X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:31

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکاء به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی ، تشدید فرسایش و هدر رفت بخش زیادی از منابع آب و خاک وپوشش گیاهی کشور بوده که از عوارض آن می توان به نابودی عرصه های جنگلی، سیر قهقرایی مراتع، کاهش حاصلخیزی اراضی، بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی اشاره نمود.

بنابراین توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی ، فرسایش کنار رودخانه ای، فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام داد،برای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت ، انرژی و اعتبار بالا ست، که عملاً بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی ، هزینه کم ، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند.

از سوی دیگر مطالعات ژئومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی، خاکشناسی، هیدرولوژی، اکولوژی، زمین شناسی و غیره دخالت دارند، جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد، لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژئومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه، اقلیم، مطالعه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فهرست

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- اهداف

1-2- پیشینه تحقیق

1-3- روش تحقیق

1-4- بیان مسئله

1-5- فرضیات

1-6- مسائل و مشکلات تحقیق

1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه

فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

مقدمه

2-1-1 تعریف سنجش از دور

2-1-2- سیستم سنجش از دور

2-1-2-1 انرژی الکترومغناطیسی

2-1-2-2- طیف الکترو مغناطیسی

2-1-3- اصول تابش و منابع انرژی

2-1-4- توان تفکیک زمانی

2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی)

2-1-6- انواع ماهواره ها

2-1-7- ماهواره های منابع زمینی

2-1-8- ماهواره های لندست

2-1-9- مدار گردش ماهواره های لندست

2-1-10- سنجنده های لندست

2-1-11- تصاویر رقومی

2-1-12- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه

2-2-13- خصوصیات تصاویر رقومی

2-2- مواد و روش ها

-2-2- 1- اصلاح تصویر

2-2-1-1- خطای جا افتادگی خطی

2-2-1-2- خطای

2-2-1-3- خطای اتفاقی

2-2-1-4- خطای انحراف خطوط

2-2-2-5- خطای اثرات جوی

2-2-1-6- خطاهای اعوجاجهای هندسی

2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای

2-2-3- تصحیح اثرات پخش اتمسفری

2-2-4- تصحیح خطاهای هندسی

2-2-5- بارز سازی تصویر

2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری

2-2-6- شاخص پوشش گیاهی

2-2-7- تصاویر رنگی مرکب

فصل سوم:زمین شناسی

مقدمه

3-1- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)

3-1-1- مورفولوژی

3-2- چینه شناسی

3-3- سنگهای دگرگونه پرکامبرین

3-3-1- واحد گنیسی PCgn

3-3-2- واحد شیست PCsch

3-3-3- واحد متا ولکانیکPCv

3-3-4- متاریولیت PCmr

3-4- نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن

3-4-1- واحد متامورفیسمMTKSL

3-5- سنگهای آذرین درونی

3-5-1- گرانیت – دیوریت g1

3-5-2- گرانیتg

3-5-3- واحد گرانیت –گنیس g - gn

فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم

مقدمه

4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه

4-1-1- عوامل محلی

4-1-2- عوامل بیرونی

4-1-3- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای

4-1-4- بادهای محلی

4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه

4-3- بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه

4-4- بارش

4-4-1- رژیم بارندگی

4-5- رطوبت نسبی

4-6- درجه حرارت

4-6-1- میانگین درجه حرارت

4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت

4-6-3- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه

4- 7- یخبندان

4-8- باد

4-9- تعیین تیپ اقلیمی

فصل پنجم: فیزیوگرافی

مقدمه

5-1- شبکه آبراهه

5-2- مساحت حوضه

5-3- محیط حوضه

5-4- طول حوضه

5-5- شکل حوضه

5-6- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)

5-7- شیب حوضه

5-8- جهت شیب

فصل ششم: پوشش گیاهی

مقدمه

6-1- پوشش گیاهی

6-2- جنگل

6-3- تیپ های مرتعی استان

6-4- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

6-4-1- تیپ کما – جاشیر – گون

6-4-2- تیپ گون – علف

6-4-3- تیپ گون – زرشک

6-4-4- تیپ جاشیر- گون

6-4-5- تیپ آویشن – گون

6-4-6- تیپ کما-جاشیر

گیاهان خوراکی

فصل هفتم: ژئومورفولوژی

مقدمه

7-1- واحد های ژئومورفولوژی

7-2- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری

7-3- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی

7-4- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه

7-4-1- واحد کوهستان (M)

7-4-1-1- تیپ دامنه منظم (r)

7-4-1-1-1- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از 25 درصد:

7-4-1-1-2- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین 25 تا 75 درصد:

7-4-1-1-3- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :

7-5-1-2- تیپ دامنه های نا منظم (I)

7-4-1-2-1- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از 25 درصد:

7-4-1-2-2- رخساره برونزدگی (MIo) با پوشش تخریبی 25 تا 75 درصد

7-4-2- واحد تپه ماهور (H)

7-4-2-1- تیپ دامنه منظم (r)

7-5-2-1-1- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:

7-4-2-2- تیپ دامنه نامنظم (I)

7-4-2-2-1- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:

7-4-2-2-2- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :

7-4-3- تیپ رسوبات بستر رودخانه

7-5- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه

7-5-1- حرکات دامنه ای (واریزه ای)

