X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:14

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[3]

حال به این مسأله باید توجه داشت که گسترش تورم و عوامل بازدارنده تورم از نظر انواع درآمدهای اسمی بستگی به نوع و ترکیب مجموعه درآمدها در درآمد ملی دارد. اگر از مجموع درآمدها درصد درآمدهای متغیر و درآمدهای نیمه متغیر ناموزون و ناهماهنگ باشد خود بخود تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد در صورتیکه اگر درآمدهای ثابت نسبت بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.

قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.

نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها مأخذ مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تأخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:27

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

مقدمه:

مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است.

در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا" تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف و اشکال ترکیب

انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی

مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

جایگاه قانونی موضوع در ایران

چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی

پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات

منابعخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:25

مسئولیت اجتماعی شرکتها

مسئولیت اجتماعی شرکتها

اشاره
در نظرسنجی هزاره درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها که در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شرکتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».

هر وجهـی از کسب و کار دارای یک بعـــد اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتها (CORPORATE SOCIALL RESPONSIBILITY)(CSR ) یعنـی رویــــــه هـای باز و شفاف کسب و کار، یعنی روشهایی که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حامل ارزش پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوعهایی است که امروز رهبران شرکتها با آن روبرو هستند.

برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف بااهمیت تـــــر آنان محسوب می شود. می توان گفت همانگونه که مدیران نحوه انجام وظایف سنتی را می آموزند، باید از چگونگی انجام چنین وظایف جدید نیز آگاه شوند زیرا شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمانها و شرکتهای بزرگ که در بازارهای جهانـــــی یا بازارهای درحال جهانی شدن نقش فعال و موثر دارند، تمام تلاش خود را متوجه ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود کنند و نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعــــی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد نمایند.

به طورکلی می توان گفت مسئولیت اجتماعی شــــرکتها (CSR) به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی و اخلاقی اجتماعی آنان باشد. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگـی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنـــان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامیـن کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مسئولیت، اجتماعی، شرکتها
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:46

بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها

بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها

با توجه به شتاب روز افزون تغییرات و رقابت در دنیای اقتصاد، مدیران بایستی دارای قابلیتهای مختلفی باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهایی بخشند. یکی از این قابلیتها، کارآفرینی فردی آنهاست. در واقع مدیران کارآفرین می توانند با استفاده از ویژگیهای خود راه حل مسائل پیش روی خود را بدست آورند و با اخذ تصمیمات مهم و چالش برانگیز راه را برای پیشبرد اهداف سازمان هموار سازند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل کارآفرینی فردی در بین اعضای هئیت مدیره و میزان تاثیر آنها بر سودآوری شرکت با توجه به شاخص بازده حقوق صاحبان سهام
می باشد.

پژوهش حاضر بر حسب روش توصیفی- پیمایشی و نوع پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی است. متغیرهای پیش بین پژوهش شامل ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی است و متغیر ملاک میزان بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای هئیت مدیره شرکتهی تعاونی فعال شهر اصفهان می باشد و نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده توسط کردنانیج و همکاران متشکل از 95 سوال می باشد که با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ پایایی آن 782/0 تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که از میان 8 عامل کارآفرینی فردی، عوامل کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، عملگرایی، رویاپردازی و چالش طلبی دارای رابطه معناداری با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام دارند. با استفاده از از آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که در سطح اطمینان 95% تمامی ابعاد کارآفرینی بجز بعد تحمل ابهام در جامعه آماری دارای میانگینی بالاتر از حد متوسط رادر بین مدیران دارا می باشند. همچنین با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس، جامعه از نظر جنسیت و سطح تحصیلات در بعد توفیق طلبی و بر اساس سن در بعد تحمل ابهام دارای تفاوت معناداری در بین اعضای خود می باشد. همچنین بر اساس سابقه کار تفاوت معناداری در هیچ یک از ابعاد کارآفرینی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: کارآفرینی فردی، بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت تعاونی

فهرست مطالب

چکیده ....................................................................................................................................... 1

فصل اول

1-1- مقدمه ............................................................................................................................... 2

1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی ............................................................................................... 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ................................................................................................ 4

1-4- اهداف پژوهش ................................................................................................................. 5

1-5- فرضیات پژوهش .............................................................................................................. 6

1-6- کاربرد نتایج پژوهش ......................................................................................................... 6

1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش ...................................................................................... 7

