X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:25

حافظة مجازی

حافظة مجازی

حافظه مجازی‌
در این تمرین شما با صورتها و شکلهای مختلفی از مکانیزم حافظه مجازی در ویندوز NT آشنایی پیدا خواهید کرد علی‌رغم اغلب دیگر سیستمهای عامل، ویندوز NT یک API ساده و روشنی را برای اداره کردن بعضی شکلها و صورتهای حافظه مجازی تهیه می‌کند(معمولاً حافظه مجازی بطور کامل توسط برنامه نویس کاربردی‌اش روشن و واضح می‌گردد) در این تمرین شما در موارد زیر اطلاعاتی یاد خواهید گرفت:
سازماندهی سیستم حافظه مجازی ویندوز NT
چگونه فضای حافظه مجازی خود را کنترل کنید؟
چگونه یک وسیله آگاه کننده و گزارش دهنده بنویسید؟
جزئیات GlobalMemory Status , GetsystemInfo – VirtualQuery – VirtualUnlock – VirtualLock – VirtueaFree – VirtualAlloc
معرفی
حافظه مجازی صفحه‌بندی یا Paging Virtual Memory در بسیاری از سیستمهای عامل امروزی بکار گرفته می‌شود. در یک سیستم صفحه‌بندی شده، هر فرآیندی یک فضای آدرس دهی مجازی خاص خود دارد که برای ارجاع دیگر اشیاء بکار گرفته می‌شود که معمولاً محتوای یک محل یا موقعیتی از حافظه است بخشی از فضای آدرس دهی مجازی توسط ویراستار خطی ( Link editor ) تعریف می‌شوند وقتی که آن یک تصویر قابل اجرایی بوجود می‌آورد که در واقع فایل اجرایی یا EXE است. تعداد باقیمانده از فضای آدرس‌دهی می‌تواند بطور پویا در زمان اجرا توسط روشهایی که در این تمرین توضیح داده خواهد شد تعر یف شود. بعد از اینکه قسمت پایدار و ثابت از فضای آدرس‌دهی مجازی ایجاد شد در حافظه ثانویه ذخیره خواهد شد ( معمولاً در بخش یا Partition از وسیله ذخیره‌سازی کهPaging disk نام دارد ). به منظور عملی‌تر شدن شما می‌توانید Paging disk را مشابه فایل در نظر بگیرید.
در یک کامپیوتر معمول و مرسوم پردازنده تنها می‌تواند دستورات را واکشی کند یا داده‌هایی را که در حافظه اولیه یا قابل اجرا ( که معمولاً RAM خوانده می‌شوند. ) واقع شده‌اند را بارگذاری کند. حافظه اولیه در مقایسه با حافظه ثانویه کوچکتر و سریعتر است. حافظه اولیه خیلی گرانتر از حافظه ثانویه است بنابراین بطور معمول در زمره اجزای با ارزش‌تر از نظر حجم اما کوچکتر از حافظه‌های ثانویه قرار دارند.
اغلب کامپیوترها حافظه اولیه کافی حتی برای ذخیره فضای آدرس‌دهی مجازی کامل یک فرآیند را هم ندارند بنابراین در یک زمان تعداد زیادی فضا روی حافظه ثانویه برای ذخیره فضای آدرس‌دهی مجازی تعداد زیادی فرآیند وجود خواهد داشت. حافظه اولیه همچنین خیلی سریعتر از حافظه ثانویه می‌باشد. پردازنده می‌تواند یک بایت را در 2 سیکل پردازنده در حافظه اولیه بخواند یا بنویسید. اما همین عمل هزاران سیکل از پروسسور را برای نوشتن یا خواندن اطلاعات در حافظه ثانویه نیازمند است.