7-5-2- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)

7-5-3- گیلوئی (G)

فصل هشتم: فرسایش

مقدمه

8-1- عوامل موثر در فرسایش خاک

8-2- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه

8-2-1- فرایندهای با منشاء هوازدگی

8-2-1-1- هوازدگی فیزیکی

8-2-1-1-1- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها

8-2-1-1-2- سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز

8-2-1-1-3- تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب

8 -2-1-2- هوازدگی زیستی

8-2-2- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی

8-2-3- فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای

8-2-3-1- حرکات دامنه ای

8-2-3-2- ریزش ها

8-3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:

8-3-1- فرسایش صفحه ای:

8-3-2- فرسایش شیاری:

8-3-3- فرسایش خندقی:

8-3-4- فرسایش کناره ای:

8-3-5- فرسایش هزاز دره ای:

8-4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:

8-4-1- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد

8-4-2- واحدهای با نفوذ پذیری متوسط

8-4-3- واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم

8-5- فرسایش پذیری

فهرست جدول ها

2-1- ماهواره های لندست

2-2- باند موج های ثبت شده توسط سنجنده های لندست

4-1- ایستگاه های هوا شناسی در حوزه ورد مطالعه

4-2- متوسط بارندگی سالیانه در ایستگاه های هوا شناسی حوزه

4-3- میانگین ماهیانه بارش

4-4- تعداد روزهای دارای بارندگی

4-5- میانگین سالیانه بارندگی

4-6- میانگین حداقل و حد اکثر رطوبت نسبی

4-7- میانگین ماهیانه درجه حرارت

4-8- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

4-9- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

4-10- تعداد روزهای یخبندان

4-11- میانگین تعداد روزهای یخبندان

4-12- توزیع فراوانی های سالیانه سرعت و جهت باد

4-13- طبقه بندی تیپ اقلیمی

4-14- شاخص خشکی ماهیانه در ایستگاه سقز

5-1- مشخصات فیزیکی حوضه

5-2- پارامترهای مربوط به شکل حوضه

5-3- هیپسومتری حوضه مورد مطالعه

5-4- طبقه بندی کلاس شیب

6-1- تیپ های مرتعی استان

6-2- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

6-3- مهم ترین گونه های گیاهان خوراکی

7-1- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات ارتفاعی

7-2- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات شیب

7-3- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و زمین شناسی

8-1- حساسیت واحد های سنگی نسبت به فرسایش

فهرست نمودارها

3-1- پراکندگی واحد های زمین شناسی

4-1- میانگین ماهیانه بارندگی

4-2- تعداد روزهای دارای بارندگی

4-3- میانگین سالیانه بارندگی

4-4- میانگین ماهیانه رطوبت نسبی

4-5- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

4-6- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

4-7- تعداد روزهای یخبندان در طول دوره آماری

6-1- پراکندگی پوشش گیاهی

7-1- پراکندگی واحد های ژئومورفولوژی

فهرست شکل ها

2-1- سیستم سنجش از دور

2-2- موج الکترو مغناطیسی

2-3- طیف الکترو مغناطیسی

2-4- طیف تشعشع الکترو مغناطیسی

2-5- ماهواره های لندست

2-6- مدار لندست 4 و 5

2-7- سنجده های MSS و RBV

2-8- سنجنده ETM

2-9- تصحیح خطاهای هندسی

2-10- هیستوگرام باند های 1 و 2 در حوضه مورد مطالعه بدون بارز سازی

2-11- هیستوگرام باند های 1 و 2 در حوضه مورد مطالعه بعد از بارز سازی

2-12- شاخص پوشش گیاهی در باند های قرمز و مادون قرمز

فهرست نقشه ها

2-1- شاخص پوشش گیاهی قبل از بارز سازی

2-2- شاخص پوشش گیاهی بعد از بارز سازی

2-3- تصویر رنگی کاذب در باند های 1و 2 و 3

2-4- تصویر رنگی کاذب در باند های 1 و 3 و 4

3-1- نقشه زمین شناسی حوضه

5-1- وضعیت شبکه آبراهه ها

5-2- مدل رقومی ارتفاعی

5-3- نقشه هیپسومتری حوضه

5-4- نقشه شیب حوضه

5-5- نقشه جهت حوضه

7-1- نقشه ژئومورفولوژی حوضهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاک در حوزه آبخیز رودخانه بیرجند

بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاک در حوزه آبخیز رودخانه بیرجند

حوزه آبخیز رودخانه بیرجند در استان خراسان جنوبی قرار گرفته است. این رودخانه از ارتفاعات شرق بیرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بیرجند به سمت غرب جریان می‌یابند و بعد از پیوستن چندین رودخانه دیگر به آن با نام رود شور بیرجند سیلاب آنها به کویر لوت می‌ریزد.

رودخانه بیرجند خشکرودی فصلی است و دبی آن در محل خروج از دشت حدود 300 لیتر در ثانیه گزارش شده است و با توجه به آمار هواشناسی (2003-1956) متوسط دمای سالانه آن 4/16 درجه و متوسط بارندگی سالانه آن 91/170 میلیمتر برآورد شده است.

