش های بسیاری نیز در آن صورت گرفته، علم تمرین وابسته به فیزیولوژی ورزش می باشد.

ورزشکاران و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی با توجه به ماهیت رشته ورزشی خود از نظر عوامل مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی دارای نیازها و اولویت های ویژه ای می باشند.

به عبارت دیگر، هر یک از رشته های ورزشی به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت و یا تلفیقی از آن ها نیاز دارند که با توجه به نوع رشته ورزشی با یکدیگر متفاوتند (حسینی، 1377 ).

قدرت عضلانی، پایه و اساس برنامه های بدن سازی و آمادگی جسمانی بوده که در رشته های مختلف ورزشی جایگاه خاصی دارد. به عنوان مثال: در رشته ورزشی شنا و نجات غریق علی رغم نیازی که به عامل قدرت احساس می شود، عامل سرعت در اولویت بعدی قرار می گیرد (کاستیل و همکاران، 1369).

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت ورزشکاران در رشته های سرعتی، برخورداری از توان بی هوازی و سرعت عکس العمل بالاست. از آنجا که فعالیت هایی نظیر شنای سرعت، وزنه برداری، دوومیدانی و به طور کلی ورزش­های سرعتی نیاز به تولید نیروی بیشینه عضلانی دارند، برای تامین انرژی موردنیاز خود شدیداًً به دستگاه فسفاژن[1] (آدنوزین تری فسفات- فسفوکراتین) متکی هستند. تمرین های سرعتی بی هوازی علاوه بر کسب قدرت، با ایجاد تغییراتی در کارایی حرکت، ظرفیت انرژی زایی هوازی و ظرفیت تامپونی، باعث بهبود در اجرای مهارت شده و در


رویدادهای ورزشی که فوق العاده بی هوازی هستند، خستگی را به تعویق می اندازد(ویلمور و همکاران، 1384).

یکی از بهترین شیوه­های افزایش توان بی­هوازی در رشته­های سرعتی، تمرین­های نسبتاًًً جدیدی به نام پلایومتریک[2]است است (ماساموتو و همکاران 2003، رابینسون و همکاران2004، میلر2002، مقدم1381). این تمرین­ها اولین بار توسط والری بورزوف[3] از قهرمانان رشته­ی دوومیدانی اجرا شد و منجر به رسیدن وی به عرصه­ی قهرمانی در دوومیدانی گردید و سپس، پژوهش­های بیشتری در جهت تأثیر این شیوه­ی­ تمرینی در سایر رشته­های ورزشی نیز شروع شد(رادکلیف و همکاران، 1381). اصطلاح پلایومتریک اولین بار در سال 1975به وسیله­ی فرد ویلت[4]، یکی از مربیان دوومیدانی به وجود آمد که از دو واژه­ی پلایو + متریک به معنای فزایندگی قابل ارزیابی گرفته شده است.

مزیت این نوع تمرین­ها در این است که موجب آمادگی دستگاه عصبی- عضلانی می­شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می­دهد تا در فعالیت­هایی که همراه با تغییر جهت هستند، به شکل نیرومند و سریعی عمل کند. ورزشکاران رشته­هایی مثل: بسکتبال، والیبال، دوهای سرعت، پرش

ارتفاع، اسکی، شنا و سایر ورزش­هایی که به توان بالایی نیاز دارند، از این نوع تمرین­ها بسیار سود می­برند. از مزایای دیگر تمرین­های پلایومتریک، نوع حرکت­های آنست.

در این روش تمرینی، حرکت­هایی چون: لی­لی کردن، پریدن، جهش با یک پا، جهش با هر دو پا و تاب خوردن وجود دارد که آموزش و یادگیری آن­ها نیز بسیار آسان است(شارکی، 1374).

از طریق این تمرین­ها ورزشکار قادر خواهد بود انقباض درون گرای[5] قوی­تری را پس از انقباض برون گرا[6] اعمال کند. از این­رو با توجه به این­که تمرین­های پلایومتریک منجر به افزایش توان می­شود، نقش این شیوه­ی تمرینی در مهارت­هایی مانند شنا ] و نجات غریق[ که عامل توان در آنها نقش اصلی را ایفا می­کند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که این تمرین­ها در بهبود رکورد و پیشرفت ورزشکاران مؤثر است(کاستیل و همکاران، 1369).


بیان مسئله:

برای این که ناجی غریق[7] بتواند به سرعت شنا کند باید قادر باشد نیروی زیادی را به سرعت و با شدت کافی از طریق دست­ها و پاها برای پیشروی در آب به کار ببرد. به بیان دیگر برای پیشروی در آب به قدرت و سرعت انقباض نیاز دارد که هر دو عامل را می­توان از طریق تمرین­های پلایومتریک بهتر افزایش داد (امیرخانی، 1381).

به­طور کلی تمرین­های پلایومتریک، تمرین­ها یا حرکت­هایی هستند که برای دست یابی به نوعی از حرکت واکنشی- انفجاری، قدرت و دامنه حرکتی را با یکدیگر پیوند می­دهد. از تمرین­های پلایومتریک اغلب به عنوان تمرین­های پرشی و پرش­های عمقی یاد می شود در حالی که هر تمرین یا حرکتی که از بازتاب کششی برای تولید واکنش انفجاری استفاده کند، نوعی تمرین پلایومتریک است (بومپا، 1382). با توجه به این­که در عملیات نجات غریق اکثر انقباض­های عضلانی از نوع درون­گرا می­باشد و این مهارت به هماهنگی عصبی عضلانی بالایی نیاز دارد؛ تمرین­های پلایومتریک باعث افزایش نیروی انقباض درون­گرا (کوتاه شونده) و افزایش هماهنگی عصبی- عضلانی می­شود و پژوهش­های انجام شده روی تمرین­های مختلف ورزشی در زمینه­ی این تمرین­ها، بیانگر اثر مثبت آنهاست(بومپا، 1382).

از سوی دیگر بهبود توان از عناصر مهم افزایش قابلیت اجراهای ورزشی است که به صورت حاصل ضرب نیرو در سرعت بیان می­شود. توان عضلانی برای پرتاب­ها، پرش و ضربه­ها ضروری است. به­علاوه توان برای تغییر جهت سریع و افزایش شتاب و حرکت در شروع رشته­هایی مثل دوهای سرعت و شنا در مسافت های کوتاه مدت نیاز است.

از آن­جا که در رشته­ی نجات غریق، هدف ناجیان غریق، رساندن رکورد به پائین­ترین حد ممکن است، در نتیجه فرد ناجی باید از توان و آمادگی بی­هوازی بالایی برخوردار باشد تا بتواند از عوامل سرعت جسمانی در این رشته به خوبی استفاده کند(چو، 1378).

با در نظر گرفتن اوقات استراحت کم و عدم دسترسی همه­ی ناجیان به وسایل بدن سازی(وزنه)واحتمال آسیب­دیدگی آن­ها در اثر کار با وزنه، یکی از دغدغه­های آن­ها راجع به مفید بودن تمرین­های بدن­سازی بدون وزنه جهت بالا بردن توان بدنی و بهبود رکوردها می­باشد.

تمرین­های پلایومتریک بر توان بی­هوازی افراد تأثیر دارد (رابینسون و همکاران 2004 ، ماساموتوو همکاران 2003، میلر2002، شهدادی 1378، آروین1377). اما در شرایط محیطی و اجتماعی مختلف این تأثیر یکسان نیست. با توجه به زودبازده بودن و عدم نیاز به وسایل خاص، این سوال مطرح می شود که:

آیا انجام تمرین­های پلایومتریک در آب، به اندازه­ی انجام این تمرین­ها در خشکی، موجب بهبود توان بی­هوازی ناجیان غریق و ارتقاء رکورد­های آن­ها می­شود؟ با توجه به این مسأله، پژوهشگر قصد دارد تأثیر دو روش تمرین پلایومتریک درون آب و خارج از آب را در توان بی­هوازی ناجیان غریق مورد بررسی و مقایسه قرار دهد تا چنان چه تفاوت معنا داری را مشاهده نمود بر اساس آن به ناجیان پیشنهاد کند تا از آن تمرین خاص استفاده نمایند.هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه­ی تأثیر تمرین­های پلایومتریک آب و خشکی بر توان بی­هوازی، طول شیرجه، رکورد 33 متر شنای کرال سینه­ی سربالا، توان حداکثر، توان حداقل و توان متوسط در ناجیان غریق شهرستان مشهد بود. در این فصل درباره­ی روش پژوهش، جامعه و نمونه­ی آماری، نحوه­ی گزینش آزمودنی­ها، متغیرها، ابزارهای اندازه­گیری، نحوه­ی جمع آوری داده ها و روش­های آماری توضیحاتی ارائه می­گردد.

روش پژوهش:

این پژوهش از نوع نیمه تجربی می­باشد و با ا ستفاده از طرح آزمون مقدماتی و نهایی (پیش­آزمون و پس­آزمون) با سه گروه: آب، خشکی و کنترل اجرا شده است.

جامعه آماری:

تعداد کل ناجیان غریق شهرستان مشهد 2000 نفر می­باشد ولی با توجه به تعریف ناجی غریق در این پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ی ناجیان غریق شهرستان مشهد تشکیل می­دهند که در سال 1387 در کسوت ناجی غریق فعالیت دارند و تعداد این افراد 570 نفر می­باشد.

نحوه گزینش آزمودنی ها:

نمونه­های اولیه­ی این پژوهش را 24 نفر از ناجیان غریق فعال شهرستان مشهد تشکیل می­دادند که به­طور داوطلب حاضر به شرکت در تمرین­ها و آزمون­های این پژوهش شدند. این افراد به­طور تصادفی به سه گروه هشت نفره تحت عنوان گروه تمرینی آب، گروه تمرینی خشکی و گروه کنترل تقسیم شدند که دو نفر از آزمودنی ها (یک نفر از گروه آب و یک نفر از گروه خشکی) در پس­آزمون شرکت نداشتند.متغیرهای پژوهش:

متغیرهای مستقل:

1- انجام تمرین­های پلایومتریک در خشکی 2- انجام تمرین­های پلایومتریک در آب .

