X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:18

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کج رفتاری زنان ویژه (با تکیه بر مفاسد اجتماعی)

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کج رفتاری زنان ویژه (با تکیه بر مفاسد اجتماعی)


غریزه جنسی یکی از غرایزی است که ضامن نسل و تداوم بقای بشر است . کلود لوی استروس[۱]مردم شناس شهیر فرانسوی در تعریف ازدواج اشاره ای مهم به این نکته دارد و عقیده دارد : « ازدواج برخودی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی » (۷۷) ؛ به بیان دیگر جامعه می کوشد تا غریزه جنسی (طبیعت ) را مهار کرده و بر آن انگ فرهنگ زند . اما در طول تاریخ مشاهده شده است که همیشه این غریزه تحت کنترل جامعه نبوده و در طول حیات بشری بنا به دلایل گوناگون و انگیزه های متفاوت در معرض انحرافات اخلاقی و اجتماعی قرار گرفته و فحشا به عنوان یک حرفهء بسیار قدیمی ، یکی از نمود های آن است.

فهرست

فصل اول ۱

مقدمه ۱

روسپیان(زنان ویژه) ۱

روسپی گری چیست و روسپی به چه کسی اطلاق می گردد ؟ ۱

( بیان مسئله ) ۲

چگونگی برخورد با پدیده ء روسپیگری ۲

باز پروری و توانبخشی روسپیان ۳

پیشگیری از آسیب های اجتماعی ۴

آموزش مهارتهای زندگی ۴

مهارتهای زندگی ۵

۱٫تصمیم گیری ۵

۲٫حل مسأله ۵

۳٫تفکر خلاق ۶

۴٫تفکر انتقادی ۶

۵٫ارتباطات موثر ۶

۶٫روابط بین فردی ۷

۷٫آگاهی از خویشتن (بصیرت نسبت به خویشتن ) ۷

۸٫همدلی ۸

۹٫کنار آمدن با هیجانات ۸

۱۰٫کنار آمدن با استرس ۹

نظریه های مربوط به انگیزش . ۹

نظریه انگیختگی : ۱۰

نظریه فرآیند متضاد: ۱۲

نظریه مازلو: ۱۲

زنان خیابانی از سطح جامعه جمع آوری شوند : ۱۳

زنان خیابانی ۲۰

معنی حق در جامعه ء ما چیست ؟ ۲۳

فصل دوم ۲۶

تعریف انحراف ( کج روی ) ۲۶

مبانی نظرات انحرافات اجتماعی : ۲۷

۱-۱- نظریه منظم اجتماعی : ۲۸

۲-۱ آنومی اجتماعی : ۲۹

۳-۱ نظریهء جامعه پذیری ( اجتماعی شدن ) : ۳۰

۴-۱ نظریه تضاد: ۳۱

۵-۱ نظریه بر چسب: ۳۲

۲٫نظریه های روان شناسی : ۳۴

فصل سوم ۳۷

فعالیت مخفیانه خانه های عفاف در تهران : ۳۷

چینه های معلق در فضا : ۴۴

سر مست و بی قرار : ۴۵

کاهش سن دختران فراری : ۴۶

فرار دختر ایرانی ( گریزی از بند خشونت چند وجهی ): ۴۸

اطلاعات تازه درباره دختران فراری ۵۹

تنها مرکز نگهداری از دختران خیابانی تهران تعطیل شد ۶۵

فصل چهارم ۷۰

برداشت خودم از زنان ویژه ۷۲

وام خود اشتغالی زنان خیابانی : ۷۷

بررسی علل فرار دختران از خانه ۸۳

فرار از نا امنی ۸۳

فرد مقصر است یا اجتماع ۸۹

فصل پنجم ۱۰۰

فهرست منابع ۱۰۰

روسپیان(زنان ویژه)

غریزه جنسی یکی از غرایزی است که ضامن نسل و تداوم بقای بشر است . کلود لوی استروس[۱]مردم شناس شهیر فرانسوی در تعریف ازدواج اشاره ای مهم به این نکته دارد و عقیده دارد : « ازدواج برخودی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی » (۷۷) ؛ به بیان دیگر جامعه می کوشد تا غریزه جنسی (طبیعت ) را مهار کرده و بر آن انگ فرهنگ زند . اما در طول تاریخ مشاهده شده است که همیشه این غریزه تحت کنترل جامعه نبوده و در طول حیات بشری بنا به دلایل گوناگون و انگیزه های متفاوت در معرض انحرافات اخلاقی و اجتماعی قرار گرفته و فحشا به عنوان یک حرفهء بسیار قدیمی ، یکی از نمود های آن است.

روسپی گری چیست و روسپی به چه کسی اطلاق می گردد ؟

روسپیگری یا فحشا را می توان به عنوان برآوردن خواهشهای جنسی در برابر پول تعریف کرد ( ۷۸) ؛ به عبارت دقیق تر روسپیگری را به روابط نا مشروع جنسی که به طور مستمر و به انگیزه های مادی یا نفسانی رخ می دهد ، تعریف کرده اند. با توجه به این تعریف می توان گفت : روسپی به فردی اطلاق می گردد که از روابط جنسی به عنوان یک حرفهء دایمی استفاده می نماید (۷۹)

( بیان مسئله )

چگونگی برخورد با پدیده ء روسپیگری

سیاستگذاران اجتماعی ما در شرایطی با پدیده ء روسپیگری مواجه شده اند که نه می توانند آن را به عنوان یک واقعیت تلخ اجتماعی رو به افزایش است نفی کنند و نه می توانند بنا به دلایلی چند از جمله ویژگی های فرهنگی و مذهبی جامعه آن را بپذیرند ؛ به عبارتی می توان گفت سیاستگذاران اجتماعی دچار فقر تئوریکی می باشند (۸۲). بنابراین در برخورد با این پدیده تنها به نظارت رسمی و خشونت قانونی اکتفا می شود . بهرحال فحشا به عنوان یک واقعیت نیازمند درمان و توانبخشی است و به رویکردی آسیب شناسانه و بهداشتی احتیاج دارد؛ زیرا رویکرد اخلاقی و پلیسی مدتهاست تاثیر و کارایی خود را از دست داده است (۸۳)؛و باید بپذیریم که بیشتر روسپیان شهر تهران ، قربانیانی هستند که فقر ، خشونت ، تجاوز و نابسامانیهای خانوادگی و …. آنها را به یک بیماری اجتماعی کشانده است که درمان آن الزاما در پشت میله های زندان امکان پذیر نیست.

