X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:38

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات.. 2

چکیده : 3

مقدمه : 4

تعیین مخاطب : 9

2-1- تعیین اهداف.. 10

3-1 - تعیین بودجه : 12

4-1- گسترش پیام تبلیغاتی. 13

5-1- انتخاب رسانه. 14

6-1- ارزیابی تاثیر آگهی. 14

فرآیند فروش شخصی : 17

روابط عمومی و تبلیغات.. 23خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:47

تبلیغات

تبلیغات

گام اول دربسط وگسترش یک استراتژی موثر بازاریابی ، تشخیص مخاطب هدف است . تشخیص وتحلیل مخاطب هدف عملی است چون مخاطب مورد نظر روی آمیخته ابزارهای تبلیغات زمان ارتباط ، پیام ارسالی و تعداد بیشماری از سایر عوامل دخیل در یک استراتژی تبلیغات تاثر میگذارد .

شرکت های زیادی نیاز به بسط و ایجاد استراتژی های تبلیغات را مورد توجه قرار داده اند . پاسخی که مدیریت از مخاطبان هدف خود در بازار میگیرد ، تعیین کننده اهداف برنامه تبلیغات خواهد بود .

سلسله مراتب مدل تاثیر در تعیین این که آیا اهداف باید به صورت پاسخ فروش یا پاسخ به ارتباط مطرح شوند ، ازارزش ویژه ای برخوردار است . یکی از جوانب توجه به اهداف تبلیغات بر این نکته مبتنی است که آیا استراتژی برای آگاه دادن ، تشویق و ترغیب و با یادآوری طرح ریزی شده است یا خیر ؟ مقدار بودجه در نظر گرفته شده برای تبلیغات از صنعتی تا صنعت دیگر و یا از مارک و محصولی خاص تا محصولی دیگر متفاوت است . عوامل ایجاد تفاوت در سطوح گوناگون بودجه عبارتند از : کانال ، تناوب ابداع محصول و تغییر شکل آن ، تعداد و وجود مشتریان ، پیچیدگی واحدهای تصمیم گیری ، درجه استاندارد بودن محصول یا خدمت ، مقدار آگاهی مصرف کنندگان از فواید کالا یا خدمت و تناوب زمان خرید .خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تبلیغات
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:37

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید.

نمونه آن پدیده انقلاب صنعتی و پیامدهای بسیار آن می باشد. پیامدهای آن نظیر ماشینی شدن تولید, افزایش جمعیت , شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف و تولید ودر نتیجه افزایش خطرها نیاز به تامین را تشدید نمود به طوری که مردم به ماهیت آن پی برده و بدون نیاز به تبلیغات بدنبال آن می روند. بیمه در اینگونه کشورها به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و موجب سرمایه- گذاری در بخش های مهم اقتصادی شده است.

عامل اصلی چنین آرامش وامنیتی ارائه تامین از طریق عرضه انواع بیمه های زندگی دراین

گونه کشورها که هم از بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی بسیار حائز اهمیت است ولی متأ سفانه

بر خلاف این گونه کشورها ,کشور ما به هرعلت هنوز هم با اینکه حدود شصت سال است که در این صنعت فعالیت می کند جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

جالب است بدانیم عده ای از مردم ما بیمه را نوعی عوارض دولتی می دانند و از آن گریزانند. در بازاریابی سعی بر آن است که از طریق تحقیقات بازار یابی در جامعه نیازهای افراد را تشخیص داده و با استفاده از روشهای مناسب این نیاز را به مردم اطلاع داده و متناسب آن محصولی ایجاد و این نیاز را بر آورده کند . متأسفانه در کشور ما نیز برای این نیاز تقاضای پنهان وجود دارد به طوری که مردم می دانند چه نیازی دارند ولی روش ارضاء این نیاز و رفع این تقاضا را نمی دانند که وظیفه متخصصان و کارشناسان شرکت های بیمه می باشد که با علم به انواع پوشش های بیمه ای و مزیت آن در این راستا گام برداشته و موجبات تأمین این نیاز را در بین مردم کشورمان بوجود آورند.