برای نگهداری فضای حافظه اولیه یک سیستم حافظه مجازی صفحه‌بندی شده در هر زمان داده شده تنها بخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی تعداد مختلفی از فرآیند‌ها را بارگذاری یا ( Load ) می‌کند. همانطور که Thread ها در فضای آدرس‌دهی فرآیندهایشان اجرا می‌شوندبخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی که در حال حاضر در حال استفاده است در حافظه اولیه بارگذاری می‌شود و در همان حال دیگر بخشهای فضای آدرس‌دهی در حافظه ثانویه قرار گرفته‌اند. زمانی که فرآیندی به بخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی دیگر نیاز ندارد ( حداقل برای مدتی ) از آن بخش در حافظه ثانویه کپی گرفته می‌شود. این به موقعیتی از حافظه اولیه که مورد استفاده برای ذخیره بخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی قرار گرفته بود این اجازه را می‌دهد که برای ذخیره بخش دیگری از فضای آدرس‌دهی مجازی در زمان دیگری بکار گرفته شود.
در یک سیستم حافظه مجازی سنجش در کارایی بوسیله کپی کردن یک بلوک از حافظه در حافظه اولیه یا بازگرداندن به حافظه ثانویه در زمانی که یک جابه‌جایی بین دوسطح از سلسله مرتبه حافظ مورد نیاز و ضروری باشد بدست می‌آید کارایی از این واقعیت بدست می‌آید که عملیات ورودی و خروجی حافظه ثانویه وابسته به بلوکها می‌باشد. این یعنی اگر تنها یک کلمه ( Word ) اطلاعات از حافظه ثانویه مورد نیاز باشد همه بلوک باید خوانده شود تابه آن کلمه برسیم. همچنین نسبت به مکانی که همه آن بلوک در حافظه اولیه قرار داد هم احساس است تا زمانی که باید خوانده شود تابه لغت گم شده برسیم.
فواید دیگری در بارگذاری همه بلوک‌ها نسبت به فقط یک کلمه وجود دارد. هنگامی که یک نخ یا Thread به مکانی چون I رجوع می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که بخواهد به مکان I+1 در آینده نزدیک رجوع کند به این مفهوم محلیت یا Locality گفته می‌شود. یک حافظه مجازی صفحه‌بندی شده بلوکهای با اندازة ثابت را بارگذاری می‌کند و یا برمی‌دارد که به آنها صفحه یا Page گفته می‌شود که در زمانی که داده‌ها و اطلاعات را بین حافظه اولیه و ثانویه در جهت رفت و برگشت حرکت می‌دهد انجام می‌گیرد. حد و مرز صفحه‌ها یا Page ها کاملاً توسط برنامه‌نویس مشخص و واضح می‌شود. شکل 1 عملیات یک سیستم حافظه مجازی صفحه‌بندی شده بطور عام را خلاصه می‌کند.
زمانی که یک نخ یا Thread به آدرس مجازی K رجوع می‌کند ( مرحله 1 در شکل ) حافظه مجازی ابتدا تعدا صفحات یا Page هایی که آدرس مجازی K را در بردارد تعیین می‌کند (مرحله2 در شکل ) اگر صفحه در حال حاضر در حافظه اولیه بارگذاری شده بود و موجود بود ( مرحله 3 در شکل ) سیستم حافظه مجازی آدرس مجازی را به آدرس فیزیکی متناظر با آن موقعیت در حافظه اولیه که همان Page Frame است تبدیل می‌کند ( جایی که صفحه هدف در آن واقع شده است. ) اگر صفحه در همان زمان که به آن رجوع شده بارگذاری نشده بود اجرای ‏Thread عادی دچار وقفه می‌شود تا زمانی که مدیریت حافظه صفحه مقصد را در Page Frame بارگذاری کند به محضی که آن صفحه بارگذاری شد اجرا ادامه پیدا خواهد کرد در مرحله 4 رجوع به آدرس مجازی K دوباره با آدرس فیزیکی در حافظه اولیه تعیین می‌گردد ( مکانی که موقعیت مجازی K در حال حاضر آنجا بارگذاری شده است. )

