X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:29

بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک

بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک


ب

فهرست مطالب

د

فهرست اشکال

ح

فهرست ضمائم

چکیده

ط

ی

فصل اول - کلیات

1

مقدمه

2

تعریف موضوع تحقیق

3

اهمیت و ارزش تحقیق

4

اهداف تحقیق

5

کاربرد نتایج تحقیق

6

سوالات اساسی تحقیق

7

روش تحقیق

8

تعریف واژه ها

8

خلاصه

10

مباحث فصول بعدی

10

فصل دوم - ادبیات موضوع

11

مقدمه

12

بخش یک - مباحث نظری

13

سیستم

13

خرید

14

اهداف بخش خرید

14

اصول و موازین پنجگانه خرید

15

وظایف و مسئولیت های بخش خرید

16

ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر

17

فرآیند یا مراحل خرید خارجی

18

انبار

19

عنوان

صفحه

انواع انبارها

19

جایگاه انبار

20

اهداف و وظایف انبارها

20

انواع موجودیهای انبارها

20

انبارداری

21

سیستم انبارداری و مزیتهای آن

21

وظایف انباردار

22

انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها

23

نکات مهم برای اداره بهینه انبارها

24

مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها

24

طراحی و برنامه ریزی تامین کالا

25

کدینگ

25

کدگذاری

25

فواید کد گذاری

26

انواع روشهای کدگذاری

26

موجودی کالا

27

اهمیت موجودیها

27

دلایل نگهداری موجودی کالا

28

هزینه مربوط به موجودیها

28

مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها

31

کنترل موجودی

31

مشکلات عدم تعادل موجودی

32

مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار

32

سیستم های سفارش کالا در سازمان

33

بخش دو - پیشینه تحقیق

35

بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک

38

مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک

41

عنوان

صفحه

طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه

44

شرح وظایف

45

خلاصه

55

فصل سوم - روش تحقیق

56

مقدمه

57

کتابخانه

60

مشاهده

60

مصاحبه

62

خلاصه

63

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات

64

مقدمه

65

طراحی انبارها

67

انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک

69

مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها

71

حفاظت و ایمنی انبارها

72

عملیات مربوط به خرید در انبارها

80

انواع خرید

80

انواع شیوه ها در خریدهای داخلی

80

عملیات خرید در تدارکات

89

تنظیم گزارش خرید

95

خریدهای خارجی

96

نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک

100

خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها

102

خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است

103

خریدهای غیر ضروری و بیش از حد

103

کنترل کیفیت

104

استاندارد کردن قطعات

105

عنوان

صفحه

قبض انبار

106

سیستم کدینگ اجناس

110

مشکلات ناشی از عدم کدینگ

112

مزایای کدینگ اجناس

113

شرح کدینگ اجناس

115

عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت

121

مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت

122

عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار

123

عملیات نگهداری در بخش اداری

123

عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار

130

کنترل موجودی انبار

132

انواع روشهای کنترل موجودی

133

محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار

136

عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی

138

خلاصه

139

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات

141

مقدمه

نتیجه گیری

پیشنهادات

142

142

146

منابع و مآخذ


ضمائم
چکیده :

موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .

در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.

در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .


مقدمه :

گام نخست برای هر تحقیق انتخاب یک موضوع تحقیق می باشد که به صورت یک فکر در ذهن محقق شکل می گیرد و بایستی موضوعی که انتخاب می کنیم برایمان کم وبیش شناخته شده باشد به شکلی که برایمان پیش زمینه ای ایجاد نماید تا بتوانیم در ادامه تحقیق راحت تر با موضوع ارتباط برقرار کنیم .

برای انتخاب موضوع بایستی شرایط و امکانات و اطلاعات پیرامون آن موضوع را سنجید تا مبادا به موانعی برخوردکنیم که مانع از تکمیل شدن یک تحقیق مفید گردند . بایستی کوشید موضوع را به بهترین شکلی باز کرد و شرح داد تا آنکه بتواند یک مرجع مفید و مناسب برای آیندگان باشد . برای رسیدن به جوابهای خوب و سودمند از یک تحقیق بایستی روشهای تحقیق مناسب را در نظر گرفت و از منابع مطلوب برای تحقیق بهره گرفت .

تعریف موضوع تحقیق :

همه ما بارها به خرید رفته ایم و به تهیه احتیاجات خود پرداخته ایم , زمانی ضرورت خرید را احساس می کنیم که نیاز به یک قلم جنس خاص برای رفع مشکلی که پیش آمده است داریم . سعی می کنیم ابتدا از نبود آن آگاه شویم و میزان نیاز را بسنجیم و سپس اقدام به خرید کنیم .

خرید کردن شرایطی را می طلبد حتی اگر برای رفع نیازهای عادی منزل و شخص صورت پذیرد , ابتدا باید میزان نیاز , کیفیت مناسب , قیمت دلخواه و زمان مطلوب را بررسی کنیم ودر گام نهایی آن را از یک منبع مطمئن و قابل اطمینان خریداری نماییم .

در سیستم خرید و انبارداری در یک کارخانه بزرگ نیز همان اصول ابتدایی که در هر خانه ای استفاده می شود به کار می رود , مانند اینکه : بهترین منبع , بهترین قیمت , بهترین کیفیت , بهترین کمیت , بهترین زمان برای خرید کدام است ؟

البته روش کار در کارخانه های بزرگ پیچیده تر می باشند و به همان سادگی که برای منزل خرید می کنیم اتفاق نمی افتد و به همین جهت نیاز به تحقیق و مطالعه دارد و باید بهترین روشها و فنون برای انجام این کار صورت بپذیرد , در غیر این صورت از مجموعه کل سازمان نمی توان انتظار بهترین عملکرد را داشته باشیم .

مجتمع صنعتی سیمان آبیک در دو مرحله و در سالهای 1352 و 1357 مورد بهره برداری قرار گرفت و در کیلومتر 80 جاده تهران - قزوین واقع شده است و دارای ظرفیت تولید روزانه 7500 تن سیمان می باشد . مواد اولیه اصلی کارخانه مثل خاک ، آهک ، گچ از معادن داخل کشور تامین می گردد .

در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم ، یعنی با داشتن یک نگرش سیستمی به بخش خرید و انبارداری و در کل به سازمان بررسی کنیم و ببینیم در این سازمان رعایت اصول و موازین 5 گانه خرید ، سیستم سفارش کالا ، سیستم کدگذاری، کنترل موجودی انبارگردانی به چه شکلی انجام می پذیرد .


-انبارفنی:

دراین انبار کلیه قطعات لوازم ماشین آلات تولیدی نگهداری
می شود ، ازنظر اهمیت مهمترین انبارکارخانه سیمان است،این انبارحدود12000قلم اجناس را در خود جای داده است ، لذاتهیه به موقع قطعات ونگهداری آنها از اهمیت خاصی برخورداراست،درصورت نبودن برخی ازقطعات ونگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.درصورت نبودن برخی ازقطعات موجب توقف خط تولید،وزیان کلانی ازاین ناحیه برکارخانه تحمیل خواهدشد،لذاوجودسیستم منظم وخاص ازجمله تعیین نقطه سفارش برای صدوردرخواست خریدها برای جلوگیری ازصفرشدن واقدامات دیگربرای تغذیه به موقع خط تولید اجتناب ناپذیر است .این انباردارای سرمایه عظیمی است آنچه تقریباًمی شوددراین موردگفت سرمایه موجودانبارفنی درحال حاضرحداقل دومیلیارد تومان است.

3-انبارعمومی:

دراین انباراقلام عمومی ملزومات،لوازم لوله کشی،برق روشنائی وازاین قبیل وجودداردکه کلیه قسمت های کارخانه باآن سروکاردارند.


4-انبارقطعات یدکی وخودروها:

دراین انبارلوازم یدکی کلیه خودروهای کارخانه اعم ازسنگین وسبک وسوخت کارخانه شامل،بنزین ،گازوئیل مازوت که برای خط تولیداستفاده می شود،روغن وگریس مصرفی کارخانه نگهداری می شود.


5-انبارساختمانی:

دراین انبارلوازم ساختمانی ازقبیل لوازم بهداشتی ساختمان وآجر،گچ وغیره به اضافه آجرهای نسوزداخل کوره جهت خط تولیدنگهداری می شود.


6-انبارموادغذائی:

دراین انبارصرفاًموادغذائی واحدمهمانسرای کارخانه نگهداری می شود.7-انبار(سیلوهای)سیمان:

سیمان آماده شده تازمان بارگیری دراین انبارهانگهداری می شود . معمولاً سیمان توسط کارخانه پیش فروش می شود و ذخیره سیمان نیزبایستی بیش از6ماه طول نکشدچراکه درآن صورت کیفیت خودراازدست می دهد.


