X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:12

مشارکت مادران درجامعه

مشارکت مادران درجامعه

ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر بسیار مهمی بر رشد روانی کودک دارد . نگرش گرم و سرد مادر نسبت به کودک موجب سازگاری و ناسازگاری کودک در آینده می‌شود و محرومیت از مراقبتهای مادرانه رشد اجتماعی و حرکتی کودک را به تاخیر می‌اندازد

رشد اجتماعی کودک بیانگر آن است که تا چه حدود روابط امور و رفتار اجتماعی را درک و عدل می‌کند . برای رسیدن به این هدف فرد باید بکوشد علایق دیرین و نا موفق خود را تغییر دهد و از رفتارهای تازه و موثر پیروی کند .

فهرست مطالب

مقدمه ......................................................................................................................3

تربیت چیست ؟ .....................................................................................................6

اهمیت تربیت کودک...............................................................................................6

مراحل نسبی تربیت کودک....................................................................................8.

تربیت کودک در اسلام............................................................................................9

اهمیت مادر..............................................................................................................11

اثر اشتغال مادر بر رشد کودک................................................................................13

ضرورت وجود مادر برای فرزند...............................................................................15

نقش پدر...................................................................................................................16

پدر مسئول تربیت فرزنداست ...................................................................................17

جدایی کودک از مادر و پدر....................................................................................18

پرورش اجتماعی کودکان........................................................................................19

خصوصیات تربیت اجتماعی.....................................................................................19

عوامل موثر در رشد اجتماعی کودک......................................................................20

خانواده..................................................................................................................21

اولین نهاد تربیتی...................................................................................................21

پرورش اجتماعی...................................................................................................24

مراحل رشد اجتماعی............................................................................................24

نقش مادر در روند رشد اجتماعی کودکان............................................................25

بحث و نتیجه گیری ............................................................................................29

منابع ..................................................................................................................30

مقدمه :‌

مدرسه در مورد پیوندهای اجتماعی چون آزمایشگاهی بشمار می‌رود . کودک احساس می‌کند که چه در خانه به منزله و اصول رفتار به کار می‌رفت در مدرسه اجرا نمی‌شود . مدرسه برای بسیاری از کودکان نخستین تجربه گروهی واجتماعی در خارج از محیط خانواده است و در اینجا باید رفتار متناسب با دو محیط باشد . در مدرسه رفتار اجتماعی کودک به مواردی مانند : اظهار ادب ، سکوت ، آرامش ، اجازه گرفتن ، مسخره کردن ، به گفته‌های دیگران گوش فرا دادن و منافع گروه را مقدم شمردن اطلاق می‌شود . همکاری کودک به معنای رعایت مقررات و انضباط مدرسه ، سر وقت حاضر شدن ، رفتار منصفانه داشتن است .

ارتباط معنوی کودک با مادری که در بیرون از منزل کار می‌کند و کودکی که مادرش خانه‌دار است در دو قطب متفاوت قرار می‌گیرد که مدرسه نیز در این مورد نمی‌تواند عواطف عقب افتاده کودک محروم از عاطفه مادری را جبران کند . از اینروست که عضو جامعه و آینده از احساسات متحدالشکل برای گزینش پایگاههای مختلف در جامعه محروم می‌شود هر چند جامعه خود نیز در پاسخگویی نیازهای کودک سهمیم است و او را در اجتماعی شدن یاری می‌دهد ولی زیر بنای آمادگی در انطباق با محیط و پذیرفتن انسانها در خانواده بویژه در دامن مادر شکل می‌گیرد .

مادران شاغل در مقایسه با مادران خانه‌دار وقت کمتری را به مراقبت کودکان خود اختصاص می‌دهند . مدت زمانی که مادران شاغل فارغ التحصیل از دانشگاه به مراقب از فرزندانشان اختصاص می‌دهند حدود یک سوم مدت زمانی که یک مادر خانه‌دار صرف اینکار می‌کند .

با وجود این دو نکته را باید اضافه کرد که :

نوع فایل:word

سایز :24.7 KB

تعداد صفحه : 30



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت، مادران، درجامعه
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:36

بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-80

بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-80

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-1380انجام گردید. جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس 76 نفر انتخاب شده اند در دو گروه 44 نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و32 نفر مادران شاغل داشتند به پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند. این پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است. فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 رد گردیده و 277/0= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد. فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 ونتایج تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.

مقدمه

سازگاری اجتماعی نوجوانان روسو در قرن 17 مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، 1353). نظرات افرادی مانند فروید،دیوئی وتغییرات اجتماعی حاصل شده در قرن حاضر تربیت کودک را دوباره مطرح کرد. بطور خلاصه برخی از دانشمندان معتقدند کودک، موجودی گیرنده ودارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق وتنبیه پاسخ داده ورفتارش را بدینسال پایه گذاری می کند برخی دیگر تصور می کنند که رشد ونمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است وبه واسطه ابتکار وفعالیت وکسب تجارت شکل می گیرد امروزه ما شاهد آن هستیم که مهمترین اهمیت را برای کودکان قائل هستند دانشمندان گوناگون مطالعات گسترده ای در مورد نحوه رشد وپرورش کودکان دنبال می کنند اغلب متخصصین دوران کودکی وبه ویژه از تولد تا 6-5 سالگی را دوران پی ریزی شخصیت واساس مهمی برای رفتارهای آتی فرد می توانند آنان معتقدند شخصیت پدر ومادر وکیفیت آنان، بیش از هر عامل دیگری در تربیت وتکوین شخصیت طفل اثر گذار می باشد. والدین اولین کسانی هستند که در آئینه وضمیر حساس کودک نقش می بندند البته افراد دیگری به غیر از پدر ومادر در شکل گیری عادات ورفتارهای کودک مؤثر هستند ولی کیفیت این تأثیر گذاری نسبت به والدین به خصوص ما در دوران اولیه زندگی ضعیف می باشد. مطالعات نشان داده است که اختلاف خانوادگی واشتباهات تربیتی ونیز بی اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک سازگاریها وناسازگاریها، خوشبختی یا بد بختی او مؤثر هستند(قاسمی 1357) همه ما می دانیم که در میان همه پستانداران، نوزاد آدمی ناتوان ترین آنهاست وبه طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها ومهارتهای ویژه خود تسلط یابد فرزند آدمی، سالها وابسته است وتا دست یافتن به مرحله استقلال باید دوره طولانی یادگیری واکنش متقابل را از سربگذارند(اتکینسون، 1368). اما پژوهشهایی که برروی نفرادان صورت گرفته،به طور فزاینده ای حاکی از آن است که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد. یعنی رفتار نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می دهد. برای مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرام می گیرد احصاص بسندگی ووابستگی را در مادر ازدیاد می بخشد. ماسن وهمکاران(1990) معتقدند بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر وفرزند، به وجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است این ارتباط عاطفی سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس وناامنی می کند، این وابستگی به مادر، نتایج طولانی خواهد داشت این نتایج عبارت است از : فراهم آمدن سرمایه از امنیت عاطفی برای کودک وپی ریزی شالوده رابطه بعدی کودک با والدین اش ونیز نفوذی که آنها بعداً می توانند در اوداشته باشند. - هر چند کودک انسان ظاهراً تمایلی فطری برای دلبستگی به دیگران دارد، اینکه کودک به کدام یک از والدین وابسته شود و نیز شدت و کیفیت وابستگی او تا حد زیادی بستگی به رابطه فردی والدین با کودک دارد. مطالعات نشان داده است در اغلب خانواده ها تاثیر مادران در خلق و خوی کودکان بیشتر از پدران است. البته دلیل این امر شاید ناشی از آن باشد که قسمت اعظم مسئولیت پرورش فرزند به مادر محول می شود این تاثیر مادری در صورتی که به حد افراد نباشد هیچ گونه اثر سویی برشخصیت کودکان به جا نمی گذارد (راجرز، . 1357). -

