X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:29

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارک آباد)

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارک آباد)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
کلیات

1-1-مقدمه
1-2-موقعیت جغرافیائی استان تهران
1-3-شرایط اقلیمی
الف) منطقه شرقی خود شامل 4 نوع آب و هوای مختلف بشرح زیر می باشد
ب) بخش غربی از کرج تا آبیک
1-4- زمین شناسی عمومی استان تهران
الف) زون البرز
1- دشت ساحلی
2- البرز مرکزی که خود این قسمت نیز شامل بخش های شمالی ساحلی، بخش جنوبی، فرورفتگی های بخش جنوبی و آنتی البرز است.
1-5-رودخانه های مهم منطقه
فصل دوم
زمین شناسی و زمینساخت
استان تهران

2-1- کلیات
2-2- چینه شناسی منطقه
2-3- دیرین جغرافیای منطقه با توجه به زمینساخت گذشته
2-4- زمین شناسی تهران
2-4-1- بخش ارتفاعات شمالی
2-4-2- بخش کوهستانی شرق تهران
2-4-3- بخش دشت و ارتفاعات پست جنوب و جنوب شرق
2-5- زمنیساخت منطقه
2-5-1- طاقدیس های منطقه
2-5-2- گسل های منطقه
2-6-بررسی راندگی شمال تهران
فصل سوم
پتانسیلهای معدنی
استان تهران

3-1-مقدمه
3-2-منابع معدنی (پتانسیل های) یافت شده در سطح استان تهران
3-2-1-سنگ گچ
مشخصات
تیپ اول
تیپ دوم
تیپ سوم
تیپ چهارم
3-2-2-مصالح ساختمانی
3-2-3-خاکهای معدنی( کائولن؛ بنتونیت؛ خاکهای صنعتی)
3-2-4-کائولن؛ بنتونیت
3-2-5-باریت
3-2-6-کانسارهای منگنز
3-2-7-سنگهای ساختمانی
(مالون سنگ تراشیده و چکش خورده)
سنگ لاشه
3-2-8-کانسارهای مس
3-2-9-ذخایر معدنی سیلیس
3-2-10-ذغالسنگ
فصل چهارم
معدن باریت آبعلی

4-1-کلیات
4-2-موقعیت جغرافیائی
4-3-مشخصات محدوده اکتشافی
4-4-باریت و موارد استفاده آن
4-5-زمین شناسی
4-6-شرح عملیات اکتشافی اجرا شده
عملیات اجرا شده به شرح ذیل می باشد
1- تهیه نقشه های توپوگرافی با مقیاسهای
2- تهیه نقشه های زمین شناسی
3- حفر ترانشه
4- حفر چاهک و تونل
5- آزمایش نمونه ها
6- جاده سازی
7- هزینه اجرای طرح اکتشاف و گزارش پایان عملیات اکتشافی
4-7-برنامه اکتشاف
1- مشخصات سنگ از نظر یکپارچه بودن
2- مشخصات تودة سنگ
3- عوامل خارجی
4-8-هزینه های جاری طرح
1- برآورد هزینه نیروی انسانی
2- هزینه ابزار آلات مصرفی
3- هزینه مواد ناریه مصرفی
4- هزینه اجاره وانت
5- هزینه اجاره بلدوزر
6- هزینه غذا
7- هزینه تهیه نقشه
8- هزینه اجاره کمپرسور
9- هزینه سوخت
10- هزینه تهیه طرح و گزارش پایان عملیات اکتشافی
منابع و مراجعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:36

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

چکیده :

رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می¬کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می¬شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می¬کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول :

1-1 پیش گفتار 2

1-2 مقدمه 3

1-3 بیان مسئله 4

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-5 هدف ها ی پژوهش 7

1-6 سوالات پژوهش 8

1-7 پیشینه تحقیق 9

1-8 جامعه مورد بررسی 12

1-9 روش تحقیق 13

1-10 کلید واژگان 14

بخش دوم :

