X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:28

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟

مقدمه

«... یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.

امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

و کل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی که امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود.

شناخت، تنها از راه مطالعه چند کتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلکه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با کوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درک کند و او را انسانی بارآورد که لازمه یک جامعه ایده‌آل باشد.

انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امکان ندارد. تربیتی که به کلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌کند. تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمی‌کند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد.

البته نباید از نظر دور داشت که نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان که از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه کودک و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود که بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد.

پس خانواده به عنوان نخستین گروه راهنمایی - تربیتی، با دوام‌ترین عاملی است که در رشد شخصیت تاثیر می‌گذارد. تاثیر خانواده بخصوص در شیئی اولیه کودک نقش‌پذیری بیشتری دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است. کودک در محیط خانوادگی خود و به وسیله آن با زندگی جمعی و فرهنگی جامعه خود آشنا می‌شود.....

چکیده تحقیق

در تربیت، تنبیه به میزانی است که نوجوان را به خطای خود آگاه و راه آینده او را روشن کند امری ضروری است. ولی زیاده‌روی در معنی و توجیه تنبیه به نفع خود و متوسل شدن به کتک آن هم متناسب با میزان جرم خود دانش‌آموز غلط است.

در فصل مربوط به تنبیه و علل بکارگیری آن بطور گذرا اشاره شده است که تنبیه همه گاه به صورت زدن نیست؛ و تازه اگر کتک زدن هم ضروری باشد باید در مرحله نهایی تدابیری اندیشیده شود برای ایجاد اتاقهای مشاوره و یا ارجاع افراد به هسته‌های مشاوره متمرکز در ادارات و یا مراکز توانبخشی و روانکاوی.

و در مورد تنبیهاتی که به طریق ملامت و سرزنش صورت می‌گیرد آن هم در حضور جمع - فرق نمی‌کند در کلاس باشد و یا در جمع دبیران اتاق مدیر و یا در جمع در و همسایه ونزدیکان- نوعی افراط در تنبیه است که موجب پیدایش عقده از دبیران واولیای مدرسه و اجتماع و دلسردی از تحصیل و زندگی را موجب می‌شود.

نوجوان بدین گونه یا از مدرسه می‌گریزد یا در برابر مربی و مربیان مربوطه می‌ایستد و آنچه نباید بشود پیش خواهد آمد.

در طبقات پایین و فقیر جامعه رفتارها و نگرشهای نامطلوب خانواده‌ها مسائل کودکان و نوجوانان را دو چندان می‌کند. بویژه اگر تنبیه بدنی و ارضا نشدن نیازها و خواسته‌های فوری آنان همراه باشد. در این گونه خانواده‌ها چون کسب علم و معرفت هدفهای دراز مدتی را دنبال می‌کند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.....

فهرست

مقدمه

چکیده تحقیق

رهنمودها و سفارشات دینی

ناسازگاریها و انگیزه‌های آن در خانه و مدرسه

نبود اتاقهای مشاوره و مشاور

نتیجه‌گیری
رهنمودها و سفارشات دینی
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بکارگیری تنبیه
پیشنهاداتی در امر تربیت
زیرنویسهای این تحقیق
فهرست منابع و ماخذخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ترتیب، تنبیه، بدنی، چرا؟
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:21

ترتیب و مقاوم سازی نسل

ترتیب و مقاوم سازی نسل

پیشگفتار :

در عصر ودوره ای بس سخت و دشوار زندگیمان می کنیم ، عصری که به تناسبها می توان ان را عصر بحرانها ، تهاجمها وجنگ افروزیها نامید عصر حاضر عصرگرفتاری مستضعفان و در عین حال دوران بیداری آنان است این که گفته اند جهان ما ، جهان کون وفساد است در عصرها مصداق بیشتری دارد عوامل آشوب آفرین و مفسده ساز دراین دوران حیات رو به گسترش ورشد و فزونی می روند و مارا در این مسیر ،‌دشواریها و مشکلانی است . صاحبنظران و مربیان در پی آن اند وظیفه و رسالت خود را در حفظ نسل ودور داشتن آنها از خطرات و آسیبها ایفا کنند اما آنچنان که بایسته است در آن توفیق وپیشرفت ندارد .