باز پروری و توانبخشی روسپیان

اهم اقدامات مهم در زمینه ء باز پروری و توانبخشی زنان ویژه عبارتند از :

۱) ایجاد ساختارهای حمایت کننده در زمینه ء باز پروری و کار یابی از طریق:

- سواد آموزی و آموزش تعلیمات عمومی؛

- آموزش مهارتهای زندگی از طریق تشکیل جلسات گروهی مددکاری ؛

- روان درمانی شامل گروه درمانی و شناخت درمانی ؛

- حرفه آموزی ؛

- اقدامات مدد کاری به منظور قادر سازی آنان در برخورد با مشکلات و اهتمام به خود کفایی از طریق اشتغال ( کار یابی ) ؛

۲) پیگیری امور پس از اشتغال به کار به منظور حصول از ساز گاری آنان با جامعه.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برای پیش گیری از آسیب های اجتماعی ، سه سطح می توان در نظر گرفت ، پیشگیری سطح اول در سطح جامعه عمل می نماید و شامل آموزش مهارتهای زندگی [۲]برای کل افراد جامعه به ویژه کودکان و نو جوانان است . پیشگیری سطح دوم شامل تشخیص زود رس آسیبهای اجتماعی همراه با اقدامات هماهنگ اجتماعی می باشد . پیشگیری سطح سوم در پی جلوگیری از شدت یافتن آسیبهای اجتماعی و کاستن از تنش های آن در خانواده و جامعه فعالیت می نماید.

آموزش مهارتهای زندگی

نگاهی به تاریخچهء آموزش مهارتهای زندگی نشان می دهد که از سال ۱۹۶۰ به بعد یعنی درست پس از فراغت از جنگ جهانی و بروز آثار روانی – اجتماعی جنگ ها ، آموزش هایی از این دست آغاز شده است .

نخستین کشوری که به آموزش مهارتهای زندگی اقوام محلی در سطح اجتماع و مدرسه اقدام کرد، ایالات متحده و پس از آن کشور انگلستان بود . این کشور ها و دیگر کشورهایی که به گروه آموزش دهندگان مهارتهای زندگی پیوستند ، چنان بر ضرورت فرا گیر شدن این مهارتها تاکید ورزیدند که به ناچار سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)آموزش مهارتهای زندگی را جزء طرح های آموزشی بنیادی خود قرار داد . این سازمان در سال ۱۹۹۷ اقدام به انتشار دستورالعملی تحت عنوان « آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان در مدارس » [۳]نمود که اینک ضمن ارائه تعریفی از مهارتهای زندگی به محورهای آن را به طور خلاصه اشاره می گردد.

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی ، توانایی هایی است برای رفتار مثبت و سازگار که افراد را قادر می سازد که با نیازها و چالش های زندگی روزمره به طور موثر برخورد کنند .

نوع فایل: word

سایز:95.0 KB KB

تعداد صفحه:105خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:42

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین

تأثیر رفتار و طرز فکر والدین در شکل گیری و چگونگی رفتار کودکان از اهمیت اساسی برخوردار است. والدینی که رابطه مطلوب و درستی با فرزندان خویش دارند، موجب شادمانی، مسئولیت پذیری و تکامل شخصیتی فرزندان خود می شوند. از سوی دیگر، والدینی که رفتاری مطلوب و درستی با فرزندان خود ندارند باعث بروز انواع مشکلات رفتاری در آنان می شوند.

برای آنکه کودک به شکل سالم و هنجار رشد یابد بایستی در حد معقول نیازهای شخصیتی، روانی، فیزیکی و اجتماعی او ارضا شود. ناکامی در رفع این نیازها باعث مشکلات رفتاری، بزهکاری و ناشادی کودک می گردد و شرایط خانوادگی زمینه ساز این ناکامی هاست. از جمله این شرایط: خانواده های از هم پاشیده، طرد شدگی کودک، سخت گیری و محدودیت شدید، فقر و کمبودهای شخصی، عصبی بودن والدین، نبودن معیارهای صحیح اعتقادی و اخلاقی در خانواده و ... را می توان نام برد. در اکثر نظریه های روانشناسی رشد، چگونگی روابط کودک با اعضای خانواده و مخصوصاً ما در یکی از اساسی ترین عامل رشد شخصیت، شناخته شده است.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله ۴

اهمیت موضوع پژوهش ۶

اهداف تحقیق: ۶

فرضیه های پژوهش ۷

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۷

فصل دوم ۱۰

پیشینه پژوهش ۱۰

مقدمه ۱۱

نیازهای کودک ۱۳

۱ – تعریف اختلال رفتاری ۱۴

اختلالات رفتاری کودکان ۱۵

طبقه بندی اختلالات رفتاری کودکان ۱۸

عوامل موثر بر بروز اختلالات رفتاری ۲۰

نقش والدین در اختلالات رفتاری کودک ۲۲

ویژگی های افراد با اختلالات رفتاری ۲۵

۲ – اختلال عاطفی ۲۶

طبقه بندی اختلالهای روانی ۲۷

هنجارهای اجتماعی فرهنگی ۲۸

تفاوتهای مربوط به جنسیت ۲۹

وضعیت روانی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ۲۹

مشکلات توانبخشی افراد به اختلالات رفتاری به قرار زیر است : ۳۰

۳ -۲ ‹‹ پاره ای از مشکلات رفتاری و رابطه آنها با کندی پیشرفت تحصیلی ›› ۳۰

۵ – ۲ ‹‹ برخی تکنیکهای شناسایی کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری ›› ۳۳

