X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:38

عوارض عصبانیت و راههای کنترل آن

عوارض عصبانیت و راههای کنترل آن

محرک خشم در نوجوانی بیشتر اجتماعی است. به نظرمیرسد مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان دوره راهنمائی: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غیر عادلانه بزرگسالان،تحمیل عقیده،زور گوئی خواهر یا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان

خشم:‏

محرک خشم در نوجوانی بیشتر اجتماعی است. به نظرمیرسد مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان دوره راهنمائی: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غیر عادلانه بزرگسالان،تحمیل عقیده،زور گوئی خواهر یا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان،پزدادن به او،با گوشه و کنایه و تمسخر با او حرف زدن و... برای دانش آموزان دبیرستانی احتمالا‌‌مهمترین علل خشم عبارتنداز:تبیعض معلم،والدین واعضای خانواده و دوستان ونیز رفتارغیر منصفانهً آنان‏

علاوه برعلل اجتماعی خشم،عوامل دیگری چون قطع فعالیتهای عادی چون مطالعه و خواب نیز شکست و ناکامی در فعالیتهاوطر حهای انجام شده نیزدر نوجوانان خشم می آفریند. پاسخهای ناشی از خشم-حرف زدن و صحبت کردن متداول ترین واکنش نوجوانان عصبانی است. او به فحاشی و ناسزاگوئی به طرفی که اورا خشمگین کرده می پردازد. اوسعی میکند انتقام بگیرد،امّا نه با کتک زدن(مانند یک کودک) بلکه باتحقیرتمسخردیگران،دراوان نوجوانی،همزمان با خشم،رفتار کودکانه ای در نوجوان مشاهده میشود،او گهگاه پایش را به زمین میکوبد،لگد میزند یا چیزی پرتاب میکند ودختران نیزغالباگریه میکنند. در اواخرنوجوانی جز گریه و لگد زدن غالب این رفتارها از بین میرود. شیوه های درمان خشم نیز متناسب با علل و محرکهای به وجود آورنده خشم به کار گرفته میشود.

عصبانیت:

عصبانیت معمولا با پریدن ازجا همراه است و در درجات گوناگون رخ میدهد. دانش آموزی که معلم اورا برای درس جواب دادن صدا میکند ممکن است کمی عصبانی شود،اما اگر درس را بلد باشد و بتواند پاسخ مناسب بدهد،به تدریج از عصبانیت وی کاسته میشود ودرسی که معلم ازاو دریافت می دارد،در حقیقت اورا در حفظ موقعیتش یاری میدهد. از سوی دیگر اگردرخارج از دفترمدیر مدرسه،منتظرنوبت برای دریافت مجازات یا تنبیه است،افکار مغشوش و نومید کننده اورا آرام نمی گذارد؛ و هنگامی که تنبیه و تذکربه اتمام میرسد این نشانه هانیز خود به خود ناپدیدمیشوند؛ ولی در موقعیتی مشابه،این نشانه ها دو باره در فرد بروز میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ویژگیهای فرد عصبانی:

شخص عصبانی به محرکهائی که افراد نادیده می گیرند،معمولا واکنش بیش از حد نشان میدهد. رفتارهای عصبی گاه عاداتی مانند جویدن ناخن،بازی کردن با مو، روی میززدن و تکان دادن پا را در فرد به وجود می آورد. این نوع واکنشها را تنها با شناخت و تشخیص این که چه هستند،و نیز کوشش آگاهانه برای شکستن این عادات،میتوان از بین برد.

یکی از انواع رفتارهای عصبی که می تواند در پاره ای از موارد مفید هم باشد عبارت از آمادگی برای واکنش نشان دادن است. مثلا حساسیت بیش از حد در واکنش نشان دادن به یک صدا،گاه زندگی یک سربازدر جبهه و سنگر را می تواند نجات دهد. است تا سودمند . یک تعارض حل نشدنی در شخص ممکن است دل درد عصبی و اما در غا لب موارد پاسخهای بسیار سریع به محرکها،بیشتر زیان آور یا نوع دیگری از تنشهای درونی را به همراه داشته باشد. هرگاه راه معینی برای بیرون ریختن این حالت درونی چه مستقیم و چه بصورت حالات دفاعی بدن وجود نداشته باشد، فرد به حالت عصبیت دچار میشود.

درمان عصبانیت:

هرچند گاه میتوان با کوشش در زمینه ی تغییر واکنشها و یا خود داری از رفتار نامناسببر عادات عصبی غلبه نمود، ولی غلبه بر عصبیتهای مزمن کار ساده ای نخواهد بود. در موارد جزئی، مشاوره و در موارد شدید روان درمانی میتواند کمکی موثر وارزنده درتخفیف مصبیتهاباشد....

