X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:29

موانع مهرورزی و عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ در عرصه جهانی چیست؟

موانع مهرورزی و عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ در عرصه جهانی چیست؟

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه تحقیق

ما در عصری آکنده از بحران و پریشانی به سر می‌بریم. آنچه در حال تجربه‌ی آنیم، نه فقط زنجیره‌ای از دگرگونی‌های ژرف که برآشفتگی‌هایی است که علوم و تکنولوژی، امور اقتصادی و مناسبات بین المللی را در خود فروگرفته است.

بحران‌های بی‌شماری که در بسیاری از مناطق جهان پدید آمده، خود بهترین گواه این دگرگونی‌های بنیادی است؛ در عین حال، اگر واگذاریم که واژه وسوسه انگیز «بحران» ما را از خود بی‌خود کند، کار بس نادرستی انجام داده‌ایم. البته امیدی نیست که کارها به سادگی به وضع عادی و مالوف خود بازگرداند. ما هم چنان شاهد دگرگونی‌های بنیادی خواهیم بود و باید برای هر یک از آنها راه حل‌های مناسب پیدا کنیم.

امروز شاید بزرگ‌ترین و خطیرترین مسئله‌ی بحرانی که بشریت را متوجه خود کرده، پیدا کردن نظمی برای جهان به هم ریخته‌ی امروز و در حقیقت دستیابی به صلح و آرامش عمومی است.

در جهان ما از زمان‌های بسیار دور و از پدیدآمدن نخستین انسان‌ها، پدیده‌ای به نام «جنگ» نیز در بین انسان‌ها آفریده شد.

رقابت و ستیزه‌ی انسان‌ها در مراحل ابتدایی همانند رقابت و ستیزه‌ی حیوانی است، به طوری که حتا کودکان نیز زور بدنی را وسیله‌ای برای موفقیت خود می‌دانند، ولی جنگ و خشونت در جامعه‌ی متمدن امروزی به صورتی متفاوت صورت می‌گیرد و معمولاً متکی به قدرت بدنی نیست، بلکه امروزه خشونت و در مراحل تکامل یافته، «جنگ» به صورتی سازمان یافته و به صورتی تصاعدی در حال گسترش است و بازی سیاست ابرقدرتها نیز به این روند صعودی سرعت می‌بخشد. اگر در گذشته و در جوامع ابتدایی گروهی برای ربودن خوراک و ابزارهای دیگر به جنگ‌های گروهی و وسایل خشن متوسل می‌شوند، امروزه این اهداف رشد کرده ولی با همان عنوان کلی «غنیمت و غارت» دولت‌ها را برآن می‌دارد که به وسایل خشونت‌باری مثل: سلاح‌های هسته‌ای روی بیاورند و در برابر دولت‌های کوچک قد علم کنند. بنابراین امروزه، «صلح جهانی» به شدت در خطر نابودی قرار گرفته است و مسلماً جوامع بشری و انسان‌هایی که به دور از سیاست و نیرنگ خواستار یکپارچگی و صلح عمومی هستند در برابر این روند صعودی خشونت می ایستند، همچنانکه اعترافات گسترده‌ی مردم جهان در برابر حمله‌ی آمریکا به عراق نشانگر این واقعیت است.

برای دستیابی به صلح جهانی باید عوامل خشونت را شناخت و برای مبارزه با هر کدام راه کارهای مناسبی را ارائه داد که مسلماً این راه کارها اگر مورد بررسی قرار گیرند، می‌توانند از تنش‌های جهانی تا حد زیادی بکاهند.

ما در این تحقیق سعی کرده‌ایم که در حد توان و دانش سیاسی خودمان این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. برای این منظور عنوان کلی مطلب را به صورت زیر مجموعه‌هایی طبقه‌بندی کرده و با توجه به امکانات و زمان کمی که در اختیار داشتیم، هر یک از این زیرمجموعه‌ها را مورد ارزیابی کلی قرار داده‌ایم و ما این کار تحقیقی که حاصل مطالعات گروهی ما است، را با این شعار انجام داده ایم که: «همه‌ی ما خواستار دوستی و یکپارچگی و رسیدن به صلح جهانی در کنار هم هستیم.»

فهرست مطالب

فصل اول

اهداف تحقیق

پیشگفتار

فرضیات تحقیق

مقدمه

ضرورت مساله

واژگان سیاست

فصل دوم

یافته‌های تحقیق

ترور و تروریسم و نگاهی به ریشه‌های آن

فقر و خشونت

تاثیر جنگ در جامعه

لزوم حیاتی صلح

صلح در خطر

عوامل خشونت اعم ترور و جنگ و موانع مهرورزی

خشونت و ترور از دیدگاه اسلام

انتشارات ضداسلام در غرب

مطبوعات و رسانه‌ها

سوء استفاده از باورهای مذهبی

خشونت و بی عدالتی

فصل سوم

نتیجه‌گیری

بحث و بررسی

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:44

بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

زنان در آستانه قرن 21 متوجه شده اند که به منظور نشان دادن دانش و توان کاری خود، لزومی ندارد بیش از حد کار کنند و از اینکه مانند مردان نیستند، خود را مقصر بدانند. زنان امروز درک کرده اند که هم می توانند حرفه خود را داشته باشند و هم ویژگی های خود را حفظ کنند و نه تنها خود را با دنیای مردان وفق ندهند، بلکه شیوه های خاص خود را به جامعه بشناسانند. زنان ایران تلاش را آغاز کرده اند تا خود را تعریف کنند و ساختارهایی برای زندگی کاری که مناسب آن ها باشد؛ بیابند. زنان موقعیت مساوی را جستجو می کنند، نه موقعیت مشابه با مردان را

