X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:12

مودم ها

مودم ها

برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت

ارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند. به کمک وب جهانی WWW هیچ کاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نیست. با استفاده از یک مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می توان همه PCها را به رایانه های دیگر وصل کرد تا بدین وسیله رایانه ها قادر باشند پرونده ها را به اشتراک بگذارند. پیام الکترونیکی ارسال و دریافت کنند و به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این قسمت فناوری های مختلفی بررسی خواهد شد که شما می توانید آنها را برای تسفاده از PCخود و دنیای اطراف آن به کار گیرید.

ممکن است با دیدن بحثهای مربوط به پروتکلها و ست آپ(برپایی)‌کردن شبکه شگفت زده شوید ، ولی اتصال با مودم نیز در واقع شکلی دیگر از ایجاد شبکه است. در حقیقت سیستم عامل ویندوز 9x ، ویندوز Me، ویندوز NT و ویندوز 2000 تقریبا با تلفیق این دو سرویس یک سرویس واحد ارائه می دهند.

دلیل ترکیب مزبور اینست که هدف اتصال مودم در طول سالها تغییر کرده است. مدت های طولانی کاربرانPC، از طریقه سیستمهای تخته اعلانات شماره گیری می کردند(خد مات اختصاصی که دستیابی نهایی به رایا نه های دیگر را فراهم می کردند).خدمات درون خطی نظیرهم سالهای زیادی وجود دا شته اند، ولی به طور سنتی از کلا ینت (مشتری)ها وپروتکل های اختصاصی استفاده می کرده اند که با پروتکل های شبکه های محلی کاملا تفا وت دا شتند. امروزه، عملا منسوخ شده اند و خدماتی همانند به عنوان پل های ارتبا طی به انترنت دوباره پا گرفته اند. با وجود رشد انفجاری اینترنت،فناوری های مودم و شبکه با هم ترکیب شدند زیرا هر دو می توانند از نرم افزار کلاینت وپروتکل های یکسان استفاده کنند. امروزه معروفترین مجموعه پروتکل های شبکه سازی ،علاوه بر در اینترنت نیز استفا ده می شوند. وقتی یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی را شمارگیری می کنید، در واقع با استفاده از یک مودم به جای یک کارت رابط شبکه، به یک شبکه متصل می شوید و هنگام استفاده از بیشترین خدمات نوار گستر مسیر دستیا بی شما به اینترنت عملا با یک کارت رابط شبکه آغاز می شود.

مودم های غیر همزمان (آنالوگ)

چنانچه بخوا هید به اینترنت وصل شوید،یک مودم آنا لوگی می تواند به عنوان (درون شیبه ای )در دنیای محا سبا تی عمل کند.مودم ها در اکثر سیستم های جدید، دستگاهی استا ندارد محسوب می شوند ودر سییتم هایی که فاقد دستیابی به راه حل های نوار گستر هستند (نظیر مودم کابلی دوطرفه یا خطوط ) به عنوان ارتقا های متداول به کار می روند. حتی با وجود دسترسی به چنین نوارگستر ها یی(نظیر تلفنی ومودم هایی که دارای بافه یکطرفه هستند ).، هنوز لازم است که مودم ها در خواست های صفحه ای وپست الکترونکی را ارسال کنند. واژه مودم (که از عبارت گرفته شده است )اساسا به دستگاهی اشاره می کند که داده های دیجیتالی مورد استفاده رایانه ها را به سیگنال های آنا لوگی مناسب مخابراتی در سرا سر یک خط تلفن تبدیل می کند ،همچنین سیگنال های آنا لوگی را در مقصد به داده های دیجیتالی تبدیل می کند. برای شناسایی مودم هایی که سیگنال های آنا لوگی و دیجیتالی را از سایر دستگاههای دستیا بی تبدیل می کنند، مودم های آنا لوگ اطلاق می شود. یک مودم معمولی یک دستگاه غیر همزمان است ، یعنی داده ها را با یک جریان متنا وب از(بستک )های کوچک ارسال می کند. سیستم دریافت کننده نیز داده ها را به صورت بستک دریافت نموده و سپس آنها را مجددا" به شکل مورد نیاز در رایانه اسمبل(همگذاری)می کند.

