X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:13

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

این پایانامه دارای 125 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.

فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.

فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

مقدمه:

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.

رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.[3]

فهرست مطالب

عنوان ...................................... صفحه

چکیده ....................................................................................................................................... 1

مقدمه ...................................... .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .......... .. 3

1ـ1ـ کلیات ................................ .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ............................. .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق........................... .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........... .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق ........................ .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق........................ .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ............................. . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک.............................. . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16

2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک..... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی ...... . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی.......... ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................... ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات........................................ ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.......................... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی......... .81

4-3-2- حمایت از داده ها..................... .83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی........................................................................85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی..................................................................................................88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی...............................................................................................95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» ...97

4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهی.......................... ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی........... 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.......... 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ................................. 107

منابع ...................................... 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110

عنوان: بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

فرمت:word

تعداد صفحات:125 صفحهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:26

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت

4-1-هدف کاربردی

قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

5 -1-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟

5-2-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1 بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1 گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

-1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -------------------------------------------------- 115

-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

عنوان: انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:18

مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی

مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی

ange-newline"> The world is complex. This booklet is brief, but it tries to reflect the

complex and dynamic nature of trade. It highlights some of the benefits
of the WTO’s ““trading system, but it doesn’t claim that everything is
perfect—otherwise there would be no need for further negotiations and
for the system to evolve and reform continually.
Nor does it claim that everyone agrees with everything in the WTO. That’s
one of the most important reasons for having the system: it’s a forum for
countries to thrash out their differences on trade issues

جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنندخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:37

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت


هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق، شامل کلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد ، که در زمان انجام تحقیق 1300 نفر بوده است. در این تحقیق نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدی که هر بانک در بین کل جمعیت دارد محاسبه می‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب می‌کنیم. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزیع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق 184 نفرمی باشندکه کلیه‌ی تحلیل‌های آماری براین اساس انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ که در آن از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده و شامل 57 سئوال که توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است. اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ819/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع شد:

فرضیه اصلی 1:

سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه‌های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی 2:

سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:

سرمایه اجتماعی ، تصمیم‌گیری استراتژیک، بعد ساختاری ، بعد شناختی، بعد رابطه ای.

فهرست مطالب

چکیده ......................................... 1

فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق

1-1) مقدمه..................................... 4

1-2) بیان مسأله............................... 5

1-3)تحقیقات انجام شده ......................... 7

1-4)اهداف...................................... 10

1-5)فرضیات تحقیق............................... 11

1-6) روش و ابزار گردآوری اطلاعات................ 12

1-7 ) تعریف واژه ها و اصطلاحات.................. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه.................................... 16

2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی..................... 17

2-1-3 اهمیت سرمایه اجتماعی..................... 18

2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی ................... 19

2-1-5 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران.......... 20

2-1-5-1 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام........ 20

2-1-5-2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن........ 21

2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی................... 22

2-1-7 اهمیت سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان 23

2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی..................... 24

2-1-9 مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی............ 24

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک

2-2-1 تعریف تصمیم.............................. 27

2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری.......................... 27

2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری ......................... 28

2-2-4 طبقه‌بندی تصمیمات ........................ 29

2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده. 30

2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی..................... 31

2-2-7 تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن است....... 34

2-2-8 تعریف تفکر استراتژیک .................... 34

2-2-9 عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک........ 35

2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک 35

2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک............... 36

2-2-12 فرآیند تصمیم‌گیری........................ 37

2-2-13 تصمیمات فردی............................ 38

2-2-14 تصمیمات سازمانی ........................ 40

2-2-15 تحقیقات گذشته........................... 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه .................................... 49

3-2) روش تحقیق ................................ 50

3-3) جامعه آماری .............................. 51

3-4) تعیین حجم نمونه........................... 51

3-5) روش نمونه گیری............................ 52

3-6) روش گردآورى اطلاعات........................ 53

3-7 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات..................... 54

3-8) برآورد پایائی پرسشنامه................... 57

3-9) روایی پرسشنامه............................ 58

3-10) فرضیات تحقیق............................. 59

3-8) برآورد پایائی پرسشنامه................... 61

3-9) روایی پرسشنامه............................ 61

3-10) فرضیات تحقیق............................. 61

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق

4-1 مقدمه...................................... 64

4-2 ویژگی های نمونه ........................... 65

4-3 آزمون فرضیات .............................. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت ها