متغیرهای وابسته:

1- رکورد 33 متر شنای کرال سینه سر بالا 2- طول شیرجه 3- توان بی­هوازی(آزمون وین گیت) 4- توان حداقل 5- توان حداکثر 6- توان متوسط.

برنامه تمرین:

برنامه­ی تمرین شامل شش هفته تمرین بود که هر هفته شامل سه جلسه و در هر جلسه بین 45 تا 60 دقیقه تمرین انجام می­شد که شامل مراحل زیر بود:

الف) گرم کردن شامل: دویدن نرم و حرکت­های کششی به مدت 10 دقیقه.

ب) انجام تمرین­های منتخب پلایومتریک توسط هریک از گروه­های تمرینی آب و خشکی.

ضمناًًً جهت یکسان بودن فشار تمرینی در آب و خشکی، پس از به دست آوردن حداکثر تعداد ضربان قلب هر­ یک از آزمودنی­ها (سن - 220)، تعداد ضربان قلب وی را در محدوده­ی 80% تا 90% حداکثر ضربان قلب به­دست آورده، و به­ وسیله­ی ساعت پلار که به مچ دست او بسته می­شد، به­طور دقیق کنترل می­شد.

ج) بازگشت به حالت اولیه به مدت پنج دقیقه.

لازم به توضیح است که آزمودنی­ها در دوره­ی تمرینی این پژوهش به انجام تمرین ورزشی دیگری مشغول نبوده اند.
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:42

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

چکیده:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در نگرش های معاصر به سازمانها، اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻓﻜﺮی اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎری آﻧـﺎن ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ. در این تحقیق به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی پرداخته شده است .

به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده¬های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 132 نفر از کارمندان و مدیران شرکت نفت قم با درنظرگرفتن روش نمونه¬گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع¬آوری شده¬اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی یافته های تحقیق نشان داد که از بین 6 فرضیه مطرح شده، 4 فرضیه قابل تایید است و دو فرضیه رد می شود. بدین ترتیب که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با هوش سازمانی دارد . همچنین سه بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ، فضیلت شهروندی و احترام و تکریم نیز رابطه معنی داری با هوش سازمانی نشان دادند. در مقابل رابطه معنی داری بین دو بعد وظیفه شناسی و جوانمردی با هوش سازمانی مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، هوش سازمانی، کارمندان وزارت نفت .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 2

مقدمه: 3

1-1-بیان مسئله 4

1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-3-فرضیه های پژوهش 7

1-4-مدل مفهومی پژوهش 8

1-5-اهداف پژوهش 9

1-6- روش پژوهش : 9

1-7-جامعه و نمونه آماری 10

1-8-شیوه گردآوری داده‌ها: 10

1-9-ابزار گردآوری داده‌ها 10

1-10-متغیرهای پژوهش 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 12

مقدمه 13

2-1-هوش سازمانی 14

2-1-1-تاریخچه 14

2-1-2-تعریف هوش سازمانی 16

2-1-3-اهمیت هوش سازمانی 19

2-1-4-ابعاد هوش سازمانی 20

2-1-5-هوش سازمانی از دیدگاه های مختلف 24

2-2-رفتار شهروندی سازمانی 27

2-2-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی 28

2-2-2-ابعاد رفتار شهروندی 29

2-2-3-مطالعات رفتارهای شهروندی سازمانی 35

2-2-4-عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی 36

2-2-5-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 39

2-2-6-انواع رفتار شهروندی در سازمان 40

2-3-پیشینه پژوهش 42

2-3-1-مروری بر شرکت ملی نفت ایران 42

2-3-1-1-صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه 42

2-3-1-2-نفت در مسیر توسعه 44

2-3-1-3-اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه 44

2-3-1-4-چشم انداز و ماموریت شرکت ملی نفت 45

2-3-1-5-خط ‌مشی‌های اساسـی در مدیریت منابع انسانی 46

2-3-1-6-خط‌ مشی‌های اساسـی در ساختار سازمانی 46

2-3-2- پژوهشهای خارجی 47

2-3-3- پژوهشهای داخلی 50

2-4-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 60

مقدمه 61

3-1-روش تحقیق 61

3-2-مدل اجرایی تحقیق 62

3-3-جامعه آماری 63

3-4-حجم نمونه و روش نمونه گیری 64

3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات 65

3-6-روایی و پایایی 68

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 70

4-1-مقدمه: 71

4-2-مشخصات کلی پاسخگویان 72

4-3-تحلیل روایی سازه 76

4-4-بررسی پایایی پرسشنامه 90

4-5- توصیف شاخص های اصلی پژوهش 91

4-6-بررسی فرضیه های پژوهش 97

نتیجه گیری و پیشنهادات 103

خلاصه پژوهش 104

یافته های پژوهش و نتیجه گیری 105

پیشنهادات 109

پیشنهادات حاصل پژوهش 109

پیشنهادات برای محققین بعدی 110

محدودیتهای پژوهش 111

ضمایم 112

پرسشنامه 113

خروجی های SPSS 117

منابع و مآخذ: 132

فهرست جداول

جدول 2-1 : مقایسه هوش انسانی و هوش سازمانی 18

جدول 3-1: شاخصها و شماره گویه های متغیر رفتار شهروندی سازمانی 66

جدول 3-2: شاخصها و شماره گویه های متغیر هوش سازمانی 67

جدول 4-1: توصیف جنسیت نمونه مورد بررسی 72

جدول 4-2: توصیف سن نمونه مورد بررسی 73

جدول 4-3: توصیف میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی 74

جدول 4-4: توصیف سابقه کاری نمونه مورد بررسی 75

جدول 4-5: بار عاملی گویه های وظیفه شناسی 77

جدول 4-6: بار عاملی گویه های نوع دوستی 79

جدول 4-7: بار عاملی گویه های فضیلت شهروندی 81

جدول 4-8: بار عاملی گویه های جوانمردی 83

جدول 4-9: بار عاملی گویه های احترام و تکریم 85

جدول 4-10: بار عاملی گویه های هوش سازمانی 87

جدول 4-11: پایایی متغیر رفتار شهروندی و ابعاد آن 90

جدول 4-12: توصیف شاخص هوش سازمانی 91

جدول 4-13: توصیف شاخص وظیفه شناسی 92

جدول 4-14 : توصیف شاخص نوع دوستی 93

جدول 4-15: توصیف شاخص فضیلت شهروندی 94

جدول 4-16: توصیف شاخص جوانمردی 95

جدول 4-17: توصیف شاخص احترام و تکریم 96

جدول 4-18: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه اصلی 97

جدول 4-19: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه اول 98

جدول 4-20: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه دوم 99

جدول 4-21: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه سوم 100

جدول 4-22: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه چهارم 101

جدول 4-23: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه پنجم 102

جدول 4-24: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 107


فهرست نمودارها

نمودار 4-1: جنسیت نمونه مورد بررسی 72

نمودار 4-2: گروهبندی سن نمونه مورد بررسی 73

نمودار 4-3: گروهبندی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی 74

نمودار 4-4: گروهبندی سابقه کاری نمونه مورد بررسی 75

نمودار 4-5: مقادیر ویژه عاملها برای بعد وظیفه شناسی 78

نمودار 4-6: مقادیر ویژه عاملها برای بعد نوع دوستی 80

نمودار 4-7: مقادیر ویژه عاملها برای بعد فضیلت شهروندی 82

نمودار 4-8: مقادیر ویژه عاملها برای بعد جوانمردی 84

نمودار 4-9: مقادیر ویژه عاملها برای بعد احترام و تکریم 86

نمودار 4-10: مقادیر ویژه عاملها برای متغیر هوش سازمانی 89

فهرست اشکال

عنوان شماره صفحه

شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش 9

شکل 2-1 : صفات مختلف هوش سازمانی 24

شکل 2-2 : چهارچوب هوش سازمانی شوانینگر 2003 ( فقیهی، 1389) 25

شکل 2-3 : مدل مفهومی پژوهش 59

شکل 3-1: فرآیند اجرایی پژوهش 63

عنوان :تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

فرمت : DOC

تعداد صفحات 115خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:15

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول کرجسی و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه¬ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می¬باشد. که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که "استقراض"، "جریان نقدینگی" و " استفاده از سهام رایج " بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 8

1-4 اهداف تحقیق 8

1-4-1 هدف کلی 8

1-4-2 اهداف جزئی 8

1-5 فرضیه های پژوهش 9

1-5-1 فرضیه اصلی 9

1-5-2 فرضیه های فرعی 9

1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 9

1-6-1 تعاریف نظری 9

1-6-1-1 تأمین مالی 9

1-6-1-2 استقراض 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی 10

1-6-1-4 استفاده از سهام رایج 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد 10

1-6-2 تعاریف عملیاتی 11

1-6-2-1 تأمین مالی 11

1-6-2-2 استقراض 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی 11

1-6-2-4 استفاده از سهام رایج 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2- ادبیات پژوهش 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15

2-1-1-4-1 فاینانس 16

2-1-1-4-2 یوزانس 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی 18

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام 20

2-1-2 نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20

2-1-2-1 سرمایه و سرمایه‌گذاری 22

2-1-2-2 نقش سرمایه در رشد و توسعه 23

2-1-2-3 اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26

2-1-2-3-1 توزیع درآمد 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پویایی راهبر و توسعه 29

2-1-3 نقش و جایگاه نظام مالی در تأمین مالی 30

2-1-3-1 مروری بر ساختار بازار مالی 32

2-1-3-1-1 سیستم مالی 32

2-1-3-1-2 بازار مالی 33

2-1-3-2 ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده 35

2-1-3-2-1 بازار پول 35

2-1-3-2-1-1 بانک 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمایه 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار 42

2-1-3-2-3 بازار تأمین اطمینان 44

2-1-3-2-3-1 بیمه 45

2-1-4 بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها 46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد 48

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک 53

2-2-1-1-7 مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی 54

2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL 5

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها 55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها 56

