X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:33

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

چکیده :

حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر با پرستش بتها, این حس را ارضا نموده و زمانی نیز به چندگانه پرستی و یگانه پرستی رو آورده است, و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی متأثر از آموزه های دینی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری که آموزه‌های دینی برنخبگان وتودة مردم می‌گذارد، می‌تواند تمام انرژیها و فعالیتها را در جهت انقلابها, اصلاح تمدنها و فرهنگها به کارگیرد وآثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد , تا آن جا که برخی معتقدند تمدن بشری بدون وجودکلیسا و عبادتگاهها ممکن نبوده و نیست.

** دانشجوی دکترای فلسفة تعلیم و تربیت

در ایران نیز به دلیل وضعیت سیاسی, اقتصادی و جغرافیایی خاص, آموزه‌های دینی در همة دورانها علاوه برحفظ اساس کشور, تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه‌ها به انحراف کشیده شده, یا خاصیت خود را از دست داده است, تحــول آفرینی وحرکت ازفرهنگ گرفته شده, جامعه با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده و رو به اضمحلال گذاشته است. نویسندگان در این مقاله با هدف بیان تاثیرآموزه های مذهبی در همة دوره های تاریخی بر فرهنگ وتمدن ایرانی با روش تحلیلی به بحث پرداخته‌اند و در پایان به این نتیجه رسیده‌اند که دین و فرهنگ به عنوان دو مقولة در هم تنیده منسجم, آموزه‌هایی می‌آفرینندکه می‌تواند در نقش روح فرهنگی, تحول آفرینی, بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن را به دنبال داشته باشد.

واژگان کلیدی:

دین، فرهنگ، تمدن، تربیت، تاریخ ، آزادی، آموزه ، اندیشه .

مقدمه :

در ایران به دلیل وضعیت مذهبی و سیاسی خاص ، آموزه‌های دینی در هر زمان بر فرهنگ و تمدن مؤثر بوده, نقش اساسی را ایفا نموده است؛ به طوری که هر گاه جدایی و شکاف بین آموزه‌ها و فرهنگ به وجود آمده، فرهنگ هویت خود را از دست داده, دچار یک نوع سقوط و سر در گمی شده است. برای روشن شدن نقش آموزه‌های دینی بر فرهنگ و تمدن, بهتر است ابتدا مفهوم هر یک را مشخص نماییم:

دین: به معنای کیش وآیین است و در اصطلاح به راه و رسم و برنامه‌ای گفته می‌شود که توسط شخصی به نام پیامبر برای هدایت بشرآورده شده است. دین یک نهضت همه جانبه و به سوی تکامل است که کارکردهای زیادی دارد. برخی از آنها عبارتند از :

الف) اصلاح فکروعقیده : هیچ فردی یافت نمی‌شود که تهی از افکار و اندیشه‌ها باشد، اما ممکن است برخی از افکار او نادرست باشد. دین افکار و عقاید بشر را اصلاح می نماید و به سؤالات اساسی او نظیر (( ازکجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به کجاخواهم رفت؟)) پاسخ می دهد .

ب) پرورش اصول اخلاقی: ‌اصولاً مذهب پشتوانة اخلاق است و بدون ضمانت مذهب, اخلاق یک حسابگری تنها بیش نیست و چون بدون دین احساس تکلیف از میان می‌رود (دورانت[1] , 1379, ص444 ), کارآمدی اخلاق نیز از بین می رود.

[1] - Durant

ج) اصلاح روابط افراد اجتماع : دین پشتوانة اصول اجتماعی نیز هست. اصول اجتماعی در افراد مذهبی به صورت یک تکلیف مقدس در می آید . وبه قول هوفدینگ[2] دین حافظ ارزشها و روابط اجتماعی است ( دورانت , 1379, ص 444 ).

[2] - Hoffding

د) حذف هرگونه تبعیض های ناروا: افراد مذهبی همة انسانها را مخلوق خدا می دانند و به عدالت اعتقاد دارند و برآن پافشاری می کنند ( سبحانی , 1372, ص 14) و با هر گونه تبعیض به مبارزه برمی‌خیزند.