نوع فایل: word

سایز 59.9 KBKB

تعداد صفحه:64



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:24

بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی دانش¬آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1385 – 1384 است .

در این تحقیق، محقق به منظور رسیدن به هدف شناخت و درک هرچه بیشتر تفاوتها در میان مادران دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و مادران دانش-آموزان عادی مورد بررسی قرار داده که هر دو گروه شامل 30 نفر آزمودنی بوده است .( به عبارت دیگر 30 نفر از مادران دانش¬آموزان دارای نارسایی بینایی و 30 نفر از مادران دانش¬آموزان عادی بوده است) .

در این پژوهش با توجه به متغییر مستقل و وابسته آن که به ترتیب، جنسیت و میزان افسردگی بوده است از روش پژوهشی پس رویدادی استفاده شده است.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها چون هدف پژوهشگر مقایسه میانگین های دو گروه مستقل است از آزمون t استفاده شده است .


فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۸

اهمیت و فایده تحقیق: ۱۲

اهمیت وکاربرد تحقیق: ۱۴

فرضیه پژوهش ۱۸

سؤال پژوهش ۱۹

متغیرهای پژوهش ۱۹

تعاریف واژهها و اصطلاحات ۱۹

تعاریف نظری: ۱۹

تعاریف عملیاتی: ۲۰

ادبیات پژوهش ۲۱

نظریه های مربوط به افسردگی ۲۱

۱ – مدل شناختی افسردگی ۲۱

تحریفهای شناختی ۲۳

۲ – نظریه درماندگی آموخته شده ۲۵

تدوین جدید نظری درماندگی آموخته شده ۲۶

۳-نظریه ناامیدی افسردگی ۲۹

فرضیه مارتین ۳۲

توجه متمرکز برخود، خودگردانی و افسردگی ۳۳

فصل دوم بخش دوم ۳۵

نظریه خویشتن داری ۳۷

افسردگی و تقویت مثبت ۴۰

افسردگی و رفتار بین فردی ۴۲

مقابله یا رویارویی چیست؟ ۴۴

پیشرفت تحقیقات ۴۵

از استرس تا مقابله ۴۶

تغییر تعاریف مقابله ۴۹

تئوری مقابله لازاروس ۵۰

تئوری مقابله لازاروس ۵۲

فصل دوم ۵۳

بخش اول : ( نابینایی ) ۵۳

تعریف، طبقه بندی و علت شناسی نابینایی ۵۳

برآورد درصد شیوع ۵۹

علل معلولیت بینایی ۶۰

سایر اختلال های چشم ۶۳

رشد شناختی نابینایان ۶۶

جهت یابی و تحرک نابینایان: ۷۰

آثار روانی مبتلایان به اختلالات بینایی ۷۳

سازگاری اجتماعی نابینایان ۷۷

رشد کلامی کودکان نابینا ۸۱

پیشرفت تحصیلی درکودکان نابینا ۸۴

برخورد والدین و اعضای خانواده و فرد نابینا ۸۶

عمده واکنشهای خانواده، صاحب کودک نابینا: ۹۰

احساس گناه : ۹۱

ناکامی : ۹۲

حمایت افراطی : ۹۲

اندوه : ۹۲

تنهایی: ۹۳

بخش دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهش ۹۳

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۹۳

تحقیقات انجام شده در ایران ۹۵

فصل سوم ۹۸

روش پژوهش ۹۸

مقدمه : ۹۸

نمونه پژوهش : ۹۸

روش نمونه گیری : ۹۹

ابزار اندازهگیری پژوهش : ۱۰۰

روایی و اعتبار آزمون : ۱۰۲

روش اجرا: ۱۰۳

روش تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۳

فصل چهارم ۱۰۴

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۱۰۴

مقدمه : ۱۰۴

الف ) یافته های توصیفی ۱۰۴

ب ) یافته های استنباطی ۱۰۴

ب ) یافته های استنباطی : ۱۰۵

نتیجه گیری: : ۱۱۰

محدودیت های پژوهش : ۱۱۴

پیشنهادهای پژوهش : ۱۱۵

منابع فارسی : ۱۱۶

منابع لاتین : ۱۲۱

پیوست ۱۳۰

نظریه خویشتن داری

مدل خویشتن داری به شیوه هایی توجه دارد که بدان وسیله مردم رفتار خویش را برای رسیدن به اهداف بلند مدت ( مثل ترک کردن سیگار ، ورزش کردن برای تندرستی ) . مطابق این نظریه اشخاص افسرده در اداره رفتار خویش به سوی هدفهای بلند مدت ناتوانند . بیمار افسرده احساس درماندگی می کند ، درباره آینده ناامید است و رفتار سازمان یافته به وسیله هدف های بلند مدت به احتمال زیاد به تدریج در او از بین می رود. ریم ( ۱۹۷۷)، مدل خویشتن داری را بر اساس نظریه های لوینسون ، بک و سلیگمن بنیان نهاد ( ریم و تیندال ، ۱۹۹۳ ) .