فهرست مطالب

فصل اول: ۱

طرح مسأله ۱

۱- مقدمه : ۲

۲- بیان مسئله ۴

۳- سوالات پژوهش: ۷

۴- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷

۵- ضرورت تحقیق: ۱۲

۶- اهداف تحقیق: ۱۵

فصل دوم: ۱۶

مرور بر ادبیات تحقیق ۱۶

۱- مقدمه: ۱۷

۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان ۱۸

۳- تعریف توسعه ۱۹

۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه ۲۳

۵- نظریه های توسعه برای زنان ۲۵

۵-۱- نظریه رفاه ۲۵

۵-۲- نظریه برابری ۲۶

۵-۳- نظریه فقر زدایی ۲۷

۵-۴- نظریه کارآیی: ۲۸

۵-۵- نظریه توانا سازی ۳۰

۶- شاخص های اساسی توسعه ۳۲

۶-۱- شاخص توسعه انسانی: ۳۲

۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI) ۳۴

۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM) ۳۵

۷- اشتغال و زنان ۳۷

۸- نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ۳۹

۹- مشکلات زنان در اشتغال ۴۳

۱۰- نگاهی به وضعیت زنان در ایران ۴۹

۱۱- مروری بر ادبیات نظری پژوهش ۵۷

۱۲- چارچوب نظری تحقیق ۶۶

۱۲-۱- «نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination) ۶۶

۱۲-۲- نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان ۶۹

۱۲-۳- دیدگاههای مربوط به اشتغال زنان ۷۰

۱۲-۴- نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ۷۲

۱۲-۵- نظریه سقف شیشه‌ای ۷۴

۱۳- مدل تحقیق ۸۳

۱۴- مروری بر پژوهش های انجام شده ۸۴

۱۴-۱- جدول توسعه جنسیتی در ایران: ۹۰

۱۴-۲- جدول مقایسه کشورها: ۹۰

۱۴-۳- جدول توانمندی جنسیتی در ایران: ۹۱

فصل سوم: ۱۱۲

روششناسی تحقیق ۱۱۲

۱- مقدمه ۱۱۳

۲- روش تحقیق ۱۱۳

۳- جامعه آماری ۱۱۴

۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۱۱۴

۵- فرضیه های تحقیق ۱۱۵

۵-۱- فرضیه های اصلی پژوهش: ۱۱۶

۵-۲- فرضیه های فرعی پژوهش: ۱۱۶

۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۱۱۷

۶-۱- تعاریف نظری: ۱۱۷

۶-۲-تعاریف عملیاتی : ۱۱۹

۷- ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ۱۲۸

۸- قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری ۱۲۸

۹- فنون تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۱۳۱

فصل چهارم: ۱۳۲

یافته های تحقیق ۱۳۲

۱- مقدمه ۱۳۳

۲- یافته های توصیفی ۱۳۳

۲-۱- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری ۱۳۴

۲-۱-۱- جنسیت ۱۳۴

۲-۱-۲- سن ۱۳۴

۲-۱-۳- وضعیت تاهل ۱۳۶

۲-۱-۴- سابقه خدمت ۱۳۷

۲-۱-۵- میزان تحصیلات در زمان استخدام ۱۳۹

۲-۱-۶- رشته تحصیلی در زمان استخدام ۱۴۰

۲-۱-۷- میزان تحصیلات در حال حاضر ۱۴۱

۲-۱-۸- رشته تحصیلی در حال حاضر ۱۴۲

۲-۲- نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان ۱۴۲

۲-۲-۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی ۱۴۲

۲-۲-۱-۱- موانع اجتماعی: ۱۴۲

۲-۲-۱-۱-۱- موانع تاریخی ۱۴۳

۲-۲-۱-۱-۲- موانع مذهبی ۱۴۵

۲-۲-۱-۲- موانع سازمانی ۱۴۸

۲-۲-۱-۲-۱- موانع ساختاری ۱۴۹

۲-۲-۱-۲-۲- موانع فرهنگی ۱۵۳

۲-۲-۱-۳- موانع فردی ۱۵۷

۲-۲-۱-۳-۱- موانع خانوادگی ۱۵۸

۲-۲-۱-۳-۲- موانع شخصیتی – رفتاری ۱۶۱

۲-۳- نمودارها ۱۶۵

۳- یافته های تحلیلی و استنباطی ۱۶۹

۳-۱-آزمون فرضیه های تحقیق ۱۷۰

۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق ۱۷۰

۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق ۱۷۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۷

۱- نتیجه گیری ۱۸۸

۲- پیشنهادها ۱۸۹

۲-۱-پیشنهادهای رفع موانع ساختاری ۱۸۹

۲-۲- پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی ۱۹۱

۲-۳- پیشنهادهای رفع موانع فردی ۱۹۲

پیوست ۱۹۴

منابع ۲۰۱

1- مقدمه:

در دنیای امروز که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین روشهای حفظ و بقای دولت ها و ملت ها محسوب می شود، شناخت ظرفیت ها و توان بالقوه هر جامعه اولین و مهمترین قدم در جهت تدوین یک برنامه روشن و کامل برای دستیابی به اهداف توسعه یافتگی خواهد بود. در این جاست که نقش منابع و امکانات و برداشت صحیح و به موقع از آن در تضمین حیات جامعه معلوم می شود. امروزه ثابت شده است، منابع انسانی نقش اصلی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، حتی مهم تر از منابع فیزیکی و سرمایه های طبیعی. زیرا این نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می تواند به صورت بهینه و با بهره وری بیش از پیش، از هر گونه فرصت، اعم از منابع فیزیکی یا سرمایه های طبیعی و یا هر پتانسیل دیگر در جهت رشد و پیشرفت استفاده کند. دانش و ظرفیت علمی نیروی کار در هر جامعه، مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساساً توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است و از هدر رفتن سایر سرمایه ها از جمله زمان، جلوگیری می کند. بدیهی است که نیمی از همین نیروی انسانی زنان هستند که نادیده انگاشتن وجود آنها و یا حتی بکار نگرفتن توانایی های آنها در موقعیت های بجا و مناسب در روند رسیدن به رشد و توسعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد، چنان که تجربه کشورهای توسعه یافته این را عملاً نشان می دهد، توسعه یافتگی یک جامعه مرهون تحول در وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. با این دیدگاه حضور فعال و مؤثر زنان که در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد بیش از پیش مشخص می شود.

۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان

در جوامع ابتدایی زنان آغازگر کشت و کار بودند، فعالیتی که نظم و قاعده خاصی را می طلبید و مردان در اندیشه شکار، فعالیتی که هیچ نظم و قاعده ای نداشت، یعنی تقسیم کار به صورت جنسیتی از ابتدای شکل گیری جامعه بشری بصورتی بود که مردان را تابع هیچ مقررات خاصی نمی کرد، حتی بازده فعالیت آنان یک امر طبیعی و تصادفی بود. اما زنان مشغول کار منظم و برنامه ریزی شده ای بودند که باید در زمان خاص خودش به شکل های مربوط انجام می شد و هر گونه تأخیر در انجام فعالیت تأثیر مستقیم درنتیجه زحمات آنان داشت. در این دوران وظیفه ی زنان در امر معاش خانواده حیاتی تر بود پس حق آنان نیز بیشتر بود به همین دلیل و به دلیل توانایی زنان در امر تولیدمثل جوامع بدوی جوامعی زن سالار بودند. در دوران های بعد با افزایش جمعیت جوامع و شکل گیری کارخانجات عظیم و تولید بالا، الگوی کار تغییر کرد، امر تولید از مصرف جدا شد و مردان تولید کنندگان شدند، باید خارج از خانه به دنبال کار می رفتند و زنان مصرف کنندگان ظاهری ولی در واقع تولید کنندگانی بدون دستمزد و در داخل خانه. در خلال جنگهای اول و دوم جهانی با شرکت مردان در جنگ و آسیب پذیری این عده در مقابل حملات جنگ، تعداد زنان خانه دار افزایش یافت. کارخانجات خالی از کارگر، از زنان برای اشتغال دعوت کردند تا جای مردان را در امر تولید پر کنند این عاملی بود که زنان از خانه خارج شده و در کارخانه مشغول به کار با دستمزد شوند. البته این امر زمان زیادی دوام نیافت پس از جنگ مردان دوباره به کارخانجات برگشتند و مشاغل زنان را باز پس گرفتند و آن عده ای که در شغل خود باقی ماندند، در رده های پایین و بیشتر خدماتی جای گرفتند. از همین جا اشتغال زنان به عنوان یک شغل خدماتی به صورت فرهنگ اجتماع درآمد و امروزه هنوز شغل زنان در همین حد تمرکز یافته و زنانی که در رده های بالاتر و حتی مدیریت قرار می گیرند افرادی خارق العاده نگریسته می شوند که باید وظایف و امور زنان دیگر را هم انجام دهند و وظیفه مدیریتی خود را هم، حتی بیشتر و بهتر از مردان انجام دهند تا مورد اتهام بی صلاحیتی قرار نگیرند (سفیری، ۱۳۷۶).

در ابتدای این بحث، باید هدف اصلاحات اجتماعی، که همان دستیابی به توسعه متوازن و پایدار می باشد به خوبی تبیین شود تا مشخص شود بهترین و کوتاه ترین مسیری که رسیدن به این مطلوب را تضمین می کند کدام است؟

۳- تعریف توسعه

با توجه به توقعات جوامع مختلف از یک جامعه توسعه یافته مفاهیم مختلفی هم برای آن وجود دارد اما آنچه در همه آنها مشترک است این است که، توسعه یک آرمان جامعه امروز در هر فرهنگی است به همین دلیل راهکارهای متفاوتی برای رسیدن به آن وجود دارد. به این منظور به بررسی مفهوم توسعه می پردازیم:

” تغییر تدریجی بلند مدت، تکاملی، کمی و کیفی، همه جانبه و در همه زمینه های جامعه از یک حالت ساده به یک حالت پیچیده متکامل و پیشرفته تر توسعه نامیده می شود” (میر کمالی، ۱۳۸۳).

نوع فایل: word

سایز : 408 KB

تعداد صفحه:214خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:46

موانع تحول اداری

موانع تحول اداری


موانع تحول اداری ؛

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .

« مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .

موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.

نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.

مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد . که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .

در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم ، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .

شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد.


عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد:

1- مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات « زیان بران اصلاحات و دینفعان وضع موجود » :تحول اداری به نوعی به هم ریختن یک ساختار غیر کارآ با بهره وری پایین با فرهنگ سازمانی مبتنی بر عدم مشارکت جمعی و عدم بهره برداری از توانائی های افراد ، در جهت طراحی ساختاری پویا و بهره ور با رفتار سازمانی کاملاً همگرا و فرهنگ سازمانی مشارکت طلبانه و خلاق ، خواهد بود . در این بین گروه ها و افرادی که خود از پتانسیل پایینی برخوردار هستند و همچنین کارآئی و بهره وری لازم را نیز ندارند و نمی توانند این ساختار شکنی را تحمل نمایند ، با ایجاد زمینه های یأس و نا امیدی و بیان عباراتی که به نوعی این ساختار شکنی را مانند سایر فعالیت های غیر کارآ معرفی نماید ، سعی خواهند نمود تا مانعی جهت تحقق تحول ایجاد نمایند.

می توان این گروه را « زیان بران اصلاحات و ذینفعان وضع موجود » نام گذاشت . کسانی که اصلاحات / تحول اداری دخمه های کم کاری ، پشت هم اندازی ، بی انگیزه گی ، عدم کارآئی ، بهره وری کم و برخورد ارباب مآبانه با مراجعانِ ، آنها را ویران خواهد نمود . و بر همین اصل است که از تحول زیان می بینند . تمام حیات و هستی کاری این گروه در پایدارماندن وضع موجود است ، وضعی که طی آن سازمان ها نه تنها رشدی نخواهند داشت ، بلکه حتی از درون نیز به مرور منهدم خواهند شد .

