X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:44

دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها


مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها در 44 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


سرفصل های اصلی

مقدمه

ساختمانهای بنایی غیر مسلح

ساختمانهای بنایی نیمه مسلح

ساختمانهای بنایی مسلح

ساختمانهای بنایی مرکب

روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری در برابر بارهای غیرمترقبه

بیشترین حد استحکام و پیوستگی

کمترین حد استحکام و پیوستگی

طراحی اجزای سازه‌ای مقاوم


- مقدمه

بارهای غیر مترقبه یا غیرمعمول شامل بارهایی می‌باشند که در روش‌های متداول، سازه معمولاً برای آنها طراحی نمی‌گردد. دو گروه عمدة این بارها عبارتند از:

1- بارگذاری ناشی از انفجار

2- بارگذاری ناشی از ضربه و تصادم

انفجار ممکن است در داخل یا خارج ساختمان روی دهد. این انفجارها می‌تواند ناشی از عواملی نظیر موارد ذیل باشد:

1- انفجار بمب

2- انفجار و مشتعل شدن گاز

3- حمل و نقل مواد شیمیایی منفجر شونده یا گاز

4- ملموس ترین نمونه از بار ضربه‌ای، تصادم وسائط نقلیه با سازه می باشد.

در این مقاله ‏‏، عملکرد اجزای ساختمان در برابر بارگذاری ناشی از این قبیل انفجارها و تصادم بررسی می‌شود.

نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته بر روی نحوة بارگذاری انفجار و بررسی میدانی انجام شده بر روی حجم و میزان خرابی‌های بوجود آمده در حوادث روی داده نشان می‌دهد که بار ناشی از انفجار و تصادم از یک طبیعت دینامیک برخوردار می‌باشد، اما در هنگام طراحی اغلب آن را بصورت استاتیکی فرض کرده و کنترل ها بر آن مبنا انجام می‌گیرد.

طرحی سقف‌ها، دیواره ها و اتصالات مربوط به نحوی که مانع فروپاشی و انهدام ساختمان گردد از اهمیت به سزائی برخوردار است. در این مقاله هدف ارائه روشهایی برای ایمن سازی ساختمانهای مسکونی آجری در مقابل انفجار و تصادم است. برای تحقق این هدف مطالعات در چند مرحله انجام می‌گیرد.

نخست سعی می گردد، ساختمانهای بنایی رایج در کشور دسته‌بندی گردد و مشخصات فنی آنها بویژه از دیدگاه انفجار و تصادم، مورد بررسی واقع شود. سپس کوشش خواهد شد تا بر اساس روشهای متداول و استاندارد برای آنالیز و طراحی ساختمانهای آجری، عملکرد آنها در برابر انفجار و تصادم و نقاط ضعف احتمالی در طراحی‌های معمول Kآنها در آنهامورد مطالعه قرار گیرد.

در نهایت ، بر اساس مباحث بعمل آمده، توصیه‌هایی برای بهبود رفتار و مقاوم‌سازی ساختمانهای بنایی عرضه خواهد شد.

2- دسته‌بندی ساختمانهای آجری

ساختمانهای بنایی شامل کلیة ساختمانهایی است که با مصالح فشاری نظیر آجر، بلوک بتنی، سنگ خشت و امثالهم و ملات بنا گردیده و دیوارهای ضخیم باربر در آنها مسئولیت انتقال وزن سازه و سربارهای موجود را به شالوده دارند. در میان انواع ساختمانهای بنایی،‌ ساختمانهای آجری بویژه در شهرها از فراوانی بیشتری نسبت به سایر انواع برخوردار می‌باشند و لذا تکیة ‌اصلی بحث بر روی این قبیل ساختمانها می‌باشد.

بطور کلی ساختمانهای بنایی به چهار گروه تقسیم می‌گردند.