2-2-2-5 نقدینگی 56

2-2-3 مدیریت ریسک 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی 58

2-2-3-4 ریسک توانایی 58

2-2-4 بهینه گزینی 58

2-2-4-1 اندازه بانک 58

2-2-4-2 کنترل هزینهها 59

2-2-4-3 ساختار سپردهها 59

2-2-4-4 بهرهوری کارکنان 59

2-2-4-5 اهرم مالی 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد 60

2-2-4-7 رشد 61

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظری پژوهش 62

2-3-1 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی 62

2-3-4 تئوری رشد آدام اسمیت 62

2-3-5 نظریه سایمون کوزنتس 63

2-3-6 نظریه کوزنتس و کلارک 64

2-3-7 نظریه لوئیس 64

2-3-8 نظریه روستو 65

2-3-7 نظریه کینز 66

2-3-7 نظریه ریکاردو 67

2-3-8 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو 69

2-3-9 آزمون مدل مکینون شاو دراقتصاد ایران 69

2-3-9-1 نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید 73

2-3-10 نگرش سنتی 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار 77

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77

2-4 تئوری تحقیق 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش 79

2-6 بخش پنجم: پیشینه پژوهش 79

2-6-1 تحقیقات انجام شده در ایران 79

2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 81

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3 جامعه آماری 86

3-4 نمونه و روش نمونه گیری 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات 86

3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک 87

3-6 پایایی و روایی 87

3-7 روش تحلیل داده ها 88

3-7-1 آمار توصیفی 88

3-7-2 آمار استنباطی 88

3-8 قلمرو پژوهش 89

3-8-1 قلمرو موضوعی 89

3-8-2 قلمرو زمانی 89

3-8-3 قلمرو مکانی 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1 مقدمه 91

4-2 توصیف داده ها 91

4-2-1 سن 91

4-2-2 جنسیت 92

4-2-2 سطح تحصیلات 93

4-2-4 سابقه کار 94

4-2-5 توصیف سوالات پرسشنامه 95

4-2-5-1 استقراض 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی 96

4-2-5-3 استفاده از سهام رایج 97

4-3 تاثیر 98

4-4 بررسی نرمال بودن 99

4-5. تحلیل نتایج 101

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه 107

5-2 تفسیر یافته ها 108

5-3 نتیجه گیری 110

5-4 محدودیت های تحقیق 111

5-4-1 محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می شود 111

5-4-2 محدودیت هایی که از اختیار محقق خارج می باشند 112

5-5 پیشنهاد‌های پژوهش 112

5-5-1 پیشنهاد‌های بر گرفته از یافته‌های پژوهش 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 113

منابع 114

منابع فارسی 115

منابع لاتین 121

پیوست ها 125

فهرست جداول

جدول 3-1 روش های تأمین مالی 87

جدول 4-1 توزیع سنی کارکنان 91

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس 92

جدول 4-3 توزیع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان 93

جدول 4-4 توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان 94

جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به مؤلفه استقراض (107=n) 95

جدول 4-6 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به جریان نقدینگی(107=n) 96

جدول 4-7 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به استفاده از سهام رایج (107=n) 97

جدول 4-8 میانگین و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n) 98

جدول4-9 خلاصه آزمون شاپیرو ویلکز(107=n) 99

جدول 4-10 خلاصه آزمون t جهت سنجش استقراض 102

جدول 4-11 خلاصه آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی 103

جدول 4-12 خلاصه آزمون t جهت سنجش استفاده از سهام رایج 103

جدول 4-13 خلاصه آزمون فریدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان(107=n) 104

فهرست اشکال

شکل 2-1 مدل پویایی راهبر و توسعه 29

شکل 2-2 میزان سرمایه‌گذاری عمومی نسبت به کل سرمایه‌گذاری داخلی (درصد) 1970ـ1989 30

شکل 2-3 سرمایه‌گذاری و پس‌انداز(منبع: لافورت و همکاران، 2008، ص81) 30

شکل2-4 ساختار بازار مالی (منبع: ناید، 2007، ص75) 35

شکل 2-5 نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر، 1388، ص30) 61

شکل 2-6 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف 69

شکل 2-7 مدل روشهای تأمین مالی (کوهن و توماس، 2006) 78

شکل4-1 نمودار ستونی دامنه سنی کارکنان 92

شکل4-2 نمودار ستونی کارکنان بر اساس جنس 93

شکل4-3 نمودار ستونی کارکنان بر اساس سطح تحصیلات 94

شکل4-4 نمودار ستونی سابقه کار کارکنان 95

شکل4-5 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به استقراض 96

شکل4-6 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به جریان نقدینگی 97

شکل4-7 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به استفاده از سهام رایج 98

شکل4-8 نمودار مقایسه ای میانگین مولفه های روشهای تأمین مالی 99

شکل 4-9 هیستوگرام مربط به مولفه استقراض 100

شکل 4-10 هیستوگرام مربوط به مولفه جریان نقدینگی 100

شکل 4-11 هیستوگرام مربوط به مولفه استفاده از سهام رایج 101

شکل 4-12 نمودار راداری مربوط به میانگین رتبه ی هر یک از مولفه های روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان 105

عنوان : بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

فرمت : doc

تعداد صفحات : 151خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:12

بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

این پایانامه دارای 111 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

چکیده

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.

1-1- مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام­های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده­اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره­ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می­کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می­گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه­های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل­های پیشین متفاوت است.

1-2- بیان مسأله

مسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تا نون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده­اند. درحال حاضر در بسیاری از محافل رسانه­ای بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته می­گردد (صلاحی 1387، 17).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

رسانه وسیله­ای است که پیام را منتقل می کند و عبارت است از هر وسیله­ای برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسطه پیام است. او به نام خود صحبت نمی­کند از طریق او صحبت می­شود. رسانه های دیداری گستردگی بسیار وسیعی را در بردارند. در حال حاضر تأثیر رسانه­های ارتباط دیداری از خانواده، مدرسه و گروه همسالان نیز بیشتر است. کودکان در تمامی کشورهای جهان به عنوان آینده سازان آن کشور محسوب می­شوند و برای اینکه نسل جوان و بزرگسال در یک کشور نسل عاری از هرگونه مشکلات رفتاری و بزهکاری و بزهدیدگی باشد به نظر می رسد برنامه­ریزی مناسب برای کودکان می­تواند نسل آینده را از این مشکلات رهایی بخشد. کودکان به دلیل داشتن باطنی صاف تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارند؛ اما در زمان حاضر کودکان تحت تأثیر شدید رسانه های دیداری می­باشند. کودکان رفتارهای خود را از رسانه­های دیداری الگو می­گیرند و بیشتر اوقات خود را صرف دیدن رسانه­هایی مانند تلویزیون می­کنند. بنابراین اگر رسانه­ها رفتاری خشن و بزه آلود را نمایش دهند به طور قطع بر روی کودک تأثیرات منفی خواهد گذاشت. محققین اهمیت فوق العاده­ای را برای کودکان و نوجوانان قائل هستند و بر این باور هستند که برای داشتن جامعه­ای که جرم در آن کاهش یابد باید از دوران طفولیت بر روی طفل اقدامات مختلفی انجام گیرد که ذهن او از بزه دور بماند

1-4- اهداف تحقیق

1- شناخت تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان به ویژه:

- میزان تأثیرخانواده، جامعه و دوستان در افزایش یا کاهش گرایش کودکان به رسانه­های دیداری در جهت سازنده یا مخرب بودن.

- نقش رسانه ها در تحریک به بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

- نقش رسانه ها در تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

2- راهکارهای کنترل یا کاستن تأثیر مخرب رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

1-5- تعاریف واژه‏ها

الف- رسانه

رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه بیشتر با قید گروهی می­آید و رایج میان مردم همان رسانه­های جمعی یا گروهی است (دهخدا 1377، 1643:2).

انواع آن به صورت رسانه­های صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا 1377، 1643: 2).

اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیله­ای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم قابل انتقال در مجرا است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین می­گردد (فیکس 1384، 32).

به عبارتی رساتر، رسانه­ها تأسیسات و سیستم­های فنی­ای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده می­شوند، میسر می­سازند (اسپیس و وید 1397، 4).

ب- رسانه دیداری

رسانه ای است که هم به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارت­اند از فیلم­های سینمایی، فیلم­های ویدیویی، فیلم­های بر روی دیسک های نوری و منابع چند رسانه­ای. همچنین این رسانه­ها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار می­برند­. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس 1384، 32).

ج- کودکان

از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی می­نامد. همچنین بلوغ با پیدایش یکی از 5 وضعیت برای طفل حاصل می­شود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمت­های بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگی­ها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود.

البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از 18سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کودک را شامل افراد زیر 18سال می­داند (امیری 1388، 1).

د- بزهکاری

بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است (دهخدا 1377، 94: 2)

البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار می­گویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار می­رود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنی­ها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک می­پندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان می­بینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83).

با این حال در مطالعات تجربی جرم و کجروی، را مطلقاً برای اشاره به بزهکاری به کار می­گیرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83.)

ذ- بزهدیدگی

در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. بزه دیده ‌شناسی را دکتر کی‌نیا چنین تعریف می‌کند: بزه دیده ‌شناسی یا مجنی‌علیه شناسی شاخه جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط می‌شود موضوع این دانش‌ نوین است. در این دانش شخصیت، صفات زیستی، روانی، اخلاقی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسی قرار می­گیرد. با این حال عمل قربانی کردن مجرمانه را بزه دیدگی می­گویند. عمل مجرمانه‌ای که شخص قربانی آن می‌گردد می‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیاری از جرایم دیگر باشد، فردی هم که قربانی چنین عمل مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتی همان ‌گونه که جرایم متنوع هستند بزهدیدگان هم متنوع و گوناگون اند (مرتضوی 1376، 13).

بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن معادل اصطلاح victimization می­باشد به معنای قربانی، کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت. البته بزهدیدگی اصطلاحی عام بوده، در محدوده علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم شناسی قابل بررسی است. زیرا افراد ممکن است به واسطه خطرهای اجتماعی، صنعتی و زیست محیطی بزه دیده واقع شوند که کلیه این موارد در بحث بزه دیده شناسی مورد توجه قرار نمی گیرند. بدین ترتیت لازم است حدود و ثغور بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن را مشخص نماییم؛ بزه دیدگی مستلزم عدم تعادل در وضعیت فیزیکی و قدرت است، در این رویارویی بزهکار و قربانی کننده قوی و بزه دیده و قربانی شونده ضعیف است و به قول دکتر عزت عبدالفتاح بزهدیدگی نوعی رویارویی است که در آن یک طرف بر طرف دیگر غلبه و بر وی صدمه وارد می­کند (بیگی 1388، 44).

1-6- کاربردتحقیق

- آموزش و پرورش برای استفاده در مدارس و دیگر مکان­های آموزشی

- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شناخت جنبه­های آموزشی و پژوهشی

- بهزیستی برای جلوگیری از انحراف در کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست

1-7- سؤالات تحقیق

1-آیا رسانه­های دیداری اصولاً توان ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان را دارند ؟

2-رسانه­های دیداری با چه شیوه هایی در تحریک یا تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان، ایفای نقش می­کنند ؟

1-8- فرضیات تحقیق

1-رسانه های دیداری عمداً یا سهواً برنامه­های مختلفی را که زمینه ایجاد بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان است تدارک می­بینند و کودکان نیز بخش زیادی از رفتارهای خود را با تأثیرپذیری از این رسانه­ها مرتکب می­شوند.

2- با فرض مثبت بودن پاسخ فرضیه اول رسانه­های دیداری با شیوه­های مختلفی خواسته یا ناخواسته کودکان را به سوی بزهکاری یا بزهدیدگی تحریک می­کنند. اگر چه این فرض خلاف رسالت یک رسانه تلقی می شود ولی با گشایش دست دولت مردان و ضرورت تحمیل سیاست­های فرهنگی امروزه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. همچنین این رسانه ها با به تصویر کشیدن مکرر جلوه هایی از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان تماشاگر خود را به سویی سوق می دهند تا به این باور برسند که در اصطلاح با انجام یا ترک این باید و نباید شرعی یا قانونی توسط افراد هیچ خللی در نظم طبیعت وارد نمی­شود بلکه گاهی اوقات بارنگ و لعاب دادن آن یا توجیه های سینماگرایانه وقوع چنین فعالیتی را ضروری نیز می­انگارند.

1-9- قلمرو تحقیق

1-9-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش 1392-1390 می ‏باشد.

1-9-2 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان می­باشد.

1-10- روش انجام تحقیق

نوع روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی می­باشد. گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذی است که در خصوص آن موضوع وجود دارد. قبل از ارائه و تصویب ، مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیش­برداری و جمع آوری مطالب می­کنیم.

در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته که در آن از روش کتابخانه­ای استفاده شده و در این راستا به دسته­ای از منابع شامل کتب، مقالات و منابع اینترنتی مراجعه شده است. پس از بیان و بررسی بخش­های توصیفی، تحلیل و جمع بندی، نتیجه تحقیق بیان می­گردد.

1-11- سازماندهی تحقیق

در انجام این پایان نامه برای حصول نتیجه مطلوب، مطالب در 5 فصل کلی تنظیم شده است.

در فصل اول کلیات تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل دوم ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل سوم رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

در فصل چهارم نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان

و درفصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گریده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 کارکردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات... 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات... 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف... 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک... 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک... 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 کودکان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک... 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات... 93

منابع و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

عنوان: بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

فرمت:word

تعداد صفحات:111 صفحهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:50

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده بوده است که بدین منظور 385 نفر از مصرف کنندگان مواد شوینده ای که از فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران خرید می کنند به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه استاندار برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (2010) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دومتغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری (p<0 1)="">

کلید واژه ها: شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی، تعهد به نام تجاری، صنعت مواد شوینده.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 4

1-3-اهمیت پژوهش 6

1-4-اهداف پژوهش 7

1-5-سوالات پژوهش: 7

1-6-فرضیه‏های تحقیق: 8

1-7-مدل تحقیق: 9

1-8-قلمرو تحقیق 10

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات: 10

1-10-تعریف متغیرها و واژه های کلیدی تحقیق 11

1-11-ساختار پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه 14

بخش اول: مبانی نظری تحقیق 15

2-2-تاریخچه‏ی برند 15

2-3-تعریف برند 17

2-4نام تجاری و مدیریت برند 21

2-5-پیدایش ارزش ویژه برند 22

2-6-تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه‏ی برند 22

2-7-مدلهای اندازه‏گیـری نام‏تجاری 24

2-7-1-تحقیقات اندازه‏گیری ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه بازاریابی(مصـرف‏کننده) 24

2-7-2-مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش ویژه‏ی نام تجاری (ابعاد ادراکی مصـرف‏کننده) 26

2-7-3-مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش نام تجاری، (ابعاد رفتاری مصـرف‏کننده) 32

2-8-رابطه شخصیت نام تجاری و وفاداری نسبت به نام تجاری 33

2-9-گونه شناسی روابط برند 34

2-10-تأثیر رسانه‌ها در توسعه رابطه برند 35

2-11-ساخته شدن شخصیت نام تجاری 36

2-12-تشخیص شخصیت برند و روابط بین شخصیت مصرف‏کننده و شخصیت برند 37

2-13-تبلیغات به عنوان یک محرک برند 38

2-14-مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری 40

2-15-ساخت نام تجاری شرکت 42

2-16-گرایش به نام تجاری 45

2-17-رهبری نام تجاری 47

2-18-مدیریت دارایی نام تجاری 50

2-19-ارتباط بین مفاهیم عملکرد کالا، شهرت نام تجاری، وفاداری و رضایت مشتریان 52

بخش دوم- پیشینه تحقیق 57

2-20-تحقیقات انجام شده داخلی 57

2-21-تحقیقات انجام شده خارجی 60

2-22-جمع بندی مبانی نظری و پیشینه و مدل مفهومی تحقیق 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه 66

3-2-روش شناسی تحقیق 66

3-3-متغیرهای تحقیق 67

3-4-روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 67

3-4- جامعه آماری تحقیق 67

3-5-نمونه آماری 68

3-6-روش نمونه گیری 69

3-7-قلمرو تحقیق 69

3-8-ابزار سنجش 69

3-9-بخش سنجش اعتماد 71

3-10-بخش سنجش دلبستگی 72

3-11-بخش سنجش تعهد 72

3-12-بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73

3-13-اعتبار و روایی ابزار تحقیق 73

3-13-1-روایی پرسشنامه 74

3-13-2-پایایی پرسشنامه 74

3-14-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 79

در این فصل از تحقیق، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور در ابتدا به بررسی ویژگی‏های جمعیت‏شناختی افراد نمونه تحقیق پرداخته شده و سپس سؤالات اساسی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. 79

4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق 80

4-2-1- جنسیت 80

4-2-2- سن 81

4-2-3- تحصیلات 82

4-2-4- تأهل 83

4-2-5- نام تجاری 84

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق 86

4-4- اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 103

5-2- نتایج سؤالات تحقیق 103

5-3- پیشنهادات تحقیق 107

5-3-1- پیشنهادات اجرایی 107

5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی 107

5-4- محدودیت‏های تحقیق 107

پیوست ها 109

منابع و مآخذ 150

فهرست منابع فارسی 151

فهرست منابع انگلیسی 152

چکیده انگلیس 155

فهرست جدول ها

جدول 2-1- دیدگاه‌های مختلف در تعاریف برند 20

جدول2-2- تغییر نگرش مدیریت نام تجاری از دیدگاه تاکتیکی به استراتژیک 21

جدول 2-3- استراتژی بازاریابی 42

جدول 2-4- تغییر نگرش از مدیریت سنتی نام تجاری 50

جدول 3-1- متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 70

جدول 3- طیف لیکرت. 71

جدول 3-3- بخش اعتماد 72

جدول 3-4- بخش سنجش دلبستگی 72

جدول 3-5- بخش سنجش تعهد 73

جدول 3-5- بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73

جدول 3-7- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها 75

جدول 4-1- توزیع جنسیت 80

جدول 4-2- توزیع سن 81

جدول 4-4- توزیع تأهل 83

جدول 4-5- توزیع نام تجاری 84

جدول 4-6- آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 86

جدول شماره 4-7- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری 87

جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد به نام تجاری 87

جدول شماره 4-9- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی 88

جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی 88

جدول شماره 4-11- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد 89

جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد 90

جدول شماره 4-13- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری 90

جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد اعتباری 91

جدول شماره 4-15- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی 92

جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد صفاتی 92

جدول شماره 4-17- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری 93

جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی رفتاری 93

جدول شماره 4-19- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی 94

جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی نگرشی 94

جدول شماره 4-21- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی 95

جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی 96

جدول شماره 4-23- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری 97

جدول 4-24- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری 97

جدول شماره 4-25- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر 98

جدول 4-26- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد مستمر 99

جدول 4-27- نتایج مربوط به اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101

فهرست شکل ها

شکل 2-1): تأثیر نام تجاری بر ارزش محصول 18

شکل 2-2) : چهارچوب مفهومی ارزش ویژه‏ی نام تجاری از منظر پرفسور آکر 23

شکل 2-3): تأثیر تصویر بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری 27