فهرست مطالب

موانع تحول اداری ؛ 3

عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد: 4

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری.. 11

چکیده 11

مقدمه. 11

روش تحقیق. 12

به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد: 12

یافته های تحقیق. 13

منابع و مآخذ: 31

تحول اداری.. 33

· الف) اهداف تحول اداری.. 33

· ب) محورهای تحول درنظام اداری کشور. 33

1- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.. 33

2-برنامه تحول درساختارتشکیلاتی. 34

3-برنامه تحول درنظام های مدیریتی. 35

4- برنامه تحول درنظام های استخدامی. 36

5- برنامه آموزش وبهسازی نیروی انسانی. 36

6- برنامه اصلاح فرایندها وروشهای انجام کار. 37

7- برنامه ارتقا وحفظ کرامت مردم 38

موانع فراروی تحول اداری و راهبردهای اساسی مقابله با آنها 44

4ـ پیش‌بینی و تدوین نظام نظارت بر فرآیندهای تحول. 47

7ـ پیش‌بینی ساز و کارهای تامین نیروهای کارشناسی مورد نیاز 47خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: موانع، تحول، اداری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:41

موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان (گذشته، حال، آینده)

موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان (گذشته، حال، آینده)

الف: موانع طبیعی رشد

1- وجود کویرها و شورزارها

به علت وجود لایه های ژیپس و نمک در نزدیکی سطح زمین بخصوص در قسمت شمال غرب این منطقه باعث بوجود آمدن شورزارها و کویرهای محدود می شود که این خود یک عامل منفی در جهت محدود کردن گسترش شهر در این قسمت می گردد.

2- سیلاب های متمادی

بعلت موقعیت ژئو مورفولوژی این شهر که بعلت قرار گرفتن در روی مخروط افکنه بزرگ شیب منطقه طوری است که با کمترین ریزش باران باعث جاری شدن سیلاب ها می گردد که از قدیم الایام یکی از مهمترین عوامل مخرب این شهر بوده است بطوریکه این شهر از زمان هخامنشیان تاکنون سه بار دستخوش سیل قرار گرفته که کلاً باعث جابجائی محل اصلی شهر گردیده و در مورد چهارم این شهر در محل فعلی قرار گرفته است. بطوریکه گفته می شود در حوالی این شهر نیز محلی به نام شهر سبا قرار داشته که بر اثر سیل تخریب گردیده که هم اکنون نیز با وجود اینکه خاک و خار و جلگه ای بی آباد از آن چیز بی مشهود نیست به نام «راسته بازار» معروف است. همچنین اثرات سیل را در سال 1365 شاهد بودیم که موجب خسارات فراوان در کل شهرستان مورد نظر و تخریب کامل یکی از محلات قدیمی و با سابقه شهر گردید (محله سادات)

3- خشکسالی

یکی دیگر از عوامل منفی در محدود کردن رشد شهر در این ناحیه خشکسالی های متمادی خصوصاً گریبانگیر مردم این منطقه است که خود باعث محدود شدن فعالیت های اقتصادی و در نتیجه رکود سرمایه گذاری در اموری که باعث رشد و توسعه و ترقی شهر می گردد می باشد.

4- وجود کوه ها

قرار گرفتن کوه های بلند در سه طرف شهر نی ریز که بطور ممتد و زنجیره وار در شمال- جنوب و مشرق وجود دارند خود نیز در آینده باعث عدم گسترش شهر و شهرنشینی به این سه قسمت و در این سه جهت می گردد.

5- وجود دریاچه های شور

وجود دریاچه بختگان در سمت شمال غرب این منطقه علاوه بر اینکه زمین های ساحلی را بعلت شور بودن غیرقابل استفاده می کند خود وجود دریاچه نیز عاملی در محدود کننده در امر گسترش شهر در آینده می گردد.

ب: موانع انسانی رشد شهر نی ریز

1- عدم برنامه ریزی صحیح از طرف اولیاء شهر

از قدیم الایام تاکنون این شهرستان با وجود اینکه بزرگان و علماء و متخصصین فراوانی را در رشته متنوع علوم به جامعه تحویل داده است اما همیشه خود از داشتن مسئولین دلسوز که با یک برنامه ریزی شهری صحیح بتوانند در امر گسترش صحیح و عاقلانه عمل نماید محروم بوده و یا اینکه تعداد آنها انگشت شمار بوده است بنابراین همین عامل (عدم برنامه ریزی صحیح) عوامل منفی دیگری را ایجاد خواهد کرد و خسارات جبران ناپذیری را به ارمغان خواهد آورد.

2- عدم تفاهم مردم

مردم شهر نی ریز برخلاف دیگر شهرهای اطراف خود همیشه از اختلاف و چندگانگی رنج می برده است و همین عامل نیز یکی از عوامل مؤثر در رکود و عقب ماندن و درجا زدن اقتصاد و زندگ یو فرهنگ شهری در این محدوده گردیده است.

تأمین آب در محلات قدیمی شهر

محلات نی ریز قدیم که بصورت مجزا و پراکنده بدور هسته اصلی و مرکزیت شهر قرار داشته شکل گیری و نحوه قرار گیری آنان بیشتر تحت تأثیر زمین و خاک کشاورزی منطقه بوده است. چرا که با توجه به شیب عمومی منطقه که از شرق به غرب است و جریان قنوات تمام سطح زمین ها زراعی را در برمی گرفت بنابراین اثر چندانی در نحوه قرارگیری این محلات نداشته است که برای اثبات این سخن نحوه تأمین آب آشامیدنی و قابل مصرف محلات قدیم را در ذیل می اوریم:

بطور کلی بعلت عدم وجود یک جریان دائمی آب در محلات برای جبران این نقیصه هر خانه ای برای خود دارای یک برکه کوچک (آب انبار) می باشد که در شب هنگام وقتی که جریان آب قنوات تمیز می شد آنها را پر از آب می کرده اند. اما برای مصرف عمومی و بخصوص برای فصول گرم سال نیز از آب انبارهای بزرگ که کلاً تعداد آنها به 3 عدد می رسید استفاده می نمودند که نحوه کار بدین صورت بوده که در شب های زمستان و یخبندان آب سرد را وارد مخازن بزرگ این آب انبارها می کرده و روی آن می بستند و مقداری نمک هم درون آن می ریخته اند که این انبارهای بزرگ «برکه شیر» می گفته اند و دارای چندینپله می بوده است و در تابستان از آب سرد آن استفاده می کرده اند.