2-1 فرهنگ 16

2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی 18

2-3 خصوصیات فرهنگ 21

2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد 23

2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است 23

2-6 فرهنگ امری مشترک است 23

2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است 23

2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی 24

2-9 سطح های فرهنگ 25

2-10 طبقه بندی فرهنگها 25

2-11 ابداع فرهنگ پذیری 26

2-12 فرهنگ پذیری 27

2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ 28

2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری 29

2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری 30

2-16 انواع فرهنگ پذیری 30

2-17 انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر 32

2-18 آژانس های فرهنگ پذیری 32

2-19 ماهیت رسانه 36

2-20 رسانه و فرهنگ پذیری 36

2-21 کارکردهای رسانه ها 37

2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی 38

2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه 45

2-24 تلویزیون 45

2-25 ویژگی های تلویزیون 36

2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی 46

2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان 46

2-28 قدرت تلویزیون 48

2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون 49

2-30 جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان 50

2-31 کارکردهای منفی تلویزیون 51

2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی 53

2-33 کودک کیست 54

2-34 ویژگی های کودک در دوره ابتدایی 54

2-35 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون 56

2-36 ارتباط کودک و تلویزیون 57

2-37 کودکان قربانیان تلویزیون 58

2-38 چهارچوب نظری 59

....... نظریه فرهنگ و شخصیت 59

....... نظریه کنش متقابل نمادین 60

...... نظریه کارکردگرایی 61

بخش سوم :

3-1 مقدمه 63

3-2 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان 70

3-3 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان 73

3-4 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان 75

3-5 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه 79

3-6 تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان 80

3-7 سوالات پرسیده شده از والدین 81

3-8 مصاحبه با والدین 81

3-9 مصاحبه با مربیان 86

3-10 نتیجه گیری 87

فهرست منابع 91

چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها

نمودار عنوان

نمودار شماره 1: نمودار سطح تحصیلات والدین 66

نمودار شماره 2: حدود ساعات تماشای تلویزیون 67

نمودار شماره 3: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون 68

نمودار شماره 4: علت تماشای تلویزون 69

مقدمه:

شتاب فرایند پیشرفت های فن آوری در دنیای معاصر و تحول سریع درامر ارتباطات ،مرکز ثقل تحولات اجتماعی بوده و در دهه های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی و از جمله خانواده بوده ایم. نهاد خانواده تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، این تغییرات را تجربه کرده و شکی نیست که رسانه گسترده ای همچون تلویزیون، در فرهنگ سازی اعضای خانواده، بالاخص کودکان ، جایگاه بسیار برجسته ای دارد و تلویزیون در کنار پدر و مادر وفرزند، فرد چهارم خانواده است و از نظر آگاهی رسانی و راهنمایی چند جانبه ، مهم ترین و نزدیک ترین و سریع ترین ابزار درک اطلاعات به شمار می رود.

بنابراین جایگاهی که تلویزیون ،در انتقال ارزش ها و پیام ها و تثبیت یا تغییر و تزلزل فرهنگ ها و ارزش پیدا کرده است، بسیار حساس و خطیر است و گستردگی استفاده از این ابزار و داشتن مقبولیت گسترده نزد عموم مردم بر اهمیت موضوع می افزاید.

گذشته از تأثیر گذاری عمومی و اجتماعی تلویزیون، کودکان، از اثر پذیری بیشتری نسبت به این رسانه برخوردارند و اثر گذاری آن تا آنجا است که متخصصین آن رااز ارکان مهم تربیتی میشمارند.

3بیان مسئله :

که دراین میان نقش رسانه های تصویری، بالاخص تلویزیون، نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر و درمقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است واین امر به خصوص آنجا تحقق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیونی مطرح هستند.

نوع فایل: word

سایز: 1.08 MB

تعداد صفحه:122خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:19

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی


فهرست مطالب

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 5

اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6

سوالات تحقیق 7

فرضیه های تحقیق: 8

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع 11

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13

2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12

2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان 13

2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی 16

2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی 25

2-1-5 مسئولیت اجتماعی 27

2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی 30

2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت 32

2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی 34

2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها 36

2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38

2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی 39

2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41

2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43

2-2-1 مقدمه .......................................................................................................................49

2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد .........................................................50

2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد ................................................................................51

2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد ............................................................................51

2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد ........................................................................53

2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد .............................................................56

2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی ....................................................................58

2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد ...................................................60

2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند ..........................................62

2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62

2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران ................................................63

2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64

2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65

2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ....................................67

2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت ..............................70

2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71

2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت ...............................72

2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت ....................................73