1- ساختمانهای بنایی غیرمسلح

2- ساختمانهای بنایی نیمه مسلح

3- ساختمانهای بنایی مسلح

4- ساختمانهای بنایی مرکب

خصوصیات کلی این چهار نوع ساختمان، به شرح زیر می‌باشد:

....خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:21

ترتیب و مقاوم سازی نسل

ترتیب و مقاوم سازی نسل

پیشگفتار :

در عصر ودوره ای بس سخت و دشوار زندگیمان می کنیم ، عصری که به تناسبها می توان ان را عصر بحرانها ، تهاجمها وجنگ افروزیها نامید عصر حاضر عصرگرفتاری مستضعفان و در عین حال دوران بیداری آنان است این که گفته اند جهان ما ، جهان کون وفساد است در عصرها مصداق بیشتری دارد عوامل آشوب آفرین و مفسده ساز دراین دوران حیات رو به گسترش ورشد و فزونی می روند و مارا در این مسیر ،‌دشواریها و مشکلانی است . صاحبنظران و مربیان در پی آن اند وظیفه و رسالت خود را در حفظ نسل ودور داشتن آنها از خطرات و آسیبها ایفا کنند اما آنچنان که بایسته است در آن توفیق وپیشرفت ندارد .

مشکل تهاجم پذیران :

یعنی نسل افت پذیر و تهاجم پذیر است که متاسفانه رقم آنها در عرصه ملی و بین المللی اندک نیست اینان به علت ضعف فرهنگی محدودیتهایی فکری ،ضعف در قوت و قدرت به معنی عالم ، مقاومت و پایداری لازم را در برابر تهاجمات ندارد براین عده باید آمار گروهی را افزوده که به دلایلی در خط مکتب نیستند و از اعتقادات و فرهنگ خود به دور افتاده اند و در حفظ ومصون سازی خود وا مانده اند همچنین باید از گروهی یادکرد که در سایه تربیت خاص و تبلیغات نافذ عادت به مشحا وشیوه ای از حیات که ویژه غرب و به دور از خط فکری اسلام است، آب غرب درکامشان گواراتر است و بدین سان اینان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مبلغ اندیشه غربند و با الگوگیری از شیوه زندگی و راه ورسم آنان به شرآن خطوط وگسترش وتوسعه آن پرداخته و جامعه رادچار مشکل بیشتری می کنند و طبیعی است که در چنین وضع وشرایطی کار ومسئولیتی مربیان سنگین تر باشد .

مشکل مهاجمان

آری در عصری که ادعا ی مدنیت بشر ودفاع از ازادیها و حقوق انسان بر سر همه زبا نهاست ، و حتی سازمانهای حقوقی وبین المللی ، برخی از کشورهای را به جرم رعایت نکردن حقوق بشر محکوم می کنند ودر محاصره اقتصادی وسیاسی قرار شان می دهند و شاهدآنیم که همان قدرتمندان و زورمداران از هر سو به مستضعفان جهان می تازندو انها را تسلیم رای و مرام خود می خواهند آری ، زورمندان جهان ، محرومان ومستضعفان جهان را تسلیم رای و حرام خود می خواهندآری ، زورمداران جهان، محرومان و مستضعفان جهان را تسلیم رای خود خواسته وآنها سواری می طلبند ویا ازآنان می خواهند دربرابر غارتگری های مادی و معنویشان ساکت و خاموش بمانند در غیر این صورت در کشورشان جنگ افروزی ، بحران سازی و برنامه ریزی برای سست و بی هویت کردن و در نهایت به ستوه آوردن آنان است و شما نمونه ها وموارد ان را دربسیاری از نقاط جهان و از جمله در کشور ما به عیان می بینید .

درصورت پیروزی خصم

به نظر ما و از دید مسئو لان، اگر دشمن در این جبهه پیروز شود هویت آرمانیو اعتقادی یک ملت کهن و مسلمان در معرض شکست قرار خواهد گرفت و نسل مرزدار وجبهه ای ما به قالباهای میان تهی مبدل خواهند شدو این معنی همان شکست واقعی ما وپیروزی خصم است که سربلند کردن پس از این واقعه ، محتمل بسیار دشوار و تقریباً محال خواهد بود.

