X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:13

اینورتر (دور متغیر )

اینورتر (دور متغیر )

درایو دور متغیر یا کنترل VSD برای موتورهای القایی

با افزایش کاربرد موتورهای القایی در صنعت بحث کنترل این موتورها اهمیت ویژه های پیدا کرده است. درایو الکتریی در موتورهای الکتریکی عبارت است سیستمی که سرعت و گشتاور یک موتور الکتریکی را کنترل می‌کند.درایو VFD یک سیستم برای کنترل کردن سرعت چرخش یک موتور AC با کنترل کردن فرکانس تغذیه اعمال شده به موتور الکتریکی است.

VFD به نامهای AFD (درایو فرکانس قابل تنظیم) یا VSD (درایو سرعت متغیر) نیز خوانده می‌شود. همچنین به مدارهای اینورتری که دارای فرکانس و ولتاژ خروجی قابل تغییر باشند درایو الکتریکی گفته می‌شود. این درایو بر این اصل عمل می‌کند که سرعت سنکرون یک موتور AC به فرکانس تغذیه آن موتور AC بستگی دارد و همچنین بر اساس رابطه زیر به تعداد قطبهای آن موتور.

در این رابطه RPM تعداد دور بر دقیقه، f فرکانس منبع تغذیه و p تعداد قطبهای موتور است. عملکرد موتورهای سنکرون طبق رابطه فوق است و در موتورهای القایی سرعت رتور کمی کمتر از این سرعت سنکرون است. به طور مثال در یک موتور 60 هرتز با تعداد قطب 4، دور سنکرون برابر 1800، RPM است. برای یک موتور القایی تحت بار کامل این سرعت حدود RPM1750 است (اختلاف به دلیل وجود لغزش در موتور است)

شرحی بر سیستم VFD: موتورهای استفاده شده در سیتم VFD معمولاً سه فاز هستند. شکل زیر بلوکی از این سیستم را نشان داده است. سیستم کنترل کننده فرکانس به وسیله اپراتور فرمان گرفته و توان AC را به یک توان AC با فرکانس متغیر تبدیل می‌کند.

معمولاً سیستم کنترل کننده فرکانس به صورت شکل زیر است.

در این حالت ابتدا سیگنال AC به DC تبدیل شده و سپس دوباره توسط اینورتر به AC تبدیل می‌شود. ولتاژ اعمال شده طبق مشخصه موتور به این موتور الکتریکی باید دارای رابطه زیر باشد که n عدد ثابتی است. n=v/f

مثلاً یک موتور با مشخصه عملکرد 460 ولت و فرکانس 60 هرتز چنانچه فرکانسش به 30 هرتز تغییر کرد می بایست ولتاژش نیز به 230 ولت کاهش یابد تا ضریب n ثابت بماند. برای کنترل این فرآیند از مدولاسیون معروف PWM به صورت شکل زیر استفاده می‌شود.

همانطور که مشخص است با تغییر فرکانس پالسهای PWM میزان ولتاژ موثر شکل موج نیز تغییر خواهد کرد.

عملکرد واسط اپراتور در سیستم VFD: اپراتور به وسیله یک صفحه کلید و یک صفحه نمایش (LCD) بر کارکرد موتور کنترل دارد. این کنترلرها معمولاً عبارتند از:

1- استارت و استاپ موتور الکتریکی

2- بر عکس کردن جهت چرخش موتور

3- سوئیچ کردن بین حالت دستی یا حالت اتوماتیک کنترل دور موتور

نوع فایل:word

سایز :3.84 MB

تعداد صفحه :21خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اینورتر، (دور، متغیر، )
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:17

بررسی تابع متغیر مختلط 1

بررسی تابع متغیر مختلط 1

فصل 6

تابعهای متغیر مختلط 1

ویژگیهای تحلیلی نگاشت

عددهای موهومی پرواز شگفت انگیز روح خدایند.این اعداد هویت دو گانه ای بین بودن ونبودن دارند.