تمدن: ترکیبی از امنیت, فرهنگ، نظم وآزادی است که امنیت و نظم را از راه اخلاق, قانون و اقتصاد تأمین می‌کند و فرهنگ را از راه تسهیلاتی که برای رشد علم‌, آداب و رسوم و هنر لازم است فراهم می نماید. ناگفته نماند که تمدن امر پیچیده و ناپایداری است که به عوامل گوناگونی وابسته است و هر یک از این عوامل می تواند مایة عظمت یا انحطاط کشور شود ( دورانت , 1379, ص298). برخی از این عوامل عبارتند از : 1-پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ 2- سازمان سیاسی؛ 3- سنن اخلاقی؛ 4- کوشش درراه معرفت وبسط هنر( ویل دورانت, به نقل ازولایتی , 1378, ص75) .

به عبارت دیگر, تمدن پدیده‌ای درهم تنیده است که جمیع رویدادهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, هنری, ادبیات و علم را درخود گردآورده است (هنری لوکاس، به نقل ازولایتی ,1378, ص75) و این که تمدن چگونه به وجود می آید, بعضی آن را محصول نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور می دانند و می‌گویند تمدنها را اقلیتها و اشخاص هوشمند و برجسته پدید آورده‌اند و بقیه ازآن اقلیت تبعیت کرده‌اند (توین بی, به نقل ازولایتی , 1378, ص75).

فرهنگ: فرهنگ ریشه در توسعه و انتقال اعتقادات بشردارد ( بودن 1 ودیگران, 1989) و به معنای روش سازمان یافته زندگی است که شامل ارزشها, هنجارها و مؤسسات و نهادها می‌شود و بنا به تعریقی دیگر: فرهنگ مجموعه‌ای از آداب و سنتهای فردی و اجتماعی است که با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات محیطی شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند ( ولایتی , 1378, ص74). بعضی فرهنگ را همان تمدن می‌دانند و معتقدند که این دو, رابطة مفهومی تنگاتنگی دارند که در عین حال می‌توان معانی متفاوتی را از این دو واژه استخراج نمود:

نوع فایل: word

سایز :30.1 KB

تعداد صفحه:18خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:40

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی

نماز فریضه ای واجب است که اساس آن بر تربیت استوار است به طور مشهود امری اجتماعی محسوب می گردد . شکر به درگاه پروردگار و نیایش او از بنیادی ترین اصول تربیتی است که در هر دینی به وضوح می توان نحوه ی نیایش های مختلف را مشاهده نمود . اهمیت و حساسیت انجام فریضه نماز در دین مبین اسلام به حدی زیاد است که از آن به عنوان ستون دین یاد شده و لذا انتقال و آموزش صحیح این فریضه الهی به دانش آموزان می تواند فلسفه زیستن و آینده آنان را تحت الشعاع قرار دهد

