X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 10:35

صنایع غذایی کارخانه قند

صنایع غذایی کارخانه قند

مقدمات تاسیس کارخانه قند آبکوه در سال 1313 شروع و سفارش ساخت ماشین آلات و نصب و راه اندازی و به ظرفیت 350ton/day به شرکت اشکوراچکسلواکی داده شده و ساختمانها اعم از صنعتی و اداری و کوی کارکنان بوسیله شرکت تستاپ ساخته شده است.

ساخت زمین کارخانه در بدو تاسیس 27 هکتار بود که توسعه های بعد به 60 هکتار افزایش یافت و اولین بهره برداری کارخانه در سال 1315 با مصرف 12375 تن چغندر شروع و در دومین بهره برداری در سال 1316 با مصرف 22659 تن چغندر بوده است. چون موقعیت کارخانه برای چغندرکاری مناسب تشخیص داده شد امکان تولید چغندر پیش از ظرفیت 350 تن برای هر روز بهره برداری وجود داشته است.

طرح افزایش ظرفیت از 350 به 650 تن تهیه و توسط شرکت اشکورا در سال 1317 انجام شد. کارخانه در این ظرفیت دارای دیفوزیون نوع باطری و ساتراسیون بصورت مرحله ای بوده و چهار کوره بخار ذغال سنگی هر یک به ظرفیت 6 تن بخار در ساخت و 2 توربین بخار هر کدام به قدرت 560 kw با 3000 دور نیروی مورد نیاز بهره برداری را تامین می کرد.

در سال 1345 ظرفیت کارخانه از 650 تن به 1600 تن چغندر در شبانه روز افزایش یافت. در این توسعه قسمت خام کارخانه قدیم جمع آوری و فقط قسمت تبخیر آن حفظ شده است.

کلیه ماشین آلات بجز دیفیوزیون RT انگلیسی و شرکت کریک مسئول نصب و راه اندازی آن بوده است. در سال 1349 آستان قدس سهام کارخانه را از سازمان گسترش خریداری نمود. شرکت قند رضوی توسط شرکت اوکماس ظرفیت کارخانه را از 1600 تن به 2500 تن چغندر در شبانه روز افزایش داده است و شرکت اوکماس با نصب 4 مخزن ذخیره و شربت غلیظ به حجم 16800 m3 و نصب یک دستگاه بدنه تغلیظ شربت ذخیره و یک دستگاه بدنه تبخیر و یک دستگاه کوره بخار و پرس و تفاله و با استفاده از ضریب اطمینان اکثر دستگاههای موجود در کارخانه و افزایش دور اقدام به افزایش ظرفیت کارخانه به 2500 تن چغندر تا مرحله شربت غلیظ در شبانه روز نموده است. در بهره برداری سال 84 تعداد کارکنان دائم به 126 نفر و کارگران موقت 588 نفر بوده اند.

فهرست مطالب

تاریخچه 1

مقدمه 3

دستورالعملهای عمومی 8

فصل اول آزمایشهای عیارسنجی 12

فصول دوم انتقال چغندر قند 18

فصل سوم عصاره گیری 20

فصل چهارم تصفیه شربت 66

فصل پنجم اواپراسیون 90

فصل ششم کریستالیزاسیون 121

فصل هفتم کوره آهک 178

فصل هشتم کوره بخار 204

فصل نهم قندگیری از ملاس 217

فصل دهم فاضلاب 235

خط تولید 260

قسمت خام 274

قسمت کریستالیزاسیون 290

قند گیری از ملاس 307خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: صنایع، غذایی، کارخانه، قند
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:46

صنایع غذایی شیر

صنایع غذایی شیر

شتر نمادی از بقای زندگی انسان در صحراها می باشد که با تاریخ تمدن چادرنشینی در منطقه گرم و خشک نیمکره شمالی گره خورده است. شتر یکی از عوامل مهم فرهنگ و کشاورزی این نواحی می باشد. شتر به منظورهای مختلفی استفاده می شود

از جمله بعنوان باربری و حمل ونقل اجناس و انسان ها و همچنین تولید شیر استفاده می شود. شیر اغلب تنها منبع تغذیه برای صاحبانش است شتر از نظر جهانی نیز بسیار ارزشمند است. نقش اصلی شتر مستقیماً مربوط به سازگاری و با شرایط بسیار سخت می باشد. این حیوان می تواند در مناطقی که دیگر حیوانات اهلی نمی توانند زندگی کنند پرورش می یابند. این قابلیت ویژه در نتیجه ویژگیهای آناتومی و فیزیولوژی بدنی این حیوان است.

در سال 1985 ، جمعیت شتر دنیا حدود 5/16 میلیون یا بیش از 80 درصد آنها در گله های آفریقا تخمین زده شد. سومالی و سودان دارای بیشترین جمعیت بودند و 70 درصد از گله های آفریقا در این مناطق بوده است. در آسیا حدود 70 درصد از آنها در شبه قارة هند گسترده شده اند.

محصول شیر براساس نوع چریدن، مراحل شیردهی، غذادادن و شرایط کنتر ل شده فرق می کند. طول مدت شیردهی از 9 تا 18 ماه متغیر می باشد در مقایسه با شیر گاو شیر شتر خیلی آرام تر ترش شده و بدون یخچال هم مدتی قابل نگهداری است. لازم به ذکر است که از گوشت، پشم، و چرم این حیوان نیز استفاده وسیعی می شود.

فهرست مطالب:

1- چکیده مطالب

2- مقدمه

3- شیر و اهمیت آن

4- تولید شیر

5- شیر شتر

6- ترکیبات کلی شیر

7- اجزای سازنده اصلی شیر

- پروتئین

- چربی

- لاکتوز

- ویتامین ها و نمک های معدنی

8- انعقاد حرارتی شیر شتر

- بحث و نتیجه گیری

9- ویژگی های پروتئین های آب پنیر شیر شتر و آنخور

- خلاصه

- ابزار و روش ها

- آماده سازی Pro های آب پنیر

- کروماتوگرافی سریع مایع پروتئین

-الکتروفوز

- نتیجه و بحث

10- تأثیر عملیات حرارتی به پروتئینهای آب پنیر از شیر شتر

- ابزار و روشها

- توزیع نیتروژنی

- بحث و نتایج

11- پنیر

- تهیه پنیراز شیر شتر

- تهیه و استفاده از محیط کشت لاکتیک

- افزودن کپک های عمل آمده پنیر

-دو روش برای تلقیع اسپور قارچ

12- مراحل پرورش و تهیه پنیر

- لخته شدن

- خشک شدن

- بعمل آوردن

13- تکنولوژی تولید انواع پنیر اصلی( پنیر روستایی، پنیر تازه)