-مشکلات وخسارات ناشی ازطراحی غیراصولی انبارها:

انبارهاازنظر شرایط جغرافیائی درشرایط بسیارنامطلوبی قرار دارند . بارش غبار غلیظ سیمان،خاک،کلینکرروی انبارهاخسارات زیادی به این واحدمی زندکه ازنظرمالی رقم بزرگی است .این خسارت مالی شامل ازبین رفتن اجناس دراثرغبار
می باشدکه درحال حاضرپیش گیری ازآن بااین امکانات مقدورنیست وبه همین لحاظ آسیب بخشی منجربه غیرقابل استفاده بودن اجناس می شودوبعضاًعمرقطعات راکاهش می دهند.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:39

پژوهش طرح افزایش ظرفیت و خط توسعه سیمان مازندران

پروژه طرح افزایش ظرفیت و خط توسعه سیمان مازندران

نقش value engineering در اجرای پروژه

مقدمه :

میزان موفقیت بنگاههای اقتصادی در یک بازار رقابتی به تلاش آنها در جهت شناخت نیازهای مشتریان
( مصرف کنندگان ) و پاسخگویی به این نیازها بستگی دارد. مشخصات محصولات و خدماتی که بنگاه به بازار عرضه می کند باید رضایت مشتری را جلب نماید . این رضایت ممکن است از طریق قیمت مناسب، کیفیت مطلوب ، تحویل به موقع ، خدمات مناسب پس از فروش و ... و یا ترکیبی از آنها حاصل شود. محدودیت منابع امکان پاسخگویی به تمام خواسته های مشتریان را سلب می کند . این مساله ایجاب می کند تا بنگاهها مشخصاتی از محصول /خدمت را که نزد مشتری دارای ارزش بیشتری هستند، شناسایی کرده و بهترین راه حل (از نظر هزینه و کیفیت ) را برای دستیابی به آن مشخصات تعیین کنند. مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیکها و روشهاست که با نگرش سیستمی ، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول /خدمت را شناسایی کرده و ارزش هر کارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . همچنین به عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد این کاردکرد ، به تصمیم گیر (تصمیم گیران ) کمک می کند .

مطالعه بر روی موضوع مهندسی ارزش در طول جنگ جهانی دوم در اثر کمبود مواد اولیه و برای اولین بار در اواخر 1960 توسط " لارنس دی مایلز" مخترع آنالیز ارزش در شرکت جنرال الکتریک آغاز شد .

معرفی تکنیک EARNED VALUE

کنترل پیشرفت فعالیتهای پروژه در سیستم سنتی معمولا بر اساس زمان یا هزینه انجام میگرفت. بدین ترتیب که مقدار پیشرفت زمانی از نسبت زمان سپری شده برای انجام فعالیت وزمان کل براورد شده برای اتمام آن محاسبه میگرددوبه همین ترتیب مقدار پیشرفت هزینهای نیز بدست میاید. اما EARNEDVALUE با ارائه یک روش هر دو شاخص را به طور یکجا دخیل کرده است ودرصد پیشرفت را با توجه به هردو آنها بدست می آورد. محاسبات EARNEDVALUE بر اساس سه شاخه اصلی انجام میگیرد که به شرح آنها خواهیم پرداخت:

BCWS (BUDGETED COST FOR WORK SCHEDULED) : هزینه پیش بینی برای یک فعالیت با توجه به مدت زمان آن فعالیت را نشان میدهد.

مثال) برای یک فعالیت 10 روزه که به ازای هر روز 1000 واحد پول هزینه در نظر گرفته شده است BSWS برابر با 10000 = 1000 * 10 واحد پول خواهد بود بدین ترتیب برای 5 روز از این کار 5000 = 1000 * 5 واحد پول ، هزینه پیش بینی می شود . به این مقدار اصطلاحا Planned Value گفته می شود.

( Budgeted cost for work performaned ) BCWP: این شاخص ، ارزش کار واقعی انجام شده روی فعالیت را مشخص می کند . این شاخص را اصطلاحا Earned value گویند

( actual cost for work performaned ) ACWP : هزینه واقعی که تا کنون برای انجام فعالیت ها صرف شده است را نشان می دهد .

محاسبه زمان کل پروژه

زمان پروژه یعنی بهترین زمان یا کوتاهترین زمانی که در آن پروژه طبق برنامه پایان پذیرد. این زمان پروژه ازجمع زمانهای فعالیت های مسیر بحرانی بدست می آید برای بدست آوردن زمان کل پروژه را می توان با زمان مبداء صفر فرض کنیم بعداً امکان این هست که بجای این زمان صفر تاریخ واقعی پروژه را بنویسیم .

در روش محاسبات زمانهای رفت از سمت چپ شبکه شروع می کنیم اگر شروع رویداد اول صفر باشد ختم آن ماکزیمم یعنی باندازه مدت فعالیت خواهد بود . به همین ترتیب چون رویداد ابتدای فعالیت قبل همان رویدادانتهای فعالیت قبل میباشد پس زودترین زمان شروع فعالیت بعد برابر زودترین زمان ختم فعالیت ماقبل آن است . اگر رویداد ابتدای یک فعالیت رویداد چندین فعالیت باشد زمان شروع یا زمان زودترین این رویداد برابر جمع max زمانهای بحرانی ، قبل از آنست بعبارت دیگر اگر چند فعالیت بیک رویداد ختم شوند زودترین موقع بوسیله درازترین سری از فعالیتها تعیین میشود . بعنوان مثال در شبکه زیر اگر رویداد 1 در هفته مبدأ یعنی صفر شروع شود رویداد 2 زودترین موقعی معادل 16 هفته را دارد. رویداد 8 از سه خط زنجیر تشکیل شده است که در صفحه بعد مشاهده میکنید.

فهرست:

عنوان

صفحه

مقدمه

1

مفاهیم پروژه

4

محدودیت‌های مدیریت پروژه

14

برنامه ریزی کلان ، تفصیلی و عملیاتی پروژه

29

مراحل یک پروژه

37

محاسبه زمان پروژه

38

شبکه‌های پرت و سیستم تخمین زمان

45

گام‌های اجرای پروژه و انواع ساختار پروژه

49

معرفی تکنیک EARNED VALUE

55

مقایسه روشهای پیش‌بینی شده دوره طرح متفاوت با استفاده از متریک ارزش کسب شده

68

دودیدگاه در باره EARNED VALUE

87

تفاوت MSP و PrimAvera

94

پروژه طرح افزایش ظرفیت و توسعه سیمان مازندران

101

توضیحات پروژه سیمان مازندران

103

چارت پروژه

104

اجزای تشکیل دهنده پروژه و بررسی پروژه

105

توضیحات،Mazandaran Cement MSP

108

نقش Value engineering در اجرا پروژه

119

فرم ارزیابی پیمانکار

158

مشکلات شرکت صنایع آذراب

161

منابع

163

ضمیمه

164خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:49

تحقیق در مورد سیمان و انواع آن

تحقیق در مورد سیمان و انواع آن


مقدمه
تاریخچه سیمان
انسان از دیرباز سیمان را می‌شناخته و با گذشت زمان بر نقش و اهمیت آن وقوف و آگاهی بیشتر یافته و هر روز کوشیده است , بناها و ساخته‌های خود را مستحکم‌تر از گذشته احداث نماید .انسانهای اواخر عصر حجر که از طریق شکار کردن و جمع‌آوری مواد غذایی ارتزاق می‌نمودند و در پی غذا در ناحیه وسیعی در حرکت بودند , در پناهگاههای موقت زندگی می‌کردند . وقوع انقلاب کشاورزی که به حدود 10000 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد , انگیزه‌ای برای سکونت دائمی و ایجاد ساختمان و خانه برای انسان بود . انسان دیگر بدنبال شکار یا گله‌های خود از جائی به جای دیگر نمی‌رفت , بلکه برای مراقبت از مزارع خود در یک محل می‌ماند . در خاورمیانه آثار و بقایای دهکده‌های کاملی با محل سکونت مدوری بنام تولوی "Tholoi" یافت شده که دیوارهای آن از گل رس متراکم ساخته شده است .
ملاتی که در اتصال سنگها و سفالها از آن استفاده می‌شد , مخلوطی بوده از ماسه , آهک و آب و در ساختمان قسمتهایی که در زیر آب قرار می‌گرفت ماده‌ای سیلیسی بنام "پوزولانا" اضافه می‌کردند , که ملات را سخت و در مقابل آب مقاوم می‌ساخت .
در واقع منشاء سیمان هیدرولیک (ترکیبی با آب) به یونان و روم باستان باز می‌‌گردد . مواد مصرفی عبارت بودند از آهک و نوعی خاکستر آتشفشانی که با آب واکنش آهسته‌ای نشان داده و تبدیل به توده سفتی می‌گردید . این توده ماده چسبناک ، ملات و بتون ساخته شده در روم در دو هزار سال پیش و همچنین کارهای ساختمانی بعدی در اروپای غربی را تشکیل می‌داد . آنها از این ملات در ساختمان برجها , باروها , جاده‌ها , آب‌انبارها , گرمابه‌ها , معابد , کاخها و قلعه‌ها استفاده می‌کردند
خاکستر آتشفشانی که از معدنی در نزدیکی شهر "پوزولا" (ایتالیای کنونی) استخراج می‌شد , سرشار از سیلیکات آلومینیوم بود , و سیمان مشهور "پوزولانا" مربوط به دوران روم باستان نیز از این نام برگرفته شده است . امروزه اصطلاح پوزولانا (Pozzolana) , یا پوزولان (Pozzolan) یا به خود سیمان اشاره دارد و یا به هر ماده نرم حاوی سیلیکات آلومینیومی اطلاق می‌شود که در مجاورت آب با آهک واکنش نشان داده و تشکیل سیمان می‌دهد . بهترین سیمان بدست آمده از دوران گذشته , ساخته دست رومیان است .
تهیه سیمان به طرق علمی جدید از قرن هیجدهم آغاز شد . در سال 1756 "جان اسمیتون" ماموریت یافت که فانوس دریایی کوچک "ادیستون" را که در دریای مانش و در ساحل "کورتوال" انگلستان قرار داشت دوباره بازسازی کند , وی در آزمایشهای خود موفق شد که از ترکیب سنگ آهک ناخالص و خاک و پختن آن دو , ماده‌ای شبیه به سنگهای "پرتلند" بوجود آورد .
با سوزاندن مخلوطهای گوناگون سنگ آهک و خاک رس طی سالهای بعد تجربیات بیشتری در این زمینه بدست آمد .
در سال 1824 "ژوزف آسپدین" با سوزاندن مخلوط 1 به 3 سنگ آهک و خاک رس به مواد بهتری دست یافت . در شیوه او , عمل سوزاندن در کوره‌ها با چنان حرارتی صورت می‌گرفت که مواد ذوب شده پس از سرد شدن به صورت ذرات ریزی در می‌آمدند . ماده بدست آمده که به صورت پودری نرم بود , وقتی با آب مخلوط می‌شد , پس از چند ساعت سفت و سخت می‌شد . این محصول شباهت زیادی به سنگهای آهکی مستخرج از معدن جزیره "پرتلند" در انگلستان داشت , از اینرو به سیمان "پرتلند" معروف گردید و وجه تسمیه سیمانهای پرتلند امروزی نیز از اینجا آغاز می‌شود .
اولین بنای ساخته شده با این نوع سیمان , بنای پارلمان انگلستان است که در فواصل سالهای 52-1840 احداث گردیده است .
تولید سیمان پرتلند به سرعت در سرتاسر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی گسترش یافت . در حال حاضر نیز سیمان پرتلند عمده ‌ترین سیمان تولیدی در جهان است و موارد مصرف عام تری دارد .
بعدها "دکتر بوک" رئیس موسسه تحقیقات استاندارد سیمان آمریکا که به "پدر سیمان" معروف است ترکیبات اصلی سیمان را شرح داد که مورد تایید صاحبان صلاحیت قرار گرفت .
از آن پس در کشورهای پیشرفته تحقیق و پژوهش پیرامون ساخت انواع جدیدی از سیمان و بالا بردن کیفیت محصولات و رشد و توسعه تکنولوژی ساخت سیمان همچنان ادامه داشته است
امروزه سیمان از نظر وزن بزرگترین محصول صنعتی بشری محسوب می شود

تاریخچه صنعت سیمان در ایران
ایرانیان نیز از دیرباز با خواص خاک رس و سنگ آهک بعنوان مواد اولیه اصلی سیمان آشنایی داشته‌اند و از مخلوط آب , آهک و خاکستر و خاک رس ملاتی تهیه می کردند که در لهجه‌های محلی از آن به "ساروج" , "سارو" و اسامی دیگری یاد شده است . از این ملات جهت استحکام و آب‌بندی در ساختمان حمامها , آب‌انبارها , حوضها و ساختمانهای مهم استفاده می‌شده است .
در ساختمان "سد دز" بر روی رود کارون که در زمان شاهپور دوم ساخته شد و "بند امیر" که در زمان عضدالدوله دیلمی بنا گردید , همچنین در ساختمان آب‌انبارهای قدیمی از ترکیبات مشابه سیمان استفاده شده است .
تولید سیمان در ایران از سال 1312 با بهر‌ه‌ برداری از کارخانه سیمان ری به ظرفیت 100 تن در روز آغاز و با گذشت زمان و در روند رشد و توسعه کشور نقش و اهمیت این صنعت و تولید و مصرف سیمان رو به فزونی نهاده است .
در حال حاضر ایران دارای 35 واحد کارخانه تولید سیمان به ظرفیت سالانه 576/32 میلیون تن می‌باشد و 10 کارخانه تولید سیمان نیز در حال احداث می‌باشند .
ظرفیت تولید سیمان کشور با اجرای طرحهای مذکور تا سال 1381 به 114000 تن در روز و 6/37 میلیون تن در سال افزایش یافت .
ایران در سال 1378 با تولیدی معادل 39/1 درصد تولید جهانی , مقام پانزدهم کشورهای تولیدکننده سیمان جهان و مقام هشتم را در کشورهای تولیدکننده سیمان قاره آسیا کسب کرده است
سهم تولید سیمان ایران در جهان روند رو به رشدی داشته و از 04/0 درصد در سال 1950 به 42/1 درصد در سال 1998 افزایش یافته است .

مواد اولیه سیمانهای پرتلند

سیمان پرتلند عمدتا" از ترکیبات آهک (اکسید کلسیم) ، همراه با سیلیس (اکسید سیلیس) و آلومینیوم (اکسید آلومینیوم) تشکیل شده است . آهک مورد نظر از مواد خام آهکی و اکسیدهای دیگر نیز از مواد رسی بدست می‌آید .
از مواد خام دیگری چون خاک سیلیس ، اکسید آهن و بوکسیت نیز می‌توان در مقادیر کمتر و برای بدست آوردن ترکیب مورد نظر استفاده نمود . ماده خام دیگر سنگ گچ است ، که تا حدود 5 درصد آن در طی آسیاب کردن به "کلینکر" سیمان پخته شده اضافه می‌گردد تا زمان گیرش سیمان را کنترل نماید .
مواد خام بکار رفته در تولید سیمان چنانچه بصورت سنگ سخت باشد ، مانند سنگ آهک ، سنگهای رسوبی لایه‌ای ، و بعضی سنگهای رسی ، یا از معدن استخراج شده و یا با انفجار بدست می‌آیند . بعضی از ذخایر را با استفاده از روشهای زیرزمینی استخراج می‌نمایند . سنگهای نرم‌تری چون گچ و رس مستقیما" توسط معدنچیان از دیواره معدن جدا می‌شود . مواد استخراجی از معدن را با استفاده از کامیون ، واگنهای حمل قطار و نوارهای نقاله به آسیابهای سنگ‌شکن و خردکن منتقل می‌نمایند .
سنگ آهک و خاک رس اجزاء اصلی مواد اولیه تولید سیمان پرتلند را تشکیل می‌دهند و از مواد دیگر بصورت افزودنی و تنظیم‌کننده استفاده می‌شود .

فهرست مطالب

مقدمه
تاریخچه سیمان
تاریخچه صنعت سیمان در ایران
مواد اولیه سیمانهای پرتلند
تولید سیمان
کنترل کیفی
کاربردهای سیمان
مواد تشکیل دهنده بتون
انبار کردن سیمان
آینده صنعت سیمان
انواع سیمانهای استاندارد(پرتلند)
سیمان سفید
سیمانهای رنگی
سیمان پرتلند سربارهای
سیمان پوزولانی(سیمان خاکستر آتشفشانی)
سیمان بنائی
سیمان چاه نفت
سیمان انبساطی
سیمان آلومینیوم
تجارت جهانی سیمانخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، سیمان، انواع، آن
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 10:46

پروژه کارآفرینی راه‎اندازی کارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحکام خاک

پروژه کارآفرینی راه‎اندازی کارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحکام خاک

پروژه کارآفرینی راه‎اندازی کارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحکام خاک در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

فصــل اول‎

مشخصات ارائه‌دهندگان طرح و مدارک فنی و سوابق کاری مربوطه

- مشخصات تحصیلی و فنی ارائه‎دهندگان طرح

- صورت مدارک فنی

- سابقه کاری

- تصویر مدارک فنی و حرفه‎ای


مشخصات فردی و تحصیل و فنی

نام و نام خانوادگی ارائه‎دهندگان: 1- علی نعمتی 2- ناصر نعمتی

1- علی نعمتی شیزری

فرزند قدرت‎اله‎، شماره شناسنامه 3338، متولد: 1351 تهران، تحصیلات: دیپلم ماشین‎افزار، کدملی: 1-589611‎-005.