1-8- تعریف عملیاتی واژه های پژوهش ...................................................................................... 8

فصل دوم

2-1- مقدمه ............................................................................................................................... 10

2-2- کارآفرینی ......................................................................................................................... 11

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی ....................................................................................................... 11

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ........................................................................................... 12

2-2-3- توسعه کارآفرینی ........................................................................................................... 15

2-2-4- کارآفرینی در مقابل مدیریت ........................................................................................... 16

2-2-5- کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ............................................................................. 17

2-2-6- کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی ..................................................................................... 18

2-2-7- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان ................................................................................. 19

2-2-8- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت .......................................................................... 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفرینی ................................................................................................ 23

2-2-10- انواع کارآفرینی ........................................................................................................... 24

2-2-11- نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی................................................................................ 27

2-2-12- کارآفرینی شرکتی ........................................................................................................ 28

2-2-13- آموزش کارآفرینی ...................................................................................................... 29

2-2-14- نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی ............................................................................. 30

2-2-15- ویژگی سازمان کارآفرین .............................................................................................. 31

2-3- گرایش به کارآفرینی .......................................................................................................... 32

2-3-1- ابعاد گرایش به کارآفرینی................................................................................................ 36

2-4 گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها........................................................................................ 52

2-4-1- تعاونی ها در ایران......................................................................................................... 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ..................................................................................................... 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE ....................................................................................... 54

2-5- مطالعات پیشین ................................................................................................................. 56

2-5-1- مطالعات داخلی............................................................................................................. 56

2-5-2- مطالعات خارجی .......................................................................................................... 58

فصل سوم

3-1- مقدمه................................................................................................................................ 61

3-2- روش تحقیق ..................................................................................................................... 62

3-3- متغیرها و چارچوب مفهومی پژوهش................................................................................... 62

3-3-1- متغیر پیش بین .............................................................................................................. 62

3-3-2- متغیر ملاک ................................................................................................................... 62

3-3-3- چارچوب مفهومی پژوهش ............................................................................................. 63

3-4- جامعه آماری ..................................................................................................................... 63

3-5- روش و طرح نمونه گیری .................................................................................................. 64

3-6- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ................................................................................... 64

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ................................................................................................... 66

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده ............................................ 66

3-8-1- آمار توصیفی ................................................................................................................. 67

3-8-2- آمار استنباطی ................................................................................................................ 67

3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)........................................................................ 67

3-8-2-2- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ................................................................................ 67

3-8-2-3- آزمون رگرسیون خطی ............................................................................................... 68

3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­ای ................................................................................................. 68

3-8-2-5- آزمون برابری واریانس­ها (لوین)................................................................................. 68

3-8-2-6- آزمون برابری میانگین دو جامعه مستقل (t-test)........................................................... 68

3-8-2-7- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی (آنوا) ...................................................................... 68

3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با میانگین نامساوی .................................................. 68

3-8-2-9- آزمون کای- دو ........................................................................................................ 69

3-9 خلاصه................................................................................................................................ 69

فصل چهارم

4-1- مقدمه................................................................................................................................ 70

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ......................................................................................... 71

4-2-1- جنسیت ........................................................................................................................ 71

4-2-2- سطح تحصیلات ........................................................................................................... 72

4-2-3- سابقه کار ...................................................................................................................... 73

4-2-4- سن .............................................................................................................................. 74

4-2-5- تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید ............................................................................ 75

4-2-6- میانگین نمرات ابعاد کارآفرینی فردی .............................................................................. 76

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ......................................................................................... 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری ............................................................................. 77

4-3-2- آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ..................................................... 77

4-3-2-1- آزمون فرصیه فرعی اول ............................................................................................. 77

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم ........................................................................................... 78

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ............................................................................................ 78

4-3-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم ......................................................................................... 79

4-3-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم ......................................................................................... 79

4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم .......................................................................................... 90

4-3-2-7- آزمون فرضیه فرعی هفتم ........................................................................................... 80

4-3-2-8- آزمون فرضیه فرعی هشتم .......................................................................................... 81

4-3-2-9- آزمون فرضیه اصلی .................................................................................................. 81

4-3-3- آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی ساده ............................................................ 82

4-3-3-1- مفروضات رگرسیون خطی ......................................................................................... 82

4-3-4- آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ................................................................................ 83

4-3-4-1- مفروضات رگرسیون چندگانه .................................................................................... 83

4-3-4-2- رگرسیون چندگانه گام به گام ...................................................................................... 85