گاترفید ویلهلم فون لایب نیتس۱۷۰۲میلادی

نظریه ی تابع ها از یک متغییر مختلط شامل برخی از قوی ترین و مفید ترین وپر کاربرد ترین ابزارهای تحلیل ریاضی است.برای انکه دست کم تا هدودی اهمییت متغیر های مختلف را نمایش دهیم چند مبهث از کاربرد های انها را به اختصار بر می شمریم .

۱.در مورد بسیاری از زوج تابع هایu v ,همuوهم vدر معادله ی لاپلاس در دو بعد واقعی صدق میکنند .

برای مثال یا vیاu را میتوان برای توصیف پتانسیل الکتروستاتیکی دو بعدی به کار برد . آن گاه میتوان از تابع دیگری برای توصیف میدان الکتریکی Eبهره گرفت که یک دسته از منحنی های عمود بر منحنی های مربوط به تابع اولیه را ارائه می کند یک موقعیت مشابه برای هیدرودینامیک از یک شاره ایده ال با حرکت غیر چرخشی نیز وجود دارد تابع uباید پتانسیل سرعت را توصیف کند در حالی که تابع vتابع جریان خواهد بود.

درمواردبسیاریکه تابع های u,vمجهولند می توانیم به یاری نگاشت یا تبدیل در صفحه ی مختلط دستگاه مختصات مناسب با مسئله ی مورد نظر بسازیم .

٢.اعداد مختلط(در بخش ۱-۶) از زوج های اعداد حقیقی ساخته می شوند بنابر این حوزه ی اعداد حقیقی به طور طبیعی در حوزه ی اعداد مختلط جا سازی میشوند. در اصطلاح های ریاضی حوزه ی اعداد مختلط تعمیمی از حوزه ی اعداد حقیقی است و بعداً در جهت هر چند جمله ای به ترتیب n (در حالت کلی )صفر مختلط کامل میشود . این واقعیت ابتدا به وسیله ی گاوس اثبات شد و قضیه اصلی جبر نامیده شد (بخش ۶-۴و۷-٢ را ببینید ) به صورت یک نتیجه تابع های حقیقی سری حقیقی بی نهایت و انتگرال ها معمولا میتوانند به طور طبیعی به اعداد مختلط ساده به وسیله ی نشاندن یک متغیر حقیقی x برای مثال به جای مختلط z تعمیم داده شوند .

در فصل ۸خواهیم دید که معادله های دیفرانسیل مر تبه ی دومی که در فیزیک مطرح می شوند می توان به کمک سری توانی حل کرد.

اگر به جای x متغیر مختلط z را قرار دهیم همین سری توانی را میتوان در صفحه ی مختلط نیز به کار برد. وابستگی جوابدر نقطه ی معلوم 0 z ،به رفتار در هر جای دیگر ،نگرش گسترده تری درباره ی جواب به ما می دهدو ابزاری قوی(ادامه تحلیلی) برای گستردن ناحیه ای به شمار می آید که در آن جواب صادق است.

٣. با تغییر پارامتر kازحقیقی به موهومی، ik → k معادله هلمهو لتر به معادله ی پخش

تبدیل می شود.همین تغییر جوابهای معادله ی هلمهولتر(تا بع های بسل و بسل کروی )

را به جواب ها ی معادله ی پخش (تابع های تعدیل یافته ی بسل و تعدیل یافته ی بسل کروی )تبدیل می کند .

۴.کاربرد انتگرالهادر صفحه مختلط در موارد زیر متنوع و مفید است.

( الف) محاسبه ی انتگرا لهای معین (در بخش٧-۲)

(ب)وارون کردن سریهای توانی

(ج) تشکیل حاصلضربهای نامتناهی. ازتوابع تحلیلی(در بخش٧-٢)

(د)دستیابی به جواب های معادله های دیفرانیسل به ازای مقادیربز رگ متغیر

(جواب های مجانبی)

(ه) بررسی پایداری دستگاه های بالقوه نو سانی.

