X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:24

خانه سینمای تهران

خانه سینمای تهران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

(( اینجا اتاقی است ، تاریک با پرده ای سپید و کوچک در انتهای آن که با نوری سحر انگیز روشن می شود . و سایه ای حقیقی صدساله را پیش روی چند نفر از حاضران می گستراند . شاید هم سایه ای از حقیقتی دو هزار ساله که افلاطون از آن سخن می راند .

اینجا چند نفر خسته و شوریده و خسته به نظاره نشته اند . تا شبح واقعیت تخلیشان را بر پرده ببینند . و بعضی به تاثیر ، به کنار دستی شان میگویند ، این جا اتاق رویا سازی است . جایی که تصویرها و صداها در هم میآمیزد تا معجزة یک قرن ، پس از هزاران بار، بار دیگر روی می دهد.

این جا مرکز تلاقی ذهن است . از علم و تکنولوژی تا هنر ، از فلسفه و سیاست تا اقتصاد ، ار کژاندیشی و بی مایگی تا خلاقیت ، از دوستی تا دشمنی ، این جا خلاصه آدمی جاری است .

این جا خاطرات گذرا نیستند . حرکات نامیرانید . و اصوات تا ابد می مانند . و این همه برای توصیف نام انسان کافی است . این جا اتاقی است تاریک با پرده ای سپید و کوچک در انتهای آن .))

سینما پدیده ای است که فرا تبار شناسی آن ، باب تاثیر دو سویه ای را بر زندگی برونی انسان گشوده است . در فرآیند بزرگنمایی فریمهای کوچک تا ابعاد محصور کنندة و غول آسای پرده جادواییاش حد میانه ای را می توان فرض کرد . که حتی از دیدگاه بصری منطبق با سازوکار و زندگی انسان است .

در ادامه به تاریخچة فرهنگ نمایش و چگونگی پدید آمدن نمایش در جوامع مختلف می پردازیم .

آغاز نمایش در هر سرزمینی را باید در آداب و رسوم . مناسک مذهبی همان قوم و در فعالیتهای انسانی برای تنازع بقا جستجو کرد .

انسان بدوی که در بیان افکار و عواطف خود ناتوان بود . حرکت را به کمک طلبیده و از طریق حرکات موزون سعی در بیان افکار و عواطف خود کرد و برای درک لذت و به عنوان نیایش و سخن گفتن با خدایان خود شروع به انجام حرکات موزون ( رقص ) می کند .

بنابراین اولین هنرهای نمایشی در درون همین مراسم جادوئی و حرکات موزون است که شکل می گیرد .

شاید بتوان گفت یکی از شرایط ضروری برای پیدایش تئاتر فراهم آمدن درک نسبتاً پیچیده ای از جهان است که در آن امکان داشتن نظر گاهی عینی و بیطرفانه از مسائل انسانی وجود داشته باشد . مثلاً یکی از علایم این فرایافت ، ظهور یا بروز یک برخورد کمدی با مسائل است زیرا برای آنکه در راه خیر و سعادت مردم از معیارهای مضحک را برگزینیم ، نیاز به بینشی عینی و بیطرفانه داریم . علامت دیگر گسترش حس زیباشناختی است . مثلاً هنگامی که فرایافت های انسان از جهان خود تغییر می کند ، اغلب از اجرای آیین و توسل به اسطوره ها برای رسیدن به خوشبختی صرف نظر می کنند .

دو شرط دیگر نیز که مربوط به حس زیباشناختی است دارای اهمیت اند ، پیدا شدن اشخاصی که می توانند عناصر تئاتری را به تجربه هائی متعالی وافرتر بدل کنند ، و جامعه ای که قادر باشد ارزش تئاتر را به عنوان فعالیتی منتقل و ویژه بپذیرد ، چرا که تئاتر آموزش می دهد ، ارشاد می کند و می کوشد تماشاگر خود را آرامشی روحانی ببخشد . و او را با حیات درونی خویش واحد است بعنوان مرکزی اجتماعی نیز قابل توجه است و در ایران نیز به عنوان یک مرکز دسته جمعی بمنظور بیان مسائل فرهنگی و تفریحی نقش ایفا می کند و می توان بعوان یک عامل کمک دهندخ در این راستا موردتوجه قرار گیرد .

سینما در ایران همانطور که گفته شدیک صنعت نوپا و خالی از هرگونه محتوا و فرم است و جهت مشخصی در این صنعت و هنر دیده نمی شود این عامل در کشور ایران بعنوان یک عامل صنعتی مورد توجه قرار رفته است که قادر باشد در مسائل اقتصادی کشور موثر باشد و اگر چه جنبة هنری ندارد با این وجود نمی توان منکر این مهم شد که سیل افراد شایق و به سینما رو به مراتب کمتر از سایر تفریحات دسته جمعی می باشد . و به همین نسبت فضاهای مورد نیاز به خصوص در مرکز بیشتر از سایر فضاهای همسو می باشد . پس از چنین مکانهایی با توجه به مشخصات آنها جهت رهبری عموم مردم می توان استفاده نمود . سینما از جهت رابطه با فرد عامی این مرز و بوم تا حد زیادی قابلیت بهره برداری دارد شخص در محیط سینما با یک تکنیکی روبرو است که از لحاظ آسانی بیان به سایر وسائل ارتباط جمعی یک حس راحت دارد . و نیز سینما از لحاظ محیط فیلم با یک وسعت زیاد ، توجه تماشاچی را به خود جلب می کند و با استفاده از امکانات فنی ، محیطی دور از ذهن را به آسانی برایش بازگو می کند .

فرد در محیط سینما خواص یک محیط اجتماعی را بدست می آورد به جای هرگونه محیط اجتماعی دیگر امکان آموزش در سینما بیشتر می باشد پس برای آنکه از عامل سینما بتوان در حداکثر وضع موجود استفاده نمود باید محتوای آن را کنترل نمود و در سطح بالاتری قرار داد برای این منظور با در اختیار گذاردن وسائل و فضاهای تکنیکی این حالت را بوجود آورد .

اکنون مجموع مطرح می شود که بتواند کادر لازم را برای تدریس و پیاده کردن گروههای پژوهشی گروههایی برگزید تربیت بنماید این کار هم با گروههای پژوهشی مبادرت به تحقیق و با نظم جهان هماهنگ سازد . تا سرانجام او را به رستگاری هدایت کند . هر چند داستانها و حوادث هیجان انگیز در هنرهای نمایشی شرق فراوان است اما قصد آنها به هیچوجه داستان گوئی و ایجاد هیجانهای کاذب نیست

در این تفکر تمام عالم هستی ، حتی شخصیت های و صحنه ها ، تمثیل و مظهری از تجلیات وجودند . ظواهر هرچه که باشند ، هدف نهائی با بیانی غیر مستقیم ، انگیختن احساسات کیفی و حالت ویژة انسانی است .

حال با بررسی اجمالی از تاثیر مجموعة نمایشی و نقش آن در اعتلای فرهنگ یک جامعه می توان گفت سینما با ریشه ای نو پا و تئاتر با یک حالت بومی فراموش شده در ایران متظاهر می شود . تئاتر ایرانی هر چند که در دربار پادشاهان بصورت تعزیه و قبل از اسلام بصورت مجالس سرور سابقة طولانی دارد و در کنار آن پرده دارای و معرکه داری نیز تظاهر کرده است ، با این حال در زمان حاضر فاقد هر گونه محتوای لازم تئاتر مناسب زمان است در تئاتر اکنون ایران هیچگونه مشخصات لازم یک نمایش خوب را نمی توان دید آنچه که امروز بعنوان تئاتر در ایران مطرح است خالی از هرگونه رابطه با زندگی مردم است تکنیک ، محتوا و کارآمدی افراد تنها چیزهایی هستند که در تئاتر ایران دیده نمی شود و این مسیله جز خواست شخص تماشاگر نیست که خیلی زود در اثر کمبود فرهنگ داخلی قانع شود .

بنابراین هم باید کادر لازم جهت پرداخت محتوا را بوجود آورد ، که این مسئله با ایجاد مدارس تئاتر و سینما برای تربیت معلم تئاتر در مدارس ممکن خواهد بود و هم باید شروع به شناخت مسائل اجتماعی قدیم تئاتر در ایران و جهان نمود و جهت مشخصی برای تئاتر در کشور جستجو کرد .

تئاتر هر نقطه ای از دنیا به دلیل اینکه گردآورندة گروهی از افراد برای مطرح کردن موضوعی هماهنگ کند . و او را به رستگاری هدایت کند .

عناوین :

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
1ـ 1 ـ فرهنگ نمایش و نقش آن در ایران
2ـ 1 ـ شناخت سینما
3 ـ 1 ـ تاریخچة سینمای جهان
1 ـ3 ـ 1 ـ اختراع سینما
2 ـ 3 ـ 1 ـ تاریخ سینمای ایران
3 ـ 3 ـ 1ـ سینمای حال حاضر ایران
فصل دوم
رهیافتی نظری بر عناصرسازندة فیلم و معماری

1 ـ 2 ـ معماری و سینما
1ـ 1 ـ 2 ـ معماری در سینما .
2ـ 1 ـ 2 ـ معماری رسا نه ای « Media Architecture »
2 ـ 2 ـ سینما و حرکت
1 ـ 2 ـ 2 ـ معماری تحرک وسکون
3 ـ 2 ـ سینما و زمان
4ـ2 ـ فضا و زمان
1 ـ 4 ـ 2 ـ فضا در معماری و سینمای امروزی
5 ـ 2 ـ معماری سینما
6 ـ 2 ـ لوکوربوزیه و فیلم
فصل سوم
ضوابط ساخت مجموعه های سینمایی

1 ـ 3 ـ ملزومات سینما در استاندادرهای آمریکایی
1 ـ 1 ـ 3 ـ موقعیت سایت
2 ـ 1 ـ 3 ـ مشخصات سالن سینما
1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ ظرفیت سالن
2 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شکل و اندازة تصویر پردازش شده
3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده ها و تصویرپردازی
4ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ لنزهای پردازش
5 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پوشش تصویر
6 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شیب کف و صندلی ها
7 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شیب کف سالن نمایش تصویر
8 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ فاصله گذاری ردیف ها و راهروها
9 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده
10 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ روشنائی سالن
11 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ گیشة بلیت
12 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ سالن های استراحت و سیرویس ها
13 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ اتاق پردازش ( پروژکسیون ) ـ آپارت خانه
2 ـ 3 ـ برنامه ریزی ، طرح و احداث سینماهای به صرفه در ایران
1 ـ 2 ـ 3 ـ کلیات
1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ انواع سالن (از لحاظ عملکردی )
2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات سالن
1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات راهروها
2 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ نحوة انتظام صندلی ها در سالن
3 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی ها و خروجی های سالن ها
4 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ پردة نمایش فیلم
5 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ صحنه
6 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط دید در سالن
7 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط شنوائی در سالن ها
8 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ آکوستیک تالار و صحنه
9 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ شیب ها و حجم سالن
10 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی
11 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ مواد آبسوربر ( جاذب صوت )
12 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ انواع مواد آبسوربر
13 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ جذب صدا بوسیلة حاضرین در سینما
14 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی برای آکوستیک سالن
3 ـ 3 ـ 3 ـ اتاق جانبی سالن ها
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ آپارات خانه
4 ـ 3 ـ 3 ـ هال انتظار
5 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی سینما
6 ـ 3 ـ 3 ـ گیشة بلیت فروشی
7 ـ 3 ـ 3 ـ سرویسهای بهداشتی
8 ـ 3 ـ 3 ـ فضاهای اداری
9 ـ 3 ـ 3 ـ انبار و تاسیسات
10 ـ 3 ـ 3 ـ بوفه و رستوران
4 ـ 3 ـ نتایج حاصل از مطالعات ضوابط طراحی
1 ـ 4 ـ 3 ـ خانة فیلم و سینما
1 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن نمایش اصلی
2 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن های نمایش فرعی
2 ـ 4 ـ 3 ـ بخش جنبی خانة فیلم و سینما ( قسمت امور اداری )
3 ـ 4 ـ 3 ـ فضاهای ورودی
4 ـ 4 ـ3 ـ قسمت ویژه ( حراست )
5 ـ 4 ـ 3 ـ قسمت پذیرایی و رستوران
6 ـ 4 ـ 3 ـ آشپزخانة مجموعه
1 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ انبار موا غذایی
2 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ بارانداز آشپزخانه
7 ـ 4 ـ 3 ـ قسمتهای تشکیل دهندة بخش پذیرایی و سطح زیر بنای آنها
8 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست قسمتهای مختلف بخش جنبی خانة سینما و سطح زیر بنای آنها
9 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست بخش های تشکیل دهندة خانة سینما و سطح زیر بنای آنها
10 ـ 4 ـ 3 ـ تاسیسات مرکزی
11 ـ 4 ـ 3 ـ پارکینگ ها
فصل چهارم
بررسی نمونه های مشابه در زمینة طراحی مجموعه های سینمایی