۶ -۲ ‹‹ دسته بندی اختلالات رفتاری و تاثیر آنها در پیشرفت تحصیلی ›› ۳۵

مشکلات فرآیند آموزش اختلالات رفتاری ۳۹

دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری ۳۹

همه گیرشناسی ۴۱

بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در جهان و ایران ۴۳

پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری در جهان ۴۳

پیشینه مطالعات همه گیر شناسی در ایران ۴۹

۸ – ۲ ‹‹ پاره ای از تحقیقات انجام شده در ابطه با مشکلات رفتاری و پیشرفت ›› ۵۳

۳ – سبب شناسی اختلالات روانی ۵۵

۱ -۳ – عوامل ژنتیک ۵۶

۲ -۳ – دیدگاه روان پویشی ۵۷

۳ -۳ – دیدگاه یادگیری ( رفتاری ) ۵۹

به طور خلاصه از نظر رویکرد رفتاری : ۶۰

۴ -۳ – دیدگاه شناختی ۶۰

۵ -۳ – دیدگاه انسانگرائی – هستی گرائی ۶۱

۶ – ۳ – دیدگاه اجتماعی ۶۲

۴ – نظریه های راجع به نقش خانواده ۶۳

تعریف بهداشت روانی ۶۴

سلامتی چیست؟ ۶۵

تعاریف بهداشت روانی براساس مکاتب مختلف روانشناسی ۶۶

مکتب زیست گرایی ۶۶

مکتب روانکاوی ۶۶

مکتب رفتارگرایی، ۶۶

مکتب انسان گرایی ۶۶

سه سطح پیشگیری به منظور بهداشت روانی ۶۷

پیشگیری اولیه ۶۷

پیشگیری ثانویه ۶۷

پیشگیری ثالثیه: ۶۷

اصول بهداشت روانی ۶۷

پرورش دادن رفتارهای سالم تر و تأثیر آن بر بهداشت روانی ۶۸

خواب و بهداشت روانی ۶۹

سوء مصرف و وابستگی به مواد و تأثیر آن بر بهداشت روانی ۶۹

تاریخچه بهداشت روانی ۷۱

دیدگاهها ونظریه ها در بهداشت روانی ۸۴

رویکرد نظریه کمال ۸۵

رویکرد چند عاملی ۸۵

مسایل اجتماعی و بهداشت روانی ۸۶

استرس و بهداشت روانی ۸۷

بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد ۸۹

بهداشت روانی در خانواده ۹۱

اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان ۹۳

بهداشت روانی در مدرسه ۹۶

بهداشت روانی در محیط کار ۹۸

بهداشت روانی در کودکان استثنایی ۹۹

رابطه بهداشت روانی با یادگیری ۱۰۱

بهداشت روانی و رسانه های گروهی ۱۰۳

اندازه گیری های روانی و کاربرد آزمونهای روانی ۱۰۵

روشهای درمان بیماریهای روانی ۱۰۶

توصیه های بهداشت روانی ۱۰۸

فصل سوم ۱۰۹

روش پژوهش ۱۰۹

مقدمه ۱۱۰

جامعه آماری: ۱۱۰

نمونه و روش نمونه گیری ۱۱۰

ابزار پژوهش ۱۱۱

۳-۳-۲-۱- تعریف ابعاد نه گانه پرسشنامۀ SCL -90-R ۱۱۱

- بعد شکایات جسمانی ۱۱۲

بعد وسواس – بی اختیاری ۱۱۳

بعد حساسیت بین – شخصی ۱۱۴

بعد افسردگی ۱۱۵

بعد اضطراب ۱۱۶

بعد خصومت و پرخاشگری ۱۱۷

بعد هراس اضطرابی ۱۱۸

بعد افکار پارنوئیدی ۱۱۸

بعد روان گسسته واری ۱۱۹

بعد سوالاتی اضافی ۱۲۰

۳-۳-۲-۲- نمره گذاری پرسشنامه Scl-90-R ۱۲۰

۳-۳-۲-۳ اعتبار پرسشنامه Scl-90-R : ۱۲۱

۳-۳-۲-۴- روایی پرسشنامه Scl-90-R : ۱۲۱

روش آماری ۱۲۶

فصل چهارم ۱۲۷

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۷

بخش اول : آمار توصیفی ۱۲۸

بخش دوم- آمار استنباطی ۱۳۷

فصل پنجم ۱۴۰

بحث و نتیجه گیری ۱۴۰

بحث و نتیجه گیری درباره یافته ها ۱۴۱

محدودیت های پژوهش ۱۴۲

پیشنهادات پژوهش ۱۴۳

منابع فارسی ۱۴۴

منابع فارسی

آزاد، حسین (۱۳۸۷)، آسیب شناسی روانی، جلد اول. تهران: بعثت.

آقازاده ،حمید رضا (۱۳۸۷)، بررسی رابطه بین خودپنداره و سلامت روانی دانش آموزان مقطع دبیرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده روان شناسی.

احمدی نژاد، محمد رضا، (۱۳۷۹) بررسی تأثیر عزت نفس در سازگاری رفتاری دانش آموزان ۱۸-۱۲ ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

احمدی، جواد (۱۳۷۹) ،میزان افسردگی در دانشجویان و کارکنان دانشگاه های شهر شیراز، خلاصه دومین مقالات کنگره سالیانه روان پزشکی و روان شناسی بالینی ،تهران ،گروه روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

اسدی، براتی و بهمنی ،سیاح (۱۳۸۱)، بررسی میزان سلامت عمومی و عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار شرکت کننده در دومین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجله طب و تزکیه (۱۳۸۱).

اسفندآبادی، نادر (۱۳۸۶)، بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی

اسماعیل زاده، سمیه. (۱۳۸۵). بررسی رابطه افسردگی مادران و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان. پایان نامه تحصیلی کارشناسی (چاپ نشده). دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز ،دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی .

اسماعیلی، وحید. (۱۳۸۳). بررسی شیوه های فرزند پروری یا سازگاری اجتماعی و افسردگی در دانش آموزان سال چهارم پیش دانشگاهی دوره متوسطه شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی ۸۴-۸۳٫ پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی .

امر آبادی، محمد (۱۳۸۷)، بررسی وضعیت زندگی اقتصادی ،اجتماعی و خانوادگی ترخیص شبانه روزی سازمان بهزیستی طی سال های ۱۳۷۴- ۱۳۶۵، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

مقدمه

کودکی که به دنیا می آید ممکن است عالیترین و کامل ترین امکانات رشد را دارا باشد. وی ممکن است آمادگی داشته باشد و ظرفیت آن را که به شایسته ترین وجهی پرورده شود و برترین کمالات دست یابد . کافی است عادی به دنیا بیاید و خانواده و محیط مناسب در اختیارش قرار گیرد تا ببالد و نشو ونما یابد و جایگاه ارجمند خویش را در این دنیا بیابد . اما زندگی خانوادگی و محیط بهداشتی و آموزشی و اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مردم جهان چنان است که دست یابی به چنین مقصودی را دشوار و گاه امکان ناپذیر می سازد . محدودیتهای محیط زندگی گروهی از کودکان چنان زیاد است که بقای آنان نیز مسیر میشود . بزرگی ارقام فقر و بیماری و مرگ در کشورهای جهان سوم لرزه بر اندام آدم می اندازد و مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان نیز که نتیجه ممکن فقر و بیماری و جهل و بد رفتاری ونابسامانی های خانوادگی و کاستیهای آموزشی و اجتماعی و فرهنگی است شدیدا مانع رشد و بالندگی و وصول آن به کمالاتی است که در خلقتشان مقدر شده است ( نلسو، ایزرائیل، ترجمه منشی طوسی، ۱۳۸۷)

سال ۲۰۰۱ به عنوان سال بهداشت روانی اختصاص یافته است و در این سال تمام ملل جهان وظیفه دارند که سطح بهداشت روان خود ، خانواده و جامعه شان را ارتقاء دهند و با افزایش دانش بهداشت و زدودن برچسب های مخرب زمینه های این رشد را فراهم آورند ( شاه محمدی ، ۱۳۷۹ )

اکنون که دوران سرنوشت ساز سازندگی و بازسازی همه جانبه کشور با شتابی فزاینده آغاز گردیده است ، زمان آن فرا رسیده است که برنامه توسعه و تامین تندرستی کودکان و ارتقاء سطح بهداشت خانواده و مدارس به عنوان بخش مهمی از سیاستهای ارتقاء بهداشت کشور و اساسی ترین حرکت در راستای تامین سلامتی نسل آینده ساز و تحقق بخش توسعه اجتماعی و اقتصادی آتیه کشور ، جایگاه و هویت واقعی خود را بازیابد . بدون تردید کاهش منابع ، امکانات و اعتبارات مالی ؛ کمبود نیروی انسانی آموزش دیده ، رشد افزون جمعیت و بحران زیست که جملگی تهدیدی جدی برای سلامتی نسل آینده است موانع و مشکلات متعددی را در مسیر تحقق اهداف فوق الذکر ایجاد خواهد کرد . حل این مشکلات راهی جز مشارکت همه جانبه نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده را باقی نمی گذارد .اما باید توجه داشت که مشارکت مردم بدون دادن آگاهی و اطلاعات به آنان تحقق نمی یابد راه مشارکت همه ، آگاهی همه است ( پالاهنگ، ۱۳۸۴ ).

