X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:32

سونامی و امواج لرزه ای دریا

سونامی و امواج لرزه ای دریا

چرا راجع به سونامی صحبت میکنیم؟

بیست و چهار سونامی مخرب در دویست و چهار سال اخیر در ایالات متحده وقلمروهایش اتفاق افتاده است.منحصراً از سال 1946 ،شش سونامی بیش از 350 کشته وبیش از نیم بیلیون دلار خسارت مالی،در هاوایی،آلاسکا،ساحل غربی، به بار آورده است. هنگامی که یک سونامی نزدیک خط ساحلی میشود،ممکن است چندین فوت یا در موارد نادر، ده ها فوت ارتفاع بگیرد که میتواند باعث از بین رفتن جان های زیاد وخسارت های مالی فراوان در کرانه ی دریا شود.سونامی میتواند در خلاف جهت ساحل رودخانه هاو مصب ها با گسترش موجهای مخرب در ساحل دریا تا سواحل نزدیک بالا برود.سونامی در هر فصلی از سال ودر هر زمانی از شبانه روز میتواند رخ دهد.

فهرست مطالب

چکیده1

سونامی.. 2

سونامی ها چه هستند و علت پیدایش آنها چیست؟. 3

اطلاعات هشداری:4

تدبیری برای سونامی:5

از اموال خود چگونه حفاظت کنیم؟. 6

رسانه و نظریه آموزش عمومی.. 7

بعد از سونامی چه کنیم؟. 9

ناهمواری کف دریا چطور بر ارتفاع امواج سونامی تاثیر میگذارد؟. 12

ارزیابی الگوی موج دریا13

نظریه موج کشتی:14

ارزیابی الگوی امواج دریا:.. 27

پیوست: آبخور. 31

استفاده از امواج سرکش:.. 51

نتایج:54خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: سونامی، امواج، لرزه، دریا
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:14

مقاله کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران

مقاله کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران

سابقه کاربرد تکنیک های ایزولاسیون پایه در ایران به صدها سال قبل و حتی به زمان های باستان برمی گردد. نصب قطعات چوبی بین فونداسیون و دیوارهای ساختمان در میان تکنیک های ساخت مقاوم در مقاله زمین لرزه می باشد که در برخی از نواحی ایران در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، در مقایسه با دیگر تکنولوژی هایی که در کل بعد از توسعه شان پذیرفته شده اند، تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری مدرن تقریبا یک چهارم قرن طول کشیده است تا در ایران پذیرفته شده و مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله، سابقه کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری مدرن را در ایران ارائه می کند .

1-مقدمه

ایران در ناحیه زلزله فعال قرار دارد و به طور مکرر تلفات و آسیب های سنگینی را به علت زمین لرزه های مخرب مشاهده می کنیم. بنابراین، افرادی تلاش کرده اند تا با استفاده از تکنیک های مختلف در طول تاریخ به مقابله با این مخاطره طبیعی بپردازند. کاربرد مفهوم ایزولاسیون پایه یکی از تکنیک هایی می باشد که در برخی از نواحی کشور در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حال، تکنولوژی ایزولاسیون پایه مدرن در ایران تا زمان های اخیر مورد استفاده قرار نگرفته است. یک دلیل مهم برای تاخیر طولانی می تواند در رابطه با این واقعیت باشد که تغییر طرز تفکر سازنده ها از روش فعلی ساختشان به تکنولوژی اخیرا توسعه یافته کار سختی می باشد. با این حال، تاحدی قابل قبول می باشد، و زندگی قطعا در صورتی آسان تر خواهد بود که اقدامات مهندسی و ساخت ساختمان بدون تغییر باقی بمانند.

باید توجه داشت که پیشرفت ها مهندسی زلزله و اقدامات ساختی که پیگیری می شوند، همانند زندگی ما داینامیک می باشند. به منظور استفاده از آخرین تکنولوژی و تضمین بالاترین سطح امنیت در محیط ساخت، ضروری است که متخصصین طراحی و ساخت از جدیدترین تکنولوژی های دردسترس استفاده می کنند.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:17