مشکل تهاجم پذیران :

یعنی نسل افت پذیر و تهاجم پذیر است که متاسفانه رقم آنها در عرصه ملی و بین المللی اندک نیست اینان به علت ضعف فرهنگی محدودیتهایی فکری ،ضعف در قوت و قدرت به معنی عالم ، مقاومت و پایداری لازم را در برابر تهاجمات ندارد براین عده باید آمار گروهی را افزوده که به دلایلی در خط مکتب نیستند و از اعتقادات و فرهنگ خود به دور افتاده اند و در حفظ ومصون سازی خود وا مانده اند همچنین باید از گروهی یادکرد که در سایه تربیت خاص و تبلیغات نافذ عادت به مشحا وشیوه ای از حیات که ویژه غرب و به دور از خط فکری اسلام است، آب غرب درکامشان گواراتر است و بدین سان اینان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مبلغ اندیشه غربند و با الگوگیری از شیوه زندگی و راه ورسم آنان به شرآن خطوط وگسترش وتوسعه آن پرداخته و جامعه رادچار مشکل بیشتری می کنند و طبیعی است که در چنین وضع وشرایطی کار ومسئولیتی مربیان سنگین تر باشد .

مشکل مهاجمان

آری در عصری که ادعا ی مدنیت بشر ودفاع از ازادیها و حقوق انسان بر سر همه زبا نهاست ، و حتی سازمانهای حقوقی وبین المللی ، برخی از کشورهای را به جرم رعایت نکردن حقوق بشر محکوم می کنند ودر محاصره اقتصادی وسیاسی قرار شان می دهند و شاهدآنیم که همان قدرتمندان و زورمداران از هر سو به مستضعفان جهان می تازندو انها را تسلیم رای و مرام خود می خواهند آری ، زورمندان جهان ، محرومان ومستضعفان جهان را تسلیم رای و حرام خود می خواهندآری ، زورمداران جهان، محرومان و مستضعفان جهان را تسلیم رای خود خواسته وآنها سواری می طلبند ویا ازآنان می خواهند دربرابر غارتگری های مادی و معنویشان ساکت و خاموش بمانند در غیر این صورت در کشورشان جنگ افروزی ، بحران سازی و برنامه ریزی برای سست و بی هویت کردن و در نهایت به ستوه آوردن آنان است و شما نمونه ها وموارد ان را دربسیاری از نقاط جهان و از جمله در کشور ما به عیان می بینید .

درصورت پیروزی خصم

به نظر ما و از دید مسئو لان، اگر دشمن در این جبهه پیروز شود هویت آرمانیو اعتقادی یک ملت کهن و مسلمان در معرض شکست قرار خواهد گرفت و نسل مرزدار وجبهه ای ما به قالباهای میان تهی مبدل خواهند شدو این معنی همان شکست واقعی ما وپیروزی خصم است که سربلند کردن پس از این واقعه ، محتمل بسیار دشوار و تقریباً محال خواهد بود.

گناه این شرایط

از نظر ما وتربیت ما گناه عمده آن به عهده خانواده ها والدین ومربیان است کانون حیاتی از هم گسسته خانوداده و بی برنامگی و یا اجرای برنامه ای نیندیشیده در تربیت نسل انحطاط اخلاق افزایش بزهکاری واز دست رفتن تدریجی سنگرهای فر هنگی و اعتقادی است به گفتة عالمی غربی از هم گسستگی خانواده دراین امر اهمیت بیشتری دارد نه از هم گسستگی اقتصادی .