- لخته شدن

- خشک کردن

14- تکنولوژی ساخت پنیر نرم

- لخته شدن

- خشک شدن

- بعمل آوردن

- 3 طبقه بندی پنیر نرم

15- تکنولوژی ساخت پنیرسخت و نیمه پخته

-لخته شدن

- خشک شدن

- بعمل آوردن

16- تولید پنیر DOMIATI

- روش ها و مواد

- تولید پنیر

- آنالیز شیمیایی

- بازده میزان پنیر حاصل

- ارزیابی حسی

17- تولید و توصیف کره شیر شتر

- نمونه های شیر

- کشت آغازگر

- جداسازی کره و کره گیری

- بررسی کره

- کروماتوگرافی اسیدچرب

- سانتریفوژ کردن و کره گیری

- ثبات کره

- تحلیل اسیدچرب

- خلاصه تکنولوژی تولید کره

- نتیجه و بحث

18- مشکلات و دیگر لذایذ شیر

- مشکلات شیر

- کمل برت

- ودکا شتر

- بتنی شتر

- گوشت با کلسترول پائی

- روغن شتر و لوازم آرایشخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: صنایع، غذایی، شیر
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:28

پروژه کارآفرینی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی

پروژه کارآفرینی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی


مقدمه :

امروزه ، بازتاب اثرات فلزات در زندگی انسان ، بقدری محسوس است که هر گاه از فلز نام می‌بریم ، ساختمانهای بدیع و آسمان خراشهای عظیم در برابر چشم مجسم می‌شود، همچنین هواپیماها و موشک‌های غول پیکری به خاطر می‌آید که در دل آسمان و کهکشانها راه می‌پویند و با پرواز خود فاصله و زمان مسافرت را کوتاهتر ساخته ، انسان را در رسیدن به کرات دیگر یاری می‌کنند. راستی اگر فلز نبود، زندگی و تمدن بشری به چنین مرحله‌ای می‌رسید . گروهی از عناصر هستند که خواص مشترک معینی دارند. این مواد ، گرما و الکتریسیته را به خوبی هدایت می‌کنند، و به همین دلیل ظروف آشپزی و سیمهای برق از فلز ساخته می شود. فلزها همچنین محکم‌اند و بآسانی می‌توان آنها را شکل داد؛ به همین دلیل است که از آنها برای ساختن سازه هایی از قبیل پلها استفاده می شود. اگر چه شباهتهای زیادی بین فلزها وجود دارد، تفاوتهایی نیز دارند که مشخص می‌کند یک فلز تا چه حد برای یک کاربرد خاص مناسب است.

از 109 عنصری که امروزه شناخته شده است، 87 عنصر فلز است. از فلزها بندرت به شکل خالص استفاده می‌شود؛ معمولا با مخلوط کردن یک فلز با فلزهای دیگر یا غیر فلزها آلیاژی از آن را تشکیل می‌دهند.1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

احداث واحد تولیدی صنایع فلزی

محل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که احداث واحد تولیدی صنایع فلزی می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های صنعتی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 27 نفر میباشد .تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

فلز ماده‌ای است که می‌توان آن را صیقل داده و براق کرد، یا به طرح‌های گوناگون در آورد و از آن مفتول‌های سیمی ظریف تهیه کرد. فلز جسمی است که آزمایش‌های مربوط به گرما و مهمتر از همه جریان الکتریکی را به خوبی هدایت می‌کند. فلزات با یکدیگر فرق زیادی دارند، از جمله در رنگ و سختی و نرمی ، تعدادی از آنها ممکن است به آسانی خم شده و یا خیلی محکم و مقاوم باشند.شکل واقعی فلزات

شکل واقعی فلزات به اندازه یون و تعداد الکترون‌هایی که هر یون در حوزه اشتراکی دارد و انرژی یون‌ها و الکترون‌ها بستگی دارد. هر قدر فلز گرمتر شود این انرژی زیادتر خواهد شد. پس فلزات گوناگون ممکن است طرح‌های گوناگونی به خود بگیرند. یک فلز ممکن است در حرارت‌های مختلف ، طرح‌های متنوعی را اختیار کند، اما در بیشتر آرایش‌ها ، یون‌ها کاملا پهلوی هم قرار دارند، و معمولا تراکم در فلزات زیادتر از دیگر مواد است.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:19

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع غذایی پیچک

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع غذایی پیچک


مقدمه:
در سال مالی 1381 هیئت مدیره شرکت با مطالعه وضعیت تولید و فروش سنوات قبل و در نظر گرفتن کشش بازار و با توجه به رهنمودهای مجمع عمومی عادی سال 1380 برنامه عملیاتی خود را در زمینه های تولید، فروش، نیروی انسانی و تأمین مالی تدوین نموده و علیرغم محدودیتهای شدید مالی، سعی شد تا حد امکان اهداف مورد نظر به اجرا درآورده شود.
با توجه به اینکه سال 1381 با زیان انتقالی از سال قبل آغاز گردیده هیئت مدیره تمهیداتی را در سال مالی مورد گزارش پیش بینی نمود تا ضمن سودآوری نمودن شرکت، برخی از اقدامات زیربنائی که لازمه تداوم فعالیت شرکت می باشند نیز صورت پذیرد. از آن جمله می توان به بازسازی سالن خوروش، اخذ نشان استاندارد برای چند نوع از محصولات و اخذ گواهی بین المللی برای رب گوچه فرنگی و ثبت افزایش سرمایه را خاطر نشان کرد. در این راستا همانگونه که صورتهای مالی سال مورد گزارش گواهی می دهد علاوه بر سودآوری شرکت به روش مویرگی اقدامات اساسی نیز با موفقیت به انجام رسید هیئت مدیره شرکت پیچک امید دارد با استمداد از درگاه احدیت و راهنمایی ارزنده مجمع محترم و پیشنهادات کارورزان عزیز به اهداف عالیه صاحبان محترم سهام و حداکثر سازی ارزش شرکت نائل گردد.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
1- فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی 1
1-1-تاریخچه 2
2-1-نمودار سازمانی 4
3-1-شرح مختصری از مکان کارآموزی 5
2- فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی 6
1-2- اصول و مبانی کلی حسابها 7
2-2-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی 7
3-2- کلیات تولید 8
4-2- اصول و عوامل قیمت تمام شده 10
5-2- عوامل قیمت تمام شده 11
1-5-2-مواد اولیه و بسته بندی اصلی 12
2-5-2-سربار(هزینه های تولید) 12
6-2-ضایعات تولیدی 14
7-2-مراکز هزینه 15
عنوان صفحه
1-7-2-مراکز هزینه(دوایر) تولیدی 15
2-7-2-مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی 17
8-2-اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها 18
9-2-محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات 19
10-2-اصول و مبانی کلی روشها 22
3-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی با شرکت صنایع غذایی پیچک 23
1-3-فعالیت مالی 24
1-1-3-دایره دریافت و پرداخت 24
2-1-3-دایره صدور اسناد و دفترداری 26
2-3-شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی) 26
3-3-حسابها 27
4-3-روشها 27
5-3-توضیح فرم سند حسابداری 28
6-3- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها 28
عنوان صفحه
7-3-تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف 30
1-7-3-نحوه کنترل داخلی 31
2-7-3-دریافتها 31
8-3-خلاصه اهم رویه های حسابداری 32
1-8-3-موجودی مواد و کالا 32
9-3-نسبتهای مالی 32
1-9-3-نسبتهای نقدینگی 33
2-9-3-نسبتهای سرمایه گذاری 33
3-9-3-نسبتهای سودآوری 33
10-3-عملکرد مالی شرکت 35
1-10-3-سود و زیان 35
2-10-3-ترازنامه 35
4-فصل چهارم:انتقادات و پیشنهادات 36
1-4-انتقادات و پیشنهادات 37
5-فصل پنجم:پیوست 39
1-5-فرم پیشرفت کارآموزی (فرم شماره 1 و2)
2-5-فرم پایان دوره کارآموزی
3-5-فرم شرح گزارش ماهانه
4-5-فرم نظرات و پیشنهادات
5-5-صورت هزینه تنخواه گردان
6-5-برگ پرداخت طی اسناد بهادار
7-5-عملکرد مالی شرکت (سود و زیان، ترازنامه)
8-5-نسبتهای مالی
9-5-نمودار مقدار واقعی فروش
10-5-فرم سند حسابداری
11-5-سر فصلهای حسابداریخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:15