مودمهای غیرهمزمان Asynchronous modems هر بایت از داده ها را جداگانه و به صورت یک بستک جدا ارسال می کنند. یک بایت، برابر با هشت بیت است( که از کد رمز های استاندارد ASCII استفاده می کنند)، برای ارسال یک کاراکتر (نویسه)الفبایی عددی، مقدار داده های کافی به شمار می رود. یک مودم که داده ها را به صورت غیر همزمان ارسال می کند باید ابتدا و انتهای هر بایت را برای مودم دریافت کننده مشخص کند. مودم فرستنده این کار را با اضافه کردن یک بیت آغاز به ابتدا و انتهای هر بایت از داده ها انجام می دهد بنابراین برای ارسال هر بایت از 10 بیت استفاده می کند. به همین دلیل ارتباطات غیر همزمان گاهی اوقات ارتباطات شروع-خاتمه (Start-Stop) نیز نامیده می شوند. این امر با ارتباطات همزمان که در آن یک جریان دائمی از داده ها با سرعت ثابت ارسال می شوند تفاوت دارد.

مودم های همزمان عموما در محیطهای خط استیجاری و توام با تسهیم کننده (Multiplexer) ها استفاده می شوند و ترمینال(پایانه ) ها را به سرور(خادم) های مبتنی بر Unixو رایانه های بزرگ مرتبط می کنند. لذا این نوع مودم خارج از بحث این مقاله است.

استفاده از یک بیت شروع در همه ارتباطات غیرهمزمان لازم است، ولی برخی پروتکل(ضابطه)ها بیش از یک بیت خاتمه را به کار می برند. برای همسازی سیستمها با پروتکلهای مختلف معمولا نرم افزار های ارتباطات به شما امکان می دهند اصلاح فرمت فریم(قالب قاب) به کار رفته برای ارسال هر بایت را اصلاح کنید. فرمت استاندارد به کار رفته برای فرمت ارتباطات غیرهمزمان به صورت بیت های داده ای/بیتهای خاتمه/ توازن می باشد. امروزه تقریبا همه اتصالات غیرهمزمان به اختصار به شکل No Parity/8 data bits/1 stop bit) نشان داده می شوند. معنای هر یک از این پارامتر(معرفه) ها و انواع ممکن آنها عبارتند از :

توازن (Parity) :قبل از آنکه پروتکلهای تصحیح خطا جزو مشخصات استاندارد مودم شوند،از یک مکانیسم ساده توازن برای بررسی ابتدایی خطا در سطح نرم افزار استفاده می شد. امروزه، این روش به کار برده نمی شود و در واقع مولفه هیچ ارزشی ندارد . مقادیر امکان پذیر دیگر برای توازن که ممکن است شما در بسته نرم افزار ارتباطات ببینید عبارتند از فرد،‌زوج، علامت و فاصله خالی.

بیت های داده ها(Data bits) :این مولفه نشان می دهد که واقعا چه تعداد بیت در بخش داده های یک بستک (بدون در نظر گرفتن بیت های شروع و خاتمه)‌منتقل می شوند. معمولا PCها از هشت بیت داده ها استفاده می کنند ولی بعضی از انواع رایانه ها از بایت 7بیتی (7-bit byte) و بقیه مستلزم طولهای دیگری از داده ها هستند. برنامه های ارتباطی هم این گزینه را ارائه می دهند تا یک بیت خاتمه با یک بیت داده ها اشتباه گرفته نشود.

بیت های خاتمهStop bits: این مولفه مشخص می کند که چه تعداد بیت های خاتمه به انتهای هر بایت افزوده می شود . معمولا PCها از یک بیت خاتمه استفاده می کنند ، ولی سایر پروتکلها ممکن است از بیت های خاتمه5/1 یا 2 بیت پایان استفاده کنند.

در بیشتر مواقع شما مجبور نیستید این مولفه ها را به طور دستی تغییر دهید ولی امکان کنترل(نظارت) این مولفه ها تقریبا همیشه فراهم است . مثلا در ویندوز 98، Me، 2000 اگر شما کنترل پانل Modemsرا باز کنید و صفحهConnectionرا در جعبه محاوره ای Propertiesمودم خود نگاه کنید، انتخاب کننده های Data bits،Parityو Stop bits را مشاهده خواهید کرد.

شما ممکن است هرگز نیاز به اصلاح این پارامترها نداشته باشید مگر اینکه از برنامه Windows Hyper Terminalبرای برقراری یک اتصال مستقیم به یک رایانه دیگر از طریق خطوط تلفن استفاده کنید . البته اگر لازم باشد برای شبیه سازی پایانه ای جهت بانکداری الکترونیکی (e-banking) ، بررسی کاتالوگ(کارنما) یک کتابخانه یا کارکردن از خانه، به یک رایانه بزرگ متصل شوید، ممکن است مجبور شوید این پارامترها را تنظیم کنید. (شبیه سازی ترمینالی به معنای استفاده از نرم افزاری است که صفحه کلید و صفحه نمایش PC شما همانند یک پایانه نظیر Dec VT-100 و غیره عمل کنند). بسیاری از رایانه های بزرگ از توازن زوج و یک طول کلمه 7 بیتی استفاده می کنند. چنانچه PCشما اشتباه تنظیم شود، شما روی صفحه مانیتور(مبصر) خود به جای صفحه ورود به سیستم یا خوشامد ، متنهای نامفهوم را مشاهده خواهید کرد.