برای دستیابی به این اهداف شش فرضیه مطرح کرده ایم که نتایج حاصل از این فرضیات با استفاده از روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده در فصل های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

عنوان صفحه

مقدمه (1)

بیان اصلی تحقیق (2)

تبیین موضوع و مساله (3)

اهداف تحقیق (4)

فرضیه ها (5)

متغیرهای تحقیق (6)

نوع,روش وقلمرو تحقیق (6)

روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات (7)

ضرورت انجام تحقیق (7)

تعریف واژه های تحقیق (9)

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

گفتار اول:خدمات (11)

طبقه بندی انواع خدمات (12)

ویژگیهای امور خدماتی (13)

گفتار دوم:

تاریخچه وسوابق مساله تحقیق (14)

اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی (15)

تقسیم بندی انواع بیمه (18)

گفتار سوم:

تبلیغات و آگهی ها (19)

تبلیغات بازرگانی (21)

اهداف تبلیغات بازرگانی (22)

اصول تبلیغات (24)

شرایط اثربخشی تبلیغات (26)

اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات (26)

مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر (27)

مزایای تبلیغات (27)

بازاریابی بیمه های زندگی (29)

مکعب بازار (32)

عوامل تشکیل دهنده بازار (34)

بازار آگاه و ناآگاه (34)

قابلیت جذب بازار (35)

اهداف بازاریابی (37)

تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی (39)

بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان (41 )

شیوه های تماس (41)

پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی (42)

فرم پیشنهادی (43)

فصل سوم:

روش جمع آوری اطلاعات

مقدمه (44)

بررسی اسناد و مدارک (44)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1372 (44)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1373 (47)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1374 (48)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1375 (51)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1376 (51)

روش بررسی میدانی (52)

اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه (53)

بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها

فرضیه 1) (55)

فرضیه 2,3,4,5 ) (56)

فرضیه 6) (57)

فصل چهارم:

روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه (58)

بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری

استدلال فرضیه 1) (61)

استدلال فرضیه 2) (63)

استدلال فرضیه 3) (65)

استدلال فرضیه 4) (66)

استدلال فرضیه 5) (67)

استدلال فرضیه 6) (68)

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق (71)

فصل پنجم:

خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات

گفتار اول:

خلاصه تحقیق (73)

نتیجه گیری (74)

پیشنهادات (74)

پیوست شماره1)

پرسش نامه (76)

پیوست شماره2)

واژه نامه (79)

منابع و ماخذ (81)خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:48

بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

این پایان نامه به چهار فصل تقسیم بندی شده است که به ترتیب در فصل اول در ابتدا تاریخچه کوتاهی از لباس و مختصری از نحوۀ پوشش در قرنهای 17، 18 و 19 مورد بررسی قرار می گیرد که در پی آن جریان های هندی قرن 19 به بعد را تا به امروز بسیار کوتاه و خلاصه بررسی خواهیم کرد و اینکه تا به چه حد و لباس از این جریانات تحت تأثیر قرار گرفته اند در فصل دوم بطور کامل تمامی جزئیات لباس و طراحی آن در سالهای اخیر دهه به دهه مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم اصل ارتباط، هنر تبلیغات و ارتباط آن با دنیای مد شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم گزیده ای از ارتباط مد و طراحی لباس با شاخه های مختلف هنر ارتباط تصویری (گرافیک) و ابزار آن بررسی می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تاریخچۀ لباس

