X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 04:11

پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی

این پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و به روش کمّی ( استفاده از آزمون آماری رگرسیون)  انجام گرفته است. دارای پرسشنامه و چکیده انگلیسی. تعداد صفحات: 112 ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 19:49

پرسشنامه حمایت تحصیلی

این پرسشنامه که قابل استفاد در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی می باشد درای 24 سؤال در قالب طیف لیکرت می باشد. ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: پرسشنامه، حمایت، تحصیلی
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 18:38

مقاله نقش حمایت های مدیریت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت پتروشیمی ایلام

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی نقش حمایت های مدیریت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت پتروشیمی ایلام بوده است. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر با 291 نفر برآورد شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 0/93 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده های آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی می-باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از ضاخی های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون های کلوموگروف- اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، دوجمله ای و ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 18:31

مقاله نقش حمایت های مادی ومعنوی مدیریت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت پتروشیمی ایلام

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی نقش حمایت های مادی ومعنوی مدیریت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت پتروشیمی ایلام بوده است... از روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر با 291 نفر برآورد شده است. ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 01:44

پایان نامه رشته روانشناسی رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته روانشناسی رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 50 چکیده تحقیق رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که در این تحقیق به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. دارای ابعاد و میدان گسترده و وسیعی است. زیرا حمایت های اجتماعی  دارای ابعاد و زیر مجموعه های گوناگون است.آیا حمایت اقتصادی والدین و نهادها و حتی خود دانشگاه (در قالب وام دانشجویی) حمایت اجتماعی بحساب نمی آید؟ آیا حمایت های اجتماعی مثل احترام به نقد و نظر و انتظارات آنها و علایق آنها حمایت اجتماعی نبست؟ پس حمایت های اجتماعی شامل حمایت های اقتصادی ، علمی و آموزشی ، اجتماعی ، عاطفی و ارتباطی و همه گونه پشتیبانی و حمایت از دانشجویان را شامل می گردد و سلامت روانی هم در واق ...ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 11:01

دانلود تحقیق ثبت میراث و کاهش حمایت از سرمایه گذاری

مقدمه این بخش در مورد فعالیت هایی در مرحله 200 برنامه های توسعه تعاونی ITS به طور خلاصه شرح داده است ، " کاتالوگ میراث " . این شامل مطالبی حاوی شناسایی و ارزیابی و ابتکار است که ما طرح کنترل نداریم ، اما آن پیامد یا تاثیر سیستم است ما مسؤل توسعه هستیم . چنین سیستم هایی مشارکت هایی ممکن صحیح باشد یا برنامه ریزی شود و ممکن نیاز باشد میزان مشارکت را با سیستم برنامه ریزی با توجه به احتیاجات تعیین کنیم . با توصیف و تعریف می کنیم و مفهوم میراث را بیان می کنیم ، سپس به بحث در مورد بعضی از موضوعات می پردازیم که توضیح می دهیم هنگامی را که میراث ثبت می شود . این را با بحث در مورد توسعه مجموعه ای از طرح فعالیت های پیشنهادی با توضیح موضوعاتی به پایان می رسانیم و روش مؤثری را با کنترل و ثبت میراث در یک برنامه ریزی ITS و پروژه توسعه ارائه می دهیم .   میراث ( ارث ) چیست ؟ کلمه میراث یک کلمه مخ ...ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 10:34

مجموعه از حمایت زندانیان

بخشی از متن اصلی : مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ حوزه مجموعه اصول این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود. کاربرد واژه‌ها در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است: آ - "دستگیری" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول ب - "فرد در بازداشت" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است. پ - "فرد در زندان" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است. ت - "در بازداشت" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد. ث - "در زندان" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد. ج - عبارت "یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر" یعنی یک مقام قض ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مجموعه، حمایت، زندانیان
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 14:41

دانلود پایاننامه وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

              وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید. انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سر ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 15:24

مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران

مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران فرمت PDF و غیرقابل ویرایش تعداد صفحات: 23 فهرست مطالب چکیده مقدمه؛ طرح موضوع و اهمیت آن 1. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 2.دوران ابهام و تردید 3.آغازی دوباره 4.مالکیتهای ادبی و هنری در روابط بین المللی منابع چکیده اهمیت و تاثیر حقوق مالکیتهای فکری، به ویژه آثار ادبی و هنری، در دنیای امروز ناشناخته نیست. قوانین ملی و معاهدات بین المللی در این زمینه دارای پیشینه ای طولانی بوده و هم اکنون نیز در حال رشد و توسعه روزافزون است. با وجود این موضوع مورد بحث در نظام حقوقی کشور ما شاهد فراز و نشیبهایی بوده است که آگاهی از آن برای تحلیل و نقد درست قواعد موجود ضرورت دارد. قانونگذاری های اولیه پس از مواجه شدن با دورانی از ابهام و تردید، آغازی دوباره داشته و به دوران تثبیت و شکوفایی خود نزدیک می شوند. این در حالی است ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 14:29

نمونه سوال حقوق مدنی 1اشخاص و حمایت از محجورین

نمونه سوال حقوق مدنی 1اشخاص و حمایت از محجورین در 7 نمونه سوال گوناگون در یک فایل ZIP ...ادامه مطلب
<< 1 2