فهـرست :

موضوع: صفحه

خشم............................................................................................................................3

عصبانیت.....................................................................................................................4

ویژگی فرد عصبانی...................................................................................................4

درمان عصبانیت........................................................................................................5

اثرات شوم خشم........................................................................................................5

پیشوایان دین...............................................................................................................8

مشکلات جسمانی.........................................................................................................13

خوشونت رفتاری اکتسابی..........................................................................................16

روش های برخورد باعصبانیت...................................................................................16

عصبی شدن.................................................................................................................14

بررسی علت واقعی عصبانیت.......................................................................................14

شیوه های برخورد با علت عصبانیت........................................................................... 14

بر خورد با عصبانیت سایرین.......................................................................................16

منابع .............................................................................................................................18

نوع فایل:word

سایز :124 KB

تعداد صفحه:25خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:50

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

این محصول در قالب فایل word و در 183 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 - مقدمه................................................................................................................................................... 1

2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده................................................................................................ 4

2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین.........4

2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل............................................. .................19

2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل................ 26

3- پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن . ...........................................................37

3-1- مقدمه ................................................................................................................................37

3-2- انواع مختلف ناهمواریها ....................................................................................................38

3-3- علل تقویت امواج لرزه ای ........................................................................................ .......04

3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect) ................................................................... ........04

3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) ...............................................................42

3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) ............................................................ .....44

3-3-4 - اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect).................... ........54

3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک .........................................................................................45

3-5- حل عددی معادله انتشار امواج ............................................................................ ............49

3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک ....................................................54

3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی ....................................................... ...................56

3-8- معرفی نرم افزار Hybrid .............................................................................................59

3-8-1- مقدمه ............................................................................................................ ...........59

3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid ....................................................................61

3-8- 2-1- حرکت میدان آزاد نیم فضا ..................................................................................61

3-8-2-2- دره خالی با مقطع نیم دایره ....................................................................................62

3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره ..................................................................................62

3-8-2-4- تپه با مقطع نیم سینوسی .........................................................................................62

3-8-2-5- تپه با مقطع نیم دایره ...............................................................................................63

4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل......................................... ..............................................64

4-1- مقدمه ............................................................................................................................64

4-2- متدلوژی مطالعات ........................................................................................... ..............65

4-3- اعتبار سنجی مدل..................................................... ......................................................67

4-3-1- ابعاد مش بندی......................................................... ............ ................................68

4-3-2- طول گام زمانی............ ......................................................... ............ ............... ...68

4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده..... ...... ... ....69

4-5- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ......................... . 69

4-6- بزرگنمایی تپه در فضای فرکانسی ......................................................... ............ .............71

4-6-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی .................................................... ............ ..........71

4-6-2 بزرگنمایی راس تپه................... .................................................... ............ ..........72 4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه........................... ........... .. . ............73

4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل.................................................... ..................75

4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل......................................... ............................ ................104

4-9- متدلوژی مطالعات ...................................................... ..................................................104

4-10- اعتبار سنجی مدل..................................................... ...................................... ..........105

4-10-1- ابعاد مش بندی................................................................................................105

4-10-2- طول گام زمانی............ ......................................................... ....................... .106

4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده.......... . ...106

4-12 تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ......................... 106

4-13- بزرگنمایی دره در فضای فرکانسی ..........................................................................108

4-13-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی........ ........................................ .............108

4-13-2 بزرگنمایی قعردره..........................................................................................110 4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره ........................ .......... . .........111

4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل............... ..........................................112

5 - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..... ............................................... ................................... .. 141

5-1- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان 141

5-2- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فرکانس 141

5-3- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان 141

5-4- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فرکانس 142

5-5-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق 142

مراجع ..............................................................................................................................143خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 04:30

دانلود تحقیق عوارض شکستگی ها

  تعداد صفحات : 44 صفحه     -      قالب بندی :  word              عوارض شکستگی ها: در اکثر شکستگی ها روند جوش خوردگی طبق انتظار پیش می رود به تدریج فونکسیون عضو آسیب دیده به وضع طبیعی بر می گردد و اگر نقص دائمی باقی بماند بسیار جزئی است اما همه شکستگی ها دارای چنین پیامد خوبی نیستند و ایجاد عوارض در تعدادی از آنها اجتناب پذیر می باشد که برخی خفیف، برخی شدید و ندرتاً فاجعه آمیز می باشد این عوارض می توان به دو گروه تقسیم نمود: 1)عوارض که مربوط به خود شکستگی می باشند. 2)عوارضی که مربوط به ضایعات همراه در نسوج دیگر دوازده عارضه شکستگی که به دو گروه انترنسیک و اکسترنسیک تقسیم شده است. عوارض مربوط به خود شکستگی عوارض مربوط به ضایعات همراه شکستگی عفونت آسیب به عروق خونی بزرگ تأخیر جوش خوردن ضایعات عصبی جوش نخوردن ضایعات احشائی نکروز آواسکوبر ضایعات تاندونی بد جوش خوردن ضایعات و آسیب های پست تروماتیک مفصلی کوتاه شدن آمبوس چربی     عفونت Infection عفونت ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، عوارض، شکستگی، ها
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 21:17