1ـ1ـ مسئله

1ـ1ـ1ـ مد چیست؟

1ـ1ـ2ـ مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19

1ـ2ـ مختصری از سبکهای هنری

1ـ2ـ1ـ سبک امپرسیونیسم

1ـ2ـ2ـ سبک سمبولیسم

1ـ2ـ3ـ سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی

1ـ2ـ4ـ سبک موویسم

1ـ2ـ5ـ سبک کوبیسم

1ـ2ـ6ـ هنر انتزاعی

1ـ2ـ7ـ سبک فوتوریسم

1ـ2ـ8ـ هنرهای تجسمی و عکاسی

1ـ2ـ9ـ سبک کوبیسم

1ـ2ـ10ـ سبک دادائیسم

1ـ2ـ11ـ سبک سورئالیسم

1ـ2ـ12ـ هنر پاپ

1ـ2ـ13ـ هنر مفهومی

فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای 1900 تا 1990

2ـ1ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1910 ـ 1900

2ـ2ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1920 ـ 1910

2ـ3ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1930ـ 1920

2ـ4ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1940ـ 1930

2ـ5ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1950ـ 1940

2ـ6ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1960ـ 1950

2ـ7ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1970ـ 1960

2ـ8ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1980ـ 1970

2ـ9ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1990ـ 1980

فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد

3ـ1ـ تعریف تبلیغات

3ـ2ـ انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط

3ـ2ـ1ـ تبلیغات مستقیم

3ـ2ـ2ـ تبلیغات غیرمستقیم

3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی

3ـ3ـ1ـ تعریف تبلیغات بازرگانی

3ـ3ـ2ـ تبلیغات بازرگانی در جهان

3ـ3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی در ایران

3ـ4ـ تبلیغات تجاری

3ـ4ـ1ـ تعریف تبلیغات تجاری

3ـ4ـ2ـ ابزار تبلیغات تجاری

فصل چهارم: مد و گرافیک

4ـ1ـ گرافیک چیست؟

4ـ1ـ1ـ تاریخچۀ گرافیک

4ـ1ـ2ـ پیدایش و ظهور گرافیک نوین

4ـ1ـ3ـ هنر گرافیک در ایران

4ـ2ـ مد و گرافیک

4ـ2ـ1ـ چه کسی مد را قانون گذاری می کند

4ـ3ـ گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد

4ـ3ـ1ـ برچسب ها و علائم تجاری و مد

4ـ3ـ2ـ پوسترهای تبلیغاتی

4ـ3ـ2ـ1ـ مد و پوستر

4ـ3ـ3ـ تصویر سازی و مد

4ـ3ـ4ـ عکاسی و مد

4ـ3ـ4ـ1ـ عکاسی مد در آغاز قرن بیستم

4ـ3ـ4ـ2ـ تاثیرگذاری عکاسان روی مد

4ـ3ـ4ـ3ـ عکاسان معروف مد

4ـ3ـ4ـ4ـ تنزل عکاسی مد

  • نتیجه گیری
  • گزارش کار عملی
  • تصاویر کار عملی
  • فهرست منابع و مآخذ
  • فهرست منابع تصویری
  • تصاویر مربوط به فصلها


خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، مقوله، تبلیغات، لباس، مد
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:31

بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

در طول چند دهه گذشته، کیفیت خدمات الکترونیک بدلیل تأثیر قوی خود بر عملکرد تجارت، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. کیفیت خدمات به عنوان یک معیار در ارزیابی میزان هماهنگی سطح خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان در نظر گرفته می شود. در مؤسسات خدماتی و مالی به ویژه بانکها بازاریابی دهان به دهان در حال رشد بسیار سریعی است.از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثر بخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان می باشد. شاخص نیات رفتاری مشتریان بیانگر اینستکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از سازمان هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند. هدف این تحقیق ارائه یک مدل خاص جهت بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد استان سمنان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با حجم نمونه 485 در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و طی سه روز مراجعه به شعب بانک مهر اقتصاد و توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نقطه نظرات مشتریان شده است. در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها و از ضریب همبستگی جهت شدت و نوع رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده تأثیر معنا دار دو متغیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان با متغیر مداخله گر تجربه مشتریان می باشد.