حافظه مجازی‌
در این تمرین شما با صورتها و شکلهای مختلفی از مکانیزم حافظه مجازی در ویندوز NT آشنایی پیدا خواهید کرد علی‌رغم اغلب دیگر سیستمهای عامل، ویندوز NT یک API ساده و روشنی را برای اداره کردن بعضی شکلها و صورتهای حافظه مجازی تهیه می‌کند(معمولاً حافظه مجازی بطور کامل توسط برنامه نویس کاربردی‌اش روشن و واضح می‌گردد) در این تمرین شما در موارد زیر اطلاعاتی یاد خواهید گرفت:  سازماندهی سیستم حافظه مجازی ویندوز NT چگونه فضای حافظه مجازی خود را کنترل کنید؟ چگونه یک وسیله آگاه کننده و گزارش دهنده بنویسید؟ جزئیات GlobalMemory Status , GetsystemInfo – VirtualQuery – VirtualUnlock – VirtualLock – VirtueaFree – VirtualAlloc معرفی
حافظه مجازی صفحه‌بندی یا Paging Virtual Memory در بسیاری از سیستمهای عامل امروزی بکار گرفته می‌شود. در یک سیستم صفحه‌بندی شده، هر فرآیندی یک فضای آدرس دهی مجازی خاص خود دارد که برای ارجاع دیگر اشیاء بکار گرفته می‌شود که معمولاً محتوای یک محل یا موقعیتی از حافظه است بخشی از فضای آدرس دهی مجازی توسط ویراستار خطی ( Link editor ) تعریف می‌شوند وقتی که آن یک تصویر قابل اجرایی بوجود می‌آورد که در واقع فایل اجرایی یا EXE است. تعداد باقیمانده از فضای آدرس‌دهی می‌تواند بطور پویا در زمان اجرا توسط روشهایی که در این تمرین توضیح داده خواهد شد تعر یف شود. بعد از اینکه قسمت پایدار و ثابت از فضای آدرس‌دهی مجازی ایجاد شد در حافظه ثانویه ذخیره خواهد شد ( معمولاً در بخش یا Partition از وسیله ذخیره‌سازی کهPaging disk نام دارد ). به منظور عملی‌تر شدن شما می‌توانید Paging disk را مشابه فایل در نظر بگیرید. در یک کامپیوتر معمول و مرسوم پردازنده تنها می‌تواند دستورات را واکشی کند یا داده‌هایی را که در حافظه اولیه یا قابل اجرا ( که معمولاً RAM خوانده می‌شوند. ) واقع شده‌اند را بارگذاری کند. حافظه اولیه در مقایسه با حافظه ثانویه کوچکتر و سریعتر است. حافظه اولیه خیلی گرانتر از حافظه ثانویه است بنابراین بطور معمول در زمره اجزای با ارزش‌تر از نظر حجم اما کوچکتر از حافظه‌های ثانویه قرار دارند. اغلب کامپیوترها حافظه اولیه کافی حتی برای ذخیره فضای آدرس‌دهی مجازی کامل یک فرآیند را هم ندارند بنابراین در یک زمان تعداد زیادی فضا روی حافظه ثانویه برای ذخیره فضای آدرس‌دهی مجازی تعداد زیادی فرآیند وجود خواهد داشت. حافظه اولیه همچنین خیلی سریعتر از حافظه ثانویه می‌باشد. پردازنده می‌تواند یک بایت را در 2 سیکل پردازنده در حافظه اولیه بخواند یا بنویسید. اما همین عمل هزاران سیکل از پروسسور را برای نوشتن یا خواندن اطلاعات در حافظه ثانویه نیازمند است.برای نگهداری فضای حافظه اولیه یک سیستم حافظه مجازی صفحه‌بندی شده در هر زمان داده شده تنها بخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی تعداد مختلفی از فرآیند‌ها را بارگذاری یا ( Load ) می‌کند. همانطور که Thread ها در فضای آدرس‌دهی فرآیندهایشان اجرا می‌شوندبخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی که در حال حاضر در حال استفاده است در حافظه اولیه بارگذاری می‌شود و در همان حال دیگر بخشهای فضای آدرس‌دهی در حافظه ثانویه قرار گرفته‌اند. زمانی که فرآیندی به بخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی دیگر نیاز ندارد ( حداقل برای مدتی ) از آن بخش در حافظه ثانویه کپی گرفته می‌شود. این به موقعیتی از حافظه اولیه که مورد استفاده برای ذخیره بخشی از فضای آدرس‌دهی مجازی قرار گرفته بود این اجازه را می‌دهد که برای ذخیره بخش دیگری از فضای آدرس‌دهی مجازی در زمان دیگری بکار گرفته شود. در یک سیستم حافظه مجازی سنجش در کارایی بوسیله کپی کردن یک بلوک از حافظه در حافظه اولیه یا بازگرداندن به حافظه ثانویه در زمانی که یک جابه‌جایی بین دوسطح از سلسله مرتبه حافظ مورد نیاز و ضروری باشد بدست می‌آید کارایی از این واقعیت بدست می‌آید که عملیات ورودی و خروجی حافظه ثانویه وابسته به بلوکها می‌باشد. این یعنی اگر تنها یک کلمه ( Word ) اطلاعات از حافظه ثانویه مورد نیاز باشد همه بلوک باید خوانده شود تابه آن کلمه برسیم. همچنین نسبت به مکانی که همه آن بلوک در حافظه اولیه قرار داد هم احساس است تا زمانی که باید خوانده شود تابه لغت گم شده برسیم. فواید دیگری در بارگذاری همه بلوک‌ها نسبت به فقط یک کلمه وجود دارد. هنگامی که یک نخ یا Thread به مکانی چون I رجوع می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که بخواهد به مکان I+1 در آینده نزدیک رجوع کند به این مفهوم محلیت یا Locality گفته می‌شود. یک حافظه مجازی صفحه‌بندی شده بلوکهای با اندازة ثابت را بارگذاری می‌کند و یا برمی‌دارد که به آنها صفحه یا Page گفته می‌شود که در زمانی که داده‌ها و اطلاعات را بین حافظه اولیه و ثانویه در جهت رفت و برگشت حرکت می‌دهد انجام می‌گیرد. حد و مرز صفحه‌ها یا Page ها کاملاً توسط برنامه‌نویس مشخص و واضح می‌شود. شکل 1 عملیات یک سیستم حافظه مجازی صفحه‌بندی شده بطور عام را خلاصه می‌کند.زمانی که یک نخ یا Thread به آدرس مجازی K رجوع می‌کند ( مرحله 1 در شکل ) حافظه مجازی ابتدا تعدا صفحات یا Page هایی که آدرس مجازی K را در بردارد تعیین می‌کند (مرحله2 در شکل ) اگر صفحه در حال حاضر در حافظه اولیه بارگذاری شده بود و موجود بود ( مرحله 3 در شکل ) سیستم حافظه مجازی آدرس مجازی را به آدرس فیزیکی متناظر با آن موقعیت در حافظه اولیه که همان Page Frame است تبدیل می‌کند ( جایی که صفحه هدف در آن واقع شده است. ) اگر صفحه در همان زمان که به آن رجوع شده بارگذاری نشده بود اجرای ‏Thread عادی دچار وقفه می‌شود تا زمانی که مدیریت حافظه صفحه مقصد را در Page Frame بارگذاری کند به محضی که آن صفحه بارگذاری شد اجرا ادامه پیدا خواهد کرد در مرحله 4 رجوع به آدرس مجازی K دوباره با آدرس فیزیکی در حافظه اولیه تعیین می‌گردد ( مکانی که موقعیت مجازی K در حال حاضر آنجا بارگذاری شده است. )خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: حافظة، مجازی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:23