5-1 مقدمه...................................... 94

5-2 نتیجه گیری................................ 95

5-3 پیشنهادها.................................. 100

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی................... 105

5-5 محدودیت های تحقیق.......................... 106

پیوست ها ...................................... 107

منابع و مآخذ................................... 119

الف) منابع فارسی............................... 120

ب) منابع لاتین.................................. 123

چکیده فارسی.................................... 125

فهرست جداول

جدول (1-1): مؤلفه های سرمایه اجتماعی........... 6

جدول (1-2): نمونه تحقیقات انجام شده............ 9

جدول(3-1): ساختار پرسشنامه..................... 55

جدول (4-1): جنسیت............................. 65

جدول (4-2) : سابقه خدمت........................ 66

جدول (4-3): سن................................. 67

جدول (4-4): وضعیت تأهل......................... 68

جدول (4-5): سطح تحصیلات......................... 69

جدول (4-6): پاسخ‌های ارائه‌شده توسط نمونه آماری.. 70

جدول (4-7): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی........................... 78

جدول (4-8): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی................................... 79

جدول (4-9): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی........................... 80

جدول (4-10): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی................................... 82

جدول (4-11): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی.................... 83

جدول (4-12): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی................................... 84

جدول (4-13): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی.................... 85

جدول (4-14): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی................................... 86

جدول (4-15): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی........................... 87

جدول (4-16): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی................................... 88

جدول (4-17): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی.................... 89

جدول (4-18): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی........................... 91

جدول (4-19): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی درون سازمانی........................................ 91

جدول (4-20): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی برون سازمانی........................................ 92

فهرست اشکال

شکل شماره (2-1): ویژگی های سرمایه به عنوان پدیده ای مدیریتی 23

شکل شماره (2-2): ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری 28

شکل شماره (2-3): طبقه‌بندی تصمیمات............. 30

شکل شماره ( 2-4 ): ابعاد و ویژگیهای تصمیمات، سلسله مراتبی 33

شکل شماره ( 2-5): فرآیند تصمیم‌گیری............. 38

شکل ( 2-6): انتخاب راه حل تصمیمات فردی........ 39

شکل (4-1): جنسیت............................... 65

شکل (4-2) : سابقه خدمت......................... 66

شکل (4-3): سن.................................. 67

شکل (4-4): وضعیت تأهل......................... 68

شکل (4-5): سطح تحصیلات.......................... 69
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:28

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا راهکارهائی به منظور سوق دادن تجارت سنتی در ایران به سمت تجارت الکترونیکی ارائه گردد. دراین راستا ضمن نگاهی به مفاهیم این تجارتها، روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آنها بررسی گردیده است. همچنین با استفاده از تجربه های برخی کشورها و در نظر داشتن سیاستهای کشوری، روشهائی برای راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی ارائه گردیده است.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:13

حقوق تجارت

حقوق تجارت

1- قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)

2- قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)

3- رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند

4- رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.

5- پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

1- آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت

2- روایات

3- احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

4- آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...

5- مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، تجارت
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:23

بانک تجارت

بانک تجارت

تاریخچه :

انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بانک، تجارت
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:39

پژوهش کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک

پژوهش کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک

چکیده:

این پایان نامه شامل دو بخش می باشدبخش اول در مورد داده کاوی و تکنیکها ومتدلوژی های ان و بخش دوم در مورد تجارت الکترونیک می باشد.

بخش اول شامل مطالبی در مورد عناصر داده کاوی و سپس کاربردهای داده کاوی در موارد مختلف و تفاوت داده کاوی با پایگاه داده و متدلوژی ها و مراحل داده کاوی وهمچنین وظایف داده کاوی توضیحاتی داده شده است.

بخش دوم در مورد تجارت الکترونیکی که در ان مقدمه ای از تجارت اتکترونیک و شکل دهی موقعیت بازار را بیان نموده است.