مدارک فنی

- دوره 18 ماهه ایران و آلمان در رشته‎ مکانیک صنایع

- کارت مربیگری مکانیک صنایع از اداره کل فنی و حرفه‎ای کرج

- مدرک نقشه‎کشی صنعتی درجه دو

- مدرک فرزکاری درجه دو

سابقه کاری

- نیروی فنی معاونت سابق خدمات فنی شرکت ایران‎خودرو به مدت 4 سال با زمینه فعالیت آهنگری، ساخت سازه‎های فلزی، نصب و راه‎اندازی خطوط تولید

- نیروی فنی در شرکت نوفنی (فعال در امر استحکام خاک) به مدت چهار سال با زمینه فعالیت مکانیک ماشین‎آلات، ساخت ماشین‎آلات، برق صنعتی، کار اجرایی در کارگاه‎های استحکام خاک در نقاط مختلف کشور و سرپرستی کارگاه اجرایی

2- برنامه نعمتی شیزری

فرزند: قدرت‎اله، شماره شناسنامه: 1182، متولد: 1353 تهران، تحصیلات: دیپلمه ریاضی و فیزیک،‌ دیپلمه ماشین‎افزار، فوق دیپلم قابسازی، کد ملی: 1-062785-007.

مدارک فنی

- فوق دیپلم قالبسازی از مرکز آموزش انقلاب اسلامی

- دوره 18 ماهه ایران و آلمان در رشته ماشین‎افزار‎- فرز تخصصی

- دوره برنامه‎نویسی ماشینهای ‎CNC در دانشگاه علم و صنعت

- دوره اپراتوری ماشینهای ‎CNC در دانشگاه علم و صنعت

سابقه کاری

1- شرکت باهر خودرو و (سازنده سگ دست پراید) به مدت 2 ماه.

2- شرکت محور خودرو به عنوان اپراتور تراشی ‎CNC و سنگ محور به مدت سه ماه

3- صنایع کودک گیاهی به عنوان اپراتور فرز ‎CNC واحد قالبسازی به مدت 9 ماه.

4- شرکت قالبهای پیشرفته ایرانخودرو با زمین فعالیت فرزکاری، تراشکاری، برنامه‎نویسی و اپراتوری وایراکات، ‎CMM و بازرسی کنترل حین ساخت به مدت چهار سال.


فهرست:

فصل اول‎- مشخصات ارائه‎دهندگان طرح و مدارک فنی و سوابق کاری مربوطه


فصل دوم‎- روشهای استحکام خاک و تزریق دوغاب و تجهیزات مربطه


- پیشگفتار فنی


- درباره ریزشمعها (میلر و پایل) در پایدارسازی بسترها


- تعریف کلی، فواید، کاربرد و مراحل اجرا


- معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای میار و پایل


- درباره روش میخ‎کوبی (‎Nailting) در پایدارسازی دیوارها


- تعریف کلی، فواید، کاربرد و مراحل اجرا


- معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای عملیات ‎Nailing


- تزریق سیمان بدون استفاده از اجزای فلزی


- تزریق تحکیمی


- تزریق آب‎بندی


- تزریق تماسی


فصل سوم‎- عنوان تشریح طرح کسب و کار


- عنوان


- بیان‎ابزارو‎تجهیزاتی‎که در حوزه‎تعریف طرح‎بود و امکان‎ساخت یا ارائه خدماتشان وجود دارد


شرح دستگاه‎ها و خدمات هدف‎گذاری شده


- در پیرامون دستگاه تولیدی اول پاورپک


- مزایا


- مشخصات فنی


- شرح اجزاء و نحوه عملکرد دستگاه نمونه اول پاورپک


- تصاویر دستگاه ساخته شده


- در پیرامون دستگاه تولیدی نمونه اول شمع‎کوب


- مزایای انتصاری دستگاه شمع‎کوب ساخته شده


- مشخصات فنی


- شرح اجزاء و نحوه عملکرد دستگاه شمع‎کوب


- تصاویر دستگاه ساخته شده


- فصل چهارم‎- برنامه اجرایی


- استراتژی کلی جهت تحقق اهداف و اجرای طرح


- پیرامون لزوم تسریع در اجرای سفارشات دستگاه‎ها


- برنامه اجرایی سال اول شروع طرح


- کارگاه


- ابزار و تجهیزات متناسب با برنامه یکساله اول


- نیروی انسانی مورد نیاز


- تمهیدات اندیشیده شده برای تبلیغ و بازاریابی


- تمهیدات اندیشیده شده برای خرید سریع و اقتصادی مواد اولیه و دور زدن واسطه‎ها


- جدول مراکز شناسایی شده برای خرید سریع و اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز


- دریافت خدمات از سایر مشاغل


- فرایند تولید


فصل پنجم‎- تحلیل بازار


- چشم‎انداز آینده


- پیش‎بینی فروش سال اول


- سایر تولیدکنندگان


- بررسی جنبه ریسک‎پذیری طرح


فصل ششم‎- بررسی جنبه‎های مالی و اقتصادی طرح


فصل هفتم‎- تجزیه و تحلیل و نتیجه‎گیری

خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 10:21

پروژه کارآفرینی شرکت سیمان سازی

پروژه کارآفرینی شرکت سیمان سازی

مقدمه:

امروزه با پیشرفت جوامع ورشد روز افزون اقتصادی جوامع که نتیجه آن نیاز به محصولات جدید که این مورد خود دلیل مهمی برای تاسیس و راه اندازی این نوع شرکت می باشد .

این طرحهای جدید و نو موجب افزایش اشتغال در کشور می باشد و ایین طرحها می تواند زود بازده باشند و در نتیجه آن گسترش دامنه فعالیت می باشد.0

صنعت تولید سیمان صنعتی است که قابلیت ساخت انواع سیمان مورد نیاز صنایع مختلف را از آمیزه های مختلف دارا می باشد سیمان به دلیل تنوع نوع مصرف دارای موارد استفاده بسیار وسیع می باشد و لذا دارای با زار بسیار خوبی می باشد .

برای انتخاب ظرفیت واحد بر مبنای ظرفیت موجود و نیز کم کردن ریسک سرمایه گذاری پس از صحبت کردن با صاحب نظران در این محدوده ظرفیت تولید بین 20000الی 115000 می باشد که ظرفیت مورد انتظار و انتخابی برای گام اول 27000 تن می باشد.

بر اساس نرخهای متداول موجود و استعلامهای بدست آمده از صاحبان صنایع و فروشندگان تمام آن ها نشان دهنده سود آوری طرح و حالت بسیار پایدار اقتصادی آن می باشد که موجب جذب متقاضیان خصوصی برای سرمایه گذاری در این رابطه خواهد داشت.

بخش اول:کلیات و شناخت طرح

1- 1- سوابق ثبتی مجری طرح

شرکت سیمان .... در تاریخ 10/10/1384 در مشهد با شماره 251 ثبت رسید و شروع به فعالیت می نماید. این شرکت با سرمایه ی بخش خصوصی به مبلغ 862523000ریال

شروع به فعالیت و تولید انواع سیمان در طرح های مختلف می نماید.

محل این شرکت واقع در مشهد- شهرک امیر کبیر – بلوار عطاالملک– بلوک15 – وهمچنین سهام این شرکت شامل10000 سهم86523.3 به شرح جدول زیر:

مبلغ کل

مبلغ اسمی

تعداد سهام

نام و نام خانوادگی

ردیف

258756900

86252.3

3000

الف

1

258756900

86252.3

3000

ب

172504600

86252.3

2000

ج

86252300

86252.3

1000

د

86252300

86252.3

1000

ه

862523000

0

10000

جمع

فهرست:

مقدمه ......................................................................................................................... 1

بخش اول :کلیات شناخت طرح.................................................................................... 2

1-1- سوابق ثبتی مجری طرح................................................................................... 2

1-2- سوابق تجربی وعملی..................................................................................... 2

1-3- مجوز های قانونی........................................................................................... 3

1-4- هدف پروژه................................................................................................... 3

1-5- نیروی انسانی و بخش های مختلف پروژه....................................................... 3

1-6- معرفی تولیدات کارگاه و پیش بینی ظرفیت تولیدی......................................... 4

1-7- مواداولیه اصلی............................................................................................... 4

1-8- مراحل وروش تولید....................................................................................... 5

بخش دوم:بررسی فنی طرح........................................................................................... 7

2-1- محل اجرای طرح ........................................................................................... 7

2-2- میزان سرمایه گذاری طرح .............................................................................. 7

2-2-1- زمین ......................................................................................................... 8

2-2-2- دیوار کشی ومحوطه سازی ........................................................................ 8

2-2-3- ساختمان ها .............................................................................................. 8