پاورپوینت-سیستم عامل و حافظه مجازی

پاورپوینت-سیستم عامل و حافظه مجازی


سیستم‌عامل یا سامانهٔ عامل[۱] (به انگلیسی: Operating) نرم‌افزاری است که مدیریت منابع Systemرایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم می‌سازد که نرم‌افزار کاربردی اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند. سیستم‌عامل جزء ضروری‌ترین نرم‌افزارهای یک سیستم کامپیوتری است. سیستم‌عامل خدماتی به برنامه‌های کاربردی و کاربر ارائه می‌دهد. برنامه‌های کاربردی یا از طریق واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی[یادداشت ۱] و یا از طرق فراخوانی‌های سیستم به این خدمات دسترسی دارند. با فراخوانی این واسط‌ها، برنامه‌های کاربردی می‌توانند سرویسی را از سیستم‌عامل درخواست کنند، پارامترها را انتقال دهند، و پاسخ عملیات را دریافت کنند. ممکن است کاربران با بعضی انواع واسط کاربری نرم‌افزار مثل واسط خط فرمان یا یک واسط گرافیکی کاربر با سیستم‌عامل تعامل کنند. برای کامپیوترهای دستی و رومیزی، عموماً واسط کاربری به عنوان بخشی از سیستم‌عامل در نظر گرفته می‌شود. در سیستم‌های بزرگ و چند کاربره مثل یونیکس و سیستم‌های شبیه یونیکس، واسط کاربری معمولاً به عنوان یک برنامه کاربردی که خارج از سیستم‌عامل اجرا می‌شود پیاده‌سازی می‌شود. نمونه‌هایی از محبوب‌ترین سیستم‌عامل‌های نوین شامل: اندروید،بی‌اس‌دی، آی‌اواس، لینوکس، اواس ده، کیوان‌اکس، مایکروسافت ویندوز، ویندوز فون و زد/اواس می‌باشند.سیستم‌های بی‌درنگ یا زمان واقعی یک سیستم عامل چند وظیفه‌ای است که معمولاً بعنوان یک کنترل کننده در یک کاربرد خاص استفاده می‌شوند. سیستم در این حالت می‌بایست در زمانی مشخص و معین حتماً جواب مورد نظر را بدهد. سیستم‌های کنترل آزمایش‌های علمی، تصویربرداری پزشکی، کنترل صنعتی و برخی از سیستم‌های نمایش از این دسته‌اند. هدف اصلی استفاده از سیستم‌های بی‌درنگ واکنش سریع و تضمین شده در برابر یک رویداد خارجی می‌باشد. در سیستم‌های بی‌درنگ معمولاً وسایل ذخیره‌سازی ثانویه وجود ندارد و به جای آن از حافظه‌های ROM استفاده می‌شود. سیستم‌عامل‌های پیشرفته نیز در این سیستم‌ها وجود ندارند چرا که سیستم‌عامل کاربر را از سخت‌افزار جدا می‌کند و این جداسازی باعث عدم قطعیت در زمان پاسخ‌گویی می‌شود. سیستم‌هایی که در آن مهلت زمانی[یادداشت ۲] باید پاسخ داده شود را بی‌درنگ سخت و سیستم‌هایی که مهلت زمانی را پشتیبانی نمی‌کنند بی‌درنگ نرم می‌نامند. از کاربرد سیستم‌های بی‌درنگ سخت می‌توان به کنترل موتور یک خودرو (پاسخ با تأخیر می‌تواند نتایج فاجعه‌باری را به همراه داشته باشد) و در سیستم‌های بی‌درنگ نرم می‌توان به اسکن بارکد در پایانه فروشگاه (با اینکه سرعت پاسخ‌دهی باید سریع باشد اما به حادّی سیستم‌های سخت نمی‌باشد) اشاره کرد

سیستم‌عامل دو کار عمده انجام می‌دهد:


در نگرش پایین به بالا، منابع منطقی (مانند فایل‌ها) و منابع فیزیکی (مانند دستگاه‌های سخت‌افزاری) رایانه را مدیریت و کنترل می‌کند.
در نگرش بالا به پایین، وظیفه سیستم‌عامل این است که یک ماشین توسعه یافته[یادداشت ۳] یا ماشین مجازی را به کاربران ارائه کند تا آنها بتوانند آسان‌تر برنامه‌نویسی نمایند و درگیر پیچیدگی‌های سخت‌افزاری رایانه نشوند.[نیازمند منبع]


به طور کلی، وظایف سیستم‌عامل شامل موارد زیر است:


استفاده بهینه‌تر از منابع و جلوگیری از به هدر رفتن آنها
تخصیص و آزاد سازی منابع
اداره صف‌ها و زمان‌بندی استفاده از منابع
حسابداری میزان استفاده از منابع
ایجاد امنیت
ایجاد، حذف و اداره فرایندها
ایجاد مکانیسم‌های ارتباط بین فرایندها و همگام‌سازی آن‌ها
مدیریت فایل‌ها و پوشه‌ها
مدیریت حافظه‌های اصلی و جانبی
برقراری امکان دسترسی چندتایی[یادداشت ۴] و اجرای هم روند[یادداشت ۵] فرایندها
به اشتراک گذاری منابع[یادداشت ۶]
تعیین راهکارهایی برای اداره بن‌بست[یادداشت ۷]
جلوگیری از وضعیت رقابتی[یادداشت ۸] و تداخل یا در هم قفل شدن[یادداشت ۹] فرایندها
جلوگیری از گرسنگی[یادداشت ۱۰]


سیستم‌عامل‌های فعلی[ویرایش]


در سالهای اخیر رقابت بیشتر بین سیستم‌عامل‌های مایکروسافت ویندوز، اپل مک اواس و لینوکس جریان دارد که آماری که در ماه ژوییه ۲۰۱۱ توسط وب‌گاه W3Schools به ثبت رسیده حاکی از آن است که هم اکنون بیش از ۸۰ درصد کاربران اینترنت از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنند.