گر چه پیشینه توجه به نیازها و مشکلات روانی کودکان به عنوان قشر خاص و دارای ویژگی های منحصر به فرد خود و نه به عنوان بزرگسالانی کوچک اندام به بیش از چند دهه نمی رسد، لیکن در همین مدت کوششهای بسیاری در جهت شناخت، تبیین و طبقه بندی و ارائه روشهای درمانی برای اختلالات دوران کودکی و نوجوانی به عمل آمده است. طبقه بندی اختلالات کودکان این سوال را مطرح می کند که ‹‹ چند نوع اختلال وجود دارد ›› ؟

سوال اساسی در همه گیر شناسی این است که چه تعداد از کودکان در جمعیت کلی دچار این اختلالات هستند؟ همه گیر شناسی با تشخیص علل یا عوامل همراه با انتشار اختلالات در جمعیت نیز سرو کار دارد اختلالات رفتاری طیفی وسیعی از مشکلات کودکی را از رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی تا رفتارهای افسرده گونه و گوشه گیری در بر می گیرد . کودکان با اختلالات رفتاری بنابر ماهیت رفتارهایشان احتیاجات روانی ، تربیتی و آموزشی متفاوتی از سایر کودکان دارند . لذا برای آموزش ، تربیت و ترمیم رفتارهای آنان لازم است چگونگی طبقه بندی این اختلالات با توجه به انواع و دشواریهای رفتاری آنان تعیین شود (عیسی زاده ، ۱۳۸۶).

درباره چگونگی طبقه بندی اختلالات رفتاری ، اختلاف نظرها و بحثهای گوناگون و فراوانی وجود دارد اشکالات طبقه بندی اختلالات رفتاری بنابر علل زیر می باشد :

۱ – علل متفاوتی می توانند زیربنای مشکلات رفتاری مشابهی باشد و درمقابل انواع متفاوت مشکلات رفتاری می تواند از علل مشابهی حاصل آمده باشد .

۲ – فراوانی و تنوع رفتارهای ناسازگارانه بسیار گسترده است .

۳ – چگونگی شروع این گونه رفتارها و کیفیت رشد و پیشرفت آنان متفاوت است .

۴ – میزان و درجه رشد آنان مختلف است . نقش والدین در اختلالات رفتاری کودک

بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان نیز معتقدند که ریشه بسیاری از مشکالات رفتاری و انحرافات شخصیتی در کودکان را باید در الگوهای تربیتی والدین و ویژگی های شخصیتی آنان جستجو کرد. مشکلات خانوادگی اثرات مستقیمی بر آمادگی، تمرکز و توجه کودک به درس و تحصیل دارد. وقتی والدین در وضعیت نامطمئنی و اضطرابی قرار داشته باشند، این عدم اطمینان و اضطراب را به کودکان خود منتقل می کنند. چنین کودکانی از آمادگی ذهنی لازم برای یادگیری و درک مطلب بهره مند نیستند و طبعاً از نظر تحصیلی با مشکلاتی مواجه می گردند. در خانواده های از هم پاشیده و نگران و خانواده هایی که یکی یا هر دوی آن ها مبتلا به اختلال افسردگی باشد، کودکان از یک رابطه عاطفی مناسب بی بهره اند و چون ذهن آن ها به مسائل جانبی و نامربوط اشتغال دارد ،چنین کودکانی در کلاس حضور ذهنی ندارند و نمی توانند از توجه و تمرکز کافی برخوردار باشند. افسردگی والدین (بخصوص مادر) نه تنها موجب می شود که کودک در کسب موقعیت تحصیلی دچار مشکلات قابل توجهی شود، بلکه باعث می شو د که کودک در زمینه برقراری ارتباطات متقابل اجتماعی با سایر اشخاص نیز دچار مشکلات شود. به طور کلی در بیشتر تحقیقات در این زمینه نشان داده شده که این کودکان در مقایسه با سایر کودکان هم سن خود (سنین ۶ تا ۱۲ سال) در برابر مسائل و مشکلات زندگی دارای سطح سازگاری پایین تری باشند . همچنین در میان آنان علائمی مربوط به اختلال افسردگی مشاهده شود (اسماعیل زاده، ۱۳۸۵).

نوع فایل: word

سایز: 253 KB

تعداد صفحه:147خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:35

بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل 49 – 15 ساله شهر شیراز

بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل 49 – 15 ساله شهر شیراز


علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری آنان می باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری (49-15ساله) ساکن شهر شیراز می­باشد و حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. روش نمونه ­گیری، خوشه­ای چندمرحله­ای است که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نظریه کنش پارسونز و نظریه منابع در دسترس به عنوان چارچوب نظری مطالعه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میان تحصیلات زنان ،تحصیلات همسر زنان، مهارت زندگی، سن زنان، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر و مصرف رسانه با رفتار باروری (بعد تعداد فرزند)، و شبکه ارتباطات و استقلال تصمیم گیری، و استقلال اقتصادی با رفتار باروری (بعد فاصله تولد اول تا دوم)، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل معادله ساختاری نشان داد که استقلال زنان با واسطه متغیر توانمندی اجتماعی بر روی رفتار باروری تاثیر می­گذارد.

واژگان کلیدی: استقلال، باروری، منابع در دسترس، کنش، زنان، شیراز.

فهرست

فصل اول..

1-کلیات... 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ارزش تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق: 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- اهداف جزئی.. 9

فصل دوم.

2-پیشینه تحقیق.. 11

2-1- مقدمه. 11

2-1- تحقیقات داخلی.. 12

2-2- تحقیقات خارجی.. 20

فصل سوم.

3- مبانی نظری.. 32

3-1- نظریه های اجتماعی و فرهنگی.. 32

3-1-1- نظریه انتقال جمعیت... 32

3-1- 2- نظریه جریان ثروت بین نسلی.. 33

3-1-3- نظریه ارتقا اجتماعی.. 35

3-2- نظریه های اقتصادی.. 35

3-3- نظریه های اجتماعی.. 36

3-2- 1- باروری به مثابه کنش اجتماعی.. 36

3-2-2- نظریه کنش اجتماعی.. 37

3-2-3- واحد کنش داوطلبانه. 38

3-2-4- کارکردهای نظام کنش.... 40

3-2-5- نظریه منابع در دسترس.... 42

3- 4- چارچوب نظری تحقیق.. 45

3-4-1- مدل نظری تحقیق.. 47

3-4-2- مدل تجربی تحقیق.. 48

5-3- فرضیات تحقیق: 49

فصل چهارم.

