X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:11

پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

بانک و صندوق :

این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد ، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات ، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد . ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی ، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود وجوه نقد ، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات کوچک مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند .

فهرست مطالب

لیست حساب های ایران بتون ساز

« دارائیهای جاری »

بانک و صندوق

ح تخواه گردان

ح دریافتنی

حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتنی

ح پیش پرداخت

ح سپردة حسن انجام کار

« دارائیهای ثابت »

دارائیهای ثابت مشهود

دارائیهای ثابت نامشهود

« بدهی ها »

بدهی ها

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

ح پیمان

ح کارگواهی شده

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود بستن حسابپیمان تکمیل شده

محاسبة سود پیمان های ناتمام

الف) محاسبة سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

ب) محاسبه سود پیمان ناتکمام بر اساس مخارج بر آوردی

نحوة محاسبة پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه محاسبه استهلاک اموال ، مالیات و تجهیزات

مالیات پیمانکاری

مالیات مقطوع

مالیات بر در آمد پیمانکاری

مالیات مؤسسات پیمانکاری

نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

پیش پرداخت مالیات

مالیات قطعی پیمان ها

ذخیره مالیات بر در آمد

گزارش های مالی

ترازنامه

گزارش های عملیاتی

گزارش پیشرفت کار

صورت حساب سود و زیانخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:31

کارخانه ی پول ساز

کارخانه ی پول ساز خود را در اینترنت راهندازی کنید و کسب درآمد کنید .  ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: کارخانه، ساز
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 03:27

طبقه بندی انواع مدل های ترافیکی و مقایسه نرم افزارهای شبیه ساز

شبیه سازی ترافیک در واقع فرایند ایجاد مدل و تکنیک انالیز شرایط ترافیکی است که در بسیاری از مطالعات ترافیکی و حمل ونقلی مورد استفاده قرار می گیرد. شبیه سازهای ترافیکی می توانند در طراحی یک شبکه جدید ارزیابی اثرات طرح های قابل اجرا طراحی و ارزیابی سیستم های هوشمند ترافیکی به ویژه هنگامی که عملیات مدیریت زمان یکی از ابعاد حیاتی سیستم باشد سودمند واقع شوند. همچنین شبیه سازهای ترافیکی ابزارهای سودمند برای متخصصین هستند و این امکان را فراهم می سازند که درک بهتری از پدیده های ترافیکی داشته باشد و بتواند با ایجاد یک فضای مجازی مشابه فضای حاکم بر منطقه مورد مطالعه فرضیات خود را پیاده سازی و نتاننیج حاصل را مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اهمیت شبیه سازها در طراحی ها و مدیریت ترافکیک ضرورت شناخت انواع شبیه سازها و قابلیت های متفاوت آنها آشکار است. زیرا عدم شناخت صحیح ابزارهای شبیه سازی ترافیک ممکن ...ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 12:50

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پیمانکاری بتون ساز

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پیمانکاری بتون ساز 90 صفحه فصل اول : عملیات پیمانکاری ارکان اصلی عملیات پیمانکاری : در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد : کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند . پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد . قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است . موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد . انواع قراردادهای پیمانکاری :‌ قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است .  ...ادامه مطلب