X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:31

تحقیق تراشکاری

تحقیق تراشکاری

کولیس ورنیه

کولیس ورنیه از متداولترین و پرکاربردترین وسایل اندازه گیری است که در صنعت تراشکاری و قالبسازی ، هنگام ساخت قطعات با دقت بالا ، از آن استفاده می شو د . شکل 1 ، نمونه ای از این وسیله را نشان می دهد .

با توحه به شکل فوق ، می توان قسمتهای مهم یک کولیس را چنین معرفی کرد :

خط کش

ورنیه

پیچ قفل کننده

فک های ثابت ( شاخک های ثابت )

فک های متحرک ( شاخک های متحرک )

زبانه عمق سنج

1-2- کاربرد قسمتهای مهم کولیس

1-1-2- خط کش :

خط کش کولیس ، معمولاٌ در دو سیستم میلیمتری و ااینچی تقسیم بندی شده است ، که معمولاٌ قسمت پائین آن میلیمتری و قسمت بالایی اینچی می باشد . قسمت میلی متری معمولاٌ دارای دقتی معادل 1 میلی متر و قسمت اینچی آن اینچ دقت دارند ( منظور از دقت ، کمترین فاصله بین دو تقسیم روی خط کش می باشد ).

2-1-2- ورنیه :

ورنیه ، در واقع کشویی است که روی خط کش حرکت می کند و مثل خط کش که دارای تقسیمات میلی متری و اینچی می باشد ، دارای تقسیماتی تقریباٌ اینچنین می باشد ؛ معمولاٌ قسمت پائین ورنیه ، میلی متری و بالای آن تقسیمات اینچی وجود دارد . با توجه به تقسیمات ورنیه و خط کش ، می توان دقت کولیس را بدست آورد . البته این دقت ، معمولاٌ روی ورنیه نیز حک شده است و با توجه به آن می توان اندازه های گرفته شده را به سادگی قرائت کرد .

2-1-2 – پیچ قفل کننده :

با این پیچ ، می توان کولیس را در هر نقطه ای که اندازه گیری انجام گرفته ، قفل کرده و مقدار صحیح را به طور دقیق قرائت نمود .

4-1-2- شاخک های ثابت :

به کمک این شاخک ها میتوان اندازه گیری های داخلی یا خارجی را انجام داد . در واقع از این شاخک ها به عنوان یک تکیه گاه برای قطعه استفاده می شود .

5-1-2- شاخک های متحرک :

این شاخک ها متصل به ورنیه اند که با حرکت آن ، به عقب یا جلو کشیده می شوند . هنگام اندازه گیری ، این شاخک ها به قطعه نزدیک می شوند .

6-1-2- زبانه عمق سنج :

با کمکاین زبانه می توان عمق بعضی از سوراخ ها ، پله ها و قطعاتی از این قبیل را اندازه گیری نمود . شکل 2 علت شکستگی انتهای این زبانه را مشخص می نماید .

با معرفی و شناخت قسمت های اصلی کولیس ، می تو.ان کاربرد سه گانه آن را در شکل زیر مشاهده نمود . کاربرد صحیح شاخک ها و زبانه عمق سنج از اهمیت خاصی برخوردار است .

همانگونه که گفته شد ، کولیس ها در دو سیستم اینچی و میلیمتری ساخته شده و در اختیار صنعتگران قرار گرفته ، که امروزه به خاطر سهولت در خواندن مقادیر ؛ و رواج سیستم میلیمتری ، بیشتر به قسمت میلیمتری پرداخته شده است .

2-2- خواندن کولیس

برای خواندن کولیس ، مراحلی را باید انجام داد که عمدتاٌ به شرح زیرمی باشد:

ابتدا باید از روی ورنیه کولیس ، دقت کولیس را مشاهده و به خاطر سپرد . البته در بعضی از کولیس ها دقت آن نوشته نشده ، که از روی کاتالوگ مربو طه می توان آن را یافت و برا ی همیشه ، هنگام اندازه گیری منظور داشت .

حال کولیس را باید به اندازه ای دلخواه باز ، یا قطعه کاری را بین فک ثابت و متحرک آن قرار داد . اگرخط صفر ورنیه ، در راستای یکی از خطوط اصلی خط کش قرار گرفت ، عدد خونده شده ، همان مقدار اندازه گرفته شده است . شکل 4 این حالت را نشان می دهد .