چهارچوب نظری این مدل با مدل خویشتن داری کانفر ( ۱۹۷۰ )، مطابقت دارد . کانفر این مدل را به صورت تلاش هر فرد در کنترل رفتار خود به منظور دستیابی به هدفهای بلند مدت بر حسب حلقه پسخوارند سه مرحله¬ای مرکب از خود بازنگری[۱] ، خودسنجی[۲] و تقویت خود[۳] توصیف کرد . به نظر کانفر همه مردم قادرند به استفاده از اصول تقویت یکسانی که برای کنترل رفتار دیگران بکار می برند، رفتار خود را نیز کنترل کنند و بر آنان تأثیر بگذارند . خود پاداش دهی و خود تنبیهی به عنوان مکمل تنبیه¬ها و پاداش های محیطی عمل می کنند و رفتار را به هنگام نبود بلافصل تقویت بیرونی حفظ می کنند ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

مطابق با مدل خویشتن داری افسردگی رفتار فرد افسرده به وسیله یک یا چند مورد از نقیصه موجود در رفتار خویشتن داری مشخص می شوند . نخست اشخاص افسرده به طور انتخابی به رویدادهای منفی زندگیشان و کنارگذاری نسبی رویدادهای مثبت توجه دارند. بک این نقص خودبازنگری را انتزاع انتخابی در افسردگی نامید . دوم اشخاص افسرده به پیامدهای بلافصل رفتارشان توجه دارند. این اشخاص به هنگام برگزیدن رفتارهای خاص با توجه به فراسوی خواسته های زمان حال اشکال دارند . سوم ، اشخاص افسرده معیارهای خودسنجی سخت گیرانه¬ای برای خود در نظر می گیرند آنان اغلب کمال گرایند ومعیارهایی که بر خود روا می دارند سخت تر از معیارهایی است که در مورد دیگران بکار می برند . چهارم ، افراد افسرده در مورد خویش تصوراتی می سازند که باعث بروز افسردگی می گردد ( اسنادهای افسردگی ساز[۴] ). پنجم ، افراد افسرده برای حفظ جنبه های مهم رفتاری پاداش های مشروط ناکافی به خود اعمال می کنند . ششم ، آنها در حق خود تنبیهی بیش از حد اعمال می کنند (مبینی، ۱۳۷۲) .

خودتنبیهی افراد سازنده و سودمند را در بسیاری زمینه ها سرکوب می کند . این نارساییها در مرحله تقویت خود تا اندازه ای پیامد کمبودها در مراحل اولیه رفتار خویشتن داری هستند. مثلاً بازنگری رویدادهای منفی و در نظر گرفتن معیارهای بالا پاداش را به حداقل و تنبیه را به حداکثر می رساند . در این مدل نیز هماننددیدگاه لوینسون اشخاص افسرده وابسته به منابع بیرونی تقویت هستند و وقتی این منابع تقویت ناکافی باشند دچار افسردگی می شوند ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

مدل خویشتن داری مدل آسیب پذیری یا استعداد استرس[۵] محسوب می شود به این مفهوم که مهارتهای ضعیف خویشتن داری فرد را تحت شرایط نامساعد تقویت بیرونی در خطر ابتلاء به افسردگی قرار می دهد ( ریم و تیندال، ۱۹۹۳) .از نظر ریم علائم افسردگی یا توصیفی از نواقص خویشتن داری است یا پیامدهای آنها. بر این اساس علائم بدبینی بیانگر راهبردهای بازنگری منفی ، کمال گرایی و عزت نفس پایین حاکی از فرض معیارهای سخت برای رفتار خود ، درماندگی نشان دهنده خطاهای خود اسنادی و تحقیر نفس بیانگر خود تنبهی است ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

افسردگی و تقویت مثبت

فستر ( ۱۹۷۳ ، ۱۹۶۵ ) اولین روان شناس رفتارگرا بود که توجه خود را به مطالعه افسردگی مبذول داشت و افسردگی را بصورت « درجه پایین رفتار کارآمد یک فرد » تعریف کرد . بنابراین نظر میزان پایین رفتار کارآمد ناشی از خللی در نظام جاری تقویت مثبت فرد است . به زبان رفتاری ، رفتار این شخص رو به زوال است و در واقع دیگر تقویت نشده است. بدون تقویت، رفتار کارآمد به میزان کمتری رخ می دهد و بدین ترتیب دور تسلسلی آغاز می شودکه در آن فرصت برای تقویت و تجدید چنین رفتاری کاهش می یابد. بدین معنی که تقویت کمتر به رفتار کارآمد کمتر منجر می شود و این خود باعث فرصت کمتری برای تقویت می شود و این دور همچنان ادامه خواهد یافت . اگر میزان تقویت مثبتی که شخص دریافت می کند تا حد معینی کاهش می یابد ، متعاقب آن افسردگی رخ خواهد داد (هایم برگ و بلاک ، ۱۹۸۷ ) .

فرمول بندی فرستر باعث شد تا مطالعه رفتاری افسردگی آغاز شود. با وجود این ، این فرمول بندی برای تشریح تمایزات فردی در روشهای پاسخ مردم به رویدادهای ناخوشایند زندگی ، قانع کننده نیست . بر اساس الگوی فرستر هر گونه خللی در نظام تقویت مثبت لاجرم منجر به افسردگی می شود ، یعنی هر کس که واقعه ناخوشایندی در زندگی¬اش رخ می دهد می بایست دچار افسردگی گردد. البته قضیه دقیقاً به این صورت نیست ، چون ارتباط بین افسردگی و رویدادهای سخت زندگی پیچیده است و به راحتی و به طور کامل قابل درک نیست (مایول ، دمایو ، مارکز ، ۱۹۸۶ ).

افسردگی و رفتار بین فردی

لوینسون (۱۹۷۵)، نظریه های فرستر را توسعه داد تا بر نقش فرآیندهای بین فردی تأکیدکند ( لوینسون ، ۱۹۷۵ ، لوینسون ، یانگرن و گروسکاپ ، ۱۹۷۹ ).

لوینسون و همکاران او بویژه روی کمبودهای مهارتهای اجتماعی در افراد افسرده تأکید کرده اند ( مهریار، ۱۳۷۳ ) . مهارت اجتماعی هر فرد را می توان بر اساس مشاهده توانایی او در جلب پیامدهای مثبت ( و پرهیز از پیامدهای منفی ) ارزشیابی نمود . مشاهدات مختلف نشان داده اند که افراد دارای مهارت اجتماعی فعال بوده و بصورت عکس العمل نشان می دهند، در مقابل جنبه های ناخوشایند رفتار دیگران زیاد حساس نیستند ، هیچ فرصتی را برای عکس العمل نشان دادن از دست نمی دهند ، روابط اجتماعی خود را به طور نسبتاً مساوی بین افراد متعدد تقسیم می کنند و با نشان دادن رفتارهای حاکی از تقویت مثبت ، پاسخهای تقویت کننده مشابهی از دیگران دریافت می کنند . افراد افسرده برعکس ، واکنشهای اجتماعی کمتری از خود بروز می دهند ، با عده معدودی ارتباط دارند و زمان بیشتری لازم دارند تا نسبت به محرکهای خارجی عکس العمل نشان دهند ( مهریار ، ۱۳۷۳ ).