2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74

2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 74

2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور 79

2-4 چارچوب نظری تحقیق 82

فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84

3-1 مقدمه 85

3-2 متدلوژی پژوهش 85

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 86

3-4 ابزار گردآوری 87

3-5 روش جمع آوری داده ها 87

3-6 روایی و پایایی تحقیق 89

3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات 93

فصل چهارم 95

4-1 مقدمه 96

4-2 توصیف یافته های تحقیق 96

4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق .............................................................98

4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99

4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104

فصل پنجم ................................................................................................109

5-1 مقدمه 110

5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن ......................................................111

5-3 محدودیت تحقیق 115

5-4 توصیه برای آینده 116

منابع ............................................................................................................117

پیوست ....................................................................................................135

فهرست جداول

جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33

جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان ................................................33

جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34

جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66

جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94

جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95

جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95

جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98

جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102

جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103

جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104

جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105

جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106

جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107

جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108

جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109

جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110

جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111

جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112

جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113

جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114

جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115

فهرست اشکال

شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات ................................................40

شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح ........................................................................................41

شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن .......................................................42

شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت ....................................................................44

شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات .........................................................45

شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ............................................................48

شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر .......................................................................................................60

نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات .............................................49

نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ..........................................................................53

نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی .......................................................................................................................55

نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ..............................................................56

مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................................86

فهرست نمودار

نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ..............................................................................76

نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ..................................................................102

نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن .....................................................................103

نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ..................................................104

نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ..................................................................106

عنوان : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

فرمت : doc

تعداد صفحات :156خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:14

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش


چکیده:
شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک است. یکی از ابزارهایی که در مرحله¬ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می¬رود تحلیلSWOT می باشد که قادر است مهمترین فاکتورهای درونی و بیرونی که می توانند آینده¬ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.
واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت 4
1-4- اهداف تحقیق 6
1-4-1- هدف اصلی 6
1-4-2- اهداف فرعی 6
1-5- سؤالات تحقیق 6
1-6- قلمرو تحقیق 7
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات 7
فصل دوم - مروری بر تحقیقات انجام شده
2- 1- مقدمه 10
2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک 11
2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک 13
2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ریزی جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک................................................... 15
2-1-4- تحلیل SWOT 17
1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات 18
2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT 18
3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها 19
2-1-5- برخی مدلها و رویکردهای برنامه‌ریزی استراتژیک 20
1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع 20
2- مدل استراتژی صنعتی 21
3- تدوین و تعیین استراتژی مناسب 22
4- مدل فیلیپس 24
5- مدل رایت 25
6- مدل فریمن یا ذینفعان 27
7- مدل تحلیل رقابتی 28
8- مدل هیل 29
9- مدل خط‌مشی هاروارد 30
10- نظامهای برنامه‌ریزی استراتژیک 31
11- برنامه‌ریزی استراتژیک بعنوان قالبی برای نوآوری 31
12- افزون‌گری منطقی 32
13- مذاکرات استراتژیک 32
14- مدل مدیریت مسائل استراتژیک 33
15- مدل استراتژی چافی 33
16- مدل فرد آر دیوید 34
2-1-6- نوعشناسی استراتژیها 43
2-1-6-1- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو 43
2-1-6-2- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید ».......................................................................................4
2-1-6-3- استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین 49
2-1-6-4- انواع استراتژیها از نظر بری 50
2-1-6-5- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز 51
2-1-6-6- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وکمبل 53
2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته 54
2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی 54
2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی 58
2-2-3- جمع‌بندی مطالعات و تحقیقات مشابه 64
2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش 68
2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش 69
فصل سوم - روش تحقیق
3-1- مقدمه 72
3-2- روش تحقیق 72
3-3- جامعه آماری 72
3-4- ابزار جمع آوری داده ها 72
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 73
3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی 74
3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش 73
فصل چهارم - نتایج
4-1- مقدمه 82
4-2- مشخصات پاسخگویان 83
4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت 83
4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل 84
4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن 85
4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات 86
4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش 87
4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP) 88
4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S 95
4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S 98
4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W 100
4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT 103
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 108
5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید: 108
5-3- یافتهها 113
5-4- بحث 122
5-5- پیشنهادات کاربردی 124
5-6- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 127
فهرست منابع
منابع فارسی 130
منابع غیرفارسی 132
پیوست ها
پیوست شماره یک- پرسشنامه 137
چکیده انگلیسی 151