مشکل اندیشه وباور

از مشکلات اساسی خانواده هاو تهاجم پذیری نسل، مشکل اندیشه و باور است بحق با پیرورزی انتقلاب اسلامی تحولات عمده فوق العاده ای در کشور ما پدید آمده اند بسیاری از قالبهای سنتی ریشه دار فرو افتاده و شکسته شده اند ، بسیاری از نظامات ریشه دار از بوته وبن خشکیده اند وبسیاری از ضد ارزشهاکه سالها ی متمادی درجامعه حکومت داشتندوارونه شده اند ولی به دلایل بسیار و از جمله مشکلات عدیده ای از قبیل جنگ حصر اقتصادی ، آتش افروزیهای داخلی ، ونفس مسئله انتقال از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر و شکل عادتها فرصت و امکان کافی ومناسب برای بازسازی فکرها و اصلاح وتثبیت باورها در جامعه به دست نیامد و در نتیجه بسیاری از ارزشها و باورهای نودر اذهان نهادینه نشدندو این خود از عوامل آسیب پذیری به خصوص برای نسل نوجوان و کودک بود آری ،‌شرایط ، امکان و نیز تلاشی لازم بود که خانوادهها با آرمانهای ارزشهاو اعتقادات انتقلاب اسلامی آشنایی و باانها سازگار و منطبق شوند و نتیجه را برای به باورکشاندن نسل فراهم سازند و چنین امری اندیشیده و برنامه ریز ی شده و به صورتی شایسته اتفاق نیفتاد دشمن آگاه با استفاده از این زمینه و شرایط به برنام ریزی وتهاجم پرداخت وبه گستردن مفاسد وآلودگی در جامعه اقدام کرد و به واقع این مسئله توجیه وتبین معضلی است که امروزه در کشور وجود دارد ومسئولان رده بالای جامعه را نسبت به آن هشدار می دهند.

نوع فایل:word

سایز :14.2 KB

تعداد صفحه:11خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ترتیب، مقاوم، سازی، نسل
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:33

ایده آل های خطی به ترتیب کوهن-مکوالی

ایده آل های خطی به ترتیب کوهن-مکوالی

چکیده- G را یک نمودار غیرمستقیم ساده n راسی در نظر بگیرید و بگذارید برایده آل خطی مرتبطش دلالت کند. مانشان می دهیم که تمام نمودارهای و تری G ، به ترتیب کوهن- مکوالی هستند ، دلیل ما بر پایه نشان دادن این است که دوگانه الکساندر I(G) ،خطی و ازمولفه است.
نتیجه ما فرضیه فریدی را که می گوید ایده آل درخت ساده شده به ترتیب کوهن- مکوالی، هرزوگ، هیبی، می باشد، وفرضیه ژنگ که می گوید یک نمودار وتری کوهن-مکوالی است اگر و تنها اگر ایده آل خطی اش در هم ریخته نباشد، را تکمیل می کند. ما همچنین ویژگی های دایره های مرتب کوهن- مکوالی را بیان می کنیم و نمونه‌هایی از گراف های مرتب غیروتری کوهن- مکوالی را هم ارائه می کنیم.

