X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:39

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

حال با توجه به این مطالب به نظر میرسد به منظور در گیر کردن و ادامه شرکت دانش آموزان در فرایند یادگیری و فراگیری هر چه بیشتر مطالب توسط آنها ، فهم ترجیحات، سبک یادگیری و سبک شناختی هر یک از آنها بسیار مؤثر است.بنابر این سازگار کردن روشهای آموزشی دانش آموزان با سبک های یادگیری آنها بسیار سودمند است. این امر مستلزم این است که در ابتدا سبک ها ی یادگیری آنها را شناسایی کنیم. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش رویکردهای یادگیری در میزان اثربخشی روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی است.

فهرست مطالب

فصل اولکلیات.. 1

مقدمه.. 2

بیان مساله.. 3

فرضیه های پژوهش.. 4

سوالات تحقیق.. 4

مراحل اجرای طرح.. 5

فصل دومادبیات تحقیق.. 6

نظریه اندیشمندان.. 7

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع.. 12

منابع 16خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:21

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

مقدمه :

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.

فهرست مطالب :

مقدمه .......................................................................... 1

اهداف مدیریت مشارکتی .................................................... 2

سیر تکوین مدیریت مشارکتی ............................................. 5

فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی ............................. 7

توسعه نیروی انسانی در فرآیند مشارکت ............................ 9

امر به معروف و نهی از منکر .............................................. 11

مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی ................................. 12

مدیریت مشارکتی ........................................................... 13

فرهنگ سازمانی ، عوامل تعیین کننده ............................... 16

مدیریت مشارکتی برای حل معضلات شهری ....................... 26

نظام مدیریت مشارکتی ................................................... 27

نتیجه گیری ................................................................... 32

منابع ............................................................................ 33خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، مشارکتی
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 00:17

نمونه پرسشنامه شهرسازی مشارکتی و جایگاه مشارکت مردم در شهر

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی شهرسازی مشارکتی و جایگاه مشارکت مردم در شهر ایرانی واقعیات، اهداف و استراتژی ها تدوین و به صورت 24 سوال طراحی شده است. ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:29

دانلود پرسشنامه مدیریت مشارکتی در سازمان با فرمت وردادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 20:35

نمونه پرسشنامه جایگاه نقش مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری شهرهای جدید

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی جایگاه نقش مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری شهرهای جدید تدوین و به صورت 3 فرم (1-پرسشنامه شهروندان 2-پرسشنامه هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید 3-پرسشنامه برای اعضای شورای شهر) در 80 سوال طراحی شده است. ...ادامه مطلب
چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 17:11

رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رهیافتی موثر در جهت پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط شالیکاران: مطالعه موردی شهرستان بابل

چکیده : بکارگیری الگوهای توسعه موجب کاربرد وسیع نهاده های کشاورزی به ویژه افزایش کاربرد سموم و انواع کودهای شیمیایی گشته است که علاوه بر از بین بردن گونه های مختلف گیاهی و جانوری و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی سبب افزایش بیماری های مهلک و لاعلاج گردیده است. لذا به منظور کنترل آفات بایستی از سموم شیمیایی به طور حداقل استفاده نمود و بیشتر به سمت استفاده از مبارزه بیولوژیک پیش رفت. در همین راستا کارگاه منطقه ای کنترل بیولوژیک آفات گیاهی خاور نزدیک، در بابلسر، بهترین روش پذیرش همگانی مدیریت تلفیقی آفات را مشارکت کلیه روستاییان در یک فضای آموزشی بدون دیوار به نام مدرسه مزرعه کشاورز معرفی نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدرسه مزرعه کشاورز در پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط شالیکاران شهرستان بابل می باشد. اطلاعات از ۴۳۳ شالیکار ( ۸۱ شالیکار شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز و ۳۵۲ نفر از شالیکارنی که در ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 20:58

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - مدیریت مشارکتی سیستم پویا برای توسعه سازمانی

چکیده ای از مقدمه آغازین ”  ترجمه مقاله مدیریت مشارکتی سیستم پویا برای توسعه سازمانی ” بدین شرح است: همبستگی معناداری بین تساوی طلبی و مدریت مشارکتی وجود داشت با ضریب همبستگی ۵۲/۰ تجزیه و تحلیل بیشتری که برای ترکیب مولفه های مشارکت سازمانی انجام گرفت، پیش بینی کننده بهتری از مدیریت مشاکرتی بود. به همین دلیل ، تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده بود. بنابراین هم همبستگی پیرسون و هم تحلیل رگرسیون برای آزمون تاثیر متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. این نتایج نشان می دهند که شفافیت در ۰۵/۰ معنادار بود(۰ ۰۳۵/ )، همکاری در سطح ۰۵/۰ معنادار بود (۰ ۰۱۵/ ) و احترام ۲۰/۰ . سایر فاکتورها شامل تعیین اهداف جمعی، کر تیمی و اعتماد در سطح ۰۱/۰ معنادار بود ( ۰/۰ ). از این ۶ فاکتور، تعیین اهداف جمعی بیشترین همبستگی رگرسیونی را با مدیریت مشارکتی داشت با ضریب بتای ۰ ۲۷۲/ ، در کل، تفاوت معناداری بی ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 00:37

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی مهم ‌ ترین روش رهبری و مدیریت سازمانی است که می ‌ تواند موجبات افزایش اثر بخشی سازمانی و تصمیم ‌ گیری بهینه در سازمان را فراهم نماید. این پاورپوینت در 41 اسلاید پس از بررسی مفاهیم مدیریت مشارکتی به تعریف انگیزش و مسایل مربوط به آن می پردازد . سپس با اشاره به نتایج چند تحقیق از جمله تحقیق اسپیریتزر در شرکت فورچون و تحقیق مالاک و کورستد به مقایسه عامل انگیزش در ایران با سایر کشورها پرداخته و در پایان با یک نتیجه گیری به بحث خاتمه می دهد .  ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، مشارکتی
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 23:36

بررسی نقش مشارکتی دانش اموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسهpdf

مقاله زیر در قالب  pdf در همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی در سال 1385 به چاپ رسیده است و شامل 27صفحه می باشد دانلود بررسی نقش مشارکتی دانش اموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسهpdf نویسندگان: صمد ایزدی، علی آقا محمدی، مصطفی عزیزی نوآوری در آموزش و پرورش نوآوری در دوره ابتدایی ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 03:25

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی بر نگرش ریاضی،خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی(مقاله جدید1394)

این مقاله در 12 صفحه جزو مقالات منخب مجازی دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی تهران است که در سال 1394 ارائه گردیده است. ...ادامه مطلب
1 2 >>