1 ـ 4 ـ مجموعه سینماهای UFA ، درسدن
2 ـ 4 ـ مجتمع سینمایی آزادی ، تهران(فرشید موسوی و آلخاندروزائرپلو)
3 ـ 4 ـ مجتمع سینمایی آزادی ، (کاری از بابک شکوفی)
فصل پنجم
شناسایی و بررسی اولیه منطقة مورد نظر

1- 5 – مطالعات منطقه ای و محیطی
1 - 1- 5- موقعیت جغرافیایی استان تهران
2- 1- 5- موقعیت جغرافیایی شهر تهران
3- 1- 5 - کوهپایه ها ، و ارتفاعات و رودخانه ها
4- 1- 5 - ارتباطات
5 - 1- 5 - چگونگی شکل گیری شهر تهران
6-1-5- تاریخچة تهران
2 – 5 – شرایط اقلیمی
1- 2- 5- دما
2- 2- 5- میزان بارش
3- 2- 5- رطوبت نسبی
4- 2- 5- باد
5- 2- 5- ساعت آفتابی
6- 2- 5- روزهای بارانی
7- 2- 5- معیارها و ضوابط استقرار واحدهای ساختمانی در سایت :
فصل 6
تحلیل سایت

1 - 6 - موقعیت شهری محل مورد نظر(سایت)
1-1-6- موقعیت قرار گیری سایت در منطقه
2-1-6- دسترسی های سایت در منطقه
3-1-6- کاربریهای موجود در محدودة سایت
2-6- مشخصات و توانمندیهای موقعیت شهری سایت
3-6- تحلیل و تجزیة تصویری سایت
1-3-6- دید بنا نسبت به محدودة اطراف سایت
2-3-6- دید محدودة اطراف سایت نسبت به بنا
3-3-6- دسترسی سواره
4-3-6-دسترسی پیاده و ورودی بنا
منابع و ماخذخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: خانه، سینمای، تهران
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:27

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

«فهرست مطالب»

-فصل اول

1-1مقدمه......................................................................................................... 1

2-فصل دوم

1-2-تاریخچه شهرداری.................................................................................. 3

2-2-تاریخچه منطقه 11................................................................................... 5

3-2-قواعد کلیه ............................................................................................... 5

4-2-وظایف شهرداری.................................................................................... 7

5-2-نمودار سازمانی شهرداری..................................................................... 13

6-2-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار............................................ 14

7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار............................................... 15

8-2-مقررات استخدامی شهرداری.................................................................. 17

9-2-مقررات جزائی......................................................................................... 17

10-2-تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11......................................................... 18

11-2-فعالیت های جاری شهرداری................................................................ 19

12-2-اهداف و فعالیت های آتی ..................................................................... 20

-مساحت منطقه 11........................................................................................... 20

-محدوده جغرافیایی منطقه 11......................................................................... 21

-میادین منطقه.................................................................................................. 21

-مناطق همجوار................................................................................................ 21

-جمعیت ساکن درمنطقه................................................................................... 21

-تعداد نواحی.................................................................................................... 22

-تعداد محله...................................................................................................... 22

-میانگین سنی جمعیت منطقه ........................................................................... 22

-تعداد خانوار .................................................................................................. 22

-رشدجمعیت ................................................................................................... 23

-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت........................................................... 23

3-فصل سوم

1-3-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ...................................... 24

2-3-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری .................................. 25

3-3-شرح وظایف اداره حسابداری ................................................................ 26

4-3-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری ......................................... 29

5-3-سیستم حسابداری .................................................................................. 30

6-3-عملکرد اطلاعاتی ..................................................................................... 31

7-3-عملکرد کنترلی ........................................................................................ 31

8-3-عملکرد خدماتی........................................................................................ 32

9-3-عوامل سیستم حسابداری ....................................................................... 32

10-3-طرز کار سیستم حسابداری ................................................................. 34

11-3-ورودی سیستم حسابداری .................................................................. 35

12-3-پردازش اطلاعات .................................................................................. 37

13-3-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ............................................... 42

14-3-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ........................................................ 44

15-3-استفاده کنندگان برون سازمانی .......................................................... 45

16-3-سایر استفاده کنندگان........................................................................... 49

17-3- استفاده کنندگان درون سازمانی ........................................................ 52

18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی53

19-3-ثبت های هزینه، انبار و اموال .............................................................. 54

20-3-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ............. 56

21-3-ثبت های درآمد با توضیحات ............................................................... 57

22-3-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری ........................... 66

-منوی اصلی وزیر مجموعه ها........................................................................ 67

-مشاهده دستور دریافت ................................................................................. 67

-مشاهده سند بهادار ....................................................................................... 72

-تنظیم سند....................................................................................................... 73

-حدف سند....................................................................................................... 75

-دریافت اسناد از درآمد.................................................................................. 77

-استرداد اسناد به مؤدی................................................................................. 78

فصل چهارم

1-4-شرح فعالیت های کارآموز ..................................................................... 80

طبقه بندی حسابها............................................................................................ 83

حسابهای معین ................................................................................................ 102

گروه و حسابهای تفضیلی ............................................................................... 106

حسابهای تفضیلی درآمدی .............................................................................. 111

حسابهای تفضیلی هزینه ای ............................................................................ 115

عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)................................................ 118

ترازنامه ........................................................................................................... 119

نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)............................................................. 120

حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ............................................. 121

پیوست و ضمائمخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:29

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارک آباد)

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارک آباد)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
کلیات

1-1-مقدمه
1-2-موقعیت جغرافیائی استان تهران
1-3-شرایط اقلیمی
الف) منطقه شرقی خود شامل 4 نوع آب و هوای مختلف بشرح زیر می باشد
ب) بخش غربی از کرج تا آبیک
1-4- زمین شناسی عمومی استان تهران
الف) زون البرز
1- دشت ساحلی
2- البرز مرکزی که خود این قسمت نیز شامل بخش های شمالی ساحلی، بخش جنوبی، فرورفتگی های بخش جنوبی و آنتی البرز است.
1-5-رودخانه های مهم منطقه
فصل دوم
زمین شناسی و زمینساخت
استان تهران

2-1- کلیات
2-2- چینه شناسی منطقه
2-3- دیرین جغرافیای منطقه با توجه به زمینساخت گذشته
2-4- زمین شناسی تهران
2-4-1- بخش ارتفاعات شمالی
2-4-2- بخش کوهستانی شرق تهران
2-4-3- بخش دشت و ارتفاعات پست جنوب و جنوب شرق
2-5- زمنیساخت منطقه
2-5-1- طاقدیس های منطقه
2-5-2- گسل های منطقه
2-6-بررسی راندگی شمال تهران
فصل سوم
پتانسیلهای معدنی
استان تهران

3-1-مقدمه
3-2-منابع معدنی (پتانسیل های) یافت شده در سطح استان تهران
3-2-1-سنگ گچ
مشخصات
تیپ اول
تیپ دوم
تیپ سوم
تیپ چهارم
3-2-2-مصالح ساختمانی
3-2-3-خاکهای معدنی( کائولن؛ بنتونیت؛ خاکهای صنعتی)
3-2-4-کائولن؛ بنتونیت
3-2-5-باریت
3-2-6-کانسارهای منگنز
3-2-7-سنگهای ساختمانی
(مالون سنگ تراشیده و چکش خورده)
سنگ لاشه
3-2-8-کانسارهای مس
3-2-9-ذخایر معدنی سیلیس
3-2-10-ذغالسنگ
فصل چهارم
معدن باریت آبعلی

4-1-کلیات
4-2-موقعیت جغرافیائی
4-3-مشخصات محدوده اکتشافی
4-4-باریت و موارد استفاده آن
4-5-زمین شناسی
4-6-شرح عملیات اکتشافی اجرا شده
عملیات اجرا شده به شرح ذیل می باشد
1- تهیه نقشه های توپوگرافی با مقیاسهای
2- تهیه نقشه های زمین شناسی
3- حفر ترانشه
4- حفر چاهک و تونل
5- آزمایش نمونه ها
6- جاده سازی
7- هزینه اجرای طرح اکتشاف و گزارش پایان عملیات اکتشافی
4-7-برنامه اکتشاف
1- مشخصات سنگ از نظر یکپارچه بودن
2- مشخصات تودة سنگ
3- عوامل خارجی
4-8-هزینه های جاری طرح
1- برآورد هزینه نیروی انسانی
2- هزینه ابزار آلات مصرفی
3- هزینه مواد ناریه مصرفی
4- هزینه اجاره وانت
5- هزینه اجاره بلدوزر
6- هزینه غذا
7- هزینه تهیه نقشه
8- هزینه اجاره کمپرسور
9- هزینه سوخت
10- هزینه تهیه طرح و گزارش پایان عملیات اکتشافی
منابع و مراجعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:15

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه 11 تهران

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه 11 تهران

چکیده

از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد لازم ا ست دست اندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خلاقیت را در نظر دا شته باشند.

بایستی به معلمان خاطر نشان ساخت که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد.

در مورد هوش عمومی و خلاقیت همواره این سوال مطرح است که آیا خلاقیت یکی از عوامل هوش است.یا اینکه بین این دو استقلالی وجود دارد ؟ عده ای معتقدند بین این دو ارتباطی قوی وجود دارد و آنها شبیه بهم هستند و خلاقیت بدون هوش بی معنی ا ست .

عده ای دیگر معتقدند بین این دو ارتباطی وجود ندارد و آنها مستقل از هم عمل می کنند . در این دیدگاه اظهار می شود خلاقیت ترکیبی یکپارچه از عناصر مختلف سیالی ابتکار انعطاف پذیری و بسط

است. که بعدی خاص تحت عنوان خلاقیت را می سازند و این عناصر با هم در تعامل و ارتباط هستند.

یکی از کارکردهای اصلی آموزش و پرورش این است که دانش آموزان را نسبت به شخصیت خودشان آگاه سازد. دانش آموزان باید از همان سالهای ابتدا یی مدرسه بی همتا بودن خود و دیگران را بطور عمیق و کامل احساس کنند. فرد برای رسیدن به خلاقیت و خود شکوفایی نیازمند اعتماد به خود است .شخص باید به ارزش فردی خود اطمینان داشته باشد .

از جنبه کاربردی اهمیت موضوع پژوهش را باید بطور عمده به نفع نظام آموزشی تفسیر کرد. اگرچه در سیستم آموزشی ما کمتر به شناسایی و پرورش خلاقیت توجه شده اما لازم است به شناخت دقیق فرایند های هوش هیجانی و خلاقیت پرداخته شود و عوامل موثر بر آنها بررسی گردد.نتیجه ای که از پژوهش حاضر حاصل خواهد شد این است که آیا بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه اصلی تحقیق : بین هوش هیجانی و خلاقیت در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه ۱۱ تهران همبستگی وجود دارد .

فرضیه های فرعی تحقیق: ۱- بین میانگین هوش هیجانی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

۱- بین میانگین خلاقیت دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

۲- بین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان علوم انسانی با علوم ریاضی و تجربی تفاوت وجود دارد.

۳- بین میانگین خلاقیت دانش آموزان علوم انسانی با علوم ریاضی و تجربی تفاوت وجود دارد.

۴- بین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با پایه دوم و سوم تفاوت وجود دارد.

۵- بین میانگین خلاقیت دانش آموزان پایه اول با پایه دوم و سوم تفاوت وجود دارد.

تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد واز آنجائی که به توزیع ویژگیهای جامعه آماری نیز می پردازیم تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی نیز می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران که در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ مشغول به تحصیل هستند،وتعداد آنها ۳۵۰۰نفر می باشد ، تشکیل می دهد. ابتدا بیست پرسشنامه از طریق PILOT بین افراد نمونه توزیع گردید وبالاترین انحراف معیار و میانگین در آن محاسبه شد سپس با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه تصادفی ساده وبا اطمینان ۹۵% تعداد نمونه مورد نظر ۳۵۰ نفر محاسبه گردید . دراین تحقیق دو پرسشنامه استاندارد در رابطه با هوش هیجانی بار-آن و خلاقیت عابدی استفاده گردید .