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع پلاستیک

چکیده
علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.
فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .
این پروژه از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن شامل برنامه و گزارشات کار کارآموز و مکان کار کارآموز و موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی می باشد و قسمت دوم آن مطالب جمع آوری شده ای که در دو بخش تهیه وتنظیم شده است می باشد در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .
مطالب این قسمت از پروژه در 6 فصل تنظیم شده است :
در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .
نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و... مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .
فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .
قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .
مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .
حجم مطالب گردآوری شده و یا قابل ارائه بیش از آن است که بتوان آن را در یک کار علمی – تحقیقی (پروژه ) جمع آوری کرد لذا امیدوارم که مجموعه ارائه شده در این پروژه بتواند گامی هرچند کوچک در جهت اعتلای اقتصاد و صنعت کشورمان ایران باشد.

فهرست مطالب:

چکیده ....................................... 1

مقدمه........................................ 3

قسمت اول

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی............ 5

1-1تاریخچه سازمان.............................. 5

2-1 نمودار ساختمانی و تشکیلات................... 5

3-1 نوع محصولات تولیدی یا خدمات ................ 5

4-1 شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی....... 5

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز 6

1-1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی........... 6

2-2 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی. 6

3-2 امور جاری در دست اقدام..................... 6

4-2 برنامه های آینده........................... 6

2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود........................................... 7

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج............ 8

قسمت دوم

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل 1 : پلیمرها به زبان ساده

1- تعریف................................. 9

1-1 تهیه پلیمرها.......................... 9

2-1 روش های تولید پلیمرها................. 9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای............. 10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی....... 10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای................ 10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها.................. 11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی................... 11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک.................. 11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها..................... 12

1-4-1 ترموپلاستها........................... 12

2-4-1 الاستومرها............................ 12

3-4-1 ترموپلاستها............................ 13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر................... 13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما .. 13

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها............... 16

2- مقدمه............................ 16

1-2 شکل ظاهری....................... 16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری........... 17

3-2 اثر حلال های شیمیایی............. 18

4-2 اثر گرمایی....................... 19

5-2 تعیین مقدار PH..................... 20

6-2 اشتعال با شعله................... 21

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری..... 25

3- مقدمه............................ 25

1-3 آسیاب کردن ..................... 25

2-3 مخلوط سازی...................... 27

1-2-3 همزن ها........................ 27

2-2-3 خمیرزن ها...................... 27

3-2-3 مخلوط کننده ها................. 29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)........... 30

فصل چهارم : اکسترودرها...................... 32

4- اکسترودر کردن............... 32

1-4 تعریف .................. 32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده 33

2-4 مارپیچ اکسترودر........... 35

3-4 انواع مارپیچ ها........... 36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG) .......................................... 37

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها. 38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای......... 38

2-1-4-4 منطقه تغذیه.......... 39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل) 40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ.. 41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه 41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه 42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه 42

1-5-4 درجه انتقال ماده .......... 42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار.......... 43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN) ............................................. 43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار.............................. 45

1-7-4 عمق کانال.................. 45

2-7-4 پروفیل فشار................ 46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها....... 46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder). 47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE)... 49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه 50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها....... 50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر.... 51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها............... 52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE) 53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری..................... 53

2-2-9-4 شاخص انتقال.......................... 53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار..................... 54

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن.......... 55

5- صنایع اکستروژن .......................... 55

1-5 لوله های پلیمری.................. 55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی 57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر............ 57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون........ 58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی...... 59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی ..... 59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله ..... 60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم.... 61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله..... 62

2-1-5 لوله های خرطومی................. 63

3-1-5 پروفیل ......................... 64

2-5 فیلمهای پلیمری..................... 64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine 66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی ..... 67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی............ 68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی 69

2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها.................. 70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی..................... 71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی............ 71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی...................... 72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی....... 74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی............... 74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی.......... 74

بخش دوم : p.V.C................................ 76

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود 76

1- فرآیندها.................................... 76

1-1 فرآیند تعلیقی............................................ 76

2-1 فرآیند امولسیونی........................... 77

3-1 فرآیند توده ای............................. 78

4-1 فرآیند محلول............................... 78

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی . 79

2- مواد ا فزودنی............................... 79

1-2 نرم کننده ها............................................ 80

1-1-2 انواع فتالات ............................. 82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک................... 83

3-1-2 انواع فسفات ............................. 85

4-1-2 انواع اپوکسی............................. 85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری..................... 85

6-1-2 نرم کننده های ویژه....................... 86

2-2 پایدار کننده ها............................ 86

1-2-2 پایدار کننده های قلع .................... 86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی 88

3-2-2 پایدارکننده های سرب...................... 88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی.................. 89