بیماران افسرده مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند که موجب می شود میزان دریافت تقویت مثبت مشروط به پاسخ پایین آمده و میزان مواجهه با تجربه آزارنده ( تنبیه ) افزایش یابد . به عبارت دیگر افسردگی پاسخی به فقدان تقویت مثبت مشروط به پاسخ است . تقویت ناکافی در زمینه های مهم زندگی به ملال و دلتنگی ، نافعالی و تقلیل رفتار ( پدیده های اولیه افسردگی ) منجر می شود . سائرمعتقد است، علائم افسردگی، نظیر ضعف عزت نفس و ناامیدی به دنبال کاهش سطح فعالیت پدید می آیند .

تحقیقات متعدد دیگری در این زمینه بیانگر آن هستند که کیفیت رفتار بین فردی افراد افسرده ضعیف است این تحقیقات دلایل بخصوصی برای کمبودهای رفتار اجتماعی ارائه نمی دهند، ولی مؤید بسیاری از نظرات و دلایل لوینسون هستند و در واقع نشانگر اهمیت مددرسانی به افراد افسرده برای بهبود کارآیی عمل اجتماعیشان می باشند (هایم برگ و بلاک ،۱۹۸۷ ).

مقابله یا رویارویی چیست؟

مقابله از پاسخهایی (از افکار ، احساسات و اعمال ) تشکیل می شود که فرد برای رویارویی با واقعیتهای مسأله¬زایی به کار می برد که در زندگی روزمره و در شرایط ویژه با آنها مواجه می شود ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ).

گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاهی اوقات درتلاش فرد برای مقابله با محیط نادیده گرفته می شوند بنابراین بررسی راههایی که مردم با استرسها و نگرانیهایشان مقابله می کنند وسیله¬ای جهت درک رفتار انسان فراهم می کند. روش تعیین چگونگی مقابله افراد با نگرانیهایشان در زندگی روزمره شامل مشاهده رفتار در موقعیت یا، از طریق گزارشهای شخصی یا گزارشهای دیگران است . به مراتب معمول ترین راه تعیین چگونگی مقابله افراد این است که از خودشان بخواهیم باتکمیل یک پرسشنامه آنچه را که انجام می دهند گزارش کنند، یا از طریق مصاحبه یا بطور کتبی کارهایی را که برای اداره دلواپسی ها یا استرس هایشان انجام می دهند توصیف کنند ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ).

پیشرفت تحقیقات

در سالهای اخیر استرس و پیامدهای آن توجه بیش از حدی را جلب نموده است . جریانهایی مانند تخریب محیط ، تهدید جنگ هسته¬ای ، تروریسم ، بیکاری ، نقصان منابع طبیعی ، خسارتهای پرخطر و تغییر در ساختار خانواده جریانهای برجسته¬ای در زندگی مردم بوده¬اند . افزایش وقوع طلاق ، تخلف و جرم و جنایت در بسیاری از جوامع وجود دارد و توجه به اینکه مردم چگونگی با این استرسورها مقابله می کنند با آگاهی فزاینده از چنین جریانهایی همراه شده¬اند (آرجیل ولو، ۱۹۹۰).

در طی سالیان زیادی محققان با یک مدل ناقص یا ناتوان یادگیری مشغول بوده¬اند که بر این نکته متمرکز است که افراد چه چیزهایی را نمی توانند انجام دهند ، به جای اینکه بر این نکته متمرکز باشد که چه چیزهایی را می توانند انجام دهند ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ) . در سالهای اخیر ظهور و علاقه و توجه در تئوری و سنجش مقابله با افسردگی نشان دهنده تغییر از رویکرد ناقص به سمت توجه رو به رشد کاربرد مدلهای « توانایی » جهت درک رفتار انسان است . این تغییر هم چنین در تحقیق اخیری که بر خوش بینی ( سلیگمن ، ۱۹۹۲ – ۱۹۹۱ ) و توانایی فرد برای مقابله با استرس ( آرجیل و لو ، ۱۹۹۰ ) متمرکز بوده است منعکس می شود. ( آرجیل و لو ، ۱۹۹۰ ).

به نظر می رسد که رویکرد توانایی چهارچوب متعهدانه تری برای بررسی رفتار انسان فراهم می کند، زیرا به یادگیری از طریق مشاهده جنبه های نرمال و سالم تلاش انسان توجه می کند. این جهت یابی متمرکز بر آنچه که فرد انجام می دهد و تواناییهایی که افراد برای مقابله با مشکلاتشان دارند، است. در واقع این رویکرد به جای توجه به پاسخهای ناسازگاری متمرکز است . بنابراین در سالهای اخیر توجه روبه رشد به ویژه در میان روان شناسان در مورد این مفهوم و سنجش مقابله فصل دوم

بخش اول : ( نابینایی )

تعریف، طبقه بندی و علت شناسی نابینایی

حیطه آسیب دیدگی دیداری تعاریف متعددی دارد. این حیطه با دیگر حیطه های استثنایی بودن وجوه مشترک بسیار دارد. با وجود این، ناهمرأیی قابل ملاحظه‌ای در مورد بهترین تعریف وجود دارد. دو راه بسیار رایج برای توصیف آسیب دیدگی دیداری عبارتند از: تعاریف قانونی و تعاریف تربیتی.

تعریف قانونی که متضمن ارزیابی تیزی دیداری و میدان دید است، به منظور تعیین شرایط و مزایای قانونی موجود برای افراد نابینا مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

انجمن پزشکی آمریکا این تعریف را در سال ۱۹۳۴ ارائه کرد که امروزه نیز مورد قبول بنیاد آمریکایی برای نابینایان است. یک ”شخص از لحاظ قانونی نابینا“ کسی است که تیزی دیداری او یا کمتر در چشم مسلط (حتی با عینک) است. یا میدان دید او چنان تنگ است که چیزی را فراتر از زاویه ۲۰ درجه نمی بیند که شخص سالم از نظر بینایی در ۲۰۰ پایی مشاهده می کند (تیزی دیداری بهنجار است).