نتایج تحقیق:۱- فرضیه اصلی مبنی بر (بین هوش هیجانی وخلاقیت همبستگی وجود دارد ) پذیرفته میشود.

فرضیه ۲ : مبنی بر ( بین میانگین هوش هیجانی دختران وپسران تقاوت وجود دارد ) پذیرفته می شود این تفاوت در جهت مثبت بوده و با توجه به میانگین دو گروه ونتیجه آزمون t می توان گفت دختران نسبت به پسران از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله ۲

اهمیت وضرورت موضوع پژوهش ۳

اهداف پژوهش ۶

فرضیه های تحقیق ۷

متغیرها ۸

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها ۹

الف ) تعاریف نظری ۹

ب) تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم :پیشینه تحقیق

پیشینه موضوع پژوهش درایران ۱۳

پیشینه موضوع پژوهش در جهان ۱۴

مبانی نظری تحقیق ۱۷

تعریف هیجان ۱۷

تعریف هوش ۱۹

ریشه های تاریخی هوش هیجانی ۱۹

هوش هیجانی وبهره هوشی ۲۳

آموزش هوش هیجانی ۲۶

آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد ۲۷

برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند ۲۸

رشد تنظیم هیجانی ۳۰

عوامل موثر در قابلیت هیجانی ۳۱

نقش خود ۳۱

مهارت های قابلیت هیجانی ۳۲

هوش هیجانی در محیط کار ۳۴

هوش هیجانی وتفکر انتقادی ۳۹

تمایز بین احساسات سازنده ومخری ۴۲

استفاده از عواطف برای تعیین اهداف ۴۴

طبقه بندی هیجانی ۴۵

انگیزش وهیجان ۴۶

ترس هیجان ۴۶

دلیل اهمیت عواطف چیست ۴۷

چگونگی شکل گیری هوش هیجانی ۴۸

انواع هوش ۵۱

مدل های هوش هیجانی ۵۴

ویژگیهای آزمون هوش هیجانی ۵۵

آزمونی Eqi ۵۷

زمینه های تاریخی هوش هیجانی ۶۱

نظریه سالوی ۶۷

هوش هیجانی وهوش بهر بالا ۶۹

خلاقیت چیست ۷۱

تعریف خلاقیت ۷۲

مراحل خلاقیت ۷۵

نظریه های خلاقیت ۷۷

رویکردتداعی گری و رفتار گرایی ۷۸

رویکرد شناختی ۷۹

رویکرد روان کاوی ۸۰

رویکرد انسان گرایی ۸۱

رویکرد روان سنجی ۸۳

ویژگیهای افراد خلاق ۸۴

موانع خلاقیت ۸۶

موانع خلاقیت در مدرسه ۸۶

محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت ۸۸

نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان ۹۰

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ۹۳

روش تحقیق ۹۳

جامعه آماری ۹۳

نمونه وروش نمونه گیری ۹۳

ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۴

الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on) ۹۴

ب: ـآزمون خلاقیت عابدی ۹۵

روش آزمون خلاقیت عابدی ۹۵

چگونگی اجرای تحقیق ۹۶

شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت ۹۷

روش آماری ۹۷

روش تجزیه وتحلیل داده ها ۹۷

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه : ۹۹

شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها ۱۰۰

نمودار هوش هیجانی ۱۰۱

نمودار خلاقیت ۱۰۲

آزمون فرضیه اصلی ۱۰۴

نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت ۱۰۵

نتایج آزمون همبستگی ۱۰۶

آزمون فرضیه های فرعی ۱۰۷

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران ۱۰۸

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی ۱۰۹

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی ۱۱۰

یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم ۱۱۱

یافته های مربوط به میانگین خلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم ۱۱۲

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول ۴-۴) ۱۱۳

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول ۵-۴) ۱۱۳

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول ۶-۴) ۱۱۴

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول ۷-۴) ۱۱۵

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول ۸-۴) ۱۱۵

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول ۹-۴) ۱۱۶

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه ۱۱۸

پیشنهادات

الف : پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده ۱۲۱

ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۱۲۲

ج: پیشنهادات جانبی ۱۲۲

محدودیتها ۱۲۲

منابع فارسی ۱۲۴

منابع انگلیسی ۱۲۹

پیوست ۱۳۰

پرسشنامه هوش هیجانی بار –آن ۱۳۱

پرسشنامه خلاقیت عابدی ۱۳۴

فصل اول

کلیات

بیا ن مسأ له

هوش هیجانی از سازه هایی ا ست که از طریق تظاهرا ت هیجانی و با درک وا نسجام بخشیدن به هیجا نها جلوه گر می شود . به نظر مایر وسا لووی[۱] (۱۹۹۳) هوش هیجانی گونه ای هوش اجتماعی ا ست که توانایی برخورد با عواطف در خود و دیگران را در بر می گیرد.همچنین آ نان بر این باورند که هوش هیجانی قابلیتی ا ست که تفکر و اقدامات هر فرد را هدایت می کند .چنین برداشتی از هوش هیجانی این سوال را پیش می آورد که آیا هوش هیجانی با خلاقیت که یکی از انواع تفکر بوده و رفتاری است که از فرد سر می زند دارای همبستگی است یا خیر ؟

همچنین مساله دیگر آن ا ست که بسیاری از نظریه پردازان هوش هیجانی نظریه های خود را با ارزشیابی که از بزرگسالان به عمل آورده اند عملیاتی کرده اند و از ابزارهایی در این خصوص از آنها بهره گیری شده است مقیاس چند عاملی هوش هیجانی مایر و همکاران،(۲۰۰۰) مقیاس درک عاطفی بارنت[۲] (۱۹۹۶) آزمون EQMAPکوپروساواف[۳] (۱۹۹۷) و مقیاس هوش هیجانی شوتی[۴] و دیگران (۱۹۹۸) بوده است . با این همه بیشتر ابزا رها یی که برای بر آورد هوش هیجانی با جنبه های مختلف آ ن ساخته ا ست عمومأ برای گروه سنی بزرگسالان و گاهی برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد (سالیوان ۱۹۹۹)[۵].

در میان ابزارهای که برای گروه جوانان قابل استفاده ا ست سیاهه هوش هیجانی بارآن[۶](۲۰۰۰) می باشد. به هر حال هوش هیجانی به دلیل مزایایی چون ارتقا سطح اعتماد به نفس انعطاف پذیری همدلی همسازی با دیگرا ن و تأ ثیر آ ن بر عملکرد خلاقانه افراد مورد تأ یید ا ست. چرنیس[۷] (۲۰۰۰) و عاملی سازنده در حیات اجتماعی شخص تلقی می شود . لازاروی و فولکمن[۸] (۱۹۸۴). در ایران در خصوص همبستگی و اثر گذاری هوش هیجانی و خلاقیت پژوهش چندانی انجام شده است . و با در نظر گرفتن اینکه هوش هیجانی زمینه ای برای ارتقا عملکرد خلاقانه است و نسل جوا ن برای سازندگی بیشتر نیازمندآن هستند کوشش زیادی صورت نگرفته است. ولذا پژوهش حاضر به دنبا ل پاسخگویی به ا ین سوا ل ا ست که آیا در بین دا نش آموزان دوره متوسطه همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت آنان مشاهده می شود یا نه ؟

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد لازم ا ست دست اندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خلاقیت را در نظر دا شته باشند.

بایستی به معلمان خاطر نشان ساخت که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد. بار آن،(۱۹۹۹)،لذا شناخت خصوصیات افراد خلاق و ویژگیهای شخصیتی آنها امری ضروری است.

نلر[۹] (۱۹۶۰) یک مانع بر سر راه خلاقیت را نحوه تفکر دانش آموزان درباره خودشان می داند که آنها ارزیابی های منفی از خود داشته ونیز عدم باور دا شتن خود می تواند خلاقیت را پایین بیاورد.

گلمن[۱۰] (۱۹۹۵) معتقد است می توانیم با شناسایی پایه های هوش هیجانی و آموزش به افراد، توانایی درک خود، مقاومت و کنترل احسا سات خود را افزایش دهیم و در ابعاد مختلف رشد در بعد شناختی هیجانی اخلاقی و اجتماعی تغییرات زیادی ایجاد کنیم .

گمان بسیاری از محققان مانند گیلفورد و تورنس[۱۱] (۱۹۸۵) این است که خلاقیت را باید مجموعه یکپارچه از عناصری مانند (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط ) دانست که در کنار هم صفتی وحدت یافته را به نام خلاقیت می سازند.

در مورد هوش عمومی و خلاقیت همواره این سوال مطرح است که آیا خلاقیت یکی از عوامل هوش است.یا اینکه بین این دو استقلالی وجود دارد ؟ عده ای معتقدند بین این دو ارتباطی قوی وجود دارد و آنها شبیه بهم هستند و خلاقیت بدون هوش بی معنی ا ست .

نوع فایل: word

سایز : 171 KB

تعداد صفحه:136خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:37

ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86-157

ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86-157

چکیده

سازه اصلی تحقیق بزه گرایی نوجوانان می باشد بزه گرایی پدیده ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. اصولاً بزهکاری عبارت است از جرایم کم اهمیت. دراینجا از نظریه کنترل اجتماعی دورکیم استفاده می کنیم دورکیم بزهکاری را غیرقانونی و بی‌هنجاری می داند. همچنین هیرشی بزهکاری را بی‌اهمیتی و بی‌اعتنایی به قیدوبندهای اجتماعی مطرح کرده است.

مهم ترین هدف این تحقیق ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86 بوده است. در این تحقیق ما یک متغیر مستقل و 19 متغیر وابسته داشتیم و از روش پیمایشی استفاده کردیم و به وسیله پرسشنامه‌ها و کتابخانه‌ها و سایت ها اطالعاتمان را جمع آوری کردیم جامعه هدف ما نوجوانان پسر شهر تهران هستند حجم نمونه 50 نفری باشند و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات کسب کردیم هیچ کدام از روابط به اثبات نرسید هیچ کدام نرسید. 19 فرضیه داشتیم از جمله سن، تحصیلات، تعداد خانواده، نماز خواندن، تحصیلات پدر، تحقیر روانی، آزادی رفتار، پول توجیبی، شغل پدر، میزان درآمد، نوع مسکن، تفریح، تأثیردوستان، تماشای تلویزیون ... با بزه گرایی نوجوانان هیچ کدام به اثبات نرسید. این پژوهش دارای 19 جدول یک بعدی، 19جدول دوبعدی و 19 نمودار می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.

مقدمه:

بی‌گمان، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند آنچه مسلم است امروز به دلیل اختلالات زیربنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت‌هایی که در معیارهای سنجش ارزش‌ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته است. کودکان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن‌ها توجه ویژه ای مبذول داشت. بررسی ریشه ای مسائل نوجوانان و از آن جمله بزهکاری نوجوانان برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل شرطی ضروری است. اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم (1815 میلادی) مطرح شد از قدیم گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است. زیرا بسیار افرادی که همواره مرتکب جرایم گوناگون می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند. بزهکاری به شکلهای مختلف آن یک معضل اجتماعی رو به رشد است تحقیقات نشان داده است که عوامل متعددی چون عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مرتبط با بزهکاری مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است که فصل اول شامل کلیات تحقیق، فصل دوم شامل فرآیند تاریخی موضوع تحقیق، فصل سوم شامل روش شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل یافته های تحقیق و در آخر فصل پنجم شامل جمع بندی و نتیجه گیری صحبت شده است.

بیان مسئله:

- بزه گرایی نوجوانان پسر تهران در سال 86

سؤال آغازین بزهکاری چیست؟ و چه عواملی باعث بزهکاری نوجوانان می شود؟ بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. در کشور ما بزهکاری به مجموعه‌ی کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات در پی دارد. اصولاً بزهکاری عبارت است از جرایم کم اهمیت. فرد بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرمی می شود. طبق آمار در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح و تربیت شهر تهران نشان داد که بین 40 تا 50 درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بودند. و بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین 18 تا 20 سال مرتکب شده اند.

عوامل موثر در بزهکاری :

عوامل اجتماعی،

اقتصادی ،

فیزیولوژیکی،

دوستان و همسالان بی بند و بار،

پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط جمعی،

پخش فیلم های رزمی و جنگی.

نظریه دورکیم (کنترل اجتماعی) آنومی (غیرقانونی و بی‌هنجاری):

نوعی نابسامانی فردی در نتیجه نبود قانون و دستورالعمل رفتار

وضعیت اجتماعی که در آن قواعد رفتار اجتماعی با یکدیگر در ستیز بوده و فرد برای انطباق با آنها دچار پریشانی است.