4- روش شناسی تحقیق.. 51

4-1- مقدمه. 51

4-1- روش تحقیق.. 51

4-2- تکنیک تحقیق.. 51

4-3- ابزار جمع آوری داده­ها 51

4-4- جامعه ی آماری.. 52

4-5- واحد تحلیل.. 52

4-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 53

4-7- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 53

4-8- اعتبار 54

4-9- پایایی.. 54

4-10- فنون تحلیل داده ها 56

4-11- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 56

4-11-1- متغیرهای مستقل.. 57

4-11-2- متغیر وابسته. 58

فصل پنجم..

5- یافته های تحقیق.. 60

5-1- مقدمه. 60

5-2- توصیف داده ها 60

5-3- تجزیه و تحلیل داده ها 71

5-4- تحلیل مدل معادله ساختاری.. 80

5-5- شاخص های نیکویی برازش.... 86

فصل ششم..

6- بحث و نتیجه گیری.. 95

6-1- نتیجه گیری.. 95

6-2- محدودیت ها و مشکلات... 99

6-3- پیشنهادهای پژوهشی 99

6-4- پیشنهادهای اجرایی.................................................................................................................99

منابع فارسی.. 100

منابع انگلیسی.. 106

فهرست جداول


جدول 1-4- ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه. 53

جدول 5-1-1-توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد..... 59

جدول 5-1-2- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد همسر. 59

جدول 5-1-3- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب احساس طبقاتی... .60

جدول 5-1-4- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات.. .60

جدول 5-1-5- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات همسر.... .61

جدول 5-1-6- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی.. 62

جدول 5-1-7- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی همسران.. 62

جدول 5-1-8- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب سن در اولین ازدواج.. 63

جدول 5-1-9- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال همسر. 63

جدول 5-1-10- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال.. 64

جدول 5-1-11- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب قومیت... 64

جدول 5-1-12- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب داشتن سقط جنین.. 65

جدول -5-1-13- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری.. 65

جدول 5-1-14- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری.. 66

جدول 5-1-15- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وسیله پیشگیری مورد استفاده 66

جدول 5-1-16- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب تعداد فرزند مورد علاقه. 67

جدول5-1-17- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب جنسیت مورد علاقه فرزندشان.. 67

جدول 5-2-1- آزمون مقایسه میانگین متغیرهای وابسته بر اساس درآمد. 68

جدول 5-2-2- آزمون همبستگی متغیر تحصیلات زنان با متغیرهای وابسته. 69

جدول5-2-3 آزمون همبستگی متغیر تحصیلات همسر با ابعاد رفتار باروری.. 69

جدول 5-2-4- آزمون همبستگی متغیر مهارت­های زندگی با ابعاد رفتار باروری.. 70

جدول 5-2-5- آزمون همبستگی متغیر مهارتهای اجتماعی با ابعاد رفتار باروری.. 70

جدول 5-2-6-آزمون همبستگی متغیر شبکه ارتباطات با ابعاد رفتار باروری.. 71

جدول 5-2-7- آزمون همبستگی متغیر سن زن و ابعاد رفتار باروری.. 71

جدول 5-2-8- آزمون همبستگی متغیر سن همسر با ابعاد رفتار باروری.. 72

جدول 5-2-9- آزمون همبستگی متغیر سن ازدواج با ابعاد رفتار باروری.. 72

جدول 5-2-10- آزمون همبستگی متغیر تفاوت سنی با همسر و ابعاد رفتار باروری.. 73

جدول 5-2-11- آزمون همبستگی متغیر مصرف رسانه با ابعاد رفتار باروری.. 73

جدول 5-2-12- آزمون همبستگی متغیر استقلال جابجایی زن و ابعاد رفتار باروری.. 74

جدول 5-2-13- آزمون همبستگی متغیر استقلال تصمیم گیری زن و ابعاد رفتار باروری.. 74

جدول 5-2-14- آزمون همبستگی متغیر استقلال اقتصادی زن و ابعاد رفتار باروری.. 75

جدول 5-1-4- راهنمای متغیرهای موجود در مدل.. 77

جدول 5-5-1- شاخص­های نیکویی برازش.... 82

جدول 5-5-2- بررسی معنی­داری ضرایب مدلهای اندازه گیری.. 83

جدول 5-5-3- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل غیر استاندارد. 84

جدول 5-5-4- بررسی اثرات کل غیر استاندارد. 85

جدول 5-5-5- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم استاندارد. 86

جدول 5-5-6- بررسی اثرات کل استاندارد. 87

جدول 5-5-7- مجذور همبستگی چندگانه. 88

فهرست شکل ها

شکل3-1- عناصر واحد کنش داوطلبانه 38

شکل3-2- سلسله مراتب سیبرنتیکی نظام عمومی کنش.... 41

شکل4-1- مدل نظری تحقیق.. 46

شکل4-2- مدل تجربی تحقیق.. 46

شکل4-2- مدل ساختاری.. 78

شکل4-3- مدل ساختاری و اندازه گیری.. 79

شکل 5-4-4- مدل مفهومی تحقیق.. 80

شکل 5-4-5- مدل عملیاتی بر اساس ضرایب غیر استاندارد. 81

شکل 5-4-6- مدل علی بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی.. 81

خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:37

رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 400 دانش‌آموز(185 پسر و 215 دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش هوش هیجانی و مشکلات رفتاری به ترتیب از پرسش‌نامه‌های تجدید نظر شده‌ی هوش هیجانی(آستین، ساکلوفسکی، هوانگ و مک‌کنی، 2004) و نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار براون و هامیل(1978) استفاده گردیده است. پایائی هر یک از ابزارهای سنجش به ترتیب از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب کودرریچاردسون و روائی آنها از طریق محاسبه ضریب همبستگی درونی بین زیر مقیاس­های هر یک از ابزارهای سنجش احراز گردید. نتایج حاکی از پایائی و روائی قابل قبول ابزارها بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان همبستگی معنادار وجود دارد. هم­چنین تحلیل­های رگرسیونی چندگانه برای پیش­بینی مشکلات رفتاری در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان توسط ابعاد هوش هیجانی نشان داد که بعد ارزیابی هیجان، مشکلات رفتاری را در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد. همین‌طور، بعد تنظیم هیجان پیش‌بینی کننده‌ی مشکلات رفتاری در موقعیت‌های مدرسه و همسالان است.

واژه‌های کلیدی: ابعاد هوش هیجانی، مشکلات رفتاری، همسالان

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1 -1- کلیات ............................................................................................................................................ 2

1-2-بیان مساله........................................................................................................................................ 6

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق .......................................................................................................... 8.