تعیین درز لرزه ای در ساختمان های فلزی با سیستم جداگر لرزه ای

تعیین درز لرزه ای در ساختمان های فلزی با سیستم جداگر لرزه ای

در این تحقیق نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر روی سازه‌های با سیستم جداگر لرزه‌ای و اثر درز لرزه‌ای بین این سازه‌ها با ساختمان‌های مجاور جهت اجتناب از برخورد آنها در زمان زلزله ارائه شده است. این تحقیق از آنرو مورد اهمیت است که، می‌توان از نتایج آن برای ارزیابی تغییر فواصل مابین سازه‌ها با در نظر گرفتن ارتفاع سازه با جداگر لرزه‌ای به سازه‌های مجاور که در معرض زلزله قرار دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. که در واقع کمکی به اتخاذ تصمیم جهت انتخاب فاصله درست به سازه مجاور می‌باشد. اطلاعات آماری با بررسی ساختمان‌های سه، پنج، هفت وده طبقه فلزی با سیستم بادبندی و قاب خمشی به طور مجزا در معرض 20 رکورد حوزه دور بدست آمده است. هریک از ساختمان‌ها بر اثر رکوردهای زلزله انتخاب شده مورد تحلیل قرار گرفته است. فاصله بین سازه‌ها براساس مشخصات سازه‌های با جداگرلرزه‌ای تغییر می‌کند تا بتوان نتایج مناسبی را ارائه دهد، لذا در ابتدا این محدوده جداگانه در اطراف سازه با جداگر لرزه‌ای بطور مجزا در نظر گرفته شده است. پس از بدست آوردن یک محدوده مناسب با استفاده از این نتایج سازه‌های سه، پنج، هفت و ده طبقه در کنار سازه‌های قاب خمشی و بادبندی با پایه گیردار برای فواصلی که از جدول نتایج بدست آمده وتحت رکوردهای مشابه‌سازی شده مورد تحلیل قرار گرفته است، تا تأثیر استفاده از محدوده در آن بررسی شود. در مجموع به منظور بررسی تأثیر برخورد بر نیاز های لرزه‌ای سازه‌ها با جداگر لرزه‌ای 160 تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی انجام شده است. در انتهای این تحقیق با جمع بندی نتایج رابطه ای ساده و تأثیرگذار برای کاهش اثر برخورد دو سازه مجاور بدست آمد که مشخص کردن این محدوده را آسان می‌کند.

واژه‌های کلیدی: جداگر لرزه‌ای، درز لرزه‌ای، برخورد(کله گی)، مقیاس رکورد، زلزله حوزه دور

فهرست مطالب:

چکیده............................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم جداگر لرزه‌ای ..................................................................................................... 3

1-2 ملاحظات مربوط به جداسازی لرزه‌ای ........................................................................................ 5

1-3 راه‌حل‌هایی برای آسیب غیر سازه‌ای ......................................................................................... 6

1-4 اجزای اصلی سیستم‌های جداسازلرزه‌ای ................................................................................. 7

1-5 مشخصه‌های نیرو-تغییر مکان .................................................................................................................................. 11

1-6 اصول طراحی جداسازی لرزه‌ای ................................................................................................................................ 13

1-7 امکان جداسازی لرزه‌ای ............................................................................................................................................. 14

1-8 سازه‌های مجاور........................................................................................................................................................... 16

1-9 تاریخچه و تحقیقات .................................................................................................................................................. 16

1-10 رویدادهای برخورد سازه‌ها در طی زلزله‌های قبل ................................................................................................ 17

1-11 مطالعات در مورد کله گی (برخورد سازه‌های مجاور) در گذشته ........................................................................ 19

فصل دوم: آیین‌نامه‌ها و روش‌های طراحی

2-1 مقایسه آیین‌نامه‌هاو روش‌های طراحی ................................................................................................................... 24

2-2 تغییر مکان طرحDD............................................................................................................ 25

2-2-1تصحیح فرمول تغییر مکان طرح در دستورالعمل طراحی ایران.......................................................................... 27

2-2-1-1محاسبه تغییر مکان طرح براساس آیین‌نامه ASCE7-05............................................................................. 27

2-2-1-2 محاسبه تغییر مکان طرح.................................................................................................................................. 28

2-2-1-3محاسبه تغییر مکان طرح براساس آیین‌نامه 2800 ایران............................................................................... 28

2-3بیشترین تغییر مکانDM............................................................................................................................................ 29

2-4بیشترین تغییر مکان کلDTMو بیشترین تغییر مکان کل طرح DTD................................................................. 30

2-5تغییر مکان هدف حاصل از طیف لرزه‌ای و تغییر مکان هدف حاصل ازطیف زلزله حداکثر سطح خطر ............... 31

2-6 محدودیت‌های تغییر مکان نسبی در دستور العمل طراحی.................................................................................... 32

2- 7 نتیجه مقایسه............................................................................................................................................................. 33