وضعیت اجتماعی که در آن موارد محدودی قواعد اجتماعی وجود دارد. هیرشی با استفاده از نظریه دورکیم مسئله ی بزهکار را بیان کرد. هیرشی بزهکاری را بی‌اهمیتی و بی‌اعتنایی به قید و بندهای اجتماعی مطرح کرده است.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند: هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار سازد.

آثار و تبعات آن وجود بزهکاری به عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی می تواند نظم اجتماعی و عمومی را سلب کند. نهادهای اساسی جامعه نظیر خانواده، دین، اقتصاد، تعلیم و تربیت، نهادهای سیاسی و همچنین مؤسسات، سازمانهای نهادی را متزلزل کند. و نهایتاً چهارچوب عمومی را گسیخته کند.

اهداف تحقیق (کلی/جزئی)

هدف کلی:

بزهکاری نوجوانان تهران در سال 86 به منظور کاهش آن

ارتباط عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال 86

هدف جزئی:

رابطه‌ی دوستان و همسالان بی بندبار با بزهکاری نوجوانان در جامعه

رابطه فقر اقتصادی خانواده با بزهکاری نوجوانان در جامعه

رابطه نبود خانواده‌ی سالم با بزهکاری نوجوانان در جامعه

تعیین رابطه عواملی چون تعداد فرزندان، درآمد، وضعیت اشتغال، تربیت خانوادگی، تجربه‌ی خشونت و مشاهده خشونت، فرهنگی و رسانه‌های گروهی بر بزه‌گرایی نوجوانان

4-1- ضرورت و اهمیت موضوع

بْعد نظری: به علم و دانش و آگاهی و نظریه‌پردازی کمک می کند.

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده می باشد. اساساً یکی از کارکردهای خانواده اجتماعی کردن نوجوان و هرگونه نارسایی در تعلیم و تربیت تأثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می گذارد. در پس بسیاری از بزهکاری‌های نوجوانان کانون خانواده متلاشی است لذا خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. و تلاش شود تا از بروز مشکلات در خانواده جلوگیری بعمل آید.

نوع فایل: word

سایز 19.7 MB

تعداد صفحه:151خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:34

رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران

رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران

چکیده

این تحقیق در رابطه با بررسی ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی زنان متأهل ۲۵- ۳۰ سال انجام گرفت. در فصل اول پژوهش توضیحاتی درباره متغیرهای پژوهش، فرضیه ها و تعاریف عملیاتی داده شد. در فصل دوم مطالبی از تحقیقات قبلی که حول محور همین موضوع انجام گرفته بود توضیح داده شد. در فصل سوم روش های آماری، در فصل چهارم تحلیل داده ها و در فصل پنجم نتیجه گیری صورت گرفت.

رضایت زناشویی از عمده مسائل مطرح شده در روانشناسی خانواده است و عدم رضایت زناشویی یکی از نگرانی های عمده کسانی است که یا در پی درمان می آیند یا برای پایان دادن به ارتباط زناشویی خود اقدام می کنند. معمولاً تحقیقات برای بررسی رضایت زناشویی در سنین مختلف کم می باشد و هنوز در این زمینه ابهاماتی وجود دارد، لذا تحقیق در این زمینه ضروری است.

چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند.

این پژوهش بر آن است تا ببیند که تیپ های شخصیتی زنان تا چه اندازه بر رضایت زناشویی آن ها کمک می کند و بر این اساس ما در این پژوهش ۴ فرضیه داریم که عبارتند از:

۱- بین میزان شخصیت برون گرای با ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.

۲- بین میزان شخصیت برون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.

۳- بین میزان شخصیت درون گرای باثبات و رضایت مندی رابطه وجود دارد.

۴- بین میزان شخصیت درون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع زمینه یابی است.

جامعه مورد مطالعه ما در این پژوهش زنان متأهل ۲۵ الی۳۰ شهر تهران می باشد که ۳۰ نفر از آنان به عنوان نمونه از روش خوشه ایی چند مرحله ایی به صورت محله، خیابان، کوچه، پلاک و شخص است.

ابزار اندازه گیری متغیرهای این پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنگ بود که از روایی و پایایی لازم برخوردار است و به وسیله دکتر محمدنقی براهنی استاندارد شده است.

و از آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH هم استفاده به عمل رفته است ک این آزمون هم به صورت استاندارد شده است و هم از روایی و پایایی لازم برخوردار است که نمرات خام هر آزمودنی با استفاده از جدول فرم به نمرات استاندارد تبدیل گردید و این نمرات توسط مجذور خی (x2 ) مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج به دست آمده در این پژوهش به این صورت بود که فرضیه های احتمالی در این تحقیق رد شده و فقط فرضیه شماره ۲ (شخصیت برون گرای بی ثبات) تایید شد و در کل بین ویژگی های شخصیتی زنان و رضایتمندی زناشویی رابطه چندانی وجود ندارد و عوامل دیگری در این امر دخیل هستند.

واژه های کلیدی: رضایت، زناشویی، میزان شخصیت،

فهرست مطالب

خلاصه پژوهش: ۱

فصل یک ۴

مقدمه: ۵

بیان مسئله: ۹

هدف و پژوهش: ۹

اهمیت و ضرورت پژوهش: ۹

فرضیه پژوهشی: ۱۰

تعریف متغیرهای پژوهش: ۱۰

تعریف عملیاتی: ۱۱

فصل دوم ۱۲

تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات: ۱۳

نظریه صفات- تیپ تحلیل عاملی هانس، جی آیزنک (۱۹۱۶): ۱۳

ابعاد شخصیت از دید آیزنک: ۱۶

تیپ های روان شناختی یونگ: ۱۷

نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی: ۱۸

نظریه دانشمندان در باره ازدواج: ۱۹

فروید: ۱۹

آدلر: ۲۰

اریک اریکسون: ۲۱

یونگ: ۲۱

تاریخچه تحقیقات پیرامون تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی ۲۵

فصل سوم ۳۲

روش پژوهش: ۳۳

موضوع پژوهش: ۳۳

جامعه آماری: ۳۳

نمونه: ۳۳

روش نمونه گیری: ۳۳

ابزار اندازه گیری: ۳۳

اعتبار و روایی آزمون ها: ۳۴

فصل چهارم ۳۵

تنظیم نتایج و بررسی آن ها: ۳۶

فصل پنجم ۴۳

نتیجه گیری: ۴۴

محدودیت های تحقیق: ۴۵

پیشنهادها ۴۶

فصل ششم ۴۷

خلاصه پژوهش: ۴۸

بیان مسئله: ۴۸

هدف از تحقیق: ۴۸

فرضیه پژوهشی: ۴۹

جامعه آماری: ۴۹

گروه نمونه: ۴۹

روش نمونه گیری: ۴۹

ابزار اندازه گیری ۴۹

روش جمع آوری اطلاعات: ۵۰

روش آماری: ۵۰

نتایج پژوهش: ۵۰

منابع و مآخذ: ۵۱

منابع و مآخذ

۱- راس، آلن. روانشناسی شخصیت نظریه ها و فرایند ها. ترجمه سیاوش جمالفر (۱۳۷۴). تهران: انتشارات نشر روان.

۲- شولتز، داون. شولتز، سیدنی. نظریه هیا شخصیت ترجمه یحیی سیدمحمدی (۱۳۷۹). تهران: انتشارات ویرایش.

۳- شریعتی، حسن پاشا. شریفی، نسترن (۱۳۸۰). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.

۴- رضوی، رضا (۱۳۷۹). مسأله ازدواج در آیینه تحقیق. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران- پایان نامه فوق لیسانس.

۵- شاملو، سعید (۱۳۵۶). بهداشت روانی. تهران: انتشارات چهر.

۶- ستوده، هدایت الله (۱۳۷۴). روانشناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.

۷- سیاسی، اکبر (۱۳۷۱) نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناختی. انتشارات دانشگاه تهران.

۸- لارنس ای، پروین. روانشناسی شخصیت نظریه و تحقیق. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور. جلد دوم (۱۳۷۴). تهران: مؤسه فرهنگی رسا.

۹- نور افشان، نازی (۱۳۷۹). ارتباط میزان صفت حس هیجان خواهی و درون گرایی- برون گرایی . دانشگاه آزاد- واحد رودهن- پایان نامه لیسانس.

۱۰- کامرانی، گیتا (۱۳۸۳). رابطه بین ترتیب تولد و میزان گرایش به درون گرایی و برون گرایی. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران- پایان نامه لیسانس.

۱۱- رضایی، مریم (۱۳۸۳). دختران و پسران در رابطه با ازدواج چه معیارهایی دارند. دانشگاه آزاد – واحد تهران- پایان نامه لیسانس.

خلاصه پژوهش:

عنوان پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران است.

چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند.

این پژوهش بر آن است تا ببیند که تیپ های شخصیتی زنان تا چه اندازه بر رضایت زناشویی آن ها کمک می کند و بر این اساس ما در این پژوهش ۴ فرضیه داریم که عبارتند از:

۱- بین میزان شخصیت برون گرای با ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.

۲- بین میزان شخصیت برون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.

۳- بین میزان شخصیت درون گرای باثبات و رضایت مندی رابطه وجود دارد.

۴- بین میزان شخصیت درون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع زمینه یابی است.

جامعه مورد مطالعه ما در این پژوهش زنان متأهل ۲۵ الی۳۰ شهر تهران می باشد که ۳۰ نفر از آنان به عنوان نمونه از روش خوشه ایی چند مرحله ایی به صورت محله، خیابان، کوچه، پلاک و شخص است.

ابزار اندازه گیری متغیرهای این پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنگ بود که از روایی و پایایی لازم برخوردار است و به وسیله دکتر محمدنقی براهنی استاندارد شده است.

و از آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH هم استفاده به عمل رفته است ک این آزمون هم به صورت استاندارد شده است و هم از روایی و پایایی لازم برخوردار است که نمرات خام هر آزمودنی با استفاده از جدول فرم به نمرات استاندارد تبدیل گردید و این نمرات توسط مجذور خی (x2 ) مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج به دست آمده در این پژوهش به این صورت بود که فرضیه های احتمالی در این تحقیق رد شده و فقط فرضیه شماره ۲ (شخصیت برون گرای بی ثبات) تایید شد و در کل بین ویژگی های شخصیتی زنان و رضایتمندی زناشویی رابطه چندانی وجود ندارد و عوامل دیگری در این امر دخیل هستند.

فصل یک

مقدمه:

همه چیزهایی را که تاکنون به دست آورده اید تمام چیزهایی را که انتظار دارید در شغل خود به دست آورید خواه همسر یا والد خوبی باشید و حتی حالت سلامت عمومی شما میتواند تحت تأثیر شخصیت شما و شخصیت های افرادی که با آن ها تعامل دارید قرار بگیرید (شولتز، ترجمه سید محمدی ۱۳۷۹).

برای این که شخصیت راتعریف کنیم می توانیم به منبع آن نگاهی بینداریم. شخصیت از واژه persona «پرسونا» گرفته شده است که به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه ها در نمایش به صورت خود می زدند. پی بردن به این که چگونه پرسونا به ظاهر بیرونی اشاره دارد یعنی چهره علنی که به اطرافیان نشان می دهیم آسان است. بنابراین بر اساس ریشه این کلمه ممکن است نتیجه بگیریم که شخصیت به ویژگی های بیرون و قابل مشاهده اشاره دارد. جنبه هایی که دیگران می تواند آن ها را ببینند، پس شخصیت ما در قالب تأثیری که به دیگران می گذاریم، یعنی آنچه به نظر می رسد که باشیم تعریف می کند. «شخصیت جنبه آشکار منش فرد به گونه ایی که بر دیگران اثر می گذارد است».

اما آیا هنگامی که واژه شخصیت را به کار می بریم، تمام منظورمان این است؟ آیا فقط در باره آنچه می توانیم ببینیم یا حالتی که دیگری به نظر ما می رسد حرف می زنیم؟ آیا شخصیت تنها به نقابی که بر چهره می زنیم و نقشی که بازی می کنیم اشاره دارد؟ مطمئناً وقتی از شخصیت حرف می زنیم منظورمان چیزی بیش از آن است. مقصود ما در نظر داشتن بسیاری از ویژگی های فرد است. کلیت یا مجموعه ای از ویژگی های مختلف که از ویژگی های جسمانی سطحی، فراتر می رود. این واژه تعداد زیادی از ویژگی های ذهنی اجتماعی و هیجانی را نیز در برمی گیرد. ویژگی هایی که ممکن است نتوانیم به طور مستقیم ببینیم که شخص امکان دارد آن ها را از ما مخفی نگه دارد یا ممکن است ما سعی کنیم آن ها را از دیگران مخفی کنیم. (شولتز، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۷۹).