2-2-4- تاسیسات ووسایل تاسیساتی ....................................................................... 9

2-2-5- ماشین الات وتجهیزات ............................................................................ 11

2-2-6- وسایط نقلیه ............................................................................................. 11

2-2-7- وسایل اداری وکارگاهی ........................................................................... 12

2-2-8- هزینه های پیش بینی نشده ....................................................................... 12

2-3- سرمایه در گردش ناخالص ............................................................................ 12

2-4- جدول زمانبندی طرح ................................................................................... 13

2-5- نحوه مصرف سرمایه گذاری ......................................................................... 14

2-4- برنامه تولیدوبراورد هزینه ها .......................................................................... 15

2-5- حقوق و دستمزد مستقیم ............................................................................... 15

2-6- انرژی مصرفی ............................................................................................... 16

بخش سوم: بازاریابی.................................................................................................... 17

3-1- بازارمصرف کننده .......................................................................................... 17

3-2- روش های توزیع کالا ................................................................................... 17

بخش چهارم: بررسی های اقتصادی.............................................................................. 18

4-1-موقعیت کلی اقتصادی طرح ........................................................................... 18

4-2-محدوده جغرافیای .......................................................................................... 18

4-3- بررسی عرضه ............................................................................................... 18

4-4- پیش بینی عرضه ............................................................................................ 18

4-5-بررسی تقاضا .................................................................................................. 18

4-6- بررسی قیمت ................................................................................................ 18

4-7- نتیجه گیری کلی طرح ................................................................................... 19

4-8- محاسبه سهم منابع داخلی .............................................................................. 19

بخش پنجم: بررسی های مالی...................................................................................... 20

5-1-میزان سرمایه گذاری ویژه ............................................................................... 20

2-5-ارزش افزوده ناویژه ......................................................................................... 21

5-3- ارزش افزوده نا خالص .................................................................................. 21

5-4- ارزش افزوده خالص ..................................................................................... 21

5-5-در صد ارزش افزوده....................................................................................... 21
5-6- نحوه تامین مالی .......................................................................................... 22

5-7-پیش بینی هزینه های تولیدی .......................................................................... 22

5-8-هزینه های عملیاتی ........................................................................................ 27

5-9-هزینه های غیر عملیاتی .................................................................................. 28

5-10-قیمت تمام شده وسود ................................................................................. 28

5-11-پیش بینی مالی ............................................................................................. 29

5-12-تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر ....................................................................... 32

5-13-تجزیه وتحلیل نسبت های مالی ................................................................... 34

5-14-1-نسبت نقدینگی ....................................................................................... 34

5-14-2- نسبت های سرمایه گذاری واهرمی ........................................................ 35

5-14-3-نسبتهای فعالیت ...................................................................................... 36

5-14-4-نسبت های سودآوری ............................................................................. 38

5-14-5-روش های ارزیابی .................................................................................. 38

5-14-6شاخص سود آوری .................................................................................. 40

خلاصه ونتیجه گیری ............................................................................................... 41

نتیجه گیری و پیشنهاد ............................................................................................... 43خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 04:40

خنک کن های گریت کولر کلینکر در صنعت سیمان

خنک کن های گریت کولر کلینکر در صنعت سیمان

سیمان مواد چسبنده ای است که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر و بوجود اوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارد . سیمانها دارای ریشه اهکی هستند بعبارتی ماده اصلی این سیمانها سنگ اهک میباشد که با اکسیدهای دیگر نظیر اکسید الومینیم, اکسید سیلیسیم, اکسید اهن , اکسید منیزیم و اکسیدهای قلیایی که میل ترکیب با اب داشته و در مجاورت هوا و در زیر اب به مرور سخت میگردد و دارای مقاومت می شود .

اولین بنای ساخته شده با سیمان بنای پارلمان انگلستان است . که در فاصله سالهای (1852-1840)احداث گردیده است . پس از ملاحضه خواص شگفت انگیز این پدیده جدید تقاضا برای مصرف سیمان بالا رفت و در نتیجه از جنبه کیفی و کمی به انچنان رشدی رسیدکه به عنوان یک صنعت معتبر و گسترده درامد .

ورود سیمان به ایران توسط بیگانگان در ساخت بناهایی مانند کلیساها , سفارتخانه ها و تاسیسات بندری بوده است .

با شروع قرن چهاردهم (ه- ش) سرعت گسترش کارهای زیر بنایی انچنان بود که کمیت و کیفیت محصولات سنتی – ساختمانی جوابگوی نیازها نبود خصوصا با فکر احداث راه اهن دولتی ضرورت کاربرد سیمان جهت ساختمان پلها و تونلها و ایستگاهها محسوس تر گردید .

سیمان کالایی ارزان و سنگین می باشد و مصرف ان وقتی به صرفه است که محل تولید و مصرف تا حد امکان به هم نزدیک باشد در ابتدای ساخت تاسیسات راه اهن مقدار قابل توجهی سیمان از خارج واردگردید ولی بعد از مدتی تصمیم گرفته شد یک کارخانه سیمان با توجه به تحقیقات و مطالعات اولیه زمین شناسی در هفت کیلومتری جنوب تهران در

نزدیکی کوه بی بی شهر بانو احداث گردد و در سالهای بعد با توجه به اینکه مردم از این محصو ل استقبال می کردند کارخانه های با ظرفیت چند برابر کارخانه اول که معادل صد تن در روز بود احداث گردید و هم اکنون نیز در سال چندین کارخانه با ظرفیت های حدود چهار هزار تن در روز راه اندازی می شود .

فهرست مطالب:

مقدمه ای برشناخت سیمان 3

انواع سیمان 24

انواع خنک کن کلینکر 25

خنک کن دوار 27

خنک کن سیاره ای 29

خنک کن گریت 31

خنک کن گریت طراحی جدید 37

طرح تعویض خنک کن سیاره ای با طرح پاندولی گریت 59

نقشه های مربوط به صفحات 85

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: گریت، کولر، کلینکر، صنعت، سیمان
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:16

پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک


چکیده :
موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .
در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.
در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .


فهرست مطالب:

پیشگفتار
فهرست اشکال
فهرست ضمائم
چکیده
فصل اول - کلیات
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
اهداف تحقیق
کاربرد نتایج تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه ها
خلاصه
مباحث فصول بعدی
فصل دوم - ادبیات موضوع
مقدمه
بخش یک - مباحث نظری
سیستم
خرید
اهداف بخش خرید
اصول و موازین پنجگانه خرید
وظایف و مسئولیت های بخش خرید
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر
فرآیند یا مراحل خرید خارجی
انبار
انواع انبارها
جایگاه انبار
اهداف و وظایف انبارها
انواع موجودیهای انبارها
انبارداری
سیستم انبارداری و مزیتهای آن
وظایف انباردار
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا
کدینگ
کدگذاری
فواید کد گذاری
انواع روشهای کدگذاری
موجودی کالا
اهمیت موجودیها
دلایل نگهداری موجودی کالا
هزینه مربوط به موجودیها
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها
کنترل موجودی
مشکلات عدم تعادل موجودی
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
سیستم های سفارش کالا در سازمان
بخش دو - پیشینه تحقیق
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه
شرح وظایف
خلاصه
فصل سوم - روش تحقیق
مقدمه
کتابخانه
مشاهده
مصاحبه
خلاصه
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
طراحی انبارها
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها
حفاظت و ایمنی انبارها
عملیات مربوط به خرید در انبارها
انواع خرید
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی
عملیات خرید در تدارکات
تنظیم گزارش خرید
خریدهای خارجی
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها
خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد
کنترل کیفیت
استاندارد کردن قطعات
قبض انبار
سیستم کدینگ اجناس
مشکلات ناشی از عدم کدینگ
مزایای کدینگ اجناس
شرح کدینگ اجناس
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار
عملیات نگهداری در بخش اداری
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار
کنترل موجودی انبار
انواع روشهای کنترل موجودی
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی
خلاصه
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:20

دانلود پروژه فرآیند تولید سیمان

پروژه فرآیند تولید سیمان

این محصول در قالب فایل word و در 111 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