1-مقدمه
G را یک گراف ساده n راسی در نظر بگیرید پس G هیچ حلقه یا خطوط چندگانه ای پهن دو راس ندارد.) رئوس ومجموعه های خطی G توسط EG,VG را به ترتیب نشان دهید. ما ایده آل تک جمله ای غیر مربع چهارگانه با K که یک میزان است و جایی که را به G ارتباط می دهیم.ایده ال ایده آل خطی Gنامیده می شود.
توجه اولیه این مقاله ایده آل های خطی گراف های وتری است. یک گراف G وتری است اگر هر دایره طول یک وتر داشته باشد. اینجا اگر ،خطوط یک دایره طول n باشند، ما می گوییم که دایره وری یک وتر دارد اگر دو راس xj,xi در دایره به نحوی وجود داشته باشند که یک خط برای G باشند اما خطی در دایره نباشد.
ما می گوییم که یگ گراف G کوهن –مکوالی است اگر کوهن-مکوالی باشد. چنانکه هرزوگ، هیبی و ژنگ اشاره می کنند، طبقه بندی تمام گراف های کوهن-مکوالی شاید اکنون قابل کشیدن نباشند، این مسئله به سختی طبقه بندی کردن تمام مجموعه های ساده شده کوهن-مکوالی است.]9[.البته هرزوگ، هیبی و ژنگ در ]9[ ثابت کردند که وقتی G یک گراف وتری باشد،پس G در هر میدانی کوهن-مکوالی است اگر وفقط اگر به هم نریخته باشد.
ویژگی کوهن –مکوالی به ترتیب بودن، که شرایطی است ضعیف تر از کوهن-مکوالی بودن، توسط استنلی ]14[ در ارتباط با تئوری قابلیت جدا شدن غیرخالص معرفی شد.
تعریف 1-1- را در نظر بگیرید. یک M معیار B درجه دار کوهن –مکوالی به ترتیب نامیده می شود اگر یک تصفیه معین از معیارهای R درجه بندی وجود داشته باشد.


به نحوی که کوهن –مکوالی باشد، و ابعاد کرول خارج قسمت در حال افزایش باشند:


ما میگوییم یک گراف G کوهن-مکوالی به ترتیب است و در K اگر کوهن-مکوالی به ترتیب باشد. ما می توانیم به نتیجه هرزوگ، هیبی و ژنگ بر سیم البته با استفاده از این تضعیف شرایط کوهن-مکوالی. نتیجه اصلی ما فرضیه زیر است (که مستقل از خاصیت (K) است.
فرضیه 2-1 فرضیه 2-3.تمام گراف های وتری کوهن-مکوالی به ترتیب هستند.
بنابراین حتی گراف های وتری که ایده آل های خطی نشان در هم نریخته نیستند نیز هنوز یک ویژگی جبری را دارا هستند.فرضیه 2-3 همچنین حالت یک بعدی کار فردی در توده های ساده شده ]3[ را نیز عمومیت می بخشد.
مقاله ما به صورت زیر سازمان می یابد. در قسمت بعدی ، ما نتایجی از این ادبیات درباره دوگانگی الکساندر ودرباره گراف های وتری جمع می کنیم. در بخش 3،فرضیه 2.3 را ثابت می کنیم.
ما برخی از گراف های غیروتری در قسمت 4 را که دایره های کوهن-مکوالی را به ترتیب طبقه بندی می کنند بررسی می کنیم و در مورد برخی ازویژگی های گراف‌های شامل دایره های –n برای n>3 تحقیق می کنیم.
همچنین شرایط کافی را برای گرافی که نمی تواند کوهن-مکوالی به ترتیب باشد ،ارائه می کنیم.
2-اجزا مورد نیاز
درطول این مقاله، G بر یک گراف ساده روی رئوس n با مجموعه نقطه ای VG ومجموعه خطی EG دلالت می کند. ایده آل خطی ،جایی که را به G مربوط می سازیم.
گراف کامل در رئوس n که بر Kn دلالت شده است،گرافی است با مجموعه خطی ، یعنی گراف این ویژگی را دارد که خطی بین هر جفت رئوس وجود دارد. اگر x نقطه ای در G باشد باید بنویسیم N(x) که بر همسایه‌های x دلالت کند،یعنی آن رئوسی که خطی را با x شریکند. ما ابتدا باید به حالتی توجه کنیم که G یک گرافی وتری است.گراف های وتری ویژگی زیر را دارند:
لم 21- G,[6,7,12,15] را یک گراف وتری در نظر بگیرید، x را یک زیر نمودار کامل از G در نظر بگیرید.اگر ،پس نقطه ای به نام وجود داردکه زیرگراف به وجود آمده توسط مجموعه همسایه مربوط به x، یک گراف کامل باشد. این امر همچنین زیر نمودار به وجود آمده در را وادار می کند که یک زیر گراف کامل باشد.
یک پوشش راس گراف G یک زیر مجموعه از VG است به نحوی که هر خط G حداقل به یک راس A برخوردار داشته باشد. توجه کنیدکه ما هیچ وقت به داشتن یک راس مجزا در پوشش راس نیاز نداریم.
مثلا ، اگر ما گرافی در سه راس داشته باشیم و تنها خط موجود باشد، پس هر دو پوشش های راس هستند. پوشش های راس یک گراف G به دو گانه الکساندر مربوطند.
تعریف 2-2- I را یک ایده آل تک جمله ای غیرمربع در نظر بگیرید. دوگانه الکساندر غیرمربع ایده آل
است.