استانداردهای مودم

برای این که دو مودم بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند،‌باید پروتکل یکسانی را به کار برند. پروتکل، مشخصه ای است که نحوه ارتباط بین دو موجودیت را تعیین می کند. دقیقا مثل انسان ها که باید برای صبحت کردن با یکدیگر دارای زبان و مجموعه لغات مشترک باشند ، دو رایانه یا دو مودم هم باید از پروتکل مشترکی استفاده کنند. در مورد مودمها، پروتکل ماهیت سیگنال آنالوگی را تعیین می کند که دستگاه از روی داده های دیجیتالی رایانه ایجاد می کند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مودم، ها
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 02:29

نرم افزارمشاهده دستگاه های متصل به مودم وای فای تان !

    شناسایی هکرهای وای فای با زیاد شدن روش های هک وای فای چک کردن فهرست دستگاه های متصل به مودم ضرورت بیشتری پیدا کرده است . هکرها با استفاده از برنامه های هک و تکنیک های مختلف بدون اجازه شما به شبکه وای فای شما متصل میشوند ! اگر آدم خوش شانسی باشید فقط از ترافیک اینترنت تون رو مصرف میکنن . هکرها با اتصال به شبکه وای فای می تونند اطلاعات سیستم رو سرقت کنند . این افراد ممکنه از آشناهاتون باشن و یا افراد غریبه بیمار روانی که از آزار دیگران لذت میبرند باشند . به هر حال احتیاط شرط عقله .       آیا میخواهید بدانید وای فای شما هک شده است یا خیر؟ جواب این سوال شما نزد ماست برای همین مسئله شما می توانید با دانلوداین نرم افزار تعداد کانکشن هایی که به مودم شما وصل می باشد را مشاهده نمایید . شما هرگونه سوال یا ابهامی هم که در مورد برنامه داشته باشید میتونید از طر ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 12:43

اموزش کامل ضد هک کردن مودم های TP-LINK

این روزها اگر در فضای مجازی گشتی بزنید میبینید تبلیغ های با عنوان هک مودم وای فای که به فروش میرسد . که یک تهدید بزرگ برای صاحبان مودم های وایرلس است.اگر مودم شما امنیت کامل را نداشته باشد به سادگی اب خوردن میتوانند با یک گوشی اندرویدی به مودم شما متصل شده و از سرویس شما استفاده کنند. حالا جدا از آنکه هزینه سرویس شما زیاد میشود میتوانند با اسکن دستگاه های متصل شده به مودم اطلاعات شخصی شما را به دست آورند. تیم امینتی ما  برآن شده که با ارئه آموزش کامل تامین امنیت و ضد هک کردن انواع مودم های اسایش خاطر را برای شما به ارمغان بیاورد. همچنین قیمت بسیار مناسبی برا این آموزش در نظر گرفته ایم که میتوانید با جلوگیری از استفاده کردن حجم شما توسط دیگران صرف جویی بسیاری در هزینه سرویس شما کند این اموزش مختص مودم های TP-LINK می باشد آموزش سایر مودم های در فروشگاه موجود است آموزش به صورت تصویری در ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: اموزش، کامل، کردن، مودم، TP-LINK
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 12:37

اموزش کامل ضد هک کردن مودم هایD-LINK

این روزها اگر در فضای مجازی گشتی بزنید میبینید تبلیغ های با عنوان هک مودم وای فای که به فروش میرسد . که یک تهدید بزرگ برای صاحبان مودم های وایرلس است.اگر مودم شما امنیت کامل را نداشته باشد به سادگی اب خوردن میتوانند با یک گوشی اندرویدی به مودم شما متصل شده و از سرویس شما استفاده کنند. حالا جدا از آنکه هزینه سرویس شما زیاد میشود میتوانند با اسکن دستگاه های متصل شده به مودم اطلاعات شخصی شما را به دست آورند.تیم امینتی ما  برآن شده که با ارئه آموزش کامل تامین امنیت و ضد هک کردن انواع مودم های اسایش خاطر را برای شما به ارمغان بیاورد.همچنین قیمت بسیار مناسبی برا این آموزش در نظر گرفته ایم که میتوانید با جلوگیری از استفاده کردن حجم شما توسط دیگران صرف جویی بسیاری در هزینه سرویس شما کنداین اموزش مختص مودم های D-LINK می باشدآموزش سایر مودم های در فروشگاه موجود استآموزش به صورت تصویری در قالب ی ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: اموزش، کامل، کردن، مودم، هایD-LINK
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 12:34