گناه این شرایط

از نظر ما وتربیت ما گناه عمده آن به عهده خانواده ها والدین ومربیان است کانون حیاتی از هم گسسته خانوداده و بی برنامگی و یا اجرای برنامه ای نیندیشیده در تربیت نسل انحطاط اخلاق افزایش بزهکاری واز دست رفتن تدریجی سنگرهای فر هنگی و اعتقادی است به گفتة عالمی غربی از هم گسستگی خانواده دراین امر اهمیت بیشتری دارد نه از هم گسستگی اقتصادی .

مشکل اندیشه وباور

از مشکلات اساسی خانواده هاو تهاجم پذیری نسل، مشکل اندیشه و باور است بحق با پیرورزی انتقلاب اسلامی تحولات عمده فوق العاده ای در کشور ما پدید آمده اند بسیاری از قالبهای سنتی ریشه دار فرو افتاده و شکسته شده اند ، بسیاری از نظامات ریشه دار از بوته وبن خشکیده اند وبسیاری از ضد ارزشهاکه سالها ی متمادی درجامعه حکومت داشتندوارونه شده اند ولی به دلایل بسیار و از جمله مشکلات عدیده ای از قبیل جنگ حصر اقتصادی ، آتش افروزیهای داخلی ، ونفس مسئله انتقال از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر و شکل عادتها فرصت و امکان کافی ومناسب برای بازسازی فکرها و اصلاح وتثبیت باورها در جامعه به دست نیامد و در نتیجه بسیاری از ارزشها و باورهای نودر اذهان نهادینه نشدندو این خود از عوامل آسیب پذیری به خصوص برای نسل نوجوان و کودک بود آری ،‌شرایط ، امکان و نیز تلاشی لازم بود که خانوادهها با آرمانهای ارزشهاو اعتقادات انتقلاب اسلامی آشنایی و باانها سازگار و منطبق شوند و نتیجه را برای به باورکشاندن نسل فراهم سازند و چنین امری اندیشیده و برنامه ریز ی شده و به صورتی شایسته اتفاق نیفتاد دشمن آگاه با استفاده از این زمینه و شرایط به برنام ریزی وتهاجم پرداخت وبه گستردن مفاسد وآلودگی در جامعه اقدام کرد و به واقع این مسئله توجیه وتبین معضلی است که امروزه در کشور وجود دارد ومسئولان رده بالای جامعه را نسبت به آن هشدار می دهند.

نوع فایل:word

سایز :14.2 KB

تعداد صفحه:11خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ترتیب، مقاوم، سازی، نسل
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:33

چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلمینیوم

چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلمینیوم

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

چدنهای آلومینیوم دار در دو نوع خاکستری و داکتایل وجود دارند. در یکی از انواع آلومینیوم جایگزین سیلیسیم میشود و در نوع دوم آلومینیوم علاوه بر سیلیسیم در چدن حاضر است. این چدنها بخاطر داشتن عناصر آلیاژی نسبتا ارزان و مقاومت خوب در برابر حرارت وخزش در گستره دمائی 570 تا 980 درجه سانتیگراد مورد توجه قرار گرفته است.

مقاومت در برابر حرارت بصورتی است که در چدنهای حاوی آلومینیوم لایه نازک اکسیدی نفوذ ناپذیر وچسبنده ای تشکیل میشود که از نفوذ اتمهای اکسیژن به درون فلز جلوگیری میکند.

متاسفانه ریختن چدنهای آلومینیوم دار دشوار است ،زیرا در دمای ذوب ریزی چدن ،آلومینیوم بسیار فعال است. تماس آلیاژ مذاب با هوا و رطوبت باید به حداقل برسد تا از تشکیل سرباره فلزی ،سطح ناصاف و قطعه ناسالم جلوگیری میشود. فرآیندهای تولید این آلیاژ در حال تکامل اند.

مقدار آلومینیوم انی چدنها بین 0 تا 12 درصد است . آزمایشهای اکسایش در دماهای 800 ،900 ، 1000 ، 1100 انجام شده است. مقدار آلومینیوم ،بر گرافیته شدن چدنهای خاکستری و داکتیل تاثیر میگذارد. اگر مقدار آلومینیوم کمتر از 7 درصد باشد در حین انجماد گرافیت تشکیل میشود. بین 7 و18 درصد آلومینیوم فاز کاربیدی پایداری ایجاد میشود و قطعات ریختگی اساسا فاقد گرافیت هستند. چدنهای حاوی 18 تا 25 درصد آلومینیوم با ریزساختار گرافیتی ریز منجمد میشوند اگرچه مقدار کربن محلول در مذاب کاهش می یابد. ماشینکاری چدنهای آلومینیوم راحت است و قطعات سالمتری تولید میشود.

