X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:31

تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان

تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان

مقدمه

داشتن یک ارتباط صحیح با دانش آموزان در کلاس مستلزم آشنا شدن با ویژگی‌های عمده رفتاری آنهاست. در واقع داشتن تعاملی مناسب با دانش آموزان در گروه شناختی صحیح و البته نه همه جانبه از افراد است، چرا که هیچگاه نمی‌توان یک انسان را از تمامی جوانب شناخت وقتی شناخت کلی از شاگردان پیدا کردیم قادر خواهیم بود سازگاری مناسبی با آنها پیدا کنیم.

تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان

در یک کلاس که دانش آموزان دارای مشترکاتی از قبیل سن ، جنس ، زبان ، جامعه و ... تفاوت‌های زیادی هم با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها در سه نوع از شاگردان جلب توجه می‌کند. و البته منظور از تفاوت‌ها همان تفاوت‌های روانی و جسمانی است.

گروه اول

در بین شاگردان یک کلاس عده‌ای هستند که باصطلاح افراد بدون دردسر نامیده می‌شوند. که درس خوان و وقت‌شناس و بی‌آزار هستند، دوستان معدود و مانند خودشان دارند، سر بزیرند و حتی چندان سوال نمی‌پرسند اما تکالیف‌شان را انجام می‌دهند. برای امتحان دلشوره زیادی دارند و هیچ رقابت قابل ملاحظه‌ای بین آنها دیده نمی‌شود. در هیچ گروهی عضو نمی‌شوند، چون فکر می‌کنند چیزی برای عرضه ندارند. آنها اوقات فراغت را درس می‌خوانند تا عقب ماندگی که رغم خود دارند، جبران کنند.

گروه دوم

عده دوم افرادی هستند بسیار پر جنب و جوش و کمی هم خودخواه و خود مرکزبین ، هنگام ورود به کلاس سر و صدا راه می‌اندازند. تا معلم آماده درس گفتن بشود و یک دور کتابشان را دید می‌زنند و در طول درس معلم را یاری می‌دهند تا نشان دهند که پیش از او مطالعه کرده‌اند. نمرات متوسط است، اما هوشیار و زیرک هستند. غیر از کتاب‌های مدرسه به خواندن جملات و داستان‌ها علاقه نشان می‌دهند.

آنها به نمرات شاگردان آرام و درس خواندن حسادت می‌کنند و البته به نوعی معتقدند که آنها درس نمی‌خوانند بلکه همه چیز را حفظ می‌کنند. به نظر افراد این گروه سواد داشتن فقط حفظ کردن مطالب کتاب‌های درسی نیست. این افراد اهل ریسک کردن هستند. دوستان بسیار زیادی دارند چرا که جسور و سر زبان‌دار هستند و بچه‌ها چنین افرادی را دوست دارند. آنها حتی ممکن است برای جذب دوستان بیشتر سر جلسه امتحان افراد ضعیف را بوسیله تقلب یاری دهند.

آنها دوست دارند نماینده کلاس بشوند، به هر بهانه‌ای وارد دفتر مدرسه می‌شوند‌، تخته را قبل از معلم پاک کرده و در ردیف‌های اول می‌نشیند. گاهگاهی به تقلید از بزرگترها اخبار هم گوش می کنند. آنها همیشه از لحاظ سر و وضع آراسته ، تمیز و مرتب هستند. در گروه‌های نمایشی و سرود شرکت می‌کنند و دوست دارند قبل از همه انشائشان را بخوانند. حتی موقع معمولی صحبت کردن هم صدایشان بلند است. تعداد این افراد در کلاس زیاد نیست.

گروه سوم

عده سوم درست برخلاف عده اول می‌باشند. بنابراین ترجیحا آنها را افراد پر دردسر می‌نامیم. ردیف‌های آخر کلاس با چنین افرادی آشناست. آنها دوستان بخصوصی دارند، دوستانی که برخلاف مقررات مدرسه لباس می‌پوشند و وضع و ظاهر خود را درست می‌کنند. ظاهرا کلاس درس ، معلم و نمره برای این افراد اهمیتی ندارد. آنها موضع قدرت خود را جای دیگری یافته‌اند. درس خواندن آنها اجباری است که از سوی والدین و شاید هم اجتماع بر آنها تحمیل شده است. مردود شدن و تجدید شدن نه تنها برای آنها سهمناک نیست، بلکه خیلی عادی می‌نماید.