مهمترین آب انبارهای زرگ عبارتند از:

1- آب انبار شیر حاج عبدالکریم (محله زیرکان)

2- آب انبار شیر حنان (روبروی باغ سروی)

3- آب انبار شیر محله (کوی سجاد)

علاوه بر این آب انبارهای عمومی و خصوصی بعضی از مردم نیز در خانه های خود اقدام به حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق حدوداً 20 الی 30 متری کرده و به آب می رسیدند که برای مصارف داخلی از آن استفاده می کرده اند.

جغرافیای تاریخی

با توجه به اسناد معتبر موجود نی ریز یکی از کهن ترین شهرستان های استان فارس و با سوابق کهن و تاریخی می باشد همانطور که در بحث علت وجودی نی ریز در بحث جغرافیای شهری اشاره شد منطقه ای که در حال حاضر بنام نی ریز معروف گردیده در دوران داریوش کبیر از شهرهای آباد و پرجمعیت فارس بوده است و به استناد لوحه های سنگی که بر اثر کاوش های علمی از تخت جمشید بدست آمده (کتیبه مذبور به خط میخی نقد شده) در زمان هخامنشیان (داریوش کبیر) نای زی (کارگاه اسلحه سازی) نامیده می شده چه در آن دوره بیش از 700 کارگاه نیزه و شمشیر و زره سازی در آن وجود داشته و در واقع اسلحه خانه داریوش کبیر بوده است و آثار باقی مانده در یکی از محلات قدیمی شهر نی ریز بنام شاد خانه که در اصل شاز خانه به معنای (تیزگر خانه) بوده مؤید این قول است و هنوز قطعات پولادین که به نام پولاد شادخانه بدست آمده در نوع خود کم نظیر می باشد.

آنچه مسلم است نی ریز دارای سوابق کهن است که در هزاران سال قبل شهری پرجمعیت بوده خصوصاً به خاطر معادن آهن و پولادی که در گوشه و کنار آن وجود داشته است هم اکنون آثار و علائمی که حاکی از کارگاه های رزه سازی و نیزه و تیرسازی بوده خصوصاً د رمحلات شادخانه و اطراف تپه سنگی قلات خواجه خضر دیده می شود و ساختمان های مستحکم در آبرو دومسیل رودخانه گاو چاهی مشاهده می گردد که مؤید این ادعاست و نیز در اطراف و جوانب تپه های پایین شهر تپه های خاکی وجود دارد و معلوم می شود که این ساختمان های گلی و خاکی بوده که به مرور زمان حصار و جدارهای آن ها دستخوش عوارض جوی و برف و باران گردیده و به احتمال چنانچه از این تپه ها خاک برداری شود صدق این مدعا ثابت خواهد شد گفته می شود که این حوالی بقایای شهری است که به شهر سبا معروف بوده و در حال حاضر هم با وجود اینکه جز خاک و خار و جلگه ای بی آبادی از آن چیزی مشاهده نمی گردد به راسته بازار معروف است. ضمناً با ید به این نکته توجه نمود که نی ریز سالیان دراز که دامنه آن تا اواخر سلطنت قاجار کشیده می شود پیوسته مورد تهاجم و یورش جاه طلبانی بوده که برای جلب منافع و استحکام مقام خود مرتباً آتش نفاق را در محل دامن می زد تا بدان وسیله به مقاصد خود نائل شود و این اختلاف بیشتر از ناحیه فئودالها و قدرت های منطقه ای ناشی می شده که با یکدیگر نیز همبستگی و قرابت نزدیک داشته اند ولی به منظور نیل به مراد خویش با یکدیگر گلاویز می شده اند و از قتل و غارت اموال طرف متخاصم نیز مضیقه نمی ورزیده اند. عامل دیگر سرشناسان و خوانین مناطق کوهستانی داراب از قبیل بنایگان و لایدنگو و لای گرد و شکرویه می باشد و آنها نیز گاهگاهی به این منطقه یوروش برده و به غارت و چپاول مردم دست می زدند.

همانطور که بیان گردید نی ریز یکی از شهرهای قدیمی فارسی محسوب می گردد و از جمله دلائل و آمار بسیار ارزنده شهر مذکور مسجد بسیار زیبا و قدیمی می باشد که به طور مختصر به آن اشاره می شود.