(و)وارون کردن تبدیل های انتگرالی .(درفصل ١٥)

در پایان باید بدانیم که درهنگام تعمیم یک نظریه یساده ی فیزیکی ،بسیاری ازکمیتهای فیزیکی که در اصل حقیقی بودند، به مختلط تبدیل میشوند . ضریب شکست نور که کمیتی حقیقی است . با در نظر گرفتن جذب ، به کمیت مختلطی تبدیل میشود . انرﮊی مربوط به یک تراز انرﮊی هسته ای که حقیقتی است، با در نظر گرفتن طول عمر محدود تراز انرﮊی ، به صورت مختلط در میآید،.E=m±iΓ

مدارهای الکتریکی با مقاومت Rو ظرفیت خازن Cو خود القاییL به ا مپدا نس(مقاومت مختلط) تبدیل می شود ( Cω/1-i (ω L+R=z.

ابتدا حساب مختلط را در بخش( ١-٦ )و سپس تابع های مختلط و مشتق انها را در بخش(٢-٦) معرفی می کنیم .در ادامه بافرمول انتگرال بنیادی کوشی دربخش (٣-٦ )وادامه ی تحلیلی ،تکینه و بسط های لورن و تیلور تا بع ها دربخش (٥-٦ )ونگاشت همدیس و نقطه ی فرعی تکینه ها و توابع چند ظرفییتی در بخش( ٦-٦)و (٧-٦ )آشنا خواهیم شد .

۶.۱ جبر مختلط

به تجربه می دانیم که با حل کردن معادله های درجه دوم برای به دست آوردن صفر های حقیقی آ نها اغلب موفق نمی شویم حاصل جواب را به دست بیاوریم مثال زیر به این نکته اشاره دارد :

مثال ١-١-٦ شکل درجه دوم مثبت

برای همه ی مقادیر حقیقیی xمثبت و معین است .

خلاصه

بسط تیلوراز تابعی تحلیلی در مورد نقطه ی منظم از فرمول انتگرال کوشی پیروی می کند . شعاع همگرایی سری تیلور در اطراف نقطه ی منظم با فاصله اش از نزدیکترین تکینه داده می شود .تابع تحلیلی را می توان در سری توانی با توانهای مثبت و منفی برای نقطه ی دلخواه ،که سری لوران نامیده می شود ،بسط داد،به طوریکه تابع تحلیلی در ناحیه ی حلقه ای (چنپره ای) اطراف نقطه ی تکینه همگرا شود و سری تیلور آن اطراف نقطه منظم باشد . اگر بی نهایت توان منفی در سری لوران آن باشد،تابع یک تکینه اصلی دارد .اگر سری لوران به توانهای محدود منفی بشکنیم آن قطبی از مرتبه در بسط نقطه دارد . ادامه ی تحلیلی در بعضی همسایگی نقطه منظم تا دامنه ی طبیعی آن است ،به این معنی که سری تیلور یا سری لوران متوالی ،نمایش انتگرالی ،یا معادله ی تابعی است که مفهوم منحصر به فرد قضیه ی تابعهایی تحلیلی که با توانهایشان مشخص می شوند .

۶-۶ نگاشت

در بخشهای قبل توابع تحلیلی را تعریف و با برخی از جنبه های عمده ی آنها آشنا شدیم . در اینجا ،به معرفی پاره ای از جنبه های هندسی تر توابع متغیر مختلط می پردازیم ،که در تجسم بخشیدن به عملکردهای انتگرالی فصل ۷سودمند خواهند بود و به جای خود در حل معادله ی لاپلاس در دستگاههای دو بعدی بسیار با ازرش اند .