چدنهای آلومینیوم دار به دو دسته تقسیم میشوند:

1_ چدنهای حاوی 1 تا 7 درصد آلومینیوم

2_ چدنهای حاوی 18 تا 25 درصد آلومینیوم

مطلوب ترین ریزساختار برای پایداری در دماهای زیاد ترکیبی از فریت و گرافیت است و اگر زمینه کاملا فریتی نباشد آنها را در 930 تا 1040 درجه سانتیگراد تابکاری میکنند تا سمنتیت باقی مانده در آنها تجزیه شود وپایداری ساختاری افزایش یابد.

فهرست:

مقدمه ............................................................................................................(1)

چدن های خاکستری آلومینیوم دار...................................................................(2)

چدن های داکتایل آلومینیوم دار.......................................................................(8)

ذوب وریختگری چدن های آلومینیوم دار........................................................(9)

کلیاتی در مورد تولید چدن های آلمینوم دار....................................................(11)

اثر آلومینیوم در چدن......................................................................................(13)

نکات ریختگری.............................................................................................(15)

رفتار اکسیداسیونی در دماهای بالا...................................................................(20)

تجهیزات ذوب وقالبگیری..............................................................................(29)

مواد لازم.......................................................................................................(30)

نحوه آزمایش................................................................................................(30)

مراحل عملیات..............................................................................................(30)

نتایج آزمایش................................................................................................(31)

منابع ومآخذ..................................................................................................(33)

ریز ساختار ها...............................................................................................(34)خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:32

پاورپوینت مقاوم سازی پل ها

پاورپوینت مقاوم سازی پل ها


فهرست:
مقاوم سازی پل ها
مقدمه
استراتژی نگهداری در سیستم مدیریت پل
انواع خسارات لرزه ای وارد بر پل ها
خسارات وارد بر ستون ها
فروریزی عرشه پل ها
کمانش تیر ورق ها
ضربه زدن عرشه پل ها به یکدیگر
آسیب دیدگی بالشتک ها
خسارات وارد بر ستون ستون ها
فروریزی عرشه پل ها
کمانش تیر ورق ها
ضربه زدن عرشه پل ها به یکدیگر
آسیب دیدگی بالشتک ها
بهسازی و مقاوم سازی پل های آسیب دیده
مقاوم سازی پل های فلزی
مقاوم سازی پل های با دهانه های بزرگ در برابر زلزله

مقدمه:
پل ها در زمره سازه های مهمی هستند که در صورت آسیب پذیری تحت زلزله باعث ایجاد خسارات سنگین و تحمیل هزینه های هنگفت می گردد. با توجه به اینکه اینگونه سازه ها معمولا دارای وزن سنگین و همچنین دهانه های بلند می باشند چنانچه دارای مقاومت و شکل پذیری کافی نباشند بشدت تحت نیروهای لرزه ای آسیب پذیر خواهند بود.
برای جلوگیری از خرابی پل ها و در نتیجه ایجاد خسارات مالی در اثر زلزله می توان اینگونه سازه ها را با روش های متفاوتی مقاوم سازی نمود.
در این مقاله سعی شده است تا پس از پرداختن به علل خرابی پل ها در اثر زلزله به شیوه های نوین مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل ها پرداخته شود.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، مقاوم، سازی، ها
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:40

پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان بنایی

پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان بنایی


پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان بنایی در ۷۰ اسلاید تهیه شده که در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
در حال حاضر ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی درصد بالایی از ساختمانهای موجود یا در حال احداث کشورمان را تشکیل می دهند.
مهمترین عامل مقبولدت این ساختمان ها در ایران بویژه در شهرستانها در دسترس بودن مصالح ساده بودن تکنولوژی تولید آجر و بلوکهای بنایی آشنایی سازندگان با نحوه ی ساخت وساز با مصالح بنایی و سرانجام ارزان تمام شدن قیمت تمام شده ی این ساختمانها است.
چون این ساختمانها با معیار های مهندسی مربوط به مقاومت سازه در برابر زلزله ساخته نمی شوند بنابراین وقوع زلزله پیامدهای زیادی در این سازه ها به جا خواهد گذاشت. در این فایل به مهمترین دلایل خرابی سازه های بنایی، حالت های شکست و راهکارهای ترمیم این نوع سازه ها پرداخته شده است.

.

فهرست:
مقدمه
مهمترین دلایل خرابی سازه های بنایی
دیوارهای ساختمان بنایی
حالت های شکست
شکست دیوار برشی
شکست دیوار عرضی
تسلیح ساختمان بنایی
تامین انسجام سقف ها
راهکارهای تامین انسجام سقفها
اصلاح وضعیت کلاف بندی ساختمان بنایی
۱-کلاف افقی
۲-کلاف قائم
۳-نبشی کشی
تامین دیوارهای لازم جهت تحمل برش طبقه
۱ -اجرای پوشش بتنی در کنار دیوار قدیمی
۲-تعبیه روکش بتنی
۳-اجرای روکش بتنی روی دیوار آجری
۴-استقرار دیوار جدید:
۵ -اجرای دیوار جدید
افزایش طول تکیه گاهی تیرهای سقف
اصلاح بازشوها در دال
اصلاح نسبت طول دهانه به عرض دال
اتصال مناسب سقف به دیوارها
روشهایی که برای اتصال مناسب سقف به دیوار وجود دارند
افزایش تعداد مسیرهای انتقال بار
مسلح سازی اجزای غیر سازه ای
اصلاح تیغه های با ارتفاع کمتر از ارتفاع طبقات
اصلاح نسبت ارتفاع به ضخامت جان پناه
اصلاح دود کشها
اصلاح نامنظمی در پلان
اصلاح ارتفاع و تعداد طبقات زیاد ساختمان
اصلاح اثر طول زیاد دیوار
اصلاح بازشوها
اصلاح خرپشته

.

عنوان: ترمیم و تقویت اتصالات در سازه های بتنی
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: ۷۰ اسلاید

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

ترمیم و تقویت اتصالات در سازه های بتنی , پاورپوینت ترمیم و تقویت اتصالات در سازه های بتنیخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 10:50

دانلود پروژه روشهای مقاوم سازی

روشهای مقاوم سازی

این محصول در قالب فایل word و در 89 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بهسازی 2

مقاوم سازی پی ها 8

مخاطرات ساختگاهی 9

روشهای بهسازی ومقاوم سازی پی ها 11

مقاوم سازی سازه های فولادی 13

روشهای بهسازی وتقویت 17

مقاوم سازی سازه های بتنی 20

مصالح بتنی 23

بهبود مقاومت خمشی 27

انسجام ساختمان 31

یکنواختی وانسجام سقف 36

انفصال درسیستم کلاف 42

افزایش انسجام ساختمان 44

بهسازی دیوارهای باربر 45

بهسازی سقفها 47

اصلاح سیستم کلاف 49

روشهای تقویت مقاومت برشی 52

روشهای تقویت قابهای خمشی بتن مسلح 59

اجزاءقائم باربرجانبی –دیوارهای برشی 64

کاهش نیروهای وارد به ساختمانهای موجود درزلزله 74

منابع ومراجع 82خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 00:40

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

پ مشخصات این فایل عنوان: بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبیفرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات :70 این مقاله درمورد بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی می باشد . بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبیدیاگرام بار – تغییر مکان برشی دیوارهای برشی فولادیدر صورتی که یک پانل برشی فولادی به عنوان یک طبقه مجزا بصورت شکل 6-4 در نظر گرفته شود، برای دستیابی به دیاگرام بار – تغییر مکان برشی آن با توجه به تئوری ارائه شده توسط نویسنده و همکار،‌میتوان ورق فولادی و قاب را از یکدیگر تفکیک نموده و دیاگرام مذکور را برای هر کدام از آنها بدست آورد. سپس با جمع آثار آنها به دیاگرام بار – تغییر مکان برشی پانل دست یافت.- رفتار ورق فولادی بصورت الاستیک و کاملا پلاستیک باشد.- ستونها به اندازة کافی صلب باشند بطوری که بتوان از تغییر شکل آنها در محاسبة تغییر شکل برشی ورق فولادی صرفنظر نمود و همچنین بتوان فرض نمود میدان کششی تشکیل شده پس از کمانش ورق بصورت یکنواخت ت ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 16:07