شکل 2-4): سه جزء اصلی تصویر نام تجاری 29

شکل 2-5): عناصر ساخت نام تجاری شرکت 44

شکل 2-6) شش قرارداد ساخت نام تجاری شرکت 45

شکل 2-7): شش ضلعی نام تجاری 47

شکل 2-8): وظایف رهبری نام تجاری 49

شکل 2-9): فرآیندهای مدیریت دارایی نام تجاری 52

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع جنسیت 80

نمودار 4-2: توزیع سن 81

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات 82

نمودار 4-4: توزیع تأهل 83

نمودار 4-5: توزیع نام تجاری 84

نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری 87

نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی 89

نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد 90

نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری 91

نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی 92

نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری 93

نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی 95

نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی 96

نمودار 4-14: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری 98

نمودار 4-15: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر 99

عنوان : تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

فرمت : doc

تعداد صفحات : 169خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:20

تأثیر شوری خاک و کود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت

تأثیر شوری خاک و کود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت

از جمله مشکلات اساسی که همواره مانع بزرگ پیشرفت کشاورزی در جهان بوده، شوری آب و خاک است. تحقیقات محدودی در زمینه­ی تأثیر متقابل کوددهی و شوری بر عملکرد گیاهان در کشور انجام شده است. برای بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد گیاه ذرت در خاک­های شور منطقه­ی اردبیل، آزمایشی با 10 سطح شوری (75/0=1S، 20/1=2S، 29/2=3S، 30/3=4S، 25/4=5S، 11/5=6S، 19/6=7S، 80/8=8 88/10=9S، 00/14=10S دسی­زیمنس بر متر) و فسفر در 5 سطح (0= 1P، 50= 2P، 100= 3P، 200= 4P، 400= 5P کیلوگرم در هکتار) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار در شرایط گلخانه‌ای اجرا گردید. نمونه­های خاک از 45 نقطه­ی مختلف دشت زرناس اردبیل تهیه شد. پس از تعیین خصوصیات خاک، تعداد 10 نمونه خاک با ویژگی­ها و شوری مختلف برای انجام آزمایش انتخاب گردید. فاکتور فسفر از منبع فسفات دی آمونیوم تأمین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش سطح فسفر، شاخص­های رشد (ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد و سطح برگ و شاخص کلروفیل برگ­ها)، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه­ی گیاه به طور معنی­داری افزایش یافتند در حالی که با افزایش سطح شوری به طور معنی­داری کاهش یافتند. اثر متقابل شوری و فسفر بر شاخص کلروفیل برگ و وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت در سطح احتمال 1درصد معنی­دار بود در حالی که بر سایر شاخص­های رشد معنی­دار نبود. تأثیر شوری بر EC و pH خاک پس از برداشت در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود در حالی که تأثیر فسفر و اثر متقابل شوری و فسفر بر EC و pH خاک معنی­دار نبود. شوری و فسفر بر فسفر قابل جذب خاک پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه تأثیر معنی­داری داشت.

کلید واژه­ها: ذرت، شاخص­های رشد، شوری، عملکرد، فسفر

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- مروری بر تحقیقات گذشته. 5

1-2-1- شوری.. 5

1-2-1-1- تنش شوری.. 5

1-2-1-2- انواع تنش شوری.. 5

1-2-1-3- اهمیت توجه به تنش شوری.. 6

1-2-2- خاک شور 7

1-2-2-1- وسعت شوری در جهان و ایران.. 8

1-2-3- علل شوری.. 9

1-2-3-1- علل پیدایش خاک­های شور در ایران.. 10

1-2-4- اثرهای مخرب شوری.. 10

1-2-5- تعریف تحمل شوری.. 12

1-2-6- اهمیت استفاده از گیاهان متحمل شوری.. 13

1-2-6-1- انواع گیاهان از نظر تحمل شوری.. 13

1-2-6-2- مکانیسم­های تحمل تنش شوری.. 13

1-2-6-3- خلاصه راهکارهای تحمل شوری در مراحل مختلف رشدی هالوفیت­ها 16

1-2-7- اثر شوری بر جنبه­های فیزیولوژیکی.. 16

1-2-8- فسفر. 17

1-2-9- مقدار و اشکال فسفر خاک... 18

1-2-9-1- مقدار فسفر در خاک... 18

1-2-9-2- اشکال فسفر در خاک... 18

1-2-10- تغییرات میزان فسفر خاک... 19

1-2-10-1- برداشت به وسیله­ی گیاه 20

1-2-10-2- تحرک فسفر خاک... 20

1-2-11- فسفر در گیاه 21

1-2-11-1- نقش فسفر در گیاه 22

1-2-11-2- نشانه­های کمبود و بیش­بود فسفر در گیاه 22

1-2-12- اهمیت اقتصادی ذرت... 24

1-2-13- مبدأ، تکامل و پراکنش ذرت... 24

1-2-14- گیاهشناسی ذرت... 25

1-2-15- مورفولوژی و فیزیولوژی ذرت... 28

1-2-15-1- سیستم ریشه­ای.. 28

1-2-15-2- ساقه. 28

1-2-15-3- برگ... 29

1-2-15-4- گل­آذین.. 30

1-2-15-5- دانه. 30

1-2-16- اکولوژی ذرت... 31

1-2-16-1- پراکندگی جغرافیایی.. 31

1-2-16-2- خاک... 31

1-2-16-3- دما 32

1-2-16-4- رطوبت... 32

1-2-16-5- نور 33

1-2-17- شاخص­های رشد. 33

1-2-17-1- تعریف رشد. 33

1-2-17-2- شاخص سطح برگ (LAI): 34

1-2-17-3- ماده­ی خشک (DM): 35

1-2-17-4- میزان کلروفیل.. 35

1-2-18- تأثیر شوری بر رشد و عملکرد ذرت... 36

1-2-19- تأثیر فسفر بر رشد و عملکرد ذرت... 38

1-2-20- اثر متقابل شوری و فسفر بر رشد و عملکرد ذرت... 39

فصل دوم: مواد و روش­ها 40

2-1- موقعیت جغرافیایی منطقه­ی مورد مطالعه. 40

2-2- زمان و محل اجرای طرح.. 41

2-3- طرح آزمایشی.. 41

2-4- فاکتورهای آزمایشی.. 41

2-5- مطالعات تحقیق.. 41

2-5-1- مطالعات پایه. 41

2-5-1-1- تهیه­ی نمونه خاک و اندازه­گیری برخی خصوصیات آن.. 41

2-5-1-1-1- نتایج تجزیه خصوصیات شیمیایی و فیزیکی نمونه خاک­های مورد آزمایش.... 43

2-5-1-1-2- آماده سازی خاک و پر کردن گلدان­ها 44

2-5-1-2- عملیات زراعی.. 44

2-5-1-2-1- نحوه­ی اندازه­گیری صفات مورد بررسی.. 45

2-5-2- مطالعات آزمایشگاهی.. 46

2-5-2-1- آزمایش­های خاک... 46

2-5-2-2- آزمایش­های گیاه 49

2-5-2-2-1- آماده سازی نمونه­های گیاهی.. 50

2-5-2-2-2- اندازه­گیری وزن خشک بخش هوایی و ریشه. 50

2-5-2-2-3- تعیین فسفر بخش هوایی و ریشه. 50

2-6- تجزیه های آماری.. 51

فصل سوم: نتایج و بحث... 52

3-1- شاخص­های رشد گیاه ذرت... 52

3-1-1- ارتفاع گیاه 53

3-1-2- قطر ساقه. 55

3-1-3- تعداد و سطح برگ... 57

3-1-4- شاخص کلروفیل برگ... 60

3-2- وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 65

3-2-1- وزن تر بخش هوایی و ریشه. 65

3-2-2- وزن خشک بخش هوایی و ریشه. 67

3-2-3- اثر متقابل شوری و فسفر وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه. 70

3-3-EC ، pH و فسفر خاک پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 77

3-3-1-EC خاک پس از برداشت... 77

3-3-2- pH خاک پس از برداشت... 78

3-3-3- فسفر خاک پس از برداشت... 80

3-3-4- غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 83

3-4- نتیجه­گیری کلی.. 87

3-5- پیشنهادات... 88

منابع.. 74

فهرست اشکال

شکل 1: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر ارتفاع گیاه ذرت .....46

شکل 2: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر قطر ساقه­ی گیاه ذرت ......47

شکل 3: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر تعداد برگ گیاه ذرت ......49

شکل 4: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر سطح برگ گیاه ذرت .......50

شکل 5: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر شاخص کلروفیل برگ گیاه ذرت ....52

شکل 6: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر وزن تر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت ...56

شکل 7: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر وزن خشک بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت ...58

شکل 8: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر EC خاک پس از برداشت .....65

شکل 9: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر pH خاک پس از برداشت ...66

شکل 10: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر فسفر خاک پس از برداشت .69

شکل 11: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر غلظت فسفر بخش هوایی گیاه ذرت ...71

شکل 12: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر غلظت فسفر ریشه­ی گیاه ذرت ..72

فهرست جداول

جدول (2-1): موقعیت جغرافیایی نمونه خاک­های مورد آزمایش ....35

جدول (2-2): خصوصیات شیمیایی و فیزیکی نمونه خاک­های مورد آزمایش ...35

جدول (3-1): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر شاخص­های رشد گیاه ذرت ...............44

جدول (3- 2): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای شاخص کلروفیل برگ .53

جدول (3-3): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت .54

جدول (3- 4): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن تر بخش هوایی ....60

جدول (3- 5): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن تر ریشه .....61

جدول (3- 6): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن خشک بخش هوایی .....62

جدول (3- 7): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن خشک ریشه ......63

جدول (3-8): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر EC، pH، فسفر خاک، فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت .64خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:14