فهرست

چکیده................................................................................................................................8

تکنیکهای داده کاوی و متدلوژیهای ان

مقدمه. 9

عناصر داده کاوی.. 15

پردازش تحلیلی پیوسته: 16

قوانین وابستگی: 17

شبکه های عصبی : 17

الگوریتم ژنتیکی: 17

نرم افزار 18

کاربردهای داده کاوی.. 18

داده کاوی و کاربرد آن در کسب و کار هوشمند بانک.... 19

داده کاوی درمدیریت ارتباط بامشتری.. 21

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی.. 22

مدیریت موسسات دانشگاهی.. 23

داده کاوی آماری و مدیریت بهینه وب سایت ها 25

داده کاوی در مقابل پایگاه داده Data Mining vs database. 26

ابزارهای تجاری داده کاوی.. 27

منابع اطلاعاتی مورد استفاده 28

انبار داده 29

مسائل کسب و کار برای داده‌کاوی.. 31

چرخه تعالی داده کاوی چیست؟. 31

متدلوژی داده‌کاوی و بهترین تمرین‌های آن.. 35

یادگیری چیزهایی که درست نیستند. 36

الگوهایی که ممکن است هیچ قانون اصولی را ارائه نکنند. 36

چیدمان مدل ممکن است بازتاب دهنده جمعیت وابسته نباشد. 38

ممکن است داده در سطح اشتباهی از جزئیات باشد. 38

یادگیری چیزهایی که درست ولی بلااستفاده‌اند. 40

مدل‌ها، پروفایل‌سازی، و پیش‌بینی.. 42

پیش بینی.. 44

متدلوژی.. 45

مرحله 1: تبدیل مسئله کسب و کار به مسئله داده‌کاوی.. 46

مرحله 2: انتخاب داده مناسب... 48

مرحله سوم: پیش به سوی شناخت داده 51

مرحله چهارم: ساختن یک مجموعه مدل.. 52

مرحله پنجم: تثبیت مسئله با داده‌ها 54

مرحله ششم: تبدیل داده برای آوردن اطلاعات به سطح.. 56

مرحله هفتم: ساختن مدلها 59

مرحله هشتم: ارزیابی مدل ها 59

مرحله نهم: استقرار مدل ها 63

مرحله 10: ارزیابی نتایج.. 64

مرحله یازدهم: شروع دوباره 64

وظایف داده‌کاوی‌ 65

1- دسته‌بندی.. 65

2- خوشه‌بندی.. 65

3- تخمین.. 66

4- وابستگی.. 68

5- رگرسیون.. 69

6- پیشگویی.. 70

7- تحلیل توالی.. 70

8- تحلیل انحراف... 71

9- نمایه‌سازی.. 72

تجارت الکترونیک

فصل اول: مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی.. 73

1- طبقه‌های مختلف تجارت الکترونیکی.. 75

2- تفاوت تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی.. 76

3- نقش دولت در تجارت الکترونیک.... 78

فصل دوم : شکل دهی موقعیت بازار. 80

1- چار چوبی برای تحلیل موقعیت بازار. 80

1-1- پرورش موقعیت : 80

1-2-کشف هسته اصلی موقعیت : 81

1-3- شناسایی مشتریان هدف : 81

1-4- مطالعه توانمندیها و منابع شرکت : 81

1-5- اندازه گیری جذابیت موقیت : 82

2 ) ویژگی های تحلیل موقعیت بازار در اقتصاد جدید: 82

3_ دو نوع ارزش ( value type ) عمده. 84

3_2_ ارزش های جدید ( New-To-The-World value ) : 86

4 شناسایی نیاز های برآورده شده و برآورده نشده. 88

4-1_ فرآیند تصمیم گیری مشتری... 88

4-2_ آشکارسازی نیازهای برآورده شده و برآورده نشده. 89

5- تعیین مشتریان ویژهای که شرکت قصد متقاعد کردن آنهارا دارد. 91

5-1- روشهایی برای تقسم بندی بازار: 91

5-2- تقسیم بندی قابل اجرا و معنی دار. 92

_ تقسیم بندی قابل اجرا(Actionable Segmentation) 93

_ تقسیم بندی معنی دار. 93

5-3-ترکیب مناسبی از متغیر ها 93

5-4-تناظر بازار و مشتریان هدف... 96

۶- تأمین منابع.. 97

6-1- منابع شرکت : 97

6-2- شرکا : 98

٧- جذابیت یک موقعیت : 99

7-1- شدت رقابت.... 99

رقبای نزدیک (Adjacent competitors) : 100

بررسی رقبا : (competitor Map) 100

7-2- پویایی های مربوط با مشتریان : 101

7-3- فناوری : 101

7-4- سود دهی مالی : 103

8-ارزیابی نهایی(go/No-go) 104

مدلهای کسب و کار 105

آیا شرکت قادر است در مورد ارزش یا ارزشهای ارائه شده با دیگران رقابت کند؟. 105