در تعریف شخصیت باید چند نکته را در نظر گرفت. نخست هر شخص بیگانه و بی همتا ست زیرا هیچ دو فردی از نظر خلق، علایق، رفتار و دیگر ویژگی های شخصیتی کاملاً یکسان نیست. دوم اینکه افراد و موقعیت ها به شیوه های یکسان رفتار نمی کنند. رفتار شخص ممکن است از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت باشد. سوم، گرچه هر فرد یگانه و به همتاست و رفتارش در همه موقعیت ها کاملاً یکسان نیست امّا در رفتار آدمی وجه اشتراک قابل ملاحظه ایی وجود دارد. به عبارت دیگر هر چند در جزئیات رفتار آدمی تفاوت هایی دیده می شود امّا بیشتر مردم الگوهای رفتاری نسبتاً ثابت دارند. توصیف ویژگی های شخصیتی ممکن است به ما امکان دهد که افراد را به گونه ایی طبقه بندی کنیم که برخی از الگوهای مهم رفتاری آنان به دقت قابل توصیف باشد (پاشا شریفی، ۱۳۷۶).

اما یکی از طبقه بندی هایی که از ویژگی های شخصیت وجود دارد درون گرایی و برون گرایی بوده که توسط اکثر روانشناسان به گونه های مختلف بیان شده است. افرادی که در ویژگی های شخصیت برون گرایی طبقه بندی می شوند افرادی هستند اجتماعی که شرکت در مجالس را دوست دارند، این افراد دوستان زیادی دارند، آن ها نیاز به این دارند که با مردم صحبت کنند، مطالعه و خواندن را در تنهایی دوست ندارند، طالب هیجان اند، فرصت ها را مغتنم می شمارند لحظه ایی عمل می کنند و کلاً افرادی تکانشی هستند. بذله گویی را دوست دارند و به طور کلی تغییر را دوست دارند. سهل گیر، بی احتیاط و خوش بین هستند. این افراد ترجیح می دهند تحرک داشته باشند و کاری انجام دهند . تمایل به پرخاشگری در افراد برون گرا بیش تر است و به سرعت عصبانی می شوند معمولاً کنترلی بر روی احساسات خود ندارند و همشه افراد قابل اعتمادی نخواهند بود.

اما فرد درون گرا ساکت به نوعی کناره گیر ودرون گراست و به جای صحبت با مردم دوست دار کتاب است، به جز دوستان با دیگران کمتر می جوشد، تمایل به این دارد که از قبل نقشه داشته باشد، قبل از اقدام به آینده می اندیشد، به تکانشهای لحظه ایی اعتماد ندارد، از هیجان خوشش نمی آید ، مطالب زندگی روزمره را جدی می گیرد ، زندگی مرتب و منزه را دوست دارد، احساسات خود را شدیداً کنترل می کند، به ندرت به شیوه پرخاشگرانه رفتار می کند و به آسانی از کوره در نمی رود، قابل اعتماد و تا حدودی بدبین است و به معیارهای اخلاقی ارزش زیادی قائل می شود. (لارنس ای ، ترجمه پروین ۱۳۷۴).

البته هر کس در زندگی روزانه اش گاه برون گرا و گاه درون گراست، یعنی گاه متوجه محیط خارج و تحت تأثیر آن است و گاه در خود فرو می رود و پیرامون خود التفات ندارد. هر کس در عرض روز گاه برون گراست و گاه درون گراست. پاره ایی از اشخاص به یکی از این دو حالت خو گرفته و بیش تر اوقات خود را در آن حالت می گذرانند و این رو برون گرایی و درون گرایی صفت ممیزه آن ها می گردد و این صفت به شخصیت آن ها رنگ مخصوص می زند و در رفتارشان به صراحت انعکاس پیدا می کند. (سیاسی، ۱۳۷۱).

بیان مسئله:

رضایت زناشویی از عمده مسائل مطرح شده در روانشناسی خانواده است و عدم رضایت زناشویی یکی از نگرانی های عمده کسانی است که یا در پی درمان می آیند یا برای پایان دادن به ارتباط زناشویی خود اقدام می کنند. (بوت واد وواردرز، ۱۹۸۵ لاسول و لاسول، ۱۹۹۱).

معمولاً تحقیقات برای بررسی رضایت زناشویی در سنین مختلف کم می باشد و هنوز در این زمینه ابهاماتی وجود دارد، لذا تحقیق در این زمینه ضروری است.

هدف و پژوهش:

۱- کشف و شناخت رابطه ویژگی های شخصیتی زنان و میزان رضایتمندی زناشویی آن ها.

۲- پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی ویژگی های شخصیتی افراد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

چون ازدواج زناشویی و همین طور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و شناخت بیش تر در مورد این مسئله که که آیا ویژگی های شخصیتی زنان رابطه ایی با رضایت زناشویی دارد یا خیر می تواند بر این مهم بسیار کمک کند و ضرورت طرح این پژوهش را مطرح کند.

فرضیه پژوهشی:

- بین میزان برون گرای با ثبات و رضایتمندی زناشویی رابطه وجود دارد.

- بین میزان برون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.

- بین میزان درون گرای با ثبات و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

- بین میزان درون گرای بی ثبات و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

نوع فایل: word

سایز 59.0 KB

تعداد صفحه:55خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:26

بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران

بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران

چکیده

تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران است. جامع آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر تهران است که در سال ۸۷-۱۳۸۶ در شهر تهران سکونت دارند. به این منظور تعداد ۵۰ نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبکهای دلبستگی با….. استفاده شد.

پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.

چنانچه گفته شد که خانواده اولین تجلیگاه روابط عاطفی برای افراد است. کنش ها و چالش هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد. پایه های تربیتی فرزندان را تشکیل می دهد، فرهنگ خانواده، شخصیت فرزند را تعیین می کند. روابط اطرافیان، تاثیر شگرف در برقراری ارتباط فرزندان با فراد جامعه دارد. و تمامی رفتارها و فرهنگ یک خانواده هر دو محور اصلی یعنی زن و شوهر می چرخد، چرا که آنان علاوه بر تعیین نوع رابطه و زندگی خود، وظیفه تربیت و ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر فرزندان را نیز برعهده دارند.

نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه فقط رابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.

بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن ،‌رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعکس.اما رابطه سبک دلبستگی ترسان ، اجتنابی و اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزایش این سبک ها ، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بالعکس.می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.

واژه های کلیدی: رضایت زناشویی، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی اشتغالی، سبک دلبستگی ترسان

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول ۲

کلیات پژوهش ۲

مقدمه ۳

بیان مساله ۷

اهمیت و ضرورت پژوهش ۸

هدف پژوهش ۹

فرضیه های پژوهش ۹

متغیرهای پژوهش ۱۰

تعاریف نظری اصطلاحات ۱۰

تعاریفی عملیاتی اصطلاحات ۱۱

فصل دوم ۱۲

ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۲

تعاریف ازدواج ۱۳

عوامل فروپاشی ازدواج ۱۳

انگیزه های ازدواج: ۱۴

انواع ازدواج ۱۶

۱- ازدواج سنتی ۱۶

۲- ازدواج های غیرسنتی ۱۷

عوامل تعیین کننده سازگاری در ازدواج ۱۸

اسلام و اهمیت ازدواج ۲۰

عوامل تاثیرگذار بررضایت از زندگی ۲۱

ارتباطات اعضای خانواده ۲۱

تاثیر شباهت بر انواع گوناگون ارتباطات ۲۲

شکل گیری ازدواج براساس جذابیت ۲۳

تاثیر زیبایی بر ارتباط و ازدواج ۲۴

تاثیر ازدواج بر سلامت جسمانی و رضایت مندی ۲۵

تاثیر ازدواج بر شادکامی و رضایت ۲۶

انتخاب همسر ۲۷

تئوری تصور از همسر مطلوب ۲۸

ارزشهای فرهنگی به عنوان منبع تشکیل ذهنی از همسر ایده آل ۲۹

تفاهم زناشویی ۳۲

رضایتمندی اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب ۳۳

ارتباط و مذاکره ۳۷

آموختن گوش کردن ۴۰

بیان صریح احساسات خود ۴۰

پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده ۴۱

مذاکره و توافق ۴۳

سرزنش و تفکر منفی ۴۷

رضایتمندی از زندگی زناشویی و بررسی آن در مراحل مختلف زندگی: ۴۸

بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده : ۴۹

استرسهای خانواده و تغییرات: ۵۸

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ۵۹

۱- ویژگیهای شخصیتی: ۵۹

۲- ارتباطات : ۶۰

۳- حل تعارض: ۶۱

۴- مسائل مالی : ۶۲

۵- فعالیت اوقات فراغت : ۶۳

۶- رابطه جنسی: ۶۳

۷- بچه‌ها و ازدواج : ۶۴

۸- خانواده و دوستان : ۶۴

۹- نقشهای مربوط به برابری مرد و زن: ۶۵

۱۰-جهت‌گیری عقیدتی (مذهبی) : ۶۷

دلبستگی ۶۷

ویژگی دلبستگی ۶۸

ویژگی دلبستگی ایمن ۶۹

ویژگی دلبستگی اجتنابی ۶۹

ویژگی دلبستگی ترسان ۷۰

الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین ۷۰

افراد ایمن ۷۰

افراد دلمشغول ۷۰

افراد ترسان ۷۱

افراد اجتنابی ۷۱

سبکهای دلبستگی در بزرگسالی ۷۲

تحقیقات و پژوهش های داخلی ۷۴

تحقیقات و پژوهش های خارجی ۸۰

فصل سوم ۸۸

روش پژوهش ۸۸

جامعه آماری ۸۹

نمونه و روش نمونه گیری ۸۹

طرح پژوهش ۸۹

ابزار پژوهش ۹۰

مقیاس سنجش رابطه (RAS) ۹۰

پرسشنامه سبکهای دلبستگی ۹۰

شیوه اجرا : ۹۱

روش آماری ۹۲

فصل چهارم ۹۳

تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۹۳

الف)توصیف داده ها ۹۴

ب) تحلیل داده ها ۹۶

فصل پنجم ۹۸

بحث و تفسیر ۹۸

خلاصه پژوهش ۹۹

بحث و تفسیر ۱۰۱

محدودیت ها و مشکلات ۱۰۳

پیشنهادها ۱۰۳

منابع فارسی : ۱۰۴

منابع انگلیسی : ۱۰۸

مقدمه

ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[۱]، به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).

افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، ۱۳۷۳).

تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های والا ومورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فکر و اندیشه و اخلاق و روح اشان به شمار آورد. تا آنجایی که نشانی از حیات انسانی ملاحظه شده و خانواده وجود داشته باشد (توسلی، ۱۳۸۱)

هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سکون و آرامش می یابد. بسیاری از پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند. آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات عملکرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشکل گشایی و سلامت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می شود ( نوربالا و مراحی، ۱۳۷۹).

موفقیت در ازدواج و زندگی زناشویی به عوامل زیادی از قبیل: میزان آمادگی برای ازدواج تحصیلات، زمینه قبلی و خانوادگی فرد، بحران های تجربه شده، نوع و کیفیت الگوی قدرت حاکم بر خانواده قبلی، سن، سلامتی، شخصیت، درآمد و غیره و کیفیات و خصوصیاتی از جمله : تعهد، حساسیت، سخاوت، ملاحظه و صمیمت، وفاداری، مسئولیت ، اعتمادو اطمینان بستگی دارد. زن و شوهر در رابطه با یکدیگر نیاز به حس تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت آنها، ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد. چه بسیار زنان و شوهرانی که در زندگی زناشویی سعادتمندی را انتظار داشته اند و کارشان به سلامت کشید و اکنون در کسالت زندگی می کنند و چه بسیار زنان و شوهرانی که قبلا در تمام موراد زندگی مشترک به تفاهم رسیده و اکنون به عدم تفاوت مطلق رسیده اند. چگونه است که زن و شوهر از توهم به بیماری، از شیفتگی به بیزاری و از رضایت به نارضایتی مطلق می رسند (بک، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۷۸).