4-3-5- سایر یافته ها ................................................................................................................. 86

4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­ای ................................................................................................. 86

4-3-5-2- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت .......................................................... 87

4-3-5-3- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات .............................................. 88

4-3-5-4- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاری ..................................................... 91

4-3-5-5- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن ................................................................ 91

4-3-5-6- بررسی دارا بودن توزیع یکنواخت متغیرهای جمعیت شناختی ........................................ 93

4-4 خلاصه ............................................................................................................................... 93

فصل پنجم

5-1- مقدمه ............................................................................................................................... 94

5-2- خلاصه­ی فصول قبل ......................................................................................................... 95

5-3- نتایج حاصل از یافته های تحقیق.......................................................................................... 95

5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ........................................................................................ 95

5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ........................................................................................ 96

5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ....................................................................................... 96

5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم .................................................................................... 96

5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ...................................................................................... 96

5-3-6- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ..................................................................................... 97

5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم ....................................................................................... 97

5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم ..................................................................................... 97

5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه اصلی .............................................................................................. 97

5-3-10- نتایج حاصل از سایر یافته های پژوهش ........................................................................ 98

5-3-11- بحث و بررسی نتایج حاصله ........................................................................................ 98

5-4- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ............................................................................... 100

5-5- موانع و محدودیت های پژوهش ........................................................................................ 100

5-6- پیشنهاد به سایر محققان ..................................................................................................... 101

پیوست ها .................................................................................................................................. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی................................................................................................................................ 130

منابع انگلیسی.............................................................................................................................. 132

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................... 136

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 2-1- کارآفرینی از دید دانشمندان مدیریت.......................................................................... 21

جدول 3-1- گویه های مربوط به ویژگی های کارآفرینی ............................................................... 65

جدول 3-2- آلفای کرنباخ محاسبه شده در پژوهش........................................................................ 66

جدول 4-1- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ............................... 71

جدول 4-2- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ........................... 72

جدول 4-3- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ............................. 73

جدول 4-4- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب سن...................................... 74

جدول 4-5- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب گرایش جدید به راه اندازی کسب و کار.............. 75

جدول 4-6- بررسی توصیفی وضعیت ابعاد کارآفرینی فردی در بین هیئت مدیره.............................. 76

جدول 4-7- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه آماری با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف...... 77

جدول 4-8- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان توفیق طلبی و میزان سودآوری شرکت................... 78

جدول 4-9- ضریب همبستگی پیرسون بین کانون کنترل درونی و میزان سودآوری شرکت ............... 78

جدول 4-10- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان خطرپذیری و میزان سودآوری شرکت ................ 78

جدول 4-11- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان تحمل ابهام و میزان سودآوری شرکت ................ 79

جدول 4-12- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان سلاست فکری و میزان سودآوری شرکت ........... 79

جدول 4-13- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان رویاپردازی و میزان سودآوری شرکت ................ 80

جدول 4-14- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان عمل گرایی و میزان سودآوری شرکت ................ 80

جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان چالش طلبی و میزان سودآوری شرکت ............... 81

جدول 4-16- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان کارآفرینی و میزان سودآوری شرکت .................. 81

جدول 4-17- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل در رگرسیون چندگانه ...................................... 82

جدول 4-18- نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام برای بعد چالش طلبی ......................................... 85

جدول 4-19- میانگین، انحراف معیار و مینیمم و ماکزیمم هر یک از ابعاد ....................................... 85

جدول 4-20- آزمون T تک نمونه­ای و مقایسه میانگین هر بعد با عدد 5/2 ...................................... 86

جدول 4-21- آزمون برابری واریانس ها (لوین) بین زنان و مردان................................................... 87

جدول 4-22- آزمون میانگین دو جامعه­ی مستقل بین مدیران زن و مرد ........................................... 88

جدول 4-23- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت بررسی وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان با مدرک تحصیلی متفاوت...................................................................... 89

جدول 4-24- آزمون LSD در جوامعی که در بعد توفیق طلبی از لحاظ تحصیلات متفاوتند............... 90

جدول 4-25- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت بررسی وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان با سابقه کاری متفاوت .......................................................................... 91

جدول 4-26- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت بررسی وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان در سنین مختلف .................................................................................. 92

جدول 4-27- آزمون LSD در جوامعی که در بعد تحمل ابهام در سنین مختلف متفاوتند .................. 92

جدول 4-28- آزمون کای دو برای بررسی یکنواختی متغیرهای جمعیتی پاسخ دهندگان..................... 93

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ........................................... 71

نمودار 4-2- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات ............................... 72

نمودار 4-3- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ......................................... 73

نمودار 4-4- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سن ................................................. 74

نمودار 4-5- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب تمایل جدید به راه اندازی کسب و کار ......... 75

نمودار 4-6- میانگین ابعاد کارآفرینی فردی .................................................................................. 76

نمودار 4-7- مقایسه توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال در رگرسیون خطی ساده ................ 83

نمودار 4-8- مقایسه توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال در رگرسیون چندگانه...................... 84خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:47

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.

بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.

صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.

حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.

بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:18

بررسی امور مالی شرکتها و بانکها

بررسی امور مالی شرکتها و بانکها

مقدمه:
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:44

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده:

در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس¬اوراق بهادار تهران¬بررسی¬شده¬است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر چرخه-عمر شرکت بر محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است. در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام¬با¬استفاده¬از¬3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون-سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر-شرکتها مورد بررسی قرار¬گرفت.تحلیل داده¬های¬گرد¬آوری¬شده¬در¬این¬پژوهش¬در¬2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد¬،¬بلوغ¬و¬افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک¬از¬شرکتهای¬مراحل¬رشد¬،-بلوغ و افول با¬استفاده¬از¬روشهای¬آماری¬تحلیل همبستگی¬و¬رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار¬گرفتند.نتایج حاصل از بررسی¬390 سال-شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد¬برازش-رگرسیون¬با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد¬،¬ بلوغ و¬افول معنی¬دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد¬، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری¬با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت¬سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد¬.¬لذا¬،¬تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی¬مراحل-چرخه عمر وجود دارد .

کلید واژه ها: کیفیت سود ، چرخه عمر شرکت ، لویز ، بارتون-سیمکو ، پنمن .

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده..........................................................................................................................................1

1-1) مقدمه.................................................................................................................................3

1-2) بیان مسئله .......................................................................................................................3

1-3) اهداف تحقیق ...................................................................................................................4

1-4) فرضیه های تحقیق ...........................................................................................................4

1-5) قلمرو تحقیق ....................................................................................................................5

1-5-1)محدوده زمانی ...............................................................................................................5

1-5-2) مکانی ...........................................................................................................................5

1-6) روش تحقیق .....................................................................................................................5

1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................................5

1-8) ساختار تحقیق ..................................................................................................................5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : کیفیت سود....................................................................................................8

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی..........................................................................8

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود.............................................................................................10

2-1-3) مفهوم کیفیت سود.......................................................................................................11

2-1-4) تعریف کیفیت سود.....................................................................................................12

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود.........................................................................................14

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود..................................................................................15

2-1-6-1)روشهای حسابداری.................................................................................................15

2-1-6-2) برآوردهای حسابداری ..........................................................................................17

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت.........................................................................18

2-1-6-4) نوع صنعت..............................................................................................................18

2-1-6-5) ویژگیهای مالی........................................................................................................18

2-1-6-6) عوامل سیاسی.........................................................................................................19

2-1-7) شاخص کیفیت سود...................................................................................................20

2-1-8) تحلیل کیفیت سود ...................................................................................................20

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ..........................................................................................22

2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت...........................................................................25

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت..........................................................................................26

2-2-1-1) دوران رشد.......................................................................................................... 26

ایجاد........................................................................................................................................26

طفولیت.....................................................................................................................................27

رشد سریع.................................................................................................................................27

بلوغ...........................................................................................................................................28

تکامل........................................................................................................................................29

2-2-1-2) دوران پیری ...........................................................................................................30

ثبات .........................................................................................................................................30

اشرافیت....................................................................................................................................31

بوروکراسی اولیه........................................................................................................................32

بوروکراسی و افول.....................................................................................................................33

2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر .................34

2-2-3) ویژگی¬های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت................35

• مرحله تولد یا ظهور.................................................................................................... 36

• مرحله رشد ............................................................................................................ 36

• مرحله بلوغ ................................................................................................................36

• مرحله افول یا سکون ..............................................................................................36

2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق...................................................................................................36

2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود..........................................................................................37

2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود ..................................................................37

2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ...................................................................42

2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر .........................................................................................44

2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت...........................................44

2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت.............................................47

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه..............................................................................................................................50

3-2) تدوین فرضیه ها..............................................................................................................50

3-2-1) فرضیه های اصلی.......................................................................................................51