3-2 روان کننده ها.............................. 89

4-2 پرکننده ها................................. 92

1-4-2 کربنات کلسیم............................. 92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا......................... 93

3-4-2 سولفات باریم............................. 94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم....................... 94

5-4-2 الیاف شیشه .............................. 96

6-4-2 دوده .................................... 95

7-4-2 خاک اره ................................. 95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری.................. 95

1-5-2 آمیزه پودر............................... 95

2-5-2 آمیزه مذاب............................... 95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی...................... 95

6-2 مواد کمک فرآیند............................ 97

1-6-2 فرآیند اکستروژن ......................... 98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی.................. 99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری......................... 99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی.................... 99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی................... 101

7-2 مواد اسفنجی کننده......................... 101

8-2 رنگینه ها................................. 102

1-8-2 رنگدانه ها.............................. 102

2-8-2 جوهرها.................................. 102

3-8-2 رنگینه های ویژه......................... 102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی ..................... 103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی...................... 103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان................. 103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان .................. 103

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند ..................................... 104

3- ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی............. 104

1-3 سختی 104

2-3 استحکام کششی.............................. 105

3-3 بازدهی نرم کننده.......................... 105

4-3 افزایش طول نهایی.......................... 105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک ................ 106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه .................. 106

7-3 پایداری حرارتی............................ 107

8-3 پایداری نوری.............................. 107

9-3 سمیت...................................... 108

10-3 مقاومت شیمیایی........................... 108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری........ 108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری).................. 109

13-3 ویژگی های الکتریکی....................... 109

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه....... 110 فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی.............. 112

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)... 112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی).................. 114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)...................... 114

3-1-5 لوله (در فاضلاب) ........................ 114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)................ 114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)...................... 114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی) 115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم) 115

2-5 پروفیل.................................... 116

1-2-5 فیلم و ورق (سخت)........................ 117

2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)............ 117

3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)............... 117

4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی) .............................................. 117

5-2-5 سایر موارد استفاده ..................... 117

6-2-5 ورق و فیلم نرم.......................... 117

3-5 صنایع تولید کفش........................... 118

4-5 اسفنج پی.وی.سی ........................... 118

5-5 الیاف روکش شده ........................... 118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی....................... 119

7-5 بطری سازی................................. 120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی.................. 120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی...................... 121

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی .... 122

منابع...................................... 126خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:24

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

آب وخواص آن

1-1- موجودیت آب

بعد از انسان آب شاید یکی از اجزاء بی نظیرجهان هستی باشد. آب ازدوعنصراکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است که این دو عنصر در شرایط معمولی بصورت گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی که اکسیژن برای سوختن ضروری می باشد با این وجود آب آتش را خاموش می کند انسان وسایرحیوانات وهچنین گیاهان بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت خود ادامه دهند درعین حال آب باعث مشکلات زیادی در صنایع می شود.

در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینکه آب چیست؟ از کجا می آید؟ چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف کرد؟ چگونه باید با مشکلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به کجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید کرد؟

آب ماده ای حیاتی است که حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشکیل می دهد و بعد از اکسیژن مهمترین ماده برای زیستن می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور کلی می توان گفت که منابع موجود آب دو نوع است :

1- آبهای زیرزمینی

2- آبهای سطحی

بر حسب نوع منبع نوع آب و مواد موجود در آن متفاوت می باشد.

1-2-1- آبهای سطحی

1- آبهای جوی

آب باران در پاره ای نقاط برای مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد مناطقی که پوشیده از زمینهای آذرین ویادریاچه هایی که دراین نوع زمینها می باشند وسفره های آب دارزیرزمینی وجود نداشته باشد از آبهای جوی استفاده می شود.

2- آب رودخانه ها

رودخانه ها و نهرها بوسیله چشمه ها و آبهای جاری تغذیه می شوندآبدهی آنها معمولا زیاد ودر فصول مختلف دارای درجه حرارت متفاوت می باشند.

3- آب دریاچه ها و مخازن

آب دریاچه ها می تواند برای مصارف شرب مورد استفاده قرا رگیرد دریاچه های مصنوعی یا مخازن آب برای مصارف شهرهای بزرگ ویا تنظیم آب مصرفی نیز بکار می روند.

4- آب دریاها

عظمت دریاها بشر را از گذشته دور به فکر استفاده از این منابع به منظور مصارف صنعتی وشرب کشانده است ولی می دانیم که این عمل به سادگی انجام پذیر نیست. آب دریاها 98 % کل آب آزاد موجود در سطح زمین است.

1-2-2- آبهای زیرزمینی

چشمه های رگه های آبهای زیرزمینی می توانند آب خالص طبیعی را با ترکیبی مناسب برای شرب در اختیار انسان قرار دهند ترکیب این آبها به صورت مختلف چون چشمه جریان آبهای زیرزمینی سفره آبهای آبرفتی و منابع عمیق می باشند. آلودگیها بسیار متنوعند واز منابع مختلف و به راههای گوناگون وارد آب می شوند.

علت آلودگی هر چه باشد آب را هنگامی آلوده می نامیم که میزان مواد خارجی موجود در آن به اندازه ای باشد که استفاده از آن سبب بروز اثرات زیان آور به راههای مختلف گردد.

خواص آب به دو دسته فیزیکی وشیمیایی تقسیم می گردد:

1-3- خواص آبهای آشامیدنی

1- خواص فیزیکی آب

2- خواص شیمیایی آب

1-3-1- خواص فیزیکی آب

خوش طعم وخوش بو بودن آب دلیل برخوبی آن نمی باشد.چنانچه آبی ممکن است خوش طعم وخوش بو باشد منتهی قابل نوشیدن نباشد به طورکلی چهار حس انسان در مورد خواص فیزیکی آب قضاوت می کنند:

1- حس بینایی (برای تشخیص رنگ وکدری )

2- حس چشایی ( برای تشخیص مزه )

3- حس بویایی ( برای تشخیص بو )

4- حس لامسه ( برای تشخیص حرارت آب )

1-3-2- خواص شیمیایی آب

خواص شمیایی آب با آزمایشهایی که روی آن انجام می گیرد مشخص می گردد. مهمترین خواص شیمیایی آب عبارتند از:

1- خاصیت اسیدی و بازی

2- قدرت اسیدی

3- قدرت قلیایی

4- کربناتها

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن

1-1- موجودیت آب........................ ........................................................................................1

1-2- منابع آب.........................................................................................................................1

1-2-1- آبهای سطحی............................................................................................................2

1-2-2- آبهای زیر زمینی......................................................................................................2

1-3- خواص آبهای آشامیدنی..............................................................................................2

1-3-1- خواص فیزیکی آب...................................................................................................2