چگونه یک شرکت یک سرویس آنلاین را توسعه می دهد؟. 107

یک سیستم منابع مناسب و موفق چگونه است؟. 109

معیارهایی برای ارزیابی کیفیت یک سیستم منبع: 112

مشارکت (Partnership): 113

مدلهای سوددهی برای شرکتهای آنلاین چه هستند؟. 114

2-1- مدلهای مبتنی بر کاربر و شرکت: 115

مدلهای مبتنی بر خلق ارزش توسط شرکت: 117

واسط مشتری.. 121

1- هفت عنصر طراحی برای واسط مشتری.. 121

2- چه چیز تعیین کننده جلوه یک وب سایت است؟. 125

3- محتویات وب سایت... 129

4- تشکل ها در سایت... 132

5- اهرمهای مورد استفاده برای سفارشی کردن یک سایت... 136

6- یک سایت چگونه با مشتریان خود ارتباط بر قرار می کند؟. 139

7- اتصال یک وب سایت با وب سایتهای دیگر. 142

8- اشکال مختلف تجارت در وب سایت... 144

تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) 147

1- انواع خرید یک شرکت... 147

2- خرید مواد مستقیم.. 147

3- تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) 148

EDI های نسل آینده 150

منابع.......................................................................................................... 151خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:38

پژوهش معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک

پژوهش معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک


هدف پروژه

بی شک عصر حاضر که بنام عصر اینترت و عصر فناوری اطلاعات و دانش رقم خورده است همه ارکان زندگی انسان را دچار تغییر و تحول نموده است. مشخصه این عصر حذف پارادایم های اصلی قرن گذشته و جایگزین مواردی همانند حذف زمان و مکان، افزایش پیچیدگی و نگرش به اطلاعات به مثابه قدرت و تروت به جای پارادایم های گذشته است. آنچه که پیامد این جایگذ اری است تغییر عمیق سیمای سازمان, بنگاه و اساسا هر گونه جمعیت انسانی است که بدلایل رشد فناوری می توانند بطور توزیع شده توسعه یافته و از امکانات و منابع یکدیگر بهره بگیرند بی شک در چنین صورتی با وجود سیستم ها و مکانیزم های متعدد و توزیع شده آن چیزی که می تواند بشدت بر روی زندگی مردم تاثیر گذارده مسئله شفافیت و همروندی در این نوع سیستم ها است که در غیر این صورت استفاده از آنها را بشدت غیر کارامد می کند. سرویس گرائی از جمله راه حلی در فناوری اطلاعات بوده که اگر بدرستی فهم شده و بدرستی بکار گرفته شود می تواند مسئله شفافیت و همروندی سیستم های توزیع شده را بطور قطعی حل کند.


همانند سرنوشت همه مفاهیم دیگر فناوری اطلاعات، سرویس و سرویس گرائی نیز در قرن حاضر از مفهومی فنی و مهندسی به مفهومی عمومی و به اصطلاح پوپولیستی تبدیل شده و همه بطور کلی از ان به جا و نابه جا استفاده می کنند. این واقعیت، استفاده از این مفهوم را در عمل دچار مشکل کرده و در وحله اول فهم و درک اولیه ان را دچار مشکل می کند. بدلیل انفجار اطلاعاتی در عصر حاضر و توسعه و انتقال دانش در عرصه های مختلف فهم مفاهیم چند بعدی بکار گرفته شده در عصر حاضر براحتی میسر نبوده و بویژه این در باره مفاهیمی صادق است که مدلول آن ذهنی بوده و به تعبیر ابن سینا ثانویهاست. در چنین حالتی و حتی در هنگامی که مدلول عینی و ملموس باشد می توان با بکارگیری مفهوم استعاره[1] ( بکار گرفته شده و معرفی شده در هوش مصنوعی مدرن و علوم شناختی) مشکل مزبور را حل نموده و فهمی درست را در ذهن متبادر کرد. به این ترتیب رساله حاضر تلاشی است در راستای درک و فهم درست استعاره های سرویس و معماری سرویس گرائی و بکارگیری درست آن در عمل بطوریکه بتواند در سیستم های توزیع شده بکار گرفته شده و مسائلی نظیر شفافیت، همروندی، قابلیت استفاده مجدد، دسترس پذیری و امثالهم را در سطح معماری و مهندسی حل کند.