مسجد جامع کبیر

این مسجد بسیار زیبا برای اولین بار توسط آندره گدار مدیر کل سابق باستان شناسی ایران مورد بررسی قرار گرفت و کتیبه های محراب آن خوانده و در کتاب آثار نشر ایران مطالبی راجع به این مسجد درج گردیده است و چنین توضیح داده شده که ایوان اصلی مسجد به شیوه بناهای ابواندار عصر بنا گشته و بقیه قسمت های بنای فعلی مسجد بتدریج در قرون متمادی ساخته شده است. قدیمی ترین قسمت مسجد ایوانی است که در قسمت جنوبی مسجد مشاهده می شود بناهای پیرامون آن الحاقی است. ایوان مسجد دارای طاقی گهواره ای بود و ضلع پیشین ایوان سرتاسر باز و ضلع عقب ایوان را دیوار ضخیمی مسدود می کند که محراب قدیمی در همین دیوار است. اضلاع شرقی و غربی هر یک دارای پنج طاق های عمیق است که فعلاً از صورت طاق هائی خارج گردیده است. تاریخ های تعمیرات و تغییرات ایوان بر سردر و ورودی و قدیمی ترین تاریخ ها در محراب ایران بچشم می خورد. قدیمی ترین تاریخی که در مسجد جامع نی ریز به چشم می خورد 363 سال بنای محراب و ایوان جنوبی است ولی امکان دارد تاریخ قدیمی تر از آن نیز در مسجد وجود داشته که از میان رفته، لازم به تذکر است که محراب مسجد دارای تاریخ های متعددی می باشد. کتیبه های محراب مذکور از نمونه های جالب گچ بری محسوب می شود، حاشیه ای از گچ بری و کتیبه ای به خط ثلث بر دو محراب نصب شده که اسامی 12 امام را با خط زیبائی خاصی بر دور آن گچ بری نموده اند. محراب دارای گچ بری های بسیار زیباست و آیات قرآن به خط کوفی و در بین تزئینات گچ بری دیده می شود این کتیبه مربوط به تعمیراتی است که در دوره شاه طهماسب صفوی در مسجد صورت گرفته است. بر پیشان یقوس محراب با خط ثلث چنین نوشته شده است: « لا اله الا الله الملک الحق المبین محمد الرسول الله الصادق» تاریخ های محراب که در بالا از آن سخن بمیان آمد به ادوار زیرین تعلق دارند. تاریخ 363 مربوط به تعمیراتی است که در دوره عضدالدوله دیلمی در مسجد مذکور انجام شده است و تاریخ 460 مذکور مربوط به تعمیرات در دوره سلجوقیان زمان سلطنت ایل ارسلان سلجوقی است. تاریخ 560 مربوط می شود به تعمیرات مسجد در دوره خوارزمشاهیان و در زمان سلطنت ایل ارسلان خوارزمشاهی در سمت چپ دیوار محراب نیز کتیبه ها گچ بری شده قرار دارد. بر پیشانی درب ورودی مسجد نیز سه کتیبه مربوط به تعمیرات مسجد باقی است که تاریخ یکی از آنها 300 هجری مربوط به تعمیرات دوره قاجاریه می باشد.

مقدمه ای بر جغرافیای شهری

جغرافیای شهری در حال حاضر یکی از مباحث عمده و خیلی مهم جغرافیای انسانی را تشکیل می دهد. مطالعه مراحل پیدایش و تکامل شهرها و علل آن امروزه برای ما اهمیت بسزائی دارد زیرا علاوه بر شناسایی شهرهای ایران از دیرباز تاکنون، امروزه مسئله توسعه شهر و نفوذ و گسترش آن در قدیم ترین معیشت های دیگر و تحت الشعاع قرار دادن آن ها و مسائلی از قبیل افزایش درجه شهرنشینی، مهاجرپذیری و مشکلات حادی از قبیل ایجاد تسهیلات رفاهی، خدماتی، آموزشی، مسکن و لزوم برنامه ریزی های اقتصادی را بوجود می آورد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق از آنجائی که فقر منابع اطلاعاتی دقیق بخصوص در مورد شهرهای ایران و خصوصاً در نواحی عقب افتاده و کمتر توجه شده، کاملاً ملموس می باشد. بنابراین سعی شد که مطالعه ای بخواهد در این زمینه صورت گیرد از همین مناطق باشد بنابراین از آنجائی که این شهر (نی ریز) یکی از قدیم ترین شهرهای ایران می باشد گردآورنده سعی کرده است در این زمینه قدمی هر چند کوتاه و مسیری هر چند مبهم و نااستادانه را بردارد شاید که این عمل جرقه ای باشد برای فعالیت دیگر عزیزان استاد و محققین و کاردانان این شهرستان.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:12

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات


مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

2-1 تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است. بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورهای دنیا است.

مرکبات نیز به دلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ویژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در تولید این محصولات می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بوده پس با توجه به ظرفیت موجود صاردات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی ارز وارد سیستم اقتصادی کشور کرد و با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیرنفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تخصص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی و تبیین مواننع موثر بر افزایش صادرات مرکبات می پردازد و تلاش بر این است که مولفه ی مهمی نظیرتسهیلات و نگهداری انبار سیستم بسته بندی، سیستم حمل و نقل و انجام بازاریابی به طور صحیح و میزان اهمیت و تاثیر هر یک از این چها مولفه در افزایش صادرات مرکبات مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

3-1 اهمیت موضوع

صادرات فعالیتی بسیار پیچیده و دارای ظرافت های خاصی خویش است. توسعه صادرات امری آسان نیست. برای فروش بیشتر کالا به خریداران شرایط و عمل مساعد بسیار لازم است نه فقط جلب رضایت مصرف کننده خارجی نسبت به کیفیت قیمت، شرایط عرضه، بازار رسانی و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به این نکته ضروری است که کشور با رقبای سرسخت قدرتمند در این زمینه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسی تحقیق مستمر پیرامون عوامل موثر در افزایش صادرات توسعه صادرات غیرنفتی ممکن نیست بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیا مبالغ هنگفتی را به انجام پژوهشهای علمی به تخصیص می دهند.

در راه صادرات محصولات کشاورزی و از جمله مرکبات که ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسیاری پیش روی ماست. تولید فعلی مرکبات کشور سالانه بیش از سه میلیون و هفتصد هزار تن است و بررسی انجام شده نشان می دهد که از این مقدار 700 هزار تن حدود 20% آن قابلیت صدور دارد. اما میزان فعلی صادرات این محصول در حدود 70 هزار تن در سال است یعنی در حدود 10% از ظرفیت صادراتی موجود که این رقم بسیار ناچیزی است فراوان مشاهده شده است که کشور عین که تولید بسیار ناچیزی نسبت به کشور ما دراد چندین برابر ما صادرات مرکبات درند.

4-1 هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال اخیر جزء اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات فعلی صادرات آن است این تحقیق به دنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی نماید.