فصل سوم: مبانی نظری

3-1 مدلسازی سازه‌ها با جداگر لرزه‌ای ............................................................................................................................ 36

3-2رکوردهای انتخاب شده ............................................................................................................................................... 47

فصل چهارم: مدلسازی سازه‌ها با جداگر لرزه‌ای و محاسبه جداگرها

4-1 مدل‌سازی سازه‌ها با جداگر لرزه‌ای ومحاسبه جداگرها .......................................................................................... 56

4-2 نرم‌افزار محاسباتی مورد استفاده .............................................................................................................................. 57

4-3 طراحی جداسازه‌ای لاستیکی با هسته سربی LRB................................................................................................ 59

4-4 محاسبه جداگر لرزه‌ای برای سازه پنج طبقه فلزی ................................................................................................. 62

4-5 محاسبه نیروی جانبی زلزله با استفاده از تحلیل استاتیکی معادل ....................................................................... 64

4-6 حداقل نیروی جانبی زلزله ........................................................................................................................................ 66

4-7 محاسبه اولیه ابعاد جداگرهای لرزه‌ای ..................................................................................................................... 66

4-8مدل‌سازی برخورد ....................................................................................................................................................... 68

4-8-1مدل ویسکوالاستیک خطی ................................................................................................................................... 69

4-8-2مدل الاستیک غیر خطی ....................................................................................................................................... 70

4-8-3مدل ویسکو الاستیک غیر خطی ........................................................................................................................... 70

فصل پنجم: آنالیز نمونه‌ها و استخراج نتایج

5-1 تحلیل سازه‌ها و بررسی درز لرزه‌ای بر اساس نتایج ................................................................................................ 75

5-2 سازه سه طبقه بادبندی شده .................................................................................................................................... 79

5-3 سازه سه طبقه قاب خمشی ...................................................................................................................................... 82

5-4 سازه پنج طبقه بادبندی شده ................................................................................................................................... 84

5-5 سازه پنج طبقه قاب خمشی ..................................................................................................................................... 87

5-6 سازه هفت طبقه بادبندی شده ................................................................................................................................. 89

5-7 سازه هفت طبقه قاب خمشی ................................................................................................................................... 92

5-8 سازه ده طبقه بادبندی شده ...................................................................................................................................... 94

5-9 سازه ده طبقه با قاب خمشی .................................................................................................................................... 97

5-10 تأثیر یک رکورد مشابه‌سازی شده بر سازه ومقایسه آن با نتایج کلی ................................................................. 101

5-1 نتیجه گیری ................................................................................................................................................................ 117

فصل ششم: نتیجه‌گیری

6-1 نتیجه گیری ................................................................................................................................................................ 121

6-2 پیشنهادات .................................................................................................................................................................. 123

ضمیمه 1-آیین‌نامه و روش‌های طراحی ................................................................................... 124

ض 1-1 آیین‌نامه و روش‌های طراحی ............................................................................................................................. 125

ض 1-2 انتخاب معیارها .................................................................................................................................................... 125

ض 1-2-1 مبنای طراحی ................................................................................................................................................. 125

ض 1-2-2 پایداری سامانه جداساز .................................................................................................................................. 125

ض 1-2-3 ضریب اهمیت ................................................................................................................................................. 125

ض 1-2-4 گروه بندی ساختمان‌ها بر حسب شکل ........................................................................................................ 125

ض 1-2-5 انتخاب روش تحلیل پاسخ جانبی ................................................................................................................. 126

ض 1-2-5-1 کلیات .......................................................................................................................................................... 126

ض 1-2-5-2 تحلیل استاتیکی ........................................................................................................................................ 126

ض 1-2-5-3 تحلیل دینامیکی ........................................................................................................................................ 127

ض 1-2-5-3-1 تحلیل طیفی .......................................................................................................................................... 127

ض 1-2-5-3-2 تحلیل تاریخچه زمانی ........................................................................................................................... 127

ض 1-2-5-3-3 طیف‌های طرح ویژه ساختگاه ............................................................................................................... 127

ض 1-2-6 روش تحلیل استاتیکی..................................................................................................................................... 128

ض 1-2-6-1 ویژگی‌های تغییر شکل سامانه جداساز..................................................................................................... 128

ض 1-2-6-2 حداقل تغییر مکان‌های جانبی................................................................................................................... 128

ض 1-2-6-2-1 تغییر مکان طرح...................................................................................................................................... 128

ض 1-2-6-2-2 زمان تناوب مؤثر متناظر با تغییر مکان طرح ...................................................................................... 128