فهرست جدول ها
جدول شماره 2-1- برخی تفاوتهای برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی بلندمدت (Fahey, 1989) 15
جدول 2-2 28
جدول شماره 2-3- جمع‌بندی سابقه تحقیقات مشابه 64
جدول 3-1 78
جدول-4-1- میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف 89
جدول -4-2- میانگین مقایسات زوجی نسبت به s 89
جدول-4-3- میانگین مقایسات زوجی نسبت به w 89
جدول -4-4- میانگین مقایسات زوجی نسبت به o 90
جدول -4- 5- میانگین مقایسات زوجی نسبت به t 90
جدول 4-6- 91
جدول 4-7- ماتریس بردار ویزه گزینه ها نسبت به معیار ها و زیرمعیار ها 91
جدول 4-8- ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف 93
جدول 4-9 - ماتریس اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف 94
جدول 4-10- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های SO 95
جدول4-11- ماتریس بردار ویژه استراتژی های SO 96
جدول 4-12- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و فرصتها به استراتژی SO 96
جدول 4-13- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های SO 97
جدول 4-14 - ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های ST 98
جدول 4-15- ماتریس بردار ویژه استراتژی های ST 98
جدول 4-16- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و تهدیدها به استراتژیST 99
جدول 4-17- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های ST 99
جدول -4-18- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WO 100
جدول 4-19- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WO 101
جدول 4-20- ماتریس بردار ویزه نقاط ضعف و فرصتها به استراتژیWO 101
جدول 4-21- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WO 102
جدول 4-22- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WT 103
جدول 4-23- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WT 103
جدول 4-25- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WT 105
جدول 5-1 114
جدول 5-2 118
جدول 5-3 119
جدول 5-4 120
جدول 5-5 121
جدول 5-6 122
جدول 5-7 123فهرست نمودارها
نمودار شماره 2-1- مدل استراتژی صنعتی 21
نمودار شماره 2-2- مدل ماتریس استراتژی اصلی (GSM) 22
نمودار شماره 2-3- مدل رایت 27
نمودار شماره 2-4- مدل تحلیل رقابتی پرتر 29
نمودار شماره 2-5- مدل هیل 30
نمودار شماره 2-6- الگوی جامع مدیریت استراتژیک 35
نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت 83
نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تأهل 84
نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن 85
نمودار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات 86
نمودار 4-5- ساختار شبکه ای مدل SWOT 87
نمودار 4-6- اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف 93
نمودار 4-7- اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف 94
نمودار4-8- اوزان نهایی استراتژی های SO 97
نمودار 4-9- اوزان نهایی استراتژی هاT S 100
نمودار 4-10- اوزان نهایی استراتژی ها WO 102
نمودار 4-11- اوزان نهایی استراتژی های WT 106

فهرست شکل ها
شکل 3-1- تفاوت ساختاری ANP و AHP 74
شکل 3-2- ساختار شبکهای ANP 74
شکل 3-3- سوپرماتریس با ساختار شبکهای 76


عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش
فرمت : doc
تعداد صفحات : 172خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:12

بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)

پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات................................................................................................................. 2

مقدمه................................................................................................................................... 3

1-1- طرح مسئله تحقیق....................................................................................................... 4

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................ 5

3-1- اهداف تحقیق.............................................................................................................. 6

4-1- سوالات تحقیق............................................................................................................ 7

5-1- فرضیه ها.................................................................................................................... 8

6-1- پیشینه تحقیق.............................................................................................................. 9

7-1- روش و مواد تحقیق................................................................................................... 10

8-1- مشکلات تحقیق......................................................................................................... 12

فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز............................................................................. 13

1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز.................................................................................. 14

2-2- فیزیوگرافی ............................................................................................................... 18

3-2- توپوگرافی................................................................................................................. 25

4-2- زمین شناسی.............................................................................................................. 32

5-2- اقلیم......................................................................................................................... 43

6-2- هیدرولوژی حوضه..................................................................................................... 71

6-3- خاک شناسی.............................................................................................................. 76

7-3- پوشش گیاهی............................................................................................................ 84

فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه......................................................... 89