آمار موجود که مربوط به اوت ۲۰۱۰ می‌باشد به شرح زیر است:


ویندوز ۷: ۳۷٫۸٪
ویندوز ویستا: ۶٫۷٪
ویندوز اکس پی: ۳۹٫۷٪
ویندوز ۲۰۰۳: ۰٫۹٪
مک اواس: ۸٫۱٪
توزیع‌های گنو/لینوکس: ۵٫۲٪
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:18

سازمان مجازی

سازمان مجازی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

شاید شما از خودتان بپرسید چرا باید محل کار ما یک ساختمان حتما" اداری باشد؟

چوابها معمولا" یکسان هستند .مثلا" می گویند چون با سایر همکاران در آنجا هستیم وبه کار فروش یا خدمات می پردازیم. یا درآن مکان نیز می توانیم سوالات کاری خودمان را ازهمکاران بپرسیم.

اما سوال اینجاست، اگر قرارنباشد برای کار کردن و گرفتن جواب سوالات خود به محیط کاری فیزیکی برویدچه مسئله یا مسائلی پیش می آید ؟

به جای همه این هم امکانات یک محیط الکترونیکی ایجاد شود و هر کس بتواند کار خود را از هر نقطه ای از دنیا به راحتی از طریق کانالهای ارتباطی مثل اینترنت کارهای خویش را انجام دهد .

اگر این کارها انجام شود بدانید که اولین گام را در ایجاد سازمانهای مجازی برداشته اید.

● گامهای دیگر برای اجرای فرایندهای سازمانهای مجازی.

▪ چه عواملی باعث می شود که یک سازمان مجازی متفاوت باشد ؟

اولین و مهمترین عامل همان حذف عاملهای زمانی و مکانی است .

یعنی اینکه دیگر شما سد و مانعی به نام زمان و مکان در انجام کارهای خود، ندارید هر وقت بخواهید و هر جا بخواهید می توانید کار خود را انجام دهید .

تمرکز فوق العاده برای خدمات و تولیدات جدید به خصوص آنهایی که ما در آنها قصد داریم فقط به پیشرفت برسیم و تمرکز روی کاهش هزینه نداریم یعنی اینکه نمی خواهیم فقط کاهش هزینه کنیم .

▪ چه عواملی برای ایجاد یک سازمان مجازی انجام می گیرد .

۱) تغییر و تحول مدام در سازمانها ی مجازی صورت می گیرد .

۲) اهداف به یک سو گرایش می یابند .

۳) بهره گیری از علم برای ایجاد محصول جدید و یا نوع آوری جدید صورت می گیرد .

۴) ایجاد تغییر سریع و انعطاف آسان با تغییر و جابجایی همکاران .

▪ چه اهدافی در ایجادیک سازمان مجازی دخیل اند ؟

اغلب این گامها برداشته می شود :

۱) اغلب کاهش هزینه به میزان خیلی زیاد در تاسیس سازمانهای مجازی صورت می گیرد، مهمترین دلیل آن هم این است که دیگر ساختمانهای آن چنانی برای سازمان نیاز نیستند .

۲) بهره گیری از دانش و تجارب همدیگر برای افزایش سود آوری و کاهش هزینه های کلی .

۳) در این مرحله سازمان مجازی شکل می گیرد . و کلیه همکاران از تجارب همدیگر استفاده می کنند تا اینکه ابداع و نوع آوری جدیدی شکل گیرد .

البته این نکته مهم قابل ذکر است که ایجاد سازمانهای مجازی در تمام قسمتهای آن صورت نخواهد گرفت بعضی بخشها هستند که امکان مجازی شدن را ندارند.

● اجزای یک سیستم مجازی عبارتند از :

▪ سیستم های مجازی : در این قسمت وظایف تیم ها و افراد تیم که برای یک سیستم مجازی لازم است مشخص می شود .

▪ آزمایشهای مجازی : در این بخش تاثیر عوامل مختلف بر سازمان مجازی بحث و بررسی و آزمایش و اندازه گیری می شود .

▪ اداره مجازی : در این قسمت یک سری وظایفی که اداره مجازی یا یک سیستم مجازی دارد ، مشخص می شود .

▪ فروشگاههای مجازی : شامل فروشگاههایی هستند که قابلیت انعطاف خیلی سریع برای محصولات متنوع دارند .

▪ سازمان مجازی: این قسمت در واقع آخرین مرحله از مجازی سازی است که کل سازمان، مجازی شده است.

▪ در تمامی موارد، سیستم مجازی، به موارد زیر اشاره می کند:

ـ تغییر و تحول دائمی .

ـ خویش مدیریتی در تیم ها و بخشهای مختلف .

ـ دانش غیر ساختاری اما همگرا شده .

چرا مجازی سازی صورت می گیرد؟ یا چه عواملی باعث می شود که ما سازمان مجازی ایجاد کنیم ؟

▪ این عوامل شامل :

محلی سازی ؛ با پیشرفتهای زیاد میل به مشتریان محلی افزایش می یابد .

ـ دسترسی به منابع .

ـ ایجاد کمیته های عالی .

ـ نیاز به تغییرات سریع و مداوم .

ـ افزایش تولیدات و محصولات و خدمات تخصصی .