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

پژوهش حاضر به با بهره‌گیری از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی و تمرکز بر اندیشه‌های رابرت گیلپین که معتقد به نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی است. همچنین با بهره‌گیری از داده‌های آماری استخراج شده از تولیدات علمی برخی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه اوپک و شرکت‌های نفتی سعی در برآورد میزان تأثیرگذاری بحران‌های نظامی چهارگانه جنگ دوم خلیج فارس، 11 سپتامبر 2001، جنگ 2003 عراق و بیداری اسلامی بر اقتصاد انرژی و حتی‌المقدور تبیین علمی تصمیمات متخذه از سوی سازمان اوپک برای اداره بازار نفت در پی بحران‌های مذکور داشته؛ به گونه‌ای که به موجب یافته‌های پژوهش، در جریان بحران‌های نظامی مورد بحث که با کاهش عرضه نفت و تبعاً افزایش قیمت آن همراه بوده است. اوپک با اندیشیدن تدابیری ضمن افزایش تولید این حامل انرژی با بهره‌گیری از اقداماتی از قبیل استفاده از ظرفیت مازاد عربستان سعودی برای برطرف شدن نیاز بازار، به ویژه نیاز مصرف کنندگان اصلی آن که در رأس آنها ایالات متحده آمریکا هستند؛ اقداماتی صورت داده که در مجموع سیاست مذکور ضمن منشعب شدن از منافع ملی دولت‌های عضو به ویژه قدرتمندترین عضو اوپک یعنی عربستان سعودی لزوماً به نفع سایر اعضاء که خواهان فروش این حامل انرژی با قیمتی بیشتر هستند؛ نبوده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله …….……………………………………...………………..…… 12

1-2- انگیزه و اهمیت تحقیق …………..….………………………………………...13

1-3- سؤال اصلی………………….……………………………………………... 14

1-4- فرضیه تحقیق .………………….…………………………………………… 14

1-5- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ……………...……………………………… 14

1-6- پیشینه تحقیق ….…………………….…………………………………..……15

1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ……………..……………………………….. 18

1-8- محدودیت تحقیق ………………………………………………………….… 18

1-9- سازماندهی تحقیق ………………....………………………………..……..… 19

فصل دوم: چارچوب نظری و مفهومی پژوش

2-1- رویکرد واقع‌گرایی در مطالعه روابط بین‌الملل ...……...…………………………… 22

2-2- واقعگرایی کلاسیک …...…………………………………………………...… 25

2-3- واقع‌گرایی در قرن بیستم …………..………………………………………..… 26

2-4- واقع‌گرایی مورگنتا …………………………………………………………… 26

2-5- نوواقع‌گرایی ………………………………………………………………… 27

2-6- نوواقعگرایی کنث والتز …………….…………………………………….…… 29

2-7- همکاری بین‌المللی از منظر نئورئالیسم ………..…….……………………………29

2-8- رابرت گیلپین …………………..…………………………………………… 31

2-9- رئالیسم اقتصادی چارچوب نظری تحلیل سیاست‌های اوپک در قبال بحران‌های نظامی بین‌المللی (1991-2011) …………………………….……………………………………… 33

فصل سوم : آشنایی با سازمان اوپک

3-1- علل تأسیس اوپک ….……………………………..……….…………..…… 43

3-2- تاریخچه عملکرد اوپک ……………………………………..…………..….… 44

3-2-1- دوره 70-1960 ………………………………..…………..…………...… 44

3-2-2- دوره دوم 1980-1970…………………...……………..…………..……… 45

3-2-3- دوره سوم 1985 به بعد …………….............……………..…………..…… 45

3-3- نیروها و جناح­های درون سازمان اوپک ………….………...……………..……… 45

3-4- هدف­های اوپک ………….............……………..………………………….. 47

3-5- عوامل مؤثر در افزایش و کاهش قیمت نفت ....……………..………………..…… 48

3-6- تعیین قیمت‌ نفت از سوی سازمان اوپک .……………..………………………..… 48

3-7- ارتباط اوپک با کشور ایالات متحده آمریکا …………...…..……………………… 49

فصل چهارم: پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به کویت) بر سیاست‌های سازمان اوپک

4-1- دلایل اهمیت خلیج فارس در ژئوپلتیک جهانی …………………….……………… 55

4-2- دلایل حمله عراق به کویت ………………………………………….………… 49

4-3- آغاز جنگ دوم خلیج فارس، واکنش‌های گسترده بین‌المللی ………….……………… 60

4-4- شروع عملیات طوفان صحرا …….…………………………………………...… 62

4-5- پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس …………………………………………..…… 65

4-6- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از جنگ دوم خلیج فارس...68

فصل پنجم: پیامدهای حادثه یازده سپتامبر 2001 بر سیاست‌های اوپک

5-1- آغاز حملات تروریستی یازده سپتامبر ………………………………………...… 76

5-2- مواضع شخصیت‌های برجسته جهانی پس از حادثه یازده سپتامبر ………………..…… 77

5-2-1- نطق دبیر کل سازمان ملل متحد ……………………...…………………….… 78

5-2-2- اظهارات بوش پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر ………...………………… 78

5-2-3- اظهارات بن‌لادن و ملاعمر پس از مواضع مقامات آمریکایی در قبال حوادث یازده سپتامبر 80

5-2-4- اظهارات دبیرکل اوپک بعد از حوادث یازده سپتامبر ………………………......… 80

5-3- دیدگاه‌های مختلف در مورد حادثه یازده سپتامبر ………………………………….. 80

5- 4- پیامدهای حملات تروریستی یازده سپتامبر ………………………………….…… 84

5-4-1- تأثیر حوادث یازده سپتامبر بر مقوله انرژی …………………………………..…. 84

5-4-2- آماده باش کامل نیروهای روسیه ……………………………………………… 87

5-4-3- بحران مالی و سقوط ارزش دلار ……………………………………...……… 87

5-4-4- شیوع مجدد اسلام ستیزی …………………………………………………… 88

5-4-5- آغاز جنگ علیه افغانستان و عراق …………………………...……………..… 89

5-5- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از یازده سپتامبر 2001.. … 89

فصل ششم: پیامدهای حمله آمریکا به عراق درسال 2003 بر سیاست‌های اوپک

6-1- حوادث 11 سپتامبر و حمله به عراق ……..……………………….……….…… 101

6-2- زمینه‌سازی حمله به عراق در صحنه‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای ………..……….…… 102

6-3- اهمیت انرژی عراق برای ایالات متحده …………..………...…………………... 104

6-4- اهمیت چند وجهی نفت عراق برای کشورهای مهاجم …………..……………….… 106

6-5- شروع حمله به عراق در سال 2003 ………..…………………………………... 109

6-6- تحلیل‌های انجام شده از منظر اقتصاد سیاسی قبل از شروع حمله نظامی علیه عراق ….…. 113

6-7- پیامدهای حمله نظامی علیه عراق ……………………………………………… 114

6-8- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت قبل و پس از جنگ 2003 علیه عراق …………………….…………………………………………………..… 115

فصل هفتم: پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک

7-1- تعریف بیداری اسلامی ………………………….…………………………… 124

7-2- تاریخچه بیداری اسلامی …………..…………………………………………. 125

7-3- ویژگی‌های بیداری اسلامی …………………..……………………………….. 127

7-4- دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسلامی ……………………...………… 130

7- 5- موضع آمریکا و دنیای غرب در قبال بیداری اسلامی ………………..……………. 131

7-5-1- حمایت از اصلاحات در راستای حفظ متحدان و جلوگیری از تحولات سریع…...…… 131

7-5-2- حفظ مهره‌های وابسته به خود در راستای اهداف استراتژیک آینده ……..….…….… 131

7-5-3- فرسایشی‌کردن روند انقلاب‌ها در جهت جلوگیری از تحولات سریع و ناگهانی …..…. 132

7-5-4- الگوسازی برای فرآیند دولت‌سازی پس ازدوران گذار در مقابل الگوی حکومت دینی-مردمی ............ 132

7-5-5- مداخله نظامی و سرکوب در راستای اهداف استراتژیک و جلوگیری از شدت بحران … 133

7-6- نقش نفت و عوامل اقتصادی در وقوع بیداری اسلامی ………..…………………… 133

7-7- پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک ………………...………………… 136

نتیجه‌گیری …………………….………………………………………………… 151

کتابنامه ………………………………….……………………………………… 160خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 23:20