زمینه های دیگر نیز مانند نحوه گذران اوقات فراغت با یکدیگر، تقسیم کار، نگهداری از بچه ها، روابط جنسی، مسائل مالی، مسئله اقوام همسر و روابط با آنان و غیره می تواند موجبات نارضایتی از زندگی زناشویی در زن و شوهر شود. زن وشوهر در رابطه شان با یکدیگر نیاز به حسن تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت انهاست که ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد(همان منبع).

یکی از مسائل مهم در روان شناسی خانواده این است که فرد تحت تاثیر آنچه در خانواده رخ می دهد، قرار می گیرد و تاثیر می پذیرد. ایجاد علاقه و محبت در وجود افراد خانواده از همان دوران کودکی شکل می گیرد که در رابطه با این موضوع می توان به نوع دلبستگی افراد در رابطه با یکدیگر اشاره کرد. دلبستگی از دوره کودکی شروع شده و به تدریج شکل می گیرد و پیامد آن در بزرگسالی غود می کند. این دلبستگی در روابط عاطفی میان زن و شوهر بسیار تاثیرگذار است، چرا که علاوه بر سبک عشق و نوع علاقه طرفین به یکدیگر، دلبستگی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.(سیف؛ ۱۳۸۰) .

بیان مساله

روابط میان افراد خانواده به سلامت محیط خانواده کمک می کند. تفاهم میان خانواده منجر به احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی می شود، در غیر این صورت خانواده با مشکل مواجه می شود(بنی اسدی، ۱۳۷۸).

مازن و شاور(۱۹۸۷ ، ۱۹۹۰) اظهار داشته اند که نوع دلبستگی کودکی در ایجاد نوع سبک عشق دوران بزرگسالی تاثیرگذار است. اساس رفتار والدین، نوع و سبک دلبستگی را در کودکان، مشخص می کند. سبک های دلبستگی شامل، سبک دلبستگی ایمن، سبک اجتنابی سبک ترسان، سبک اشتغالی.

هریک از این سبک های دلبستگی با نوع عشق می تواند مرتبط باشد. از این رو میزان رضایتمندی زناشویی می تواند ریشه در نوع دلبستگی داشته باشد. برقراری ارتباط آسان با دیگران با دوری از مردم، اضطراب و نگرانی هنگام رویارویی با مردم، در رفتار زناشویی نیز تاثیر می گذارد، گاهی صمیمیت زیاد نیز باعث، اختلاف در زندگی زناشویی می شود، برخی همسران از اینکه، همسر خود را با دیگران صمیمی احساس کنند.

در هراس هستند و این عامل می تواند، نارضایتی در زندگی زناشویی را پدید آورد.

با این مسئله ، پژوهش حاضر درصدد آن است که به بررسی میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی ، در زوجین بپردازد و به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که ایا دلبستگی افراد با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

چنانچه گفته شد که خانواده اولین تجلیگاه روابط عاطفی برای افراد است. کنش ها و چالش هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد. پایه های تربیتی فرزندان را تشکیل می دهد، فرهنگ خانواده، شخصیت فرزند را تعیین می کند. روابط اطرافیان، تاثیر شگرف در برقراری ارتباط فرزندان با فراد جامعه دارد. و تمامی رفتارها و فرهنگ یک خانواده هر دو محور اصلی یعنی زن و شوهر می چرخد، چرا که آنان علاوه بر تعیین نوع رابطه و زندگی خود، وظیفه تربیت و ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر فرزندان را نیز برعهده دارند.

تداوم و بقای خانواده، مستلزم سلامت و بهداشت روانی اعضاء آن است و سلامتی روانی نیز در نتیجه میزان رضایت طرفین از زندگی بوجود می آید ، خانواده ایی که دچار اضطراب و کشمکش های نابجا نباشد و همه روابط فیمابین اصولی باشد، دارای سلامت روانی است . و چون افراد خانواده به یکدیگر دلبسته هستند و این دلبستگی تعیین کننده میزان علاقه است ، پس تحقیق و مطالعه در این خصوص اهمیت و ضرورت داشته و خانواده سالم، رضایت بالای زن و شوهر و سطح دلبستگی مثبت و خوب برای یک جامعه بسیاری ضروری است و این تحقیق می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

هدف پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی افراد بررسی شود و به دنبال این هدف است که :

- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن

- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اجتنابی

- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ترسان

- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اشتغالی

فرضیه های پژوهش

۱- بین میزان رضایت زناشویی با سبک های دلبستگی ایمن رابطه معنی دار وجود دارد.

متغیرهای پژوهش

متغیروابسته : رضایت زناشویی

متغیر مستقل: سبک دلبستگی ایمن- سبک دلبستگی اجتنابی

سبک دلبستگی اشتغالی- سبک دلبستگی ترسان

چهار سبک دارید ایمن، ترسان، اشتغالی و اجتنابی

نوع فایل: word

سایز: 84.3 KB

تعداد صفحه:110خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:20

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

چکیده

جنایاتی که امروزه به ویژه در قرن اخیر شهرت یافته خاصه جنایاتی که مربوط به کودکان است که نه توان دفاعی و روحی برای دفاع از خود دارند نه از نظر فیزیکی می توانند عکس العمل نشان داده و خطرات را از خود رفع کنند نه تنها برای اشخاص و جامعه سالم و هدفمندانه تنها تولید اضطراب و نگرانی می کند بلکه به صورت یک غره در بطن انسانها جا انداخته اند .

اگر مطبوعات و رسانه های گروهی که امر ارتباطات و اعلام خبر را به عهده دارند هر روز اخبار جنایی ؛ اضطراب آور و گاهی وحشت آور نقل نکنند می توانیم از لحاظ نظری ذات جنایت را یک امر فردی و کاملاً استثنایی بدانیم و آن را از مظاهر اعمال بشری بدانیم اما این واقعیت را که جنایت یک امر اجتماعی است نه تنها جرم شناسان ، جامعه شناسان و حقوقدانان پذیرفته اند .

بلکه اذهان عمومی و نهادهای حکومتی هر کشور را قبول کرده اند . هدف بزهکاری اطفال و مجرم بودن صغار و کودکان نیست بلکه غرض بررسی و ارتباط با پدیده کودک آزاری و وقوع جرایم علیه کودکان و اطفال جامعه است و یا به عبارتی عواملی که موجب می شود اطفال، قربانی جرم شوند و مواردی که می توان در پیشگیری از این پدیده اقدام نمود .

از جمله عوامل کودک آزاری می توان به عوامل فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و نیز مسائل اجتماعی اشاره کرد البته فقر را می توان مهم ترین عامل آن دانست ونه همۀ علت آن در اینجا باید اشاره کرد که الگوی کودک آزاری در تمام جوامع و کشورهای مختلف یکی است ، یعنی تمام افرادی که به این پدیده اقدام می کنند شاید تنها در طریقه کودک آزاری و میزان آن فرق داشته باشند .

کودکان روزی دادگاهی علیه بزرگتران خود تشکیل خواهند داد و در آن داد خواست از والدین خواهند پرسید که آیا شما به تعهدات خود نسبت به ما عمل کرده اید تا انتظار داشته باشید ما فرزندان خلفی برای شما باشیم ؟

سازه در این تحقیق کودک آزاری است و لذا برای بررسی این پدیده والدین و شهروندان تهرانی را جهت بررسی مدنظر قرار داده¬ایم.

۱٫ به نظر می رسد بین سن والدین و کودک آزاری آنها رابطه وجود داشته باشد.

۲٫ به نظر می رسد بین نوع شغل والدین و کودک آزاری آنها رابطه وجود داشته باشد.

۳٫ به نظر می رسد بین تحصیلات والدین و کودک آزاری آنها رابطه وجود داشته باشد.

روش پژوهش با توجه به معیارهای کلی، توصیفی و پیمایشی است، جامعه آماری ۲۵ نفر از والدین شهر تهران است.

روش نمونه گیری در این تحقیق از طریق پرسشنامه می باشد که پس از جواب دادن از طرف پاسخگویان اطلاعات وارد شده در کامپیوتر از طریق برنامه spss پردازش صورت گرفته است، البته در اینجا از روشهای مختلف نظیر مد – میانه – میانگین – درجه آزادی ، خی دو، جداول یک بعدی و دو بعدی و نیز از نمودارها استفاده شده است.

در زمینه فرضیات به دلیل کمی پرسشنامه ها به طور کلی تعدادی از فرضیات رد شده است که آنچنان که ذکر شد مهمترین دلیل آن کمی پرسشنامه ها بوده است اما با توجه به اطلاعات جمع آوری شده رابطه بیشتر عوامل با سازه تحقیق (کودک آزاری) به اثبات رسیده است.

واژه های کلیدی: کودک آزاری، آگاهی، دین، تنبیه، توبیخ، مسافرت

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول ۲

کلیات پژوهش ۲

مقدمه ۳

بیان مسأله : ۵

اهداف پژوهش: ۷

هدف کلی : ۷

هدف های جزئی : ۷

اهمیت موضوع تحقیق : ۷

سوالهای پژوهش : ۹

۷ – ۲ تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: ۱۱

فصل دوم ۱۵

پیشینه پژوهش ۱۵

۱-۲ مقدمه ۱۶

۲-۲ ابعاد تعریف ۱۷

۳-۲ عوامل موثر بر کودک آزاری ۲۱

۴-۲ آثار کودک آزاری ۲۵

۵-۲ نظریات مرتبط با کودک آزاری ۲۹

معنی ساخت : ۳۳

تعاریف اصلی ساخت : ۳۳

ساختگرایی : ۳۴

کارکردگرایی : ۳۶

نظریه کنش مقابل اجتماعی : ۳۷

نظریه مبادله پیتر بلا : ۳۸

نظریه وفاق و تضاد : ۴۱

۶-۲ وضعیت موجود کودک آزاری در ایران و جهان ۴۲

۱-۶-۲ تحصیلات : ۴۲

۲-۶- ۲سن : ۴۳

۳-۶-۲ لذت طبیعی : ۴۳

۴-۶-۲ پرکاری : ۴۳

۵-۶-۲ بیکاری : ۴۴

۶-۶-۲ بهرکشی جنسی : ۴۴

۷-۶-۲ تکدی : ۴۵

۸-۶-۲ خرافات : ۴۵

۹-۶-۲ تبعیض : ۴۵

کودک آزاری از دیدگاه حقوقی ۴۶

آمار کودک آزاری : ۴۷

کودک آزاری و قوانین در کشور ایران : ۴۸

ماده ۵۹ قانونی مدنی تصریح می کند : ۴۸

اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ۴۸

ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی تصریح دارد : ۴۹

براساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی : ۴۹

جمع بندی و نتیجه گیری ۵۰

فصل دوم ۵۴

پیشینه پژوهش ۵۴

۱-۳ مقدمه ۵۵

۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری ۵۶

۴-۳- ابراز اندازه گیری ( ابراز سازی ) ۵۶

اعتفادی : ۵۶

رفتاری : ۵۶

اطلاعاتی : ۵۷

۵-۳ روش جمع آوری اطلاعات : ۵۷

۶-۳ روش آماری : ۵۷

فصل چهارم ۵۸

تحلیل یافته های پژوهش ۵۸

مقدمه ۵۹

فصل پنجم ۱۰۰

نتایج پژوهش ۱۰۰

۱ – ۵ بحث و نتیجه گیری ۱۰۱

۲ – ۵ . تنگناها و محدودیتهای پژوهش ۱۰۲

۳ – ۵ پیشنهادهای پژوهش ۱۰۳

فصل ششم ۱۰۵

خلاصه پژوهش ۱۰۵

۱ – ۶ خلاصه پژوهش: ۱۰۶

اهداف پژوهش: ۱۰۶

فرضیات پژوهش: ۱۰۶

فهرست منابع: ۱۰۷

فهرست روزنامه و مجلات: ۱۰۷

منابع اینترنتی ۱۰۸

مقدمه

بقای جامعه با اطفال است و برای این که جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل و کودک تربیت و برای زندگی عادی و اجتماعی آماده شود شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد و به طور کلی هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری کودک را تشکیل می دهد .

کودکان آسیب پذیر تر از سایر افراد جامعه اند این آسیب پذیری به علل مختلف از جمله : کوچکی ، معایبِ مادر زادی ، بیماری عدم تطابق، محیط و نیز عدم قدرت اندیشیدن و تشخیص خوب است ، لذا برای چاره این آسیب پذیری والدین ، سرپرستان و نیز مددکاران و کسانی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند باید نخست آشنایی کامل و درستی از این نکات ، ضعفها و بیماریها و عوامل خطه او داشته باشند .