1-3- مفهوم ژئومورفولوژی.................................................................................................. 90

2-3- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی............................................................................... 91

3-3- ژئومورفولوژی کاربردی.............................................................................................. 92

4-3- اهداف ژئومورفولوژی کاربردی.................................................................................... 93

5-3- وقایع ژئومورفیک....................................................................................................... 93

6-3- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران..................................................................................... 95

7-3- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه................................................ 98

8-3- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه....................................................................... 99

9-3- واحدهای ژئومورفولوژی............................................................................................ 110

10-3- ارتباط ژئومورفولوژی با خاک شناسی در حوضه........................................................ 105

11-3- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه ..................................................... 105

12-3- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه.............................................................. 106

13-3- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه............................................................... 108

فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه 110

1-4- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران............................................................. 112

2-4- عوامل موثر در فرسایش خاک.................................................................................... 116

3-4- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه................................................................. 121

4-4- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه................ 123

5-4- راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه.................. 128

6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی............................................... 135

فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهکارهای عملی................................................................ 138

1-5- پرسش اول............................................................................................................... 139

2-5- پرسش دوم.............................................................................................................. 140

3-5- نتیجه فرضیه تحقیق................................................................................................... 141

4-5- ارائه راهکارها........................................................................................................... 141

منابع و ماخذ ..................................................................................................................... 151


فهرست جداول

عنوان .............................................................................................................................. صفحه

1-2- مشخصات کمی حوضه آبریز کوشک آباد و کارده......................................................... 20

2-2- میانگین تراکم زهکشی و زمان تمرکز به تفکیک حوضه های آبریز.................................. 23

3-2- زمان تمرکز حوضه آبریز کوشک آباد........................................................................... 25

4-2- طبقه بندی واحدهای توپوگرافی حوضه آبریز................................................................ 26

5-2- مشخصات ارتفاعی کل حوضه کارده و حوضه آبریز کوشک آباد.................................... 28

6-2- مقدار شیب حوضه آبریز کوشک آباد............................................................................ 32

7-2- آمار میانگین ماهانه و سالانه ایستگاهها طی یک دوره آماری تا سال 1381 .................... 46

8-2- پراکندگی ایستگاههای هواشناسی................................................................................. 46

9-2- متوسط دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه.................................................. 50

10-2- حداکثر دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه............................................... 52

11-2- حداقل دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه................................................ 53

12-2- نشان دهنده میانگین درجه حرارت............................................................................ 55

13-2 تعداد روزهای یخبندان در ماههای سال در حوضه آبریز مورد مطالعه.............................. 55

14-2- متوسط سرعت ماهانه باد در حوضه آبریز مورد مطالعه................................................ 58

15-2- تبخیر در ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه.......................................................... 59

16-2- آمار تصحیح و تکمیل شده تبخیر ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه....................... 60

17-2- مقادیر حداکثر بارندگی در ایستگاه معرف.................................................................. 64

18-2- میانگین بارندگی در حوضه کوشک آباد..................................................................... 64

19-2- میانگین بارش سالیانه در یک دوره سی ساله برای کوشک آباد..................................... 65

20-2- شدت بارندگی کوتاه مدت در ایستگاه معرف............................................................. 66

21-2- رطوبت نسبی حوضه آبریز مورد مطالعه..................................................................... 68

22-2- برآورد حجم رواناب حوضه با روشهای مختلف......................................................... 74

23-2- برآورد حجم رواناب سالانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)......................... 74

24-2- برآورد مقادیر رواناب حوضه در دوره های خشکسالی و ترسالی (میلیون مترمکعب).... 75

25-2- رژیم آبدهی ماهانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)...................................... 75

26-2- برآورد حداکثر سیلاب حوضه با روشهای مختلف (میلیون مترمکعب)........................... 76

27-2- مشخصات تپه های اصلی اراضی موجود در حوضه آبریز............................................ 79

28-2- نتایج نهایی آنالیز پارامترهای مرتعی در تیپهای مختلف حوضه سد کارده....................... 88

1-3- فرسایش پذیری و نفوذ پذیری هریک از رخساره های ژئومورفولوژیکی........................ 109

1-4- تقسیم بندی فرسایش به لحاظ منشاء در حوضه مورد مطالعه ........................................ 111

2-4- عوامل موثر در فرسایش............................................................................................. 122