در هندسه ی تحلیلی معمولی می توانیم بگو ییم و سپس منحنی تغییراتy را بر حسبx ترسیم کنیم . مسئله در اینجا پیچیده تر است ،زیرا z خود تابع دو متغیر x وy است .نمادگذاری زیر را به کار می بریم

(6.79)

در این صورت نظیر به هر نقطه در صفحه ی z (با مقادیر خاصx وy ) می توان مقادیر خاصی برای u(x,y)وv(x,y) یافت ،که یک نقطه در صفحه یω را بدست می دهد .با توجه به آنکه نقاط واقع در صفحه ی z به نقاطی در صفحه یω تبدیل شده یا نگاشته می شوند ،خطها یا سطوح در صفحه ی zروی خطها و سطوح در صفحه یω نگاشته خواهد شد . اکنون هدف ما آن است که ببینیم برای تعدادی از توابع ساده ،خطها و سطوح چگونه از صفحه ی z به صفحه ی ω نگاشته می شوند .

شکل ۶-۱۷:انتقال

انتقال

ω=z+z0 (6.80)

تابعω برابر است با متغیرz به اضافه ی یک ثابت ، 0z0 = x0 + iy .با استفاده از معادله های

(۶- ۲)و(۶-۸٠)، داریم

u=x+x0 v=y+y0 (6.81)

که مطابق شکل( ۶-۱۷)یک انتقال ساده ی محورهای مختصات را نشان می دهد.

شکل ۶-۱۸:چرخش

چرخش

(6.82)

در اینجا بهتر است نمایش قطبی را به کار بریم ،با استفاده از

(6.83)

داریم

(6.84)

یا

(6.85)

دو رویداد پیش آمده است .اول آنکه ،مدولr تعدیل یافته ،یعنی با ضریب 0r ،منبسط یا منقبض شده است . دوم آنکه ،شناسه (آرگومان) به اندازه ی ثابت جمعی افزایش یافته است شکل(۶

-۱۸) این عمل چرخش متغیر مختلط به اندازه ی زاویه ی را نشان می دهد . در حالت خاص ،یک چرخش خالص به اندازه ی رادیان داریم.

فهرست مطالب

فصل 6. 5

ویژگیهای تحلیلی نگاشت.. 5

۶.۱ جبر مختلط.. 7

همیوغ مختلط.. 9

تابعهای متغییر مختلط.. 13

خلاصه. 16

۶-۲ شرایط کوشی _ریمان.. 17

توابع تحلیلی.. 22

خلاصه. 22

۶-۳ قضیه ی انتگرال کوشی.. 23

انتگرال های پربندی.. 23

اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس... 25

نواحی همبند چند گانه. 27

فرمول انتگرال کوشی.. 29

مشتقها 31

قضیه ی موره آ 32

خلاصه. 34

۶-۵ بسط لوران.. 34

بسط تایلور. 34

اصل انعکاس شوارتز. 36

ادامه ی تحلیلی.. 37

سری لورن.. 40

خلاصه. 43

۶-۶ نگاشت.. 44

انتقال. 45

چرخش... 45

انعکاس... 46

نقطه های شاخه و توابع چند مقدار. 48

خلاصه. 53

۶-۷ نگاشت همدیس... 53

خلاصه. 54خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، تابع، متغیر، مختلط، 1
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:33

تابع متغیر مختلط 1

تابع متغیر مختلط 1


توضیحات محصول :پایان نامه تابع متغیر مختلط 1 دوره کارشناسی فیزیک دانشگاه پیام نور واحد مشهد

فهرست مطالب

فصل 6 5
ویژگیهای تحلیلی نگاشت 5
۶.۱ جبر مختلط 7
همیوغ مختلط 9
تابعهای متغییر مختلط 13
خلاصه 16
۶-۲ شرایط کوشی _ریمان 17
توابع تحلیلی 22
خلاصه 22
۶-۳ قضیه ی انتگرال کوشی 23
انتگرال های پربندی 23
اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس 25
نواحی همبند چند گانه 27
فرمول انتگرال کوشی 29
مشتقها 31
قضیه ی موره آ 32
خلاصه 34
۶-۵ بسط لوران 34
بسط تایلور 34
اصل انعکاس شوارتز 36
ادامه ی تحلیلی 37
سری لورن 40
خلاصه 43
۶-۶ نگاشت 44
انتقال 45
چرخش 45
انعکاس 46
نقطه های شاخه و توابع چند مقدار 48
خلاصه 53
۶-۷ نگاشت همدیس 53
خلاصه 54