تأثیر کاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان

تأثیر کاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان

به منظور بررسی چند کشتی همزمان لگوم‌های مختلف و کاربرد کولتیواتور بر عملکرد ذرت علوفه‌ای رقم 704 در سال 1392 در شرایط مزرعه‌ای واقع در منطقه ورزنه (اصفهان) مطالعه‌ای صورت پذیرفت. این مطالعه به صورت استریپ بلوک و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرارانجام گرفت. وکولتیواتور به عنوان فاکتور اصلی با سطوح 30، 60 سانتی‌متری ذرت وعدم کولتیواتور و چند کشتی ذرت با لگوم‌های مختلف به عنوان فاکتور فرعی، با کشت‌های مخلوط سویا + ذرت، ماش + ذرت، لوبیا چشم بلبلی + ذرت، یونجه + ذرت و کشت خالص ذرت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کولتیواتور بر روی ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه، طول پانیکول، ارتفاع بلال از سطح زمین و تعداد بلال در بوته مؤثر بوده و بالاترین عملکرد مربوط به عدم کولتیواتور می باشد اما در صفت‌های ارتفاع بوته و ساقه بالاترین عملکرد مربوط به کولتیواتور در 30 سانتیمتری ذرت می باشد. اما چند کشتی هم بر روی این پنج صفت مؤثر نبوده و ذرت خالص بیشترین عملکرد را دارا می باشد. عملکرد‌تر علوفه و عملکرد خشک علوفه و همچنین وزن خشک دانه‌ها کولتیواتور روی آنها مؤثر بوده به صورتی که بیشترین عملکرد مربوط به کولتیواتور در 30 سانتیمتری ذرت می باشد. اما چند کشتی بر روی عملکرد‌های‌تر علوفه و خشک علوفه و وزن خشک دانه‌ها مؤثر نبوده و بالاترین عملکرد را ذرت خالص دارا بود. در اکثر صفات، بالاترین عملکرد در فاکتور اصلی(کولتیواتور) مربوط به عدم کولتیواتور و در فاکتور فرعی(چند کشتی) مربوط به ذرت خالص بوده است و همچنین کمترین عملکرد در کولتیواتور نیز در اکثر صفات مربوط به کولتیواتور در 60 سانتی‌متری ذرت است. کولتیواتور بر صفات درصد نیتروژن و درصد پروتئین تأثیری نداشته اما چند کشتی برروی درصد نیتروژن و درصد پروتئین اثر داشته که بیشترین عملکرد مربوط به کشت‌های مخلوط ذرت با ماش می باشد. در مورد صفات تعداد برگ سبز در بوته و قطر ساقه، فاکتور‌های کولتیواتور و چند کشتی اثری نداشته با این وجود بیشترین عملکرد به ترتیب مربوط به کولتیواتور در 30 سانتیمتری و ذرت خالص می باشد. کولتیواتور بر صفات تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بدون تأثیر بوده به صورتی که کمترین عملکرد را کولتیواتور دیر هنگام و بیشترین عملکرد را عدم کولتیواتور داراست. اما چند کشتی بر صفت‌های تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و تعداد بلال در متر مربع اثر داشته که بیشترین عملکرد در تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال مربوط به کشت مخلوط ذرت با لوبیا اما کمترین عملکرد را ذرت خالص دارا بود. در مورد صفات وزن هزار دانه و تعداد بلال در متر مربع نیز بیشترین عملکرد مربوط به ذرت خالص بوده است. کولتیواتور بر روی شاخص برداشت بلال مؤثر بوده ولی چند کشتی تأثیر نداشته و بیشترین عملکرد هم مربوط به کشت ذرت خالص و عدم کولتیواتور بوده است اما در مورد شاخص باروری بوته برعکس کولتیواتور بدون تأثیر و چند کشتی تأثیر داشته و بیشترین عملکرد هم مربوط به ذرت خالص و عدم کولتیواتور بوده است. فاکتور اصلی بر صفات مقدار کلروفیل، طول برگ، عرض برگ، مساحت برگ اثر نداشته و کمترین عملکرد را در همه این صفات مربوط به کولتیواتور در 60 سانتیمتری و اما چند کشتی بر صفات مقدار کلروفیل، عرض سطح برگ و مساحت برگ بلال مؤثر بوده که بالاترین عملکرد در مقدار کلروفیل مربوط به کشت مخلوط ذرت و یونجه با 86/26 می باشد ودر عرض سطح برگ بیشترین میانگین مربوط به ذرت و سویا با 31/8 سانتی‌متر می باشد و همچنین بیشترین مساحت برگ مربوط به کشت ذرت خالص با 5/420 سانتی‌متر مربع می باشد. با توجه به مطالعه‌ی انجام شده به نظر می‌رسد عملکرد صفات در کشت مخلوط به دلیل محدود شدن رطوبت و عناصر غذایی جواب عکس می‌دهد وهمچنین کولتیواتور دیر هنگام نیز باعث کاهش عملکرد می شود وبهتر است در صورت استفاده از کولتیواتور، در اوایل رشد ذرت(30 سانتیمتری) کولتیواتور زده شود.

واژگان کلیدی: کاربرد کولتیواتور، چند کشتی همزمان، ذرت علوفه ای، لگوم ها.

فهرست مطالب

- مقدمه ............12

1-2- تاریخچه و اهمیت اقتصادی 13

1-3- مشخصات گیاه شناسی 15

1-4- رشد و نمو ذرت 16

1-4-1- کاشت تا سبز شدن 17

1-4-2- سبز شدن تا ظهور گل آذین نر 19

1-4-3- ظهور گل آذین نر تا رسیدگی 22

1-5- سازگاری 26

1-6- انواع ذرت 27

1-7- هیبریدهای ذرت 29

1-8- شناخت کشت مخلوط ونحوه ی بکارگیری آن در سیستم های کشاورزی 29

1-9- کولتیواتور و تأثیر آن بر سیستم زراعی 34

1-10- فرضیه ها 36

1-11- اهداف تحقیق 36

3-1-کولتیواتور 38

3-2- چند کشتی همزمان 41

3-3- چند کشتی همزمان با لوبیا 46

3-4- چند کشتی همزمان با سویا 50

3-5- چند کشتی همزمان با یونجه 54

3-6- چند کشتی همزمان با ماش 57

3-1- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی محل آزمایش 61

3-2- مشخصات خاک محل آزمایش 61

3-3 متغیرهای جوی طی فصل رشد گیاه 61

3-4- طرح آزمایشی 62

3-5- خصوصیات ذرت هیبرید 704 62

3-6- عملیات کاشت و داشت 63

3-7- روش نمونه گیری و صفات اندازه گیری شده 63

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها 64

4-1- ارتفاع بوته 66

4-2- ارتفاع ساقه 69

4-3- طول پانیکول..........70

4-4- ارتفاع بلال از سطح زمین 71

4-5- تعداد بلال در بوته 71

4-6- تعداد برگ سبز در بوته 72

4-7- قطر ساقه 76

4-8- عملکرد علوفه ذرت 77

4-9- وزن تر بلال 78

4-10- وزن‌تر ساقه و برگ ذرت 79

4-11- بیوماس‌ کل ذرت 79

4-12- وزن خشک ساقه و برگ ذرت 84

4-13- وزن خشک بلال و پوست بلال 85

4-14- وزن خشک چوب و پوست بلال 86

4-15- عملکرد دانه 87

4-16- تعداد ردیف در بلال 88

4-17- تعداد دانه در ردیف 92

4--18 تعداد دانه در بلال 93

4-19- وزن هزار دانه 94

4-20- تعداد بلال در مترمربع 95

4-21- تعداد دانه در مترمربع 96

4-22- شاخص برداشت بلال 100

4--23 شاخص باروری بوته 102

4-24- درصد نیتروژن 103

4-25- درصد پروتئین 103

4-26- عملکرد پروتئین 104

4-27- عدد کلروفیل متر 108

4-28- طول سطح برگ 109

4-29- عرض سطح برگ 109

4-30- مساحت برگ بلال 110

5-1- نتیجه گیری کلی 112

5-2- پیشنهادات 112

بر اساس یافته‌های این تحقیق پیشنهادات زیر برای مطالعات آتی ارائه می گردد: 112

منابع 114

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک .............. 61

جدول3-2- متغیرهای جوی طی فصل رشد گیاه .............. 62

جدول4-1- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش ........... 67

جدول4-2-مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش 68

جدول4-3- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش 69

جدول4-4- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش............ 74

جدول4-5- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش 75

جدول4-6- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش 76

جدول4-7- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش............ 82

جدول4-8- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش 83

جدول4-9- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش 84

جدول4-10- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش........... 90

جدول4-11- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش 91

جدول4-12- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش 92

جدول4-13- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش........... 98

جدول4-14- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش 99

جدول4-15- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش 100

جدول4-16- تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش.......... 106

جدول4-17- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی صفات مورد آزمایش 107

جدول4-18- مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل صفات مورد آزمایش 108خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:43

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه

به ­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال زراعی 91-90 در اهواز به اجرا در آمد. در این آزمایش سطوح مختلف تاریخ کاشت شامل دهم آذر، بیست و پنجم آذر و دهم دی ماه و ارقام مختلف جو شامل جنوب، 10سراسری و نیمروز بود. مقایسات میانگین در پایان آزمایش در سطوح 1% و 5% به­وسیله آزمون چند دامنه­ای دانکن انجام شد. بر اساس نتایج به­دست آمده اثر تاریخ کاشت بر روی صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، عملکرد اقتصادی دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و ارتفاع معنی­داری بود. با تأخیر در کاشت تعداد دانه در سنبله ، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع نهایی گیاه و درجه خوابیدگی کاهش و صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی دانه، شاخص برداشت افزایش یافت. اثر رقم در همه صفات بجز عملکرد بیولوژیک معنی­دار بود. بیشترین تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر در رقم نیمروز حاصل شد ولی تعداد دانه در سنبله این رقم حدأقل بود. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز در رقم جنوب مشاهده گردید. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که در بین صفات مختلف تعداد سنبله، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند. نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه های اصلی نشان داد که سه عامل اول بیشترین مقدار واریانس را به خود اختصاص دادند و سه مؤلفه جمعاً 99/93 درصد از کل تنوع را توجیه نمودند. همچنین نتایج نشان داد که تعداد سنبله و عملکرد دانه در یک گروه قرار گرفتند. به­طور کلی و با توجه به جمیع شرایط و نتایج به­دست آمده بهترین شرایط برای حصول حدأکثر عملکرد دانه جو تاریخ کاشت دوم و بهترین رقم، رقم جنوب تشخیص داده شد و تعداد سنبله مهمترین جزء عملکرد بود.