3-4- مقایسه سطح زیر کشت در حوضه مورد مطالعه در سال 76 و 86 (برحسب هکتار) ..... 126

فهرست نقشه ها

عنوان............................................................................................................................... صفحه

1-2- موقعیت حوضه آبریز کارده در شهرستان مشهد ـ خراسان رضوی................................... 15

2-2- موقعیت حوضه آبریز کوشک آباد در حوضه آبریز کارده................................................ 16

3-2- تصویر ماهواره ای حوضه آبریز کوشک آباد.................................................................. 17

4-2- تقسیمات زیر حوضه های کارده.................................................................................. 19

5-2- نقشه توپوگرافی و آبراهه های حوضه آبریز کوشک آباد................................................. 27

6-2- طبقات ارتفاعی در حوضه آبریز کارده.......................................................................... 29

7-2- زمین شناسی حوضه آبریز کوشک آباد.......................................................................... 41

8-2- هم تبخیر حوضه آبریز کوشک آباد............................................................................... 62

9-2- هم باران سی ساله حوضه آبریز کوشک آباد.................................................................. 67

10-2- رودخانه در حوضه آبریز کوشک آباد......................................................................... 73

11-2- خاک شناسی حوضه آبریز کوشک آباد....................................................................... 82

12-2- کاربری اراضی در حوضه آبریز کوشک آباد................................................................ 83

13-2- پوشش گیاهی حوضه آبریز کوشک آباد..................................................................... 86


فهرست اشکال

عنوان ............................................................................................................................... صفحه

1-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه کارده طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر.......... 47

2-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه مارشک طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر....... 47

3-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه گوش طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر......... 48

4-2- گرادیان میانگین دما.................................................................................................... 51

5-2- گرادیان میانگین دما.................................................................................................... 51

6-2- گرادیان حداکثر دما.................................................................................................... 52

7-2- گرادیان حداکثر دما.................................................................................................... 53

8-2- گرادیان حداقل دما..................................................................................................... 54

9-2- نمودار میله ای تعداد روزهای یخبندان حوضه آبریز کوشک آباد..................................... 56

10-2- گرادیان تبخیر.......................................................................................................... 61

11-2- گرادیان تبخیر.......................................................................................................... 61

11-2- گرادیان بارندگی...................................................................................................... 66

12-2- منحنی های آمبروترمیک حوضه آبریز مورد مطالعه...................................................... 69

13-2- موقعیت حوضه مورد مطالعه در اقلیم نمای دو مارتن.................................................. 70

1-3- رابطه طول شیب با خاک از بین رفته........................................................................... 106

1-6- ایجاد فرسایش توسط انسان...................................................................................... 144

2-6- تراس بندی و ایجاد پوشش گیاهی............................................................................. 144

3-6- سیل تابستانی در روستای بهره (شهریورماه 87).......................................................... 145

4-6- چکدم رسوبگیری...................................................................................................... 145

5-6- فرسایش توسط عامل انسانی ( زراعت)...................................................................... 146

6-6- فرسایش طبیعی ( سیلاب)......................................................................................... 146

7-6- ایجاد دیوار حائل کنار بستر........................................................................................ 147

8-6- ایجاد دیوار حائل کنار بستر........................................................................................ 147

9-6- فرسایش واریزه ای و پوشش گیاهی........................................................................... 148

10-6- تخریب دامنه ها توسط انسان جهت توسعه باغات..................................................... 148

11-6- دامداری بعنوان یکی از عوامل ایجاد فرسایش............................................................ 149

12-6- فرسایش ناشی از فعالیت انسان( احداث جاده)......................................................... 149

13-6- دیم کاری.............................................................................................................. 150

14-6- تراس بندی و ایجاد چکدم...................................................................................... 150

چکیده

ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع با فعالیت های انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملی که باعث ایجاد تحولات ژئومورفولوژیکی می شوند هم می تواند طبیعی باشد وهم انسانی. یکی از تحولات ژئومورفولوژیکی که بیشتر به چشم می خورد فرسایش است که می تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آید. مهمترین عوامل موثر در شرایط کنونی در اکثر حوضه های ایران عبارتند از عوامل فرسایندگی، فرسایش پذیری ، شیب وتوپوگرافی زمین، وضعیت پوشش گیاهی و نحوه مدیریت و بهره برداری از اراضی.