خلاصه
تبدیلها ی همدیس از زاویه ی تاریخی برای دانشمندان و مهندسان در حل معادله ی لاپلاس در مسائل الکتروستاتیک ،دینامیک شاره ها ،شارش گرما و مانند آنها اهمیت فراوانی داشته است . ولی رهیا فت تبدیلهای همدیس با همه ی ظرافتی که دارد ،به مسائلی محدود می شود که قابل تحول به دو بعدند.این روش ،در صورتی که تقارن بالایی وجود داشته باشد، اغلب بسیار زیباست ولی اگر تقارن از بین برود یا وجود نداشته باشد ،غالبا کارآیی چندانی ندارد . به جهت همین محدودیتها و نیز به دلیل آنکه کامپیوترهای بسیار سریع راه حلهای دیگری (روشهای تکراری برای حل معادله ی دیفرانسیل جزئی )ارائه می کنند ،از آوردن شرح جزئیات و کاربردهای نگاشت همدیس چشم می پوشیم.

wordنوع فایل:

سایز: 1.79MB

تعداد صفحه:56
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تابع، متغیر، مختلط، 1
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:30

مدار یک منبع تغذیه متغیر و تثبیت شده

مدار یک منبع تغذیه متغیر و تثبیت شده

مقدمه کلی

طبق بررسیهای زیادی که شد متوجه شدیم که بهترین موضوعی می‌توانیم انتخاب کنیم مدار یک منبع تغذیه متغیر و تثبیت شده است که کاربرد فراوانی نیز نسبت به سایر مدارها دارد. خلاصه‌ای از کل مدار به شرح زیر می‌باشد:

این مدار به طورکلی از چهاربلوک تشکیل می‌شود:

1-ترانسفورماتور 2-دوبرابر کننده ولتاژ 3-یکسوسازی 4-رگولاتور

در بلوک اول ولتاژ220 ولت (برق شهر) تضعیف شده و به 12 ولت رسیده است بلوک دوم این ولتاژ را دوبرابر می‌کند و بنابراین به حدود 24 ولت می‌رسد و سپس توسط مداریکسوسازی پل جهت جریان یکطرفه شده و ضربان آن توسط خازن صافی گرفته می‌شود تا یک موج DC کاملا صاف داشته باشیم. این سیگنال را به ورودی رگولاتور اعمال می‌کنیم رگولاتور به کار رفته طوری است که با قراردادن یک پتانسیومتر می‌توان خروجی با ولتاژ متغیر داشت که توضیحات کامل دراین مورد در قسمتهای بعدی داده خواهد شد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مدار، منبع، تغذیه، متغیر، تثبیت، شده
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 20:52

دانلودتحقیق تابع متغیر مختلط

ویژگیهای تحلیلی نگاشت عددهای موهومی پرواز شگفت انگیز روح خدایند.این اعداد هویت دو گانه ای بین بودن ونبودن دارند. گاترفید ویلهلم فون لایب نیتس۱۷۰۲میلادی نظریه ی تابع ها از یک متغییر مختلط شامل برخی از قوی ترین و مفید ترین وپر کاربرد ترین ابزارهای تحلیل ریاضی است.برای انکه دست کم تا هدودی اهمییت متغیر های مختلف را نمایش دهیم چند مبهث از کاربرد های انها را به اختصار بر می شمریم . ۱.در مورد بسیاری از زوج تابع هایu v ,همuوهم vدر معادله ی لاپلاس در دو بعد واقعی صدق میکنند .   برای مثال یا vیاu را میتوان برای توصیف پتانسیل الکتروستاتیکی دو بعدی به کار برد . آن گاه میتوان از تابع دیگری برای توصیف میدان الکتریکی Eبهره گرفت که یک دسته از منحنی های عمود بر منحنی های مربوط به تابع اولیه را ارائه می کند یک موقعیت مشابه برای هیدرودینامیک از یک شاره ایده ال با حرکت غیر چرخشی نیز وجود دارد تابع ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 13:47