1-3-2- خواص شیمیایی آب................................................................................................3

1-4- سختی آب.......................................................................................................................3

بخش دوم: آب در صنایع غذایی...............................................................................................................4

2-1- مصرف آب در صنایع غذایی ....................................................................................4

2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ..................................4

2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ...................................................................5

2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ....................................................................6

2-4- مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ........................................................................6

2-4-1- استفاده مجدد آب ...................................................................................................6

2-4-2- بازچرخش یا ریسایکلینگ .....................................................................................6

2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ..........................................................................7

2-5-1- آب خنک سازی ..........................................................................................................8

2-5-1-1- انواع سیستم های خنک سازی .........................................................................8

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ..........................................................................................10

3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی .......................................................................10

3-1-1- صنایع تولید قند وشکر ...................................................................................11

3-1-2- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ............................................................... .......12

3-1-3- صنایع نوشابه سازی .....................................................................................12

3-1-4 صنایع لبنیاتی ....................................................................................................12

3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی ..............................................................................13

3-1-6- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت .........................................................14

3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی .................................................................15

3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده .................................15

3-2-1-1- مواد معلق ....................................................................................................16

3-2-1-2- املاح معدنی محلول ....................................................................................16

3-2-1-3- مواد آلی محلول ...........................................................................................16

3-2-1-4- اسیدها وقلیاها ............................................................................................16

3-2-1-5- مواد تولید کننده کف .................................................................................17

3-2-1-6- رنگ ...............................................................................................................17

3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی .....................................................................................17

3-2-1-8- میکروارگانیسم ها .....................................................................................17

3-2-1-9- مواد شناور .................................................................................................18

3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ......................................................18

3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری .........................................18

3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری .........19

3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی .........................................................20

3-3-3- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ..................................................................20

3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاینده... 20

3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع ...................................................................................21

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ................................................................22

4-1- تصفیه فیزیکی ..................................................................................................23

4-1-1- آشغالگیری ...................................................................................................23

4-1-2- دانه گیری ......................................................................................................23

4-1-4- شناورسازی .................................................................................................24

4-1-5- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ...............................................24

4-2- تصفیه شیمیایی ...............................................................................................26

.....................................................................................................26. ph4-2-1- تنظیم

4-2-2- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ....................................................................26

4-2-3- گند زدایی .....................................................................................................26

4-2-4- انعقاد و لخته سازی ..................................................................................27

4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم .......................................................27

4-3- تصفیه بیولوژیکی .........................................................................................27

4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب .......................................................28

.......................................................................................................28BOD 4-3-1-1-

........................................................................................................28COD4-3-1-2-

..........................................................................................................29TSS4-3-1-3-

.......................................................................................................29TDS4-3-1-4-

4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه................................................29

4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیکی...........................................................................29

4-3-2-2- زمان ماند میکروبی...............................................................................29

...................................................................................................30MLSS4-3-2-3-

........................................................................................................30FM4-3-2-4-

4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب.............................................................................30

4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی.........................................................................31

4-3-3-2- کاربرد فاضلاب در زمین.........................................................................32

4-3-3-3- برکه های تثبیت......................................................................................33

4-3-3-3-1- برکه های بی هوازی..........................................................................34

4-3-3-3-2- برکه های اختیاری.............................................................................35

4-3-3-3-3- برکه های هوازی................................................................................35

4-3-3-3-4- برکه های تکمیلی...............................................................................35

4-3-3-3-5- برکه های هوادهی.............................................................................35

4-3-3-4- صافی چکنده...........................................................................................36

4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان.................................................37

4-3-3-6- سیستم لجن فعال...................................................................................37

4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی............................39

4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب.....................................39

4-3-5-1- سپتیک تانک...........................................................................................42

4-3-5-2- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا.......................................44

4-3-5-3- صافی بی هوازی...................................................................................44

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی.............................................46

5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی...................46

5-2- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47

5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام.......................................................................47

5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها....................................................................... 48

5-2-2-1- بالکینگ.................................................................................................. 48

...................................................................................49 5-2-3- اکسیژن محلول

5-2-4- زمان ماند....................................................................................................50

.............................................................................................................51ph5-2-5-

5-2-6- سمیت..........................................................................................................51

5-2-7- دما................................................................................................................52

5-2-8- اختلاط.........................................................................................................53

5-2-9- میزان جریان ورودی..............................................................................54

5-3- پایستن فرآیند...............................................................................................54

5-3-1- شاخصهای بصری...................................................................................54

5-4- شاخصهای آزمایشی ....................................................................................58

5-5- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها..............................................59

5-5-1- روشهای کلی تشخیص مشکلات............................................................59

..........................................................................................60 BOD 5-5-2- حذف کم

5-5-2-1- حذف بارهای آلی .................................................................................61

5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده..........................................................................62

5-5-2-3- دماهای پایین..........................................................................................62

افزایش زمان ماند هیدرولیکی.................................................................................63

.......................................................................................................63MLVSS افزایش

......................................................................................63 نامناسب PH 5-5-2-4-

5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی.............................................................................64

..................................................................................64 ناکافیMLVSS5-5-2-6-

منابع........................................................................................................................... 66خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تصفیه، فاضلاب، صنایع، غذایی
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:36

گزارش کارآموزی حسابداری صنایع کاغذ سازی نوظهور

گزارش کارآموزی حسابداری صنایع کاغذ سازی نوظهور

تاریخچه فعالیت شرکت

صنایع کاغذ سازی نوظهور (شرکت سهامی عام) درتاریخ 28/08/1340 تحت شماره 7987 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و براساس پروانه بهره برداری شماره 50666 مورخ 04/09/1348 بعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده محصولات کاغذی بهداشتی در ایران شروع به فعالیت نموده است. فعالیت اولیه شرکت قبل از شروع به بهره برداری از سال 1329 شمسی با وارد کردن محصولات کاغذی بهداشتی کلینکس که تحت لیسانس شرکت کمبرلی کلارک امریکا قرار داشته آغاز و برای اولین بار این نوع محصولات را وارد بازار ایران نمود. پس از آن در سال 1340 شمسی با وارد کردن ماشین آلات تبدیلی اقدام به بسته بندی محصولات کاغذی بهداشتی و نهایتاً از سال 1348 با راه اندازی اولین کارخانه تولید کاغذ تیشو گامی موثر و بزرگ در راه خودکفایی و پیشبرد صنایع سلولزی و بهداشتی کشور برداشته شد.

در سالهای بعد همگام با افزایش تقاضای داخلی وهمچنین اهداف شرکت در خصوص ورود به بازارهای بین المللی طی دو مرحله با توسعه و افزایش سرعت ماشین آلات نسبت به افزایش ظرفیت تولید کارخانه اقدام گردیده است.