ـ افزایش ملزومات برای استفاده از دانش تخصصی .

ـ کار الکترونیکی .

در یک سازمان مجازی برای ارتباط، از یک سری ارتباطات کامپیوتری استفاده می شود، که به صورت الکترونیکی است .

شما می توانید با استفاده از تکنیکهای الکترونیکی به عنوان مدیر، فرایندهایی که در سازمان توسط کاربران و کارمندان انجام گرفته یا می گیرد را، کنترل نمائید.

همچنین می توانید از یک سری سیستمهای شبکه به نام:Electronic Workspace Network ، سیستمهای کامپیوتری، کارمندان را به همدیگر ربط دهید. تا اینکه در کل، وظایف و ماموریت سازمان انجام شود.

● ساختاریک فضای کاری الکترونیکی چگونه است ؟

ساختار، یک فضای کاری الکترونیکی است که در واقع همان آیینه تمام نمای سازمان است. این ساختارها باید به راحتی پیشرفت کنند و به سازمان مجازی ادغام شوند.

برای اینکه تمامی این اهداف تحقق یابد، باید تمامی بخشها با همدیگر تعامل دو طرفه داشته باشند. تا به عبارت فلسفی سازمان نایل گردند.

▪ فضاهای الکترونیکی باید این عوامل را آسان سازی کنند:

ـ ایجاد قوانین مربوط به آسان سازی کارها

ـ ایجاد پرونده های جدید

ـ ایجاد لینکهای ارتباطی بین مردمی

وظایف معمولی ساختارهای مجازی اینگونه است:

۱) ایجاد یک سیستم تولید که توانایی این را داشته باشد که کارها را به صورت مرحله ای و دقیق انجام دهد یعنی اینکه وقتی مرحله ای تمام شد وارد مرحله بعد شویم.

۲) ایجاد یک سیستمی که در آن مردم و مراجعان بتوانند مسائل و مشکلات خود را به راحتی و به سهولت با مراجع ذیربط مطرح نموده و کاملا" راهنمایی شوند.

عناوین :

مقدمه
سازمان‌های مجازی
ویژگیهای سازمانهای مجازی
اهداف عمده سازمانهای مجازی
ساختار سازمانهای‌ مجازی‌
سازمان مجازی: مزایا و معایب
راهبردهای نظارت و کنترل
وضعیت سازمانهای مجازی در ایران
بازارهای‌ آینده‌
نتیجه گیریخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: سازمان، مجازی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:24

شبکه های خصوصی مجازی

شبکه های خصوصی مجازی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

در طی ده سال گذشته دنیا دستخوش تحولات فراوانی در عرصه ارتباطات بوده است . اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه ای مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهای مربوطه بودند ، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در محدوده جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند. به عبارت دیگر تفکرات منطقه ای و محلی حاکم بر فعالیت های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده اند. امروزه با سازمانهای زیادی برخورد می نمائیم که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی در سطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می باشند . تمام سازمانهای فوق قبل از هر چیز بدنبال یک اصل بسیار مهم می باشند : یک روش سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا

اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ایجاد یک شبکه WAN از خطوط اختصاصی (Leased Line) استفاده می نمایند.خطوط فوق دارای انواع متفاوتی می باشند. ISDN ( با سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه )، ( OC3 Optical Carrier-3) ( با سرعت 155 مگابیت در ثانیه ) دامنه وسیع خطوط اختصاصی را نشان می دهد. یک شبکه WAN دارای مزایای عمده ای نسبت به یک شبکه عمومی نظیر اینترنت از بعد امنیت وکارآئی است . پشتیانی و نگهداری یک شبکه WAN در عمل و زمانیکه از خطوط اختصاصی استفاده می گردد ، مستلزم صرف هزینه بالائی است

همزمان با عمومیت یافتن اینترنت ، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعه شبکه اختصاصی خود را بدرستی احساس کردند. در ابتدا شبکه های اینترانت مطرح گردیدند.این نوع شبکه بصورت کاملا" اختصاصی بوده و کارمندان یک سازمان با استفاده از رمز عبور تعریف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می باشند. اخیرا" ، تعداد زیادی از موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته های جدید ( کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور )، اقدام به ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی VPN)Virtual Private Network) نموده اند.

یک VPN ، شبکه ای اختصاصی بوده که از یک شبکه عمومی ( عموما" اینترنت ) ، برای ارتباط با سایت های از راه دور و ارتباط کاربران بایکدیگر، استفاده می نماید. این نوع شبکه ها در عوض استفاده از خطوط واقعی نظیر : خطوط Leased ، از یک ارتباط مجازی بکمک اینترنت برای شبکه اختصاصی بمنظور ارتباط به سایت ها استفاده می کند.