ض 1-2-6-2-3 بیشترین تغییر مکان ............................................................................................................................. 128

ض 1-2-6-2-4 زمان تناوب مؤثر متناظر با بیشترین تغییر مکان ............................................................................... 129

ض 1-2-6-2-5 تغییر مکان کل ....................................................................................................................................... 129

ض 1-2-6-3 حداقل نیروهای جانبی .............................................................................................................................. 129

ض 1-2-6-3-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای در تراز سامانه جداساز یا زیر آن .................................................. 129

ض 1-2-6-3-2 اعضای سازه‌ای بالاتر از تراز جداسازی ................................................................................................ 130

ض 1-2-6-3-3 محدویت‌هایVs..................................................................................................................................... 130

ض 1-2-6-3-4 توزیع نیروها در امتداد قائم .................................................................................................................. 130

ض 1-2-6-3-5 محدودیت‌های تغییر مکان نسبی ........................................................................................................ 130

ض 1-2-6-4 روش تحلیل دینامیکی .............................................................................................................................. 131

ض 1-2-6-4-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای زیر تراز جداسازی .......................................................................... 131

ض 1-2-6-4-2 تعیین برش پایه رو سازه ....................................................................................................................... 132

ض 1-2-6-5 تاریخچه زمانی شتاب، شتابنگاشت .......................................................................................................... 132

ض 1-2-6-6 مدل ریاضی ................................................................................................................................................. 133

ض 1-2-6-6-1 سامانه جداساز ....................................................................................................................................... 133

ض 1-2-6-6-2 سازه جداسازی شده .............................................................................................................................. 133

ض 1-2-6-6-2-1 تغییر مکان ......................................................................................................................................... 133

ض 1-2-6-6-2-2 نیروها و تغییر مکان‌ها در اعضای اصلی .......................................................................................... 134

ض 1-2-6-6-3 روش‌های تحلیل دینامیکی ................................................................................................................... 134

ض 1-2-6-6-3-1 زلزله‌های مورد کاربرد در تحلیل ...................................................................................................... 134

ض 1-2-6-6-3-2 روش تحلیل طیفی ............................................................................................................................ 134

ض 1-2-6-6-4 روش تحلیل تاریخچه زمانی ................................................................................................................. 134

ض 1-2-6-6-5 نیروهای جانبی طرح ............................................................................................................................. 135

ض 1-2-6-6-5-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای در تراز جداسازی یا زیر آن ....................................................... 135

ض 1-2-6-6-5-2 اعضای سازه‌ای بالای تراز جداسازی ................................................................................................ 135

ض 1-2-6-6-5-3 اصلاح مقادیر بازتابها ........................................................................................................................ 135

ض 1-2-6-6-6 محدودیت‌های تغییر مکان نسبی ......................................................................................................... 135

مراجع ................................................................................................................................................ 137

چکیده به زبان انگلیسی ............................................................................................................. 143

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 منابع دیگر انعطاف‌پذیر و استهلاک انرژی................................................................................................... 11

جدول 2-1 تغییر مکان طرح در آیین‌نامه‌های دیگر ....................................................................................................... 26

جدول 2-2 بیشترین تغییر مکان در آیین‌نامه‌های دیگر ................................................................................................ 29

جدول 2-3 بیشترین تغییر مکان کل طرحدر آیین‌نامه‌های دیگر ................................................................................. 30

جدول 2-4 بیشترین تغییر مکان کلدر آیین‌نامه‌های دیگر ............................................................................................ 30

جدول 2-5 تغییر مکان طرح حاصل از طیف لرزه حاصل ازطیف زلزله حداکثر سطح خطر در آیین‌نامه‌های دیگر . 31

جدول 2-6 تغییر مکان طرح حاصل از طیف زلزله حداکثر سطح خطر در آیین‌نامه‌های دیگر .................................. 32

جدول 2-7 محدودیت تغییر مکان نسبی ........................................................................................................................ 32

جدول 3-1 اطلاعات سیستم سازه‌ها ............................................................................................................................... 36

جدول 3-2 مقاطع مصرفی مدل سه طبقه ...................................................................................................................... 39

جدول 3-3 مقاطع مصرفی مدل پنج طبقه ..................................................................................................................... 39

جدول 3-4مقاطع مصرفی مدل هفت طبقه .................................................................................................................... 40

جدول 3-5مقاطع مصرفی مدل ده طبقه ......................................................................................................................... 41

جدول 3-6مشخصات جداگرهای لرزه‌ای (کیلو نیوتن و متر) ........................................................................................ 47