فهرست مطالب

فصل اول ۲

کلیات ۲

۱٫۱٫ بیان مسئله ۲

۲٫۱٫ اهمّیّت و ضرورت موضوع : ۴

۳٫۱٫ اهداف تحقیق : ۵

۴٫۱٫ سؤال های تحقیق : ۶

۵٫۱٫ فرضیات تحقیق : ۶

۶٫۱٫ تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق ۷

۱،۷ . محدودیت ها : ۹

فصل دوم ۱۱

پیشینه و سوابق ۱۱

مربوط به تحقیق ۱۱

۱٫۲٫ مقدمه ۱۱

۲٫۲٫ تاریخچه ی باورهای دینی ۱۲

۳٫۲٫ ادیان و نگاه آنها به نماز ونیایش ۱۸

۱٫۳٫۲٫ نماز در آئین زرتشت ۱۹

۲٫۳٫۲٫ نماز در آئین یهود : ۲۱

۳٫۳٫۲٫ نماز در دین مسیحیت ۲۳

۴٫۳٫۲٫ نماز در آئین مقدّس اسلام ۲۴

۴٫۲٫ تربیت دینی در دوران کودکی و نوجوانی ۲۷

۵٫۲٫ تربیت دینی در دوره ی ابتدایی ۲۹

۱٫۵٫۲٫ نقش توجّه به نیازهای کودکان در تربیت دینی ۳۱

۲٫۵٫۲٫ نقش آموزش خلاق در تربیت دینی کودک ۳۱

۳٫۵٫۲٫ نقش انگیزش در تربیت دینی کودک ۳۲

۴٫۵٫۲٫ نقش محبّت و ایمنی در تربیت دینی کودک ۳۲

۵٫۵٫۲٫ نقش فرادهنده در تربیت دینی کودک ۳۲

۶٫۵٫۲٫ نقش محیط آموزشی در تربیت دینی کودک ۳۳

۷٫۵٫۲٫ نقش تفکّر در تربیت دینی کودک ۳۳

۸٫۵٫۲٫ نقش روان شناسی رشد در تربیت دینی کودک ۳۶

۸٫۵٫۲٫الف – رشد و تکامل بدنی : ۳۷

۸٫۵٫۲٫ب – رشد و تکامل گویایی ۳۹

۸٫۵٫۲٫ج- رشد و تکامل عقلی ۴۰

۸٫۵٫۲٫د- رشد و تکامل اخلاقی ۴۱

۸٫۵٫۲٫ه- تفاوت های جنسی و ویژگی های مختلف آن ها ۴۴

۸٫۵٫۲٫و- ویژگی های دختران در سنین ابتدایی ۴۶

۹٫۵٫۲٫ نقش بصیرت گرایی در تربیت دینی کودک ۴۹

۶٫۲٫ تربیت بصیرت گرا ۵۰

۷٫۲٫ مفهوم بصیرت گرایی ۵۱

۷٫۲٫أ- توانایی فهم زندگی ۵۲

۷٫۲٫ب- نقد زندگی ۵۳

۷٫۲٫ج- تصمیم برای زندگی ۵۳

۸٫۲٫ طبقات و حوزه های چهارگانه یادگیری در رویکرد بصیرت گرا ۵۴

۸٫۲٫أ – حوزه درک مفاهیم ۵۶

۸٫۲٫أ،۱- فهم ۵۶

۸٫۲٫أ،۲- تعقل ۵۶

۸٫۲٫أ،۳-دانش ۵۷

۸٫۲٫أ،۴-تفکّر منطقی ۵۷

۸٫۲٫ب- حوزه ی کسب مهارت ۵۷

۸٫۲٫ج- حوزه ی به کارگیری مفاهیم و مهارت ها ۵۸

۸٫۲٫د- حوزه ی تحلیل نقادانه و سازمان دهی افکار ۵۸

۸٫۲٫ه- یادگیری ارتباط حوزه های چهارگانه باهم ۵۹

۹٫۲٫ بصیرت ، توانایی تشخیص و تمییز و توانایی تصمیم گیری ۶۰

۱۰٫۲٫ راهبردهای تعلیم و تربیت دینی بصیرت گرا ۶۱

۱٫۱۰٫۲٫ فرآیند محوری ۶۱

۲٫۱۰٫۲٫ دانش آموز محوری ۶۱

۳٫۱۰٫۲٫ معلم ، مدیر یادگیری والگوی رفتار ۶۲

۴٫۱۰٫۲٫ رد رویکرد ذهن گرا ( انبوه سازی مفاهیم دینی در ذهن دانش آموزان ) ۶۲

۵٫۱۰٫۲٫ اهمیت طراز تحول شناختی شاگردان در حوزه مفاهیم دینی ۶۳

۶٫۱۰٫۲٫ ارزشیابی کیفی و مستمر ۶۴

۱۱٫۲٫ گام های آموزشی در تعلیم وتربیت دینی کودکان ۶۵

۱۲٫۲٫ آموزش خلاق ۶۷

۱٫۱۲٫۲٫ تفکّر ۷۰

۲٫۱۲٫۲٫ تفکّر خلاق ۷۵