مقدمه------------------------------------------------

تاریخچه رواج سیمان در ایران------------------------------

مواد تشکیل دهنده سیمان پرتلند-----------------------------

روند تهیه سیمان----------------------------------------

معادن-----------------------------------------------

سنگ شکنها-------------------------------------------

آسیاب کردن مواد---------------------------------------

خشک کن مقدماتی---------------------------------------

پودر کردن مواد اولیه------------------------------------

روش تر----------------------------------------------

روش خشک-------------------------------------------

تفاوتهای روش خشک و تر---------------------------------

آزمایش نهایی----------------------------------------------

کوره های پیش گرم کن-----------------------------------

سیمان پزی--------------------------------------------

کوره های سیمان پزی------------------------------------

مراحل مختلف پخت--------------------------------------

مدت زمان تهیه سیمان------------------------------------

کلینگر------------------------------------------------

آسیاب کردن کلینگر--------------------------------------

درشتی دانه های سیمان-----------------------------------

روند تهیه سیمان----------------------------------------

انواع سیمان پرتلند از نظر جنس-----------------------------

سیمان پرتلند نوع (1)-------------------------------------

سیمان پرتلند نوع (2)-------------------------------------

سیمان پرتلند نوع (3)-------------------------------------

سیمان پرتلند نوع (4)-------------------------------------

سیمان پرتلند نوع (5)-------------------------------------

سایر انواع سیمان پرتلند-----------------------------------

سیمان پترلند ممتاز--------------------------------------

سیمان زودگیر-----------------------------------------

سیمان ضد سولفات--------------------------------------

سیمان هوازا-------------------------------------------

سیمانهای رنگی-----------------------------------------

سیمان چاه کنی-----------------------------------------

سیمان روباره------------------------------------------

سیمان پوزولان---------------------------------------------

سیمان انبساطی-----------------------------------------

سیمان برقی-------------------------------------------

سیمان بنایی-------------------------------------------

انبار کردن سیمان---------------------------------------

کوره گردنده خفته---------------------------------------

اجزاء کوره گردنده خفته----------------------------------

کوره اصلی--------------------------------------------

رینگها-----------------------------------------------

دنده کوره ها ------------------------------------------

غلطکها-----------------------------------------------

خنک کنها---------------------------------------------

آب بندی سروته کوره------------------------------------

نسوزکاری داخل کوره------------------------------------

سوخت کوره-------------------------------------------

درجه پربودن کوره--------------------------------------

شیب کوره--------------------------------------------

دور کوره---------------------------------------------

میزان بار کوره-----------------------------------------

سرعت حرکت مواد در کوره-------------------------------

سیمان پرتلند-------------------------------------------

فشرده از تاریخچه روند تولید در کارخانه های سیمان-------------

روند تولید--------------------------------------------

معادن مواد اولیه مواد اصلاحی و افزودنی----------------------

معدن سنگ آهک----------------------------------------

معدن خاک رس-----------------------------------------

معدن مخلوط------------------------------------------

معدن سنگ گچ-----------------------------------------

سنگ آهن---------------------------------------------

معدن سنگ سیلیس--------------------------------------

سنگ هماتیت-------------------------------------------

موارد مصرف تیپهای مختلف سیمان--------------------------

واحد سنگ شکن و آسیای خاک-----------------------------

واحد آزمایشگاه----------------------------------------

آزمایشگاه فیزیک----------------------------------------

آزمایشگاه شیمی----------------------------------------

واحد مواد خام-----------------------------------------

الکتروفیلتر--------------------------------------------

واحد کوره--------------------------------------------

پیش گرم کنها------------------------------------------

کوره هزار تنی-----------------------------------------

خنک کنها---------------------------------------------

واحد آسیای کلینگر و تولید سیمان---------------------------

تولید گاز اکسیژن---------------------------------------

کیسه سازی-------------------------------------------

تولید شن و ماسه---------------------------------------

ریخته گری--------------------------------------------

بارگیری----------------------------------------------

مرکز خدمات مهندسی------------------------------------خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:41

بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

چکیده

سیستم پخت سیمان مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک واحد تولیدی سیمان می‌باشد، به طوریکه ظرفیت اسمی کارخانه‌های سیمان براساس میزان تولید روزانه(24 ساعته) کوره بنا نهاده شده و ظرفیت دپارتمانها- تجهیزات و ماشین آلات- سیلوهای ذخیره مواد خام- کلینکر و سیمان نیز بر پایه ظرفیت تولید کوره طراحی و ساخته می‌شود.

لذا راندمان کوره یکی از پارامترهای مهم در بخش تولید بوده و تلاش در جهت به ظرفیت رساندن و سپس بالا بردن راندمان تولید کوره از مهمترین اهداف تیم مدیریتی و پرسنل فنی کارخانه‌های سیمان می‌باشد. در این پروژه سعی بر این است که پس از ارائه شناخت کلی از خط تولید سیمان دو فاکتور بسیار مهم و ارزشمند یعنی عوامل موثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره‌برداری و آنالیز شیمیائی خوراک کوره ارزیابی شده و مورد تاثیر هر کدام از دو عامل مذکور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسی مشکلات موجود پرداخته و راه‌حلهایی صحیح جهت برخورد با این گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدین وسیله هدف اصلی از ارائه این پروژه محقق شود.

فهرست مطالب:

چکیده......................................... 1

مقدمه......................................... 2

فصل1: طرحی از یک کارخانه سیمان با تکنولوژی روز دنیا 4

فصل دوم: اجزاء سیستم پخت..................... 13

1-2- مشخصه‌هایی از کوره دوار سیمان............ 14

1-1-2- غلطک‌ها................................ 15

2-1-2- غلطک بالابر............................ 15

3-1-2- سیستم چرخاننده کوره................... 16

4-1-2- آب‌بندی سر و ته کوره................... 16

2-2- نسوزکاری کوره........................... 17

3-2- مشخصه‌هایی از پیش گرم‌کن.................. 18

4-2- مسیر فرعی............................... 20

5-2- سیستم تکلیس(Calciner)...................... 21

6-2- مشخصه‌هایی از خنک‌کن...................... 22

7-2- انواع خنک‌کنها........................... 24

1-7-2- خنک‌کن مشبک............................ 27

8-2- اتاق کنترل.............................. 30

9-2- سوخت رسانی و مشعل....................... 30

1-9-2- اصول سوختن و کنترل شعله............... 32

2-9-2- شعله.................................. 33

3-9-2- درجه حرارت شعله....................... 34

فصل 3: پروژه................................. 40

فصل 4: شناخت متغیرهای کنترل سیستم پخت........ 42

1-4- کنترل کوره.............................. 43

2-4- خنک کردن کلینکر......................... 44

3-4- سوخت کوره............................... 45

4-4- تغذیه کوره.............................. 46

5-4- متغیرهای راهبری کوره.................... 46

6-4- مکانیک کوره............................. 48

7-4- شرایط خاص راهبری کوره................... 51

1-7-4- کلیات................................. 51

2-7-4- تجزیه شیمیایی گاز خروجی کوره.......... 51

3-7-4- حجم هوای اولیه........................ 52

4-7-4- درجه حرارت گاز خروجی پیش گرم‌کن........ 52

5-7-4- درجه حرارت یاتاقانها.................. 52

6-7-4- الکتروفیلترها......................... 52

7-7-4- گرفتگی سیکلونها....................... 53

8-7-4- گرفتگی در رایزر پایپ و ورودی کوره..... 53

9-7-4- نسوزکاری کوره......................... 53

8-4- چرخاندن کوره با موتور کمکی.............. 54

9-4- تحلیل گزارشات ساعتی سیستم پخت........... 54

فصل 5: رعایت اصول کوره بانی.................. 59

1-5- مشخصه‌هایی از سیستم پخت.................. 60

1-5-1- جلو شعله.............................. 60

1-5-2- هوای ثانویه........................... 63

2-5- کوره بان وکوتینگ(استر کوره)............. 65

3-5- عقب کوره................................ 68

1-3-5- درجه حرارت عقب کوره................... 69

2-3-5- مکش عقب کوره.......................... 71

3-3-5- اکسیژن عقب کوره....................... 72

4-5- کنترل مقدار سوخت........................ 73

5-5- کنترل مقدار خوراک کوره و دور کوره....... 74

6-5- کنترل متغیرهای خنک کن گریت.............. 76

1-6-5- کنترل مکش درب کوره.................... 77

2-6-5- فشار زیر صفحات خنک کن................. 78

3-6-5- کنترل درجه حرارت هوای ثانویه.......... 78

7-5- بیست و هفت حالت اساسی کوره.............. 79

1-7-5- سه متغیر و کنترل کننده اساسی.......... 81

2-7-5- شرح بیست و هفت حالت- راه‌حلها و دلایل... 85

3-7-5- حالات اضطراری.......................... 92

فصل 6: اولین گرم کردن سیستم پخت............. 102

1-6- خشک کردن پیش گرم‌کن..................... 103

2-6- خشک کردن درب کوره و کانال هوای سوم و خنک کن... 106

1-2-6- مشعل کمکی برای خشک کردن درب کوره..... 108

2-2-6- مشعل کمکی برای خشک کردن کانال هوای سوم 108

3-2-6- مشعل کمکی برای خشک کردن خنک کن....... 108

3-6- گرم کردن کوره دوار..................... 113

1-3-6- آماده سازی........................... 113

2-3-6- گرم کردن تمام سیستم پخت.............. 113

3-3-6- کنترل درجه حرارت..................... 115

4-3-6- چرخاندن کوره در مرحله گرم کردن....... 116

5-3-6- وقفه در گرم کردن..................... 116

4-6- خواباندن کوره.......................... 117

5-6- نکات مهم............................... 117

فصل 7: اولین راه‌اندازی سیستم پخت............ 119

1-7- اولین باردهی کوره...................... 120

2-7- مقدمات تغذیه کوره...................... 120

3-7- راه‌اندازی موتور کوره................... 120

4-7- فراهم کردن شرایط تولید عادی............ 121

5-7- راه‌اندازی خنک کن....................... 122

6-7- آماده شدن برای راه‌اندازی کلساینر....... 125

7-7- رسیدن به باردهی عادی................... 125

8-7- حالات غیرعادی خنک کن.................... 126

فصل 8: گرفتگی‌های سیستم پخت.................. 130

1-8- قلیائی‌ها............................... 131

2-8- پاک کردن پیش گرم‌کن..................... 134

3-8- عوامل گرفتگی عقب کوره.................. 134

1-3-8- توازن چسبندگی و فرسایش............... 134

2-3-8- چسبندگی چیست؟........................ 136

3-3-8- چسبندگی جامد به جامد................. 137

4-3-8- جذب سطحی............................. 137

5-3-8- نتیجه‌گیری............................ 138

4-8- ماهیت جرم گرفتگی عقب کوره.............. 138

1-4-8- مشخصات ظاهری گرفتگی.................. 138

2-4-8- ترکیب شیمیایی........................ 138

3-4-8- ترکیب مینرالوژیکی.................... 144

4-4-8- مکانیزم تشکیل........................ 144

5-8- عوارض گرفتگی عقب کوره.................. 145

1-5-8- عقب کوره............................. 145

2-5-8- عوارض گرفتگی......................... 147

فصل 9: نسوزکاری سیستم پخت سیمان............. 149

1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سیستم پخت...... 150

فصل 10: فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت....... 160

1-10- مقدمه................................. 161

2-10- عوامل مختلف فرسایش آجر منطقه پخت...... 162

1-2-10- زیاد داغ شدن آجر.................... 163

2-2-10- نفوذ املاح قلیائی.................... 167

3-2-10- فرسایش ناشی از احیاء................ 172

4-2-10- فرسایش مکانیکی...................... 175

3-10- سیکل قلیائی در سیستم پخت سیمان........ 180

4-10- شکفتگی قلیائی......................... 183

5-10- فرسایش بدنه کوره...................... 185

فصل 11: رعایت نکات ایمنی سیستم پخت.......... 186

1-11- کوره.................................. 187

2-11- سیکلونها.............................. 187

3-11- الکتروفیلتر........................... 188

فصل 12: عوامل موثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه آنالیز شیمیایی خوراک کوره.......................... 191

1-12- مقدمه................................. 192

1-1-12- مسئولیت آزمایشگاه کارخانه سیمان..... 192

2-1-12- سیمان............................... 192

2-12- مشخصات شیمیائی و فیزیکی سیمان......... 195

1-2-12- آلیت................................ 196

2-2-12- بلیت................................ 198

3-2-12- فاز الومینات........................ 198

4-2-12- فاز فریت............................ 198

5-2-12- ترکیبات فرعی........................ 198

6-2-12- سنگ گچ.............................. 202

3-12- محاسبه فازهای سیمان................... 203

4-12- مشخصات از انواع سیمان................. 203

5-12- چگونگی پخت مواد....................... 206

1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پیش گرمکن..... 206

2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل کوره..... 208

6-12- عوامل موثر در پختن مواد............... 211

1-6-12- ترکیب شیمیایی مواد اولیه............ 211

2-6-12- ترکیب مینرالی مواد اولیه و خوراک کوره 217

3-6-12- دانه‌بندی خوراک کوره................. 218

4-6-12- همگن بودن مواد خام.................. 218

5-6-12- شرایط پخت........................... 219

7-12- میکروسکوپی کلینکر..................... 219

1-7-12- کلینکر نرمال........................ 219

2-7-12- کلینکر آهسته خنک شده................ 219

8-12- مراحل فیزیکی و شیمیائی مواد در حین پخت 223

1-8-12- خشک شدن............................. 223

2-8-12- دهیدراته شدن مواد رسی............... 223

3-8-12- تجزیه کربناتها...................... 223

4-8-12- واکنش‌های جامد....................... 223

5-8-12- واکنش‌هایی که در حضور فاز مایع رخ می‌دهد 224

9-12- تاثیر نوسانات کیفیت خوراک کوره بر راندمان کوره 224

10-12- اقدامات موردنیاز در جهت کاهش نوسان کیفیت خوراک کوره 226

1-10-12- تدوین استراتژی نمونه‌گیری........... 226

2-10-12- مطالعات تفصیلی معادن............... 227

3-10-12- جلوگیری از عوامل نوسان کاذب در سیستم کنترل کیفی 227

منابع و مراجع............................... 229

چکیده انگلیسی .............................. 230

فهرست اشکال:

1-1- فلودیاگرام خط تولید سیمان................ 6

2-1- مشخصات پخت سیمان......................... 7

3-1- خط تولید سیمان به روش خشک............... 10

4-1- سیستم پخت سیمان......................... 11

5-1- سیستم پخت سیمان با سیکلون 5 مرحله‌ای..... 12

1-2- کوره دوار سیمان......................... 14

2-2- بدنه کوره............................... 15

3-2- غلطک مستقر روی پایه‌های کوره سیمان....... 15

4-2- سیستم حرکت کوره......................... 16

5-2- نسوزکاری بخشهایی از سیستم پخت........... 17

7-2- تغییرات حرارت ویژه مصرفی نسبت به ظرفیت کوره... 20

8-2- نمونه‌ای از طرح مسیر فرعی................ 21

11-2- خنک کن دوار به همراه کوره دارای کلساینر طرح همبولت 26

12-2- خنک کن سیاره‌ای......................... 26

13-2- خنک کن مشبک............................ 28

14-2- اتاق کنترل سیمان اکباتان............... 30

15-2- مقطع انتهای خروجی کوره سیمان........... 34

24-2- یکی از آخرین طرحهای مشعل و موقعیت آن در سیستم پخت سیمان 39

1-4- محاسبه مقدار هوای نشتی در بخشهای مختلف سیستم پخت و آسیاب مواد............................................. 50

2-4- نقاط سنجش متغیرهای مختلف سیستم پخت...... 55

3-4- نقاط سنجش متغیرهای مختلف خنک کن کلینکر.. 56

4-4- گزارش ساعتی کارکرد کوره سیمان هگمتان.... 57

5-4- گزارش ساعتی کارکرد خنک کن کلینکر سیمان هگمتان 58

1-5- موقعیت نقطه تاریک نسبت به شعله.......... 61

2-5- جهت انتقال حرارت از مرکز کوره به بدنه... 64

3-5- حالات مختلف منطقه پخت.................... 65

1-6- محل تعبیه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پیش گرمکن 105

2-6- چگونگی تعبیه سوراخهایی در سقف سیکلونها برای خروج بخار آب............................................ 107

3-6- محل تعبیه مشعل برای خشک و گرم کردن کانال هوای سوم 109

4-6- محل تعبیه برای خشک و گرم کردن درب کوره. 110

5-6- مشعل کمکی برای خشک کردن خنک کن......... 111

1-7- موتور کوره............................. 121

3-8- جریان گاز و مواد....................... 136

4-8- جریان گاز و مواد....................... 136

5-8- گرفتگی‌های سیستم پخت.................... 146

1-9- تغییرات درجه حرارت در بخشهای مختلف سیستم پخت 151

2-9- نسوزکاری قسمتهای مختلف سیستم پخت....... 153

3-9- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهای مختلف سیستم پخت 154

4-9- سیکلون پایین پیش گرمکن و نسوزکاری سقف.. 156

5-9- انتهای پیش گرمکن و ورودی............... 156

6-9- مناطق مختلف ابتدا تا انتهای کوره....... 157

1-10- عوامل فرسایش مختلف شیمیایی- مکانیکی و حرارتی موثر روی آجر............................................ 162

2-10- الی 24-10- اشکال مختلف آجرهای کوره که دچار فرسایش شده‌اند صفحه 164الی صفحه180

25-10- سیکل کلر در سیستم پخت................ 181

26-10- سیکل قلیائی در سیستم پخت............. 182

27-10- سیکل سولفور در سیستم پخت............. 182

28-10- شکفتگی قلیائی........................ 184

30-10- فرسایش بدنه کوره..................... 185

1-12- دیاگرام سه تائی نشان‌دهنده ترکیبات اکسیدی و مینرالی سیمان پرتلند و موقعیت آن در مقایسه با سایر مصالح و مواد معدنی 193

2-12- تقسیم‌بندی مناطق مختلف کوره............ 207

3-12- تغییرات شیمیائی و حرارتی خوراک کوره از ورود به سیستم پخت تا خروج از آن.................................. 210