پایان نامه رشته فیزیک تابع متغیر مختلط1

دانلود پایان نامه اماده دانلود پایان نامه رشته فیزیک تابع متغیر مختلط1با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 56 چکیده ویژگیهای تحلیلی نگاشت عددهای موهومی پرواز شگفت انگیز روح خدایند.این اعداد هویت دو گانه ای بین بودن ونبودن دارند.  گاترفید ویلهلم فون لایب نیتس۱۷۰۲میلادی نظریه ی تابع ها از یک متغییر مختلط شامل برخی از قوی ترین و مفید ترین وپر کاربرد ترین ابزارهای تحلیل ریاضی است.برای انکه دست کم تا هدودی اهمییت متغیر های مختلف را نمایش دهیم چند مبهث از کاربرد های انها را به اختصار بر می شمریم . ۱.در مورد بسیاری از زوج تابع هایu v ,همuوهم vدر معادله ی لاپلاس در دو بعد واقعی صدق میکنند .         برای مثال یا vیاu  را میتوان برای توصیف پتانسیل الکتروستاتیکی دو بعدی به کار برد . آن گاه میتوان از تابع دیگری برای توصیف میدان الکتریکی  Eبهره گرفت&nbs ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 20:24

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در نرم افزار CATIA

              در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) به صورت گام به گام به زبان فارسی (18 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: * Wireframe & Surface Design (محیط سطح سازی و پوسته سازی کتیا) * Part Design (محیط طراحی قطعه کتیا) در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در 3 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود: مرحله 1: ترسیم مسیر هلیکال یا مارپیچ (Helix) مرحله 2: ترسیم فنری که از گام کم شروع شده و به یک گام مشخص می رسد. سپس در سر دیگرش دوباره به ھمان گام اولی می رسد، در واقع طیفی از گام ها را ایجاد می نماییم. مرحله 3: ترسیم فنری که در دو سرش دارای یک نوع گام ثابت است و در وسطش یک گام مشخص دیگر دارد. جهت خرید آموزش طراحی و مدلسازی فنر با گ ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 19:13

بررسی تاثیر آهنگ تغییر جرم بر میرایی اصلاح شده در ارتعاش سازه ی جرم متغیر

بررسى ارتعاش سازه هایی که جرمى وابسته به زمان دارند، در مهندسى سازه پدیده اى نسبتاً جدید است. از طرفى، سازه در حال ارتعاش است و از سویى دیگر، اجزاى غیر سازه اى آن در حال ریزش هستند؛ بنا بر این فرضیات و با استفاده از پارامترها و شرایط حاکم بر جریان ریزشى ماسه، مدلى ریاضى از یک سازه ى یک درجه آزاد با جرم متغیر طرح می شود. در مدل طرح شده، میرایى در معادله ى ارتعاش تحت تأثیر پارامترهاى مرتبط با تغییر جرم قرار مى گیرد؛ حاصل این تأثیر منجر به تعریف پارامترى بنام میرایى اصلاح شده مى گردد که تابعى است از میرایى ثابت سازه، آهنگ تغییر جرم و پارامترهاى موثر بر خروج ذرات جرم از سازه. مفهوم میرایى اصلاح شده می تواند گامى باشد در جهت توسعه ى روش هاى حل معادلات حاکم بر سازه هاى جرم متغیر. در پژوهش انجام شده، تأثیر تغییرات جرم بر میرایى اصلاح شده ى سازه بررسى می شود.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: ...ادامه مطلب