۳٫۱۲٫۲٫ اصول آموزش خلاق ۷۸

۱۳٫۲٫ مفهوم خلاقیت ۸۲

۱٫۱۳٫۲٫ دیدگاه های مختلف در خصوص خلاقیت ۸۴

۲٫۱۳٫۲٫ اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت ۸۹

۳٫۱۳٫۲٫ رشد و پرورش خلاقیت کودکان : ۹۰

۴٫۱۳٫۲٫ الگوی پیشنهادی خلاقیت آموزی در دبستان : ۹۳

۴٫۱۳٫۲٫أ- روش مستقیم : اجرای طرح زنگ خلاقیت ۹۳

۴٫۱۳٫۲٫ب- روش غیر مستقیم :آموزش خلاقیت ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۱- آموزش خلاق : ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۲- آمیختن عمق دروس با هنر ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۳- آموزش های اجتماعی : ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۴- ایجاد فضای خنده و بازی در جریان آموزش ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۵- آمیختن آموزش با محرک بدنی ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۶- پذیرش تخیلات کودکان ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۷- آموزش فن آوری ها و روش های حل مسأله ۹۶

۴٫۱۳٫۲٫ ویژگی ها و صفات افراد خلاق ۱۰۰

۱۴٫۲٫ فهم رفتار دانش آموزان در نظام اجتماعی آموزش و پرورش : ۱۰۴

۱٫۱۴٫۲٫ رفتار اثر بخش ، کار آمد و تاثیر گذار ۱۰۸

۱۵٫۲٫ آموزش و روابط نقش ها : ۱۱۱

۱۶٫۲٫ نظریه ها و تئوری های مرتبط با موضوع : ۱۱۲

۱۶٫۲٫ أ- نظریه ی پیاژه : ۱۱۳

۱۶٫۲٫ب-نظریه ی هارمز : ۱۱۵

۱۶٫۲٫ ج- نظریه ی گلدمن : ۱۱۶

۱۶٫۲٫د- نظریه تاثیر انتخابی فلور : ۱۱۸

۱۷٫۲٫ رابطه ی یادگیری با ایمان و عمل ۱۲۴

۱۷٫۲٫ أ- ایمان ، عمل یا بصیرت ۱۲۶

۱۷٫۲٫ب_ ارزشیابی یادگیری یا ارزشیابی ایمان و عمل ۱۲۶

۱۸٫۲٫ آموزه هایی در تعلیم وتربیت دینی خلاق با رویکرد بصیرت گرایی ۱۲۷

۱۸٫۲٫أ- اصل اول : تعلیم وتربیت برای کمال انسان است ۱۲۷

۱۸٫۲٫ب- اصل دوم : تعلیم وتربیت برای زندگی فردی واجتماعی انسان است ۱۲۷

۱۸٫۲٫ج- اصل سوم: تعلیم وتربیت برای تحول جامعه انسانی است ۱۲۸

۱۸٫۲٫د- اصل چهارم: انتخاب روش های تربیتی مطابق با تعریف انسان صورت می گیرد ۱۲۸

۱۸٫۲٫ه- اصل پنجم :تفکر خلاق اهمیت بسیاری دارد ۱۲۹

۱۸٫۲٫و- اصل ششم :معلم دارای جایگاهی والاست ۱۲۹

۱۸٫۲٫ز- اصل هفتم : معلم هدایت گر است ۱۳۰

۱۸٫۲٫ح- اصل هشتم: رابطه ی معلم شاگرد بسیار مهم است ۱۳۰

۱۸٫۲٫ت- اصل نهم: برقراری تعادل میان ذهنیت و عینیت گرایی یک ضرورت است ۱۳۱

۱۸٫۲٫ی- اصل دهم: تربیت دینی ( به ویژه در دوره ی ابتدایی) تربیت کودک ، محور است ۱۳۱

۱۹٫۲٫ نتایج مطالعات و تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع : ۱۳۲