1-4-اهداف پژوهش.............................................................................................................................. 10

1-5-پرسش‌های پژوهش..................................................................................................................... 11

1-6-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش.......................................................................................... 11

1-7-تعریف عملیاتی............................................................................................................................. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری.................................................................................................................................... 14

2-1-1-منشاء هوش هیجانی......................................................................................................... 14

2-1-2-مدل‌های هوش هیجانی................................................................................................... 19

2-1-2-1-مدل توانایی مایر و سالووی.................................................................................. 19

2-1-2-2-مدل ترکیبی گلمن................................................................................................ 20

2-1-2-3-مدل ترکیبی بار-آن............................................................................................... 22

2-1-3-مشکلات رفتاری................................................................................................................ 24

2-1-3-1-اختلال سلوک......................................................................................................... 26

2-1-3-2-اختلال نافرمانی...................................................................................................... 27

2-1-3-3-اختلالات اضطرابی................................................................................................ 28

2-1-3-4-پرخاشگری............................................................................................................... 29

2-1-3-5-اختلال نقص توجه-بیش فعالی......................................................................... 29

2-1-3-6-کمرویی..................................................................................................................... 30

2-2-مروری بر پژوهش‌های پیشین.................................................................................................. 31

2-2-1-رابطه‌ی هوش هیجانی با مشکلات رفتاری درون‌ساز.............................................. 31

2-2-2-رابطه‌ی هوش هیجانی با مشکلات رفتاری برون‌ساز............................................... 34

2-2-3-جمع‌بندی تحقیقات پیشین........................................................................................... 40

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-جامعه‌ی آماری............................................................................................................................... 42

3-2-نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................................ 42

3-3-ابزار پژوهش.................................................................................................................................... 43

3-3-1-مقیاس تجدیدنظرشده‌ی هوش هیجانی...................................................................... 43

3-3-1-1-روایی و پایایی مقیاس تجدیدنظرشده‌ی هوش هیجانی............................. 44

3-3-2-نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار................................................................................................... 47

3-3-2-1-پایایی و روایی نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار.......................................................... 48

3-4-شیوه‌ی اجرای پژوهش................................................................................................................ 50

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-اطلاعات توصیفی پژوهش......................................................................................................... 52

4-2-رابطه‌ی همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری................................... .53

4-3-پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت خانه بر اساس ابعاد هوش هیجانی.............. 54.

4-4- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه

بر اساس ابعاد هوش هیجانی.............................................................................................................. 55.

4-5- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در ارتباط با همسالان

بر اساس ابعاد هوش هیجانی............................................................................................................... 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه............................................................................................................................................... 59

5-2-رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری...................................................................... 60.

5-3-پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت خانه بر اساس ابعاد هوش هیجانی............... 63.

5-4- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه بر اساس ابعاد هوش هیجانی........ 64.

5-5- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در ارتباط با همسالان بر اساس ابعاد هوش هیجانی.... .66

5-6- نتیجه‌گیری و کاربرد نتایج........................................................................................................ 67

5-7-محدودیت‌های پژوهش................................................................................................................ 69

5-8-پیشنهادهای پژوهش.................................................................................................................... 69

5-8-1-پیشنهادهای تحقیقاتی...................................................................................................... 69

5-8-2-پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................ 70

فهرست منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................. 71

منابع انگلیسی.......................................................................................................................................... 75

فهرست جداول

جدول(3-1) نتایج حاصل از تحلیل عاملی مقیاس تجدید نظرشده هوش هیجانی.................... 46

جدول(3-2) ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد مقیاس هوش هیجانی........................................... 47

جدول(3-3) موقعیت‌ها و گویه‌های مربوط به مقیاس درجه‌بندی رفتار........................................ 48

جدول(3-4) ماتریس همبستگی ابعاد و کل نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار(نسخه‌ی دانش‌آموز)...... 49

جدول(3-5) ضرایب کودرریچاردسون برای نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار.............................................. 49

جدول(4 -1) میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد هوش هیجانی.......................................... 52

جدول(4-2) میانگین و انحراف استاندارد نمرات مشکلات رفتاری................................................. 53

جدول(4-3) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری .......................... 53

جدول(4-4) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت خانه

بر ابعاد هوش هیجانی.................................................................................................................................. 55

جدول(4-5) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه

بر ابعاد هوش هیجانی................................................................................................................................. 55

جدول(4-6) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه

بر ابعاد هوش هیجانی 56خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:31

بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

در طول چند دهه گذشته، کیفیت خدمات الکترونیک بدلیل تأثیر قوی خود بر عملکرد تجارت، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. کیفیت خدمات به عنوان یک معیار در ارزیابی میزان هماهنگی سطح خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان در نظر گرفته می شود. در مؤسسات خدماتی و مالی به ویژه بانکها بازاریابی دهان به دهان در حال رشد بسیار سریعی است.از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثر بخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان می باشد. شاخص نیات رفتاری مشتریان بیانگر اینستکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از سازمان هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند. هدف این تحقیق ارائه یک مدل خاص جهت بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد استان سمنان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با حجم نمونه 485 در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و طی سه روز مراجعه به شعب بانک مهر اقتصاد و توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نقطه نظرات مشتریان شده است. در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها و از ضریب همبستگی جهت شدت و نوع رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده تأثیر معنا دار دو متغیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان با متغیر مداخله گر تجربه مشتریان می باشد.

واژگان کلیدی تحقیق: کیفیت خدمات الکترونیک- نیات رفتاری مشتری- تبلیغات دهان به دهان- تجربه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ..........................................................................................................................................................2

1-2) بیان مسئله .................................................................................................................................................3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ............................................................................................................4

1-4) اهداف تحقیق ...........................................................................................................................................6

1-5) سؤالات تحقیق ........................................................................................................................................7

1-6) فرضیه های اصلی و فرعی ....................................................................................................................7

1-7) جامعه و نمونه آماری تحقیق ...............................................................................................................7

1-7-1) قلمرو زمانی .............................................................................................................................8

1-7-2) قلمرو مکانی ............................................................................................................................8

1-7-3) قلمرو موضوعی .......................................................................................................................8

1-7-4) نوع تحقیق ..............................................................................................................................8

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی و واژگان تحقیق ...................................................................................8

1-9) ساختار تحقیق ......................................................................................................................................10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ......................................................................................................................................................12

2-2) کسب و کار الکترونیک ........................................................................................................................13

2-3) تجارت الکترونیک .................................................................................................................................14

2-4) بانکداری الکترونیکی ............................................................................................................................15

2-4-1) مزایای بانکداری الکترونیک ...............................................................................................16

2-4-2) یک فرصت، یک تهدید .......................................................................................................17

2-5) خدمات الکترونیک ...............................................................................................................................18