نوع فایل:word

سایز :460 KB

تعداد صفحه :67خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، تراشکاری
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:30

تحقیق تراشکاری

تحقیق تراشکاری

به روش فرزکاری و براده برداری

فرزکاری به روش هاب

یکی از این گونه ها ابزارهای تراش هاب است، ابزاری با پیکربندی شبیه رزوة پیچ با شیارهای فرزکاری شدة عمود بر رزوه یا روزه ها برای ایجاد لبه های برنده بر روی آن. عملکرد برش آن همچون فرزکاری پیوسته است: قطعة خام دوران می کند و هاب، که آن هم دوران می کند، پهنای چرخدنده را در می نوردد، یا در تراشکاری چرخ حلزون در جهت شعاعی یا مماسی نسبت به آن حرکت می کند. از این رو هاب تک رزوه برای تراشکاری چرخدندة دندانه ای باید پنجاه بار سریعتر از چرخدنده دوران کند.

نمونه ای از هاب برای تراشکاری چرخدنده های ساده یا مارپیچ و نیز نمونة دیگری برای تراشکاری چرخ حلزون در شکلهای 4-1 و 4-2 نشان داده شده است.

فرزکاری به روش ابزار شکلتراشی فلّوز

ابزار شکلتراشی فلّوز نوع دیگری از ابزارهای تراش چرنده هاست. پیکربندی آن همانند چرخدنده است، معمولاً با قطر 100 تا 150 میلیمتر و قطر بیرونی و دندانه های شیبدار تا برای لبه های برندة آن مجال فراهم آید (شکل 4-3). شکل دندانه های آن منحنی اینولوت متناظر با تعداد دندانه و زاویة فشار ابزار است. عملکرد برش آن همانند ابزار صفحه تراش است زیرابر روی پهنای چرخدنده رفت و برگشت می کند و همزمان، هم چرخدنده ای که در حال تراشیده شدن است و هم خود ابزار با نسبت سرعت برابر با تعداد دندانةچرخدنده تقسیم بر تعداد دندانة ابزار دوران می کنند.

چرخدنده های ساده، مارپیچ و دو مارپیچ را می توان با ابزار شکلتراشی تراشید، ابزارهای شکلتراشی چرخدنده های مارپیچ باید در هر مورد دارای زاویة مارپیچ یکسان با چرخدندة مارپیچی باشند که در دست تراشکاری است. برای چرخدنده های مارپیچ بیرونی، ابزار شکلتراشی باید دارای جهت گردش دندانة مخالف با چرخدندة در حال تراش و برای چرخدنده های مارپیچ درونی دارای جهت گردش دندانة یکسان با آن باشد. برای چرخدنده های درونی، تعداد دندانة ابزار تراش نباید از آن تعداد که موجب کندن بخشی از منحنی اینولوت می شود تجاوز کند (این وضع وقتی بحرانی می شود که تعداد دندانة چرخدندة درونی نسبتاً اندک باشد) . برای تراشکاری چرخدنده های مارپیچ، ابزار شکلتراش باید با راهنماهایی که در حین حرکت رفت و برگشتی ابزار به آن حرکت دورانی می دهند جفتع شود. چرخدنده های درونی، و نیز چرخدنده هایی که با شانة قطعه یا چرخدندة دیگری همجوارند، باید شکلتراشی شوند. چرخدندة اخیر، چرخدندة همجوار با چرخدندة دیگر بر روی یک محور، چرخدندة خوشه ای نامیده می شود. در این گونه موارد باید بر روی قطعة خام چرخدنده در محل مرز مشترک برای تأمین مجال ابزار و براده شیار خلاصی ایجاد شود

بعضی از ماشینهای چرخدنده تراشی ضمن به کار بردن ابزار با پیکربندی چرخدندة شانه ای مبنا دندانه ها را با عملکرد صفحه تراش هم می تراشند.

فرایند پرداختکاری مشترک این دو روش صورت تراشی است که پس از هابکاری یا شکلتراشی برای دستیابی به دقت بیشتر و پرداخت بهتر انجام می شود. چرخدنده ای که باید صورت تراشی شود ابتدا باید با هاب یا ابزار شکلتراش پیش صورت تراشی براده برداری شود تا گوشت قطعه در ناحیة زیر رخسارة فعال دندانه برداشته و برای نوک دندانه های ابزار صورت تراش مجال فراهم شود.

نوع فایل:word
سایز :68.7 KB
تعداد صفحه :52

نوع فایل:word

سایز :68.7 KB

تعداد صفحه :52خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، تراشکاری
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:39

پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو


مقدمه :

فعالیت های تراشکاری ، ماشین کاری ، قطعه سازی خودرو یکی از فعالیتهای صنعتی است که در سراسر کشور مورد استقبال خوبی واقع می شود ، این طرحدر بسیاری از کارخانه ها و کارگاههای صنعنی کاربرد دارد ، و معمولا بازار کار مناسبی دارد . ماشین تراشکاری ابزاری است که برای تراش‫ دقیق قطقات نسبتاً سخت به کار می‌رود. اگرچه این دستگاه ابتدا برای تراش فلزات طراحی شد اما برای برش پلاستیک و دیگر مواد نیز از آن استفاده می‌شود. اساس کار این دستگاه بدین گونه است که قطعه در گیره‌ای دوار قرار گرفته و ابزار برش می‌تواند به صورت خطی حرکت کند. با تماس قطعه در حال چرخش با ابزار از قطعه بار برداشته می‌شود و با حرکت افقی و عمودی ابزار می‌توان عمق برش و محل بار برداری را تنظیم نمود تا به شکل دلخواه رسید.