یائسگی در زنان و چگونگی برخورد با آن - هورمون درمانی ، پیشگیری از پوکی استخوان و عوارض دیگر

              مقاله با عنوان یائسگی در زنان و چگونگی برخورد با آن - هورمون درمانی ، پیشگیری از پوکی استخوان و عوارض دیگر در فرمت ورد در 13 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: درمان هورمونی در یائسگی درصورت برداشته شدن رحم اگر رحم برداشته نشده باشد اشکال هورمون درمانی روش های درمانهای هورمونی دوره ای مداوم رژیم های درمانی درمان هورمونی : منافع و خطرات درمانهای جایگزین درمان هورمونی درمانهای بهبود دهنده علائم یائسگی شما همچنین می توانید علائم یائسگی را بوسیله روش های زندگی سالم کنترل کنید ؛ روش های حفظ سلامت قلب روش های حفظ سلامت استخوان ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 14:56

پایان نامه کنترل عوارض جانبی روش های ترک اعتیاد

پایان نامه کنترل عوارض جانبی روش های ترک اعتیاد   دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word با وجودی که معمولاً مورفین اولین دارویی است که برای دردهای شدید سرطانی تجویز می‌شود، بدون در نظر گرفتن سن بیمار، این ترجیح در اثر برتری و یا مزیت دارویی خاصی نمی‌باشد. مانند بسیاری مخدرها، مورفین نیمه عمر نسبتاً کوتاهی دارد (2 تا 4 ساعت). البته این خصوصیت می‌تواند در افراد سالخورده مفید باشد. مدت زمان چهار تا پنج نیمه عمری که طول می‌کشد تا مورفین به غلظت ثابت خونی برسد زمانی است که در طی آن غلظت پلاسمایی دارو در حال افزایش است. در چنین زمانی نتیجة بالینی نهایی ناشی از دارو را نمی‌توان با قطعیت مشخص نمود و باید بیمار را بطور دقیق تحت نظر گرفت تا غلظت دارو به دامنه‌ای که همراه با عوارض جانبی است افزایش پیدا نکند. در جوامعی مانند سالخوردگان که مستعد مسمومیت ب ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 11:33

تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 145 صفحه می باشد. تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان در پی انجام و تکمیل مطالعات تاثیر عوارض توپوگرافی سطحی بر پاسخ لرزه‌ای زمین درفرکانسهای مختلف از طریق انجام تحلیلهای پارامتریک در گستره وسیعی از اشکال هندسی، با هدف ملحوظ کردن اثر وجود چنین عوارضی بر مطالعات ریزپهنه‌بندی 1D در این تحقیق از نرم‌افزار Hybrid که یک نرم‌افزار دو بعدی جامع و توانا برای مدلسازی مرکب اجزای محدود – اجزای مرزی می‌باشد بعنوان ابزار اصلی برای تحلیلهای پارامتریک، استفاده گردیده ، دقت و قابلیت این نرم‌افزار برای انجام تحلیلهای دوبعدی اثرات ساختگاهی از طریق حل مثالهای عددی و تحلیلی مختلف ارزیابی شده است. با توجه به حساسیت بیشتر نتایج به خصوصیات هندسی مسئله در مورد عوارض سطحی، تحلیلهای پارامتریک بر تغییر خصو ...ادامه مطلب
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 16:32

دانلود تحقیق تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

خلاصه در پی انجام و تکمیل مطالعات تاثیر عوارض توپوگرافی سطحی بر پاسخ لرزه‌ای زمین درفرکانسهای مختلف از طریق انجام تحلیلهای پارامتریک در گستره وسیعی از اشکال هندسی، با هدف ملحوظ کردن اثر وجود چنین عوارضی بر مطالعات ریزپهنه‌بندی 1D در این تحقیق از نرم‌افزار Hybrid که یک نرم‌افزار دو بعدی جامع و توانا برای مدلسازی مرکب اجزای محدود – اجزای مرزی می‌باشد بعنوان ابزار اصلی برای تحلیلهای پارامتریک، استفاده گردیده ، دقت و قابلیت این نرم‌افزار برای انجام تحلیلهای دوبعدی اثرات ساختگاهی از طریق حل مثالهای عددی و تحلیلی مختلف ارزیابی شده است. با توجه به حساسیت بیشتر نتایج به خصوصیات هندسی مسئله در مورد عوارض سطحی، تحلیلهای پارامتریک بر تغییر خصوصیات هندسی تمرکز بیشتری یافته و از طریق بی بعد ساختن نتایج خروجی برحسب ضریب شکل (نسبت ارتفاع به نصف عرض قاعده عارضه) و فرک ...ادامه مطلب