جدول 3-7 مشخصات دینامیکی سازه‌های مورد مطالعه (دوره تناورب) ..................................................................... 47

جدول 3-8مقادیر رکوردهای طبس وsrssآن و طیف استاندارد ایران برای سازه با TD برابر 5/1 ثانیه ................... 49

جدول 3-9اطلاعات رکوردهای زلزله ................................................................................................................................ 52

جدول 4- 1- مشخصات جداگرهای لرزه‌ای (کیلونیوتن ومتر) ...................................................................................... 56

جدول 4- 2- مشخصات دینامیکی سازه‌های مورد مطالعه (دوره تناوب) .................................................................... 57

جدول 4-3 دتایل سقف کمپوزیت وگلمیخ‌ها................................................................................................................... 57

جدول4-4 خواص مکانیکی بتن........................................................................................................................................ 58

جدول 4-5 خواص مکانیکی فولاد..................................................................................................................................... 58

جدول 4-6 وزن سقف کمپوزیت ....................................................................................................................................... 63

جدول 5-1- نسبت تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی در سازه‌های سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی 99

جدول 5-2- مقدار ضربه در حین زلزله به سازه مجاور در طبقات مختلف در سازه‌های سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی 117

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 3-1- طیف‌های پاسخ شتاب مولفه مقیاس شده مورد استفاده در تحلیل مربوط به سازه‌های سه، پنج و هفت و ده طبقه 54

نمودار 5-1-نمودار تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی بر حسب معادله فعلی دستور العمل برای سازه سه طبقه فلزی با سیستم بادبندی و سیستم قاب خمشی به نسبت طبقات .......................... 77

نمودار 5-2 نمودار تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی بر حسب معادله تصحیح شده برای سازه سه طبقه فلزی با سیستم بادبندی و سیستم قاب خمشی به نسبت طبقات ..................... 79

نمودار 5-3- میانگین نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و برای سازه با سه طبقه (سیستم بادبندی) 80

نمودار 5-4- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با سه طبقه (سیستم بادبندی) .................................................... 80

نمودار ‏5‑5 نمودار سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی .......................................................... 82

نمودار ‏5‑6- نسبت تغییرمکان به تغییرمکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه با سه طبقه(قاب خمشی) . 82

نمودار ‏5‑7 نسبت تغییرمکان طبقات برای سازه با سه طبقه (قاب خمشی) ............................................................... 83

نمودار 5‑8 نمودارسازه سه طبقه فلزی باجداگرلرزه‌ای سیستم بادبندی....................................................................... 84

نمودار ‏5‑9- نسبت تغییرمکان به تغییرمکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه باپنج طبقه (سیستم بادبندی) 85

نمودار ‏5‑10- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با پنج طبقه (سیستم بادبندی) ................................................. 85

نمودار ‏5‑11 نمودار سازه پنج طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی ....................................................... 87

نمودار 5‑12 نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه با پنج طبقه (سیستم قاب خمشی) 87

نمودار ‏5‑13 نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با پنج طبقه (سیستم قاب خمشی) ............................................ 88

نمودار ‏5‑14 نمودار سازه پنج طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم بادبندی .............................................................. 89

نمودار ‏5‑15- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه با هفت طبقه (سیستم بادبندی) 90

نمودار ‏5‑16- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با هفت طبقه (سیستم بادبندی) ............................................... 90

نمودار ‏5‑17 نمودار سازه هفت طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی .................................................... 92

نمودار ‏5‑18- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و برای سازه با هفت طبقه (سیستم قاب خمشی) 92

نمودار ‏5‑19- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با هفت طبقه (سیستم قاب خمشی) ....................................... 93

نمودار ‏5‑20 نمودار سازه ده طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم بادبندی ................................................................ 94

نمودار ‏5‑21- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و میانگین آن برای سازه با ده طبقه (سیستم بادبندی) 95

نمودار ‏5‑22 نمودار سازه ده طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی ......................................................... 97

نمودار 5‑23- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و میانگین آن برای سازه با ده طبقه (سیستم قاب خمشی) 97

نمودار 5-24- نسبت تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی در سازه‌های سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی 100

فهرست اشکال

نوان صفحه

شکل 1-1سازه معمولی....................................................................................................................................................... 3

شکل 1-2 سازه با کف جداسازی شده............................................................................................................................... 4

شکل 1-3 بالشتک‌های الاستومری.................................................................................................................................... 8