علاوه بر طبقه بندی پزشکی از نابینایی، طبقه دیگری نیز وجود دارد که ناظر است بر نیمه بینایی. نیمه بینایان بر حسب سیستم طبقه بندی قانونی کسانی هستند که تیزی دیداری شان بین و در چشم مسلط و با وسایل کمک دیداری است ( هالاهان وکافمن، ۱۹۸۸، ترجمه ماهر، ۱۳۷۵) .

بسیاری از افراد که محدودیتهای تعریف قانونی از نابینایی و نیمه بینایی را درک کرده اند به تعریف تربیتی گرایش یافته اند.

برای اهداف تربیتی،‌افراد نابینا کسانی هستند که چنان شدید آسیب دیده اند که نیازمند آموزش خواندن با بریل یا استفاده از روش های گوشی می باشند. نیمه بینایان می توانند حروف را بخوانند، لذا نیازمند طرح ها یا کتب اصلاح شده و چاپ شده با حروف درشت اند. به لحاظ اینکه این تعریف بر متغیر تربیتی روش آموزش خواندن تاکید می ورزد، متخصصان امور تعلیم و تربیت آن را ترجیح می دهند،‌حتی اگر آن تعریف فاقد دقت تعریف قانونی باشد ( هالاهان و کافمن، ۱۹۸۸، ترجمه ماهر ۱۳۷۵).

لاون فلد[۶] در تعریف خود از بینایی،‌نابینایان را به پنج گروه تقسیم کرده است:

۱- نابینایی که هیچگونه دیدی ندارد (نابینای مطلق)

۲- نابینایی که گرچه هیچ گونه دیدی ندارد ولی بعد از ۵ سالگی بینایی خود را از دست داده است.

۳- نابینایان مادرزاد.

۴- نیمه بینای پس از تولد

۵- نیمه نابینایی مادرزاد(پاکزاد، ۱۳۷۶)

با استرس مشهود است ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ) .

نوع فایل: word

سایز: 423 KB

تعداد صفحه:155



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:28

مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی

مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی

عقب ماندگی ذهنی ون یا به اصطلاح بهتر «نارسایی رشد هوشی» موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته است که از نظر فعالیتهای ذهنی درحد طبیعی نبوده¬اند اصطلاح بیگانه یا خارجی که به فرانسه “آلینه” و به انگلیسی “الین” گفته می شود برای مجانین و “آلینیست” برای روانپزشکان و پزشکان معالج این بیماران از قدیم الایام بکار رفته و این کلمات از “آلینوس” کلمه یونانی مشتق شده است چون عقب مانده ها را مانند مجانین بیگانه از عالم خارج و اجتماع می دانستند اگر چه بعدها متوجه شدند که این بیماران بعلل ضایعات مغزی تماسشان با عالم خارج تغییر کرده است در قوانین اسپارتها کشتن و از بین بردن افراد عقب مانده را مجاز می دانستند ولی برعکس در بعضی از مذاهب آسیایی مانند مذهب کمفوسیوس در چین که پیروان این دین عقیده دارند آنچه را که به خود نمی پسندی به دیگران روا مدار. و زرتشت در ایران مردم را تشویق می کردند که با عقب مانده های ذهنی رفتاری انسانی داشته باشند و به آنها کمک کنند در دین ما اسلام نیز با آیات و روایات و احکام زیادی روبرو می شویم که توصیه می کند با معلولان از هر طیف و طبقه بای به ملاطفت و احترام و مهربانی برخورد کنیم و حقوق آنها را رعایت کنیم (میلانی فر –