وقتی کودک مورد آزار قرار می گیرد از نظر روحی و جسمی با مشکلاتی روبرو می شود که در آینده گریبانگیر خود و جامعه اش خواهد بود و در نتیجه مردان و زنان شایسته ای که باید برای فردای بهتر امور مملکت تربیت شوند به وجود نمی آیند ، فقدان چنین افرادی خانواده و در نتیجه جامعه را به مخاطره می اندازد .

کودک آزاری مسأله جدیدی نیست و از دید محققان و نیز قانونگذاران پنهان نبوده است . برای اولین بار در سال ۱۹۴۶ توسط شخصی به نام کافی در گزارش شکستگی های متعدد استخوان های وراز مطرح شد . و در سال ۱۹۶۲ کپی نتایج صدمات عمدی وارد به کودک و اثرات آن را با اصطلاح شدم کودک کتک خورده معرفی کرد و امروزه اصطلاح آسیب های جسمانی مقبولیت عمومی بیشتری پیدا کرده است .

امروزه یکی از مسائل مهمی که متخصصین اطفال ، مددکاران اجتماعی ، پزشکی قانونی و کسانی که با کودکان کار می کنند درگیر آن هستند آزار فیزیکی روانی و جنسی کودکان و سایر اولیاء آنها می باشد .

لذا می بایست خانواده ها ، مددکاران اجتماعی و مسئولین نسبت به این پدیده شوم اجتماعی آگاهی داشته باشند تا بتوانند از طریق پیشگیری و دادن آگاهی به خانواده ها از این معضل اجتماعی جلوگیری نمایند .

بیان مسئله :

در رابطه با این پدیده شوم و نابهنجار اجتماعی که سراسر دنیای اجتماعی با آن مواجه است مقاله ، سمینارهای گوناگون و نیز تلاشهای فراوان صورت گرفته است . سازمانهای جهانی در ارتباط با آن تشکیل شده اند و کشورها و جوامع مختلف از طریق سازمانها و نیز NGO به مبارزه با این پدیده و کمک به کودکان پرداخته اند .

اما به هر صورت دیده می شود که کودکان تحت شرایط سخت و در بعضی موارد شرایط واقعا تأسف انگیز و در حال زندگی هستند .

در حالی که بسیاری از آنها حتی توانایی بیان مشکل و درد خویش را نیز با توجه به شرایط محیطی سختی که در آن گرفتار هستند را ندارند .

و در حال حاضر ۲۵۰ میلیون کودک در جهان براساس آمار سازمان بین الملل مورد آزار قرار دارند که حدود ۷۳ میلیون نفر از آنها زیر ۱۰ سال قرار دارند و هر سال حدود یک میلیون مورد بهره کشی جنسی قرار دارند و نیز حدود ۱۰۰ میلیون از این کودکان نیز در جوامع از تحصیل محروم هستند .

کشورهای مترقی و پیشرفته در برخورد با این مسئله اجتماعی بسیار پیشرفت کرده و در جوامع خود این پدیده شوم را به حداقل رسانده اند اما در جواع توسعه نیافته و فقیر همه روزه و به دلایل مختلف بر تعداد این کودکان افزوده شده است البته زمانی که سازمان ملل و نیز یونیسف به مبارزه با این پدیده برخاسته اند این میزان روبه کاهش گذاشته و از میزان آن کاسته شده است .

اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

هدف های جزئی :

۱) بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی و پدیده کودک آزاری

۲) بررسی ارتباط وضعیت فرهنگی و اجتماعی و پدیده کودک آزاری

۳) بررسی تعداد فرزندان در خانواده و پدیده کودک آزاری

۴) بررسی سطح سواد والدین و پدیده کودک آزاری .

نوع فایل: word

سایز: 98.8 KB

تعداد صفحه:142خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:19

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

چکیده

موسیقی واقعیتی سازمان یافته است . رویدادی واقعی که در زمان اتفاق می افتد و توجه به لحظة فرد را طلب می کند . در موسیقی خصوصیات ذاتی معینی وجود دارد که موجب طلب ، اجاره ، تحریک و برانگیختن رفتارهای خاصی می شود . حتی گوش دادن به موسیقی می تواند تمرینی برای مغز در زمینة افزایش تمرکز و قدرت تفکر باشد . نظم و ساختار موجود در موسیقی ، خصوصاً در ریتم آن می تواند در تشکل درک شخصی از جهان کمک کند .

موسیقی نوعی محرک احساسی قوی و تجربه ای چند حسی است . موسیقی شامل اصواتی است که شنیده می شود ( تحریک شنوایی ) و ارتعاشاتی که می تواند احساس شود ( محرک لمسی ) و اجراهای زندة آن تحریک بینایی را به وجود می آورد . ریتم ها و ملودیهای انتخابی می تواند با ایجاد تأثیرات مطبوع به حفظ توجه اشخاص کمک کند و از طریق تجربیات سازمان یافتة موزیکال تقویت آن را سهل تر کند .

بنابراین هدف از این پژوهش این است که آیا موسیقی آرام بخش می تواند در تمرکز دانشجویان تأثیر گذار باشد و با توجه به این که تم های آرام بخش موسیقی است و خیز زیادی ندارد و هیجانی ایجاد نمی کند و ریتمی ملایم و پیوسته دارد ، می توان به تأثیر آن بر روی تمرکز دانشجویان پی برد . از آنجا که آرام بخش بودن یا نبودن موسیقی می تواند تأثیر متفاوتی در تمرکز دانشجویان بگذارد ، با پی بردن به آن می توان به دانشجویان خدمات ویژه ای ارائه داد .

جامعه آماری دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی است که نمونه آماری پژوهش حاضر را ۵۰ نفر دانشجو دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تشکیل می دهندکه برای ۲۵ نفر آنها موسیقی اجرا شده و برای ۲۵ نفر اجرا نشده است . روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری در دسترس است . نوع پژوهش حاضر از نوع تحقیق شبه آزمایشی است .ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است : بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد .

واژه های کلیدی: موسیقی، دقت و تمرکز، هنر درمانی

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول ۲

مقدمه ۳

موسیقی ۴

بیان مسئله ۷

اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۹

هدف تحقیق ۱۹

سؤال پژوهش ۲۰

فرضیه پژوهش ۲۰

تعاریف مفهومی : ۲۰

۱ – موسیقی : ۲۰

۲ – دقت و تمرکز : ۲۰

تعاریف عملیاتی ۲۱

موسیقی : ۲۱

۲ – دقت : ۲۱

فصل دوم ۲۲

پیشینه تحقیق ۲۲

هنر درمانی ۲۳

تعریف هنر ۲۴

مقدمه ۲۴

تعریف کنونی هنر درمانی ۲۵

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA ) ۲۷

هنر درمانی به عنوان یک تخصص ۲۷

تاریخچه : ۲۹

سرآغازها ۳۱

وضعیت موجود ۳۴

جایگاه تئوری در هنر درمانی ۳۶

روش شناسی در هنر درمانی ۴۱

تعریف موسیقی درمانی : ۴۴

موسیقی درمانی چیست ؟ ۴۷

موسیقی درمانگر کیست ؟ ۴۹

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟ ۵۰

چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟ ۵۱

اهداف موسیقی درمانی ۵۳

فهم موسیقی ۵۵

پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی ۵۶

موسیقی درمانی برای همه ۵۷

اصول موسیقی ۵۷

مقدمه ۶۰

بیان مسئله ۶۲

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶۴

سوالات تحقیق : ۶۶

ابزار تحقیق : ۶۶

مقدمه ۶۷

فالگیری چیست؟ ۶۸

سوابق نظری ۷۱

سوابق تجربی ۷۷

مقدمه ۷۷

انواع فال : ۷۸

دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟ ۸۰

فالگیر کیست؟ ۸۲

زنان مشتریان اصلی فالگیری : ۸۴

پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری ۸۶

فصل سوم ۸۸

تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق ۸۹

روش تحقیق: ۸۹

نمونه گیری و روش نمونه گیری: ۹۰

روش جمع آوری: ۹۰

فصل چهارم ۹۰

مقدمه ۹۱

فصل پنجم ۱۱۶

بحث و نتیجه گیری ۱۱۶

بیان مشکلات تحقیق ۱۲۰

آمادگی ۱۲۷

شنیدن موسیقی ۱۲۸

جمع آوری و جذب انرژی ۱۲۹

تغییر جلسه های شفا بخشی ۱۳۰

ابزار اصلی موسیقی درمانی ۱۳۱

ابزار شماره ۱ موسیقی ۱۳۱

سبکهای موسیقی وریتم ۱۳۱

ابزار شماره ۲ موسیقی ۱۳۲

درمان از طریق تن و آلات موسیقی ۱۳۲

ابزار شماره ۳ موسیقی ۱۳۴

درمانهای صوتی ۱۳۴

زبان عملیات عالی مغز ۱۳۵

تأثیر علمی لالائی ها ۱۳۷

پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت ۱۳۸

هوش تجسمی ۱۴۰

تجدید حیات صوتی ۱۴۱

بالا بردن سرعت یادگیری ۱۴۷

گوش دادن به موسیقی ۱۴۸

الف -شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن ) ۱۴۹

ب – هیأت صوت ۱۵۰

دیدن صوت ۱۵۱

هنر شنیدن ۱۵۱

گوش راست وگوش چپ ۱۵۲

گوش و حالت بدن ۱۵۳

دو چنگ هماهنگ ۱۵۴

صدا درمانی ۱۵۴

داستانهای شفابخش معجزه آسا ۱۵۵

اختلال کمبود توجه ۱۵۶

بیماری آلزایمر ( فراموشی ) ۱۶۱

تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴

چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴

طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی ۱۶۹

تم های آرام بخش ۱۷۴

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران ۱۷۷

عوامل تعیین کننده انتخاب محرک ۱۸۲

همبسته های فیزیولوژیایی توجه ۱۸۳

تقسیم بندی دقت ۱۸۴

الف – متمرکز : ۱۸۴

ب – پراکنده : ۱۸۵

شرایط دقت ۱۸۵

اقسام دقت ۱۸۷

عوامل مؤثر بر دقت ۱۹۰

الف – عوامل خارجی : ۱۹۰

ب – عوامل روانی : ۱۹۳

ابزار سنجش دقت ۱۹۴

فصل سوم ۱۹۵

روش اجرای تحقیق ۱۹۵

جامعه ۱۹۶

نمونه و روش نمونه گیری ۱۹۶

روش پژوهش ۱۹۶

ابزار و وسایل اندازه گیری ۱۹۶

روش انجام آزمون ۱۹۷

روش نمره گذاری آزمون ۱۹۸

روشهای آماری ۱۹۸

آمار توصیفی : ۱۹۸

آمار استنباطی : ۱۹۸

مقدمه ۱۹۸

بیان مسئله ۲۰۰

اهداف تحقیق: ۲۰۲

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۰۳

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۰۴

سوالات تحقیق : ۲۰۵

مقدمه ۲۰۶

فالگیری چیست؟ ۲۰۷

فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی : ۲۰۹

فصل چهارم ۲۱۱

تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱۱

مقدمه ۲۱۲

بیان مسئله ۲۱۷

اهداف تحقیق: ۲۱۸

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۱۹

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۰

سوالات تحقیق : ۲۲۱

ابزار تحقیق : ۲۲۱

سوابق تجربی ۲۲۲

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۳

سوالات تحقیق : ۲۲۴

ابزار تحقیق : ۲۲۵

فصل پنجم ۲۴۰

نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها ۲۴۰

موسیقی درمانی ۲۴۱

موسیقی ۲۴۱

جامعه آماری ۲۴۲

ابزارسنجش ۲۴۲

نتایج تحقیق ۲۴۳

نظر پژوهشگر ۲۴۴

محدودیت ها ۲۴۴

پیشنهادات ۲۴۵

منابع ۲۴۶

ضمائم ۲۴۸

مقدمه

برای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد .

این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )

هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازندة خود بجا آورده و نماز می گذارند .

موسیقی

موسیقی نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی ، فرهنگی در زندگی انسان است و از این طریق نیازهای ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است .

موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ریتم ، محرک بیولوژیک و ملودی لذّت خوشی و خیال انگیزی است . به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد .

از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم وملودی وجود و مغز به هماهنگی ، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد و موسیقی جلوه و تشابهی از این هماهنگی است .

موسیقی نیازی شناختی است . با توجه به موسیقی دنیایی از زیبائی ها ، رمز و راز صوت ها ، هماهنگی ها و وحدت اجزا و ارضای خیال انگیزی ها گشوده می شود و ذهن از ورود به تصورهای تازه ،الهام و خلق افکار جدید لذّت می برد . اندیشه ها و افکاری که در ذات دانش موسیقی وجود دارد وبا کنجکاوی بشر اندکی از آن کشف شده و دانش گسترده موسیقی امروزی را بوجود آورده است .