[1] Metaphore

فهرست مطالب

عنوان صفحه

____________________________________________________________________________

هدف پروژه………………………………………………………………………………………..8


فصل اول

1-1تعریف، مزایاو ادبیات موضوع معماری سرویس گرا 9

2-1نتیجه گیری.. 12


فصل دوم

1-2 سرویس مولفه و مشخصه ها ی سرویس وب.. 13

2-2 نتیجه گیری.. 19


فصل سوم

سرویس های ترکیبی دانه درشت

3-1 مقدمه. 21

3-3 سرویس های ارکسترال و کاریوگرافی.. 25

3-4 نتیجه گیری.. 27


فصل چهارم

مفاهیم اصلی و چرخه حیات درمعماری سرویس گرا

4-1 مقدمه. 28

4-2 مولفه های اصلی در معماری مبتنی بر سرویس... 29

4-3 خصوصیات مدل داده ای مرتبط.. 32

4-3-1 اصطلاحات رایج در معماری مبتنی بر سرویس... 32

4-3-2 نقشه مفهومی.. 32

4-3-3 مفاهیم اختیاری و زیرساخت های معماری سرویس گرا اشتراکی.. 34

4-3-4 الگوهای معماری سرویس گرا 35

4-3-5 چرخه حیات معماری سرویس گرا 35

4-3-5-1 فاز 1- مرحله مدل سازی.. 36


ت

4-3-5-2 فاز2- مرحله گردآوری.. 36

4-3-5-3 فاز3- مرحله نصب.. 37

4-3-5-4 فاز4- مرحله مدیریت.. 37

4-3-5-5 فاز5 - مرحله حاکمیت و فرایندها 37

4-4 خصوصیات اساسی جهت استفاده بهینه از سرویس ها 38

4-4-1 مقیاس پذیری از طریق رفتار آسنکرون و صف بندی.. 39

4-5 ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا 42

4-7 نتیجه گیری.. 44


فصل پنجم

1-5طراحی نرم افزار سرویس گرا 47

5-2 معماری سرویس گرای توسعه یافته. 48

5-3 ویژگی های سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا 53

5-4 نتیجه گیری.. 57


فصل ششم

سرویس‌های مبتنی بر رویداد در معماری سرویس گرا

6-1 مقدمه. 58

6-2 معماری مبتنی بر رویداد. 59

6-3 مزایای طراحی و توسعه مبتنی‌ بر رویداد. 60

6-4 تلفیقEDA ومعماری سرویس گرا 60

6-4-1 طبقه‌بندی و علت رویداد. 62

6-4-2 معرفی مول (Mule). 63

6-4-2-1 معماری مول.. 64

6-4-2-2 مدل مول: 66

6-4-2-3 مدیر مول: 67

6-4-2-4 رویدادهای مول.. 68

6-4-2-5 پردازش رویداد در مول.. 70

6-4-2-6 یک چارچوب ساده با استفاده از مول.. 72

6-5 نتیجه گیری.. 87


ث

فصل هفتم

کاربرد معماری سرویس گرا در لایه های معماری شهر الکترونیک

1-7 مقدمه. 89

7-2 الزامات و نیازمندی های شهر الکترونیک... 90

7-3 معماری شهر الکترونیک... 91

7-3-1 نیازمندی های لایه های معماری شهر الکترونیک... 92

7-4 معماری سرویس گرا 93

7-4-1 طبقه بندی سرویس از نگاه معماری سازمانی.. 96

7-5 کاربرد معماری سرویس گرا در شهر الکترونیک... 99

7-6 اصول سرویس های الکترونیک در معماری سرویس گرا 100

7-6-1 قابلیت استفاده مجدد. 100

7-6-2 قرارداد رسمی برای تعامل.. 100

7-6-3 اتصال سست سرویس ها 101

7-6-4 پنهان سازی پیاده سازی داخلی.. 101

7-6-5 قابلیت ترکیب پذیری.. 101

7-6-6 خود مختاری سرویس ها 101

7-6-7 بی وضعیتی ( حالت ) سرویس ها 102

7-6-8 قابلیت شناسایی و کشف.. 102

7-7نتیجه گیری.. 102


فصل هشتم

چالش یکپارچه سازی سیستم های سازمانی(EAI) و تعامل پذیری بین سازمانی(B2B)

8-1 یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی.. 104

8-3 یکپارچه سازی سیستم های سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به کمک معماری سرویس گرا 106

8-3-1 یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی.. 106

8-3-2 یکپارچگی اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب ارکستریشن.. 108