شکل 1-4 طیف پاسخ نیروی ایده‌آل شده........................................................................................................................ 8

شکل 1-5 طیف پاسخ جابجایی ایده‌آل شده.................................................................................................................... 9

شکل 1-6 طیف‌های پاسخ برای افزایش میرایی............................................................................................................... 9

شکل 1-7 منحنی پسماند نیرو-تغییر مکان..................................................................................................................... 10

شکل 1-8 روابط ایده‌آل شده نیرو-جابجایی برای سیستم‌های جداساز........................................................................ 12

شکل 1-9 اصول طراحی جداسازی لرزه‌ای ..................................................................................................................... 14

شکل 1-10 شبیه‌سازی برخورد دو سازه مجاور............................................................................................................... 17

شکل 1-11خسارت ناشی از برخورد سازه دو طبقه به سازه چهار طبقه، در حین زلزله لاکیلا در ایتالیا 2009....... 19

شکل 1-12 اثر برخورد دو سازه مجاور در زلزله مکزکوسیتی 1995............................................................................. 21

شکل 2-1 طیف طرح در آیین‌نامه ASCE7-05............................................................................................................. 27

شکل 3-1 ابعاد پلان تیپ طبقات و نحوه تیرریزی ......................................................................................................... 38

شکل 3-2 مدل‌سازه سه طبقه فلزی با سیستم قاب بادبندی ........................................................................................ 42

شکل 3-3 مدل‌سازه سه طبقه فلزی با سیستم قاب خمشی ......................................................................................... 42

شکل 3-4 مدل‌سازه پنجطبقه فلزی با سیستم بادبندی ................................................................................................ 43

شکل 3-5مدل یک سازه پنج طبقه فلزیقاب خمشی ..................................................................................................... 43

شکل 3-6 مدل‌سازه هفتطبقه فلزی با سیستم بادبندی ................................................................................................. 44

شکل 3-7 مدل یک سازه هفت طبقه فلزیقاب خمشی .................................................................................................. 44

شکل 3- 8 مدل یک سازه ده طبقه فلزیبا سیستمبادبندی ........................................................................................... 45

شکل 3- 9- مدل یک سازه ده طبقه فلزیقاب خمشی ................................................................................................... 45

شکل 3-10-نمونه یک جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی ................................................................................ 46

شکل 3-11 رفتار غیر الاستیک غیر خطی جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی ................................................ 46

شکل 3‑12 طیف استاندارد و رکورد مقیاس شده طبس بر اساس دستور العمل طراحی .......................................... 51

شکل 4-1- مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم قاب خمشی ...................................................................................... 59

شکل 4-2-رفتار دوخطی جداساز لاستیکی با هسته سربی ........................................................................................... 60

شکل 4-3-ساختمان جداساز لاستیکی با هسته سربی .................................................................................................. 60

شکل 4-4-مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم بادبندی .............................................................................................. 63

شکل 4-5نمودار هیسترزیس ایده‌آل................................................................................................................................. 66

شکل ‏4‑6- رفتار دو خطی برای مدلسازی جداگرهای لرزه‌ای ....................................................................................... 67

شکل 4‑7 سازه‌های مورد استفاده برای بررسی اثر برخورد ........................................................................................... 68

شکل ‏4‑8-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای بادبندی شده با سازه سه طبقه فلزی با پایه‌گیردار 71

شکل ‏4‑9-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای قاب خمشی با سازه سه طبقه فلزی با پایه گیردار 72

شکل ‏4‑10-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای بادبندی شده با سازه سه طبقه فلزی بادبندی با پایه گیردار 72

شکل ‏4‑11-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای قاب خمشی با سازه سه طبقه فلزی بادبندی با پایه گیردار 73

شکل 5-1 نیروی ضربه در طبقات سازه سه طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه سه طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 103

شکل 5-2 نیروی ضربه در طبقات سازه سه طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه سه طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 104

شکل 5-3 نیروی ضربه در طبقات سازه پنج طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه پنج طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 106

شکل 5-4 نیروی ضربه در طبقات سازه پنج طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه پنج طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 108

شکل 5-5 نیروی ضربه در طبقات سازه هفت طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه هفت طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 110

شکل 5-6 نیروی ضربه در طبقات سازه هفت طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه هفت طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 112

شکل 5-7 نیروی ضربه در طبقات سازه ده طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه ده طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 114

شکل 5-8 نیروی ضربه در طبقات سازه ده طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه ده طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 116خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:50