قدیمی‌ترین سازندهای حوزه متعلق به دوران دوم زمین‌شناسی، از آمیزه‌های رنگین، آهک و پریدونیت تشکیل شده و بیشتر در ارتفاعات جنوبی رخنمون دارند. سازندهای دوران سوم از توف آندزیت، آهکهای فومولیتی، مارن و کنگلومرا تشکیل شده و در ارتفاعات شمال و شرق حوزه دیده می‌شوند.

فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک از جمله مسائلی است که دست‌یابی به توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست را با مشکل روبرو می‌سازد. شناخت و بررسی ساز و کار فرسایش در حوزه‌های آبخیز و جلوگیری از به هدر رفتن یکی از غنی‌ترین و با ارزش‌ترین منابع طبیعی کشور یعنی خاک و مبارزه با این فرایند اهمیت زیادی دارد. عملکرد وسیع فرایندهای هوازدگی و فرسایش سیلابهای فصلی که به علت عدم پوشش گیاهی مناسب در طی زمان ایجاد می‌شود سبب تغییرات وسیعی در ساختمان ژئومورفولوژی این حوزه گردیده است علاوه بر عوامل اقلیمی و محیطی استفاده منطقی انسان از طبیعت و مسائل سنتی کشاورزی و چرای بی‌رویه باعث تسریع فرسایش و تغییرات ژئومورفولوژیکی حوزه شده است. فرسایش خاک و سپس کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی در آینده باعث بروز بحران در حوزه‌های آبخیز خواهد شد. دورنمای کاهش بحران هنگامی می‌تواند به چشم آید که انسان امروز به پیشگیری بپردازد و آن استفاده‌ای را از طبیعت به عمل آورد که ویژگیهای طبیعی سرزمین دیکته می‌نماید و بعد این ویژگیها را با نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود وفق دهد برای برنامه‌ریزی جهت توسعه پایدار و جلوگیری از فرسایش باید نقش هر کدام از عوامل طبیعی و انسانی مشخص گردد و با توجه به آن عوامل اقدامات آبخیزداری در حوزه‌ها انجام پذیرد.

یکی از زیر حوزه‌های رودخانه بیرجند حوزه آبخیز بند دره است که در جنوب و در ارتفاعات باختران قرار دارد در این حوزه بندی قدیمی به همین نام وجود دارد که براثر فرسایش و رسوبات سطح دریاچه آن پیر شده و عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از آنجا این بند یکی از میراثهای تاریخی است و همچنین جنبه تفرجگاهی دارد لذا در وهله اول نیازمند انجام اقدامات آبخیزداری برای جلوگیری از فرسایش و ایجاد رسوب و سپس خارج کردن رسوبات از آن ضروری به نظر می‌رسد. و در این تحقیق به بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاک در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد

