X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:42

ابزار مناسب کنترل تلویزیون

ابزار مناسب کنترل تلویزیون!

یکی از کاربردی‌ترین برنامه‌های ریموت کنترل در دستان شماست!

شما با استفاده از این برنامه می‌توانید تلویزیون و کلیه‌ی دستگاه‌های الکترونیکی را کنترل نمایید. این برنامه بر روی دستگاه‌های سامسونگ، Avr، شارپ، پاناسونیک، Xfinity، ایکس‌باکس و... بهترین عملکرد را دارند. برای دستگاه‌های MCE و WMC نیاز به گیرنده‌ی IR است.

*** تذکر: این برنامه با دستگاه‌های اندرویدی هوآوی، ویزیو و سونی ناسازگار است و از سری گوشی‌های ال‌جی، تنها با جی۳ سازگار است.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:36

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

چکیده :

رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می¬کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می¬شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می¬کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول :

1-1 پیش گفتار 2

1-2 مقدمه 3

1-3 بیان مسئله 4

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-5 هدف ها ی پژوهش 7

1-6 سوالات پژوهش 8

1-7 پیشینه تحقیق 9

1-8 جامعه مورد بررسی 12

1-9 روش تحقیق 13

1-10 کلید واژگان 14

بخش دوم :

2-1 فرهنگ 16

2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی 18

2-3 خصوصیات فرهنگ 21

2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد 23

2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است 23

2-6 فرهنگ امری مشترک است 23

2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است 23

2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی 24

2-9 سطح های فرهنگ 25

2-10 طبقه بندی فرهنگها 25

2-11 ابداع فرهنگ پذیری 26

2-12 فرهنگ پذیری 27

2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ 28

2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری 29

2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری 30

2-16 انواع فرهنگ پذیری 30

2-17 انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر 32

2-18 آژانس های فرهنگ پذیری 32

2-19 ماهیت رسانه 36

2-20 رسانه و فرهنگ پذیری 36

2-21 کارکردهای رسانه ها 37

2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی 38

2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه 45

2-24 تلویزیون 45

2-25 ویژگی های تلویزیون 36

2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی 46

2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان 46

2-28 قدرت تلویزیون 48

2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون 49

2-30 جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان 50

2-31 کارکردهای منفی تلویزیون 51

2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی 53

2-33 کودک کیست 54

2-34 ویژگی های کودک در دوره ابتدایی 54

2-35 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون 56

2-36 ارتباط کودک و تلویزیون 57

2-37 کودکان قربانیان تلویزیون 58

2-38 چهارچوب نظری 59

....... نظریه فرهنگ و شخصیت 59

....... نظریه کنش متقابل نمادین 60

...... نظریه کارکردگرایی 61

بخش سوم :

3-1 مقدمه 63

3-2 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان 70

3-3 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان 73

3-4 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان 75

3-5 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه 79

3-6 تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان 80

3-7 سوالات پرسیده شده از والدین 81

3-8 مصاحبه با والدین 81

3-9 مصاحبه با مربیان 86

3-10 نتیجه گیری 87

فهرست منابع 91

چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها

نمودار عنوان

نمودار شماره 1: نمودار سطح تحصیلات والدین 66

نمودار شماره 2: حدود ساعات تماشای تلویزیون 67

نمودار شماره 3: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون 68

نمودار شماره 4: علت تماشای تلویزون 69

مقدمه:

شتاب فرایند پیشرفت های فن آوری در دنیای معاصر و تحول سریع درامر ارتباطات ،مرکز ثقل تحولات اجتماعی بوده و در دهه های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی و از جمله خانواده بوده ایم. نهاد خانواده تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، این تغییرات را تجربه کرده و شکی نیست که رسانه گسترده ای همچون تلویزیون، در فرهنگ سازی اعضای خانواده، بالاخص کودکان ، جایگاه بسیار برجسته ای دارد و تلویزیون در کنار پدر و مادر وفرزند، فرد چهارم خانواده است و از نظر آگاهی رسانی و راهنمایی چند جانبه ، مهم ترین و نزدیک ترین و سریع ترین ابزار درک اطلاعات به شمار می رود.