۲۰٫۲٫ نتایج و مطالعات خارجی مرتبط با موضوع ۱۴۰

فصل سوم ۱۴۳

روش تحقیق ومراحل اجرای تحقیق ۱۴۳

۱٫۳٫ روش تحقیق ۱۴۳

۲٫۳٫ ابزار جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها : ۱۴۴

۳٫۳٫ شیوه ی اجرا و انجام پژوهش : ۱۴۴

فصل چهارم ۱۴۷

یافته هاوتجزیه وتحلیل آنها ۱۴۷

۱٫۴٫ تعلیم و تربیت باورهای دینی ( نماز ) در مدارس ابتدایی : ۱۴۷

۱٫۴٫أ- ارتباط و نزدیکی با مبانی اعتقادی : ۱۵۰

۱٫۴٫ب- ایجاد انگیزه و گرایش درونی : ۱۵۰

۱٫۴٫ج- تقویت تفکر و معرفت دینی(بصیرت) : ۱۵۰

۲٫۴٫ نقش مدارس ابتدایی در آموزش نماز به کودکان : ۱۵۱

۲٫۴٫ أ- ایجاد شور و اشتیاق : ۱۵۱

۲٫۴٫ ب- ارائه ی الگوهای دینی : ۱۵۱

۲٫۴٫ ج- نقش ایجاد معرفت و شناخت : ۱۵۲

۲٫۴٫د- نقش نهادینه کردن فرهنگ نماز : ۱۵۲

۲٫۴٫ ه- نقش ساخت نگرش مثبت در کودکان : ۱۵۲

۲٫۴٫ و- نقش جهت دهی اخلاقی : ۱۵۳

۳،۴٫ رابطه ی خلاقیت با رشد وتقویت باورهای دینی ( نماز ) ۱۵۵

۴٫۴٫ رابطه ی نماز و خلاقیت در مدارس ابتدایی : ۱۶۰

۴٫۴٫ أ- توصیف اطلاعات مصاحبه ای : ۱۶۴

۴٫۴٫ ب- اطلاعات عمومی پاسخگویان و مصاحبه شوندگان ۱۶۵

۴٫۴٫ج- تجزیه و تحلیل یافته ها ۱۷۲

۴٫۴٫د- تحلیل اطلاعات استخراج شده : ۱۷۵

فصل پنجم : ۱۷۸

نتیجه گیری ۱۷۸

۱٫۵٫ خلاصه ی تحقیق ۱۷۸

۲٫۵٫ نتیجه گیری از یافته های کتابخانه ای و پژوهشی : ۱۸۰

۳٫۵٫ ارائه ی پیشنهادها : ۱۸۶

منابع ومأخذ ۱۸۸

۱٫۲٫ مقدمه

نماز فریضه ای واجب است که اساس آن بر تربیت استوار است به طور مشهود امری اجتماعی محسوب می گردد . شکر به درگاه پروردگار و نیایش او از بنیادی ترین اصول تربیتی است که در هر دینی به وضوح می توان نحوه ی نیایش های مختلف را مشاهده نمود . اهمیت و حساسیت انجام فریضه نماز در دین مبین اسلام به حدی زیاد است که از آن به عنوان ستون دین یاد شده و لذا انتقال و آموزش صحیح این فریضه الهی به دانش آموزان می تواند فلسفه زیستن و آینده آنان را تحت الشعاع قرار دهد .

از دیدگاه جامعه شناسی ، نهاد دین به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در فرآیند اجتماعی شدن ، ارزش های مذهبی را در افراد درونی ساخته و باعث تطابق آن با فرهنگ جامعه می گردد . کودکان از سنین اولیه خود ، تحت تربیت و پرورش والدین در خانواده قرار دارند . برای تربیت فرزندان ، استنباط و روشن بینی والدین نسبت به تمایلات و علائق آنها الزامی است . ( شرقی ، ۱۳۷۲ ) در این دوره ارزش های مذهبی و هنجارهای دینی توسط اعضای خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فرزندان منتقل می گردد . آنان با مشاهده ی والدین خود در حال انجام فرائض دینی ، کنجکاویشان برانگیخته می شود. مراسمی که در اعیاد مذهبی برگزار می گردد،نیز بر روی کودکان تأثیر می گذارد . در این سنین با توجّه به این که (من مفعولی) در کودکان نقش بیشتری بازی می کند ، آنان پذیرای هنجارها و نرم های مذهبی هستند . پس از خانواده ، مدرسه مهم ترین نهادی است که می تواند به لحاظ رفتارهای مذهبی بر روی کودکان تأثیر گذار باشد . با توجه به آنکه فرآیند اجتماعی شدن از خانواده شروع و در مراحل بعدی تکمیل می گردد ، وجود همسازی میان اهداف نهادهای مختلفی مثل مدرسه و خانواده در شکوفایی شخصیت مذهبی دانش آموزان نقش ویژه ای ایفا می کند . اگر میان عملکرد خانواده و مدرسه تعـارض وجود داشته باشد ، باعث سر درگمی و بلا تکلیفی کودکان گردیده و اعتقادات مذهبی او را تحت تأثیر قرار می دهد . با توجه به اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در تکوین شخصیت فردی ، تثبیت ارزش های دینی در شخصیت او با همانند سازی هایی که در نقش های مختلف ایفا می کند ، درونی می گردد . لذّت تربیت صحیح در دوران کودکی می تواند مجموعه ای نظام یافته و شالوده بندی شده از نقش هایی که به آنها وابسته است را به وجود آورد .