فهرست مطالب

طرح مسأله
2ـ1 فرضیه‌ها
3ـ1 ضرورت و اهداف تحقیق
4ـ1 روش تحقیق
5ـ1 پیشینه تحقیق
6ـ1 موقعیت حوزه مورد مطالعه
3ـ2 چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی
چینه‌شناسی بلوک لوت در زمان کرتاسه
چینه شناسی منطقه فلیش در کرتاسه
1ـ محدوده تحت پوشش افیولیت و مخلوط در هم رنگین
2ـ محدوده تحت پوشش رسوبات فلیش
3ـ محدوده تحت پوشش سنگهای آذر آواری جوانتر از افیولیت
3-2 زمین‌شناسی تاریخی
1ـ مزوزوئیک
اما کرتاسه
2ـ سنوزوئیک
1ـ2 ترشیری
1ـ1ـ2 پالئوژن
2ـ1ـ2 نئوژن
2ـ2 کواترنر
4-2 فرسایش‌پذیری واحدهای سنگی
2ـ3 آب و هوای منطقه
3ـ3 بارندگی
1ـ3ـ3 توزیع ماهانه بارندگی
2ـ3ـ3 توزیع فصلی بارندگی
3ـ3ـ3 شدت بارندگی
4ـ3 دما
5ـ3 رطوبت نسبی
6ـ3 باد
7ـ3 یخبندان
8ـ3 میانگین متحرک
9ـ3 شاخص بارندگی
10ـ3 تبخیر
11ـ3 ساعات آفتابی
12ـ3 نیپ اقلیمی
1ـ12ـ3 ضریب خشکی دمارتن
2ـ12ـ3 ضریب رطوبتی ایوانف
3ـ12ـ3 سیستم طبقه‌بندی کوپن
13ـ3 نمودارهای اقلیمی
1ـ13ـ3 نمودار اقلیمی آمبروترمیک
2ـ13ـ3 نمودار کلیماگراف
3ـ13ـ3 اقلیم نمای آمبرژه
14ـ3 نتیجه‌گیری
1ـ1ـ4 روش کتاین
2ـ4 زمان تمرکز
1ـ2ـ4 روش کالیفرنیا
3ـ4ـ تحلیل وقوع بارندگی 24 ساعته در حوزه رودخانه بیرجند
1ـ3ـ4 روش تجربی گامبل
2ـ3ـ4 روش تئوری گامبل
4ـ4 توزیع آماری گاما
5ـ4 بارندگی 6 ساعته با دوره برگشت 2 ساله
6ـ4 کمبود آب ماهانه
1ـ7ـ4 منابع آب سطحی
2ـ7ـ4 منابع آب زیرزمینی:
2ـ5 طبقه‌بندی خاکها
الف Gypsiorthids
ب calciorthids
2ـ2ـ5 خاکهای رده انتی سول Entiosols
الف ـ زیر رده psamments
ب ـ زیر رده orthents
3ـ5 پوشش گیاهی
1ـ3ـ5 پوشش گیاهی بیابانی و کویری
2ـ3ـ5 پوشش گیاهی کوهپایه‌ای
3ـ3ـ5 پوشش گیاهی کوهستانی
4ـ4 تیپ اراضی
1ـ4ـ5 کوهها
ـ واحد 1ـ1
2ـ4ـ5 تپه‌ها:
3ـ4ـ5 فلاتها و تراسهای فوقانی:
4ـ4ـ5 دشتهای دامنه‌ای:
5ـ4ـ5 دشتهای رسوبی و رودخانه‌ای:
6ـ4ـ5 واریزه‌های بادبزنی شکل سنگ‌ریزه‌دار
7ـ4ـ5 آبرفتهای بادبزنی شکل سنگ‌ریزه‌دار:
8ـ4ـ5 اراضی مخلوط:
1ـ6 مقدمه:
2ـ6 بررسی علل تغییرات ژئومورفیک در حوزه:
3ـ6 توپوگرافی
4ـ6 ژئومورفولوژی ساختمانی
1ـ4ـ6 اثرات نیروهای تکتونیکی بر مورفولوژی منطقه:
4ـ6 زمین لرزه:
1ـ رخساره توده سنگی:
6ـ6 ویژگی‌ها و خصوصیات مورفومتری حوزه
1ـ6ـ6 ویژگی‌های ناهمواری حوزه:
2ـ1ـ6ـ6 ضریب ناهمواری حوزه:
2ـ6ـ6 ارتفاعات حوزه و توزیع ارتفاعات
1-2-6-6 منحنی‌های هیپسومتری:
2ـ2ـ6ـ6 منحنی سیکل فرسایش و ضریب انتگرال هیپسومتریک:
3ـ2ـ6ـ6 نمودار اکتی متری حوزه
3ـ6ـ6 شیب متوسط حوزه
1ـ3ـ6ـ6 شیب متوسط وزنی حوزه آبخیز بیرجند:
4ـ6ـ6 ویژگیهای خطی شبکه آبراهه‌های حوزه
1ـ4ـ6ـ6 رابطه بین رتبه و تعداد شاخه‌های رود:
2ـ4ـ6ـ6 نسبت انشعاب
3ـ4ـ6ـ6 رابطه بین رتبه و طول شاخه‌های رود
4ـ4ـ6ـ6 تراکم شبکه رودخانه
5ـ4ـ6ـ6 طول و نیمرخ طولی آبراهه
6ـ4ـ6ـ6 ضریب ثابت پایداری آبراهه‌های حوزه
5ـ6ـ6 ویژگی‌های مسطحاتی حوزه:
1ـ5ـ6ـ6 مساحت حوزه:
5ـ6ـ6 محیط حوزه:
3ـ5ـ6ـ6 شکل حوزه:
6ـ6ـ6 سیستم زهکشی غالب حوزه:
1ـ6ـ6ـ6 الگوی زهکشی موازی
2ـ6ـ6ـ6 الگوی زهشکی درختی:
3ـ6ـ6ـ6 الگوی زهکشی شعاعی:
7ـ6ـ6 نیمرخ دامنه‌های حوزه
1ـ7ـ6ـ6 دامنه منظم
2ـ7ـ6ـ6 دامنه‌های نامنظم
3ـ7ـ6ـ6 دامنه محدب
4ـ7ـ6ـ6 دامنه‌های مقعر
5ـ7ـ6ـ6 دامنه‌های مرکب
2ـ7 فرسایش
3ـ7 بررسی سیکل فرسایش حوزه به روش دیویس
4ـ7 انواع فرسایش آبی در حوزه
1ـ4ـ7 فرسایش بارانی
2ـ4ـ7 فرسایش شیاری
3ـ4ـ7 فرسایش خندقی
4ـ4ـ7 فرسایش سیلابی
5ـ4ـ7 فرسایش کنار رودخانه‌ای
6ـ4ـ7 فرسایش انسانی (انتروپیک)
5ـ7 مدل فرسایشی M.psiac
1ـ5ـ7 نتایج حاصل از جمع‌بندی عوامل نه‌گانه روش پسیاک در حوزه
1ـ6ـ7 تعیین ضریب استفاده از زمین یا xa
2ـ6ـ7 محاسبه شیب متوسط حوزه آبخیز
3ـ6ـ7 Y یا ضریب حساسیت خاک به فرسایش
4ـ6ـ7 فرسایش ویژه
5ـ6ـ7 ضریب رسوبدهی حوزه آبخیز بند درهخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:27

اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود

اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود

رودخانه ­ها به عنوان یکی از مهم­ترین منابع آبی، نسبت به فعالت­های انسانی بسیار آسیب­پذیر هستند. ایجاد مخازن و سدها یکی از قدیمی­ترین اشکال دخالت انسان در اکوسیستم­های آبی است. سدها با وجود مزایای زیاد (تولید انرژی برق­آبی، کنترل سیلاب و تنظیم سطح آب) پتانسیل تغییر جمعیت موجودات آبزی را نیز دارند. احداث سدها تغییرات مهمی را در رژیم جریان، حمل و انتقال ذرات معلق، مورفولوژی رودخانه، درجه حرارت آب و شرایط شیمیایی به خصوص در پایین دست رودخانه­ها ایجاد می­کنند. درشت بی­مهرگان کفزی تحت تأثیر تغییرات ایجاد شده در زیستگاه قرار می­گیرند. اثر سدها بر جوامع بی­مهرگان کفزی به خاطر نقشی که در عملکرد اکوسیستم رودخانه­ای ایفا می­کنند، بسیار مهم است. رودخانه زاینده رود یکی ازبزرگترین رودخانه­های ایران و مهم­ترین رودخانه جاری درفلات مرکزی ایران است که رژیم جریان آن تحت تاثیر سد زاینده رود قرار دارد. به منظور ارزیابی اثر اکولوژیکی ناشی از احداث سد زاینده رود بر جوامع زیستی و کیفیت آب رودخانه زاینده رود، تعداد 6 ایستگاه (ایستگاه­های خرسونک و اورگان قبل از سد، ایستگاه چادگان درفاصله نزدیک زیردست سد و ایستگاه­های حجت آباد، مارکده و هوره در پایین­دست سد) انتخاب و وضعیت کیفی آب و کفزیان رودخانه به روش کمی از تیر ماه 1392 تا خرداد 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از آب و کفزیان رودخانه در هر ایستگاه با 3 تکرار و در تناوب­های زمانی 45 روزه ( هر فصل دو بار) انجام شد. پارامترهای دما، اکسیژن محلول، نیترات، فسفات، BOD5، COD، EC و pH نمونه­های آب به روش استاندارد اندازه گیری شد. شاخص­های زیستی شامل غنای تاکسونی، BMWP و ASPT و همچنین شاخص­های تنوع شانون، سیمپسون و مارگالف برای جوامع کفزی محاسبه شد. نتایج حاصل در مجموع نشان داد که خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آب رودخانه (به جز دما) بین مناطق بالادست و پایین­دست تحت تاثیر ساختار سد نبوده و بیشتر متاثر از تغییرات فصلی است. همچنین شاخص­های تنوع شامل غناء، شاخص­های تنوع شانون، مارگالف و سیمپسون کاهش معنی داری را به خصوص در ایستگاه زیردست سد و کاهش قابل توجهی را در ایستگاه های پایین­دست سد نشان دادند که می­تواند تحت تاثیر سازه سد باشد. تراکم بسیاری از خانواده­های کفزیان در ایستگاه سد کاهش قابل توجهی را نشان داد. در ایستگاه­های پایین­دست سد نیز علاوه بر کاهش تراکم، نوع موجودات نیز تغییر کرده و با نمونه­های سازگار با شرایط جدید جایگزین شدند. همچنین شاخص­های زیستی BMWP و ASPT به ترتیب وضعیت کیفی آب را در ایستگاه زیر دست سد مشابه آب­های آلوده و مشکوک به آلودگی تا آلودگی متوسط احتمالی نشان داد. این افت کیفیت ناشی از آلودگی­های آلی نبوده و بیشتر در اثر تغییر در تراکم و تنوع خانواده­های کفزیان حاصل شده است.

کلمات کلیدی: سد، زاینده­رود، شاخص­های زیستی، درشت بی­مهرگان کفزی، کیفیت آب.

فهرست مطالب

فهرست مطالب........................................................... هشت

فهرست اشکال.............................................................................. ده

فهرست جداول.......................................................................... یازده

فهرست پیوست­ها.............................................................................. دوازده

چکیده...................................................................... 1

فصل اول: مقدمه

مقدمه.......................................................................................... 2

فصل دوم: تعاریف و مرور منابع

2-1 اثر سد بر کیفیت آب........................................................................................... 7

2-2 پیامدهای اکولوژیک سدها........................................................................................... 9

2-3 تأثیر سد بر تنوع ژنتیکی آبزیان.......................................................................... 11

2-4 اثرات فیزیکی احداث سدها...................................................................................... 11

2-5 پارامترهای کیفی آب................................................................................................ 13

2-5-1 دما............................................................................................... 13

2-5-2 اکسیژن محلول آب..................................................................................................... 13

2-5-3 اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD5)..................................................................................... 14

2-5-4 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)...................................................................................... 14

2-5-5 نیترات............................................................................................................ 15

2-5-6 pH..............................................................15

2-5-7 هدایت الکتریکی........................................................................................ 15

2-5-8 فسفات..................................................................................16

2-6 استفاده از بی­مهرگان درشت کفزی جهت بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه­ها ................................................ 16

2-7 شاخص­های تنوع........................................................................................................................ 19

2-7-1 شاخص تنوع شانون- وینر.......................................................................................... 20

2-7-2 شاخص تنوع سیپمسون...................................................................................................... 20

2-7-3 شاخص تنوع مارگالف....................................................................................... 21

2-7-4 غنای آرایه­ها........................................................................................................ 21

2-8 شاخص­های زیستی.................................................................................................... 21

2-8-1 شاخص زیستی BMWP................................................................................... 22

2-9 سابقه و اهمیت تحقیق در جهان............................................................................. 24