بنابراین جایگاهی که تلویزیون ،در انتقال ارزش ها و پیام ها و تثبیت یا تغییر و تزلزل فرهنگ ها و ارزش پیدا کرده است، بسیار حساس و خطیر است و گستردگی استفاده از این ابزار و داشتن مقبولیت گسترده نزد عموم مردم بر اهمیت موضوع می افزاید.

گذشته از تأثیر گذاری عمومی و اجتماعی تلویزیون، کودکان، از اثر پذیری بیشتری نسبت به این رسانه برخوردارند و اثر گذاری آن تا آنجا است که متخصصین آن رااز ارکان مهم تربیتی میشمارند.

3بیان مسئله :

که دراین میان نقش رسانه های تصویری، بالاخص تلویزیون، نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر و درمقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است واین امر به خصوص آنجا تحقق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیونی مطرح هستند.

نوع فایل: word

سایز: 1.08 MB

تعداد صفحه:122خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:35

پروژه آماری استفاده از تلویزیون

پروژه آماری استفاده از تلویزیون

تحلیل نمودارهای رسم شده:

همانطور که از نمودارها مشخص است تلویزیون در جامعه ما محبوبیتی ندارد و افراد اغلب مقدار کمی از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می کنند و اکثر کسانی که تلویزیون نگاه می کنند در شب ها به دیدن برنامه های ورزشی می پردازند و در کل رابطه‌ی جامعه با تلویزیون را به دلیل سانسور کردن موارد موجود در جامعه توسط تلویزیون مناسب نمی بینند. به همین دلیل تلویزیون در میان افراد جامعه ی ما محبوبیت ندارد و افراد اغلب به جای نگاه کردن برنامه های تلویزیون (ایران) به دیدن برنامه های ماهواره ای آن می پردازند.

به امید آن روز که تلویزیون ما از لحاظ غنی بودن برنامه هایش به حدی برسد که افراد، دیگر به ماهواره ها و ... مراجعه نکنند.

رسم نمودارها:

سؤال 1: شما چند ساعت از وقت روزانه ی خود را صرف تماشای تلویزیون می‌کنید.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 10:46

گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون رنگی

دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون رنگی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 67         فهرست عنوان                                                          بخش 1 تیونر                                                                       بخش 2 طبقه IF آشکار ساز و AGC       & ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:44

گزارش کارآموزی تلویزیون (شرکت شهاب)

دانلود گزارش کارآموزی تلویزیون(شرکت شهاب) فرمت فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 63               فهرست مطالب                                                           مقدمه                                                                  تاریخچه شرکت شهاب                &nb ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 14:35

دانلود متن کامل پایان نامه تاریخچه تلویزیون دیجیتال و مزایای آن

دانلود متن کامل پایان نامه تاریخچه تلویزیون دیجیتال و مزایای آن   دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word   مروری گذرا بر تاریخچه تلویزیون دیجیتال و مزایای آن 1- سخن آغازین «تلویزیون دیجیتال» عبارتی ست که در چند سال اخیر در مجامع کارشناسی جهانی و سمینارهای تخصصی در حوزه های مخابرات و پخش تلویزیونی در سطحی گسترده مطرح شده است، اما این عبارت واقعا چیست و اشاره به کدام فن آوری دارد؟ این تلویزیون چه تفاوت مهمی با تلویزیون موجود فعلی (آنالوگ) دارد؟ چه نیازی برای حرکت به سمت آن احساس می شود؟ آیا واقعاً برای ما یک مفهوم بدیع و ناشناخته است؟ راستی، آیا تا کنون تصاویر دریافتی از گیرنده های ماهواره ای دیجیتال را بر صفحه ی تلویزیون های خانگی دیده اید؟ میزان شفافیت، وضوح، خالی از نویز و برفک بودن این تصاویر چه قدر رضایت بخش است؟ به راستی رمز رسیدن به این درجه از کیفیت ت ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 13:04