در این فصل ، سوابق مربوط به موضوع آموزش های دینی وانتقال ارزش های بنیادی مذهبی در مدارس پرداخته شده است، که توسط مربیان تربیتی ارائه می گردد . هر چند گستره ی این موضوع به لحاظ نظری بسیار وسیع می باشد ، اما در این پژوهش سعی محقق بر آن است که به بررسی تحلیلی سوابق و موضوع هایی کاملاً مرتبط با راه ها واصول خلاقانه ای که به منظور آموزش مفاهیم دینی و تعمیق باورهای دینی در کودکان پس از جدا شدن ازخانواده وارتباط با نهاد مدرسه است ، پرداخته شود . در ضمن با توجّه به آن که پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و مصاحبه صورت گرفته ، اطلاعات پایه ای که در نهایت پاسخگوی سؤال های تحقیق می باشند در این فصل مورد کنکاش قرارگرفته است .

۲٫۲٫ تاریخچه ی باورهای دینی

نیاز به پرستش و نیایش یکی از نیازهای اساسی و عمیقی است که در عمق روان بشر وجود دارد . در بررسی های تاریخی این موضوع به اثبات رسیده که پرستش جزئی از وجود و کشش فطری انسان است . گاهی که این میل و روح پرستش توسط انبیا ( علیهم السلام ) در مسیر صحیح قرار گرفته ، به خدا پرستی ختم شده و گاهی نیز بر اثر جهل و نادانی ، انحرافات و لجاجت ، موجودات و اشیاء گوناگون مثل سنگ و چوب ، ماه و خورشید ، آتش ، گاو و پول مورد پرستش قرار گرفته اند .

استاد شهید علامه مطهری در این مورد می فرمایند : یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیّـات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود انسانها حس نیایش و پرستش است . مطالعه ی آثار زندگی بشر نشان می دهد که هر زمان و هر کجا که بشر وجود داشته است ، نیایش و پرستش هم وجود داشته است. چیزی که هست ، شکل و شخص معبود متفاوت شده است .

نوع فایل: word

سایز: 283 KB

تعداد صفحه:206خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:40

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی زبان

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز:197kb

تعداد صفحه:15خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:39

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

گروه ازمایشی علوم تجربی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 200kB

تعداد صفحه:15خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:38

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

ریاضیآزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی علوم

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز:193 kB

تعداد صفحه:15خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:37

-نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی-گروه ازمایشی هنر

-نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

گروه ازمایشی هنر

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال -1392

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

نوع فایل:Pdf

189سایز: KB

تعداد صفحه:15خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:36

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی علوم انسانی

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز:192kB

تعداد صفحه:15خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:25

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی 3

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی 3

گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1394

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی


نوع فایل:Pdf

سایز: 2.44 MB

تعداد صفحه:16خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:24

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی گروه ازمایشی هنر

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی گروه ازمایشی هنر

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1394-گروه ازمایشی هنر

شامل درس زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

نوع فایل:Pdf

سایز:1.66 MB

تعداد صفحه:16خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:21

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی2

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی2

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1394-گروه ازمایشی علوم انسانی

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

نوع فایل:Pdf

سایز:1.62 MB

تعداد صفحه:12خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 >>