2-10 سابقه و اهمیت تحقیق در ایران............................................................................................ 26

2-11 معرفی رودخانه­ی زاینده رود............................................................................. 27

2-12 معرفی دریاچه­ی سد زاینده رود.................................................................................. 27

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1 انتخاب ایستگاه­های نمونه برداری....................................................................................... 29

3-2 روش نمونه برداری.............................................................................................. 31

3-2-1 نمونه برداری از آب..................................................................................................... 31

3-2-2 نمونه برداری از کفزیان رودخانه................................................................................. 31

3-3 اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب.......................................................................................... 31

3-4 شناسایی نمونه­های بی­مهرگان کفزی .............................................................................................. 32

3-5 تحلیل داده­ها ............................................................................................................................ 32

3-5-1 محاسبه­ی شاخص­های غنا و تنوع درشت بی­مهرگان کفزی.......................................................... 32

3-5-2 شاخص­های زیستی BMWP و ASPT.................................................................................. 32

3-5-3 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی داده­ها................................................................... 32

3-5-4 بررسی همبستگی بین داده­ها.................................................................................................. 33

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب رودخانه........................................................ 34

4-1-1 دمای آب.................................................................................................... 34

4-1-2 اکسیژن محلول..............................36

4-1-3 BOD5.................................................................................................. 36

4-1-4 COD...................................................................................... 38

4-1-5 نیترات...............................38

4-1-6 pH..................................................................................... 39

4-1-7 هدایت الکتریکی...................................................................................... 40

4-1-8 فسفات........................................................................................................ 41

4-2 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی شاخص­های غنا و تنوع درشت بی­مهرگان کفزی................................. 42

4-2-1 تعداد خانواده............................................................................................ 42

4-2-2 شاخص تنوع شانون.......................................................................... 44

4-2-3 شاخص تنوع مارگالف............................................................................. 45

4-2-4 شاخص تنوع سیمپسون........................................................ 4۵

4-3 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی شاخص­های زیستی............................................ 46

4-3-1 شاخص BMWP................................................................. 46

4-3-2 شاخص ASPT........................................................................... 47

4-4 همبستگی بین داده­ ها........................................................................................... 48

4-4-1 همبستگی بین پارامترهای کیفی آب رودخانه.............................................................. 48

4-4-2 همبستگی بین پارامترهای کیفی آب و شاخص­های محاسبه شده.......................................... 48

4-4-3 همبستگی بین شاخص­های محاسبه شده.............................................................. 49

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

5-1 نتیجه گیری................................................................................................ 52

5-2 پیشنهادات.............................................................................................54

منابع.......................55

فهرست اشکال

شکل 3-1 موقیت ایستگاه­های نمونه برداری........................................................................... 30

شکل 3-2 نمونه­ای از نمودار باکس- ویسکرپلات......................................................... 33

شکل4-1 تغییرات دمای آب رودخانه در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ......................................... 35

شکل4-2 تغییرات میزان اکسیژن محلول آب رودخانه در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ............................ 36

شکل 4-3 تغییرات میزان BOD5 درماه­های مختلف ..................................................................... 37

شکل 4-4 تغییرات میزان BOD5 در ایستگاه­های نمونه برداری ........................................................ 37

شکل 4-5 تغییرات COD در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ....................................... 38

شکل 4-6 تغییرات نیترات در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................................ 39

شکل 4-7 تغییراتpHدر ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................................. 40

شکل 4-8 تغییرات هدایت الکتریکی در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................ 41

شکل 4-9 تغییرات فسفات در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................................. 41

شکل 4-10 روند تغییرات تعداد خانواده­های بی­مهرگان درشت کفزی در ایستگاه­های نمونه برداری .......................................... 43

شکل 4-11 درصد فراوانی راسته­های Ephemeroptera و Trichoptera در ایستگاه­های نمونه برداری ........................... 44

شکل 4-12 نسبت نمونه­های حساس بی مهرگان کفزی به شیرونومیده در ایستگاه­های نمونه برداری ................................. 44

شکل 4-13 تغییرات شاخص تنوع شانون در ایستگاه­های نمونه برداری .............................................................. 45

شکل 4-14 تغییرات شاخص تنوع مارگالف در ایستگاه­های نمونه برداری ................................................................ 45

شکل 4-15 تغییرات شاخص تنوع سیمپسون در ایستگاه­های نمونه برداری ................................................ 46

شکل 4-16 تغییرات شاخص زیستی BMWP در ایستگاه­های نمونه برداری .................................................... 47

شکل 4-17 تغییرات شاخص ASPT در ایستگاه­های نمونه برداری ................................................................ 48

فهرست جداول

جدول2-1 طبقه بندی کیفیت آب بر اساس شاخص شانون- وینر ........................................................... 20

جدول2-2 طبقه بندی کیفی آب بر اساس امتیاز کلی شاخصBMWP ................................................ 23

جدول 2-3 گروه بندی بر اساس ASPT........................................................................ 23

جدول 3-1 موقعیت جغرافیایی ایستگاه­های نمونه برداری .............................. 30

جدول 4-1 ضرایب همبستگی پیرسون بین پارامترهای کیفی آب ............................................. 49

جدول 4-2 ضرایب همبستگی پیرسون بین شاخص­های محاسبه شده و پارامترهای کیفی آب ........................... 50