دانلود تحقیق سیستم های تلویزیون

دانلود تحقیق سیستم های تلویزیون 26 صفحه در قالب word       فهرست مطالب: پردازش مخابرات نمایش فشرده سازی تصویر مبانی مدلهای فشرده سازی تصویر رمزگزار ورمزبردار منبع رمزگذارورمزبردار کانال فشرده سازی بدون خطا رمزنگاری طول متغیر رمزنگاری هافمن رمزگذاری حسابی رمز نگاری بیت-صفحه ای رمزنگاری ناحیه ثابت استانداردهای فشرده سازی تصویر فشرده سازی یک بعدی فشرده سازی دوبعدی فشرده سازی تصاویر تکرنگ و رنگی دنباله ای پردازش تصویر رنگی مبانی رنگ مدلهای رنگ مدل رنگRGB مدل رنگ CMY مدل رنگ YIQ مدل رنگ HIS پردازش تصویر تمام رنگی ارتقا با استفاده ازمدلHSI   پردازش در پردازش تصاویر رقمی معمولا“از شیوه های که به شکل الگوریتم بیان می شود استفاده می گرددبنابراین غیر از تصویربرداری و نمایش تصویر می توان اغلب عملیات پردازش تصویر را با نرم افزار اجرا کرد تنها علت استفاده از سخ ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 12:52

پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

هدف پژوهش زبان قسمتی از فرهنگ یک ملت است و شاید بتوان گفت که زبان خود فرهنگ ساز است و کودکان نیز به عنوان افرادی از این جامعه در بستر این فرهنگ قرار دارند. یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های انتقال فرهنگی و به طور اخص انتقال مفاهیم زبانی از طریق رسانه های گروهی محقق می شود و در دسترس ترین رسانه گروهی برای کودکان تلویزیون است. شاید کودکان به دلیل عدم داشتن مهارت کافی در خواندن و نوشتن زودتر از دیگران تحت تأثیر برنامه های تلویزیونی از لحاظ زبانی قرار می گیرند. به دلیل حساسیت کار با کودک، ایجاب می کند برنامه سازان، علم و آگاهی کافی نسبت به ویژگی های شناختی، عاطفی و اجتماعی کودکان داشته باشند و با تکیه بر این علم و آگاهی به سازماندهی و تولید و پخش برنامه های تلویزیونی بپردازند. هدف از این پژوهش این است تا اولاً کار به صورت میدانی و تحقیقاتی انجام شود تا از طریق آن نتایجی فراهم گردیده و تحول کو ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 22:23

نرم افزار تلویزیون اینترنتی(اندروید)

  با افزایش سرعت اینترنت، شبکه های تلوزیونی با ساخت یک سایت، پخش برنامه های خود را روی اینترنت نیز به نمایش گذاشتند.   شما میتونین با ورود به سایت این شبکه ها، به صورت آنلاین این شبکه ها رو ببینین. اما ورود به سایت ها و پخش زنده شبکه کار وقت گیریه و از طرفی در بیشتر مواقع تصویر با صفحه نمایش گوشی سازگار نیست.   با استفاده از نرم افزار Live IRIB میتوانید لیست شبکه های داخلی و همچنین رادیو ها را مشاهده کنین و هر کدام را که خواستین، تنها با یک کلیک پخش کنید.   این نرم افزار از تمامی شبکه های داخلی پشتیبانی میکنه و همچنین تمامی رادیو های داخلی را در خودش داره. ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 22:16

نرم افزار تلویزیون جهانی اینترنتی(اندروید)

این نرم افزار به تازگی برای سیستم عامل اندروید تهیه شده و سیستم عامل مورد نیاز آن اندروید 4.1 و بالاتر هست...با این برنامه (بسته به سرعت اینترنتتون)قادر به دریافت شبکه های مختلف داخلی و خارجی هستین... ...ادامه مطلب
1 2 >>