4-12- بلورهای کلینکر عادی................... 221

5-12- بلورهای کلینکر آهسته خنک شده.......... 221

6-12- توده بلورهای آهک آزاد که توسط الیتها احاطه شده‌اند 221

8-12- کلینگر آزمایشگاهی با سولفات زیاد...... 222

فهرست جداول:

1-2- موازنه حرارتی پیش گرمکن اس- اف.......... 22

2-3- موازنه حرارتی خنک کن فولر دارای اندازه‌های 1050/825 29

3-2- مشخصات فیزیکی شیمیایی انواع سوخت(مأخذ: المان) 31

4-2- مشخصات نفت کوره پالایشگاهی ایران......... 32

1-4- مشخصه‌ای از سوختهای مصرفی در کوره سیمان.. 46

1-5- شرح بیست و هفت حالت اساسی- راه‌حلها و دلایل 85

1-8- مشخصات ظاهری و شیمیایی جرم گرفتگی‌های عقب تعدادی از کوره‌های متعلق به کمپانی holcim....................... 140

2-8- آنالیز شیمیایی نمونه‌هایی از سیلکون 4... 142

3-8- آنالیز شیمیایی نمونه‌های از کوتینگ‌های مزاحم رایز پایپ ورودی کوره............................................ 143

1-9- چرا سیستم پخت سیمان را نسوزکاری می‌کنیم؟ 152

29-10- واکنش‌های مرتبط با ترکیب Na20 و مولایت موجود در آجر آلومینیومی و ترکیبات آلومینو سیلیکات موجود در آجر شاموتی 184

1-12- ترکیب شیمیایی مواد اولیه کارخانجات سیمان ایران 194

2-12- علائم اختصاری برای اجزاء تشکیل دهنده سیمان 197

3-12- ترکیب شیمیائی فازهای یک نمونه کلینگر سیمان پرتلند(برحسب درصد وزنی)....................................... 200

4-12- فازهای کلینکر و مشخصات آنها(درصدها وزنی است) 201

5-12- انواع سیمان پرتلند براساس تقسیم‌بندی انجمن سیمان اروپا 204

6-12- استانداردهای آمریکا(ASTM-C 150) برای سیمان 205

7-12- خلاصه عملیات شیمیائی- حرارتی و نام مناطق کوره 209

8-12- روابط و نسبت مدولهای مورد استفاده برای تنظیم مواد و پختن کلینکر...................................... 213

9-12- نمونه‌ای از مشخصات سنگ آهک- خاک رس و کلینکر... 214

فهرست منحنی‌ها و نمودارها

7-2- منحنی تغییرات حرارت ویژه مصرفی نسبت به ظرفیت کوره 20

9-2- منحنی قابلیت خرد شدن کلینکر و ارتباط آن با نحوه سرد کردن 24

10-2- منحنی درصد انبساط کلینکر و ارتباط آن با چگونگی سرد شدن 24

16-2- منحنی تغییرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت 35

17-2- منحنی اثر نسبت هوا روی درجه حرارت شعله. 35

18-2- منحنی طول نسبی شعله به صورت تابعی از نسبت هوا 36

19-2- منحنی رابطه بین نسبت هوا و فاصله نقطه حداکثر حرارت شعله تا سرمشعل....................................... 36

20-2- منحنی تغییرات درجه حرارت نسبی شعله- نسبت هوای اولیه به ثانویه............................................. 37

21-2- نمودار تغییرات درجه حرارت شعله- درصد هوای اضافی- درجه حرارت هوای ثانویه برای سوخت........................ 37

22-2- اثر سرعت جریان سوخت روی درجه حرارت شعله و فاصله حداکثر درجه حرارت........................................ 38

23-2- اثر سرعت جریان سوخت روی گسترش شعله..... 39

4-5- رابطه بین درصد هوای اضافی و اکسیژن عقب کوره... 72

5-5- سه نمونه از افزایش دور کوره نسبت به زمان 75

5-6- نمودار بیست و هفت حالت اساسی کوره....... 84

6-6- منحنی ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر......................................... 112

7-6- منحنی گرم کردن کوره.................... 114

2-7- منحنی گرم کردن کوره.................... 124

1-8- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio 132

2-8- منحنی‌های فشار جزئی ترکیبات مختلف موجود در سیکل قلیائی 133خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:32

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

آنچه در این پروژه آمده است نتایج مربوط به اکتشاف ذخایر پوزولانی در شعاع 150 کیلو متری اطراف کارخانه سیمان اردبیل و هم چنین کارخانجات در دست احداث می باشد. بدین منظور پس از شناسایی هر کانسار پوزولانی روی نمونه ای مخلوط های مختلف صورت گرفته است. براساس این آزمایشات ارزیابی مقدماتی هر کانسار و انتخاب اولویت ها برای اکتشافات تفضیلی و بررسی های نهایی کاربرد موجود در آن انجام پذیرفته است. بدیهی است انجام بررسیهای تفظیلی می بایست متقابلاً دنبال گردند. امید است این بررسی ها بتواند آغازی برای استفاده مطلوب از منابع کشور و تولید انبوده این نوع سیمال گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول:

کلیات................................................................................................................... 1

موقعیت جغرافیایی ............................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................... 7

فصل دوم:

خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل ......................................................... 13

فصل سوم :

خاصیت پوزولان ................................................................................................ 18

بارزترین نکات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی ........................................ 19

کشورهای تولید کننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن........................... 20

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اکتشاف مواد پوزولان .......................... 22

مناطق مورد بررسی جهت اکتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل.......... 24

1- توف برشها وهیا لوکلاستیت های ائوسن .................................................. 24

1-1- زمین شناسی.............................................................................................. 24

1-2- سنگ شناسی ............................................................................................ 28

1-3- پوزولان اکتیویته........................................................................................ 32

1-4- ذخیره احتمالی.......................................................................................... 33

1-5- نگرشی به جنبه های اقتصادی................................................................. 33

2- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل.. 34

2-1- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل.... 34

2-2- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان 41

2-2-1 اندیس شماره 1 ( اندیس چای سیغرلی)............................................. 41

الف- موقعیت جغرافیایی ................................................................................. 41

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 42

ج- مطالعات سنگ شناسی................................................................................. 47

د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی................................................................ 57

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 59

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ..................................................................... 60

2-2-2 اندیس شماره 2 ( اندیس دیم سیغرلی – اوچقاز )............................. 61

الف – موقعیت جغرافیائی ................................................................................. 61

ب- شرح واحد های سنگی ............................................................................. 61

ج- مطالعات سنگ شناسی ................................................................................ 66

د- آزمایشات پوزولان اکتیویته........................................................................... 71

م- ذخیره احتمالی............................................................................................... 71

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ..................................................................... 72

2-2-3 اندیس شماره 3 ( اندیش قشلاق قاسملو ).......................................... 72

الف- موقعیت جغرافیایی.................................................................................... 72

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 72

ج- مطالعات سنگ شناسی................................................................................. 74

د- آزمایشات پوزولان اکتیویته ......................................................................... 78

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 79

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی....................................................................... 79

2-2-4 – اندیس شماره 4 ( اندیس الماس کندی).......................................... 80

الف- موقعیت جغرافیایی.................................................................................... 80

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 80

ج- مطالعات سنگ شناسی ................................................................................ 83

د- آزمایش پوزولان اکتیویته ............................................................................. 83

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 84

هـ - نگرشی به جنبه های اقتصادی ................................................................. 84

3- ایگنمبریت ها و خاکسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان..... 85

3-1- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان ................................. 85

3-2- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان....... 88

3-2-1 مطالعات سنگ شناسی........................................................................... 89

3-2-2- آزمایش پوزولان اکتیویته ................................................................... 92

3-2-3- ذخیره احتمالی .................................................................................... 92

3-2-4- نگرشی به جنبه های اقتصادی ........................................................... 93

3-3- نهشته های خاکستر دامنه های شرقی سبلان ......................................... 93

3-3-1- اندیس شماره 1( اندیس غرب سرعین ) .......................................... 94

3-3-2- اندیس شماره 2( اندیس حسن باری) .............................................. 97

3-3-3- اندیس شماره 3 ( اندیس ایمچه) ...................................................... 97

3-3-4- اندیس شماره 4 ( اندیس باری ) ...................................................... 98

3-3-5- اندیس شماره 5 ( اندیس دیج و یجین ) .......................................... 102

3-3-6- اندیس شماره 6- ( اندیس حمله ور ) ............................................. 102

3-3-7- مطالعات سنگ شناسی ....................................................................... 106

3-3-8- آزمایش پوزولان اکتیویته ................................................................... 107

3-3-9- ذخیره احتمالی .................................................................................... 107

3-3-10- نگرشی به جنبه های اقتصادی.......................................................... 108

ارزیابی کلی : .................................................................................................... 109خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 >>