جدول 4-3 ضرایب همبستگی پیرسون بین شاخص­های محاسبه شده ..................................... 51

فهرست پیوست­ها

پیوست۱

جدول 1-1 استاندارد خروجی فاضلاب­ها .......................................................................... 60

جدول 1-2 استاندارد کمیسیون اروپایی برای آب­های مورد استفاده در تولید آب­های آشامیدنی ....................................... 62

پیوست2

جدول 2-1 آمار ماهیانه ی دبی ایستگاه های هیدرومتری سازمان آب منطقه ای در زمان نمونه برداری .......................... 64

جدول 2-2 آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سازمان آب منطقه ای در زمان نمونه برداری .................................... 64

شکل 2-1 نمودار بارندگی ماهیانه در ایستگاه هواشناسی کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری ................................ 65

شکل 2-2 نمودار بارندگی ماهیانه در ایستگاه هواشناسی سامان در استان چهارمحال و بختیاری ..................................... 65

پیوست3

جدول 3-1 امتیازهای هر خانواده در سیستم BMWP ........................................................................... 66

جدول 3-2 معرفی گونه­های شناسایی شده در ایستگاه­های نمونه برداری ........................................................... 69

جدول3-3 تراکم و فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 22 تیرماه 1392.......................................................... 70

جدول 3-4 تراکم و فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 2 شهریور ماه 1392.................................................. 71

جدول 3-5 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 20 مهر ماه ۱۳۹۲.............................................. 72

جدول 3-6 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 5 آذر ماه 1392 ................................................ 73

جدول 3-7 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 20 دی ماه ۱۳۹۲........................................... 74

جدول 3-8 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 3 اسفند 1392.................................................... 75

جدول 3-9 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 23 فروردین 1393............................................... 76

جدول 3-10 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 10 خرداد 1393 ....................................... 77

شکل 3-1 نمودار میانگین میزان BOD اندازه گیری شده در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ................ 78

شکل 3-2 نمودار میانگین میزان شاخص تنوع شانون محاسبه شده در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ............ 78

شکل 3-3 نمودارمیانگین میزان شاخص تنوع سیمپسون محاسبه شده در ایستگاههای مورد مطالعه در فصول مختلفخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 20:52

بررسی اثر اندازه قطر سنگ چین برعمق ناپایداری در اطراف تکیه گاه پل قائم مستطیلی در قوس رودخانه

تاکنون مطالعات زیادى درخصوص شناخت مکانیزم آبشستگى اطراف ساز هاى هیدرولیکى به خصوص پل ها انجام شده و روش هایى هم، جهت کنترول و یا کاهش آبشستگى در اطراف آن ها مورد بررسى و ارزیابی قرار گرفته اند. در زمینه آبشستگى اطراف پل ها تمرکز تحقیقات بیشتر بر روى پایه ها بوده است تا تکیه گاه ها، در حالى که بررسى آمار موجود بر روى شکست پل ها نشان مى دهد که بیشتر مشکلات مربوط به تکیه گاه بوده و بلطبع هزینه هاى بیشترى در این بخش صرف شده است. یکى از راه هاى کاهش آبشستگى اطراف تکیه گاه ها استفاده از سنگ چین (ریپ رپ) است. در تحقیق حاضر به بررسى اثر اندازه قطر سنگ حین بر عمق ناپایدارى در اطراف تکیه گاه پل قائم مستطیلى در قوس رودخانه پرداخته شده است. در این مطالعه از یک فلوم آزمایشگاهى با قوس 180 درجه (U شکل) و یک تکیه گاه پل با دیواره قائم مستطیلى (90 درجه) از جنس پلکسى کلاس به همراه سنگ چین در اطراف آن آزمایش ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 20:09

بررسی اثر عدد فرود بر عمق پایداری سنگ چین در محل تکیه گاه پل با دیواره قائم مستطیلی در قوس 180 رودخانه

آبشستگى موضعى اطراف پایه ها و تکیه گاه پل ها، یکى از علل تخریب یا آسیب دیدگى بسیارى از پلها در جهان بوده است. مکانیزم آبشستگى موضعى اطراف تکیه گاه پل ها بسیار پیچیده بوده و تا بحال محققین زیادى به بررسى جلوگیری از آن پرداخته اند. روش هاى مختلفى براى جلوگیری و یا کاهش آبشستگى موضعى اطراف تکیه گاه ها و پایه هاى پل ارائه شده است، در این بین مى توان به استفاده از سنگ چین (ریپ رپ) جهت مسلح کردن بستر و همچنین براى تغیر الگوى جریان در اطراف تکیه گاه ها و پایه هاى پل اشاره نمود هدف از این تحقیق، بررسى اثر عدد فرود بر عمق پایداری سنگ چین در اطراف تکیه گاه پل با دیوار قائم در قوس 180 درجه است. در این تحقیق سنگ چین با چگالی 1/2 ، با قطرهاى 76/4، 52/9 ، 7/12 و 1/19میلى متر اطراف تکیه گاه، در موقعیت 70 درجه و با چهار دبى 17 ، 20، 23 و 27 لیتر بر ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت. در هر آزمایش، عمق جریان در ش ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 19:09

بررسی عملی مورفولوژی بستر رودخانه در پایین دست سد تنظیمی دز وارائه پیشنهادات نوین کاربردی