واژگان کلیدی تحقیق: کیفیت خدمات الکترونیک- نیات رفتاری مشتری- تبلیغات دهان به دهان- تجربه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ..........................................................................................................................................................2

1-2) بیان مسئله .................................................................................................................................................3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ............................................................................................................4

1-4) اهداف تحقیق ...........................................................................................................................................6

1-5) سؤالات تحقیق ........................................................................................................................................7

1-6) فرضیه های اصلی و فرعی ....................................................................................................................7

1-7) جامعه و نمونه آماری تحقیق ...............................................................................................................7

1-7-1) قلمرو زمانی .............................................................................................................................8

1-7-2) قلمرو مکانی ............................................................................................................................8

1-7-3) قلمرو موضوعی .......................................................................................................................8

1-7-4) نوع تحقیق ..............................................................................................................................8

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی و واژگان تحقیق ...................................................................................8

1-9) ساختار تحقیق ......................................................................................................................................10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ......................................................................................................................................................12

2-2) کسب و کار الکترونیک ........................................................................................................................13

2-3) تجارت الکترونیک .................................................................................................................................14

2-4) بانکداری الکترونیکی ............................................................................................................................15

2-4-1) مزایای بانکداری الکترونیک ...............................................................................................16

2-4-2) یک فرصت، یک تهدید .......................................................................................................17

2-5) خدمات الکترونیک ...............................................................................................................................18

2-5-1) تعاریف خدمات الکترونیکی ..............................................................................................19

2-5-2) ویژگیهای خدماتالکترونیکی ..........................................................................................20

2-5-3) کیفیت خدمات الکترونیکی ..............................................................................................20

2-5-3-1) تعاریف کیفیت خدمات الکترونیکی ...........................................................20

2-5-3-2) مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک ............................................22

2-5-3-2-1) ای اسکوال ..............................................................................23

2-5-3-2-2) ای رس کوال .........................................................................24

2-5-3-2-3) ایکوال ......................................................................................25

2-6) تبلیغات دهان به دهان ........................................................................................................................26

2-6-1) بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته .....................................................................27

2-6-2) بازاریابی دهان به دهان قدرتمندترین منبع در بازار ...................................................29

2-6-3) بازاریابی دهان به دهان صرفه جویی در زمان وهزینه ................................................29

2-6-4) سطوح بازاریابی دهان به دهان .........................................................................................30

2-6-5) روشهای اجرایی بازاریابی دهان به دهان ........................................................................32

2-6-5-1)T5 بازاریابی دهان به دهان ............................................................................32

2-6-6) اثربخشی تبلیغات دهان به دهان .....................................................................................35

2-6-6-1) عوامل فردی .....................................................................................................35

2-6-6-2) عوامل بین فردی .............................................................................................36

2-6-6-3) عوامل موقعیتی ...............................................................................................37

2-6-6-4) خصوصیات مربوط به پیام .............................................................................38

2-6-7) نتایج تبلیغات دهان به دهان ..............................................................................................39

2-7) رفتار مصرف کننده ..............................................................................................................................40

2-7-1) انتخاب یا ترجیح یک برند .................................................................................................41

2-7-2) وفاداری به یک نام تجاری .................................................................................................41

2-7-3) تصمیم گیری درباره خرید ................................................................................................45

2-7-3-1) آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی ...............................................45

2-7-3-2) آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری .................................................................47

2-7-4) درگیری در خرید .................................................................................................................48

2-8) نیات رفتاری .........................................................................................................................................50

2-8-1) موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید ..........................................................................52

2-8-1-1) مدل تصمیمگیری شناختی ..........................................................................53

2-8-1-2)مدل تصمیمگیری تجربی ..............................................................................54

2-8-1-3)مدل تصمیمگیری عادی-تکراری ................................................................54

2-9) تجربه .......................................................................................................................................................56

2-10) مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................57

2-11) پیشینه تحقیق ......................................................................................................................................58

2-12) جمع بندی فصل ....................................................................................................................................66

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه ......................................................................................................................................................67

3-2) روش تحقیق ............................................................................................................................................68

3-3) متغیرهای تحقیق ...................................................................................................................................68

3-4) روش گردآوری داده ها...........................................................................................................................69