صنایع کاغذ سازی نوظهور (شرکت سهامی عام) درتاریخ 28/08/1340 تحت شماره 7987 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال 1359 شرکت مشمول بند « ج« قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران گردید و مدیریت آن بر عهده سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت. ضمن آنکه بموجب حکم شماره 2-298-544 مورخ 02/11/1371 دیوان داوری لاهه، مالکیت 5/93 درصد سهام متعلق به خانواده جیمس.ام. سقیع (سهامداران قبلی) به دولت جمهوری اسلامی ایران ( سازمان صنایع ملی ایران) انتقال یافت.

در سال 1372 سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال معادل یک میلیون و هشتصد هزار سهم یکهزار ریالی افزایش یافت.

براساس قرارداد شماره 8381/6004512 مورخ 12/05/1373 سازمان صنایع ملی ایران اقدام به واگذاری سهام خود به میزان 6264 درصد به بخش خصوصی نمود لیکن این قرارداد بموجب مصوبه مورخ 06/07/1376 شورای سازمان صنایع ملی ایران لغو و مجدداً سهام مزبور به مالکیت سازمان صنایع ملی ایران منتقل گردید.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:28

کارآفرینی در صنایع غذایی فرآورده های لبنی

کارآفرینی در صنایع غذایی فرآورده های لبنی

به نام خالق هستی که شیر را نوشیدنی گوارا گردانید تا اهل ایمان را عبرتی از قدرت لایزال او باشد و بهشتیان را به نهرهای آن وعده داد تا لذت رضوان خویش را کامل گرداند.

اگرچه این نوشیدنی حیات بخش، منبع غنی از ترکیبات مورد نیاز بدن بوده ودانشمندان هر روز ابعاد تازه ای از اسرار این غذای کامل را کشف و به جوامع ارائه می دهند متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مصرف سرانه آن در ایران حدود نصف استانداردهای مطلوب می باشد.

پوکی استخوان – بیماری خاموش :

زنان هشت برابر بیشتر از مردان دچار پوکی استخوان می شوند:

به اعتقاد محققان، احتمال دچار شدن به پوکی استخوان در موارد زیر بیشتر است:

سن بیش از 50 سال، زن بودن، یائسگی، نخوردن یا کم خوردن لبنیات، قرار نگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، جثه کوچک،پوست روشن،ورزش نکردن،سیگار کشیدن، استفاده دراز مدت از داروهای ضد انعقاد(کوروتون)، داشتن افراد مبتلا به پوکی استخوان در میان خویشاوندان، استفاده از غذاهای پر نمک،نوشیدن الکل و قهوه زیاد و بعضی از اختلالات هورمونی مانند پرکاری تیروئید و کم کاری غدد جنسی.

درپوکی استخوان ، استخوان ها به شدت شکننده می شوند و ممکن است با ضربه های کوچک و حتی خود به خود بشکنند،کلسیم در این میان برای بازسازی و استحکام استخوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر کلسیم بدن کافی نباشد استخوان پوک و شکننده می شود. پوکی استخوان علامتی ندارد. یک نکته بازدارنده در جهت اطلاع از این بیماری این است که معمولا شخص بعد از شکستگی به وجود آن پی می برد. در بعضی از افراد پوکی استخوان به صورت خمیدگی ستون فقرات بروز می کند. بهترین روش تشخیص پوکی استخوان سنجش تراکم استخوانی (رانسیتو متری) است که با نظر پزشک صورت می گیرد.

پوکی استخوان به راحتی قابل پیش گیری است : ورزش و فعالیت بدنی، عدم مصرف سیگار، روزانه حداقل ده دقیقه در معرض نور خورشید قرار گرفتن و از همه مهمتر استفاده از مواد حاوی کلسیم به ویژه لبنیات از مهم ترین عوامل مؤثر در پیش گیری از این بیماری پر هزینه است.

نیاز به کلسیم در سنین مختلف متفاوت است. در نوجوانی ، بارداری و دوران شیردهی این نیاز با خوردن 3 الی 4 لیوان شیر و ماست در هر روز تامین می شود. از لحاظ میزان کلسیم یک لیوان شیر معادل یک لیوان ماست و برابر 45 الی 60 گرم پنیر(اندازه دو قوطی کبریت) است. پژوهشگران به تازگی دریافته اند یک فنجان ماست 35 درصد بیشتر از یک فنجان شیر کلسیم دارد.

1- شیر مایع سفید رنگی است که در اثر دوشش حیوانات شیرده سالم به دست می آید. رنگ شیر در حالت طبیعی سفید کدر است که در صورت بالا بودن چربی آن کمی زردرنگ شده و در اثر گرفتن چربی یا افزودن آب به آن کمی به سمت آبی میل می کند، که البته عوامل دیگری نظیر نوع تغذیه ، فصل و... نیز تا حدی در این امر مؤثر می باشد. بو و طعم شیر نیز در اثر تماس با ظروف کثیف یا تغذیه نا مناسب حیوانی و یا فسادهای میکروبی و شیمیایی می تواند تغییر کند.

در میان غذاهای مختلف که روزانه به مصرف انسان می رسند بدون شک شیر مناسب ترین و متعادل ترین ترکیب را دارا می باشد و به همین دلیل است که معمولا شیر را غذای کامل می نامند. شیر هر یک از پستانداران بهترین غذا برای نوزاد همان پستاندار می باشد و عملا نمی توان هیچ غذایی را جانشین آن قرار داد . بررسی ها نشان می دهد که طولانی ترین عمرها در اکثر کشورهایی دیده می شود که مقدار مصرف روزانه شیر مردم آن زیاد است. ترکیب شیر تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نژاد، فصل، تغذیه و ... تغییر می کند .

در خصوص ارزش تغذیه ای شیر نکته حائز اهمیت آن است که علاوه بر بالا بودن مقدار مواد مغذی در شیر، کیفیت این ترکیبات نیز به گونه ای است که به بهترین وجه ممکن مورد استفاده بدن قرار می گیرد. به عنوان مثال ضریب هضم چربی شیر 100 درصد می باشد و پروتئین های شیر نیز دارای ضریب هضم 95 تا 98 درصد بوده و تمامی اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن را تامین می نمایند. هم چنین شیر منبع اصلی کلسیم و فسفر در رژیم غذایی است و در صورت حذف لبنیات از رژیم غذایی ، برای جبران کمبود این دو ترکیب لازم است که مقادیر زیادی سبزیجات و میوه جات استفاده شود، از بین املاح، مقدار آهن در شیر کم است و لازم است که در نوزادانی که منحصرا با شیر تغذیه می نمایند، این کمبود جبران شود. از نظر ویتامین ها نیز شیر حاوی مقادیر قابل توجهی از انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین های (A) و گروه (B) بوده و می تواند درصد قابل توجهی از نیاز روزانه را بر طرف سازد.