عناوین :

عناصر تشکیل دهنده یک VPN

دو نوع عمده شبکه های VPN وجود دارد

شبکه های LAN جزایر اطلاعاتی

امنیت VPN

تکنولوژی های VPN

شبکه های vpn قسمت دوم

مقدمه

یک مثال

معایب و مزایا

تونل کشی

امنیت در VPN

معماری‌های VPN

تکنولوژی های VPN

قراردادهای موجود در پیاده‌سازی VPN

رده‏ ی بسته‏ گرا Packet Oriented

رده‏‌ی کاربردگرا Application Oriented

قراردادهای کاربردگرای VPN

قراردادهای:SSH

قرار داد SOCKS

قراردادهای رده‏ی بسته‏گرای VPN

Simple Key Management for Internet Protocol SKIP

Layer 2 Tunneling Protocol L2TP

Layer Two Filtering L2F

Point to Point Tunneling Protocol PPTP

Ipsec IP Security protocol

ویژگی های امنیتی در IPsec

جریان یک ارتباط Ipsec

مدیریت کلیدهای رمز در Ipsec

نتیجه گیری

VPN چیست؟

دسته بندی VPN براساس رمزنگاری

دسته بندی VPN براساس لایه پیاده سازی

دسته بندی VPN براساس کارکرد تجاری

خوب اما VPN چیست؟

IPSec چیست ؟

IPSec Policyخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شبکه، خصوصی، مجازی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:35

بررسی و راه اندازی فروشگاه مجازی

بررسی و راه اندازی فروشگاه مجازی

مقدمه

ابتدا مدیر فروشگاه وارد سایت می شود و ثبت نام می کند ( ثبت نام فروشگاه ) پس از آنکه وی ثبت نام کرد به قسمت ( مدیریت فروشگاه ) می رود و کالاهای خود را به فروشگاه اضافه می کند .

سپس کاربران برای دیدن فروشگاهها و خرید از آنها باید در سایت ثبت نام کنند . کاربرانی که در سایت ثبت کرده اند می توانند در همان صفحه اصلی با واردکردن نام کاربری و کلمه عبور وارد قسمت خرید از فروشگاه شوند . در این قسمت نام فروشگاهها لیست شده است .شما برای جستجوی محصولات هر یک از فروشگاه بایدنام فروشگاه درقسمت جستجو وارد کنید .

آنگاه دکمه جستجو را بزنید . سپس محصولات آن فروشگاه لیست می شود . اگر دکمه خرید را بزنید این کالا به سبد کالا شما اضافه می شود , در نهایت اگر بخواهید فاکتور خریدتان را مشاهده کنید باید کلید فاکتور خرید را کلیک کنید تا تعداد کل کالایتان به همراه مبلغ کل را نمایش دهد .

به این ترتیب کاربر توانسته است به online خرید نماید

سناریوی اول : ثبت نام کاربران در سایت

هر مراجعه کننده می تواند عضوی از سیستم ما شود و یک صفحه خانگی مخصوص خود را داشته باشد و کالاهای مورد نظر خود را پس از انتخاب در سبد کالاهای خود ذخیره کند تا پس از طی مدت زمانی برای خرید نهایی اقدام کند .

سناریوی دوم : ثبت نام در لیست فروشگاهها

هر کاربری که بخواهد کالاهای خود را از طریق سیستم ما به فروش برساند می بایست ابتدا یک نام برای فروشگاه خود در نظر بگیرد و سپس لیست کالاهای خود را به همراه عکس در فروشگاه خود قرار دهد . پس از انجام این کار نام این فروشگاه در لیست فروشگاههای موجود در فروشگاه مجازی قرار خواهد گرفت .

سناریوی سوم : خرید

هر کاربر می تواند کالاهای مورد نیاز خود را از بین کالاهای موجود در فروشگاههای مختلف انتخاب و در سبد کالاهای خرید خود قرار دهد و بعد از نهایی کردن فاکتوری صادر می گرددکه کاربر بعد از دریافت کالاها هزینه را پرداخت می نماید .

.NET چیست ................................................................................................................................... 1

زبان میانجی( MSIL ) ........................................................................................................................ 1

سیستم زمان اجرای عمومی ( CLR ) ....................................................................................................2

زبانهای .NET .....................................................................................................................................2

ASP.NET ........................................................................................................................................2

سرویسهای وب .....................................................................................................................................2

شی چیست.............................................................................................................................................2

کلاسهای پایه .NET ...........................................................................................................................3

ASP.NET چگونه کار می کند .........................................................................................................4

صفحات ASP.NET را با پسوند ASPX ذخیره کنید .......................................................................5

کدهای ASP.NET را در صفحه وب بنویسید ....................................................................................5

برچست
ادامه مطلب

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:22

طراحی و پیاده سازی یک مدرسه مجازی

طراحی و پیاده سازی یک مدرسه مجازی

با توجه به نیاز مبرم دانش پژوهان به سایت هایی که جنبه علمی داشته باشد و دارای قابلیت هایی نظیر در اختیار قرار دادن تست و برقراری آزمون های ON LIN باشد و بتواند در ارتقاء سطح علمی دانش آموزان مؤثر باشد این سایت طراحی شده است عملکرد این سایت به صورت زیر می باشد. کاربر پس از ورود به سایت برای استفاده ازا امکنانات موجود باید عضو شود و یا اینکه از طرف آموزشگاه عضو شده باشد که پس از آن می تواند LOGIN کند.

اعضای سایت و کاربران مجاز می توانند از بخش آزمون استفاده کنند.