3-4-1) روش کتابخانه ای ....................................................................................................................69

3-4-2) روش میدانی .............................................................................................................................69

3-5) پایایی و روایی پرسشنامه .....................................................................................................................71

3-5-1) پایایی ..........................................................................................................................................71

3-5-2) روایی (اعتبار) ..........................................................................................................................72

3-6) جامعه و نمونه آماری .............................................................................................................................74

3-6-1) قلمروی مکانی تحقیق...........................................................................................................74

3-6-2) قلمروی زمانی تحقیق ............................................................................................................74

3-6-3) قلمروی موضوعی تحقیق ......................................................................................................74

3-6-4) جامعه آماری .............................................................................................................................74

3-6-5) نمونه آماری ...............................................................................................................................74

3-6-6) تعیین حجم نمونه ....................................................................................................................75

3-6-7) روش نمونه گیری .....................................................................................................................76

3-7) تجزیه وتحلیل داده ها ..........................................................................................................................76

3-7-1) تحلیل واریانس فریدمن ..........................................................................................................76

3-7-2) ضریب همبستگی ....................................................................................................................77

3-7-3) تعیین فرضیات آزمون ............................................................................................................77

3-7-4) محاسبه آماره آزمون ...............................................................................................................77

3-7-5) تصمیم گیری ............................................................................................................................78

3-8) روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق .....................................................................................78

3-9) جمع بندی و نتیجه ...................................................................................................................................79

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه .....................................................................................................................................................................81

بخش اول) آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان ......................................................................................81

بخش دوم)آزمون فرضیات به کمک مدل یابی معادلات ساختاری............................................................86

بخش سوم)آزمون میانگین یک جامعه آماری( آزمون تی استیودنت)....................................................95

بخش چهارم) آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)....................................................................96

بخش پنجم) جمع بندی نتایج ...........................................................................................................................99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ...................................................................................................................................................101

5-2) بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری .....................................................................................101

5-2-1) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه آماری ....................101

5-2-2) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون مدل یابی معادلات ساختاری ................103

5-3) بحث و بررسی نتایج و نتیجه گیری ..............................................................................................108

5-4) پیشنهادات تحقیق ..............................................................................................................................111

5-5) محدودیتهای تحقیق ............................................................................................................................112

فهرست منابع

منابع فارسی ................................................................................................................................................115

منابع انگلیسی .............................................................................................................................................117

پیوست وضمائم

1) پرسشنامه تحقیق .............................................................................................................................120

2) بانکداری الکترونیکی در ایران .......................................................................................................123

3) خروجی نرم افزار تجزیه وتحلیل ..................................................................................................131

فهرست جداول

جدول1-1: مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.....................................................6

جدول2-1:تعاریف تبلیغات دهان به دهان .....................................................................................................26

جدول2–2:تحقیقات مشابه خارجی ...............................................................................................................63

جدول2-3:تحقیقات مشابه داخلی ....................................................................................................................64

جدول3-1:مقیاس 5 گزینه ای لیکرت ..........................................................................................................70

جدول3-2:توزیع سؤالات براساس سؤالات تحقیق ......................................................................................70

جدول3-3: مقدار آلفای کرونباخ ......................................................................................................................72

جدول4-1:بارهای عاملی و مقادیر معنا داری سؤالات ...............................................................................87

جدول4-2:نتایج مقادیر معناداری فرضیات ..................................................................................................91

جدول 4-3: نتایج مقادیر معنا داری فرضیات با تأثیر تجربه ......................................................................93

جدول4-4: آزمون نمونه های مستقل ..............................................................................................................95

جدول4-5:آزمون فریدمن تبلیغات دهان به دهان.....................................................................................96

جدول4-6:آزمون فریدمن کیفیت خدمات الکترونیک ..............................................................................97

جدول4-7: آزمون فریدمن بعد نیات رفتاری مشتریان ..............................................................................98

فهرست اشکال

شکل2 –1:مدل تصمیمگیری سر و دل .......................................................................................................52