کلید واژگان: ارقام جو، تاریخ کاشت، عملکرد دانه

فهرست مطالب

چکیده:. 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت مصرف غلات. 4

1-3- اهمیت مصرف جو. 5

1-4- ارزش غذایی جو. 7

1-5- وضعیت سطح زیر کشت و تولید جو در جهان، ایران و خوزستان 10

1-5-1- نواحی کشت جو و موقعیت آن در جهان. 10

1- 6- اهمیت تاریخ کاشت مناسب. 17

1-7- عوامل اکولوژیکی مؤثر بر رشد جو. 19

1-7-1- حرارت. 19

1-7-2- رطوبت. 20

1-7-3- نور. 20

1-7-4- خاک. 21

1- 8 - اهداف تحقیق. 22

فصل دوم

2-1- تأثیر تاریخ کاشت مطلوب. 24

2-2- تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد. 25

2-3- عملکرد و اجزاء عملکرد. 30

2-3-1- تعداد سنبله در واحد سطح. 31

2-3-2- تعداد دانه در سنبله. 33

2-3-3- وزن دانه. 35

2-4- روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد. 37

2-5- خوابیدگی. 38

2-6- ارتفاع بوته. 42

فصل سوم

3-1- موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش. 44

3-2- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش. 44

3-3- روش آزمایش. 45

3-3-1- طرح آزمایشی. 45

3-3-2- نقشه طرح آزمایش. 45

3-3-3- تیمارهای آزمایش. 45

3-4- مواد آزمایش. 46

3-4-1- رقم جنوب یا گلوریا. 46

3-4-2- رقم 10سراسری. 47

3-4-3- رقم نیمروز. 47

3-5- مراحل اجرای آزمایش. 48

3-6- خصوصیات مورد اندازه گیری. 49

3-6-1- عملکرد بیولوژیکی. 49

3-6-2- عملکرد دانه. 50

3-6-3- ضریب برداشت. 50

3-6-4- تعداد سنبله در واحد سطح. 50

3-6-5- تعداد دانه در سنبله. 50

3-6-6- وزن هزاردانه. 50

3-6-6- ارتفاع نهایی بوته. 51

3-6-7- میزان خوابیدگی (ورس). 51

3-6-8- محاسبات آماری. 52

3-6-8-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین­ها. 52

3-6-8-2- تجزیه همبستگی بین صفات. 52

3-6-8-3- رسم نمودارها. 52

فصل چهارم

4-1- عملکرد و اجزای عملکرد. 54

4-1-1- تعداد سنبله در مترمربع. 54

4-1-2- تعداد دانه در سنبله. 60

4-1-3- وزن هزاردانه. 63

4-1-4- عملکرد دانه. 66

4-1-5- عملکرد بیولوژیکی. 72

4-1-6- شاخص برداشت. 75

4-1-7- ارتفاع گیاه. 77

4-1-8- درجه خوابیدگی. 81

4-1-9- وزن هکتولیتر. 84

4-2- روابط بین صفات. 88

4-2-1- تعداد سنبله در مترمربع. 88

4-2-2- تعداد دانه در سنبله. 88

4-2-3- وزن هزار دانه. 89

4-2-4- عملکرد اقتصادی دانه. 90

4-2-5- عملکرد بیولوژیکی. 90

4-2-6- شاخص برداشت. 91

4-2-7- ارتفاع گیاه. 91

4-2-8- درجه خوابیدگی. 91

4-2-9- وزن هکتولیتر. 92

4-3- تجزیه مؤلفه های اصلی. 93

نتیجه گیری. 97

پیشنهادات. 98

فهرست منابع فارسی. 99

فهرست منابع انگلیسی.

فهرست جداول

جدول 1-1-ارزش غذایی برخی ترکیبات دانه جو در مقایسه آن با سایر غلات 7

جدول 1-2-مقایسه ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم در جو بدون پوشینه و جو معمولی................................ 10

جدول 1-3-وضعیت سطح تولید و عملکرد جو در دهه 82-1373 12

جدول 1-4-سطح زیر کشت جو در کشورهای جهان در سال 1991 14

جدول 1-5-تولید جو در جهان ........................ 14

جدول 1-6-تولید جو در کشورهای جهان در سال 1991..... 15

جدول 1-7-رتبه بندی استان­های تولید کننده جو در سال­های82-1372 16

جدول 3-1-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک............. 43

جدول 4-1-نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در آزمایش 55

ادامه جدول 4-1 .................................. 90

جدول 4-2-ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد و صفات مورد بررسی.................................................. 97

جدول 4-3-ریشه­های مشخصه، نسبت واریانس توجیه شده توسط هر مؤلفه و نسبت تجمعی آن، ضرائب همبستگی بین سه مؤلفه اول و صفات در تیمارهای مورد مطالعه............................................ 98

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-اثر تیمار تاریخ کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع 57

نمودار 4-2-اثر تیمار رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع 59

نمودار 4-3-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع 60

نمودار 4-4-اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در سنبله . 61

نمودار 4-5-اثر تیمار رقم بر تعداد دانه در سنبله... 62

نمودار 4-6-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در سنبله 63

نمودار 4-7-اثر تیمار تاریخ کاشت بر وزن هزاردانه... 65

نمودار 4-8-اثر تیمار رقم بر وزن هزار دانه......... 67

نمودار 4-9-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هزار دانه.. 68

نمودار 4-10-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد دانه... 69

نمودار 4-11-اثر تیمار رقم بر عملکرد دانه.......... 72

نمودار 4-12-اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه... 73

نمودار 4-13-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیکی 75

نمودار 4-14-اثر تیمار رقم بر عملکرد بیولوژیکی..... 76

نمودار 4-15-اثر تیمار تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیکی 77

نمودار 4-16-اثر تیمار تاریخ کاشت بر شاخص برداشت... 78

نمودار 4-17-اثر تیمار رقم بر شاخص برداشت.......... 79

نمودار 4-18-اثر تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت... 80

نمودار 4-19-اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه......... 81

نمودار 4-20-اثر تیمار رقم بر ارتفاع گیاه.......... 82

نمودار 4-21-اثر تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع گیاه... 83

نمودار 4-22-اثر تیمار تاریخ کاشت بر درجه خوابیدگی. 84

نمودار 4-23-اثر تیمار رقم بر درجه خوابیدگی ...... 85

نمودار 4-24-اثر تاریخ کاشت و رقم بر درجه خوابیدگی 86

نمودار 4-25-اثر تاریخ کاشت بر وزن هکتولیتر ...... 87

نمودار 4-26-اثر تیمار رقم بر وزن هکتولیتر......... 89

نمودار 4-27-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هکتولیتر 89خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:37

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت


هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق، شامل کلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد ، که در زمان انجام تحقیق 1300 نفر بوده است. در این تحقیق نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدی که هر بانک در بین کل جمعیت دارد محاسبه می‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب می‌کنیم. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزیع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق 184 نفرمی باشندکه کلیه‌ی تحلیل‌های آماری براین اساس انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ که در آن از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده و شامل 57 سئوال که توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است. اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ819/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع شد:

فرضیه اصلی 1:

سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه‌های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی 2:

سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:

سرمایه اجتماعی ، تصمیم‌گیری استراتژیک، بعد ساختاری ، بعد شناختی، بعد رابطه ای.

فهرست مطالب

چکیده ......................................... 1

فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق

1-1) مقدمه..................................... 4

1-2) بیان مسأله............................... 5

1-3)تحقیقات انجام شده ......................... 7

1-4)اهداف...................................... 10

1-5)فرضیات تحقیق............................... 11

1-6) روش و ابزار گردآوری اطلاعات................ 12

1-7 ) تعریف واژه ها و اصطلاحات.................. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه.................................... 16

2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی..................... 17

2-1-3 اهمیت سرمایه اجتماعی..................... 18

2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی ................... 19

2-1-5 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران.......... 20

2-1-5-1 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام........ 20

2-1-5-2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن........ 21

2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی................... 22

2-1-7 اهمیت سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان 23

2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی..................... 24

2-1-9 مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی............ 24

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک

2-2-1 تعریف تصمیم.............................. 27

2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری.......................... 27

2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری ......................... 28

2-2-4 طبقه‌بندی تصمیمات ........................ 29

2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده. 30

2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی..................... 31

2-2-7 تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن است....... 34

2-2-8 تعریف تفکر استراتژیک .................... 34

2-2-9 عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک........ 35

2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک 35

2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک............... 36

2-2-12 فرآیند تصمیم‌گیری........................ 37

2-2-13 تصمیمات فردی............................ 38

2-2-14 تصمیمات سازمانی ........................ 40

2-2-15 تحقیقات گذشته........................... 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه .................................... 49

3-2) روش تحقیق ................................ 50

3-3) جامعه آماری .............................. 51

3-4) تعیین حجم نمونه........................... 51

3-5) روش نمونه گیری............................ 52

3-6) روش گردآورى اطلاعات........................ 53

3-7 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات..................... 54

3-8) برآورد پایائی پرسشنامه................... 57

3-9) روایی پرسشنامه............................ 58

3-10) فرضیات تحقیق............................. 59

3-8) برآورد پایائی پرسشنامه................... 61

3-9) روایی پرسشنامه............................ 61

3-10) فرضیات تحقیق............................. 61

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق

4-1 مقدمه...................................... 64

4-2 ویژگی های نمونه ........................... 65

4-3 آزمون فرضیات .............................. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت ها

5-1 مقدمه...................................... 94

5-2 نتیجه گیری................................ 95

5-3 پیشنهادها.................................. 100

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی................... 105

5-5 محدودیت های تحقیق.......................... 106

پیوست ها ...................................... 107

منابع و مآخذ................................... 119

الف) منابع فارسی............................... 120

ب) منابع لاتین.................................. 123

چکیده فارسی.................................... 125

فهرست جداول

جدول (1-1): مؤلفه های سرمایه اجتماعی........... 6

جدول (1-2): نمونه تحقیقات انجام شده............ 9

جدول(3-1): ساختار پرسشنامه..................... 55

جدول (4-1): جنسیت............................. 65

جدول (4-2) : سابقه خدمت........................ 66

جدول (4-3): سن................................. 67

جدول (4-4): وضعیت تأهل......................... 68

جدول (4-5): سطح تحصیلات......................... 69

جدول (4-6): پاسخ‌های ارائه‌شده توسط نمونه آماری.. 70

جدول (4-7): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی........................... 78

جدول (4-8): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی................................... 79

جدول (4-9): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی........................... 80

جدول (4-10): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی................................... 82

جدول (4-11): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی.................... 83

جدول (4-12): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی................................... 84

جدول (4-13): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی.................... 85

جدول (4-14): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی................................... 86

جدول (4-15): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی........................... 87

جدول (4-16): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی................................... 88

جدول (4-17): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی.................... 89

جدول (4-18): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی........................... 91

جدول (4-19): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی درون سازمانی........................................ 91

جدول (4-20): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی برون سازمانی........................................ 92

فهرست اشکال

شکل شماره (2-1): ویژگی های سرمایه به عنوان پدیده ای مدیریتی 23

شکل شماره (2-2): ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری 28

شکل شماره (2-3): طبقه‌بندی تصمیمات............. 30

شکل شماره ( 2-4 ): ابعاد و ویژگیهای تصمیمات، سلسله مراتبی 33

شکل شماره ( 2-5): فرآیند تصمیم‌گیری............. 38

شکل ( 2-6): انتخاب راه حل تصمیمات فردی........ 39

شکل (4-1): جنسیت............................... 65

شکل (4-2) : سابقه خدمت......................... 66

شکل (4-3): سن.................................. 67

شکل (4-4): وضعیت تأهل......................... 68

شکل (4-5): سطح تحصیلات.......................... 69
خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 17 >>