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

محل اجرا :1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن


1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و با توجه به این که تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های صنعتی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 14 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره ای شکل از قبیل میله های ساده و غیر ساده، میله های پیچ شده، پولکها، بوشها و نظائر اینها می باشد که قطعات اصلی ماشین ها و دستگاهها و اسبابهای فنی را تشکیل می دهند. همچنین عده زیادی از ابزارها مانند تیغه فرز، مته ها، برقوها، و قلاویزها هم دارای مقاطع گرد هستند. بنابر موارد استعمال خاصی که قطعات تراشکاری باید داشته باشند آن ها را از مواد مختلف مثلاً از فولاد، چدن، برنز، برنج، مس، فلزات سبک، چوب و یا مواد مصنوعی و نظائر آن ها می سازند.وضع سطح خارجی قطعات تراشکاری می تواند متفاوت باشد.

برای بدست آوردن فرم استوانه ایی، قطعه کار را توسط ماشین تراش به دور محور خودش( محور گردش) حرکت می دهند.در موقع گردش قطعه کار با ابزار برنده ایکه مقابل آن بسته شده و برای جدا کردن براده از روی آن است برخود می کند. این طریقه عمل براده گیری را« چرخ یا تراش کاری » می گویند و انجام کار مستلزم چند حرکت متفاوت است.

فرم های مختلف قطعات تراشکاری را از طریق انجام یک سری کارهای متفاوت بدست می آورند و بنا برآن که قطعات از خارج یا داخل تراشیده شوند. بطور مختصر به این صورت مشخص می کنند:

ت خ( تراش خارج) یا ت د( تراش داخل).

قطعات استوانه شکل از طریق طول تراشی(سطوح صاف)،از طریق عرض تراشی، قطعات مخروطی از طریق مخروط تراشی و بالاخره قطعات فرم دار از طریق فرم تراشی و پیچها از طریق پیچ تراشی ساخته می شوند.

برای آنکه کلید مسائل تراشکاری حل شده و بتوان انواع مختلف کارها را چرخکاری نمود ماشین های تراش را به انواع مختلف ساخته اند متداولترین این ماشین ها همان تراش معمولی یا تراش مرغک دار است. و انواع مهم دیگرآن، ماشین پشیانی تراش و ماشین تراش عمودی یا کاروسل است که کارهای سوراخکاری را هم انجام می دهد.

قسمت های اصلی ماشین تراش معمولی(مدغک دار):

چون برای بستن قطعات کار دراین ماشین از یک یا دو مرغک استفاده می شود لذا اسم آن را ماشین تراش مرغک دار گذارده اند ضمناً به آن ماشین تراش با میله کشش و هادی و همچنین ماشین طول تراش هم می گویند.

میله کار یاطاقان شده و بوسیله آن به قطعه کار گردش داده می شود.این میله به طرز بسیار خوبی یاطاقان بندی شده و کاملاً محکم نگه داری می گردد و جنس آن هم از بهترین فولادها است. اغلب اوقات این میله تو خالی است و می توان قطعه کار یا میله ای که باید رویش کار انجام شود از داخل سوراخ آن عبور داد.

بستر یاطاقان های این میله سنگ زده شده اند. یا یاطاقان هایی که معمولاً برای این میله ها مصرف می شوند از نوع یاطاقان های لغزشی و یاطافان های غلطکی می باشند.خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:30

گزارش کارآموزی شرکت تراشکاری

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تراشکاری فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 68             مقدمه: شرکت تراشکاری مجد در سال 1376  با هدف توسعه صنایع مادرکه عمده ترین آن صنعت تراشکاری و قالبسازی می باشد، تاسیس گردید. عمده فعالیتهای شرکت از بدو تاسیس ساخت انواع قطعات تراش براب شرکتهای عمده و مادر و همچنینی قالبهای اکستروژن و دستگاههای صنعتی خاص بوده و سپس با کسب دانش فنی لازم به سوی ساخت انواع قالبهای سردکار و فورج نیز قدم برداشته است. در ادامه به تاریخچه و گوشه ای از فعالیتهای این شرکت پرداخته می شود.   بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز تاریخچه ماشین تراش ماشین های تراش که ابتدائی ترین نوع ماشینهای افزار بشمار می روند تاریخچه آن بین قرن 17و18 شروع شده که در ابتدا معمولی ترین و یا قدیمی ترین روش تراش تراشیدن چوب بوسیله درخت است . بدین معنی که دو سر چوب را بین دو درخت قرار داده و یک طناب به شاخه درخت بسته و انرا حول چوب مورد نظر پیچیده و طرف دیگر طناب را شخص دیگری گرفته و با دست طناب را به حرکت در خواهد آورد. شخص دومی که در طرف مقابل قرار گ ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:17