از سوی دیگر موسیقی با عناصر ذهنی مانند تخیّل ، حافظه ، تداعی ، الهام و …….. درآمیخته که در نتیجة آن مقوله ای شناختی بوجود آورده است.

امّا موسیقی بیش از هر چیزی نیازی عاطفی و احساسی است . موسیقی سیستم عواطف مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر می شود و از همه مهم تر احساس ها را وسعت می بخشد .

هم چنین موسیقی نیازی اجتماعی است و همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد . هر جا موسیقی جاری است گروهی در کنار هم جمع اند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی را در جمع بوجود آورد و نیروی عمومی را بر انگیزد . موسیقی نیروی همدلی است ، از آن می توان در تفاهم اجتماعی و سلیقة ملّی بهره جست .

نوع فایل: word

سایز: 119 KB

تعداد صفحه:147خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:15

بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران

بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران

«اعتیاد به مواد مخدر عبارتست از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود، و به حال شخص و اجتماع زیان بخش است».

فهرست مطالب

مقدمه ۱

الف- بیان مسئله: ۲

ب- طرح مسئله: ۷

آمار معتادین در ایران: ۱۲

ت- سؤالات پژوهش: ۱۳

ث- اهداف تحقیق: ۱۴

ج- اهمیت موضوع: ۱۵

اهمیت کاربردی: ۱۶

تعاریف و مفاهیم ۱۹

الف- دارو (drug) ۲۰

ب- وابستگی (Dependence) ۲۱

پ- اجتماعی (Social) ۲۱

ت- بی تفاوتی (Tolerance) ۲۱

تعریف اعتیاد: ۲۱

معتاد: ۲۴

تعریف طبقه ی اجتماعی: ۲۷

مقدمه ۳۰

انتخاب طرح تحقیق ۳۱

الف- روش تحقیق ۳۵

ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق: ۳۷

ب- ۱: مشاهده ۳۷

روش های مشاهده ۳۹

راهنمای تهیه گزارش از مشاهده ۴۲

ب- ۲: روش مصاحبه ۴۳

مصاحبه چیست؟ ۴۳

چگونگی آغاز مصاحبه ۴۷

نقاط قوت مصاحبه: ۵۰

نقاط ضعف مصاحبه: ۵۱

بایدها و نبایدها در مصاحبه ۵۲

ب- ۳: روش مشارکت در تحقیق: ۵۷

ب- ۴: بررسی اسناد: ۶۰

پ- جامعه آماری: ۶۲

ج- حجم نمونه: ۶۳

د- روش نمونه گیری: ۶۴

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: ۶۴

فصل چهارم ۷۰

داده های تحقیقنتایج حاصل از پرسشنامه: ۷۰

مقدمه ۷۱

جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق: ۷۴

فصل پنجم ۱۳۰

نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۳۰

الف – نتیجه گیری: ۱۳۱

ب- تاکتیک های مؤثر پیشنهادی: ۱۳۴

منابع ۱۳۷

منابع:

شیخاوندی داور ،( بررسی مسائل اجتماعی ایران) تهران، نشر آریانا

کریمی درمنی ، حمیدرضا۱۳۸۲/( توانبخشی گروههای خاص) تهران ، نشر نی

سلیتنروریخ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه خسرو مهندسی، تهران ۱۳۴۴٫

مختاری عبدالحسین،( چیستی و چرایی اعتیاد) ، تهران: نشر دایره

رابرتسون، یان، ۱۳۷۴، (درآمدی بر جامعه) ترجمه حسین بهروان، مشهد آستان قدس رضوی، چاپ دوم.۱۳۷۶٫

بروس کوئن، ۱۳۷۶(درآمدی به جامعه شناسی) ترجمه محسن ثلاثی، تهران، توتیا.

لیاقت غلامعلی ، (اعتیاد به مواد مخدر، جنبه های کاربردی پیشگیری، عوامل خانوادگی و درمان) – تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، واحد مرکزی ۱۳۸۰٫

کلمن ورنان ،(اعتیاد چیست؟ و معتاد کیست؟ ) ترجمه محمدرضا میرفخرایی/ نشر اوحدی

فرجاد محمدحسین، بهروش هما، وجدی زهره / (اعتیاد راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد شناخت علل و عوارض و درمان اعتیاد) تهران، بدر ۱۳۷۴٫

ترمی ای هوریک ، لئونارد بیک من( انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای علمی) ، ترجمه دکتر محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی.

دی ای.واس (پیمایش در تحقیقات اجتماعی) ؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران ، نشر نی ۱۳۷۶٫

رنجبر محمدرضا( کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی) تهران: انتشارات آوای نور.

کاترین مارشال، کرچن ب. راس من ، (روش تحقیق کیفی) ؛ ترجمه علی پارسانیان و محمد اعرابی- تهران: دفتر پژوهش فرهنگی.

کیونز، آنتونی ( در آمدی برجامعه شناسی) ترجمه منوچهر صبوری.- تهران: نشر نی، ۱۳۷۶٫

قیاسی علیرضا ( دانستنیهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر ) ۱۳۸۲،

پورافکاری نصرت ، ( خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری ) جلددوم شهر آسب.

دیویدد ام .مک روال – هنری ای اسپیتر /اعتیاد ا زاصول تاعمل ) ترجمه محسن گل پرور ، خلعتبری ، تبردست – تهران : کانون گسترش علوم ، ۱۳۸۰٫

پیکهارد ، کارل ( کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد در نوجوان وجوان ) مترجم مسعود هما ،- تهران : صابرین ، کتابهای دانه /۱۳۸۰٫

غنجی ، علی ( فرهنگ آموزشی مبارزه مواد مخدر ) معاونت آموززشی ناجا، اداره کل پشتیبانی ، نشر آموزش ۱۳۷۸٫

مقاله: عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر (منطقه شرق تهران)

مقاله: اعتیاد مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان

مقاله: روانشناسی و جامعه شناسی/ نشریه دادرسی.

مقاله: اعتیاد و کمین جوانان: خانواده ها مراقب باشند. نشریه جمهوری اسلامی

مقاله: پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگی آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات ۴/۹/۸۰٫

مقاله: علل اعتیاد جوانان ونوجوانان از نظر روانشاختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه/ مهدی کوکبی.نشریه دادرسی.

مقاله: سالهای دور از خانه: بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری ‍‍]گزارش] نشریه مردم سالاری ۲۱/۲/۸۴٫

مقاله: نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر؛ منصور بیرامی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، نشریه اصلاح و تربیت ۷۱ و ۷۲٫

مقاله: خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن است بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک آن: احد آهنگر انزابی، نشریه کیهان ۲۶/۱۱/۸۱٫

مقاله: نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده، نشریه پیام زن دی ۱۳۷۸٫

باهر حسین ، ( عنوان مدیریت مبارزه با مصرف دود ) ناشر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران .چاپ اول ۱۳۸۰٫

تعریف اعتیاد:

برای دستیابی به مفهوم و معنی ماده مخدر باید به تعریف اعتیاد نیز توجه داشت.

در طول قرن هجدهم اعتیاد به مواد مخدر را یک نوع مسمومیت تدریجی می دانستند[۱] با این وجود موضوع همچنان از نظر نحوه ی تشخیص و هم از جهت چگونگی درمان موضوع تحقیقات مختلف بوده و هست.

آنچه که در طول این سالهای دراز از کنکاش و بررسیها بدست آمده این است که اعتیاد به مواد مخدر جنبه های مختلف دارد و بطور کلی اعتیاد یک امر مطلوب نیست.

آنچه که محققین را به این طرز فکر کشانیده و دنیای اعتیاد را این چنین وسیع جلوه گر ساخته چند جنبه بودن اعتیاد است که در اینجا به اهم آنها اشاره می شود.

الف: اعتیاد یک بیماری است.

ب: معتاد مجرم است.

ج: اعتیاد یک مسمومیت است.

د: اعتیاد یک بیماری اجتماعی است.

هـ: اعتیاد یک بیماری روانی است.

و: اعتیاد بی تفاوتی در مقابل دارو است.

ز: اعتیاد یک بیماری مسری است.

ح: اعتیاد وابستگی جسمانی به مواد مخدر است.

ی: اعتیاد وابستگی روانی به مواد مخدر است.

و…….

تا اینکه در سال ۱۹۳۰ سازمان ملل متحد برای دستیابی به تعریفی همه جانبه تر، کمسیونی از متخصصین کشورهای مختلف تحت عنوان کارشناسان تشخیص داروهای اعتیادآور، که هم اکنون شعبه ای از سازمان بهداشت جهانی است، تشکیل داد و این کارشناسان سرانجام در سال ۱۹۵۰ با تعریف زیر برای اعتیاد به مواد مخدر موافقت کردند:

«اعتیاد به مواد مخدر عبارتست از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود، و به حال شخص و اجتماع زیان بخش است».

خصوصیات اعتیاد از این قرار است:

وجود تمایل شدید و مقاومت ناپذیر، یا احتیاج و یا اضطرار به استعمال دارو بدست آوردن آن، از هر راهی که امکان دارد.

وجود گرایش به ازدیاد میزان دارو.

وجود وابستگی و روانی و جسمانی به آثار دارو[۲].

آخرین تعریفی که در مورد مفهوم ا عتیاد در اینجا بیان می شود تعریف دکتر نگل[۳] محقق آمریکایی است که می گوید: «اعتیاد حالت فردی است که در اثر مداومت در استعمال یک داروی خاص، خویشتن داری[۴] خود را از دست داده است و در نتیجه استعمال داروی مذکور آنقدر افراط می کند که این کار به حال او و اجتماع مضر واقع می شود[۵].

معتاد:

معتاد به انسانی اطلاق می شود که از چهار طریق خوردن و تزریق، دود کشیدن و یا تنفس و بالاخره از راه مقعد یک یا چند ماده مخدر را بطور مداوم مصرف کند و در صورت قطع این عمل با مشکلات تنی- روانی روبرو گردد.

در واقع می توان گفت معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به ماده مخدر یا دارو شده باشد و یا به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی مواد مخدر باشد معتاد شناخته می شود. و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات روانی و فیزیکی موسوم به سندرم محرومیت ایجاد می شود.

حال که ما در اینجا مفاهیم را بررسی کردیم لازم است به بررسی اثرات اعتیاد بپردازیم:

در ایران چه می گذرد …..

به گزارش مهر، ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین کشور تولید کننده خشخاش و مخدرهای طبیعی است که به طور متوسط سالانه حدود ۳ هزار تن مواد مخدر تولید می کند و در سال جاری نیز بنابر اطلاعات دریافتی، با کمک و همکاری بیشتر کشورهای مستقر در افغانستان، کشاورزان خشخاش کار توانستند این میزان را به ۵ هزار تن برسانند.

با توجه به فرهنگ اعتقادی اسلامی ایرانیان و ناهنجار شناختن مصرف مواد مخدر، جامعه ایران در بعد مبارزه با عرضه و تقاضا هر ساله هزینه های هنگفتی صرف می کند. به طوری که طی این سالها سهم ایران از این مبادلات به شهادت رسیدن ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از بهترین جوانان این مرز و بوم در راه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر بوده است.

تعریف طبقه ی اجتماعی:[۷]

به مجموعه کسانی اطلاق می شود که در پیوستاری اقتصادی دارای موقعیت مشترکی هستند اگر چه مقصود از طبقه بیان موقعیت افراد در بازار است- به عقیده وبر- ، ولی «طبقه ی اجتماعی» بیشتر بر مواردی چون حیثیت، سبک زندگی تأکید دارد.

یان رابرتسون در تعریف طبقه ی اجتماعی می گوید: «دسته ای از مردم که در جامعه ی نابرابر دارای پایگاههای کاملاً برابر و هم وزن می باشند[۸].

در تعریف دیگری طبقه ی اجتماعی اینگونه آمده است:

«طبقه ی اجتماعی، به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می شود که از نظر ارزش های مشترک، حیثیت، فعالیتهای اجتماعی، میزان ثروت و سطح درآمد و امکانات مالی و نیز قدرت در جامعه (ویژگی شغلی) و همچنین نوع آداب معاشرت آنان در یک گروه قرار می گیرد[۹].

نوع فایل: word

سایز:124 KB

تعداد صفحه:137خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 13 >>