نوع فایل:word

سایز :31.6 KB


تعداد صفحه:40خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:14

جرائم علیه تمامیت جسمانی

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب

جرائم علیه تمامیت جسمانی ۱
مقدمه – صدمات بدنی ۱
مبحث اوّل ۲
قتل عمدی ۲
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام ۳
۱- قتل نفس در ادیان مختلف ۳
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید ۴
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه ۵
۱- تعریف قتل عمدی ۵
تعریف قتل عمدی پیشنهادی: ۷
۲- ارکان قتل عمدی ۷
الف- رکن مادی قتل ۷
اوّل- وجود شخص زنده ۷
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه ۸
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی ۱۲
دوم- فعل مادی قتل عمدی ۱۷
بند (الف)- فعل مثبت مادی ۱۷
بند (ب)- ترک عمل ۱۹
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی ۲۳
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی ۲۴
اول- قتل عمدی به معنی خاص ۲۵
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده ۲۵
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین ۲۷
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ ۳۰
ج- رکن قانونی قتل عمدی ۳۳
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید ۳۴
دوم- خصوصیات قصاص ۳۶
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص: ۳۸
(ج)- جنسیت در قصاص: ۳۸
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام: ۳۹
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران: ۴۰
۱- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص: ۴۵
۲- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص ۴۵
سوم- شرایط اجرای قصاص ۴۶
بخش سوم – اثبات قتل ۵۴
۱- اقرار ۵۵
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی ۵۵
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران ۵۶
ج- صحت در اقرار ۵۷
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه ۵۷
۲- شهادت ۵۹
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی ۶۲
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه ۶۳
ج- شهادت منتهی به وضع لوث ۶۴
۳- قسامه ۶۵
الف- سوگند عادی ۶۵
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه ۶۵
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه ۶۷
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض ۶۸
موارد لوث و ضرورت قسامه ۶۸
۲- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض ۶۹
۳- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن ۷۱
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل ۷۱
۴- علم قاضی ۷۱
فهرست منابع و مآخذ : ۷۳خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جرائم، علیه، تمامیت، جسمانی
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 14:48

ورزش و فعالیت جسمانی

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17   آشنایی فراگیران به اثرات مثبت جسمی و روحی روانی ورزش. • 2- جدی گرفتن امر ورزش و تحرک به گونه‌ای که افراد ورزش را جزئی از کارهای روزانه خود بدانند. • 3- تاثیر به نگرش و عملکرد فراگیران و کمک به کاهش میزان بیماری‌ها با اجرای تمرینات ورزشی. خلاصه ورزش و فعالیت جسمانی ، روشی برای ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی است . افرادی که از آمادگی و توان جسمی خوبی برخوردار هستند ، در فعالیت‌های اجتماعی و فردی موفق‌ترند. زیرا این افراد از شادابی ، انرژی و سلامت بیشتری برخوردارند. در این مقاله به اختصار به اثرات ورزش در سلامت جسم و سلامت روانی اجتماعی اشاره شده است؛ توجه به نتایج مفید ورزش در نیروهای مسلح از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی نیروهای مسلح ، آمادگی جسمی و رزمی نتیجه اصلی و مفید ورزش خواهد بود. مقدمه وَرزش به فعالیتها یا مهارتهای عادی جسمانی‌ای گفته می‌شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: ورزش، فعالیت، جسمانی
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 20:39

پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیت های ورزشی و تمرینات جسمانی

موضوع : پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیت های ورزشی و تمرینات جسمانی   رشته : تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی )   تعداد صفحات : 20   مقدمه فعالیت ها و تمرینات جسمانی سبب آن می گردد که سطوح برخی از هورمون ها در مقایسه با مقادیر استراحت افزایش یا کاهش پیدا کنند. اگر چه اهمیت فیزیولوژیکی بسیاری از این تغییرات در حال حاضر شناخته نشده؛ این واقعیت که آن ها حتی نسبت به فعالیت های ورزشی عکس العمل نشان می دهند، خود کمال اهمیت را دارد.      فهرست مطالب   مقدمه هورمون رشد (GH) هورمون های تیروئید و پاراتیروئید تری یدوتیرونین و تیروکسین کالسی تونین غدد پاراتیروئید هورمون آنتی دیوریتیک (ADH) و آلدسترون لوزالمعده بخش مرکزی فوق کلیه انسولین و گلوکاگون کلیه ها هورمون های جنسی گلوکوکورتیکوئیدها (کورتیزول) و آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH)         ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 12:37

پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیتهای ورزشی و تمرینات جسمانی

              مقاله با عنوان پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیتهای ورزشی و تمرینات جسمانی در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیت های ورزشی و تمرینات جسمانی هورمون رشد (GH) هورمون های تیروئید و پاراتیروئید تری یدوتیرونین و تیروکسین کالسی تونین غدد پاراتیروئید هورمون آنتی دیوریتیک (ADH) و آلدسترون لوزالمعده بخش مرکزی فوق کلیه لوزالمعده انسولین و گلوکاگون کلیه ها هورمون های جنسی گلوکوکورتیکوئیدها (کورتیزول) و آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH) خلاصه ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 03:01

دانلود پایان نامه رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:110 فهرست مطالبچکیده ۷ مقدمه ۸ بیان مسئله ۱۰ ضرورت واهمیت تحقیق ۱۱ اهداف تحقیق ۱۲ فرضیههای تحقیق ۱۲ متغیرهای تحقیق ۱۳ تعریف متغیرهای تحقیق ۱۳ ۲-۱ .مقدمه ۱۷ ۲-۲ .نظریات قشربندی اجتماعی ۱۷ ۲-۲-۱٫نظریه کارل مارکس ۱۸ ۲-۲-۲ .نظریه ماکس وبر ۱۸ ۲-۲-۳ .نظریه هالبواکس ۱۸ ۲-۲-۴ . نظریه سوروکین ۱۹ ۲-۲-۵ . پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ۲۰ ۲ـ۲-۶ . قشر ۲۱ ۲ـ ۲-۷ .طبقه اجتماعی ۲۲ ۲-۳٫تعریف آمادگی جسمانی ۲۳ ۲-۳-۱ .اهمیت آمادگی جسمانی ۲۴ ۲-۳-۲ .مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی ۲۴ ۲-۳-۳ .فواید جسمانی،روحی_روانی و اجتماعی آمادگی جسمانی ۲۶ فواید روانی ۲۷ فواید اجتماعی ۲۷ ۲-۳-۴٫ترکیبات آمادگی جسمانی ۲۸ ۲-۳-۵٫استقامت قلبی-تنفسی ۲۹ ۲-۳-۶٫انعطافپذیری ۲۹ حد مطلوب انعطاف ۳۰ عوامل مؤثربرانعطاف پذیری ۳۰ نشستن و رسیدن(خمش به جلو) ۳۱ ۲ ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 04:25

اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان

              مقاله با عنوان اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم قلبی و عروقی مهمترین اثرات ورزش بر دستگاه تنفس مهمترین اثرات مثبت ورزش بر دستگاه عصبی مهمترین اثرات مفید ورزش بر دستگاه حرکتی بارزترین اثرات مثبت ورزش در سلامت روح و روان وسلامت اجتماعی فرد فقر حرکتی، معضل امروز و فردا تاثیر ورزش بر فعالیت های روانی فواید تفریح و سرگرمی در زندگی ورزش چگونه در معالجه افسردگی و اضطراب موثر است؟ فوائد ورزش در بهبود افسردگی به طور فهرست وار ارائه میشود اتیولوژی افسردگی درمان افسردگی فیزیولوژی ورزش منابع ...ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 13:01

پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیتهای ورزشی و تمرینات جسمانی

              مقاله با عنوان پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیتهای ورزشی و تمرینات جسمانی در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمه هورمون رشد (GH) هورمون های تیروئید و پاراتیروئید تری یدوتیرونین و تیروکسین کالسی تونین غدد پاراتیروئید هورمون آنتی دیوریتیک (ADH) و آلدسترون لوزالمعده بخش مرکزی فوق کلیه لوزالمعده انسولین و گلوکاگون کلیه ها هورمون های جنسی گلوکوکورتیکوئیدها (کورتیزول) و آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH) جدول 8 خلاصه ای از تغییرات هورمونی هنگام فعالیت ها و تمرینات ورزشی خلاصه ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 13:00

جرائم علیه تمامیت جسمانی

  فرمت : Word تعداد صفحات : 104   برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد. مقدمه – صدمات بدنی به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: جرائم، علیه، تمامیت، جسمانی
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 21:44

پاورپوینت ورزش امادگی جسمانی

پاورپوینت کامل ورزش امادگی جسمانی ...ادامه مطلب