احداث سد بر روى رودخانه، باعث تله اندازى حجم زیادى از رسوبات در مخزن سد مى گردد. در اغلب موارد با توجه به این که آب خروجى از سد عاری از رسوب می باشد، قابلیت حمل بالایى داشته و بسته به شرایط هیدرولیکى و دانه بندى مواد بستر، باعث ایجاد پدیده کف کنى در پایین دست مى گردد. با توجه به احداث سد تنظیمى بر روى رودخانه دز، تغییرات مورفولوژیکى به خصوص تغییرات در بستر رودخانه در پایین دست آن منطقى و محتمل است. بررسى این تغییرات و ارائه پیشنهادات کاربردى و نوین در پایین دست سد تنظیمى دز از اهداف این پژوهش می باشد. در این پژوهش با بررسى و اندازه گیری هاى میدانى در بازه پایین دست سد تنظیمى دز و همچنین مطالعات و بررسى هاى متعدد از قبیل نمونه گیری و استفاده از آزمایشگاه مکانیک خاک جهت بدست آوردن منحنى دانه بندى مواد بستر، نوع طبقه بندى و قطر میانه مواد کف مشخص شده است. با تعریف چند تابع خطا به عنوان معیار ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 12:11

شبیه سازی جریان در رودخانه قلجق توسط مدل ریاضی

با توجه به اهمیت سیلاب در رودخانه قلجق در اطراف شهرستان شیروان، در این تحقیق به مدل سازى رفتار جریان در این رودخانه پرداخته شد. رودخانه قلجق از سرشاخه هاى رودخانه اترک بوده که از کوه هاى کپه داغ واقع در شمال شیروان سرچشمه گرفته و در جهت جنوب تا دشت هاى پایین دست شیروان ادامه می یابد. مدل HEC-RAS مدلى است که قادر است مشخصه هاى جریان (عمق، سرعت و ...) را به صورت یک بعدى در طول مسیر رودخانه به ازاء شرایط مرزى مختلف محاسبه کند. بعد از ساخت مدل و وارد کردن داده هاى مورد نیاز به شبیه سازى سیلاب در دو دبى با دوره بازگشت 25 و 50 ساله پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بعضى از مقاطع در هر دو دبى سیلاب، پهنه دشت را در بر مى گیرد اما در بعضى مقاطع نیز عبور مى کند. همچنین در دبى کمتر از 120 متر مکعب بر ثانیه تمامى مقاطع به جز یک مقطع توانایی عبور سیلاب را خودهند داشت. همچنین سرعت نیز در دو دبى متفاوت و ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 12:00

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی با عنوان نقش رودخانه خشک در توسعه پایدار شهر (شامل هدیه رایگان)

تعداد صفحات : 257 صفحه با تخفیف ویژه و هدیه رایگان عنوان پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی با عنوان نقش رودخانه خشک در توسعه پایدار شهر شیراز  حفاظت و بهره برداری از منابع یکی از پایه های اساسی توسعه پایدار است. در این میان نقش منابع آب در توسعه پایدار شهرها از حساسیت زیادی برخوردار است. از اینرو مدیریت منابع آب یکی از محورهای استراتژیک در مدیریت شهری شهرهای بزرگ محسوب می شود. افزایش جمعیت و توسعه شهرها مردم را ناگزیر به سکونت در پهنه های سیلابی کرده است و گسترش اماکن و توسعه پوشش های غیرقابل نفوذ برسطح زمین هر روز احتمال سیل خیزی در مناطق مسکونی بویژه شهرهایی که در کنار رودخانه ها شکل گرفته و یا توسعه یافته اند افزایش می دهد و برای محافظت در برابر سیل باید راه کارهایی اندیشیده شود که در غیر اینصورت خسارات سیل، جان و مال مردم را به خطر انداخته و هر گونه توسعه ا ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 16:34

پروپوزال کارشناسی ارشد بررسی تاثیر شاخص کیفی آب بر کیفیت آب رودخانه در طول مسیر(مهندسی شیمی گرایش ایمن بهداشت و محیط زیست)

این محصول پروپوزالی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در گرایش ایمن بهداشت و محیط زیست می باشد که به بررسی تاثیر شاخص کیفی آب بر کیفیت آب رودخانه در طول مسیر رودخانه می پردازذ و با تخفیف ویژه ای در اختیار شما قرار داده می شود.   منابع پروپوزال : [1] نانبخش، حسن، همزه زاده ، علی ، قلیزاده، لیلی، تغییرات فصلی آلودگی شیمیایی و میکروبیولوژیکی رودخانه شهرچایی ارومیه ،هشتمین همایش ملی بهداشت محیط ، 4330 [2] شریعت، سید محمود،جعفرزاده حقیقی فرد، نعمت اله، افخمی، مهران، قاضی زاده ، نرگس، بررسی تاثیر فاضلاب شهر مسجد سلیمان بر کیفیت آب رودخانه تمبی بر اساس نظام شاخص کیفیت آب، هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، 4330 [3] آقاپور، علی احمد، محوی، امیر حسین، بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه قطورو تعیین علت تغییرات آن درطول مسیر، هشتمین همایش مقالات بهداشت محیط، 4330 [4] کی نژا د، محمد علی، ابراهیمی، ...ادامه مطلب