گزارش کارآموزی شرکت تراشکاری و قالبسازی

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تراشکاری و قالبسازی، شرکت آرمین فلز یکتا فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 51             شرکت آرمین فلز یکتا در سال 1354 به نام شرکت تراشکار و قالبسازی سعیدی و شرکا با هدف توسعه صنایع مادرکه عمده ترین آن صنعت قالبسازی می باشد، تاسیس گردید. عمده فعالیتهای شرکت از بدو تاسیس ساخت انواع قالبهای اکستروژن و دستگاههای صنعتی خاص بوده و سپس با کسب دانش فنی لازم به سوی ساخت انواع قالبهای سردکار و فورج نیز قدم برداشته است. در سال 1387 تغیر نام شرکت به آرمین فلز یکتا حاصل گردید.   توانمندی های شرکت : به طور کلی توانمندی های شرکت را می توان در دو زمینه خلاصه کرد : الف : طراحی و مهندسی  ب: ساخت و تولید الف: در قسمت ساخت و تولید: این شرکت با استفاده از مهندسان مجرب و همینطور با بهره گیری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و به روز، توانایی طراحی خطوط تولید، دستگاههای خاص و قالبهای صنعتی را دارد. یافتن تکنولوژی های جدید و طراحی روشهای تولید از ویژگی های منحصر به فرد این شرکت می باشد. ب : در زمینه ساخت و تولید ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:44

گزارش کارآموزی ابزار دقیق تراشکاری

دانلود گزارش کارآموزی ابزار دقیق تراشکاری فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 18             فهرست: مقدمه ای در مورد ابزار دقیق تراشکاری   آشنایی با مکان کارآموزی                    ابزارهای برشی و نگهدارنده ابزار            ابزارهای ظریف تراش                         پیشانی تراش قطعه ای....                   روتراشی                                       ماشین های تراش   &n ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 15:11

دانلود مقاله اصول تراشکاری

شرح مختصر : قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره ای شکل از قبیل میله های ساده و غیر ساده، میله های پیچ شده، پولکها، بوشها و نظائر اینها می باشد که قطعات اصلی ماشین ها و دستگاهها و اسبابهای فنی را تشکیل می دهند. همچنین عده زیادی از ابزارها مانند تیغه فرز، مته ها، برقوها، و قلاویزها هم دارای مقاطع گرد هستند. بنابر موارد استعمال خاصی که قطعات تراشکاری باید داشته باشند آن ها را از مواد مختلف مثلاً از فولاد، چدن، برنز، برنج، مس، فلزات سبک، چوب و یا مواد مصنوعی و نظائر آن ها می سازند.وضع سطح خارجی قطعات تراشکاری می تواند متفاوت باشد. برای بدست آوردن فرم استوانه ایی، قطعه کار را توسط ماشین تراش به دور محور خودش( محور گردش) حرکت می دهند.در موقع گردش قطعه کار با ابزار برنده ایکه مقابل آن بسته شده و برای جدا کردن براده از روی آن است برخود می کند. این طریقه عمل براده گیری را« چرخ یا تراش کاری &raqu ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 16:11

تحقیق ماشینهای تراشکاری

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:25 فهرست مطالب: دستگاه تراشتاریخچه ماشین تراش اجزاء ماشین تراشسوپرت فوقانیصفحه مخروطی تغییر محور اصلی بررسی عوامل موثر در انتخاب سرعت برش:وظیفه اصلی ماشین تراشاساس ماشینهای تراش چرخ دستی دستگاه مرغک مواد خنک کننده (محلول آب و روغن)انواع ماشین های تراش و ساختمان آنهاانواع ماشین های تراش و ساختمان آنها 1.ماشین تراش کوچک مرغک دار: 2.ماشین های تراش ابزار سازی:3- ماشینهای تراش معمولی نرم شده:4- ماشین های تراش با قطر کارگیر و طول زیاد:5- ماشین تراش پیشانی تراش:6- ماشین تراش عمودیاجزاء اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک:1-ریل (میز) ماشین2-دستگاه یاطاقان محور اصلی (دستگاه جعبه دنده سرعت محور اصلی)3-دستگاه مرغک4- دستگاه حامل سو پرت5- جعبه دنده بار6- الکتروموتور     دستگاه تراشدستگاه تراش ...ادامه مطلب