با توجه به عنوان پایان نامه که بررسی عوامل آنتروپوژنیک بر تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز است هدف نشان دادن میزان تاثیر عوامل آنتروپوژنی بر تحولات ژئومورفولوژیکی است که انسان ها بخاطر فعالیت خود در کشاورزی(توسعه بی رویه اراضی دیم و قطع بی رویه درختان )و دامداری ( چرای بیش از حد مراتع ) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند.

در حوضه آبریز مورد مطالعه علاوه بر عوامل یاد شده عواملی که باعث فرسایش توسط انسان می شوند عبارتند از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و تغییر کاربری اراضی، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاری طبیعی، اجرای شخم در جهت شیب در اراضی دیم زار ، سیلابها ، ریشه کن کردن بوته ها، عدم رعایت تناوب زراعی که منجر به کاهش حاصلخیزی خاک وتخریب ساختمان آن می شود. از طرفی اجرای طرح‌های مختلف شامل طرح های بیولوژیکی( نهال کاری، بذر پاشی، کپه کاری، اصلاح مراتع، کنترل مرتع و دام و ...)و طرح های مکانیکی( تراس بندی، بانکت بندی و ...)و طرح های مدیریتی نقش مهمی را در تثبیت و کنترل فرآیندهای ژئومورفولوژیکی دارند.

مقدمه

تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،1374،11)

مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه که بررسی عوامل آنتروپوژنیک در تحولات ژئومورفولوژیک حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیکی در تحولات ژئومورفولوژیک می باشد .به جهت اینکه فرآیند های ژئومورفولوژیکی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حرکات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و... ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند .

در فصل نخست به کلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذکر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشکلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و ... تشریح خواهد شد.

در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی کاربردی، وقایع ژئومورفیک و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاک شناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سابقه تاریخی فرسایش در جهان و ایران و همچنین عوامل موثر در فرسایش بطور کلی و انواع فرسایش در حوضه کوشک آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه این فصل اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی در حوضه آبریز مذکور ، راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فرسایش و اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندها شرح داده شده است.نتایج فرضیه ها و پرسشهای تعیین شده برای تحقیق و همچنین راهکارها و پیشنهادهای عملی در فصل آخر شرح داده شده است.

1-1- طرح مسئله تحقیق:

طرح مسئله برای تحقیق ، مثل بذر برای زراعت است همانطور که کلیه خواص ارثی بذر به محصول منتقل میشود تمام اطلاعات موجود در طرح مساله و سوالاتی که به عنوان هدف معین می شود ، در سایر مراحل تحقیق موثر بوده ومراحل بعدی تحقیق چیزی جز بسط و توسعه مطالب فوق نیست.(خواجه مرادی، 1374، 25)خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:41

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز


این پایانامه دارای 104 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.

واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات

1-1-مقدمه

امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این‌ خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به‌ زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت‌ سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج‌ از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون‌ آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های‌ مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین‌ موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش‌ و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب‌ می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی‌ شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه‌ عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل‌ توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که‌ براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به‌ نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.

1-2-بیان مسئله

پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]

باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.

و......

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4-سوالات تحقیق. 5

1-5-فرضیات تحقیق. 6

1-6-پیشینه تحقیق. 6

1-7-روش تحقیق. 6

1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم.. 7

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین. 8

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی. 10

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین 11

1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت. 11

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک. 11

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی. 12

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی. 12

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای. 12

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن. 12

1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک 13

1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک. 15

1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان 18

1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک. 19

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص. 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها. 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک. 22

1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه 22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس. 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک 22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک 24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی 36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حکم.. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده. 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده. 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف. 54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه.. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه 62

2-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس. 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت 65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: . 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز 71

3-1-بخش اول:روش تحقیق. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق.. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها. 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها. 73