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۲

مقدمه ۲

بیان مسأله ۵

موضوع پژوهش ۶

هدف پژوهش ۶

اهمیت موضوع پژوهش ۶

فرضیه پژوهش ۸

فصل دوم ۹

پیشینه پژوهش ۱۰

بخش اول – معلول ذهنی ۱۰

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات مربوط به عقب ماندگی ۱۰

عقب ماندگی ذهنی ۱۳

علل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی ۱۶

عوامل قبل از تولد ۱۷

عوامل مربوط به هنگام تولد ۱۹

ضربه های وارد بر مغز کودک هنگام تولد: ۲۰

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد ۲۱

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی ذهنی ۲۳

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی ۲۳

گروه آموزش پذیر ۲۵

گروه تربیت پذیر ۲۵

ویژگیهای کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ۲۶

اهداف کلاسهای کودکان عقب مانده آموزش پذیر ۲۸

عقب ماندگی ذهنی و خانواده ۲۹

نظام رویارویی والدین با مسأله عقب ماندگی ذهنی ۳۰

ویژگیهای روانی والدین ۳۵

بخش دوم – معلولیت جسمی – حرکتی ۳۷

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات ۳۷

معلولیت چیست؟ ۳۹

انواع معلولیتها ۴۱

معلول جسمی و حرکتی کیست؟ ۴۲

عوامل معلولیت جسمی ۴۴

بیماریهای عصبی ۴۴

انسفالوپاتی ۴۵

فلج مغزی ۴۵

طبقه بندی فلج مغزی ۴۶

الف. نوع اول شامل: ۴۷

ب – نوع دوم شامل: ۴۷

ضربه مغزی ۴۸

اسپینابیفیدا ۴۹

فلج اطفال ۴۹

تصلب چندگانه عصبی ۵۰

بیماریهای استخوانی – عضلانی ۵۱

تورم مفصلها ۵۱

استخوان سازی ناقص ۵۲

دسیتروفی عضلانی ۵۲

سایر تغییر شکلهای استخوانی – عضلانی مادرزادی: ۵۴

گروه بندی معلولین جسمی ۵۵

انواع ضایعات ۵۶

واکنشهای افراد معلول ۵۸

خصوصیات شخصی ۵۹

روابط اجتماعی ۵۹

پیشرفت تحصیلی ۶۰

واکنشهای خانوادگی ۶۱

توانبخشی ۶۳

اهم برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۶۴

برای افراد معلول جسمی و حرکتی ۶۴

بخش سوم – افسردگی ۶۵

نگاهی کوتاه به تاریخچه افسردگی ۶۶

افسردگی چیست؟ ۶۸

اختلالهای افسردگی ۷۰

ویژگیهای اختلال افسردگی اساسی ۷۱

ویژگیهای تشخیصی دوره افسردگی اساسی ۷۳

انواع افسردگی ۷۴

اختلال افسرده خویی ۷۵

عوامل بروز بیماری افسردگی ۷۶

درمان ۷۹

روان درمانی ۷۹

دارودرمانی ۸۰

شوک درمانی ۸۱

بستری کردن بیمار در بیمارستان ۸۲

ارزیابی پاسخ به درمان ۸۳

عوامل مؤثر در ارزیابی چگونگی زمان ۸۳

کفایت دوزدار و سطوح خونی در ضد افسردگیها: ۸۳

پیشگیری بهترین روش درمان ۸۴

روش مشاوره ۸۵

مروری بر تحقیقات قبلی ۸۵

فصل سوم ۸۸

روش پژوهش ۸۹

روش پژوهش ۸۹

جامعه آماری ۸۹

نمونه های مورد مطالعه ۸۹

ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۰

روش گردآوری دادهها ۹۳

فصل چهارم ۹۴

تجزیه وتحلیل داده ها ۹۵

مقدمه ۹۵

فصل پنجم ۹۷

نتایج پژوهش ۹۸

نتیجه گیری ۹۸

محدودیت پژوهش ۹۹

پیشنهادات حاصل از پژوهش ۹۹

فهرست منابع ۱۰۱

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات مربوط به عقب ماندگی

تاریخچه آموزش و پرورش معلولین ذهنی از حدود سال ۱۸۰۰ میلادی آغاز می شود در این میان برخلاف انتظار همگان پرچمداران عمده چنین نهضتی به طور عمده پزشکان بوده¬اند افرادی همچون ایتارد، سگوین، مونته سوری و دکر ولی همه حرفه پزشکی داشته¬اند.

در اواخر قرن هیجدهم روشهای آموزش و پرورش ویژه به طور موفقیت آمیزی برای ناشنوایان به کار برده می شد تقریباً در همین زمان بود که در آن مارک ایتارد فیلسوف و پزشک فرانسوی که در یک مؤسسه مربوط به ناشنوایان کار می کرد اظهار نمود که روشهای تربیتی مشابه ناشنوایان ممکن است در آموزش و پرورش افراد دارای نقص ذهنی منشأ اثر باشد ولی از فلسفه اصالت حواس و همچنین از عقیده بعد از انقلاب فرانسه که می گوید انسان دارای امکانات نامحدود است و محیط آموزش و پرورش عامل تعیین کننده رشد ذهنی است الهام گرفته بود.

در سال ۱۷۹۹ دو شکارچی در جنگلهای آویرون فرانسه به کودکی تقریباً دوازده ساله برخوردند که به تنهایی و همانند وحشیها در جنگل زندگی می کرد آنها او را شکار کردند به پایتخت بردند در آنجا ایتاردلنام وی را «ویکتوریا» گذاشت و تلاش وسیع را برای آموزش وی آغاز کرد سرانجام پس از پنج سال این تلاشها به شکست انجامید اما نقطه آغازی درخشان در امر آموزش کودکان عقب مانده ذهنی تلفی

می شود زیرا به تشخیص پتیل که یکی دیگر از پرچمداران اصلاحگرای قرون ۱۹ – ۱۸ به شمار می رود «ویکتوریا» عقب ماندگی ذهنی داشته است.

ادراردسگوین نیز از جمله کسانی است که سهمی مهم در پیشبرد آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی داشته است وی در سال ۱۸۴۶ کتابی تحت عنوان درمان خلاق، بهداشت و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیمنتشر کرد او آزمونی را طراحی کرد که هنوز برای کودکان عقب مانده ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد دکتر ماریا مونته سوری نیز یکی دیگر از علاقمندانی بود که با ارائه روش آموزشی جدیدی از حدود ۱۸۹۷ به بعد پرچمدار اصلاحگرای روشهای آموزشی و پرورشی این کودکان شد.

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و هنگام تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید عقب ماندگی ذهنی می تواند در اثر مرض، عفونت و ویروس به وجود آید اما قابل سرایت به دیگری نیست مانند دست پایانی است که به خوبی کار نمی کند. (افروز، ۱۳۷۹).

باید اذعان کرد که تعریف دقیق و روشن عقب ماندگی ذهنی چندان ساده

نمی باشد زیرا که عقب ماندگی ذهنی با یک شرایط یکسان و به یک میزان و یا علل مشابه و آثار همانند در همه افراد عقب مانده ذهنی مشاهده نمی شود عقب ماندگی ذهنی یک پدیده تک بعدی و یا بسط نمی باشد بلکه یک شرایط مرکب و پیچیده ذهنی است به همین جهت بسیاری از متخصصین امور تربیتی با روانشناسی روانپزشکی و پزشکی علاقمند به بررسی ابعاد مختلف عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه تخصصی خود

می باشند. بدیهی است که پزشکان در تعریف عقب ماندگی ذهنی عمدتاً توجه خاصی به ضایعات مغزی روانشناسان بیشتر به چگونگی رفتار در این افراد توجه می نمایند. (افروز، ۸۰).

علل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی

علل عقب ماندگی ذهنی را می توان به ۳ مرحله در رابطه با تولد کودک تقسیم نمود.

الف – علل قبل از تولد که شامل عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد.

ب – عوارض هنگام تولد: که شامل عارضه های زمان تولد می باشد.

ج – علل بعد از تولد: که شامل بیماریهای مختلف، تصادفات و ضایعات مختلف عصبی و مغزی و عوامل محیطی و فرهنگی می باشد.

عوامل قبل از تولد

اختلالات ژنتیکی: گروهی از عقب ماندگیهای ذهنی در آغاز انعقاد نطفه شروع حاملگی، مشخص گردند. عوارض و مشکلات دائمی باعث ایجاد اختلالات فراوان در رشد جسمی و ذهنی کودکان می گردد کودکانی که به علت اختلالات ژنتیکی دچار عقب ماندگی می شوند دارای خصوصیات جسمی و ذهنی یکسان نمی باشد به طور مثال کودکان منگول (سندرم دان) که وجوه و خصوصیات مشترکی با هم دارند باز هم به طور یکسان نیستند. کودکانی که به علت P.K.U اختلالات متابولیکی در سوخت و ساز دوران رحمی در مبتلا به نارسایی ذهنی می شود نیز با هم با اختلالات زیادی دارند چنانچه اطفال مبتلا به P.K.U یا اختلالات متابولیکی در بدو تولد تشخیص داده شود (در حین هفته اول) با تغییر رژیم غذایی و درمانی مخصوص می توان از تأثیرات منفی شرایط قبل از تولد پیشگیری نمود بیشتر اختلالات ژنتیکی به علل وجود ژنهای مغلوب می باشد با ژنهای غالب .

نوع فایل: word

سایز:102 KB

تعداد صفحه:114



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران ونوزادان شهر تهران

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران ونوزادان شهر تهران

چکیده تحقیق:

موضوع پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران و نوزادان شهر تهران (1383)می باشد.در این تحقیق ،اطلاعات به روش اسنادی با استفاده از پرونده های خانوار موجود در مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری گردیده است و سپس اطلاعات استخراج شده به روش تحلیل ثانوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .داده ها از یک نمونه 347نفری به روش نمونه گیری گردآوری شده وبا استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اندو نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد:

1-کم وزنی هنگام تولد نوزادبا سطح سواد مادر ارتباط معنی داری دارد.