3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)...................................................51

3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)....................................................51

3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)...................................................51

3-3) روش تحقیق....................................................................................................................51

3-4) گردآوری اطلاعات..........................................................................................................52

3-5) جامعه آماری....................................................................................................................52

3-6) دوره زمانی تحقیق...........................................................................................................52

3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری.............................................................................................52

3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر.....................................................................53

3-9) مدل تحقیق .....................................................................................................................54

3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق..............................................................55

3-10-1) متغیر مستقل ............................................................................................................55

الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن......................................................................55

ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو......................................................56

ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز...........................................................................56

3-10-2)متغیر وابسته: ......................................................................................................57

3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ..................................................................................57

3-10-2-2)قیمت سهام............................................................................................................58

3-10-3)متغیر کنترل: ..............................................................................................................58

3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) .............................................................................................58

3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ..............................................................................58

3-11)روش اجرای آزمون ها....................................................................................................58

گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها.............................................................................................59

گام دوم :آزمون همبستگی.........................................................................................................59

گام سوم:رگرسیون چندگانه......................................................................................................59

گام چهارم:بررسی خطاها.............................. ...........................................................................60

الف)خود همبستگی...........................................................................................................60

ب)نرمال بودن خطاها.........................................................................................................60

3-12)خلاصه فصل سوم.........................................................................................................61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه................................................................................................................................63

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ..............................................................................63

4-3) یافته های استنباطی ........................................................................................................65

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها .........................................................................................65

4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن ........................................................................................65

4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ..............................................................................................65

4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم .............................................................................................70

4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ............................................................................................75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه..............................................................................................................................82

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق.........................................................................................82

5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری................................................................................83

5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق.........................................................................................85

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی........................................................................................85

پیوست ها.................................................................................................................................87

منابع و ماخذ

منابع فارسی.............................................................................................................................108

منابع انگلیسی...........................................................................................................................109

چکیده انگلیسی.......................................................................................................................111

فهرست اشکال و جداول:

جدول 2-1)تفاوت‌های بین شرکت¬های دردوران رشد و شرکت¬های دردوران پیری..............34

شکل 2-1) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر............35

جدول 3-1) مدل چرخه عمر...................................................................................................54

جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.........................................................................54

جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق.......................................................................................54

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.............................................................................63

جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد.........................................................64

جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ..........................................................64

جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول.........................................................64

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها....................................................................................65

جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ......................................................................................................................66

جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ......................................................................................................................67

جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ......................................................................................................................67

جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ......................................................................................................................68

جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ......................................................................................................................69

جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ......................................................................................................................69

جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................71

جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................71

جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................72

جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................73

جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................74

جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................74

جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................75

جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................76

جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................77

جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................78

جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................78

جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................79

جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)............84

جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام).................................84

جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)..............84

جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)..................................85

جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری............................................................................88

جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها..................................................................................89

جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن...........................89

جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن...........................91

جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن..........................93

جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو...........95

جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو...........97

جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو...........99

جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز...........................101

جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز...........................103

جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز........................105

عنوان: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

فرمت: word

تعداد صفحات: 124خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:38

سایه روشنهایی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها 47 ص - ورد

در نظرسنجی هزاره درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها که در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شرکتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند». هر وجهـی از کسب و کار دارای یک بعـــد اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتها ( CORPORATE SOCIALL RESPONSIBILITY)(CSR ) یعنـی رویــــــه هـای باز و شفاف کسب و کار، یعنی روشهایی که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حامل ارزش پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوعهایی است که امروز رهبران شرکتها با آن روبرو هستند. برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان دا ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 08:40

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات103 مقدمه:نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کام ...ادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 12:32

بررسی رابطه رتبه حاکمیت شرکتی با عملکرد عملیاتی و ارزش شرکتها

• توجه به  بازار ومبانی اساسی تصمیم گیری در آن ضروری است . مسلما هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاریشان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش موفق باشد،نه تنها سرمایه گذاران وافراد داخلی شرکتها بلکه در سطح وسیعتر ، جامعه از ایجاد ارزش بهره مند خواهد شد.سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است.پس کارکرد معیارهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد شرکتها ضروری است.در نتیجه دراین تحقیق به بررسی رابطه معیارهای عملکرد وارزش با شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی پرداخته خواهد شد. ...ادامه مطلب
1 2 3 >>