قند موجود در شیر ، لاکتوز نام دارد که بعضی از بزرگسالان قادر به هضم آن نبوده و در نتیجه در هنگام مصرف شیر دچار عوارضی نظیر نفخ ، دلپیچه و اسهال می گردند. چنین افرادی یا باید مقادیر کم شیر را با فواصل زمانی مصرف نمایند و یا از فرآورده هایی نظیر پنیر و ماست که دارای لاکتوز کمی می باشند استفاده کنند.

نکته مهم در خصوص شیر آن است که بالابودن میزان مواد مغذی در آن باعث می شود که شیر به عنوان یک محیط مناسب و ایده آل جهت رشد و فعالیت انواع میکروارگانیزم ها درآید به گونه ای که اگر مدت کوتاهی به حال خود رهاشود،فاسد شده و علاوه بر تغییرترکیبات آن، خطر ایجاد مسمومیت را نیز خواهد داشت.

برای جلوگیری از این امر رعایت 2 نکته ضروری است:

شیر از ابتدای دوشش تا هنگام مصرف باید در دماهای پائین نگهداری شود، هرچه دمای نگهداری شیربالاتر باشد سرعت رشد و فعالیت باکتری ها نیز بالاتر رفته و در نتیجه شیر زودتر فاسد می شود. حتی بعد از پاستوریزاسیون یا جوشاندن نیز لازم است که شیر در یخچال نگهداری شود.

باید توجه داشت که کاهش دمای شیر فقط سرعت فعالیت باکتری ها را کم می کند ولی قادر به از بین بردن آنها نیست بنابراین لازم است که با استفاده از حرارت تمامی میکروب های بیماری زا و حداکثر میکروبهای غیر بیماری زای شیر را از بین می برد.

فهرست :

عنوان صفحه

بخش اول: مقدمه 6

پوکی استخوان بیماری خاموش 6

بخش دوم : کلیات درباره شرکت 10

خلاصه فعالیت تعاونی 10

تاریخچه شرکت 11

تنظیم دوایربه خدماتی و تولیدی 15

چارت سازمانی 16

بخش سوم: آزمایشگاه 17

خطوط تولید 20

مراحل پاستوریزاسیون شیر 20

تولید پنیر سفید مخصوص صبحانه 21

مراحل ساخت کره پاستوریزه 32

خط تولید دوغ پاستوریزه 33

مراحل تولید خامه قنادی شیرین شده 33

خط تولید کشک مایع 34

مراحل تولید پنیر پیتزا 36

خط تولید ماست خامه ای 38

بخش چهارم : انبار 39

انبار های سرپوشیده 39

انبار های باز 39

وظایف انباردار 39

انواع موجودی های انبار 40

کالای انتقالی از سایر انبار ها و اجناس بر گشتی 42

مدارک خرید 44

تحویل کالا به انبار 44

تحویل دائم 45

نحوه و موارد استفاده از فرم رسید انبار 45

در خواست کالا و مواد از انبار 46

تحویل وخروج کالا ازانبار 47

کارتکس انبار 51

گزارش موجودی از انبار 53

اصول ایمنی و حفاظت انبار 54

بخش پنجم : مقدمه 56

عوامل موثر در بالا بردن میزان فروش 57

بازاریابی و تبلیغات 58

مزایای تبلیغات 59

وظایف مدیر بازاریابی و فروش 60

بخش ششم : دایره سرپرستی 61

نقش واحد سرپرستی به عنوان جزیی از سیستم 61

اصول مدیریت و سرپرستی 62

واحد خرید مواد 65

خرید های داخلی 66

در خواست خرید مواد 66

سفارش کالا به فروشنده 67

بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده 68

بخش هفتم : گردش حساب های صنعتی 69

فهرست حساب های ترازنامه ای 70

فهرست حساب های سود و زیانی 72

بهای تمام شده کالای فروخته شده 73

هزینه ها 74

سایر درآمدها 74

کسور درآمد 74

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه 74

کنترل مواد 78

کسر و اضافات مواد 80

عوامل بهای تمام شده مواد اولیه 82

نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار 84

هزینه های مشترک و فرعی کارخانه 85

کنترل هزینه های دستمزد 87

حسابداری حقوق و دستمزد 89

دستمزد اوقات تلف شده 90

پاداش کارکنان 91

ذخیره دستمزد ایام مرخصی 91

توضیحاتی راجع به برخی کسورات دستمزد بیمه 94

پرداخت مساعده 95

انحرافات حقوق و دستمزد 96

کنترل سربار کارخانه 97

برآورد هزینه های سربار. 97

تجزیه تحلیل کسری یا اضافات سربار کارخانه 100

بخش هشتم : واحد تعمیرات 101

نگهبانی 101

نتیجه گیری وجع بندی 102

منابع و ماخذ 105خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:20

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع


چکیده تحقیق:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

- دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

- مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

2

بیان مسئله

5

اهمیت و ضرورت پژوهش

6

اهداف تحقیق

7

سؤالات تحقیق

8

تعاریف عملیاتی واژه ها

11

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

مقدمه

13

مفهوم رشد و توسعة اقتصادی

14

عوامل توسعه اقتصادی

15

نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی

15

آموزش

18

تعریف آموزش و پرورش

20

مفهوم برنامه ریزی آموزشی

23

جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی

24

نیازسنجی آموزشی

27

مفهوم نیاز

29

منابع نیازهای آموزشی

30

انواع نیازسنجی

32

کار

34

عرضة نیروی کار

37

بازار کار

38

نیاز بازار کار

39

مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار

44

ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار

48

تعاریف آموزش فنی و حرفه ای

49

رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای

51

نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار

57

آموزش فنی و حرفه ای در ایران

59

سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران

59

تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…

مشکلات و تنگناها

نقاط ضعف مشکلات تنگناها

چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌

سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای

سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای

راهکارهای اجرایی

63

64

65

68

69

70

72

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟

78

مشخصه های تکنولوژی ارتباطات

81

ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

89

دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

82

تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند

82

روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است

83

84

پیشینة پژوهش

85

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

93

جامعة آماری

94

نمونة آماری

95

روش تحقیق

96

ابزار جمع آوری اطلاعات

96

اعتبار و پایائی پرسشنامه

97

روش تجزیه و تحلیل داده ها

99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

101

آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق

102

آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق

104

آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق

106

آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق

108

آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق

110

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق

111

آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق

112

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

115

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق

116

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق

120

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق

122

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق

123

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق

124

محدودیتها و تنگناهای پژوهش

126

پیشنهادات برای پژوهشهای آتی

127

منابع و مأخذ

128

- پیوستهاخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:28

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

بعد از انسان آب شاید یکی از اجزاء بی نظیرجهان هستی باشد. آب ازدوعنصراکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است که این دو عنصر در شرایط معمولی بصورت گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی که اکسیژن برای سوختن ضروری می باشد با این وجود آب آتش را خاموش می کند انسان وسایرحیوانات وهچنین گیاهان بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت خود ادامه دهند درعین حال آب باعث مشکلات زیادی در صنایع می شود.