2-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دفعات مراقبتهای دوران بارداری ارتباط دارد.

3-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با بیماری مزمن مادر ارتباط دارد.

4-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با طول دوره حاملگی مادر ارتباط دارد.

5-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دوقلوزایی ارتباط دارد.

6-کم وزنی هنگام تولد با سابقه مادر در داشتن نوزاد کم وزن رابطه دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول(کلیات)

مقدمه

بیان مساله.........................

ضرورت و اهمیت تحقیق..................

اهداف بررسی........................

تعریف مفاهیم.......................

فصل دوم(بررسی و نقد منابع)

مقدمه ............................

سابقه و پیشینه مطالعات انجام شده در

ایران و خارج از کشور..............

فصل سوم(روش پژوهش) مقدمه...............................

فرضیات..............................

روش تحقیق............................

جامعه آماری.........................

تعیین حجم نمونه .....................

روش نمونه گیری.......................

ابزارو روش گردآوری اطلاعات.............

روش استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها...

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه...............................

توصیف داده ها.........................

عنوان صفحه

آمار استنباطی.....................

فصل پنجم(جمع بندی ونتیجه گیری) مقدمه..............................

نتایج آمار توصیفی..................

نتایج آمار استنباطی................

جمع بندی............................ پیشنهادات..........................

منابع فارسی........................

منابع لاتین.........................

چکیده.............................

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

1. جدول و نمودار شماره (1): توزیع فراوانی نسبی وزن هنگام تولد نوزادان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

2. جدول و نمودار شماره (2): توزیع فراوانی نسبی تعداد حاملگی در کل جمعیت مورد مطالعه

3. جدول و نمودار شماره (3):تعیین نسبت جنسی بدو تولد نوزادان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

4. جدول و نمودار شماره (4): توزیع فراوانی نسبی شغل مادران بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

5. جدول و نمودار شماره (5): توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع زایمان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

6. جدول و نمودار شماره (6): توزیع فراوانی مطلق و نسبی فصل زایمان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

7. جدول و نمودار شماره (7): توزیع فراوانی مطلق ونسبی فاصله حاملگی فعلی از حاملگی قبلی بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

8. جدول و نمودار شماره (8): توزیع فراوانی نسبی شروع اولین ماه مراقبت حاملگی مادر باردار بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

9. جدول و نمودار شماره (9): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تعدادمراقبت حاملگی مادر باردار بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

10. جدول و نمودار شماره (10): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تعداد حاملگی بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

11. جدول و نمودار شماره (11): توزیع فراوانی نسبی سن مادر در حاملگی اخیر بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

12. جدول ونمودار شماره (12):توزیع فراوانی نسبی سطح سواد مادران به تفکیک مناطق و در کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

13. جدول و نمودار شماره (13): توزیع فراوانی مطلق و نسبی سن اولین ازدواج مادر بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

14. جدول و نمودار شماره (14): توزیع فراوانی میانگین تعداد حاملگی بر حسب سطح تحصیلات مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

15. جدول و نمودار شماره (15):توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سطح تحصیلات مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

16. جدول و نمودار شماره (16): توزیع فراوانی نسبی گروههای وزنی نوزادان بر حسب جنس در کل جمعیت مورد مطالعه

17. جدول و نمودار شماره (17): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب فاصله حاملگی فعلی از حاملگی قبلی در کل جمعیت مورد مطالعه

18. جدول و نمودار شماره (18): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب دفعات مراجعه برای مراقبتهای دوران بارداری در کل جمعیت مورد مطالعه

19. جدول و نمودار شماره (19):توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب رتبه حاملگی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

20. مطالعه جدول و نمودار شماره (20): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سن فعلی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

21. جدول و نمودار شماره (21): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب بیماری مزمن در مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

22. جدول و نمودار شماره (22): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سابقه مادر در داشتن نوزاد کم وزن در کل جمعیت مورد مطالعه

23. جدول و نمودار شماره (23): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب نسبت فامیلی والدین در کل جمعیت مورد مطالعه

24. جدول و نمودار شماره (24): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب طول مدت حاملگی در کل جمعیت مورد مطالعه

25. جدول و نمودار شماره (25): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب دوقلوزایی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

26. جدول و نمودار شماره (26): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب شغل مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

27. جدول و نمودار شماره (27): توزیع فراوانی نسبی سن مادران در هنگام ازدواج بر حسب سواد آنها در کل جمعیت مورد مطالعه

نوع فایل: word

سایز : 133 KB

تعداد صفحه:137



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:20

مادران شاغل و فرزندان

مادران شاغل و فرزندان

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و همین اجتماعی بودن او است که او را به سوی گروه و جامعه سوق میدهد انسانها در طول سالهای طولانی وبا تجربه‌هایی که کسب می‌کنند کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای نیست جز اینکه با گروه بودن را بپذیرد و چیزهایی که نتوانسته است بدست بیاورد با مردم وبا جامعه است که میتواندبدست بیاورد ونیازهایش را در اجتماع میتواند برآورده سازد. همه انسانها با تعامل اجتماعی و نقشی که در جامعه دارد میتواند به تعالی انسانی دست یابد وبه شکوفایی برسد. پایه اساسی و سازنده ساختار اجتماع خانواده است. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی گروهی است که در اجتماعی کردن فرزندان وبرآوردن بعضی از نیازهای دیگر جامعه، مسئولیت اصلی را برعهده دارد. خانواده همیشه عامل اصلی اجتماعی کردن اولیه فرزندان بوده است.

فرد از طریق اجتماعی شدن یاد می‌گیرد در موقعیتهای گوناگون چه چیزی ناپسند است وچه چیزی شایسته است.

بیان مسئله

اجتماعی شدن فرایندی است که کودکان به کمک اعتقادات و معیارهای رفتاری و اخلاقی که فرهنگ جامعه از آنها انتظار دارد را یاد می‌گیرد. این فرایند از تولد انسان آغاز می‌شود و تا زمان مرگ هم ادامه دارد.

هیچ کودکی اجتماعی زاده نمی شود کودک در وهله اول در برخورد با خانواده با مشاهده کردن برخورد آنان با یکدیگر وبا کودک بعضی از برخوردهای آنان را تقلید می‌کند و بعد از خانواده اجتماع است که کودک را می‌سازد و در اجتماع نیز مدرسه بعد از خانواده بیشترین تاثیر را در اجتماعی کردن کودکان دارد.