فصل دوم – ادبیات موضوع


2-1 سایر مطالعات انجام شده

تحقیقات و سمینارهای انجام شده و مقالات ارائه شده اغلب در ارتباط با کاشت و تولید مرکبات بوده و به امر صادرات و بازاریابی مرکبات کمتر پرداخته شده است. از مواردی که در آن به امر صادرات توجه شده است به یک گزارش تحقیق ارائه شده تحت عنوان نگاهی به بازارهای فروش میوه و تره بار صادراتی در کشورهای آن سوی خلیج فارس که ارائه شده است. همچنین در 15 شهریور 1378 سمیناری تحت عنوان بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات ایران در دانشگاه مازندران برگزار شد که در این سمینار علاوه بر جنبه های کشاورزی مرکبات به امر صادرات و بازاریابی آن نیز پرداخته شده است. اما جامع ترین تحقیقی که تاکنون در ارتباط با تجارت مرکبات انجام شده در کتابی تحت عنوان بازار جهانی مرکبات و کیوی در سال 75 منتشر شده است. بخش اعظم این کتاب به صادرات و واردات مرکبات اختصاص یافته و به طور مفصل در مورد تجارت مرکبات بحث شده است. و همایش شناخت استعداد های بازرگانی اقتصادی استان مازندران که در تاریخ 12/2/76 برگزار شد مقاله ای در ارتباط با بررسی مزیت نسبی مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهای آسیای مرکزی ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1-1 مقدمه: 2

2-1 تعریف موضوع. 2

3-1 اهمیت موضوع. 3

4-1 هدف از انتخاب موضوع. 4

فصل دوم – ادبیات موضوع. 4

2-1 سایر مطالعات انجام شده 5

2-2 تاریخچه مرکبات.. 5

2-3 مشخصات کلی مرکبات.. 8

2-4 درجه بندی جهانی مرکبات.. 9

2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: 10

2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات.. 11

2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: 11

2-8 تولید جهانی مرکبات.. 14

2-9 فرآیند صادرات مرکبات.. 16

2-15-1 مراحل قبل از صدور 16

2-10 مراحل اداری صادرات میوه 19

2-12 بسته بندی. 22

2-13 حمل و نقل. 24

2-14 بازاریابی. 25

فصل سوم – روش تحقیق.. 28

1-3 مقدمه : 29

1-3- جامعه آماری: 29

2-3 فرضیات تحقیق. 30

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات.. 30

4-3 پرسشنامه: 30

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 32

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. 35

منابع و مأخذ. 50

پرسشنامه: 50خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:45

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

چکیده

ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمان و جوهره اصلی مدیریت است. همچنین مدیران به خوبی می‌دانند که تعارض پاره‌ای اجتناب ناپذیر از حیات سازمانی است بنابراین، برای مدیران اهمیت دارد که پدیده‌های تأثیرگذار بر تعارض را شناسایی کنند. تعارض می‌تواند کارکردی یا غیر کارکردی باشد.

در مقاله حاضر تعارض غیر کارکردی مد نظر است و از میان عوامل مؤثر بر تعارض سازمانی، موانع ارتباط فردی بررسی می‌گردد. پنج مؤلفه موانع ارتباط فردی تحت عناوین عدم گشودگی، عدم همدلی، عدم حمایتگری، عدم مثبت‌گرایی و عدم تساوی مورد بررسی قرار گرفته است.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:13

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعة پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .

میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

کلید واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه : 3

1-1 : بیان مسأله 4

1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-3 : وجوه تمایز پژوهش 7

1-4 : اهداف پژوهش 8

1-5 : سوالات پژوهش 9

1-6 : فرضیه‏های پژوهش 9

1-7 : دامنه پژوهش 10

1-7-1 : دامنه زمانی 10

1-7-2 : دامنه مکانی 10

1-7-3 : دامنه موضوعی 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 13

2-1 : پیشینه پژوهش در جهان 14

2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان 14

2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان 22

2-2 : پیشینه پژوهش در ایران 23

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران 23

2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران 30

2- 3 : مبانی نظری پژوهش 31

2-3-1 : دانش و سیستم حسابداری 31

2-3-2 : انواع حسابداری 33

2-3-3 : مبناهای حسابداری 35

الف – مبنا نقدی 35

ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

ج – مبنا تعهدی 39

د – مبنا نیمه تعهدی 44

ه - مبنا تعهدی تعدیل شده 46

2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش 52

2-5 : حسابداری کمرال 57

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : 62

3-1 : نوع پژوهش 62

3-2 : جامعه پژوهش 62

3-3 : نمونه پژوهش 63

3-4 : متغیرهای پژوهش 63

3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

3-6 : روایی و پایایی ابزار 64

3-7 : روش گردآوری داده ها 64

3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

4-1 : آمار توصیفی 67

4-1-1 : آمار توصیفی مقطع تحصیلی 67

4-1-2 : آمار توصیفی رشته تحصیلی 67

4-1-3 : آمار توصیفی محل خدمت 68

4-1-4 : آمار توصیفی سابقه کار 68

4-2 : تحلیل داده ها 68

4-2-1 : اعتبار داده ها 68

4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-2-1 : موانع مدیریتی 69

4-2-2-2 : موانع فرآیندی 70

4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی 71

4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم 73

4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات 74

4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت 75

4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل 76

4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

4-2-3 : آمار استنباطی 78

4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی 78

4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی 79

4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی 79

4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی 80

4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف 82

4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت 82

4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی 83

4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی 83

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه : 85

5-1 : جمع بندی مطالب 85

5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

5-2-1 : بحث در مورد فرضیه فرعی اول . 87

5-2-2 : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم 88

5-2-3 : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم 88

5-2-4 : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم 89

5-2-5 : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم . 90

5-2-6 : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم 91

5-3 : نتیجه گیری 92

5-4 : پیشنهادهای پژوهشگر 92

5-5 : محدودیت های پژوهش 93

5-6 : پیشنهادات برای پژوهش های آتی 94

فهرست منابع 95

منابع فارسی 100

پیوست ها 98

فهرست جداول

جدول 2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی 17

جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی 19

جدول2-3 : گروه حسابها و حسابهای کل 27

جدول2-4 : تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی 48

جدول3-1 : متغیرهای پژوهش 63

جدول4-5 : آزمون اعتبار داده های بدست آمده 69

جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها 70

جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها 71

جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها 73

جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها 74

جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها 75

جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 76

جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 81

جدول4-1 : اطلاعات توصیفی بر حسب مقطع تحصیلی کارکنان 98

جدول4-2 : اطلاعات توصیفی بر حسب رشته تحصیلی کارکنان 98

جدول4-3 : اطلاعات توصیفی بر حسب محل خدمت کارکنان 98

جدول4-4 : اطلاعات توصیفی بر حسب سابقه کار کارکنان 99

عنوان : شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرمت : doc

تعداد صفحات :119خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:49

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی

از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعة پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .

میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

کلید واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار

فهرست مطالب

چکیده........1

فصل اول: کلیات

مقدمه : 3

1-1 : بیان مسأله 4

1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-3 : وجوه تمایز پژوهش 7

1-4 : اهداف پژوهش 8

1-5 : سوالات پژوهش 9

1-6 : فرضیه‏های پژوهش 9

1-7 : دامنه پژوهش 10

1-7-1 : دامنه زمانی 10

1-7-2 : دامنه مکانی 10

1-7-3 : دامنه موضوعی 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 13

2-1 : پیشینه پژوهش در جهان 14

2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان 14

2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان 22

2-2 : پیشینه پژوهش در ایران 23

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران 23

2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران 30

2- 3 : مبانی نظری پژوهش 31

2-3-1 : دانش و سیستم حسابداری 31

2-3-2 : انواع حسابداری 33

2-3-3 : مبناهای حسابداری 35

الف – مبنا نقدی 35

ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

ج – مبنا تعهدی 39

د – مبنا نیمه تعهدی 44

ه - مبنا تعهدی تعدیل شده 46

2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش 52

2-5 : حسابداری کمرال 57

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : 62

3-1 : نوع پژوهش 62

3-2 : جامعه پژوهش 62

3-3 : نمونه پژوهش 63

3-4 : متغیرهای پژوهش 63

3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

3-6 : روایی و پایایی ابزار 64

3-7 : روش گردآوری داده ها 64

3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

4-1 : آمار توصیفی 67

4-1-1 : آمار توصیفی مقطع تحصیلی 67

4-1-2 : آمار توصیفی رشته تحصیلی 67

4-1-3 : آمار توصیفی محل خدمت 68

4-1-4 : آمار توصیفی سابقه کار 68

4-2 : تحلیل داده ها 68

4-2-1 : اعتبار داده ها 68

4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-2-1 : موانع مدیریتی 69

4-2-2-2 : موانع فرآیندی 70

4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی 71

4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم 73

4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات 74

4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت 75

4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل 76

4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

4-2-3 : آمار استنباطی 78

4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی 78

4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی 79

4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی 79

4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی 80

4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف 82

4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت 82

4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی 83

4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی 83

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه : 85

5-1 : جمع بندی مطالب 85

5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

5-2-1 : بحث در مورد فرضیه فرعی اول . 87

5-2-2 : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم 88

5-2-3 : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم 88

5-2-4 : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم 89

5-2-5 : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم . 90

5-2-6 : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم 91

5-3 : نتیجه گیری 92

5-4 : پیشنهادهای پژوهشگر 92

5-5 : محدودیت های پژوهش 93

5-6 : پیشنهادات برای پژوهش های آتی 94

فهرست منابع 95

منابع فارسی 100

پیوست ها 98

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی. 17

جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی. 19

جدول2-3 : گروه حسابها و حسابهای کل. 27

جدول2-4 : تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی. 48

جدول3-1 : متغیرهای پژوهش.. 63

جدول4-5 : آزمون اعتبار داده های بدست آمده 69

جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها 70

جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها 71

جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها 73

جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها 74

جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها 75

جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 76

جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 81

جدول4-1 : اطلاعات توصیفی بر حسب مقطع تحصیلی کارکنان. 98

جدول4-2 : اطلاعات توصیفی بر حسب رشته تحصیلی کارکنان. 98

جدول4-3 : اطلاعات توصیفی بر حسب محل خدمت کارکنان. 98

جدول4-4 : اطلاعات توصیفی بر حسب سابقه کار کارکنان. 99خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:41

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات


توضیحات محصول:

: با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1-1 مقدمه: 2
2-1 تعریف موضوع 2
3-1 اهمیت موضوع 3
4-1 هدف از انتخاب موضوع 4
فصل دوم – ادبیات موضوع 4
2-1 سایر مطالعات انجام شده 5
2-2 تاریخچه مرکبات 5
2-3 مشخصات کلی مرکبات 8
2-4 درجه بندی جهانی مرکبات 9
2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: 10
2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات 11
2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: 11
2-8 تولید جهانی مرکبات 14
2-9 فرآیند صادرات مرکبات 16
2-15-1 مراحل قبل از صدور 16
2-10 مراحل اداری صادرات میوه 19
2-12 بسته بندی 22
2-13 حمل و نقل 24
2-14 بازاریابی 25
فصل سوم – روش تحقیق 28
1-3 مقدمه : 29
1-3- جامعه آماری: 29
2-3 فرضیات تحقیق 30
3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات 30
4-3 پرسشنامه: 30
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 32
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 35
منابع و مأخذ 50
پرسشنامه: 50

مقدمه
کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.
تعریف موضوع
موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است. بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورهای دنیا است.
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:20

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

  1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
  2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
  3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 >>