شکل2-2: مدل مفهومی تحقیق .......................................................................................................................57

شکل4-1: مدل اندازه گیری عوامل فردی ......................................................................................................86

شکل4-2: واریانس متغیر تبلیغات دهان به دهان ........................................................................................87

شکل4-3: رابطه فرضیات مدل مفهومی تحقیق ...........................................................................................89

شکل 4-4: مدل در حالت تخمین استاندارد ................................................................................................90

شکل4-5: مدل در حالت معناداری .................................................................................................................91

شکل4-6:مدل افراد باتجربه در حالت ضرایب استاندارد ...........................................................................92

شکل 4-7: مدل افراد کم تجربه در حالت ضرایب استاندارد .......................................................................93

فهرست نمودارها

نمودار4-1: جنسیت پاسخ دهندگان...............................................................................................................82

نمودار4-2: وضعیت تأهل پاسخدهندگان ......................................................................................................82

نمودار4-3: سن پاسخ دهندگان .......................................................................................................................83

نمودار4-4: تحصیلات پاسخ دهندگان ............................................................................................................84

نمودار4-5: سابقه همکاری پاسخ دهندگان با بانک .....................................................................................85خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:27

تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

امروزه با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، استفاده از تبلیغات برای معرفی خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود را بر مشتریان ارزیابی نمایند ، می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها محسوب شود .در این رابطه تحقیقات مختلفی در سطح کشور انجام شده است که در آنها تنها عناصر تاثیر گذار در تبلیغات ویا وسیله ارتباطی تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

تحقیق حاضر که روی بانکهای تجارت استان گیلان انجام شده است.برای دستیابی به این سوال است که آیا تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیکی بانک تجارت (ازجمله خدمات موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپرداز ATM )شده است واگر تاثیر دارد کدامیک از روشهای تبلیغ (تبلیغات تلویزیونی،تبلیغات رادیویی،استفاده ار تبلیغات کاتالوگها و بروشورها،تبلیغات مطبوعاتی و یا تبلبغات شفاهی )اثرگذارتر است.تحقیق حاضر یک تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اطلاعاتی بانکها ونظر کارشناسان مربوطه با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات مشتریان خدمات الکترونیکی بانک تجارت استان گیلان جمع آوری و در نهایت پس از بررسی گزینه های پرسشنامه تاثیر عناصر تبلیغاتی وتاثیر وسایل ارتباطی تبلیغاتی توسط از نرم افزار SPSS V:18 و رگرسیون ،تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک را مشخص کرده و ضمن بررسی وسایل ارتباطی موثرترین روش تبلیغات را تعیین و معرفی می نماید . در پایان ضمن بررسی فرضیات تحقیق راهکارهایی برای بهبود تحقیقات آتی ارائه میدهد.

واژگان کلیدی: تبلیغات-بانکداری الکترونیک –مشتری

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1) مقدمه..................................... 2

1-2) بیان مسئله ................................ 2

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ................. 3

1-4) زمینه تحقیق............................... 4

1-5) پرسش های تحقیق............................ 4

1-6) اهداف پژوهش............................... 4

1-7) چهارچوب نظری(تحلیلی) تحقیق................ 5

1-8) مدل تحلیلی پژوهش.......................... 6

1-9) فرضیه های تحقیق........................... 7

1-10) کاربردهای تحقیق.......................... 7

1-11) مزایای حاصل از پژوهش..................... 7

1-12) روش تحقیق................................ 7

1-13) روش و ابزار گردآوری اطلاعات............... 7

1-14) قلمرو تحقیق.............................. 8

1-14-1) قلمرو موضوعی........................... 8

1-14-2) قلمرو زمانی............................ 8

1-14-3) قلمرو مکانی ........................... 8

1-15) ساختار پایان نامه........................ 8

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع و بیشینه موضوع

2-1)مقدمه...................................... 10

2-2) بخش اول- ادبیات موضوع..................... 10

2-2-1) تبلیغات................................. 10

2-2-2) مشتری................................... 12

2-2-3) تعریف بانک و بانکداری الکترونیک......... 13

2-3) بیشینه تحقیق.............................. 14

عنوان صفحه

2-4) جدول خلاصه تحقیق........................... 21

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه...................................... 28