آموزش کامل ضد هک کردن مودم هایzyxel

این روزها اگر در فضای مجازی گشتی بزنید میبینید تبلیغ های با عنوان هک مودم وای فای که به فروش میرسد . که یک تهدید بزرگ برای صاحبان مودم های وایرلس است.اگر مودم شما امنیت کامل را نداشته باشد به سادگی اب خوردن میتوانند با یک گوشی اندرویدی به مودم شما متصل شده و از سرویس شما استفاده کنند. حالا جدا از آنکه هزینه سرویس شما زیاد میشود میتوانند با اسکن دستگاه های متصل شده به مودم اطلاعات شخصی شما را به دست آورند.تیم امینتی ما  برآن شده که با ارئه آموزش کامل تامین امنیت و ضد هک کردن انواع مودم های اسایش خاطر را برای شما به ارمغان بیاورد.همچنین قیمت بسیار مناسبی برا این آموزش در نظر گرفته ایم که میتوانید با جلوگیری از استفاده کردن حجم شما توسط دیگران صرف جویی بسیاری در هزینه سرویس شما کنداین اموزش مختص مودم های zyxel می باشدآموزش سایر مودم های در فروشگاه موجود استآموزش به صورت تصویری در قالب یک ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آموزش، کامل، کردن، مودم، هایzyxel
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 14:42

دانلود مقاله مودم چیست و چگونه کار می کند؟

مودم چیست و چگونه کار می کند؟ مقاله ای مفید و کامل     لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:53 چکیده : امروزه،ارتباطات از ضروریات زندگی است.هم اکنون اینترنت با رشدی بسیار سریع و با استفاد از فن آوری ارتباطات موجب به دنیا آمدن چندین صنعت جدید نیز شده است . کلید برقراری ارتباطات کامپیوتری خوب ،به ویژه نوع راه دور آن ،مودم است . این وسیله کوچک هر کامپیوتری را به کامپیوتری دیگر که فاصله زیاد با یکدیگر دارند مرتبط کند. ارتباطات با مودم از طریق یک یا دو نوع تماس حاصل می شود: کابل تلفن یا سیگنالهای نوری. این وسایل کامپیوتر شما را از طریق نرم افزارهای مختلف به سایر نقاط جهان وصل می کنند. می توانید از مودم برای ارسال پیامهای تایپ شده به اشخاص دیگر بهره بگیرید ( پست الکترونیک) ، پیامهای خود را به صورت اطلاعیه به گروهی ...ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 07:03

آموزش نصب انواع مودم ADSL

آموزش نصب انواع مودم ADSL ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آموزش، انواع، مودم، ADSL
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 06:58

مخفی کردن وای فای انواع مودم جهت جلوگیری از هک

مخفی کردن وای فای انواع مودم جهت جلوگیری از هک ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مخفی، کردن، انواع، مودم، جلوگیری، هک
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 16:29

چگونه جلوی وصل غیر مجاز به مودم وایرلس را بگیریم

در سایت های مختلف با موضوع هک وای فای تبلیغات زیادی دید و اگر شما هم یکی از قربانیان این هک هستید با این روش میتونین جلوی این برنامه ها رو بگیرین. اگه تو اینترنت برای جلوگیری از این موضوع سرچ کنید مطالب زیادی  پیدا خواهید کرد. از جمله قرار دادن رمز طولانی و پیچید، یا تنظیم مک آدرس برای مودم. اما هیچ کدام این های جلوی برنامه های موجود برای اینکار را نخواهند گرفت. در این آموزش ما به شما یاد خواهیم تا با یک تنظیم ساده بروی مودم خود، جلوی این کار رو بگیرید. ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 16:09

دانلود کارورزی آماده رشته کامپیوتر با عنوان مودم - WORD

چکیده :  در این گزارش نحوه نصب انواع مودم ADSL و مقایسه انواع DSL ها و نحوه نصب ویندوز 7 و XP و Vista به صورت تصویری آموزش داده شده است.   هم چنین مقایسه و عملکرد ویندوزها و انواع پروتکل ها و مزایا و معایب انواع شبکه های کامپیوتری بررسی شده است. امید است که در جهت رفع مشکلات فردی مرتفع گردیده باشد. فهرست مطالب : مقدمه.............................................................................................................................................1 فصل 1 : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها 1- 1 اینترنت چیست ؟.............................................................................................................2 1-2   DSL چیست؟......................................................................................................... ...ادامه مطلب
1 2 >>