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

این محصول در قالب فایل word و در 183 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 - مقدمه................................................................................................................................................... 1

2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده................................................................................................ 4

2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین.........4

2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل............................................. .................19

2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل................ 26

3- پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن . ...........................................................37

3-1- مقدمه ................................................................................................................................37

3-2- انواع مختلف ناهمواریها ....................................................................................................38

3-3- علل تقویت امواج لرزه ای ........................................................................................ .......04

3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect) ................................................................... ........04

3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) ...............................................................42

3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) ............................................................ .....44

3-3-4 - اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect).................... ........54

3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک .........................................................................................45

3-5- حل عددی معادله انتشار امواج ............................................................................ ............49

3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک ....................................................54

3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی ....................................................... ...................56

3-8- معرفی نرم افزار Hybrid .............................................................................................59

3-8-1- مقدمه ............................................................................................................ ...........59

3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid ....................................................................61

3-8- 2-1- حرکت میدان آزاد نیم فضا ..................................................................................61

3-8-2-2- دره خالی با مقطع نیم دایره ....................................................................................62

3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره ..................................................................................62

3-8-2-4- تپه با مقطع نیم سینوسی .........................................................................................62

3-8-2-5- تپه با مقطع نیم دایره ...............................................................................................63

4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل......................................... ..............................................64

4-1- مقدمه ............................................................................................................................64

4-2- متدلوژی مطالعات ........................................................................................... ..............65

4-3- اعتبار سنجی مدل..................................................... ......................................................67

4-3-1- ابعاد مش بندی......................................................... ............ ................................68

4-3-2- طول گام زمانی............ ......................................................... ............ ............... ...68

4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده..... ...... ... ....69

4-5- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ......................... . 69

4-6- بزرگنمایی تپه در فضای فرکانسی ......................................................... ............ .............71

4-6-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی .................................................... ............ ..........71

4-6-2 بزرگنمایی راس تپه................... .................................................... ............ ..........72 4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه........................... ........... .. . ............73

4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل.................................................... ..................75

4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل......................................... ............................ ................104

4-9- متدلوژی مطالعات ...................................................... ..................................................104

4-10- اعتبار سنجی مدل..................................................... ...................................... ..........105

4-10-1- ابعاد مش بندی................................................................................................105

4-10-2- طول گام زمانی............ ......................................................... ....................... .106

4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده.......... . ...106

4-12 تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ......................... 106

4-13- بزرگنمایی دره در فضای فرکانسی ..........................................................................108

4-13-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی........ ........................................ .............108

4-13-2 بزرگنمایی قعردره..........................................................................................110 4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره ........................ .......... . .........111

4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل............... ..........................................112

5 - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..... ............................................... ................................... .. 141

5-1- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان 141

5-2- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فرکانس 141

5-3- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان 141

5-4- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فرکانس 142

5-5-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق 142

مراجع ..............................................................................................................................143خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 22:29

کنترل لرزه ای غیر فعال سازه های بتنی کوتاه و میان مرتبه با میراگر اصطکاکی پال

• مقاله با عنوان: کنترل لرزه ای غیر فعال سازه های بتنی کوتاه و میان مرتبه با میراگر اصطکاکی پال   • نویسندگان: علی کیهانی ، فاطمه تمجید   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: در این مقاله، رفتار سازه های قاب خمشی بتن مسلح میان مرتبه و کوتاه مرتبه با بادبندهای هم محور و اثر میراگرهای اصطکاکی بر رفتار لرزه ای آنها مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا قاب های بتنی با طبقات مختلف بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان صورت قاب خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط طراحی می گردند. پس از انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی با 7 زوج رکورد موجود.، قاب ها با افزودن مهاربندهایی در دهانه وسط تقویت شده و مجدداً تحت آنالیز دینامیکی غیر خطی قرار می گیرند. نهایتاً قاب خمشی بتن مسلح و مهاربند هم محور آن، به میراگر اصطکاکی تجهیز شده و با آنالیز دینامیکی غیر خطی پاسخهای سازه استخراج می گردد. در هر مرحله نتایج بدست آمده شامل تاریخچه شتاب، جابج ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:19

36 - پروژه آماده: ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندهای هم محور فولادی - 43 صفحه فایل ورد (word)