3-2) روش تحقیق................................. 28

3-3) جامعه آماری............................... 28

3-4)آزمون نرمال بودن جامعه آماری............... 28

3-5) مدل پیشنهادی تحقیق........................ 32

3-6) حجم نمونه و روش اندازه گیری آن............ 33

3-7) ابزار گردآوری اطلاعات...................... 33

3-8) طراحی پرسش نامه........................... 33

3-8-1) روایی و پایایی.......................... 34

3-9) متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق............. 35

3-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................. 35

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه..................................... 38

4-2) تجزیه و تحلیل آماری....................... 38

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه..................................... 64

5-2) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق.......... 64

5-3) مقایسه نتایج تحقیق با بیشینه.............. 67

5-4) محدودیت های تحقیق......................... 67

5-5) پیشنهادات و راهکارهای بهبود برای تحقیقات آتی 68

فهرست پیوستها.................................. 69

پرسشنامه....................................... 112

فهرست منابع و ماخذ............................. 114خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 16:44

نمونه پرسشنامه تاثیر تبلیغات در جذب توریسم خارجی

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان تاثیر تبلیغات در جذب توریسم خارجی تدوین و به صورت 30 سوال طراحی شده است. ...ادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 20:12

تبلیغات انبوه و نا محدود با تلگرام

قیمت استثنایی ویژگی های نرم افزار: - رابط کاربری آسان و ساده - ارسال پیام های متنی بدون محدودیت در تعداد کاراکتر به همراه عکس و فایل - ارسال پیام ها با دریافت 100% حتی بدون 1 پیام دریافت نشده - قابلیت تشخیص شماره هایی که عضو تلگرام نیستند - ارسال لینک وب سایت محصول - ارسال پیام تبلیغاتی در تلگرام با تعداد نامحدود به صورت رایگان - نصب آسان و سریع -ارائه گزارش پس از ارسال پیام - ارائه گزارش ارسال به صورت فایل اکسل - وارد کردن شماره های گیرندگان از فایل اکسل - وارد کردن شماره های گیرندگان به صورت دستی - تولید شماره های گیرندگان بر اساس بازه - وارد کردن چندین متن همزمان و ارسال تصادفی هر یک از متن ها به گیرندگان - امکان ارسال متن متغیر با کلید واژه ها (درج شماره گیرنده، ساعت وتاریخ شمسی و میلادی به حروف و عدد در متن ) علاوه بر این امکانات فوق العاده : + آموزش سا ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 13:37

نرم افزار تبلیغات انبوه تلگرام

نرم افزاری برای تبلیغ سریع و بدون هزینه کالا و حرفه خود در دنیای مجازی ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 06:09

پکیچ کامل تبلیغات انبوه تلگرام

پکیچ کامل تبلیغات انبوه تلگرام   این نرم افزار در سایت تلپاپ بیش از سی صد هزار تومن به فروش میرد   انجا فقط و فقط 10000تومن   این پکیچ دارای شماره مجازی است و ان را در موبایل خود نصب نمایید و تبلیغات انبوه تلگرام را نجام دهید     این پکیچ را نخرید ظرر کردید چون خیلی توپ و عالی است و با این پکیچ می توانید برای دیگران تبلیغ کنید و کسب در امد برای خود ایجاد کنید مثلا هر پیام ارسال پیام تلگرام 7 تومن اگر کسی بخواهد 10000تا ارسال کند شما می توانید 70000تومن کسب در امد کنید و این پکیچ را بخرید و روزانه حد اقل 70000هزار تومن کسب در امد کنید   و کار و کسب در امئ خود را بالا ببرید     با تشکر از احمدرضا ملاحسینی ...ادامه مطلب
1 2 3 4 >>