در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینکه آب چیست؟ از کجا می آید؟ چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف کرد؟ چگونه باید با مشکلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به کجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید کرد؟

آب ماده ای حیاتی است که حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشکیل می دهد و بعد از اکسیژن مهمترین ماده برای زیستن می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور کلی می توان گفت که منابع موجود آب دو نوع است :

1- آبهای زیرزمینی

2- آبهای سطحی

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن

1-1- موجودیت آب........................ ........................................................................................1

1-2- منابع آب.........................................................................................................................1

1-2-1- آبهای سطحی............................................................................................................2

1-2-2- آبهای زیر زمینی......................................................................................................2

1-3- خواص آبهای آشامیدنی..............................................................................................2

1-3-1- خواص فیزیکی آب...................................................................................................2

1-3-2- خواص شیمیایی آب................................................................................................3

1-4- سختی آب.......................................................................................................................3

بخش دوم: آب در صنایع غذایی...............................................................................................................4

2-1- مصرف آب در صنایع غذایی ....................................................................................4

2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ..................................4

2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ...................................................................5

2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ....................................................................6

2-4- مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ........................................................................6

2-4-1- استفاده مجدد آب ...................................................................................................6

2-4-2- بازچرخش یا ریسایکلینگ .....................................................................................6

2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ..........................................................................7

2-5-1- آب خنک سازی ..........................................................................................................8

2-5-1-1- انواع سیستم های خنک سازی .........................................................................8

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ..........................................................................................10

3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی .......................................................................10

3-1-1- صنایع تولید قند وشکر ...................................................................................11

3-1-2- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ............................................................... .......12

3-1-3- صنایع نوشابه سازی .....................................................................................12

3-1-4 صنایع لبنیاتی ....................................................................................................12

3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی ..............................................................................13

3-1-6- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت .........................................................14

3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی .................................................................15

3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده .................................15

3-2-1-1- مواد معلق ....................................................................................................16

3-2-1-2- املاح معدنی محلول ....................................................................................16

3-2-1-3- مواد آلی محلول ...........................................................................................16

3-2-1-4- اسیدها وقلیاها ............................................................................................16

3-2-1-5- مواد تولید کننده کف .................................................................................17

3-2-1-6- رنگ ...............................................................................................................17

3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی .....................................................................................17

3-2-1-8- میکروارگانیسم ها .....................................................................................17

3-2-1-9- مواد شناور .................................................................................................18

3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ......................................................18

3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری .........................................18

3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری .........19

3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی .........................................................20

3-3-3- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ..................................................................20

3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاینده... 20

3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع ...................................................................................21

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ................................................................22

4-1- تصفیه فیزیکی ..................................................................................................23

4-1-1- آشغالگیری ...................................................................................................23

4-1-2- دانه گیری ......................................................................................................23

4-1-4- شناورسازی .................................................................................................24

4-1-5- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ...............................................24

4-2- تصفیه شیمیایی ...............................................................................................26

.....................................................................................................26. ph4-2-1- تنظیم

4-2-2- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ....................................................................26

4-2-3- گند زدایی .....................................................................................................26

4-2-4- انعقاد و لخته سازی ..................................................................................27

4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم .......................................................27

4-3- تصفیه بیولوژیکی .........................................................................................27

4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب .......................................................28

.......................................................................................................28BOD 4-3-1-1-

........................................................................................................28COD4-3-1-2-

..........................................................................................................29TSS4-3-1-3-

.......................................................................................................29TDS4-3-1-4-

4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه................................................29

4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیکی...........................................................................29

4-3-2-2- زمان ماند میکروبی...............................................................................29

...................................................................................................30MLSS4-3-2-3-

........................................................................................................30FM4-3-2-4-

4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب.............................................................................30

4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی.........................................................................31

4-3-3-2- کاربرد فاضلاب در زمین.........................................................................32

4-3-3-3- برکه های تثبیت......................................................................................33

4-3-3-3-1- برکه های بی هوازی..........................................................................34

4-3-3-3-2- برکه های اختیاری.............................................................................35

4-3-3-3-3- برکه های هوازی................................................................................35

4-3-3-3-4- برکه های تکمیلی...............................................................................35

4-3-3-3-5- برکه های هوادهی.............................................................................35

4-3-3-4- صافی چکنده...........................................................................................36

4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان.................................................37

4-3-3-6- سیستم لجن فعال...................................................................................37

4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی............................39

4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب.....................................39

4-3-5-1- سپتیک تانک...........................................................................................42

4-3-5-2- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا.......................................44

4-3-5-3- صافی بی هوازی...................................................................................44

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی.............................................46

5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی...................46

5-2- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47

5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام.......................................................................47

5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها....................................................................... 48

5-2-2-1- بالکینگ.................................................................................................. 48

...................................................................................49 5-2-3- اکسیژن محلول

5-2-4- زمان ماند....................................................................................................50

.............................................................................................................51ph5-2-5-

5-2-6- سمیت..........................................................................................................51

5-2-7- دما................................................................................................................52

5-2-8- اختلاط.........................................................................................................53

5-2-9- میزان جریان ورودی..............................................................................54

5-3- پایستن فرآیند...............................................................................................54

5-3-1- شاخصهای بصری...................................................................................54

5-4- شاخصهای آزمایشی ....................................................................................58

5-5- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها..............................................59

5-5-1- روشهای کلی تشخیص مشکلات............................................................59

..........................................................................................60 BOD 5-5-2- حذف کم

5-5-2-1- حذف بارهای آلی .................................................................................61

5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده..........................................................................62

5-5-2-3- دماهای پایین..........................................................................................62

افزایش زمان ماند هیدرولیکی.................................................................................63

.......................................................................................................63MLVSS افزایش

......................................................................................63 نامناسب PH 5-5-2-4-

5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی.............................................................................64

..................................................................................64 ناکافیMLVSS5-5-2-6-

منابع........................................................................................................................... 66خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>