                  فهرست مطالب عنوان   صفحه فهرست جدول‌ها ‌ب فهرست شکل‌‌ها ‌ج فصل 1-          تحلیل لرزه در مهاربندی های هم محور فولادی   2 1-1-    انواع مهاربند ها 2 1-2-    رفتارمهاربندهای هم محور 7 1-2-1-           انواع سیستم های متداول در ساختمانهای اسکلت فولادی  7 1-2-2-           مهار بندی های هم محور: 9 1-3-    تحلیل پوش آور تطبیقی  13 1-4-    تحلیل پایداری مهاربند  17 فصل 2-          مروری بر پژوهش های پیشین   21 فهرست مراجع   35   فهرست شکل‌‌ها عنوان   صفحه شکل ‏2‑1: قابهای مقاوم خمشی [] 3 شکل ‏2‑2: قاب با مهار بند هم محور [1] 4 شکل ‏2‑3: نمونه‌هایی از قابهای خارج ...ادامه مطلب
جمعه 2 مهر 1395 ساعت 13:15

دلیل پیدایش زمین لرزه

              مقاله با عنوان دلیل پیدایش زمین لرزه در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: دلیل پیدایش زمین لرزه نظریه بازگشت کشسان در نتیجه تعریف کلی ای که می توان برای زلزله در نظر گرفت این است: رویدادهای طبیعی رویدادهای ساخت بشر زمین‏لرزه‌های زمین‌ساختی زمین‏لرزه‌های آتشفشانی زمین‏لرزه‌های فروریختی زمین‏لرزه‌های القایی زمین لرزه های ناشی از رویدادهای کنترل شده مفاهیم زلزله موج های لرزه ای انواع موج درونی (Body Wave) : امواج تراکمی P یا اولیه (Primary Waves) : امواج برشی S یا عرضی (Shear Waves or Secondary waves) : امواج سطحی (Surface Waves) : امواج رایلی LR - Rayleigh Waves : امواج لاو LQ - Love Waves : گسله خطرات ناشی از یک زلزله اندازه گیری زمین لرزه شدت زمین لرزه بزرگای زلزله ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: دلیل، پیدایش، زمین، لرزه
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 20:45

رفتار لرزه ای مخازن هوایی در اثر سه مؤلفه همبسته زلزله

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله با عنوان: رفتار لرزه ای مخازن هوایی در اثر سه مؤلفه همبسته زلزله   • پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   • استاد راهنما: دکتر محسن غفوری آشتیانی   • پژوهشگر: مصطفی مسعودی   • سال انتشار: خرداد 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 204 صفحه   چکیــــده: مخازن هوایی ذخیره مایعات از جمله سازه هایی هستند که در زلزله‌های گذشته رفتار لرزه‌ای مناسبی نداشته‌اند. این نوشته به رفتار و تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی تحت اثر سه مولفه زلزله می‌پردازد. از دیدگاه ساماندهی نخست در فصل اول انواع متداول و رایج مخازن هوایی آب بتنی و فولادی معرفی شده‌اند و چگونگی گزینش شکل هندسی سازه و راهکارهایی برای طرح اولیه آنها ارائه شده است. در فصل دوم رفتار لرزه‌ای انواع گوناگ ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 13:31

پروژه طراحی سیستم ایزولاسیون لرزه ای برای یک بیمارستان

این پروژه شامل نحوه مدلسازی ایزولاتورهای الاستومتریک و در 17 صفحه می باشد. در این مطالعه از تحلیل تاریخچه زمانی جهت انجام محاسبات استفاده شده است. ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 11:33

تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 145 صفحه می باشد. تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان در پی انجام و تکمیل مطالعات تاثیر عوارض توپوگرافی سطحی بر پاسخ لرزه‌ای زمین درفرکانسهای مختلف از طریق انجام تحلیلهای پارامتریک در گستره وسیعی از اشکال هندسی، با هدف ملحوظ کردن اثر وجود چنین عوارضی بر مطالعات ریزپهنه‌بندی 1D در این تحقیق از نرم‌افزار Hybrid که یک نرم‌افزار دو بعدی جامع و توانا برای مدلسازی مرکب اجزای محدود – اجزای مرزی می‌باشد بعنوان ابزار اصلی برای تحلیلهای پارامتریک، استفاده گردیده ، دقت و قابلیت این نرم‌افزار برای انجام تحلیلهای دوبعدی اثرات ساختگاهی از طریق حل مثالهای عددی و تحلیلی مختلف ارزیابی شده است. با توجه به حساسیت بیشتر نتایج به خصوصیات هندسی مسئله در مورد عوارض سطحی، تحلیلهای پارامتریک بر تغییر خصو ...ادامه مطلب
1 2 3 >>