2-5-1) تعاریف خدمات الکترونیکی ..............................................................................................19

2-5-2) ویژگیهای خدماتالکترونیکی ..........................................................................................20

2-5-3) کیفیت خدمات الکترونیکی ..............................................................................................20

2-5-3-1) تعاریف کیفیت خدمات الکترونیکی ...........................................................20

2-5-3-2) مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک ............................................22

2-5-3-2-1) ای اسکوال ..............................................................................23

2-5-3-2-2) ای رس کوال .........................................................................24

2-5-3-2-3) ایکوال ......................................................................................25

2-6) تبلیغات دهان به دهان ........................................................................................................................26

2-6-1) بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته .....................................................................27

2-6-2) بازاریابی دهان به دهان قدرتمندترین منبع در بازار ...................................................29

2-6-3) بازاریابی دهان به دهان صرفه جویی در زمان وهزینه ................................................29

2-6-4) سطوح بازاریابی دهان به دهان .........................................................................................30

2-6-5) روشهای اجرایی بازاریابی دهان به دهان ........................................................................32

2-6-5-1)T5 بازاریابی دهان به دهان ............................................................................32

2-6-6) اثربخشی تبلیغات دهان به دهان .....................................................................................35

2-6-6-1) عوامل فردی .....................................................................................................35

2-6-6-2) عوامل بین فردی .............................................................................................36

2-6-6-3) عوامل موقعیتی ...............................................................................................37

2-6-6-4) خصوصیات مربوط به پیام .............................................................................38

2-6-7) نتایج تبلیغات دهان به دهان ..............................................................................................39

2-7) رفتار مصرف کننده ..............................................................................................................................40

2-7-1) انتخاب یا ترجیح یک برند .................................................................................................41

2-7-2) وفاداری به یک نام تجاری .................................................................................................41

2-7-3) تصمیم گیری درباره خرید ................................................................................................45

2-7-3-1) آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی ...............................................45

2-7-3-2) آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری .................................................................47

2-7-4) درگیری در خرید .................................................................................................................48

2-8) نیات رفتاری .........................................................................................................................................50

2-8-1) موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید ..........................................................................52

2-8-1-1) مدل تصمیمگیری شناختی ..........................................................................53

2-8-1-2)مدل تصمیمگیری تجربی ..............................................................................54

2-8-1-3)مدل تصمیمگیری عادی-تکراری ................................................................54

2-9) تجربه .......................................................................................................................................................56

2-10) مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................57

2-11) پیشینه تحقیق ......................................................................................................................................58

2-12) جمع بندی فصل ....................................................................................................................................66

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه ......................................................................................................................................................67

3-2) روش تحقیق ............................................................................................................................................68

3-3) متغیرهای تحقیق ...................................................................................................................................68

3-4) روش گردآوری داده ها...........................................................................................................................69

3-4-1) روش کتابخانه ای ....................................................................................................................69

3-4-2) روش میدانی .............................................................................................................................69

3-5) پایایی و روایی پرسشنامه .....................................................................................................................71

3-5-1) پایایی ..........................................................................................................................................71

3-5-2) روایی (اعتبار) ..........................................................................................................................72

3-6) جامعه و نمونه آماری .............................................................................................................................74

3-6-1) قلمروی مکانی تحقیق...........................................................................................................74

3-6-2) قلمروی زمانی تحقیق ............................................................................................................74

3-6-3) قلمروی موضوعی تحقیق ......................................................................................................74

3-6-4) جامعه آماری .............................................................................................................................74

3-6-5) نمونه آماری ...............................................................................................................................74

3-6-6) تعیین حجم نمونه ....................................................................................................................75

3-6-7) روش نمونه گیری .....................................................................................................................76

3-7) تجزیه وتحلیل داده ها ..........................................................................................................................76

3-7-1) تحلیل واریانس فریدمن ..........................................................................................................76

3-7-2) ضریب همبستگی ....................................................................................................................77

3-7-3) تعیین فرضیات آزمون ............................................................................................................77

3-7-4) محاسبه آماره آزمون ...............................................................................................................77

3-7-5) تصمیم گیری ............................................................................................................................78

3-8) روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق .....................................................................................78

3-9) جمع بندی و نتیجه ...................................................................................................................................79

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه .....................................................................................................................................................................81

بخش اول) آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان ......................................................................................81

بخش دوم)آزمون فرضیات به کمک مدل یابی معادلات ساختاری............................................................86

بخش سوم)آزمون میانگین یک جامعه آماری( آزمون تی استیودنت)....................................................95

بخش چهارم) آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)....................................................................96

بخش پنجم) جمع بندی نتایج ...........................................................................................................................99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ...................................................................................................................................................101

5-2) بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری .....................................................................................101

5-2-1) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه آماری ....................101

5-2-2) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون مدل یابی معادلات ساختاری ................103

5-3) بحث و بررسی نتایج و نتیجه گیری ..............................................................................................108

5-4) پیشنهادات تحقیق ..............................................................................................................................111

5-5) محدودیتهای تحقیق ............................................................................................................................112

فهرست منابع

منابع فارسی ................................................................................................................................................115

منابع انگلیسی .............................................................................................................................................117

پیوست وضمائم

1) پرسشنامه تحقیق .............................................................................................................................120

2) بانکداری الکترونیکی در ایران .......................................................................................................123

3) خروجی نرم افزار تجزیه وتحلیل ..................................................................................................131

فهرست جداول

جدول1-1: مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.....................................................6

جدول2-1:تعاریف تبلیغات دهان به دهان .....................................................................................................26

جدول2–2:تحقیقات مشابه خارجی ...............................................................................................................63

جدول2-3:تحقیقات مشابه داخلی ....................................................................................................................64

جدول3-1:مقیاس 5 گزینه ای لیکرت ..........................................................................................................70

جدول3-2:توزیع سؤالات براساس سؤالات تحقیق ......................................................................................70

جدول3-3: مقدار آلفای کرونباخ ......................................................................................................................72

جدول4-1:بارهای عاملی و مقادیر معنا داری سؤالات ...............................................................................87

جدول4-2:نتایج مقادیر معناداری فرضیات ..................................................................................................91

جدول 4-3: نتایج مقادیر معنا داری فرضیات با تأثیر تجربه ......................................................................93

جدول4-4: آزمون نمونه های مستقل ..............................................................................................................95

جدول4-5:آزمون فریدمن تبلیغات دهان به دهان.....................................................................................96

جدول4-6:آزمون فریدمن کیفیت خدمات الکترونیک ..............................................................................97

جدول4-7: آزمون فریدمن بعد نیات رفتاری مشتریان ..............................................................................98

فهرست اشکال

شکل2 –1:مدل تصمیمگیری سر و دل .......................................................................................................52

شکل2-2: مدل مفهومی تحقیق .......................................................................................................................57

شکل4-1: مدل اندازه گیری عوامل فردی ......................................................................................................86