مقاوم سازی بناهای تاریخی

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: مقاوم سازی بناهای تاریخی   • دانشگاه علوم و فنون مازندران   • استاد راهنما: دکتر یعقوب قلی پور   • پژوهشگر: عباس خدابنده امیری   • سال انتشار: آذر 1375   • فرمت فایل: PDF و شامل 232 صفحه   چکیــــده: بر اساس یافته های باستانشناسان و کاوش‌های باستانشناسی انجام شده، سابقه ساخت و ساز به مفهوم ایجاد سرپناه در ایران به حدود هزاره هفتم قبل از میلاد می‌رسد. در این سال‌های طولانی هنر معماری در ارتباط با مسائل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه و تکامل یافته است. وجود واژه‌هایی در معماری چون مسجد، نیایشگاه، معبد، آرامگاه، مدرسه، مصلی، تکیه، حسینیه، باغ، کاخ، دژ، سد، پل، آب انبار، رخشویخانه، سقاخانه، حمام، رباط خان، کبوترخان، جلوخان، کاروانسرا، می ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاوم، سازی، بناهای، تاریخی
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 15:27

اثر طبقه نرم بر رفتار ساختمان ها و بررسی روش های موثر مقاوم سازی

طبقه نرم پدیده ای است که با برداشتن تیغه و دیوراهای یک طبقه به منظور استفاده بیشتر از فضاهای طبقه بوجود می آید که نسبت به طبقات بالایی عدم یکنواختی و تکرار دیوارها را دارا می باشد که در مقابل بارهای جانبی ناشی از زلزله به عنوان ضعیف ترین طبقه کمترین مقاومت را از خود نشان می دهد و در واقع از نقاط ضعف سازه در هنگام وقوع زلزله محسوب می شود. در این مقاله به بررسی و شناخت طبقه نرم و پارامترهایی همچون سختی، مقاومت و تغییر مکان جانبی طبقات و به ارائه روش های موثر مقاوم سازی و همچنین راهکارهای اجرائی در جهت کاهش ضعف حاصل از ایجاد پدیده طبقه نرم در ساختمان ها پرداخته شده است.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: pdf ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 16:29

چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلمینیوم

  فرمت : Word تعداد صفحات : 37   مقدمه: چدنهای آلومینیوم دار در دو نوع خاکستری و داکتایل وجود دارند. در یکی از انواع آلومینیوم جایگزین سیلیسیم میشود و در نوع دوم آلومینیوم علاوه بر سیلیسیم در چدن حاضر است. این چدنها بخاطر داشتن عناصر آلیاژی نسبتا ارزان و مقاومت خوب در برابر حرارت وخزش در گستره دمائی 570 تا 980 درجه سانتیگراد مورد توجه قرار گرفته است. مقاومت در برابر حرارت بصورتی است که در چدنهای حاوی آلومینیوم لایه نازک اکسیدی نفوذ ناپذیر وچسبنده ای تشکیل میشود که از نفوذ اتمهای اکسیژن به درون فلز جلوگیری میکند. متاسفانه ریختن چدنهای آلومینیوم دار دشوار است ،زیرا در دمای ذوب ریزی چدن ،آلومینیوم بسیار فعال است. تماس آلیاژ مذاب با هوا و رطوبت باید به حداقل برسد تا از تشکیل سرباره فلزی ،سطح ناصاف و قطعه ناسالم جلوگیری میشود. فرآیندهای تولید این آلیاژ در حال تکامل اند.   ...ادامه مطلب
1 2 >>