فهرست:

مقدمه 1

فصل اول: مقدمه ای بر آموزش از راه دور

آموزشگاه های مجازی 4

آموزش از راه دور 10

فواید آموزش از راه دور 10

ابزارهای آموزش از راه دور 12

عوامل اصلی در فرایند آموزش از راه دور 13

کلاس های مجازی 14

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش 14

نیازمندیهای کلاس های مجازی 16

نتیجه گیری 21

فصل دوم: توصیف کلی نیازمندیهای سیستم

ایده ها 24

تحلیل نیازمندیها 25

نمودار نهای کلی سیستم 27

توصیف گزارش کار سیستم و DFD سیستم 28

توصیف تعریف مدیر سیستم 29

اختصاص دادن امکانات مورد نیاز مدیر سایت 31

توصیف امکان استفاده دانش آموزان از سایت 36

فصل سوم: نحوه پیاده سازی سیستم

نیازمندیهای سیستم جهت پیاده سازی 41

ASP.NET 42

C# 45

SQL SERVER 2000 50

برقراری ارتباط و امنیت در سایت SQL SERVER 52

ساختار سایت 63

مراجع 65خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: طراحی، پیاده، سازی، مدرسه، مجازی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:15

پاورپوینت حافظه مجازی

پاورپوینت حافظه مجازی


حافظه مجازی چیست؟
حافظه مجازی یکی ازبخش های متداول در اکثر سیستم های عامل کامپیوترهای شخصی است . سیستم فوق با توجه به مزایای عمده، بسرعت متداول و با استقبال کاربران کامپیوتر مواجه شده است .
اکثر کامپیوترها در حال حاضر از حافظه های محدود با ظرفیت 64 ، 128 و یا 256 مگابایت استفاده می نمایند. حافظه موجود در اکثر کامپیوترها بمنظور اجرای چندین برنامه بصورت همزمان توسط کاربر ، پاسخگو نبوده و با کمبود حافظه مواجه خواهیم شد.
مثلا" در صورتیکه کاربری بطور همزمان ، سیستم عامل ، یک واژه پرداز ، مرورگر وب و یک برنامه برای ارسال نامه الکترونیکی را فعال نماید ، 32 و یا 64 مگابایت حافظه، ظرفیت قابل قبولی نبوده و کاربران قادر به استفاده از خدمات ارائه شده توسط هر یک از نرم افزارهای فوق نخواهند بود. یکی از راهکارهای غلبه بر مشکل فوق افزایش و ارتقای حافظه موجود است . با ارتقای حافظه و افزایش آن ممکن است مشکل فوق در محدوده ای دیگر مجددا" بروز نماید
. یکی دیگر از راهکارهای موجود در این زمینه ، استفاده از حافظه مجازی است .
در تکنولوژی حافظه مجازی از حافظه های جانبی ارزان قیمت نظیر هارد دیسک استفاده می گردد. در چنین حالتی اطلاعات موجود در حافظه اصلی که کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند ، از حافظه خارج و در محلی خاص بر روی هارد دیسک ذخیره می گردند. بدین ترتیب بخش ی از حافظه اصلی آزاد و زمینه استقرار یک برنامه جدید در حافظه فراهم خواهد شد. عملیات ارسال اطلاعات از حافظه اصلی بر روی هارد دیسک بصورت خودکار انجام می گیردخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، حافظه، مجازی
چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 16:52

بررسی کارکرد، تاریخچه و بخش های مختلف سیستم آموزش مجازی و الکترونیک - 38 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

                مزایا و معایب دانشگاه مجازی : تا به حال به طور کلی درباره مسایل اصلی وفرعی در رابطه  با دانشگاه مجازی بحث شد و با اکثر بخشهای آن اجمالاً آشنا شدید و حال نوبت به آن می رسد که با مزایا و معایب این پدیده به طور کلی آشنا شوید در ادامه با مزایا و معایب این دانشگاه یا دانشگاه مجازی آشنا شوید . از جمله مزایا و معایب این دانشگاه عبارتند از : ظرفیت پذیرش را با به کارگیری ابزار فناوری پیشرفته بالا می رود . عدم نقل و انتقال مکانی برای دانشجویان عدم نیاز دانشجویان به خوابگاه مامی توانیم تعداد ساعات را در هفته افزایش دهیم تا طول ترم کم شود وبه جای دو ترم در طول یک سال سه یا چهار ترم داشته باشیم یعنی مدت زمان تحصیلی کوتاه می‎شود . اولاً : بهترین مدرسان را داریم . ثانیاً : هر وقت دانشجو بخواهد می‎تواند از مطالب ارائه شده استفاد ...ادامه مطلب
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 22:01

دانلود نسخه اصلی مقاله برتر فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

دانلود نسخه اصلی مقاله برتر فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)   فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها) این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 20 صفحه گرد آوری شده است. تنظیم این مقاله توسط مدیر سایت انجام شده و مشابهی در اینترنت ندارد. بهترین مقاله جهت ارائه در جشنواره فرهنگیان بسیجی می باشد. در تنظیم این مقاله تمامی نکات نگارشی طبق بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش رعایت شده است. چکیده جامعه ما در حال حاضر از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است.بنابراین می‌توان گفت که فضاهای مجازی نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند به همین دلیل امروزه مدیریت دانش و اطلاعات نیازمند یک سری تغییرات در تکنولوژی‌هاست به طوری که باید به سمتی حرکت کنیم که در حداقل زمان بتوانیم حداکثر اطلاعات را به افراد ارای ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 20:33

فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت ( فرصت ها و چالش ها ) شماره 2

فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت ( فرصت ها و چالش ها ) شماره 2  18 صفحه کامل جهت ارائه فرهنگیان   ...ادامه مطلب
1 2 3 4 >>