3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75

3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75

3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79

3-3-نتیجه گیری. 83

3-4-پیشنهادات. 83

فهرست منابع:. 83

ضمیمه. 83

فهرست جداول

جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح. 75

جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 76

جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند. 77

جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 78

جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم. 79

جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم 80

جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم 81

جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم 82

عنوان: اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

فرمت:word

تعداد صفحات:104 صفحهخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:48

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج) : هدف پژوهش
د) : پرسش اصلی پژوهش
ه) : فرضیه های تحقیق
و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح) : حدود و قلمرو پژوهش
ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی) : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
الف – ۱: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-۲- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-۱-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
ب-۲-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -۱ : ضرورت اطلاعات :
الف -۲ : ارزش اطلاعات :
الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:
الف -۵ : مشخصات عصر اطلاعات
الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب : فن آوری اطلاعات
ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-۱-۱- :کامپیوتر
ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی
ب-۱-۳- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف : تاریخچه
الف-۱- : موج اول: عصر کشاورزی
الف -۲- : موج دوم: عصر صنعت
الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-۳- : اینترنت
ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت
ب-۳-۲- : خدمات اینترنت
ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه
ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-۲- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-۳- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -۲- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-۱- : گروه تشکیلات
الف-۲- : گروه بودجه
الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف : اهداف
الف -۱- : همکاری با دولت
الف-۲- : همکاری‌های خارجی
ب : ارکان انجمن
ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار
ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار
ب -۱-۳- : کمیته اینترنت
ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی
ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )
ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک
الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک
الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک
الف-۶- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک
ب-۱- : دولت الکترونیک از دید شهروندان
ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-۱- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
الف-۱- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
الف-۲- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها
ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
الف-۱- : مدل B2B
الف-۲- : مدل‌های B2C وC2B
الف-۳- : مدل C2C
الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت
ب :منظرهای تجارت الکترونیکی
ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی
ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-۱- : منافع
ج-۲- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای‌ الکترونیک
ب : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
ج :مرکز شتاب
ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب
ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د : نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:21

سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه :بررسی موردی جواز عمامه

سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه بررسی موردی جواز عمامه


چکیده: جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد


مقدمه :
جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .
بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون :
1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید
2-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات
3-مفتیان اهل سنت
4-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب
5-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین
6-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌
7-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی
8-روحانیون ایرانی غیر مسلمان
بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یک تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند .
برای اجرائی کردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه 1307 در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراکز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یکی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید کنند . در سالهای بعد که دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی که در این نظامنامه به تاریخ 15 بهمن 1315 بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید .
در همین راستا همچنین مرکزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشکده فوق الذکر بوده و وظیفه داشت که اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد که فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در کنفرانس‌های عمومی که در مکانهای خاصی در شهرهای کشور تعیین می‌شد به کار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون کشور در عصر جدید باشد . گفتنی است که چون شرایط سنی این وعاظ 25 تا 45 سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای 45 سال قرار گرفت . چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می‌کند . که مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله کمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واکنشهای پراکنده علما به این محدودیتها حکایت می‌کند به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:29

30 - پاورپوینت آماده: بررسی انواع سیستم های پوسته ای و مثال های موردی - 23 صفحه فایل ورد (word)

                  پوسته ها سازه ای نازک با سطح منحنی می باشد که بارها را به وسیله کشش،فشاروبرش به تکیه گاه ها منتقل میکند.پوسته ها از طاقهای سنتی باقابلیت مقاومت کششی شان متمایز میگردند.   ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:22

34 - پروژه آماده: ارزیابی اقتصادی وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای (مطالعه موردی: شهر مازندران) - 141 صفحه فایل ورد (word)

                  فهرست مطالب عنوان  صفحه فصل 1-          مقدمه  7 1-1-    پیشگفتار 7 1-2-    اهمیت روزافزون حمل‌ونقل جاده‌ای در جهان  8 1-3-    آثار اقتصادی برخی از طرح‌های حمل‌ونقل زمینی اجراشده در جهان  9 1-4-    جایگاه بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور 10 1-5-    جایگاه زیر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در اقتصاد کشور 11 1-6-    بررسی وضعیت حمل‌ونقل در اتحادیه اروپا 12 1-7-    آثار حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی (گهرپور 1390) 14 1-8-    اهداف برنامه‌ریزی حمل‌ونقل  15 1-9-    برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و نقش آن در ترافیک شهری (وب سایت: hajarzadeh ). 17 فصل 2 -          حمل و نقل و جنبه های مختلف آن   19 2-1-    پیوندها (وب سایت: traffic.tabriz.ir ...ادامه مطلب
1 2 3 4 >>