شکل4-2: واریانس متغیر تبلیغات دهان به دهان ........................................................................................87

شکل4-3: رابطه فرضیات مدل مفهومی تحقیق ...........................................................................................89

شکل 4-4: مدل در حالت تخمین استاندارد ................................................................................................90

شکل4-5: مدل در حالت معناداری .................................................................................................................91

شکل4-6:مدل افراد باتجربه در حالت ضرایب استاندارد ...........................................................................92

شکل 4-7: مدل افراد کم تجربه در حالت ضرایب استاندارد .......................................................................93

فهرست نمودارها

نمودار4-1: جنسیت پاسخ دهندگان...............................................................................................................82

نمودار4-2: وضعیت تأهل پاسخدهندگان ......................................................................................................82

نمودار4-3: سن پاسخ دهندگان .......................................................................................................................83

نمودار4-4: تحصیلات پاسخ دهندگان ............................................................................................................84

نمودار4-5: سابقه همکاری پاسخ دهندگان با بانک .....................................................................................85خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:18

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری

پاورپوینت خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری

منابع اطلاعاتی برای بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق:

الف)منابع دست اول ب) منابع دست دوم

الف) منابع دست اول: شامل گزارش کامل یک تحقیق، یک نظریه، یا بیانات یک ناظر است. در نتیجه مفصل و در مواردی خیلی تخصصی و فنی است. مقالات منتشر شده در مجله های علمی، تگ نگاری های اندیشمندانه، گزارش های تحقیقی و برخی رساله ها و پایان نامه ها از جمله منابع دست اول هستند.

ب) منابع دست دوم: مطالب ارائه شده در این منابع کوتاه است و یک دید کلی در مورد موضوع را فراهم می کند. و شامل کتابها، مقالات منتشر نشده در دایره المعارف ها و مقاله هایی که وضع دانش موجود را درباره یک موضوع خاص از طریق خلاصه کردن تحقیقات اصلی ارزیابی می کند.

برخی از منابع دست اول و دوم:

1) چکیده های روان شناختی: در این منبع خلاصه مقالات تحقیق و بعضی از رساله های دکترا و کتابهای مربوط به موضوع های روان شناختی گردآوری می شوند. این منبع ماهانه از سوی انجمن روان شناسان امریکا منتشر می شود.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 04:48

ناهنجاری های رفتاری کودکان 59 ص - ورد

این کتابچه با این هدف نوشته شده که به شما اعتماد به نفس کافی برای برخورد کردن با شرایط دشواری را بدهد که در تربیت فرزند تان با آنها ممکن است مواجه شوید. هدف دیگر این نوشته این است که شما را راهنمایی کند که بتوانید درباره راه های مختلفی که در بهبود رابطه تان با فرزندان تان می توانند موثر واقع شوند فکر کنید. و بالاخره این جزوه سعی می کند به شما اطلاعاتی بدهد که بر اساس آن می توانید قضاوت کنید که چه زمان رفتار فرزند تان ممکن است مغایر با آنچه باشد که از نظر شما قابل قبول است. مهم است که کودکان با رفتارشان به خود یا دیگران صدمه نزنند. درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایطی آسان نیست. کمبود وقت و توان، امکانات مالی، می تواند باعث شود که در بسیاری مواقع احساس کنید قدری تحت فشار و دلواپس هستید. ولی اگر علاوه برای این مشکلات، فرزندتان هم از ناهنجاری های رفتاری رنج ببرد، این وضعیت شما را دشوارتر می کند. وقتی که چنین وضعیتی پیش آید اساس خانواده تان ممکن است تضعیف شده و آتیه فرزند تان با خطر مواجه شود. اگر شما در خود اعتماد به نفس کافی بعنوا ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:33

ترجمه A BEHAVIORAL APPROACH TO STRATEGY رویکرد رفتاری به استراتژی

به طورکلی رشته استراتژی تا حدودی پراکنده و همراه با یک "خط گسل[1]" ناشی از تقسیم بندی میان رویکردهای رفتاری و اقتصادی است. در این مقاله استدلال می شود که این تقسیم بندی نادرست است اما بی اهمیت ترین و ناچیزترین مشکلات نیز قبل از توسل به یک روش قیاسی "عقلانی"، به بازنمودی از عمل رفتاری نیاز دارد. در این معنا و مفهوم تمامی رویکردها رفتاری هستند. هنگامی که ما عقلانیت را بعنوان یک فرایند به رسمیت بشناسیم، پرسش عملگرایانه[2] در میان مکانیزم های ناقص به راهنمای انتخابی تبدیل می شود و ممکن است رفتار کمتر یا بیشتر ترجیح داده شود. چنین نقطه نظر و دیدگاهی نه تنها برای کمک به پوشش شکاف میان رویکردهای رفتاری و اقتصادی به خدمت گرفته می شود، همچنین ممکن است چارچوب های هنجاری اعمال شده و رویکردهای این رشته را به رویکردهای بیشتر براساس تئوری و نظری متصل کند. [1]  Fault Line [2]  Pragmatic Question این مقاله را به تمامی دوستداران علم استراتژیک هدیه می کنم.   ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:27

ترجمه مقاله انگلیسی BEHAVIORAL STRATEGY یا استراتژی رفتاری 2011

استراتژی رفتاری   استراتژی رفتاری، روان شناسی اجتماعی و شناختی را با تئوری و کاربرد مدیریت استراتژیک ترکیب می کند. علی رغم پیشرفتهای زیاد، اهداف و مرزهای استراتژی رفتاری مبهم باقی مانده است. در این مقاله استراتژی رفتاری را تعریف می کنیم و مشکلات اصلی غیر قابل حل در ان را شناسایی می کنیم. مقدمه: استراتژی رفتاری، روان شناسی اجتماعی و شناختی را در تئوری و کاربرد مدیریت استراتژیک به کار میبرد. هدفش تقویت یگپارچگی تجربی و سودمندی عملی تئوری استراتژی به وسیله حمایت مدیریت استراتژیک با مفروضات واقع بینانه در مورد شناخت انسان، احساس و تعامل اجتماعی است. این مقاله را به تمامی دوستداران علم استراتژیک هدیه می کنم.   ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:24

اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــی   اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.   فرمت فایل: ورد قابل ویرایش   تعداد صفحات: 30                   موضوع مطالب   چکیده اقدام پژوهی :   ارائه راهکارها   3-  گرد آوری اطلاعات ( شواهد ا )    4-  تجزیه و تحلیل وتفسیرها:   5-  انتخاب راه جدید به صورت موقّت      5-1-   آ موزش درمانی     5-2-  روشهای درمان حسادت :   5-3-   تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده   5-4-  درمان پرخاشگری:   5-5- قوانین یادگیری:   6-  اجرای طرح جدید و نظارت بر آن     عوامل موثر بر پرخاشگری   ...ادامه مطلب
1 2 3 >>