معیار اندازه‌گیری رشد اجتماعی هر شخصی میزان سازگاری او وروابطی که میتواند با دیگران برقرار کند است. خانواده نقش عمده‌ای در شکل‌گیری رویکردها، ارزشها و باور داشتهای کودک به عهده دارد وبرنوع روابطی که او با نهادهای اجتماعی برقرار میکند تاثیر می‌گذارد. همه پدران و مادران به خاطر سعادت وآینده فرزندانشان تلاش و کوشش می‌کنند تا فرزندان آنها در آینده فردی مفید برای جامعه باشد و فردی با کمالات انسانی بار بیاید. عده‌ای از پدرها ومادرها زندگی وآسایش خود را بخاطرخوشبختی فرزندانشان به خطر می‌اندازد.

یکی از کسانیکه در محیط خانواده بیشتر از سایرین در رشد کودک و اجتماعی کردن کودک نقش اساسی دارد مادر می‌باشد پس از تولد کودک، مادر تنها کسی است که با کودک تماس گسترده‌ای دارد وبیش از هرکس دیگر وقتش را صرف تربیت کودک می‌کند. برخی از مادران در بیرون از خانه کار می‌کنند ودر صورتی که نتوانند ساعاتی از روز را از خود مراقبت کنند یا برای فرزند خود پرستار خصوصی می‌گیرد ویا کودک را درمهدکودک می‌گذارد و مادرانی هم که شاغل نیستند خود به مراقبت فرزند می‌پردازند شاغل بودن مادران ویا خانه‌دار بودن آنها دلیل قطعی برغیر اجتماعی بارآمدن کودکان نمی‌باشد اجتماعی شدن فرزندان به نحوه زندگی آنها و به احتماعی که فرزندان و مادران در آن زندگی می‌کنند وبه نحوه تربیت آنها بستگی دارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مادران، شاغل، فرزندان
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 06:21

مشارکت مادران در جامعه 30 ص - ورد

  مقدمه :‌ ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر بسیار مهمی بر رشد روانی کودک دارد . نگرش گرم و سرد مادر نسبت به کودک موجب سازگاری و ناسازگاری کودک در آینده می‌شود و محرومیت از مراقبتهای مادرانه رشد اجتماعی و حرکتی کودک را به تاخیر می‌اندازد   رشد اجتماعی کودک بیانگر آن است که تا چه حدود روابط امور و رفتار اجتماعی را درک و عدل می‌کند . برای رسیدن به این هدف فرد باید بکوشد علایق دیرین و نا موفق خود را تغییر دهد و از رفتارهای تازه و موثر پیروی کند . مدرسه در مورد پیوندهای اجتماعی چون آزمایشگاهی بشمار می‌رود . کودک احساس می‌کند که چه در خانه به منزله و اصول رفتار به کار می‌رفت در مدرسه اجرا نمی‌شود . مدرسه برای بسیاری از کودکان نخستین تجربه گروهی واجتماعی در خارج از محیط خانواده است و در اینجا باید رفتار متناسب با دو محیط باشد . در مدرسه رفتار اجتماعی کودک به مواردی مانند : اظهار ادب ، سکوت ، آرامش ، اجازه گرفتن ، مسخره کردن ، به گفته‌های دیگران گوش فرا دادن و منافع گروه را مقدم شمردن اطلاق می& ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت، مادران، جامعه، ورد
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 17:34

تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری

موضوع :  تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری رشته : علوم دامی  (فایل word قابل ویرایش ) تعداد صفحات :9   مقدمه تخم مرغ های بزرگتر جنین های بزرگتری نسبت به تخم مرغ های کوچک دارند یک گرم تفاوت وزن تخم مرغ منجر به ایجاد 10 گرم اختلاف وزن در 56 روزگی می شود همبستگی بین وزن تخم مرغ و جوجه وجود دارد تخم مرغهای حاصله از مادران گوشتی به دلیل وزن کم تخم مرغ درابتدای تولید جوجه هایی با وزن پایین تولید می کنند همچنین نتایج ازمایشات مختلف نشان می دهد که تخم مرغ های حاصله از گله های مادر مسن تر سنگین تر هستند و لذا دارای در صد بیشتری زرده می باشند مشابه با آن نسبت بیشتری آلبومین و پوسته درمقایسه با تخم مرغ های حاصله از گله های مادر جوان داشتند.   فهرست مطالب - مقدمه -تزریق اسیــد آمیــنه به تخم مــرغ - آزمایش اول - آزمایش دوم - جدول 1 ...



ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 18:08

اشتغال مادران و مشکلان درسی و رفتاری فرزندان دبستانی

                نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:51 قیمت:3000 تومان به همراه فهرست کامل:چکیده،مقدمه،نتیجه گیری و منابع     فهرست مطالب مقدمه-------------------------------3 بیان مسأله :----------------------------7 کلیات تحقیق.........................................15 ضرورت و اهمیت :-------------------------40 اهداف تحقیق :--------------------------43 فرضیات تحقیق :---------------------------44 متغیرهای پژوهش :-------------------------45 تعریف نظری :--------------------------47 تعریف عملیاتی :--------------------------48 نتیجه گیری----------------------------49 « منابع و مآخذ »--------------------------51     مقدمه : پژوهش ها در ایران نشان می دهد که درصد قابل توجهی از زنان در خارج از خانه کار می کنند. هر ...



ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 18:19

پایان نامه رشته پزشکی بررسی میزان آگاهی مادران از دیسک فاکتورهای عفونت ادرار

دانلود پایان نامه آماده دانلود  پایان نامه رشته پزشکی بررسی میزان آگاهی مادران از دیسک فاکتورهای عفونت ادرار با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 33 چکیده شیوع نسبتا" بالای عفونت ادراری در کودکان (5ـ3 درصد دختران و 1درصد پسران)و از طرفی عوارض مهم عدم درمان آن موجب می شود که به دنبال عوامل مؤثری جهت پیشگیری از آن باشیم که یکی از عوامل مؤثردر این زمینه آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان می باشد. به این منظور این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان انجام شد. این مطالعه مقطعی در سال1385  به مدت 6 ماه،  (اول مهر تا پایان اسفند ماه) بر روی 125 نفر مادری که کودکانشان با تشخیص عفونت ادراری در بخش اطفال در بیمارستان قدس قزوین بستری بودند ، انجام شد و برای هر مادری پرسشنامه ای شامل دو بخش مشخصات فردی و آگاهی تکمیل شد. ...



ادامه مطلب
1 2 >>