پس نتیجه ساده ای گرفته می شود:
لم 3-2- G را یک گراف ساده با ایده آل خطی در نظر بگیرید.پس

یک پوشش راس برای G است.

یک تجزیه درجه بندی شده آزاد حداقل به هر ایده آل همگون I از R مرتبط است.

که در آن R(j) بر معیار R به دست آمده از تغییر درجات R توسط j دلالت می کند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ایده، ترتیب، کوهن-مکوالی
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 02:53

بررسی ترتیب فرزندان بر عزت نفس والدین

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:42 فهرست مطالب: بیان مسئله:ضرورت و اهمیت تحقیق :اهداف تحقیق : فرضیه های تحقیق :تعریف واژه های بکار رفته :فصل دومپیشینه تحقیقفصل سومروش تحقیق فصل چهارم یافته های تحقیق بیان مسئله:فرایندهای شناختی ، احساسات ، انگیزه ها،برقراری روابط فنی مابین، شیوه زندگی، تصمیم گیریها و انتخابهای ما قویا" متأثر از چگونگی احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس است. عزت نفس بعنوان یکی از ویژگی های مهم شخصیت در موضوع اساسی یعنی ایجاد و حفظ روابط گروهی و حفظ ارزش شخصی تبلور می یابد، که موفقیت فرد در این زمینه ها بیانگرعزت نفس بالای وی می باشد. برخورداری از احساس ارزشمندی به منزله یک سرمایه و ارزش حیاتی و عاملی عمده در شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و تبلور شخصیت می باشد . کمک به دانش آموزان در امر تقویت و بهبود عزت نفس نه تنها ...ادامه مطلب
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 04:18

ترتیب خواندن نماز چگونه است؟

ترتیب خواندن نماز چگونه است؟ بچه های گلم، حتماً باید نمازرو به همان صورتی که در قسمت احکام نماز گفتم انجام بدیم. اگه یه موقع .... در این فایل سعی کردیم تا شرایط و ترتیب خواندن نماز را به زبانی کودکانه ویرایش نموده و در محیط گرافیکی زیبا و بصورت انیمیشن برای فرزندان دلبندتان گردآوری نموده ایم که پیشنهاد میکنیم حتما این فایل ارزشمند را که فقط در این سایت ارائه می شود ، دانلود بفرمایید. این مجموعه با بهره گیری از صداهای آشنای کودکان در صدا و سیما و بصورت انیمیشن طراحی شده است. شما دوست خوبم به راحتی میتوانید فایل رو به فلش مموری کپی کنید و به تلویزیون های ال سی دی یا ال ای دی در هر ابعاد و اندازه ای که باشد وصل نمایید و از محتوی آموزشی آن استفاده کنید. همچنین می تونید فلش مموری رو به دستگاه گیرنده دیجیتال متصل کنید و تو تلویزیون های قدیمی تر هم مشاهده کنید. اما موضوع به همین ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: ترتیب، خواندن، نماز، چگونه، است؟