8-3-3 تعامل پذیری بین سازمانی.. 110

8-4 نتیجه گیری.. 111

منابع و مراجع:……………….……………………….………………………………………...112

ج


فهرست اشکال

عنوان صفحه

____________________________________________________________________________

فصل سوم

شکل 3-1 : وجود یا عدم وجود هدایت کننده مرکزی تفاوت میان ارکستریشن و کاریگرافی 21

فصل چهارم

شکل4-1 مثالی از نقشه مفهومی 27

شکل4-2 مدل مرجع معماری مبتنی بر سرویس پایه 28

شکل 4-3مفاهیم اختیاری برای معماری سرویس گرا و نمایش تعامل آنها با مفاهیم پایه این معماری 28

شکل 4-4الگوی پایه برای معماری مبتنی بر سرویس 29

شکل4-5 چرخه حیات معماری مبتنی بر سرویس 30

شکل 4-6 تاکید بر درشت دانه بودن در سرویس ها 33

شکل 4-7 طراحی مبتنی بر واسط در معماری سرویس گرا 33

شکل4-8 روش سنکرون در مقابل روش آسنکرون 34

فصل پنجم

شکل 5-1- سه نوع ارتباط در سرویس گرائی 41

شکل 5-2 - مولفه های سرویس گرا 43

فصل ششم

شکل 6-1- رویداد ها و لایه های معماری 53

شکل 6-2 ، نمای سطح بالایی از جریان پیام را برای معماری 59

فصل هفتم

شکل 7-1 مدل مفهومی شهر الکترونیک 78

شکل 7-2 لایه های معماری شهر الکترونیک 79

شکل 7-3 لایه های معماری سازمانی فناوری اطلاعات 83

شکل 7-4 تاثیر معماری سرویس گرا بر لایه های شهر الکترونیک 85

فصل هشتم

شکل 8-1 : رویکرد اتصال نقطه به نقطه برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان 92

شکل 8-2 : رویکرد مترجم مرکزی برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان 93

شکل 8-3 : پیاده سازی فرایندهای کسب و کار به کمک موتور فرایندی(BizTalk) مبتنی بر معماری سرویس گرا 94

شکل 8-4 : تعامل پذیری بین سازمانی/کشوری به کمک وب سرویس های مبتنی بر معماری سرویس گرا 95خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:49

پاورپوینت تجارت الکترونیکی

پاورپوینت تجارت الکترونیکی


تعریف اول ، هر نوع تجارتی که از طریق رابط الکترونیکی مانند تلویزیون، فکس و یا اینترنت انجام می شود، جزء تجارت الکترونیک به حساب می آید
تعریف دوم:
تجارت الکترونیک مجموعه ارتباطات، مدیریت اطلاعات و قابلیت های امنیتی است که به سازمانها اجازه می دهد که اطلاعات مربوط به فروش و خدمات و کالاها را با هم رد و بدل کنند
فواید تجارت الکترونیکی
با بازکردن یک مغازه الکترونیکی در محیط وب، شما این قابلیت را دارید که با هزینه ای کم کالا و سرویس خود را در تمامی نقاط دنیا بازاریابی کنید و به فروش برسانید. در واقع شما مغازه ای دارید که در کل زمان روز و شب باز است و مراجعه کنندگان آن از تمام نقاط دنیا هستند!
شما بدون وارد کردن واسطه و دلال برای فروش کالا، به طور مستقیم کالای خود را به خریدارها عرضه می کنید
با کم شدن کاغذ بازی های اداری شما وقت این را پیدا می کنید که بروی نیاز های مشتری توجه کنید.
کم شدن هزینه های مربوط به اشتباهات، زمان و هزینه های سرباری پردازش اطلاعات.
کم کردن زمان مربوط به تکمیل مبادلات تجاری، مخصوصا از تحویل کالا تا دریافت وجه.
موقیت های تجاری جدید برای کارآفریننان برای طراحی راههای ابتکاری تجارت در اینترنت
سهولت در وارد شدن به بازارهای جدید، مخصوصا آنهایی که از نظر جغرافیایی دوردست هستند. به عنوان مثال وب سایتی که فرش ایران را می فروشد مشتریانی از استرالیا، آمریکای شمالی و هر جای دیگری که تنها یک اتصال اینترنت موجود باشد خواهد داشت.
از آنجایی که شما با بازار بسیار بزرگی در تعامل هستید، هنگام معرفی یک محصول جدید در بازار، تجزیه و تحلیل بهتری از مشتری می توانید داشته باشیدخرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 13 >>